Nama:__________________________________________

____________________________

Tarikh:

Suaikan peralatan pertukangan berikut dengan nama yang betul

Sudip tangan

Baldi

Penyiram air
Skop
Playar