.

Perkembangan Kognitif adalah hasil daripada penerokaan bebas kanakkanak terhadap dunia   Tiada pemisahan peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak Perkembangan kognitif berbeza dari satu budaya ke budaya yang lain dan dipengaruhi oleh sejarah dan budaya tersebut.TEORI KOGNITIF PIAGET  TEORI SOSIO-KOGNITIF VYGOTSKY    Terdapat pemisahan jelas terhadap peringkat perkembangan Perkembangan kognitif adalah kebanyakannya sama dan bersifat universal. Hasil perkembangan kognitif daripada penyertaan yang dibantu dan interaksi social .

Pembelajaran mendahului perkembangan kognitif. kanak-kanak tidak boleh menguasai perkara-perkara tertentu sehingga mereka mempunyai kognitif yang memerlukan struktur.rakan-rakan Perkembangan kognitif mendahului pembelajaran.    Setiap kanak-kanak membina pengetahuan dengan sendiri. Proses sosial atau interaksi dengan orang lain menjadi proses psikologi individu. Rakan Sebaya adalah penting kerana kanak-kanak perlu belajar memahami perspektif.     Kanak-kanak dan orang dewasa atau orang yang lebih berpengetahuan atau rakanrakan bersama membina pengetahuan. Proses egosentrik individu dan bahasa menjadi lebih sosial. alat pembelajaran memerlukan bantuan orang dewasa. Orang dewasa adalah penting kerana mereka tahu cara budaya dan alat pemikiran. .

PERBANDINGAN TEORI PERKEMBANGAN BAHASA .

Melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi social.LEV VYGOTSKY  NOAM CHOMSKY     Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan permodelan. Individu dilahirkan dgn keupayaan berbahasa sendiri yang dilabelkan sebagai “Tatabahasa Universal”.proses perkembangan bahasa seseorang individu lebih kompleks daripada peneguhan kepada gerakbalas yang betul oleh perspektif behavioris atau mempelajari daripada orang dewasa melalui peniruan spt perspektif Sosio Kognitif. mencatum dan meluaskan penggunaan bahasa tersebut.    Perspektif nativis. Kanak-kanak memerhati dan memadankan cara2 penyusunan ayat dgn bahasa di persekitaran. Meluahkan kehendak dan keperluan. Kanak2 dpt menyesuaikan pembentukan ayat dgn gaya bahasa dan persekitaran dan ini diwarisi serta bersifat . Orang dewasa perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan kanakkanak dan tahapnya. Guru dan orang-orang dewasa boleh meluaskan penggunaan dan kemahiran berbahasa dikalangan kanak-kanak melalui interaksi dan meklumbalas yang membantu mereka membetulkan.pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu.

  Menamakannya dengan nama “Alat Penguasaan Bahasa” ( Language Acquisition Device ) Bukan hanya sekadar meniru bahasa-bahasa yang digunakan tetapi membuat deduksi secara tidak sedar tentang peraturan-peraturan berbahasa. CONT… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful