P. 1
Sejarah Nabi Muhammad SAW Rangkuman

Sejarah Nabi Muhammad SAW Rangkuman

|Views: 27|Likes:
Published by Achmad Philip
Untuk menjadikan panutan dalam hidup
Untuk menjadikan panutan dalam hidup

More info:

Published by: Achmad Philip on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Sejarah Nabi Muhammad SAW

“Muhammad” dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul Allāh (‫ ,)رسول ال‬dan menambahkan kalimat Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam (‫ ,صلى ال عليه و سلم‬yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya. Selain itu Al-Qur’an dalam Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama “Ahmad” (‫ ,)أحمد‬yang dalam bahasa Arab juga berarti “terpuji”.

Sisilah Nabi Muhammad SAW Silsilah Keluarga Nabi Muhammad SAW Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Dimana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).

Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. Abdullah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab.Kelahiran/Maulud Nabi Muhammad Muhammad lahir di Tahun Gajah. Kaumnya sangat mencintai beliau. di kota Mekkah. tidak menjadi halangan bagi mereka. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). jauh dari pusat perdagangan. Abu Thalib. Namun dalam perjalanan pulang. di bagian Selatan Jazirah Arab. 17 Rabiulawal. ia dijaga oleh pamannya. Memperoleh gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya dan dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka’bah. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Muhammad lahir di pada hari Jumat. dan dikuburkan di sana. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Ayahnya. ibunya jatuh sakit. Akhirnya. Libanon dan Palestina). ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. seni. Setelah ibunya meninggal. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. ‘Abd al-Muththalib. yaitu tahun 570 M. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Setelah beberapa hari. ketika Muhammad masih dalam kandungan. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. mereka menikah. maupun ilmu pengetahuan. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal. . Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya.

yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun.Qurʾān (bacaan). Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis.” (Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. mereka akan memusuhi dan melawannya. Ia diminta membaca. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran . Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jibril berkata: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. tetapi jawabannya tetap sama. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Bacalah. Ia menjawab. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Pengikut Pertama (As-Sabiqun al-Awwalun) Selama tiga tahun pertama. Malaikat Jibril mendatanginya. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. membaca). Akhirnya. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. yaitu Waraqah bin Naufal. “Saya tidak bisa membaca”. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Mendengar cerita yang dialami Muhammad. tindakan dan persetujuannya. Waraqah pun berkata. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al.Mukjizat Nabi Muhammad SAW Kerasulan Nabi Muhammad SAW Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Setelah hal itu lewat. yaitu penganut agama Islam. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian.

Negus. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. Setelah menganut Islam. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. berlokasi di Medinah. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. Namun pada awal tahun 613. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. Arab Saudi. Abbas bin Abdul Muthalib. Zubair bin Al Awwam. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Quraish Makkah yang . karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. Masjid Nabawi. antara lain Khadijah. dianiaya. Di Madinah. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Muhammad sendiri. Ubaidah bin Harits. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. disingkirkan dan diasingkan. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. sebagian orang Islam disiksa. raja Habsyah. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Tahun berikutnya. Ali.Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. Abdul Rahman bin Auf. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. Utsman bin Affan. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. Jejak Kaki Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam.

dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. beliau melarang sesuatu benda dilemparkan ke dalam air tergenang yang mungkin . atau tidak sedap dipandang ke jalan umum atau mengotori jalan dengan cara apapun. Beliau menuntut agar jalan-jalan dijaga kebersihannya dan tidak ada dahan ranting. beliau niscaya menyingkirkannya dan beliau sering bersabda bahwa orang yang membantu menjaga kebersihan jalan-jalan. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Diriwayatkan pula bahwa beliau memerintahkan supaya lalu-lintas umum tidak boleh dipergunakan sehingga menimbulkan halangan atau menjadi kotor atau melemparkan bendabenda yang najis. belum pernah terjadi dalam sejarah Mekkah dan Arabia.mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. karena semua itu perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji.000 orang. Umumnya. padahal waktu itu beliau belum dinyatakan sebagai Nabi. Muhammad saw adalah agar kita mengetahui dan mencontohnya dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. ia telah berbuat amal sholih dalam pandangan Ilahi. Beliau senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tiap kali makan. Tetapi Rasulullah saw menjunjung tinggi nama Tuhan sehingga beliau tidak pernah mengucapkan tanpa alasan yang sepenuhnya dapat diterima. Sejumput Akhlak Rasulullah Dikemukakannya beberapa contoh Akhlaq yang mulia Sayyidina AL-MUSHTHOFA. Hal itu menjadi bukti bahwa Rasulullah saw memiliki sifat itu dalam kadar begitu tinggi sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain yang dapat dipandang menyamai dalam hal itu. Jika beliau sendiri menemukan hal atau benda demikian di jalan. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Pembebasan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah saw biasa mempergunakan bahasa kotor. dan desudah makan beliau senantiasa berkumur dan memandang sangat baik tiap-tiap orang yang telah memakan masakan berkumur lebih dahulu sebelum ikut bersembahyang berjamaah (Al-Bukhori) Dalam peraturan Islam. batu dan semua benda atau sesuatu yang akan mengganggu atau bahkan membahayakan. Peristiwa ini. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. Beliau sangat memberikan perhatian. tetapi tidak pelak lagi bahwa mereka biasa memberikan warna tegas di atas tuturan mereka dengan melontarkan kata-kata sumpah dalam kadar yang cukup banyak. artinya orang yang terpercaya. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Kaum Arab terkenal dengan ketajaman otak mereka dan apa-apa yang mereka pandang langka. Hal itu merupakan suatu kekecualian bagi bangsa Arab. Beliau senantiasa menggosok gigi beberapa kali sehari dan begitu telaten melakukannya sehingga beliau biasa mengatakan bahwa andaikata beliau tidak khawatir kalau mewajibkannya akan memberatkan. pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa. bahkan cermat sekali dalam soal kebersihan badan. beliau akan menetapkan menjadi kewajiban untuk tiap-tiap orang muslim menggosok gigi sebelum mengerjakan kelima waktu sholat. Sejarah menjadi saksi bahwa semua kaum di Arab sepakat memberikan gelar kepada Muhammad saw “Al-Amin”. masjid itu satu-satunya tempat berkumpul yang ditetapkan untuk orangorang Islam. Beliau sangat memandang penting upaya agar persediaan air untuk keperluan manusia dijaga kebersihan dan kemurniannya. terutama pada saat orang-orang diharapkan akan berkumpul di dalamnya. Walaupun demikian. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Beliau juga memberi petunjuk jangan ada orang pergi ke masjid saat diadakan pertemuan-pertemuan sehabis makan sesuatu yang menyebarkan bau yang menusuk hidung (AlBukhori). Diriwayatkan tentang Rasulullah saw bahwa segala tutur kata beliau senantiasa mencerminkan kesucian dan bahwa beliau (tidak seperti orang-orang kebanyakan di zaman beliau) tidak biasa bersumpah (Turmudzi). Oleh karena Rasulullah saw sangat istimewa menekankan kebersihannya. suatu kebiasaan yang masih tetap berlangsung sampai hari ini juga. Muhammad menyetujuinya. Beliau memerintahkan supaya pada kesempatan-kesempatan itu sebaiknya setanggi dsb dibakar untuk membersihkan udara (Abu Daud).

Kalau arah perbuatan itu membuka kemungkinan timbulnya kecurigaan serupa itu. Abu Huroiroh ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah makan sekenyang-kenyangnya. bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima (Kitabul-Kusuf). bagian terbesar dari waktu. Aisyah jika engkau sedang marah kepadaku. melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa… Siti Aisyah meriwayatkan “Bilamana Rasulullah saw dihadapkan kepada pilihan antara dua cara berbuat. Walaupun pertanggung-jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau. atas kasih sayang-Nya. beliau menunjukkan minat kepada makanan itu dan biasa mengatakan bahwa beliau tidak suka kepada sikap acuh-tak-acuh terhadap makanan. Dalam keadaan susah. beliau akan menyantapnya untuk menjaga supaya pemasaknya tidak merasa kecewa. Rasulullah saw sangat sederhana dalam hal makan dan minum. Ketika mereka melihat Rasulullah saw mereka mengundang beliau ikut serta. beliau senantiasa memilih jalan yang termudah. asalkan bebas dari segala kecurigaan bahwa itu salah atau dosa. beliau membagi rata bilangan kurma itu sehingga tiap-tiap orang menerima tujuh buah. ketika beliau melalui jalan tampak kepada beliau beberapa orang berkumpul mengelilingi panggang anak kambing dan siap untuk menikmati jamuan. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik masakannya dan tidak sedap rasanya. Wanita itu tidak mengetahui bahwa ia ditegur oleh . Tetapi jika engkau tidak senang kepadaku. seolah-olah orang yang makan itu terlalu agung untuk memperhatikan hanya soal makanan dan minuman belaka. siang dan malam dipergunakan untuk beribadah dan berdzikir kepada Tuhan. Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah saw nampak jelas diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. Sekali peristiwa Aisyah ra berkata kepada beliau “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. Kadangkadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajjud sehingga kaki beliau menjadi bengkak-bengkak. Jika suatu makanan dihidangkan kepada beliau. Alasannya bukan karena beliau tidak suka daging panggang. kitabul-Fadhoil). Beliau melihat ke sekitar dan setelah beliau menghitung jumlah orang yang hadir. beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. maka bukan ibadah tetapi aniaya kalau mata dibiarkan pejam atau dibuang. Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. Beliau sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. beliau tak pernah putus asa dan beliau tak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi… Sekali peristiwa beliau menjumpai seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh anaknya. dan memakai persediaan air dengan cara yang dapat menjadikannya kotor (Al-Bukhori dan Muslim. dari antara seluruh umat manusia yang paling menjauhinya (Muslim. Tetapi. Sekali peristiwa seseorang mempersembahkan kurma kepada beliau. pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau. Beliau menasehatkan agar bersabar dan menerima taqdir Tuhan dengan rela dan menyerahkan diri. walaupun sekedar roti jawawut (Al-Bukhori). ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Ibrahim” Mendengar keterangan itu Aisyah tertawa dan mengatakan bahwa beliau benar”. Kitabal-Barr wal-Sila).akan mencemarinya. tetapi beliau menolak. tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau tidak menyetujui orang mengadakan perjamuan di tempat terbuka dan terlihat oleh orang miskin yang tak cukup mempunyai makanan. jika hidangan tidak dapat dimakan. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Muhammad. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah ra. aku senantiasa dapat mengetahuinya” Aisyah ra bertanya “Bagaimana?” Beliau menjawab “Aku perhatikan jika engkau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” Beliau menjawab “Jika Tuhan. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke masjid hendak sembahyang subuh.. beliau hanya tidak menyantapnya dan tidak pernah memperlihatkan kekesalannya. dan melonglong dekat kuburan anaknya. Tuhan telah memberikan mata untuk melihat. senantiasa beliau menyantapnya bersama-sama semua yang hadir. Jika didapatkannya makanan sajian serupa itu. Jika beliau telah duduk menghadapi hidangan. Jika. Sekali peristiwa. mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku. Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa. maka Rasulullah saw itulah orangnya. dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu.

Kitabul-Iman). Bawalah aku ke kuburnya. beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang paling berkuasa sekalipun selalu mendengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang. beliau segera membagibagikan hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. “Mengapa aku tidak diberi tahu kalau ia meninggal? Aku pasti ikut dalam sembahyang janazahnya” dan menambahkan.Rasulullah saw dan menjawab “Andaikan engkau pernah mengalami sedih ditinggal mati oleh anak seperti yang kualami. Islam tidak mengidzinkan dan akupun sekali-kali tidak akan mengizinkan. Hal itu menggemparkan. Alchamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Ketika Islam berangsur-angsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab. karena jika hukuman yang berlaku dikenakan terhadap wanita muda usia itu. Bangsa-bangsa telah celaka karena mengistimewakan orang-orang kelas tinggi tetapi berlaku kejam terhadap rakyat jelata. jika Fathimah anak perempuanku sendiri melakukan kejahatan. Rasulullah saw sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah. Sungguh. Beliau senantiasa dapat menguasai diri. Beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai budak-budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Rasulullah saw mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan. Kitabul-Hudud). engkau hendaknya membaca SubchanAllah 33 kali. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita… Jika dalam satu perjalanan beliau ada wanita-wanita yang ikut serta. Rasulullah saw sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah-tengah masyarakat. Beliau bersabda. beliau biasa bersabda kepada orang yang ada disekitar beliau. “Kamu sebaiknya menolak. Beliau menetapkan bahwa jika si pemilik memukul budaknya atau memaki-makinya. “Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang nanti akan terbukti jauh lebih berharga daripada seorang budak. beliau sangat marah dan bersabda. Disampaikan kepada beliau bahwa ia sudah meninggal. Jika engkau akan tidur pada malam hari. Abu Musa Al-Asy’ari meriwayatkan jika seorang miskin menghadap Rasulullah saw dan mengajukan permintaan. Banyak yang ingin mendesak Rasulullah saw demi kepentingan orang yang berdosa itu. Fathimah datang mendapatkan beliau sambil memperlihatkan tapak tangannya yang tebal dan keras akibat pekerjaan menepung gandum dengan batu. Hal itu akan jauh lebih banyak menolongmu daripada memelihara seorang budak” (Al-Bukhori). menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas. “Kemudian juga hendaknya memenuhi permintaannya itu sehingga mendapat pahala sebagai orang yang berperan serta dalam menggalakkan perbuatan baik’ (Al-Bukhori dan Muslim). Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang berjalan cepat. Kitabus-Salat). aku tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman yang adil “ (AlBukhori. beliau bersabda “Perhatikan kaca! Perhatikan kaca!” dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan . tetapi tidak mempunyai keberanian. Rasulullah saw menjawab.” Rasulullah saw menjawab “Aku telah kehilangan bukan hanya seorang tetapi tujuh anak”. Rasulullah saw tidak melihatnya lagi beberapa hari dan beliau menanyakan ihwalnya. Rasulullah saw senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Sekali peristiwa suatu perkara dihadapkan kepada beliau tatkala seorang bangsawati terbukti telah melakukan pencurian. Seorang wanita muslimah biasa membersihkan masjid Nabi di Madinah. maka satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukannya ialah memerdekakannya (Muslim. Sekali peristiwa anak beliau. tetapi serentak beliau mengerti maksud tugasnya itu. engkau akan mengetahui betapa sukar untuk bersabar di bawah himpitan penderitaan serupa itu. Maka Usama diserahi tugas melaksanakan itu.” Kemudian beliau pergi ke sana dan mendoa untuk dia (Al-Bukhori. dengan tujuan membangkitkan rasa cenderung untuk menolong si miskin di satu pihak dalam hati para sahabat dan dipihak lain menimbulkan kesadaran dalam hati kaum fakir-miskin adanya cinta-kasih saudara-saudara mereka yang kaya. beliau senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-berhenti secara bertahab. Anggapan itu salah. memohon agar diberi seorang budak untuk meringankan pekerjaannya. Barangkali kalian tidak memandangnya cukup penting karena ia miskin. martabat suatu keluarga sangat terhormat akan jatuh dan terhina. Dan beliau terus berlalu. dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan. Usama menghadap Rasulullah saw.

Rasulullah saw bukan saja menekankan pada kebaikan toleransi dalam urusan agama. mereka itu akan menderita dari bantinganbantingan binatang-binatang itu (Al-Bukhori. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan sesudah ia tinggal beberapa hari bersama beliau. ia bertanggung jawab atas kemunduran bangsa. ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini”. Ketika seseorang mengadukan saudaranya yang bermalas-malasan. melainkan hendaknya menekankan kepada kebaikan apa saja yang dimiliki almarhum. Suatu delegasi suku Kristen Najron yang telah berdialog selama beberapa jam. Beliau sangat lunak terhadap orang yang kurang sopan terhadap beliau. dan karena itu menjadi kewajibanmu mencukupi kebutuhannya dan membiarkan dia bebas mengkhidmati agama” (Turmudzi). Beliau sering menceriterakan tentang wanita Yahudi yang dihukum Allah swt lantaran membiarkan kucingnya mati kelaparan. . Rasulullah saw sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. Rasulullah saw dalam jual-beli secara terus terang dan sangat mendambakan orang-orang muslim agar jangan melakukan kelicikan dalam transaksi atau jual-beli. Kesusahan. Rasulullah saw menjawab bahwa perbuatannya itu tidak tepat karena ia datang sebagai duta dan telah menjadi kewajibannya untuk pulang ke pusat Pemerintahannya tanpa mengadakan hubungan baru. Rasulullah saw bersabda: “Mereka tidak perlu meninggalkan masjid yang memang merupakan tempat khusus untuk kebaktian kepada Tuhan dan mereka dapat melakukan ibadah mereka di situ (Az-Zurqani) Keberanian Rasulullah saw luar biasa. Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahankesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan menasehati orang-orang jangan mengumumkan kesalahan-kesalahan sendiri. Rasulullah saw menekankan agar para sahabat bekerja sama satu dengan lainnya. meminta idzin untuk meninggalkan masjid untuk mengadakan kebaktian di tempat yang tenang. beliau sangat menekankan agar orang berbakti dan mengkhidmati orang tua serta memperlakukan mereka dengan baik dan kasih-sayang. beliau selamanya memilih pergaulan dengan orang-orang baik dan jika melihat suatu kelemahan pada salah seorang dari para sahabat.bahwa jika onta-onta dan kuda-kuda berlari cepat. beliau bersabda kepadanya: “Tuhan telah mencukupi kebutuhanmu berkat adanya saudaramu. Seorang dari tawanan itu adalah seorang anak perempuan Hatim. ketika terjadi isu bahwa pasukan Romawi akan mengadakan pendudukan di Madinah dan ketika ada suara gaduh di tengah malam. penderitaan atau kemalangan di saat menjelang wafat. Kitab Al-Adab). sebab pikiran-pikiran pesimis mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan. beliau pikul dengan penuh kesabaran sampai-sampai Fathimah ra tidak tahan melihat ayahnya dalam keadaan demikian. tetapi memberikan contoh-contoh yang sangat tinggi dalam urusan ini. Suku Arab . Beliau sangat memusuhi sikap pesimis atau keputusasaan. ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai’at masuk Islam. beliau mengadakan penelitian sendiri dengan menaiki kudanya. seorang yang kebaikan dan kemurahannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. Rasulullah saw memperingatkan para sahabat agar memperlakukan hewan-hewan dengan baik dan mengecam bersikap kejam terhadap hewan. beliau memperlakukan wanita itu dengan penghormatan yang besar dan sebagai hasil dari perantaraannya beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. Beliau menetapkan bahwa orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. Rasulullah saw sangat berhati-hati membawa diri agar tidak timbul kemungkinan adanya salah faham. ia dapat kembali lagi sebagai orang bebas dan masuk Islam. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan harta bendanya untuk menghidmati umat manusia. namun beliau bersabda kepadanya: “Bersabarlah. jika sesudah pulang ia masih yakin akan kebenaran Islam. Banu Tho‘i mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah saw dan kekuatan mereka dapat dikalahkan dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Perlakuan Rasulullah saw terhadap tetangga dengan ramah dan penuh perhatian. Beliau senantiasa optimis menghadapi masa depan. Tetapi dengan mengemukakan kebaikan-kebaikan almarhum orang akan cenderung mendoakan (Al-Bukhori). Beliau bersabda: “Siapa yang menyebarkan rasa pesimis di kalangan masyarakat. beliau menegurnya dengan ramah secara berempat mata. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah saw mengenai silsilah kekeluargaannya. sebab tidak ada faedahnya menyebut-nyebut kelemahan atau kejahatan orang yang sudah meninggal.

