KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Guru adalah pakar dalam pendidikan. . .Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Bermoral .Mempertahankan martabat profesionnya. .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . .Patuh dengan Kod Etika. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness . .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. .Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. .Autonomi guru adalah terhad.Bersikap profesional . .Berilmu . . . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. .Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. . . .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.2002). berpersonaliti sihat dan serba boleh.1998).Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. Guru Non Profesional. guru sementara . Cth: guru sandaran.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . . .Guru Profesional.Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.

Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.1998) .

threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. . menilai. .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.bersikap adil terhadap pelajar .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . Pada pendapat anda. bertanggungjawab .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. akhlak dan maruah. .Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .merahsiakan maklumat ikhtisas .menunjukkan cara berpakaian. .Konsep Etika .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.nilai moral yang baik / buruk .masyarakat menganalisis. .guru perlu menjaga kod etika demi status. pertuturan dan tingkah laku .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . masyarakat atau negara .10) Refleksi .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . opportunity.Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. weakness.

Bersikap adil dengan setiap murid.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. ..Tanggungjawab kepada profesion perguruan .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Akauntabiliti terhadap profesion .Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. .Berusaha menunaikan tanggungjawab.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Memotivasikan pelajar . institusi pendidikan dengan masyarakat.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Kemahiran interpersonal. . Konsep .Membentuk soalan penilaian.Pengurusan bilik darjah .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. . . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. . .Leslie Kaplan & William Owings (2001).Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. . . .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. . akauntabiliti guru sebagai. 3) Akauntabiliti Guru.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . .

. bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Nillsen 2004. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Institut Integriti Malaysia.Membantu rakan sejawat .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. 4) Integriti Guru . .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. .kesempurnaan .Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. .Integriti bermaksud wholeness atau completeness. .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . mempunyai kesantunan. .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.

.Kesantunan guru . bukan tatacara kita sahaja.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan . .Memonopoli sidang perbualan .Kerjaya sambilan . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 2.Gabungan perasaan.0 ISU KESANTUNAN GURU .Kerjaya sambilan .Pengurusan kewangan 1.Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kepedulian guru . .Kesantunan merujuk kepada tatacara. pemikiran.Kawalan suara . .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan .Perasaan.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Berniaga di sekolah .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . perwakilan komposit perasaan. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Penampilan guru .Definisi .Cakap banyak .Guru dikawal oleh etika perguruan.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. Fokus Etika Guru : .Ikut norma budaya setempat.Pengurusan masa .

Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Dikatakan pasif.Peringkat novis . .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah pelajar suka saya? .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat Keprihatinan Diri .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Peringkat novis lanjutan .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Peringkat cekap .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat mahir . tak kreatif dan imaginative . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Peringkat Impak Prihatin Diri : .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .

yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. kepakaran. konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Menyerlahkan diri secara profesionalisme . .- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. Guru Mahir .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Ada kecekapan pada tahap minimum . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Menjadi teladan profesionalisme .Keutuhan peribadi .Kecekapan profesionalisme . mempunyai . Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta.Terbaik dalam bidang . fikiran positif. mempunyai mental-life yang segar. .

Guru Mahir . peribadi mulia.kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. berimej.Mempamer kekuatan teori .Penambahbaikan berterusan . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. memartabatkan profesionnya . berwawasan .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Mahir berkomunikasi.Professional dengan PNP di sekolah . bebas berpendirian .Profesional . Prinsip Guru Cekap : .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Berkongsi visi yang sama .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa . .Bakti disemai bukti dituai . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Bertindak atas landasan etika kerja .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Menampilkan watak terpuji.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. berpesonaliti sihat dan serba boleh. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Guru mengajar murid belajar : mengajar. Guru Berintelek .Kaya ilmu .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Morality yang teguh .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . .

Kemahiran penyampaian .Kemahiran penilaian .Bijak mengurus masa. proaktif. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. responsive.‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Kemahiran merangsang .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . Sahsiah guru pakar : .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Berwawasan.Menjadi pakar rujuk PNP .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Berketrampilan .Sahsiah terpuji . pengetahuan. bahan dan sumber .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. Potensi : .

IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. . .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. .Kurang mahir urus aktiviti sukan . 3) Pembimbing .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran . Fokus isu : .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . membuat penyelidikan & mencari idea baru.Kurang mahir urus Koku . berfikir.Kurang teori dan amalan latihan .

.Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Meningkatkan tahap profesional guru. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Dapat meningkatkan kualiti P&P. . .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. 5) Penyelidik ..Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Menambahbaik aktiviti P&P. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. . sosioemosi & kesihatan.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. pemerhatian & temubual.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Guru agen sosialisasi. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . soal selidik. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. kemahiran dan nilai kepada murid. . 4) Pengamal Reflektif . .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. . . 6) Agen Sosial . .

Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA .Guru menyampaikan nilai moral.Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. . nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . . . BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . . kerjasama.Memupuk nilai persahabatan.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. kerajinan. . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. . toleransi dan kesabaran).. .Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. nilai agama.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. 10) Pengurus Pembelajaran . . prejudis atau diskriminasi. . 9) Pembentuk Tingkah Laku .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. toleransi dalam kalangan pelajar.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. ketekunan. persahabatan.Mengawal sikap penyayang . .Bersikap proaktif .Guru hendak peka dengan emosi.

g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .my/?id=143) .e. berdaya tahan.KPM didokong oleh 31 Bahagian. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru..Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . berintegriti dan bersungguh-sungguh .Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.moe.jangkaan terhadap pelajar.PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.gov.g penentuan hasil pembelajaran .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan . .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.

5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu . . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 4) Pembelajaran Peribadi .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.

9) Kolaborasi dan Musyawarah . .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. 6) Budaya Membaca. it is ingested. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change.Perkembangan professional on-line . . tindakan.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . Antaranya amalan refleksi melalui : .and new human being emerges (Leo Buscaglia).Penulisan reflektif/jurnal .Penyelidikann tindakan. . Every single time you “teach” something to someone. Pelajaran Malaysia.Sebagai contoh .Membentuk budaya reflektif. we must know it is possible.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. . 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . . 8) Amalan Reflektif.Portfolio pengajaran .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. penilaian terhadap tindakan.As teachers we must believe in change.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat . .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. something is done with it. .

Bekerja bersama-sama secara sukarela. .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik . .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . .terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Sebagai guru permulaan. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.