TEKA SILANG KATA ….

NAMA: …………………………………………………………………….. TINGKATAN:……………………………………..

Melintang: 1. unit asas bagi semua benda hidup 2. jarak antara dua titik 4. digunakan untuk melihat sel 6. unit s.i untuk berat 11. sebanyak 78% dalam udara

Menegak: 2. digunakan sebagai bahan api kenderaan 3. salah satu kuantiti fizik 5. gas yang diperlukan untuk bernafas 7. alat mengukur isipadu cecair 8. tenaga yang membantu kita untuk melihat 9. organ terbesar dalam badan manusia 10. keras, kuat dan konduktor haba yang baik