P. 1
Fonetik Dan Fonologi

Fonetik Dan Fonologi

|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Zairil Alif on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2014

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER MEI / TAHUN 2012

HBML1203

PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

750630125717001 750630 - 12 - 5717 0138576005 pang5tausug@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

PUSAT PEMBELAJARAN TAWAU

MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203

Isi Kandungan

Muka Surat

1.0 Pengenalan

2

2.0 Penghasilan Bunyi-Bunyi Vokal dan Konsonan Bahasa Melayu

3

2.1 Penghasilan Bunyi Vokal Bahasa Melayu

3-7

2.2 Penghasilan Bunyi Konsonan Bahasa Melayu

7 - 14

3.0 Perbezaan Di Antara Fonem dan Alofon Dalam Sistem fonologi Bahasa Melayu

15 - 16

4.0 Ciri-ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya dalam Pengajaran Kemahiran Lisan

16 - 18

5.0 Penutup

18

Rujukan

1

1984 ) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidik bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. tetapi teratur dengan menggunakan kod-kod tertentu. Menurut Arbak Othman ( 1983 ). Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembus keluar bersama-sama sewaktu kita sedang bernafas. kemudiannya mendapat halangan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dan berbagai-bagai cara hingga terhasillah bunyi-bunyi bahasa. Secara khususnya. Asmah Hj. Terdapat banyak alat artikulasi manusia dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi bahasa. terutamannya bunyi yang digunakan di dalam pertuturan. Maksud dan makna fonologi menurut kamus dewan. Dalam erti kata yang lebih luas.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 1. fonologi berhubung dengan anatomi dan fisiologi yang berkaitan dengan organ-organ ujaran dan bagaimana manusia menggunakan organ-organ tersebut. Omar ( 1986 ) mengatakan bahasa yang digunakan oleh manusia adalah menggunakan alat-alat ujaran yang terdapat dalam tubuh badan manusia itu sendiri. Contohnya bibir. tetapi amat berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa. Fonetik dibahagikan lagi kepada tiga iaitu fonetik penghasilan bunyi. terdapat unsur yang dikategorikan sebagai alat artikulasi manusia. Fonetik ialah untuk mengkaji penyebutan bunyi manusia. Unsur tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama penghasilan bunyi bahasa. Mengikut kamus linguistik ( Harimutri Kridalaksana. Udara yang dihembuskan itu. fonetik bertujuan mengkaji unsur-unsur bunyi bahasa yang digunakan dalam pertuturan. fonetik akustik dan fonetik auditori. Manakala Kamus Dewan pula menjelaskan. Fonologi dan fonetik melibatkan organ tutur manusia secara langsung. 2 . Manakala fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. fonetik ialah ilmu bahasa ( linguistik ) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi atau artikulatorr. Namun demikian. Fonologi juga ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang sangat luas dan mempunyai berbagai-bagai teori bahasa. Alat pertuturan ini sememangnya kompleks. lelangit dan pita suara. lidah. fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi. Bidang fonologi merupakan satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami oleh kedua-dua belah pihak.0 Pengenalan Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. fonologi merupakan kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa.

Udara keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit dan sebagainya. Bunyi itu dipengaruhi oleh kedudukan lidah dan bentuk bibir sahaja.1. Aliran udara itu kemudiannya terganggu oleh alat-alat sebutan tadi semasa melalui rongga mulut atau rongga hidung. Pertama bunyi itu dikeluarkan dengan cara udara itu tidak terganggu dalam rongga mulut. Huraian berikut menyatakan peranan dan keadaan serta kedudukan alat-alat artikulasi seperti bibir.1 Penghasilan Bunyi Vokal Bahasa Melayu Vokal dihasilkan tanpa apa sekatan semasa diujarkan.2 Vokal Hadapan Sempit [ i ] Untuk menghasilkan vokal ini keadaan bibir hampar. Rajah 2. depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras dan anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui hidung udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 2. 2.0 Penghasilan Bunyi-bunyi Konsonan dan Vokal Bahasa Melayu.1 Vokal Hadapan 2. anak tekak. vokal belakang dan vokal tengah. bermakna pita suara bergetar dan aliran udara keluar tanpa sekatan.2 : Vokal hadapan sempit [i] 3 . Vokal dalam bahasa melayu boleh dikategorikan sebagai vokal hadapan.1. Dalam pertuturan sebenar. Bunyi yang dikeluarkan dengan cara demikian dikatakan bunyi konsonan. Kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan menekan udara keluar dari paru-paru. lidah. 2. kita perlu peka bahawa terdapat lapan jenis huruf vokal yang wujud dalam bahasa melayu. Bunyi yang dihasilkan dengan cara demikian dipanggil bunyi vokal. Pita suara dirapatkan supaya udara keluar dapat mengetarkan selaput suara. Semua vokal dalam bahasa melayu bersuara. lelangit lembut dan pita suara dalam penghasilan bunyi vokal-vokal bahasa melayu. Secara kasar bunyi-bunyi dapat dihasilkan dengan dua cara.1.

1.1.4 Vokal Hadapan Separuh Luas [ǝ] Cara membunyikan vokal ini. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung dan pita suara bergetar.3 Vokal Hadapan Separuh Sempit [e] Vokal ini terletak di tengah bahagian hadapan mulut.1. hadapan lidah dinaikkan separuh luas yang bergerak ke arah lelangit keras. Untuk membunyikannya keadaan bibir hampar.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Bunyi yang dihasilkan ialah seperti pada perkataan berikut: Awal [ikan] [ibu] Tengah [bila] [tiba] Akhir [tali] [padi] 2. hujung lidah mencecahi gigi dan gusi sebelah bawah. Tengah [teleng] [leher] Akhir [tauge] [tempe] 4 . Anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung udara dari paru-paru keluar ke rongga hidung dan pita suara dirapatkan. keadaan bibir hampar. depan lidah dinaikkan setinggi yang mungkin ke arah gigi.3 : Vokal hadapan separuh sempit [e] Bunyi yang dihasilkan ialah seperti pada perkataan berikut : Awal [enak] [elok] 2. Rajah 2.

Vokal ini paling banyak terdapat dalam bahasa melayu. Kecuali vokal [a] vokal yang lain membundarkan dua bibir.2.5 Vokal Hadapan Luas [a] Dihasilkan dengan hujung lidah ditarik ke titik yang paling ke bawah dalam rongga mulut. Rajah 2.1.2 Vokal Belakang Terdapat empat vokal belakang dalam bahasa melayu.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Rajah 2. [u. 2.1 Vokal Belakang Sempit [u] Dihasilkan dengan mengangkat belakang lidah setinggi mungkin ke atas. Udara ditekan keluar dari paru-paru.o. Bentuk bibir dibundarkan.1.4 : Vokal hadapan separuh luas [ǝ] Bunyi yang dihasilkan ialah seperti pada perkataan berikut: Awal [ǝmak] [ǝnak] Tengah [bǝlǝk] [bǝlok] Akhir [taugǝ] [tǝmpǝ] 2. kedua bibir dileperkan dalam menghasilkan bunyi vokal ini.1. Udara ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara bergetar.ᴐ dan a].5 : Vokal hadapan luas [a] Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas [a] seperti pada perkataan yang berikut : Awal [awan] [anak] Tengah [kadar] [beras] Akhir [siapa] [nama] 2. 5 . glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. tetapi tidak menutup ruang aliran udara.

dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru.2. glotis dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. Rajah 2. Apabila udara ditekan keluar maka bunyi vokal yang dihasilkan ialah [o]. Udara ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara bergetar. Bibir dibundarkan.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Rajah 2. belakang lidah diturunkan ⅓ di antara titik yang paling tinggi dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah.3 Vokal Belakang Separuh Luas [ᴐ] Untuk menghasilkannya.2 Vokal Belakang Seperuh Sempit [o] Untuk menghasilkannya.2. belakang lidah diturunkan ⅓ daripada kedudukannya semasa menghasilkan vokal [u]. Tengah [tolong] [tolol] Akhir [koko] [boleh] 6 .2. Bibir dibundarkan.2: Vokal belakang separuh sempit [o] Bunyi yang dihasilkan seperti pada perkataan berikut: Awal [orang] [otak] 2.1: Vokal belakang sempit [u] Bunyi yang dihasilkan seperti pada perkataan berikut: Awal [upah] [ubat] Tengah [sudu] [bubuh] Akhir [palu] [pupus] 2.2.

1 Konsonan Letupan a) Letupan bibir [p] . pita suara akan bergetar. Rajah A : Konsonan letupan [p] . [b] Dihasilkan dengan merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari paru-paru akan tertahan.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Bunyi yang dihasilkan seperti pada perkataan yang berikut: Awal Kata [orang] [oleh] Tengah Kata [borong] [bolot] Akhir Kata [soto] [teko] 2. 2. [b] 7 . Bunyi yang dihasilkan seperti pada perkataan berikut: Awal Kata [∂mak] [∂mpat] Tengah Kata [p∂nat] [t∂mpat] 2. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung.4 Penghasilan Bunyi Konsonan Bahasa Melayu. Vokal ini hanya terdapat di awal dan tengah suku kata sahaja. Kalau letupan itu dilakukan dengan pita suara tidak bergetar maka bunyi itu menjadi letupan dua bibir tak bersuara [p] dan jika pita suara bergetar ianya menjadi letupan dua bibir bersuara [b]. Penahanan ini dilepaskan dengan serta-merta. pita suara dirapatkan supaya semasa udara keluar melaluinya.3 Vokal Tengah [∂] Dihasilkan dengan bahagian tengah lidah dinaikkan ke arah pertemuan antara lelaangit keras dan lelangit lembut.4.

[d] Contoh perkataan: Huruf konsonan [t] konsonan [d] Awal takut dalam Tengah batas tanduk Akhir padat abad c) Letupan lelangit lembut [k] . [g] 8 . Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tak bersuara [t] dan letupan gusi bersuara [d].MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Contoh perkataan: Huruf konsonan [p] konsonan [b] Awal palu batek Tengah lapik rabun Akhir atap adab b) Letupan gusi [t] . Rajah C: Konsonan letupan [k] . Rajah B: konsonan letupan [t] . [d] Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas. Udara yang tertahan dalam rongga mulut dan dilepaskan dengan serta-merta. Udara yang tertahan dilepaskan dengan serta-merta menghasilkan bunyi letupan lelangit lembut [k] tak bersuara dan letupan lelangit lembut bersuara [g]. [g] Untuk menghasilkannya belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut.

[c] Konsonan letusan dihasilkan dengan cara yang agak sama dengan letupan tetapi letusan itu tertahan untuk beberapa ketika baharu dilepaskan dengan perlahan dan tidak dengan serta-merta seperti letupan.2 Konsonan Letusan [j] . 9 . iaitu letusan lelangit keras [j] yang bersuara dan [c] yang tak bersuara. Ada dua konsonan letusan dalam bahasa melayu.4. malah hanya meletus.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Contoh perkataan: Huruf konsonan [k] konsonan [g] Awal kala garam Tengah makan pagar Akhir tamak dialog d) Letupan pita suara atau hentian [ʔ] Hentian glotis terhasil terhasil dengan cara lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara ke rongga hidung. Rajah D: Konsonan letupan [ʔ] Contoh perkataan: Awal Anak Ikan Tengah saat rakyat Akhir lemak budak 2. Pita suara dirapatkan dan arus udara yang keluar dari paru-paru tersekat di bahagian rapatan pita suara udara menyebabkan pita suara tidak bergetar dan hentian glotis akan terhasil.

a) Geseran gusi tak bersuara [s] Hujung lidah dirapatkan ke arah sempadan gusi lelangit keras tetapi tidak menyekat aliran udara. Rajah A : Konsonan geseran [s] Contoh perkataan: Awal Silap Satu Tengah lasak lesu Akhir pedas lemas b) Geseran pita suara [h] Apabila udara keluar melalui pita suara yang renggang dan rongga mulut berkeadaan seperti sewaktu mengeluarkan bunyi vokal. 10 .4.3 Konsonan geseran. Udara dari paru-paru tertekan dan keluar dengan bergeser. [c] Contoh perkataan: Huruf konsonan [j] konsonan [c] Awal jala cara Tengah kanji laci Akhir kolej koc 2. bunyi [h] yang dinamakan bunyi geseran glottis tak bersuara akan dihasilkan.2 : Konsonan letusan [j] .4.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Rajah 2. Bunyi geseran gusi tak bersuara [s] akan terhasil.

Lidah diangkat ke arah gusi atas.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Rajah B: Konsonan geseran [h] Contoh perkataan: Awal Hantu Haru Tengah bahu tahu Akhir buluh suluh 2. Bunyi dihasilkan dinamakan bunyi sisian gusi bersuara [l].5 konsonan sisian [l] Dihasilkan dengan hujung dinaikkan ke gusi dan laluan udara tersekat. 11 . Lelangit lembut dinaikkan dan pita suara bergetar.4. Rajah 2.4. Udara dari paru-paru ditekan hingga menggetarkan lidah untuk menghasilkan bunyi getaran gusi bersuara [r].4. Udara keluar melalui bahagian tepi lidah.4: Konsonan getaran [r] Contoh perkataan: Awal rapat rugi Tengah tiram seram Akhir sabar lebar 2.4 Konsonan getaran [r] Bunyi konsonan ini dihasilkan dengan menggetarkan lidah dalam rongga mulut.

Rajah B: Konsonan sengauan [n] 12 .5: Konsonan sisian [l] Contoh perkataan: Awal lagu Tengah tilam Akhir tebal 2.2. Bunyi yang dihasilkan dinamakan sengauan gusi bersuara [n].MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Rajah 2. Rajah A: konsonan sengauan [m] Contoh perkataan: Awal macam Tengah teman Akhir ketam b) Konsonan sengau gusi bersuara [n] Hujung lidah dinaikkan ke gusi.2. Dua bibir dirapatkan.6 Konsonan sengauan a) Konsonan sengau dua bibir bersuara [m]. Bunyi yang dihasilkan dinamakan sengauan dua bibir bersuara [m].

Rajah D: Konsonan sengauan [ɲ] Contoh perkataan: Awal nyaris Tengah banyak Akhir - 13 . Rajah C: Konsonan sengauan [ƞ] Contoh perkataan: Awal ngilu Tengah bingka Akhir lalang d) Konsonan sengauan lelangit keras bersuara [ɲ] Tengah lidah dinaikkan ke lelangit keras. Bunyi yang dihasilkan dinamakan bunyi sengauan lelangit lembut bersuara [ng]. Bunyi yang dihasilkan dinamakan sengauan lelangit keras bersuara [ɲ].MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Contoh perkataan: Awal naga Tengah tanah Akhir taman c) Konsonan sengau lelangit lembut [ƞ] Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut.

[j] a) Separuh vokal dua bibir bersuara [w] Dihasilkan dengan belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut. depan lidah diangkat tinggi ke arah gusi. Rajah B: Separuh vokal [y] Contoh perkataan: Awal yakin Tengah tayang Akhir - 14 .7 Separuh vokal [w] . Rajah A: Separuh vokal [w] Contoh perkataan: Awal waris Tengah kawan Akhir takraw b) Separuh vokal lelangit bersuara [y] Bagi menghasilkan vokal ini.2. kemudian lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. bibir dihamparkan. lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat udara dari paru-paru ke rongga hidung dan pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [y].MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 2. Udara dari paruparu keluar ke rongga mulut dan pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [w].

Fonem dapat membezakan makna dan hal ini berbeza dengan alofon yang tidak membezakan makna. Dalam bahasa melayu fon [p] mempunyai dua cara sebutan yang berbeza. 15 . sebutan [p] dalam paya. dan [p˃] dalam lingkungannya pula [atap>]. maka [p˃] tidak dipakai dan begitulah sebaliknya.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 3. Lingkungan pemakaian alofon dari satu fonem ini dikatakan penyebarannya. atau membezakan erti. Fonem [p] mempunyai dua alofon. Untuk menentukan taraf dua bunyi yang berlainan sama ada ianya dua alofon dari satu fonem atau dua fonem yang berlainan adalah dengan mencari pasangan terkecil perkataan yang mempunyai bentuk fonetik yang sama di mana dua bunyi itu dapat dikontraskan. Perbezaan itu tidaklah cukup besar sehingga menjadi bunyi yang berlainan. Bunyi [p] dalam paya dan sapa diujarkan dengan sempurna. bahawa [p] berlaku dalam lingkungan awal atau tengah perkataan dan [p˃] dalam lingkungan akhir perkataan. Kalau ianya berkontras. iaitu [p] dan [p˃]. Untuk membezakan sama ada sesuatu unsur tersebut fonem atau alofon. yakni tidak diletupkan. Tetapi bunyi letupan itu tidak disempurnakan letupannya dalam [atap˃].0 Perbezaan Di Antara Fonem dan Alofon Dalam Sistem Fonologi Bahasa Melayu.2 Alofon satu fonem berlaku dalam penyebaran saling melengkapi. Jadi ada dua jenis letupan dua bibir tak bersuara. iaitu belum menerima imbuhan. di mana dua bunyi itu dapat membezakan erti dua perkataan itu. Contohnya. Apa yang dimaksudkan dengan penyebaran saling melengkapi ini ialah. manakala [p˃] berlaku dalam lingkungan [ata-]. Perubahan bunyi yang berlaku menurut lingkungan itu hanya sifat biasa bunyi yang dipengaruhi oleh bunyi-bunyi lain sebelum dan selepasnya. Dengan kata lain [p] dan [p˃] terpakai dalam lingkungan masing-masing. dijelaskan seperti berikut: 3. 3. sapa dan atap. Menurut Asmah Hj. [p] berlaku dalam lingkungan [-aya] dan [sa-a]. [p] dipakai dalam lingkungannya sendiri. saling melengkapi. iaitu [p] dan [p>]. Fon-fon yang menjadi anggota dalam satu fonem dipanggil alofon. Dengan itu penyebaran alofon fonem /p/ itu lengkap dalam semua lingkungan. fonem dianggap sebagai unit linguistik yang tidak mengandungi makna. iaitu [paya] dan [sapa]. ciri diberi tanda [˃]. iaitu di mana ada [p]. Pasangan perkataan itu hendaklah terkecil.1 Anggota satu fonem mempunyai ciri fonetik sama. Apa yang dimaksudkan dengan kontras itu ialah. Lingkungan pemakaiannya itu.3 Pasangan terkecil berkontras. Fon-fon yang mempunyai ciri-ciri fonetik yang sama dapat digolongkan ke dalam fonem yang sama. Jadi hendaklah diketahui ciri fonetik yang boleh membezakan fonem dan yang hanya merupakan perubahan bunyi menurut lingkungan. Omar. 3.

0 Ciri-ciri Suprasegmental Bahasa Melayu dan Kepentingannya Dalam Pengajaran Kemahiran Lisan. Fonem /a/ mempunyai kelainan. / ugama/ dan /igama/.4 Kelainan dan variasi bebas. Konsep kontras dalam bunyi penggalan. Bunyi-bunyi penggalan disertai dengan bunyi supra-penggalan. nada. malah hanya alofon fonem /o/. iaitu /u/ dan /i/. 4. Fonem ditulis dalam kurungan / /. 3 ( tinggi ). Tekanan wujud pada suku kata perkataan. Dalam ejaan bahasa melayu. contohnya [ruʹmah] dan [kamʹpuƞ]. hanya satu sahaja yang diterima. Nada ditandai dengan nombor. dan 4 ( tinggi sekali ). Ada empat ciri suprasegmental dalam bahasa melayu yang perlu diketahui iaitu tekanan. jeda dan panjang pendek. /u/ dan /i/ adalah fonem yang berlainan dan didapati tidak berkontras dalam satu perkataan ini. iaitu agama. Sistem ejaan hanya menerima botol.2 Nada Nada merupakan unsur lagu yang ada pada sesuatu perkataan. Ini biasanya ditandakan dengan [ʹ].MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 maka ternyatalah dua bunyi itu terdiri dari dua fonem yang berlainan. Terdapat juga dua fonem tidak berkontras dalam pasangan tertentu. Kejadian ini dikatakan variasi bebas. 4.1 Tekanan Tekanan menunjukkan kelantangan sesuatu suku kata yang menandakan keras atau lembutnya penyebutan sesuatu suku kata tersebut. tekanan keras selalu berlaku pada suku kata kedua perkataan. Nada adalah kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu suku kata atau perkataan. Misalnya [bɔtɔl] dan [botol] tidak berbeza. Ini dilakukan untuk membezakannya dari fon atau bunyi. Unsur ini khusus dibincangkan dalam lingkungan perkataan sahaja. kerana fonem melambangkan satu keluarga bunyi. 3. 4. Dalam hal ini [ɔ] dan [o] bukanlah dua fonem yang berlainan. boleh juga dipakai untuk bunyi bukan penggalan. Oleh sebab itu ertinya berbeza. Hal ini dipanggil kelainan bebas. unsur ini dipanggil intonasi. Terdapat juga di mana alofon satu fonem tersebar dalam satu lingkungan tanpa berkontras. Maka dengan sebab itu [p] dan [b] itu dianggap sebagai dua fonem yang berlainan. Dapat dilihat [pagi] dan [bagi] itu sama dalam semua bunyi melainkan antara [p] dan [b]. misalnya: /agama/. Dalam hal ini /a/. Ayat penyata 16 . Dalam bahasa melayu. nombor 1 ( rendah ). Contohnya perkataan [pagi] dan [bagi]. Kalau digunakan dalam ayat. 2 ( biasa ).

wah dan lain-lain boleh disebut panjang 17 .4 Panjang-pendek Merupakan kadar panjang atau pendeknya sesuatu bunyi yang diucapkan. Unsur panjang-pendek diberi lambang [:] yang dipanggil mora. amboi. atau ʻmembeli sebuah kantinʼ dalam [bǝli + kantin]. murid boleh membaca dan membunyikan sesuatu ayat dan perkataan mengikut intonasi dan nada yang sesuai.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 biasanya dengan nada 2. cis. kemudian nada itu menaik bila ada tekanan dan turun hingga 1. murid boleh dan dapat bertutur dan menyampaikan ucapan atau berkomunakasi secara bertatasusila serta beradab. Ujaran ini boleh ditafsirkan sebagai ʻmembeli sebuah tinʼ seperti dalam [bǝlikan + tin]. Dalam bahasa melayu unsur ini tidak membawa apa-apa kepentingan fonemis. 4. Jadi melalui tekanan ini.] dikatakan setengah mora. sebutan. Jeda atau persendian diberi lambang [+]. 4. Contohnya dalam pengajaran ayat seru dan kata seru. iaitu unsur senyap dalam ujaran yang memisahkan antara perkataan. memang ada bunyi perkataan dan ayat yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Ianya membolehkan murid mengetahui hentian sementara ketika membaca petikan atau ayat serta dapat pula membezakan jenis dan makna ayat yang dibaca atau diucapkan. Sebenarnya unsur jeda ini memang mempunyai tugas pembeza dalam bahasa. Sementara jeda pula. syair dan sajak mengikut intonasi.3 Jeda Juga disebut sebagai persendian. ayat atau rangkai kata. Ujaran seperti [ bǝlikantin]. dan kata seru. membolehkan murid membezakan nada yang sesuai ketika melafazkan puisi seperti pantun. rima dan nada yang sesuai dengan bahan yang dilafazkan secara lisan sama ada secara hafalan atau bebas dengan penuh perasaan dan berkesan. Dalam unsur panjang-pendek dalam pengajaran lisan. Kepentingan unsur nada pula dalam pengajaran lisan. keempat-empat unsur suprasegmental tersebut mempunyai kepentingan. Contohnya pada ayat seperti berikut: ² saya hendak ³ mandi. Unsur tekanan merujuk cara bagaimana murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat mengucapkan dan menyebut suku kata. Ujaran pukul empat ditranskripsi sebagai [pukul + ǝmpat]. sakitnya perut saya!. Dalam pengajaran kemahiran lisan. [::] dikatakan satu mora dan [. perkataan atau rangkai kata sama ada diucapkan untuk membezakan unsur menegaskan atau lembut. contohnya. Eh. Dalam bahasa melayu terdapat juga pemakaian jeda yang dapat membezakan erti ini. dalam pengajaran lisan.

Unsur tersebut ialah udara dan merupakan sumber tenaga utama dalam menghasilkan bunyi. nada dan panjang pendek merupakan unsur-unsur penting dalam sistem bunyi dalam fonem.0 Kesimpulan. ciri-ciri suprasegmental seperti tekanan.283 patah perkataan ) 18 . Organ tutur manusia ini disebut alat artikulasi. Sekirannya keadaan pita suara tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. supaya mereka dapat bertindak dengan betul dan tepat sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu. Kajian fonetik dan fonologi melibatkan organ pertuturan manusia secara langsung. ( 3. sebutan yang betul serta memahami makna bunyi-bunyi tersebut. Bunyi bersuara dan tidak bersuara ini berkait rapat dengan keadaan pita suara.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 atau pendek namun ianya tidak membawa apa-apa kepentingan fonemis. Melaui perbezaan fonem dan alofon dapat menjelaskan perbezaan dari segi makna. maka getaran pada pita suara tidak berlaku maka yang terhasil ialah bunyi tidak bersuara. 5. jeda. Semua bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bersuara. Terdapat banyak alat artikulasi manusia dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi vokal atau konsonan merupakan antara bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Sebaliknya jika pita suara itu direnggangkan atau terbuka sewaktu udara melaluinya. Ianya memberikan kefahaman dan pengetahuan kepada setiap guru bahasa melayu untuk menyampaikan pengajaran berkaitan tajuk fonologi. maka getaran akan berlaku pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. tetapi mempunyai peranan yang amat penting dalam menghasilkan bunyi. Ianya membolehkan murid mengetahui sebutan panjang atau pendek perkataan atau ayat mengikut lambang-lambang unsur panjang-pendek. Kepentingan unsur-unsur tersebut dalam pengajaran lisan membolehkan guru menyampaikan ilmu dan kemahiran dengan berkesan dan hasilnya membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran terhadap bunyi-bunyi bahasa melayu. sebutan dan bunyi perkataan. ayat dan rangkai kata. Namun demikian terdapat unsur yang bukan dikategorikan sebagai alat artikulasi manusia. manakala bunyi konsonan ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara.

HBML 1203 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Adenan Ayob. ( 2012 ). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Bhd. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanid.MOHAMMAD HUSSIN BIN SARAIL 750630125717 HBML1203 Rujukan Abdullah Hassan. ( 1980 ). 19 . Selangor: Meteor Doc. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana. Seman Salleh. ( 2000 ). Sdn. Mashudi Bahari. Fakulti Pendidikan dan Bahasa Open University Malaysia. Linguistik Am. Ali Mahmood.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->