1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12. 13.

14. 15. 16.

17.

18. 19.

Sebelum masuknya Islam daerah arab dibagi menjadi tiga bagian besar..........(Jazirah Selatan, Jazirah Utara dan daerah hijaz) Kaum Qathaniyun dari keturunan Qathan yang mendirikan kerajaan ....(Saba dan Himyar) Kaum Qathaniyun dan Adnaniyun (keturunan Ismail Bin Ibrahim), daerah ini berdiri dua kerajaan yang ada di bawah perlindungan persia dan romawi adalah ......(Hirah dan Ghassan) Di daerah Hijaz yang menjadi kota terpentingnya adalah Mekah karena terdapat Kakbah, penguasa yang terkenal di daerah ini adalah .......(Qushai atau suku Quraisy) Menurut Ahmad Syalabi ada lima faktor yang mendurung daerah mekah atau hijaz menolak atau menentang seruan Islam adalah.......(tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan Hak antara bangsawan dan hamba sahaya, tidak dapat menerima ajaran kebangkitan kembali dan pembalasan didunia akhirat, patuh pada nenek moyang dan pemahat dan penjual patung memandang islam menghalangi rejekinya) Nabi Muhammad SAW mengungsikan sahabatnya karena terjadi pertentangan antara penduduk asli mekkah atau suku quraisy, daerah yang pertama dituju adalah ........lalu pindah ke......(Habsyah atau Etiopia lalu pindah ke Yastrib (Madinah). Madinatul Munawwarah ad alah.....(Kota yang bercahaya) Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 muncullah para khalifah (wakil pengganti rasul Allah) yang bertugas sebagai........(mengatur hidup kaum muslimin menurut agama Islam) Khalifah-khalifah yang pernah berkuasa adalah........(Khalifah Abu Bakar as Siddiq, khalifah Umar Bin Khattab, Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib) Perang Riddah adalah perang yang dilakukan kaum muslim melawan kaum kemurtadan. Terhapusnya nabi-nabi palsu seperti Tulaiha. Hal ini terjadi di masa kepemimpinan Khalifah......(Khalifah Abu Bakas As Shiddiq) Ia melakukan perluasan wilayah islam dengan melakukan ekspansi keseluruh jazirah Arab dan Afrika serta mampu mendirikan baitul maal, menempa mata uang dan menciptakan tahun Hijriah. Berdasarkan pernyataan di atas merupakan uraian dari kekuasaan khalifah........(khalifah umar Bin Khattab). Siapa yang berhasil membunuh khalifah bin khattab?........(Budak Persia yang bernama Abu Lu’lu’ah) Khalifah Usman Bin Affan pada masa pemerintahannya melakukan peresmian ............dan ia terkenal karena....... (Kitab Al-Quran, dan terkenal membuat membendungan dan memperluas kekuasaan islam atau menyebarkan agama islam ke daerah Armenia, Tunisia, cyprus, Rhodes dll) Kenapa khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun.........(karena terjadi pembrontakan) Masa dari khalifah Abu Bakar as Shiddiq hingga Ali Bin abi Thalib disebut..................(Khulafaur Rasyidin(pengganti Rasul Allah yang bijaksana) Setelah masa pemerintahan khulafaur rasyidin umat islam dipinpin oleh...... (Bani Umayyah ( 661743) yang memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus) dan Bani Abbasiyah (7501258) pusat kekhalifahan Damakus dipindahkan ke Banglad) Hal yang berkembang pada pemerintahan Bani abbasiyah adalah ........sehingga dia mengalamai puncak keemasan islam.( filsafat dan pengetahuan berkembang, dan menjadi pusat transit perdagangan) Pada abad kesepuluh kekhalifan islam terbagi menjadi tiga kelompok yaitu.......(Khalifah abbasiyah, Fatimiyah dan khalifah kordoba. Faktor-faktor yang menyebabkan cepat berkembangnya agama islam di luar Jazirah adalah........(islam merupakan agama yang menajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan masyarakat, islam mengajarkan pentingnya dakwah, dan islam datang dengan sikap simpati dan toleran)

...atau sekitar abad. Sebutkan nama-nama wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Di dalam berita Jepang perjalanan Pendeta Kansin ke Indonesia dikemukakan bahwa di Kanton terdapat kapal-kapal Po-sse dan Ta-Shih... sunan Kudus dan Sunan gunung jati... 37.. Pedagang muslim yang membentuk pemukiman di Indonesia disebut. Sunan Drajat terdapat di daerah..(Di Drajat.. Di Indonesia terdapat dua kelompok besar masyarakat yang penerima agama Islam adalah.. Imam dan Amir.(Hikayat Banjar milik kerajaan Banjar dan kegiatan politik kerajaan Demak). Pengarus Islam pada sistem birokrasi di Indonesia adalah..(Kuala Brag.. Islam berkembang pada abad ke 7 di sumatra bagaian ...) 42...... 27.... stratifikasi yang bersifat oligarkis (kaum bangsawan. Pengaruh islam dibidang sosial dan budaya adalah.(Tuban) 35... Saluran dan proses Islamisasi di Indonesia dilakuakan melalui beberapa jalan sebutkan?.(Perdagangan.......(orang-orang Arab) 22. Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim terdapat tinggal di daerah........(Batu Nisan Fatimah Binti Maimun di Leran. syekh Siti Jenar dan Syekh Lemah Abang.(Tasawuf) 32.(Utara) yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan banyak pedagang Arab yang berlabuh disana. pusat-pusat kebudayaan di Masjid..(sunan Ampel/sunan rahmat. sunan Bonang/Makdum Ibrahim...(Meurah khair) .... sunan maulana Malik Ibrahim...(kerajaan samudra pasai. Sunan Geseng desa Badegolan........ Pendapat pertama yag mengatakan bahwa kedatangan agama islam pertama kali ke Indonesia terjadi pada abad pertama. Trengganu dan Malaysia) 24. Ta-shih dalam berita cina ditafsirkan sebagai..(Pelabuhan gresik) 39. Fo-lo-an sekarang lebih kenal merupakan daerah dari............... Dakwah Wali songo) 30.. digunakan istilah Arab dalam jabatan seprti sultan...... Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa pada abad ke 13 muncul agama Islam diperkuat dengan munculnya. Bukti tertua tentang agama Islam di pulau Jawa berasal dari. Penyebaran agama Islam di kalimantan dapat diketahui dari. kesenian.... 40... sunan Muria. Menurut catatan Cho Ku-Fei (1178)..... 34... Pendiri kerajaan samudra pasai pada abad ke 11 adalah. Perkawinan. Tasawuf... abad ke-7) 21.....20.... Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat yang terjadi pada abad ke 17 yakni pada massa kerajaan Banten dan kerajaan Mataram Islam.. dibentuknya majelis ulama sebagai penasihat raja) 41. sunan kalijaga/ Joko Said.(Fo-lo-an dan sumatra) 23.. sunan drajat.......... Gresik tahun 1082) 38... Mobilitas sosial. catatan perjalanan Marco Polo (1292) dan berita IBN Battutah). 26. Pendidikan......(Hijriah.. Dalam berita Ma-Huan 1416 menyatakan bahwa adanya orang-orang muslim yang tinggal di kota.. di daerah Indonesia saat itu terdapat dua tempat yang menjadi komunitas orang Ta-shih adalah...... hal ini terdapat di catatan....( pemimpin negara sekaligus pemimpin agama..(Pekojan) 31. Khalifahtullah. Batu Nisan Sultan Malik as-Saleh ditemukan di Sumatra Utara dan berangka tahun Ramadhan 676 Hijriah 1297 yang dikenal sebagai kerajaan samudra pasai. Selain wali songo ada wali lokal yang ada di Jawa diantaranya adalah...... kaum ulama dan agamawan dan kaum rakyat biasa)./Surabaya) 33..(gol elite.(Ibn Battutah). sunan Tembayat dan Sunan panggung) 36... (snouck Hurgronje) 28.. raja sebagai wakil tuhan di dunia...(bangsa melayu) 25. Hal ini dekemukankan oleh. Dalam penyebaran agama islam melalui dakwah wali songo.(syekh Abdul Muhyi dari pamijahan/tasikmalaya. Po-sse ditafsirkan sebagai... Sunan Giri/Raden paku... golongan rendahan) 29.(terbentuknya egalitarianisme... Ajaran atau cara mendekatkan diri kepada tuhan disebut.

Apa yang kamu ketahui dengan Sultan SalaHudin... Dinasti meurah silu menguraikan tentang. sultan zainal Abidin 1383-1405)....(dinasti Meurah khair.. menikahkan anaknya ganggang sari dengan anak kerajaan perlak sehingga mencapai puncak keemasan terutama dibidang perdagangan di selak Malaka.(Iskandar Syah/parameswara) 53..... Iskandar Syah atau parameswara merupakan raja pertama di kerajaan.. sehingga wilayah demak meliputi...(Pati Unus) dan tidak lama memerintah kemudian diganti oleh .. Kerajaan Perlak berdiri tahun 840 M dengan rajanya yang pertama adalah ....(sultan trenggono) dari tahun 1521-1546 dengan gelar...(1500-1518) 66.(Jeuce) 64.. Raden patah memerintah dari tahun......(Jepara.. Mulanya kerajaan perlak dipimpin oleh Meurah Perlak Syahir Nuwi atau Maharaja Pho He La yang merupakan putra raja Siam dan mereka menganut agama... Raja pertama kerajaan Aceh adalah.... Dalam kekuasaan kebangsawaan.... Sumber informasi kerajaan kediri ada dua dinasty yaitu.. Raja pertama kerajaan Malaka adalah.(raden patah) 65..... Pengangkatan Raden patah dipimpin langsung oleh Sunan Ampel Denta dan dukungan dari wali lainnya.. berdirinya kerajaan samudra Pasai mengilhami berdirinya kerajaan Aceh Darussalam berlokasi di daerah.. Puncak keemasan di kerajaan Aceh pada masa pemerintahan .(Iskandar Muda) 59..(Sultanah) 63. Setelah wafatnya Iskandar Muda maka kerajaan aceh mengalami kemunduran dan aceh pecah menjadi dua golongan yaitu...(sultan Abdul Arifin)... 47.(Meurah khair) 45..(raja kedua aceh yang merupakan anak dari Sultan Ali Mughayat syah dan mengalami kemunduran secara drastis) 58. (Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Syah) 48...(Sultan Ali Mughayat syah) 57....(malaka) 51.... .. Sebagai pusat penyebaran agama Islam... Kerajaan Malaka mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan..... Senopati Jimbun Ngabdurahman Panemmbahan palembang sayidin panatagama merupakan gelar dari..(sultan Muhammad malik Zahir 1297-1326... dan dinasti meurah silu)...(sultan Trenggono) 52...(Budha) 49.43..... Gelar untuk ratu keraajaan Aceh Darussalam disebut..(Meurah Silu bergelar malik-al Saleh 1285-1297 yang merupakan keturunan kerajaan Perlak... Ia bergelar maharaja Mahmud syah (1042-1078). sultan mahmud Malik zahir 1326-1345. (saiyid maulana Abdul Aziz syah) 50.... Kerajaan demak mencapai pucak keemasannnya pada masa pemerintahan.(Uleebalang) 62..... Nama Aceh yang berasal dari nama terompah tradisional Aceh yang berbentuk segitiga atau dikenal dengan sebutan... atau ujung pantai yang disebut sebagai Aceh besar) 56.....(paramisora) 54... palembang. Di dinasti Meurah silu yang menjadi raja kerajaan samudra pasai setelah kerajaan sultan Malik al Saleh adalah... sedayu..(hulu pulau sumatra.... Jambi dan beberapa daerah kalimantan) 67. Nama asli Iskandar Syah adalah . Tuban..(Ulama (Tengku) dan bangsawan (Teuku) 61.(Sultan Mansyur) 55........(mengalami kemunduran karena kebijakannya lebih lunak) 60. kemudian diganti oleh Mansyur syah (1078-1133) kemudian diganti oleh Maharaja Ghiyasyudin Syah (1133-1155.... sistem pemerintahan dan struktur perang laut dan darat sudah terstruktur secara rapi.. Setelah raden Patah meninggal digantikan oleh......) 46... kemudian Meurah Noe yang bergelar Maharaja Nuruddin Al-Kamil....... Bagaimana pemerintahan iskandar Thani di kerajaan Aceh. Sultan Manshur malik Zahir 1345-1346) dan sultan Ahmad malik zahir 1346-1383)............... wilayah kerajaan Aceh Darussalam terbagi dalam daerah-daerah kehulubalang yang dikepalai oleh.. 44.. Sultan pertama Kerajaan Perlak adalah. hal ini diungkap pada dinasti......

. Sebagai rasa terima kasih sultan hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Gede Pamanahan dan ia mendapatkan.68....(sunan Prawoto). Suku Baduy adalah.(Pajang) 72...... 74.... Kerajaan Banten berada di ujung barat pulau jawa sampai Lampung yang dibangun oleh.... memerintah tahun (1586 – 1601).yang disebut Mataram dan ia disebut .. sehingga terjadi perebutan kekuaasaan kerajaan Demak yang terjadi antara....(Pernikahan antara Hasanuddin dengan putri raja Indrapura) 79....(Maulana Muhammad) 83.(syarif Hidayatullah. Pendiri kerajaan Mataram adalah.( 1692) 85...(maulana yusuf).. Banten dijadikan basis Demak untuk menyerang kerajaan pajajaran usaha yang pertama dilakukan adalah dengan menguasai. Ia berkuasa dari tahun 1570.......(Syarif Hidayatullah di bawah kekuasaan Demak) 75.... dan Cirebon serta Galuh.. Madiun. Maulana Hasanuddin) 78..(Sunan Gunung Jati)........... Kerajaan banten mengalami puncak keemasan pada masa pemerintangan sultan Ageng Tirtayasa dan mampu mengusir kekuasan dagang ....(Sunan Prawoto dan Arya penangsang) 69. Ini merupakan masa pemerintahan dari ..(Ki Gede Mataram) 73.. 82... (Panembahan Senopati)..... (Ki Ageng Mataram)..... Pengganti Sultan Hadiwijaya bukanlah putranya yaitu pangeran Benawa melainkan aria pangiri dari putra ... Sebelum usahanya untuk . Usaha Arya penangsang untuk menduduki kerajaan demak dihalangi oleh menantunya Sultan Trenggono yang bernama.. Wafatnya Maulana Muhammad menyebabkan kekosongan kekuasaan di banten sedangkan anaknya yang bernama Abu Mufakhir masih berusia 5 tahun sehingga pemerintahan dijalankan oleh..(Jayakarta. Pasuruan..... sehingga terjadi perebutan kekuasaan kembali oleh pangeran Benawa dan minta bantuan kepada sutawijaya yang merupakan anak dari. Sultan Hadiwijaya yang merupakan gelaar dari Jaka Tingkir yang memindahkan karajaan Demak ke . Mengapa sultan Abdul Kahar atau Sultan haji dicabut kekuasaanya oleh Sultan Ageng Tirtayasa...... Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin berhasil mmenjalin hubungan dengan kerajaan Indrapura yang ada disumtra....(karena Sultan haji melakukan kerjasama dengan VOC dan dianggap sebagai penghiatan) sultan Ageng Tirtayasa ditangkap pada tahun 1683 dan dipenjarakan di Batavia dan khirnya wafat pada tahun....(Pelabuhan sunda kelapa 1527)..(Jaka tingkir) dan ia mendapat dukungan dari para tetua demak yaitu Ki Gede pamanahan dan Ki Penjawi. kerajaan banten mampu menguasai atau menaklukan Pakuan tahun 1579.. 80..... dikuasai Demak 1527... Maulana Muhammad yang melancarkan penyerangan ke palembang dengan tujuan untuk memperlancar usaha perdagangan di sumatra........ Banten awalnya merupakan salah satu dari pelabuhan kerajaan Sunda. Ketika Sultan Hadiwijaya berkuasa banten melepaskan diri dari demak dengan raja pertama yaitu .(jaya Negara(wali kerajaan dan Nyai emban Rangkung (Pengasuh pangeran)... Ia bergelar.... Sultan Abu ma’ali Ahmad Rahmatullah merupakan anak dari. Maulana Muhammad merupakan raja . (Sutawijaya).) 86.1580...... Pada awal pemerintahannya ia berusaha menundukkan daerahdaerah seperti Ponorogo..(agama pasundan Kawitan yang merupakan perpaduan antara Hindu dan agama asli pajajaran dan masyarakat asli masyarakat pajajaran. Setelah wafatnya Sultan Trenggono kerajaan Demak mengalamai kemunduran.. 71.) 76. Pelabuhan Sunda lainnya yang juga dikuasai Demak adalah Sunda Kelapa.. Dalam perebutan kekuasaan kerajaan demak arya penangsang yang menang dan juga membunuh adiknya Sunan Prawoto yang bernama.(pangeran hadiri) 70.........(Belanda yang disebut VOC) 84. Hubungan ini dilaksanakan dengan politik.. Setelah ditaklukan daerah ini diislamkan oleh .. Pelabuhan ini direbut 1525 oleh gabungan dari tentara Demak dan Cirebon....(3) banten 81. dan diganti namanya menjadi ..(daerah perdikan). 77.

(Halmahera) 93.... Akan tetapi sebelum usahanya selesai.. Belanda mulai menguasai mataram pada masa pemerintahan....(amangkurat I) 89. Kerajaan tidore dan ternate terletak di. Sebutan bagi tanah maluku di dunia internasional pada abad ke 16 adalah.(pembagian kekuasaan spayol dan dan portogis) 92.....(Sultan Hairun) 94...(kesultanan Yogyakarta..(1570) 95.(Sultan Anyakrawati) tahun 1601 – 1613...(Mas Jolang) yang bergelar . yang memerintah tahun 1613 – 1645.memperluas dan memperkuat kerajaan Mataram terwujud. Sebagai raja Mataram ia juga berusaha meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Panembahan Senopati untuk memperoleh kekuasaan Mataram dengan menundukkan daerah-daerah yang melepaskan diri dari Mataram. berdasarkan panjanjian Giyanti mataram terbagi menjadi dua yaitu.. karena ia seorang raja yang gagah berani. Sultan Hairun terbunuh pada tahun... dan mangkunegara 91. Untuk selanjutnya yang menjadi raja Mataram adalah Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing alogo Ngabdurrahman..Kesultanan Yogyakarta.... Mas Jolang meninggal tahun 1613 dan dikenal dengan sebutan... Sultan Agung merupakan raja terbesar dari kerajaan ini.. Tokoh kerajaan tidore dan ternnate yang menentang pembangunan benteng sao Paulo adalah. Pada tahun 1757 berdasarkan perjanjian sala tiga mataram terbagi menjadi... Sutawijaya digantikan oleh putranya yaitu . (Panembahan Sedo Krapyak)... Perjanjian saragosa adalah. cakap dan bijaksana... Pada masa pemerintahannya Mataram mencapai puncaknya.. Setelah wafatnya amangkurat II. dan kesultanan surakarta) 90. 88... (SpiceIsland) ........ 87.. Kesuhunan Surakarta..