KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness . .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Mempertahankan martabat profesionnya. .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. berpersonaliti sihat dan serba boleh.Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Guru Profesional. .Guru adalah pakar dalam pendidikan. . .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. . . Cth: guru sandaran.Bersikap profesional . .Bermoral . Guru Non Profesional. .Berilmu .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . .Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.Autonomi guru adalah terhad.2002).Prihatin terhadap murid dan ibubapa . . . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. . .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.1998). . . guru sementara .Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Patuh dengan Kod Etika. .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .

- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.1998) . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .

10) Refleksi . . .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .menunjukkan cara berpakaian. opportunity.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .nilai moral yang baik / buruk . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. akhlak dan maruah. .masyarakat menganalisis.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. masyarakat atau negara .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. menilai. weakness.Konsep Etika . Pada pendapat anda. 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . .merahsiakan maklumat ikhtisas . pertuturan dan tingkah laku . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.bersikap adil terhadap pelajar .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.guru perlu menjaga kod etika demi status. bertanggungjawab .

Pengurusan bilik darjah . akauntabiliti guru sebagai. .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . 3) Akauntabiliti Guru.Membentuk soalan penilaian. .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. . Akauntabiliti terhadap profesion .Berusaha menunaikan tanggungjawab.Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Tanggungjawab kepada profesion perguruan .Kemahiran interpersonal. institusi pendidikan dengan masyarakat. . .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Konsep . . .Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Bersikap adil dengan setiap murid. .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . .Memotivasikan pelajar . . .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Leslie Kaplan & William Owings (2001). .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.

bermaksud keikhlasan dan kejujuran .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Integriti bermaksud wholeness atau completeness. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara . .Membantu rakan sejawat .. .Institut Integriti Malaysia.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati. . .Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. 4) Integriti Guru .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. mempunyai kesantunan.Nillsen 2004. .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Memberi sumbangan sukarela kepada negara. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. .kesempurnaan .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.

Kerjaya sambilan .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . .Kesantunan guru .Gabungan perasaan.Kerjaya sambilan .0 ISU KEPEDULIAN GURU .Pengurusan kewangan 1.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan .Kawalan suara . .Penampilan guru . Fokus Etika Guru : . .0 ISU KESANTUNAN GURU .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. .Etika perlu dalam profesion perguruan : . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Pengurusan masa . perwakilan komposit perasaan. pemikiran.Perasaan. 2.Berniaga di sekolah .Kepedulian guru .Cakap banyak .Guru dikawal oleh etika perguruan.Memonopoli sidang perbualan .Ikut norma budaya setempat. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. bukan tatacara kita sahaja.Kesantunan merujuk kepada tatacara.Definisi .

Dikatakan pasif.Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah pelajar suka saya? .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat novis .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat novis lanjutan . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. . tak kreatif dan imaginative .Peringkat mahir .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Peringkat cekap .Peringkat Keprihatinan Diri . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Peringkat Impak Prihatin Diri : .

mempunyai . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. . Guru Mahir .Menjadi teladan profesionalisme . Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta. fikiran positif.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Kecekapan profesionalisme .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Keutuhan peribadi . mempunyai mental-life yang segar. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. Guru Cekap Menjadi guru cekap : . kepakaran.Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Terbaik dalam bidang .Ada kecekapan pada tahap minimum .- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.

Guru mengajar murid belajar : mengajar. berimej. . memartabatkan profesionnya . .Mahir berkomunikasi.Kaya ilmu . bebas berpendirian . Prinsip Guru Cekap : .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Mempamer kekuatan teori . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Bertindak atas landasan etika kerja . Guru Mahir .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berwawasan .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Berkongsi visi yang sama .Professional dengan PNP di sekolah .Profesional .Penambahbaikan berterusan . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Taat setia terhadap perkhidmatannya.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Menampilkan watak terpuji. Guru Berintelek . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Morality yang teguh .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Bakti disemai bukti dituai .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : . peribadi mulia.Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .

Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Berketrampilan .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Menjadi pakar rujuk PNP .Kemahiran penyampaian .Bijak mengurus masa.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Kemahiran merangsang .Kemahiran penilaian .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) . proaktif. pengetahuan.Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . bahan dan sumber . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : . Potensi : .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : . responsive.Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Sahsiah terpuji . Sahsiah guru pakar : .Berwawasan.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.

Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Kurang teori dan amalan latihan . .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Kurang mahir urus Koku .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . . Fokus isu : .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. 3) Pembimbing .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . membuat penyelidikan & mencari idea baru.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. . berfikir.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .

soal selidik. 4) Pengamal Reflektif .Meningkatkan tahap profesional guru. . pemerhatian & temubual. sosioemosi & kesihatan. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . . . . 5) Penyelidik . 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. .. .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. Guru berperanan mengawal kepincangan ini.Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. . .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.Menambahbaik aktiviti P&P.Guru agen sosialisasi. . kemahiran dan nilai kepada murid. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. 6) Agen Sosial .Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Dapat meningkatkan kualiti P&P.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. . .

10) Pengurus Pembelajaran .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Bersikap proaktif .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. toleransi dalam kalangan pelajar.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. . prejudis atau diskriminasi. . kerajinan. .Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. nilai agama.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. toleransi dan kesabaran). . . .Mengawal sikap penyayang . kerjasama. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . persahabatan.Memupuk nilai persahabatan.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. 9) Pembentuk Tingkah Laku .Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA .. . . nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Guru hendak peka dengan emosi.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. . .Guru menyampaikan nilai moral. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. ketekunan.

Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.my/?id=143) .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .g penentuan hasil pembelajaran . berdaya tahan.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. berintegriti dan bersungguh-sungguh . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .jangkaan terhadap pelajar.gov. . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) . Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.KPM didokong oleh 31 Bahagian.e..moe.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.

. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 4) Pembelajaran Peribadi . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu .

Antaranya amalan refleksi melalui : . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.As teachers we must believe in change.Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Portfolio pengajaran . tindakan. . 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . something is done with it. . .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. it is ingested.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.Penulisan reflektif/jurnal . . Pelajaran Malaysia.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. . or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. 6) Budaya Membaca. penilaian terhadap tindakan. .Sebagai contoh .Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. .Penyelidikann tindakan.Perkembangan professional on-line . Every single time you “teach” something to someone. we must know it is possible. 8) Amalan Reflektif.Membentuk budaya reflektif.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. .and new human being emerges (Leo Buscaglia).

.terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . .Sebagai guru permulaan. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Bekerja bersama-sama secara sukarela.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful