Jenis-Jenis Kepimpinan

• Suasana pembelajaran : Gembira (bersama-sama membuat keputusan dalam mengatasi halangan. • Gaya kepimpinan : Satu hala (pengikut menerima arahan pemimpin dan melaksanakannya.) • Suasana pembelajaran : Tegang dan penuh disiplin.Autokratik • Pemimpin membuat keputusan tanpa mengira keperluan atau perasaan pengikut. • Gaya kepimpinan : Pekerja diberikan autonomi untuk menyelesaikan masalah/task mereka. • Pemimpin mengambil pandangan dan cadangan pengikut dan berbincang • Gaya kepimpinan : Kebajikan pekerja diutamakan dan hubungan kakitangan dan pemimpin adalah baik. • Suasana pembelajaran : Bising (banyak perbualan kerana mengikut kesukaan masing-masing. ) .) Demokratik Laissezfaire • Pekerja diberi kebebasan sepenuhnya dalam menentukan tugas dan membuat keputusan.

Situasi tingkah laku AUTOKRATIK Menyampaikan maklumat dan kemahiran Melaksanakan perancangan tanpa diganggu Bertindak tegas demi keselamatan pekerja Bertindak mementingkan hasil Kawalan ketat atas ahli-ahli kumpulan .

Situasi tingkah laku DEMOKRATIK Mengambil kira pandangan dan pendapat ahli kumpulan utk membuat keputusan Perlaksanaan perancangan selaras dgn polisi yg ditentukan secara demokrasi Mempertingkatkan daya kreatif .daya pengeluaran & kepuasan seorang ahli tanpa mengecewakan org lain .

Sikap pemimpin hendaklah menghormati individu /kumpulan pengikut Kelakuan terbuka supaya boleh diterima sebagai ahli kumpulan Berkelakuan menggalakkan saluran komunikasi terbuka .

Situasi tingkah laku LAISSEZ-FAIRE Menggalakkan membuat keputusan sendiri Melaksanakan perancangan tanpa mengambil kira polisi yg telah ditentukan secara demokratik Bertindak tanpa mengira individu/kumpulan terhadap kepuasan.daya pengeluaran & daya kreatif .

Bertindak mencapai objektif melalui pelaksanaan mungkin menjejaskan kesejahteraan hidup Berperangai seolah tidak mahu mencampuri/ jadi ahli dlm kumpulan .