.

Hasil perkembangan kognitif daripada penyertaan yang dibantu dan interaksi social . Perkembangan Kognitif adalah hasil daripada penerokaan bebas kanakkanak terhadap dunia   Tiada pemisahan peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak Perkembangan kognitif berbeza dari satu budaya ke budaya yang lain dan dipengaruhi oleh sejarah dan budaya tersebut.TEORI KOGNITIF PIAGET  TEORI SOSIO-KOGNITIF VYGOTSKY    Terdapat pemisahan jelas terhadap peringkat perkembangan Perkembangan kognitif adalah kebanyakannya sama dan bersifat universal.

kanak-kanak tidak boleh menguasai perkara-perkara tertentu sehingga mereka mempunyai kognitif yang memerlukan struktur.    Setiap kanak-kanak membina pengetahuan dengan sendiri. Pembelajaran mendahului perkembangan kognitif. Proses egosentrik individu dan bahasa menjadi lebih sosial. Rakan Sebaya adalah penting kerana kanak-kanak perlu belajar memahami perspektif.     Kanak-kanak dan orang dewasa atau orang yang lebih berpengetahuan atau rakanrakan bersama membina pengetahuan. . alat pembelajaran memerlukan bantuan orang dewasa. Proses sosial atau interaksi dengan orang lain menjadi proses psikologi individu. Orang dewasa adalah penting kerana mereka tahu cara budaya dan alat pemikiran.rakan-rakan Perkembangan kognitif mendahului pembelajaran.

PERBANDINGAN TEORI PERKEMBANGAN BAHASA .

LEV VYGOTSKY  NOAM CHOMSKY     Teori sosio kognitif pula menekankan tentang peranan permodelan.    Perspektif nativis.pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. Kanak2 dpt menyesuaikan pembentukan ayat dgn gaya bahasa dan persekitaran dan ini diwarisi serta bersifat . Kanak-kanak memerhati dan memadankan cara2 penyusunan ayat dgn bahasa di persekitaran.proses perkembangan bahasa seseorang individu lebih kompleks daripada peneguhan kepada gerakbalas yang betul oleh perspektif behavioris atau mempelajari daripada orang dewasa melalui peniruan spt perspektif Sosio Kognitif. Melihat bahasa sebagai alat utama untuk interaksi social. Individu dilahirkan dgn keupayaan berbahasa sendiri yang dilabelkan sebagai “Tatabahasa Universal”. Orang dewasa perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan kanakkanak dan tahapnya. Meluahkan kehendak dan keperluan. mencatum dan meluaskan penggunaan bahasa tersebut. Guru dan orang-orang dewasa boleh meluaskan penggunaan dan kemahiran berbahasa dikalangan kanak-kanak melalui interaksi dan meklumbalas yang membantu mereka membetulkan.

  Menamakannya dengan nama “Alat Penguasaan Bahasa” ( Language Acquisition Device ) Bukan hanya sekadar meniru bahasa-bahasa yang digunakan tetapi membuat deduksi secara tidak sedar tentang peraturan-peraturan berbahasa. CONT… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.