Allah memanggil beliau ke hadirat-Nya pada umur enam puluh tiga tahun. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. sebagai tekad untuk mengawali dalam mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. paling berlapang dada. . Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. kecuali ia dimasukkan kedalam sorga karena apa yang ada di dalamnya. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Anas (ra) juga meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. Kulitnya putih kemerah-merahan. maka tiada seorang pun yang bertemu dengan kedua kalimah syahadat itu pada Hari Qiamat. Allah Ta’ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. beliau berjalan dengan gesit. Melangkah dengan tubuh sedikit condong ke depan.” (Al-Qalam: 4) Dalam hadits riwayat Bukhari. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. Rambut beliau tidak keritingnamun tidak pula lurus sama sekali.[30] terurai hingga bahu. “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Warna kulit beliau sedang. Janggut Nabi Muhammad SAW Fisik dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad.Sedemikian agung dan indahnya Akhlaq Muhammad Rasulullah saw. sebagai hamba teladan umat manusia yang hidup sezaman dengan beliau maupun umat manusia yang hidup sesudahnya hingga hari Qiamat. bertubuh sedang. tapi cerah. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Rasulullah. bercorak kulit cerah. Apabila menoleh. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. baik sebelum maupun sesudahnya. tidak tinggi benar maupun pendek. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur’an. Adapun jaminan bagi orang yang telah mengikrarkan syahadat itu adalah sorga. beliau tegap. yaitu: Anas bin Malik (ra) meriwayatkan: Rasulullah saw. karena itu hanya ada satu syahadat pada beliau saja yang disyari’atkan dalam agama dan wajib diikrarkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam. Ia adalah orang yang paling dermawan. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun. paling jujur ucapannya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang.

beliau berperawakan baik dan tegak. Warna kulit beliau cerah. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. Jika beliau berjalan. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutuppun nampak bersih dan bercahaya. Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. dan terpasang dengan baik. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau Ali Bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tidaklah tinggi. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. Jabir bin Samurah (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) memiliki mulut yang agak lebar. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang.Bara’a bin Aazib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. Mulut beliau sedang. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). Sendisendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). Dan tumit beliau langsing. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. seperti beliau dibentuk dari perak. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah.” Abu Hurairah (ra) mengemukakan: Rasulullah begitu rupawan. Jabir (ra) juga meriwayatkan: Saya berkesempatan melihat Rasulullah (saw) di bawah sinar rembulan. tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. di mata beliau terlihat juga garis-garis merahnya. Saya belum pernah meliahat orang lain seperti beliau. dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. Beliau tidak pernah memelototi seseorang. panjangnya sampai batas telinga. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar. tapi beliau melangkah dengan anggun. “Apakah rona wajah Rasulullah (saw) cemerlang seperti pedang yang mengkilap?” Ia menjawab “Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. padahal tidak demikian sebenarnya. Beliau adalah orang yang paling baik hati. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. Badan beliau tidak berbulu tebal. Jika dapat dikuakan (dibelah). Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. akan mencapai kuping telinga beliau. Kulit beliau berwarna cerah dan dahi beliau lebar. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki beliau padat berisi. Pergelangan tangan beliau cukup panjang. dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. orang yang paling jujur. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. sehingga saat beliau mencucinya. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika kita pertama kali melihatnya. terutama saat melakukan perjalanan jauhdan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. Rambut beliau cenderung berombak. seperti di cor dengan perak. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. Rambut beliau cukup tebal. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baik keturunan. dianta alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. maka beliau kuakan. Abu Ishaq (ra) mengemukakan: Bara’a bin Aazib (ra) pernah ditanya. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Jika beliau berjalan. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. Beliau juga selalu berjalan agak di belakang. Saat rambut beliau agak panjang. Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali (ra) sebagai berikut: Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Diantara tulang belikat beliau “tanda” kenabian beliau. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. juga tidak pendek. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. pandangan mata beliau selalu menyejukkan. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihatseperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. . dan rambut beliau agak keriting (berombak). Beliau sedikit lebih tinggi dari rata-rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. demikian pula tangan dan kaki beliau.

dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. Diantaranya. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). Ibnu Abbas mengatakan: Gigi depan Rasulullah (saw) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. yaitu Urwah bin Mas’ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (as). “Rasulullah (saw) itu roman mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik. Jabir bin Abdullah (ra) meriwayatkan. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Sepeninggal Khadijah. Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. roman mukanya secemerlang matahari. kecuali saya. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Pedang Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. Rasulullah (saw) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi. saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi” Said al jahiri (ra) meriwayatkan: Saya pernah mendengar Abu Taufik (ra) berkata: “Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah. 34 : 28). Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia.” Ia menjawab. beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri).Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Musa (as).” Maka saya (Said ra) berkata padanya: “Gambarkanlah kepadaku. . Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->