KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. berpersonaliti sihat dan serba boleh. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. .Autonomi guru adalah terhad. . Cth: guru sandaran. Guru Non Profesional. . . . . .Patuh dengan Kod Etika. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. . .1998).Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. .2002).Mempertahankan martabat profesionnya.Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. .Guru adalah pakar dalam pendidikan. .Bersikap profesional .Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Berilmu .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . . guru sementara . .Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Guru Profesional.Bermoral .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. . .

1998) . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . bertanggungjawab . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. opportunity. . . menilai.Konsep Etika .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.10) Refleksi . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.menunjukkan cara berpakaian.bersikap adil terhadap pelajar . Pada pendapat anda.guru perlu menjaga kod etika demi status.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. masyarakat atau negara . .merahsiakan maklumat ikhtisas .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. pertuturan dan tingkah laku .Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. .nilai moral yang baik / buruk . .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. weakness. 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . . akhlak dan maruah.Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.masyarakat menganalisis.

Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Memotivasikan pelajar . akauntabiliti guru sebagai.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Berusaha menunaikan tanggungjawab.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. . . . . . Konsep .Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. . .Kemahiran interpersonal.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Leslie Kaplan & William Owings (2001). .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . . .Pengurusan bilik darjah .Bersikap adil dengan setiap murid. 3) Akauntabiliti Guru.Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. . . Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Tanggungjawab kepada profesion perguruan . . .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap profesion .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. institusi pendidikan dengan masyarakat.Membentuk soalan penilaian. .

Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Integriti bermaksud wholeness atau completeness. 4) Integriti Guru . bermaksud keikhlasan dan kejujuran .kesempurnaan .Nillsen 2004.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik .Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Membantu rakan sejawat .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . . . .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . . . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Institut Integriti Malaysia. .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. mempunyai kesantunan..Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.

Kerjaya sambilan . 2.Kepedulian guru .0 ISU KESANTUNAN GURU .Pengurusan kewangan 1.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan .Kerjaya sambilan . . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Pengurusan masa .Kawalan suara .0 ISU KEPEDULIAN GURU . pemikiran.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Ikut norma budaya setempat. .Berniaga di sekolah .Memonopoli sidang perbualan . . Fokus Etika Guru : .Guru dikawal oleh etika perguruan.Definisi . .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kesantunan merujuk kepada tatacara. bukan tatacara kita sahaja.Gabungan perasaan.Cakap banyak .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Etika perlu dalam profesion perguruan : . perwakilan komposit perasaan. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kesantunan guru . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Penampilan guru .Perasaan.

Dikatakan pasif.Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? . tak kreatif dan imaginative .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Apakah pelajar suka saya? .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Peringkat novis . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Peringkat cekap . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Peringkat mahir .Peringkat Keprihatinan Diri .Peringkat novis lanjutan . .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .

fikiran positif. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Ada kecekapan pada tahap minimum . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. .Terbaik dalam bidang .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Guru Mahir .- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Keutuhan peribadi .Guru mula kenali lebih banyak prinsip. Guru Cekap Menjadi guru cekap : . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Kecekapan profesionalisme . mempunyai . konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . mempunyai mental-life yang segar.Menyerlahkan diri secara profesionalisme . .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Menjadi teladan profesionalisme . kepakaran. bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta.Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.

Taat setia terhadap perkhidmatannya.Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : . Guru Berintelek .kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Bertindak atas landasan etika kerja .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . Prinsip Guru Cekap : . berimej. bebas berpendirian . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. .Morality yang teguh . peribadi mulia.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Profesional . memartabatkan profesionnya .Menampilkan watak terpuji.Professional dengan PNP di sekolah .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Kaya ilmu .Mempamer kekuatan teori .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Berkongsi visi yang sama . berwawasan .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Bakti disemai bukti dituai .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Mahir berkomunikasi. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Dapat memberikan motivasi yang berkesan . .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Penambahbaikan berterusan . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . Guru Mahir .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.

Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Kemahiran penilaian . proaktif.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Kemahiran merangsang .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Berwawasan.Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Sahsiah terpuji .Berketrampilan .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. pengetahuan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di .Menjadi pakar rujuk PNP .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . responsive.Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . Potensi : .Bijak mengurus masa. bahan dan sumber .Kemahiran penyampaian . Sahsiah guru pakar : .

berfikir.Kurang teori dan amalan latihan .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah . . Fokus isu : .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. membuat penyelidikan & mencari idea baru. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. . .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Kurang mahir urus Koku . 3) Pembimbing .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .

4) Pengamal Reflektif . 6) Agen Sosial . Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Meningkatkan tahap profesional guru.Menambahbaik aktiviti P&P. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. ..Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. . . 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. kemahiran dan nilai kepada murid.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. .Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. soal selidik. sosioemosi & kesihatan. .Dapat meningkatkan kualiti P&P. . 5) Penyelidik . sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. . .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. .Guru agen sosialisasi.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. . pemerhatian & temubual.

. ketekunan.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. kerajinan. kerjasama.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA .Guru menyampaikan nilai moral. . toleransi dalam kalangan pelajar.Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. nilai agama. . . . .Memupuk nilai persahabatan. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Mengawal sikap penyayang . BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . toleransi dan kesabaran). BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. prejudis atau diskriminasi. .Guru hendak peka dengan emosi. persahabatan. 10) Pengurus Pembelajaran .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. . 9) Pembentuk Tingkah Laku .Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP..Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.Bersikap proaktif .Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid.Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . . .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.

PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g penentuan hasil pembelajaran .my/?id=143) .jangkaan terhadap pelajar. ..gov.KPM didokong oleh 31 Bahagian. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. berintegriti dan bersungguh-sungguh .moe.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. berdaya tahan.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.

maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu .Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. 4) Pembelajaran Peribadi .BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.

Perkembangan professional on-line .As teachers we must believe in change.Membentuk budaya reflektif. Every single time you “teach” something to someone. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. it is ingested. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. we must know it is possible.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. 8) Amalan Reflektif. .Portfolio pengajaran . . .and new human being emerges (Leo Buscaglia). Pelajaran Malaysia. Antaranya amalan refleksi melalui : .Penyelidikann tindakan. .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. 9) Kolaborasi dan Musyawarah .Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. .Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. tindakan. . 6) Budaya Membaca.Penulisan reflektif/jurnal . . .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . penilaian terhadap tindakan.Sebagai contoh . something is done with it.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat .

Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. . .Bekerja bersama-sama secara sukarela. . 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Sebagai guru permulaan.terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful