Sejarah Nabi Muhammad SAW

“Muhammad” dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul Allāh (‫ ,)رسول ال‬dan menambahkan kalimat Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam (‫ ,صلى ال عليه و سلم‬yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya. Selain itu Al-Qur’an dalam Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama “Ahmad” (‫ ,)أحمد‬yang dalam bahasa Arab juga berarti “terpuji”.

Sisilah Nabi Muhammad SAW Silsilah Keluarga Nabi Muhammad SAW Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Dimana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).

Abdullah.Kelahiran/Maulud Nabi Muhammad Muhammad lahir di Tahun Gajah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. yaitu tahun 570 M. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. Memperoleh gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Namun dalam perjalanan pulang. 17 Rabiulawal. tidak menjadi halangan bagi mereka. di kota Mekkah. Muhammad lahir di pada hari Jumat. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Abu Thalib. di bagian Selatan Jazirah Arab. jauh dari pusat perdagangan. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka’bah. maupun ilmu pengetahuan. ibunya jatuh sakit. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. Ayahnya. dan dikuburkan di sana. Akhirnya. Libanon dan Palestina). . 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. mereka menikah. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya dan dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. ia dijaga oleh pamannya. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Setelah ibunya meninggal. ketika Muhammad masih dalam kandungan. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. Setelah kakeknya meninggal. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Kaumnya sangat mencintai beliau. ‘Abd al-Muththalib. seni. Setelah beberapa hari. Pada saat Muhammad berusia enam tahun.

dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Waraqah pun berkata. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Bacalah. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. yaitu penganut agama Islam.” (Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Ia menjawab. mereka akan memusuhi dan melawannya. tindakan dan persetujuannya. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Malaikat Jibril mendatanginya. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. membaca). Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran . Jibril berkata: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian.Mukjizat Nabi Muhammad SAW Kerasulan Nabi Muhammad SAW Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Setelah hal itu lewat. Ia diminta membaca.Qurʾān (bacaan). yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. yaitu Waraqah bin Naufal. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Akhirnya. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Pengikut Pertama (As-Sabiqun al-Awwalun) Selama tiga tahun pertama. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. “Saya tidak bisa membaca”.

Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. berlokasi di Medinah. antara lain Khadijah. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Quraish Makkah yang . Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Di Madinah. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Ali. Abbas bin Abdul Muthalib. Utsman bin Affan. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Arab Saudi. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Jejak Kaki Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. disingkirkan dan diasingkan. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad.Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Namun pada awal tahun 613. dianiaya. Negus. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Masjid Nabawi. sebagian orang Islam disiksa. raja Habsyah. Zubair bin Al Awwam. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Ubaidah bin Harits. Tahun berikutnya. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. Abdul Rahman bin Auf. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Muhammad sendiri. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Setelah menganut Islam.

pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa. Umumnya.000 orang. dan desudah makan beliau senantiasa berkumur dan memandang sangat baik tiap-tiap orang yang telah memakan masakan berkumur lebih dahulu sebelum ikut bersembahyang berjamaah (Al-Bukhori) Dalam peraturan Islam. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. suatu kebiasaan yang masih tetap berlangsung sampai hari ini juga. atau tidak sedap dipandang ke jalan umum atau mengotori jalan dengan cara apapun. belum pernah terjadi dalam sejarah Mekkah dan Arabia. Beliau memerintahkan supaya pada kesempatan-kesempatan itu sebaiknya setanggi dsb dibakar untuk membersihkan udara (Abu Daud). Beliau senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tiap kali makan. beliau niscaya menyingkirkannya dan beliau sering bersabda bahwa orang yang membantu menjaga kebersihan jalan-jalan. terutama pada saat orang-orang diharapkan akan berkumpul di dalamnya. Walaupun demikian. beliau akan menetapkan menjadi kewajiban untuk tiap-tiap orang muslim menggosok gigi sebelum mengerjakan kelima waktu sholat. Kaum Arab terkenal dengan ketajaman otak mereka dan apa-apa yang mereka pandang langka. artinya orang yang terpercaya. Muhammad menyetujuinya. Peristiwa ini. Hal itu merupakan suatu kekecualian bagi bangsa Arab. Tetapi Rasulullah saw menjunjung tinggi nama Tuhan sehingga beliau tidak pernah mengucapkan tanpa alasan yang sepenuhnya dapat diterima. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10.mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. Beliau menuntut agar jalan-jalan dijaga kebersihannya dan tidak ada dahan ranting. karena semua itu perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. Diriwayatkan pula bahwa beliau memerintahkan supaya lalu-lintas umum tidak boleh dipergunakan sehingga menimbulkan halangan atau menjadi kotor atau melemparkan bendabenda yang najis. ia telah berbuat amal sholih dalam pandangan Ilahi. tetapi tidak pelak lagi bahwa mereka biasa memberikan warna tegas di atas tuturan mereka dengan melontarkan kata-kata sumpah dalam kadar yang cukup banyak. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. Sejarah menjadi saksi bahwa semua kaum di Arab sepakat memberikan gelar kepada Muhammad saw “Al-Amin”. bahkan cermat sekali dalam soal kebersihan badan. Jika beliau sendiri menemukan hal atau benda demikian di jalan. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Diriwayatkan tentang Rasulullah saw bahwa segala tutur kata beliau senantiasa mencerminkan kesucian dan bahwa beliau (tidak seperti orang-orang kebanyakan di zaman beliau) tidak biasa bersumpah (Turmudzi). Beliau sangat memandang penting upaya agar persediaan air untuk keperluan manusia dijaga kebersihan dan kemurniannya. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Hal itu menjadi bukti bahwa Rasulullah saw memiliki sifat itu dalam kadar begitu tinggi sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain yang dapat dipandang menyamai dalam hal itu. Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah saw biasa mempergunakan bahasa kotor. batu dan semua benda atau sesuatu yang akan mengganggu atau bahkan membahayakan. Muhammad saw adalah agar kita mengetahui dan mencontohnya dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. masjid itu satu-satunya tempat berkumpul yang ditetapkan untuk orangorang Islam. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Beliau senantiasa menggosok gigi beberapa kali sehari dan begitu telaten melakukannya sehingga beliau biasa mengatakan bahwa andaikata beliau tidak khawatir kalau mewajibkannya akan memberatkan. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Oleh karena Rasulullah saw sangat istimewa menekankan kebersihannya. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Sejumput Akhlak Rasulullah Dikemukakannya beberapa contoh Akhlaq yang mulia Sayyidina AL-MUSHTHOFA. Beliau juga memberi petunjuk jangan ada orang pergi ke masjid saat diadakan pertemuan-pertemuan sehabis makan sesuatu yang menyebarkan bau yang menusuk hidung (AlBukhori). beliau melarang sesuatu benda dilemparkan ke dalam air tergenang yang mungkin . Beliau sangat memberikan perhatian. padahal waktu itu beliau belum dinyatakan sebagai Nabi. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Pembebasan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah.

