KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara. . .Mempertahankan martabat profesionnya. guru sementara . .Berilmu . berpersonaliti sihat dan serba boleh.Bersikap profesional . . . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. .Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Autonomi guru adalah terhad.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.2002). .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. . .Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.1998). . Cth: guru sandaran.Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. Guru Non Profesional. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness .Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. . .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. . . . .Guru adalah pakar dalam pendidikan.Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Bermoral .Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.Guru Profesional.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Patuh dengan Kod Etika.

Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .1998) .- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani.

weakness. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. .Konsep Etika .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Pada pendapat anda. .masyarakat menganalisis.guru perlu menjaga kod etika demi status. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .bersikap adil terhadap pelajar . . .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan.memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . menilai. opportunity. pertuturan dan tingkah laku . . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .nilai moral yang baik / buruk . bertanggungjawab .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . akhlak dan maruah.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi.Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia.merahsiakan maklumat ikhtisas .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.menunjukkan cara berpakaian.10) Refleksi .Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. masyarakat atau negara . sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. .

Memotivasikan pelajar . . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . . 3) Akauntabiliti Guru. .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. . .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa.Kemahiran interpersonal. . Akauntabiliti terhadap profesion .Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Konsep .Berusaha menunaikan tanggungjawab. .. .Tanggungjawab kepada profesion perguruan . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. institusi pendidikan dengan masyarakat. . .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . . .Bersikap adil dengan setiap murid.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu .Pengurusan bilik darjah .Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. akauntabiliti guru sebagai.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.Membentuk soalan penilaian.Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Leslie Kaplan & William Owings (2001). . .

Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN..Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.kesempurnaan .Nillsen 2004.Institut Integriti Malaysia. . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti. bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. . . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik .Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . mempunyai kesantunan.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri . . BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Membantu rakan sejawat .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. 4) Integriti Guru . .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.

.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka .0 ISU KEPEDULIAN GURU . bukan tatacara kita sahaja.Perasaan.Gabungan perasaan.Penampilan guru .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Kesantunan guru .Ikut norma budaya setempat.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . Fokus Etika Guru : .Berniaga di sekolah .Kerjaya sambilan . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Guru dikawal oleh etika perguruan.Kepedulian guru .Definisi .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Cakap banyak . .Kawalan suara . . perwakilan komposit perasaan. pemikiran.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi . 2. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Pengurusan masa .Pengurusan kewangan 1.Memonopoli sidang perbualan . .Kerjaya sambilan .Etika perlu dalam profesion perguruan : .0 ISU KESANTUNAN GURU . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Kesantunan merujuk kepada tatacara.

Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Dikatakan pasif.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru . tak kreatif dan imaginative .Peringkat mahir .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Apakah pelajar suka saya? .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat novis lanjutan . .Peringkat cekap . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Peringkat novis .Peringkat Keprihatinan Diri .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.

Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. Guru Mahir .Terbaik dalam bidang . Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia. bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca.- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Guru mula kenali lebih banyak prinsip. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta. kepakaran. mempunyai .Ada kecekapan pada tahap minimum . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. mempunyai mental-life yang segar.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Keutuhan peribadi .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat. . .Menjadi teladan profesionalisme .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Kecekapan profesionalisme . fikiran positif.Menyerlahkan diri secara profesionalisme .

Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah . Guru Berintelek .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Professional dengan PNP di sekolah .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .Penambahbaikan berterusan .Kaya ilmu . Prinsip Guru Cekap : .Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Bertindak atas landasan etika kerja . Guru Mahir . berwawasan .Profesional .Taat setia terhadap perkhidmatannya.kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. berimej. peribadi mulia. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : .Berkongsi visi yang sama .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Mempamer kekuatan teori . bebas berpendirian .Bakti disemai bukti dituai . .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. . berpesonaliti sihat dan serba boleh. membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh . memartabatkan profesionnya .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Mahir berkomunikasi.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Menampilkan watak terpuji.Morality yang teguh .

Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Berwawasan. Sahsiah guru pakar : .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Sahsiah terpuji .Menjadi pakar rujuk PNP . pengetahuan. responsive.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Bijak mengurus masa. proaktif.‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Kemahiran merangsang .Berketrampilan . Potensi : . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di . bahan dan sumber .Kemahiran penyampaian . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Kemahiran penilaian .

membuat penyelidikan & mencari idea baru.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . .Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran . 3) Pembimbing . Fokus isu : . berfikir.Kurang mahir urus aktiviti sukan .Kurang mahir urus Koku . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber . .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang teori dan amalan latihan .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . .

Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. pemerhatian & temubual. kemahiran dan nilai kepada murid. . . . .Menambahbaik aktiviti P&P. sosioemosi & kesihatan.Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.Guru agen sosialisasi. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. .Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Meningkatkan tahap profesional guru.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. . soal selidik. .Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . 4) Pengamal Reflektif .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. . ..Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. 5) Penyelidik . . .Dapat meningkatkan kualiti P&P. 6) Agen Sosial .Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.

keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. . . toleransi dalam kalangan pelajar. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA .Memupuk nilai persahabatan. .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. . 9) Pembentuk Tingkah Laku .Guru hendak peka dengan emosi.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar.Bersikap proaktif .Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.Guru menyampaikan nilai moral.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. prejudis atau diskriminasi. kerajinan.. . .Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. ketekunan. nilai agama.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. . 10) Pengurus Pembelajaran .Mengawal sikap penyayang . . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. persahabatan.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. toleransi dan kesabaran). kerjasama.

mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.gov.Jangkaan terhadap diri sendiri – e. berintegriti dan bersungguh-sungguh .jangkaan terhadap pelajar.moe.Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM .Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. .e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .KPM didokong oleh 31 Bahagian.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) ..g penentuan hasil pembelajaran .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. berdaya tahan.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.my/?id=143) .g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.

5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu .Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 4) Pembelajaran Peribadi . .

tindakan. we must know it is possible. penilaian terhadap tindakan.Membentuk budaya reflektif. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. something is done with it. 9) Kolaborasi dan Musyawarah .Penulisan reflektif/jurnal . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Portfolio pengajaran . . . Pelajaran Malaysia. .Sebagai contoh .Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. 6) Budaya Membaca. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. . 8) Amalan Reflektif.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.As teachers we must believe in change.Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. .Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat . Every single time you “teach” something to someone.Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .Penyelidikann tindakan. it is ingested.Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. .and new human being emerges (Leo Buscaglia). .Perkembangan professional on-line .Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Antaranya amalan refleksi melalui : .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.

Sebagai guru permulaan. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. .Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik .Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Bekerja bersama-sama secara sukarela.terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful