P. 1
Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion

Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion

|Views: 15|Likes:
Mengajar
Mengajar

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: azahar2274_194092871 on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

.Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.Bersikap profesional . .Patuh dengan Kod Etika. . berpersonaliti sihat dan serba boleh.Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Autonomi guru adalah terhad.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. . . . .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Guru adalah pakar dalam pendidikan. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Guru Non Profesional.Guru Profesional. .2002).Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. . guru sementara .Prihatin terhadap murid dan ibubapa . .Mempertahankan martabat profesionnya.Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. .Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Berilmu . .Bermoral .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. . .1998).Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. . Cth: guru sandaran.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .

1998) . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.

mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . pertuturan dan tingkah laku . . masyarakat atau negara .nilai moral yang baik / buruk . opportunity.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.bersikap adil terhadap pelajar . menilai. . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. bertanggungjawab . weakness. .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.menunjukkan cara berpakaian. .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.masyarakat menganalisis.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.guru perlu menjaga kod etika demi status. . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . akhlak dan maruah.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . .10) Refleksi .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. Pada pendapat anda. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .merahsiakan maklumat ikhtisas .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Konsep Etika .

Membentuk soalan penilaian.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Memotivasikan pelajar .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Tanggungjawab kepada profesion perguruan . . . akauntabiliti guru sebagai. .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. 3) Akauntabiliti Guru. . . . .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Kemahiran interpersonal. .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. .. Konsep .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Akauntabiliti terhadap profesion . .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Pengurusan bilik darjah . .Leslie Kaplan & William Owings (2001).Berusaha menunaikan tanggungjawab. . Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . . institusi pendidikan dengan masyarakat.Bersikap adil dengan setiap murid. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .

Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari ..Memberi sumbangan sukarela kepada negara. .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Membantu rakan sejawat .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik . .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Nillsen 2004. . . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Institut Integriti Malaysia.kesempurnaan .Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. mempunyai kesantunan. 4) Integriti Guru .

dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Ikut norma budaya setempat.0 ISU KESANTUNAN GURU .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Etika perlu dalam profesion perguruan : .Pengurusan kewangan 1. .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Perasaan. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Penampilan guru .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kerjaya sambilan .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kepedulian guru . . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kesantunan guru .Gabungan perasaan.Kawalan suara .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan . .Guru dikawal oleh etika perguruan. pemikiran.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Cakap banyak .Pengurusan masa .Berniaga di sekolah .Kerjaya sambilan . 2. bukan tatacara kita sahaja. Fokus Etika Guru : .Memonopoli sidang perbualan . perwakilan komposit perasaan.Definisi . .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.

mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Apakah pelajar suka saya? .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Peringkat novis lanjutan . tak kreatif dan imaginative .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Dikatakan pasif.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat mahir .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . .Peringkat novis .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Peringkat Keprihatinan Diri .Peringkat cekap .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .

bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Ada kecekapan pada tahap minimum . kepakaran.Keutuhan peribadi . . Guru Cekap Menjadi guru cekap : . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Menyerlahkan diri secara profesionalisme . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Terbaik dalam bidang .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta. fikiran positif. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. mempunyai . . konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Guru Mahir .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Menjadi teladan profesionalisme .Kecekapan profesionalisme .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . mempunyai mental-life yang segar.

.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Kaya ilmu .Morality yang teguh . berwawasan .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : .Mempamer kekuatan teori .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Mahir berkomunikasi.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Menampilkan watak terpuji.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Bakti disemai bukti dituai .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. memartabatkan profesionnya .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Professional dengan PNP di sekolah . . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. Guru Berintelek .Profesional . bebas berpendirian .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. peribadi mulia. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Bertindak atas landasan etika kerja .Berkongsi visi yang sama .Penambahbaikan berterusan .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . Guru Mahir . berimej.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa . Prinsip Guru Cekap : .

Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara . pengetahuan.Berketrampilan . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. Sahsiah guru pakar : .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Bijak mengurus masa.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Menjadi pakar rujuk PNP . proaktif.Sahsiah terpuji .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. bahan dan sumber .Berwawasan. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. Potensi : .Kemahiran penilaian . responsive.Kemahiran merangsang .Kemahiran penyampaian .

membuat penyelidikan & mencari idea baru.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . berfikir. 3) Pembimbing .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . .Kurang teori dan amalan latihan .IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Kurang mahir urus Koku . .Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. .Kurang mahir urus aktiviti sukan . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Fokus isu : .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .

sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Dapat meningkatkan kualiti P&P.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. . Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. 5) Penyelidik .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. . . Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . . . 6) Agen Sosial .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. .. . sosioemosi & kesihatan.Menambahbaik aktiviti P&P. kemahiran dan nilai kepada murid.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Meningkatkan tahap profesional guru.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. pemerhatian & temubual.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Guru agen sosialisasi. 4) Pengamal Reflektif . . . soal selidik.

Memupuk nilai persahabatan.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Mengawal sikap penyayang .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. . . 10) Pengurus Pembelajaran . . toleransi dan kesabaran).Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. kerjasama. . 9) Pembentuk Tingkah Laku . .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.Guru menyampaikan nilai moral.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. . BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . nilai agama. . . persahabatan.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Bersikap proaktif .Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. .Guru hendak peka dengan emosi.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. . toleransi dalam kalangan pelajar. prejudis atau diskriminasi. ketekunan. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. .. kerajinan.

Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .jangkaan terhadap pelajar.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.e. berdaya tahan.my/?id=143) .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.gov.g penentuan hasil pembelajaran .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) ..moe. berintegriti dan bersungguh-sungguh . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.KPM didokong oleh 31 Bahagian.

BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. 4) Pembelajaran Peribadi . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.

Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Pelajaran Malaysia. .Penulisan reflektif/jurnal .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. something is done with it. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Membentuk budaya reflektif. Antaranya amalan refleksi melalui : . 8) Amalan Reflektif. tindakan.Penyelidikann tindakan. penilaian terhadap tindakan.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. .Portfolio pengajaran .Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Every single time you “teach” something to someone. 6) Budaya Membaca.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.As teachers we must believe in change.Sebagai contoh .Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat .and new human being emerges (Leo Buscaglia). . .Perkembangan professional on-line . .Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. . . it is ingested. we must know it is possible. .

13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. .Bekerja bersama-sama secara sukarela.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. .Sebagai guru permulaan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. . .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->