walaupun sekedar roti jawawut (Al-Bukhori). beliau hanya tidak menyantapnya dan tidak pernah memperlihatkan kekesalannya. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Ibrahim” Mendengar keterangan itu Aisyah tertawa dan mengatakan bahwa beliau benar”. Jika beliau telah duduk menghadapi hidangan. Kalau arah perbuatan itu membuka kemungkinan timbulnya kecurigaan serupa itu. maka Rasulullah saw itulah orangnya. Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah saw nampak jelas diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. maka bukan ibadah tetapi aniaya kalau mata dibiarkan pejam atau dibuang. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Muhammad. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” Beliau menjawab “Jika Tuhan. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik masakannya dan tidak sedap rasanya. pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau. Kadangkadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajjud sehingga kaki beliau menjadi bengkak-bengkak. dan memakai persediaan air dengan cara yang dapat menjadikannya kotor (Al-Bukhori dan Muslim. Walaupun pertanggung-jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau. ketika beliau melalui jalan tampak kepada beliau beberapa orang berkumpul mengelilingi panggang anak kambing dan siap untuk menikmati jamuan. aku senantiasa dapat mengetahuinya” Aisyah ra bertanya “Bagaimana?” Beliau menjawab “Aku perhatikan jika engkau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan. dan melonglong dekat kuburan anaknya. Tetapi jika engkau tidak senang kepadaku. atas kasih sayang-Nya. dari antara seluruh umat manusia yang paling menjauhinya (Muslim. Abu Huroiroh ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah makan sekenyang-kenyangnya.akan mencemarinya. senantiasa beliau menyantapnya bersama-sama semua yang hadir. Rasulullah saw sangat sederhana dalam hal makan dan minum.. mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku. Alasannya bukan karena beliau tidak suka daging panggang. Kitabal-Barr wal-Sila). Tuhan telah memberikan mata untuk melihat. Aisyah jika engkau sedang marah kepadaku. Sekali peristiwa seseorang mempersembahkan kurma kepada beliau. Beliau sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima (Kitabul-Kusuf). Ketika mereka melihat Rasulullah saw mereka mengundang beliau ikut serta. kitabul-Fadhoil). beliau menunjukkan minat kepada makanan itu dan biasa mengatakan bahwa beliau tidak suka kepada sikap acuh-tak-acuh terhadap makanan. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke masjid hendak sembahyang subuh. Sekali peristiwa. jika hidangan tidak dapat dimakan. beliau akan menyantapnya untuk menjaga supaya pemasaknya tidak merasa kecewa. melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa… Siti Aisyah meriwayatkan “Bilamana Rasulullah saw dihadapkan kepada pilihan antara dua cara berbuat. Beliau menasehatkan agar bersabar dan menerima taqdir Tuhan dengan rela dan menyerahkan diri. beliau tak pernah putus asa dan beliau tak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi… Sekali peristiwa beliau menjumpai seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh anaknya. bagian terbesar dari waktu. Jika suatu makanan dihidangkan kepada beliau. tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau tidak menyetujui orang mengadakan perjamuan di tempat terbuka dan terlihat oleh orang miskin yang tak cukup mempunyai makanan. beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah ra. Sekali peristiwa Aisyah ra berkata kepada beliau “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. asalkan bebas dari segala kecurigaan bahwa itu salah atau dosa. Wanita itu tidak mengetahui bahwa ia ditegur oleh . beliau membagi rata bilangan kurma itu sehingga tiap-tiap orang menerima tujuh buah. Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa. tetapi beliau menolak. siang dan malam dipergunakan untuk beribadah dan berdzikir kepada Tuhan. Beliau melihat ke sekitar dan setelah beliau menghitung jumlah orang yang hadir. Jika didapatkannya makanan sajian serupa itu. Tetapi. seolah-olah orang yang makan itu terlalu agung untuk memperhatikan hanya soal makanan dan minuman belaka. Dalam keadaan susah. beliau senantiasa memilih jalan yang termudah. Jika.

martabat suatu keluarga sangat terhormat akan jatuh dan terhina. beliau senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-berhenti secara bertahab. Rasulullah saw sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah. Beliau menetapkan bahwa jika si pemilik memukul budaknya atau memaki-makinya. dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan. “Kamu sebaiknya menolak. Sekali peristiwa anak beliau. aku tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman yang adil “ (AlBukhori. Rasulullah saw mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan. Bangsa-bangsa telah celaka karena mengistimewakan orang-orang kelas tinggi tetapi berlaku kejam terhadap rakyat jelata. Beliau bersabda. Alchamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Rasulullah saw tidak melihatnya lagi beberapa hari dan beliau menanyakan ihwalnya. menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas. Dan beliau terus berlalu.Rasulullah saw dan menjawab “Andaikan engkau pernah mengalami sedih ditinggal mati oleh anak seperti yang kualami. Seorang wanita muslimah biasa membersihkan masjid Nabi di Madinah. Bawalah aku ke kuburnya. Hal itu menggemparkan. beliau biasa bersabda kepada orang yang ada disekitar beliau. Banyak yang ingin mendesak Rasulullah saw demi kepentingan orang yang berdosa itu. Beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai budak-budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Maka Usama diserahi tugas melaksanakan itu. maka satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukannya ialah memerdekakannya (Muslim. engkau akan mengetahui betapa sukar untuk bersabar di bawah himpitan penderitaan serupa itu. “Mengapa aku tidak diberi tahu kalau ia meninggal? Aku pasti ikut dalam sembahyang janazahnya” dan menambahkan. “Kemudian juga hendaknya memenuhi permintaannya itu sehingga mendapat pahala sebagai orang yang berperan serta dalam menggalakkan perbuatan baik’ (Al-Bukhori dan Muslim). engkau hendaknya membaca SubchanAllah 33 kali. Ketika Islam berangsur-angsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab. Usama menghadap Rasulullah saw. Beliau senantiasa dapat menguasai diri. Abu Musa Al-Asy’ari meriwayatkan jika seorang miskin menghadap Rasulullah saw dan mengajukan permintaan. Kitabul-Iman).” Kemudian beliau pergi ke sana dan mendoa untuk dia (Al-Bukhori. Kitabul-Hudud). “Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang nanti akan terbukti jauh lebih berharga daripada seorang budak. memohon agar diberi seorang budak untuk meringankan pekerjaannya. tetapi serentak beliau mengerti maksud tugasnya itu. Rasulullah saw senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Disampaikan kepada beliau bahwa ia sudah meninggal. Barangkali kalian tidak memandangnya cukup penting karena ia miskin. beliau sangat marah dan bersabda. Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang paling berkuasa sekalipun selalu mendengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang. Fathimah datang mendapatkan beliau sambil memperlihatkan tapak tangannya yang tebal dan keras akibat pekerjaan menepung gandum dengan batu. Rasulullah saw sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah-tengah masyarakat.” Rasulullah saw menjawab “Aku telah kehilangan bukan hanya seorang tetapi tujuh anak”. Hal itu akan jauh lebih banyak menolongmu daripada memelihara seorang budak” (Al-Bukhori). Sekali peristiwa suatu perkara dihadapkan kepada beliau tatkala seorang bangsawati terbukti telah melakukan pencurian. jika Fathimah anak perempuanku sendiri melakukan kejahatan. tetapi tidak mempunyai keberanian. beliau bersabda “Perhatikan kaca! Perhatikan kaca!” dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan . Rasulullah saw menjawab. Jika engkau akan tidur pada malam hari. Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang berjalan cepat. Kitabus-Salat). dengan tujuan membangkitkan rasa cenderung untuk menolong si miskin di satu pihak dalam hati para sahabat dan dipihak lain menimbulkan kesadaran dalam hati kaum fakir-miskin adanya cinta-kasih saudara-saudara mereka yang kaya. beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. Sungguh. beliau segera membagibagikan hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita… Jika dalam satu perjalanan beliau ada wanita-wanita yang ikut serta. Islam tidak mengidzinkan dan akupun sekali-kali tidak akan mengizinkan. karena jika hukuman yang berlaku dikenakan terhadap wanita muda usia itu. Anggapan itu salah.

