Jawab soalan berikut. 1 .Lihat objek dan lakarkan bentuk asas 2D.

2 .

3 .