KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Patuh dengan Kod Etika.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. . . .Autonomi guru adalah terhad.Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Guru adalah pakar dalam pendidikan.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Bermoral .2002). . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. .Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. Guru Non Profesional. .1998).Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. .Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. .Berilmu . berpersonaliti sihat dan serba boleh.Guru Profesional. . . . Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness .Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Mempertahankan martabat profesionnya. Cth: guru sandaran. . .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Bersikap profesional . . . guru sementara . .Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.

- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.1998) . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .

Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan.mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .nilai moral yang baik / buruk . Pada pendapat anda.Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. bertanggungjawab . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.masyarakat menganalisis.guru perlu menjaga kod etika demi status. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .10) Refleksi .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. opportunity.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. menilai. akhlak dan maruah.Konsep Etika .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.menunjukkan cara berpakaian. weakness.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.bersikap adil terhadap pelajar . pertuturan dan tingkah laku .Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. masyarakat atau negara . . . . . .merahsiakan maklumat ikhtisas . . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .

institusi pendidikan dengan masyarakat.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat ..Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. . Akauntabiliti terhadap profesion .Membentuk soalan penilaian.Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Berusaha menunaikan tanggungjawab. . .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Kemahiran interpersonal.Memotivasikan pelajar .Bersikap adil dengan setiap murid. .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. . . .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . . . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .Leslie Kaplan & William Owings (2001). 3) Akauntabiliti Guru. . akauntabiliti guru sebagai.Pengurusan bilik darjah .Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.Tanggungjawab kepada profesion perguruan . .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. Konsep . . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. . .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .

imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik . .Institut Integriti Malaysia. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . mempunyai kesantunan.Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Nillsen 2004.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . .kesempurnaan . .Membantu rakan sejawat . .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Integriti bermaksud wholeness atau completeness. 4) Integriti Guru . . ..Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.

Pengurusan kewangan 1.Pengurusan masa .Kesantunan merujuk kepada tatacara. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Etika perlu dalam profesion perguruan : .0 ISU KESANTUNAN GURU .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. bukan tatacara kita sahaja. perwakilan komposit perasaan.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kesantunan guru .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) . . pemikiran.Definisi .Guru dikawal oleh etika perguruan. .Gabungan perasaan.Kerjaya sambilan .Ikut norma budaya setempat. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. .Perasaan.Penampilan guru . 2.Berniaga di sekolah . Fokus Etika Guru : . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Cakap banyak .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.0 ISU KEPEDULIAN GURU . .Kawalan suara .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Memonopoli sidang perbualan .Kepedulian guru .Kerjaya sambilan .

.Peringkat mahir .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat Impak Prihatin Diri : . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Apakah pelajar suka saya? .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Peringkat Keprihatinan Diri . tak kreatif dan imaginative .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan. kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat cekap .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Peringkat novis .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Dikatakan pasif.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Peringkat novis lanjutan .

Menjadi teladan profesionalisme .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . mempunyai .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Keutuhan peribadi . kepakaran.Terbaik dalam bidang . Guru Cekap Menjadi guru cekap : .- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Ada kecekapan pada tahap minimum .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. Guru Mahir .Kecekapan profesionalisme . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta.Menyerlahkan diri secara profesionalisme . . fikiran positif. mempunyai mental-life yang segar.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.

Penambahbaikan berterusan .kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. berimej.Bakti disemai bukti dituai .Menampilkan watak terpuji. Guru Berintelek . berwawasan .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . .Profesional .Bertindak atas landasan etika kerja .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Guru mengajar murid belajar : mengajar. Guru Mahir .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Mempamer kekuatan teori .Morality yang teguh .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. peribadi mulia.Berkongsi visi yang sama . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh . . bebas berpendirian .Kaya ilmu .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Mahir berkomunikasi. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik . memartabatkan profesionnya .Taat setia terhadap perkhidmatannya. Prinsip Guru Cekap : .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Professional dengan PNP di sekolah .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : .

Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : . bahan dan sumber .Berketrampilan . responsive. pengetahuan.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Berwawasan. Sahsiah guru pakar : . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Sahsiah terpuji . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Menjadi pakar rujuk PNP .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Kemahiran penyampaian .Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Kemahiran merangsang . proaktif.Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di .Bijak mengurus masa.Kemahiran penilaian . Potensi : .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .

Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. 3) Pembimbing .Kurang mahir urus aktiviti sukan . berfikir.Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . . .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . Fokus isu : .Kurang teori dan amalan latihan .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Kurang mahir urus Koku .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. membuat penyelidikan & mencari idea baru.

.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. kemahiran dan nilai kepada murid. . Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.Dapat meningkatkan kualiti P&P.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. . . sosioemosi & kesihatan. .. soal selidik.Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Guru agen sosialisasi.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat.Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. . Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . . Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.Menambahbaik aktiviti P&P.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. 4) Pengamal Reflektif .Meningkatkan tahap profesional guru. pemerhatian & temubual. . 5) Penyelidik .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. .Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. . 6) Agen Sosial .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.

nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. .Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP.. . .Guru hendak peka dengan emosi. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. . . persahabatan.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . .Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. 10) Pengurus Pembelajaran . . toleransi dan kesabaran). .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. toleransi dalam kalangan pelajar. . prejudis atau diskriminasi. kerjasama. . kerajinan.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.Memupuk nilai persahabatan.Mengawal sikap penyayang .Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. 9) Pembentuk Tingkah Laku . nilai agama. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Guru menyampaikan nilai moral.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya.Bersikap proaktif . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. . ketekunan.

e. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru. .g penentuan hasil pembelajaran .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . berdaya tahan.jangkaan terhadap pelajar.Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.KPM didokong oleh 31 Bahagian.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. berintegriti dan bersungguh-sungguh .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan . mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.gov.my/?id=143) . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) ..Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .moe.

Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 4) Pembelajaran Peribadi .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu .Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.

or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. 8) Amalan Reflektif. . Every single time you “teach” something to someone. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat . . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . Antaranya amalan refleksi melalui : . . 6) Budaya Membaca. it is ingested. .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Penyelidikann tindakan. penilaian terhadap tindakan.Sebagai contoh . .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.As teachers we must believe in change.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. something is done with it. tindakan.Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Penulisan reflektif/jurnal .Membentuk budaya reflektif.and new human being emerges (Leo Buscaglia). Pelajaran Malaysia.Perkembangan professional on-line . .Portfolio pengajaran .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. we must know it is possible.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. . .Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .

Bekerja bersama-sama secara sukarela.Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. .Sebagai guru permulaan. .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. . .terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful