Belajar sambil Bermain

Murid-Murid KIA2M 2007

Kit Pengayaan dan Pengukuhan ini disediakan khas untuk murid-murid Tahun Satu, Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis, Pemulihan Khas dan Prasekolah. Mengandungi pelbagai bahan aktiviti permainan bahasa dan bacaan bergred. Disediakan secara sistematik dan mengikut tatatingkat mengajar dan membina kemahiran membaca. Kemahiran mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia KBSR.

PENGENALAN

RASIONAL  KBSR mula dilupakan  Konsep 5P tidak dilaksanakan  Kaedah kumpulan mula dipinggirkan .

yang cerdas dapat pengayaan dan pengukuhan .  Dapat mewujudkan suasana P&P lebih menarik dan menyeronokkan.OBJEKTIF  Kit ini dapat membantu para guru mengendalikan P&P secara kumpulan.  Murid lemah tidak ketinggalan.  P&P berpusatkan murid dapat dilaksanakan.  Pelbagai aktiviti berdasarkan kemampuan murid dapat dilaksanakan.

. minat dan bakat murid-murid.  Ada pemeringkatan.  Mempunyai perkaitan dengan kemahiran yang telah dikuasai.  Dapat membantu murid meluaskan pengetahuan dan pengalaman.  Boleh dijalankan secara kumpulan atau perseorangan.CIRI-CIRI BAHAN DALAM KIT  Bercorak belajar sendiri. mencabar dan sesuai dengan kebolehan.  Menarik.

KANDUNGAN KIT Permainan :  Mari buka dan Pasang ( 1 set )  Kembalikan Ke Rumah Saya ( 4 set )  Lengkapkan Silang Kata  Roda Perkataan  Roda Impian  Permainan Domino  Kad Selak  Seronoknya Bermain Colet  Permainan Hantu  Mari Bermain Sorong Tarik ( perkataan )  Mari Bermain Sorong Tarik ( ayat )  Saya Pandai Menulis Ayat .

KANDUNGAN KIT Bacaan :  Buku Bacaan Bergred bertajuk “Bacalah Saya” Buku 1 hingga 12. .

CARA MENGENDALIKAN BAHAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

EMPAT MODEL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN .

MODEL 1 KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C PENGUKUHAN/ PENGAYAAN KEMAHIRAN BARU (SECARA KELAS) .

MODEL 2 KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C PENGUKUHAN/ PENGAYAAN KEMAHIRAN BARU KEMAHIRAN BARU (SECARA KELAS) .

MODEL 3 KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C PENGUKUHAN/ PENGAYAAN KEMAHIRAN BARU (SECARA KELAS) PENGUKUHAN/ PENGAYAAN .

MODEL 4 KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C PENGUKUHAN/ PENGAYAAN SEPARUH MASA PERTAMA KUMPULAN A MENJADI SASARAN KEMAHIRAN BARU (SECARA KELAS) SEPARUH MASA KEDUA KUMPULAN B MENJADI SASARAN SEPARUH MASA KETIGA KUMPULAN C MENJADI SASARAN .

Sekian Terima Kasih .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.