Teori Teleoologi

-

-

hasil dan faedah membawa kebaikan lebih daripada keburukan adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas dan Tuhan. adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. memampukan seseorang untuk lebih memahami tradisi keagamaannya sendiri ataupun tradisi keagamaan lainnya, menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi, melestarikan, memperbaharui suatu tradisi tertentu, menolong penyebaran suatu tradisi, menerapkan sumbersumber dari suatu tradisi dalam suatu situasi atau kebutuhan masa kini, atau untuk berbagai alasan lainnya.

 Erat kaitannya teori ini dengan demokrasi tampaknya.  Teori ini menekankan pada perbuatan yang menghasilkan manfaat.  Sebagai contohnya.Utilitarisme Teori ini menjadi terkenal sejak disistematisasikan oleh filsuf Inggris bernama John Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul On Liberty. calon presiden dengan suara terbanyak adalah presiden yang memenangkan pemilu. tentu bukan sembarang manfaat tetapi manfaat yang paling banyak membawa kebahagiaan bagi banyak orang.dalam pemilihan suara pada Pemilihan Umum (PEMILU) suatu negara yang menganut asas demokrasi.  .

  Meski pun sudah dialami manfaat dari utilitarisme bukan bererti utilitarisme secara teoritis tidak memiliki masalah. Jika semua yang dikategorikan sebagai baik hanya diperoleh dari manfaat terbanyak bagi orang terbanyak. Penganut utilitarisme akan menjawab tentu yang baik jika anjing itu dibunuh. 7 dari 10 orang menyarankan anjing tersebut dibunuh sedangkan 3 lainnya menyarankan dibunuh. Lalu saran 3 orang tadi dikemanakan? Apakah mereka harus menerima itu begitu saja? . anjing tersebut suka menggigit orang yang lewat. maka apakah akan ada orang yang dikorbankan? Anggap saja ada anjing gila.

Egoisme Teori ini diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900).  . seorang ahli falsafah yang mengkritik utilitarianisme. Kumpulan rakyat jelata adalah ramai dan lemah. beliau lebih kuat menentang kemoralan sosial iaitu yang berasaskan tradisi dan peraturan masyarakat. Bagaimanapun.  Nietzche mengenal pasti dua kumpulan besar manusia iaitu kumpulan rakyat jelata yang miskin dan kumpulan bangsawan yang kaya.  Oleh itu.  Egoisme ditakrifkan sebagai teori yang menggangap nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk jika sesuatu itu merugikan diri sendiri. Manakala golongan bangsawan ini minoriti tetapi kuat. rakyat jelata ini selalunya menyimpan perasaan benci dan dendam terhadap gologan bangsawan ini.

Berpendapat bahawa Berpendapat bahawa semua orang adalah selfish. . semua orang perlu selfish. Memberitahu (pescribe) bagaimana mereka perlu bertindak. Psikologi Egoisme Egoisme Etika satu teori deskriptif mengatakan bagaimana orang melakukan tindakan.Ciri-ciri egoism  Egoisme boleh dibahagikan kepada Egoisme Psikologi atau Egoisme Etika.

. Misalnya. membayar hutang. Teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Jika ditanya secara langsung apakah boleh menghina orang? Tidak boleh. dengan kata lain deontologi melaksanakan terlebih dahulu tanpa memikirkan akibatnya. Semua orang bisa terima bahwa berbohong adalah buruk dan membantu orang tua adalah baik. jadi selama melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan. tetapi baru mulai diberi perhatian setelah diberi penjelasan dan pendasaran logis oleh filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant. Berbeza dengan utilitarisme yang mempertimbangkan hasilnya lalu dilakukan perbuatannya.Deontologi       Teori deontologi sebenarnya sudah ada sejak periode filsafat Yunani Kuno. Deontologi tidak terpasak pada konsekuensi perbuatan. tidak boleh menghina. membantu orang tua. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban. dan tidak berbohong adalah perbuatan yang bisa diterima secara universal. apakah boleh membantu orang tua? Tentu itu harus.

jumlah terbanyak bukanlah ukuran yang menentukan kebaikan tetapi prinsiplah yang menentukan yaitu prinsip bahawa pembunuhan adalah perbuatan buruk dan bagaimana pun juga anjing itu tidak boleh dibunuh. Dalam deontologi tidak demikian. . Jika dibandingkan dengan utilitarisme cuba perhatikan lagi contoh anjing yang akan dieksekusi kerana voting terbanyak mengatakan demikian.

 .  Keperibadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa (excellence).Teori Keperibadian Mulia Teori ini berkait rapat dengan "kaedah sikap baik" dan sifat-sifat seorang insan moral.  Konsep keperibadian mulia bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle.

 Aristotle juga menganggap. tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan.Terdapat dua jenis keperibadian mulia iaitu keperibadian mulia intelektual dan keperibadian mulia moral. Mengikut Aristotle. iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat.  Aristotle berpendapat keperibadian mulia intelektual adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. menyenangkan serta menyeronokkan. keperibadian mulia moral tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi. keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. Sifatsfat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan. . Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru.

       Oleh itu seseorang dianggap berkeperibadian mulia sekiranya mempunyai ciri-ciri berikut: Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan Berpegang kepada prinsip Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan .

Individu bukan sebagai matlamat kemoralan.Teori Kemoralan Sosial      Teori Kemoralan Sosial cenderung mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Oleh itu individu bertanggungjawab untuk mematuhi standard moral ini demi menjaga kerukunan sosial yang sedia ada. Teori Kemoralan Sosial juga dikenali juga sebagai kemoralan konvensional dan tradisionalisme atau konservatisme dalam kemoralan Ia merujuk kepada standard atau ukuran moral yang merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat. . Nilai atau peraturan ini adalah ukuran dan persetujuan masyarakat .