Rasulullah saw memperingatkan para sahabat agar memperlakukan hewan-hewan dengan baik dan mengecam bersikap kejam terhadap hewan. beliau bersabda kepadanya: “Tuhan telah mencukupi kebutuhanmu berkat adanya saudaramu. jika sesudah pulang ia masih yakin akan kebenaran Islam. Tetapi dengan mengemukakan kebaikan-kebaikan almarhum orang akan cenderung mendoakan (Al-Bukhori). seorang yang kebaikan dan kemurahannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. sebab pikiran-pikiran pesimis mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan. Rasulullah saw bukan saja menekankan pada kebaikan toleransi dalam urusan agama. namun beliau bersabda kepadanya: “Bersabarlah. ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini”. penderitaan atau kemalangan di saat menjelang wafat. sebab tidak ada faedahnya menyebut-nyebut kelemahan atau kejahatan orang yang sudah meninggal. Rasulullah saw bersabda: “Mereka tidak perlu meninggalkan masjid yang memang merupakan tempat khusus untuk kebaktian kepada Tuhan dan mereka dapat melakukan ibadah mereka di situ (Az-Zurqani) Keberanian Rasulullah saw luar biasa. Beliau senantiasa optimis menghadapi masa depan. Rasulullah saw dalam jual-beli secara terus terang dan sangat mendambakan orang-orang muslim agar jangan melakukan kelicikan dalam transaksi atau jual-beli. Kesusahan. Rasulullah saw menekankan agar para sahabat bekerja sama satu dengan lainnya. Beliau menetapkan bahwa orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. Beliau bersabda: “Siapa yang menyebarkan rasa pesimis di kalangan masyarakat. beliau pikul dengan penuh kesabaran sampai-sampai Fathimah ra tidak tahan melihat ayahnya dalam keadaan demikian. melainkan hendaknya menekankan kepada kebaikan apa saja yang dimiliki almarhum. Kitab Al-Adab). Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah saw mengenai silsilah kekeluargaannya. ia bertanggung jawab atas kemunduran bangsa. Beliau sangat lunak terhadap orang yang kurang sopan terhadap beliau. Ketika seseorang mengadukan saudaranya yang bermalas-malasan. beliau mengadakan penelitian sendiri dengan menaiki kudanya. Perlakuan Rasulullah saw terhadap tetangga dengan ramah dan penuh perhatian. beliau menegurnya dengan ramah secara berempat mata. beliau selamanya memilih pergaulan dengan orang-orang baik dan jika melihat suatu kelemahan pada salah seorang dari para sahabat. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan sesudah ia tinggal beberapa hari bersama beliau. ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai’at masuk Islam. Rasulullah saw menjawab bahwa perbuatannya itu tidak tepat karena ia datang sebagai duta dan telah menjadi kewajibannya untuk pulang ke pusat Pemerintahannya tanpa mengadakan hubungan baru. Seorang dari tawanan itu adalah seorang anak perempuan Hatim. Rasulullah saw sangat berhati-hati membawa diri agar tidak timbul kemungkinan adanya salah faham. .bahwa jika onta-onta dan kuda-kuda berlari cepat. Beliau sangat memusuhi sikap pesimis atau keputusasaan. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan harta bendanya untuk menghidmati umat manusia. dan karena itu menjadi kewajibanmu mencukupi kebutuhannya dan membiarkan dia bebas mengkhidmati agama” (Turmudzi). Rasulullah saw sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. beliau memperlakukan wanita itu dengan penghormatan yang besar dan sebagai hasil dari perantaraannya beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. tetapi memberikan contoh-contoh yang sangat tinggi dalam urusan ini. Suku Arab . beliau sangat menekankan agar orang berbakti dan mengkhidmati orang tua serta memperlakukan mereka dengan baik dan kasih-sayang. mereka itu akan menderita dari bantinganbantingan binatang-binatang itu (Al-Bukhori. Banu Tho‘i mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah saw dan kekuatan mereka dapat dikalahkan dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. ketika terjadi isu bahwa pasukan Romawi akan mengadakan pendudukan di Madinah dan ketika ada suara gaduh di tengah malam. Suatu delegasi suku Kristen Najron yang telah berdialog selama beberapa jam. Beliau sering menceriterakan tentang wanita Yahudi yang dihukum Allah swt lantaran membiarkan kucingnya mati kelaparan. meminta idzin untuk meninggalkan masjid untuk mengadakan kebaktian di tempat yang tenang. ia dapat kembali lagi sebagai orang bebas dan masuk Islam. Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahankesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan menasehati orang-orang jangan mengumumkan kesalahan-kesalahan sendiri.

Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. kecuali ia dimasukkan kedalam sorga karena apa yang ada di dalamnya. paling berlapang dada. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. Allah memanggil beliau ke hadirat-Nya pada umur enam puluh tiga tahun.” (Al-Qalam: 4) Dalam hadits riwayat Bukhari. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur’an. Allah Ta’ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. maka tiada seorang pun yang bertemu dengan kedua kalimah syahadat itu pada Hari Qiamat. Warna kulit beliau sedang.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. yaitu: Anas bin Malik (ra) meriwayatkan: Rasulullah saw. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Rasulullah. sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun. tapi cerah. bercorak kulit cerah. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. karena itu hanya ada satu syahadat pada beliau saja yang disyari’atkan dalam agama dan wajib diikrarkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Apabila menoleh. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. beliau tegap. Kulitnya putih kemerah-merahan.Sedemikian agung dan indahnya Akhlaq Muhammad Rasulullah saw. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. sebagai hamba teladan umat manusia yang hidup sezaman dengan beliau maupun umat manusia yang hidup sesudahnya hingga hari Qiamat. bertubuh sedang. Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. sebagai tekad untuk mengawali dalam mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. . Adapun jaminan bagi orang yang telah mengikrarkan syahadat itu adalah sorga. beliau berjalan dengan gesit. paling jujur ucapannya. Rambut beliau tidak keritingnamun tidak pula lurus sama sekali. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. Janggut Nabi Muhammad SAW Fisik dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. tidak tinggi benar maupun pendek. Melangkah dengan tubuh sedikit condong ke depan.[30] terurai hingga bahu. baik sebelum maupun sesudahnya. Anas (ra) juga meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. Ia adalah orang yang paling dermawan.

Jika dapat dikuakan (dibelah). dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau Ali Bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tidaklah tinggi. sehingga saat beliau mencucinya.Bara’a bin Aazib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. beliau berperawakan baik dan tegak. orang yang paling jujur. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). . Beliau juga selalu berjalan agak di belakang. Rambut beliau cenderung berombak. Kulit beliau berwarna cerah dan dahi beliau lebar. Mulut beliau sedang. Badan beliau tidak berbulu tebal. Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar. Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. terutama saat melakukan perjalanan jauhdan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. Jika beliau berjalan. bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. dan rambut beliau agak keriting (berombak). Sendisendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. akan mencapai kuping telinga beliau. Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali (ra) sebagai berikut: Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Pergelangan tangan beliau cukup panjang. Dan tumit beliau langsing. Rambut beliau cukup tebal. di mata beliau terlihat juga garis-garis merahnya.” Abu Hurairah (ra) mengemukakan: Rasulullah begitu rupawan. juga tidak pendek. Abu Ishaq (ra) mengemukakan: Bara’a bin Aazib (ra) pernah ditanya. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Warna kulit beliau cerah. Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. pandangan mata beliau selalu menyejukkan. “Apakah rona wajah Rasulullah (saw) cemerlang seperti pedang yang mengkilap?” Ia menjawab “Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. seperti beliau dibentuk dari perak. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baik keturunan. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihatseperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. panjangnya sampai batas telinga. Beliau tidak pernah memelototi seseorang. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. dianta alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. Beliau adalah orang yang paling baik hati. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Jabir bin Samurah (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) memiliki mulut yang agak lebar. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. tapi beliau melangkah dengan anggun. dan terpasang dengan baik. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. demikian pula tangan dan kaki beliau. maka beliau kuakan. Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika kita pertama kali melihatnya. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki beliau padat berisi. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. Jika beliau berjalan. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang. Jabir (ra) juga meriwayatkan: Saya berkesempatan melihat Rasulullah (saw) di bawah sinar rembulan. Saat rambut beliau agak panjang. Beliau sedikit lebih tinggi dari rata-rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. Saya belum pernah meliahat orang lain seperti beliau. padahal tidak demikian sebenarnya. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutuppun nampak bersih dan bercahaya. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. Diantara tulang belikat beliau “tanda” kenabian beliau. seperti di cor dengan perak. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah.

saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi” Said al jahiri (ra) meriwayatkan: Saya pernah mendengar Abu Taufik (ra) berkata: “Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah.” Ia menjawab. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. 34 : 28). Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya.” Maka saya (Said ra) berkata padanya: “Gambarkanlah kepadaku. Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. roman mukanya secemerlang matahari. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. Rasulullah (saw) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. Diantaranya. Pedang Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah. Sepeninggal Khadijah. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. kecuali saya. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. yaitu Urwah bin Mas’ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (as). Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad.Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). Jabir bin Abdullah (ra) meriwayatkan. Musa (as). Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri). Ibnu Abbas mengatakan: Gigi depan Rasulullah (saw) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. . “Rasulullah (saw) itu roman mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful