‫السالم عليكم‬ ِ ِ ُ ِ ‫الحمد هلل الَّذي أَرسل رسولَوُ بِالهدى وديْن الحق لِيُظْهرهُ علَى ِّيْن كلِّو ولَو

كره المش كون أَشهد أَن الإِلوَ إِال‬ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ‫ُ َ َ ِ ِ َ ِّ ِ َ َ الد ِ ُ ِ َ ْ َ َِ ُ ْ ر‬ َْ ُْ َ َ َ ْ ْ ِ ِ ‫اهللُ وأَشهد أَن سيِّدنَا محمدا ع ْبدهُ ورسولُوُ اللّهم صل وسلِّم وبَارك على سيِّدنَا محمد وعلَى آلِو وأَصحابِو‬ َ َ ٍ َّ َ ُ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِّ َ َّ ُ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ً َّ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ِ ٍ ِ َ ِ ِ ‫ْ الد‬ ‫ومن تَبِعهم بِِإحسان إِلَى يَوِم ِّيْن …أَما بَعد…..فَيَا عبَاد اهلل ! اتَّقوا اهللَ حق تُقاتِو والتموْتُن إِال وأَنْتُم‬ ُ ْ َّ ُْ ْ َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َُ ْ ََ … ‫مسلمون‬ َ ُِْْ ُ
Wahai hamba-hamba Allah ! Bertaqwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Dan Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhanNya dan menjauhi segala yang ditegahNya.

Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Renungilah firman Allah dalam ayat 1 surah al-Isra‟ :

ِِ ِِ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ِّ ِ ِ ْ َ ْ‫َ ِ ار‬ ُ‫س ْبحان الَّذي أَسرى بِع ْبده لَْيالً من الْمسجد الْحرام إِلَى الْمسجد األَقْصى الَّذي بَ كنَا حولَوُ لنُريَو‬ َ َْ َ ُ َْ َ َ ِ ِ ِ ‫من آيَاتِنَا إِنَّوُ ىو السميع البَصير‬ ْ ُ َّ َ ُ ُ
Maksudnya : Maha suci Allah yang memperjalankan hambaNya pada suatu malam dari masjidil Haram ke masjid al-Aqsa yang telah Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hari ini 2 syaaban bermakna Kita baru sahaja meninggalkan bulan Rejab yang mana suatu peristiwa besar yang pernah berlaku pada tubuh nabi Muhammad s.a.w iaitu peristiwa Isra‟ Mikraj yang menguji tahap keimanan manusia. Mencabar keupayaan akal dan pemikiran, mencabar kewarasan akal,mencarik adat dan kepercayaan.Namun bagi yang punya keimanan yang jitu dan kukuh.menerima dengan penuh dan yakin . Sebagaimana Abu bakar as-siddiq. Keimanan terhadap peristiwa Isra‟ Mikraj banyak mengajar kita tentang erti keimanan sebenar kepada Allah dan rasulNya yang bukan terhasil daripada akal yang mengikut hawa nafsu sebaliknya melalui ilmu yang disuluh dengan cahaya wahyu Allah. Budaya menerima dan menolak sesuatu perkara samada benar atau salah berdasarkan logik akal semata-mata semakin subur dalam masyarakat umat Islam sendiri sehingga pertikaian terhadap system al-Quran, hadis nabi dan ajaran agama berlaku silih berganti. Akhirnya timbul umat Islam yang mempertikaikan hukum Hudud, kewajipan menutup aurat, larangan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan,

Di antara nilai solat itu adalah [1] solat mendidik Muslim menyucikan dirinya dari sifat buruk.zakat.pensyariatannya melalui wahyu yang di sampai oleh malaikat jibril. sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. jika kita meneliti ibadah lain seperti puasa. Pemilihan Islam yang suci berbanding kehidupan yang dimabukkan dengan hawa nafsu mengajar kita supaya sentiasa melawan sebarang pemikiran dan cara hidup yang bercanggah daripada Islam untuk Berjaya di dunia dan akhirat Sidang Jumaat yang diberkati Allah. [4]. Sesuai dengan tawaran antara susu dan arak kepada nabi pada malam Isra‟ Mikraj di mana bila nabi memilih susu lalu dikatakan kepada baginda : “ Engkau telah dianugerahi fitrah. Jika engkau memilih arak nescaya engkau menyesatkan umatmu sendiri”. Perkara ini wajib diubati supaya ia tidak semakin membarah dalam merosakkan aqidah dan pengamalan syariat oleh umat Islam. dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya). dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun). Ini kerana setiap Muslim menunaikan solat akan menghadap ke arah satu qiblat yang sama. solat mendidik kesatuan dan perpaduan ummah. [2].pengharaman riba dan sebagainya. solat mendidik Muslim supaya memiliki disiplin waktu.haji dan sebagainya. sekali gus akan berusaha menunaikannya tepat pada waktunya. Di dalam perjalanan isra mikraj ini nabi menerima anugerah yag cukup besar drpd Allah iaitu ibadah solat. dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kehebatan solat ini pasti begitu istimewa dan bermakna maka kita yakin bahawa solat mempunyai banyak nilai dalam member kebaikan kepada umat Islam. Solat berjemaah yang didirikan menuntut susunan jemaah yang berbaris lurus di belakang imam dengan . Setiap Muslim yang menunaikan solat akan selalu memerhati dan menunggu masuknya waktu solat. Kesatuan dan perpaduan ini akan mewujudkan perasaan saling memahami dan saling melengkapi antara sesama Muslim. Firman Allah dalam ayat 45 surah al-„Ankabut: ِ ِ ‫اتْل ما أُوحي إِلَْيك من الْكتَاب وأَقِم الصالةَ ۖ إِن الصالةَ تَ ْن هى عن الْفحشاء والْم ْنكر ۖ ولَذكر‬ َ َّ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ ُ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ َ ِ َ ٰ َ َ َّ َّ ِ ‫اللَّو أَكبَ ر ۖ واللَّوُ يَعلَم ما تَصنَ عُون‬ َ ْ َُ ْ َ ُ ْ Maksudnya : Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. di samping menundukkan nafsunya untuk tidak tenggelam dalam kesibukan duniawi. [3]. solat mendidik setiap Muslim kepentingan tertib atau susunan organisasi. iaitu Baitullah al-Haram. Ibadah solat merupakan anygerah yang cukup besar untuk ummah ini kerna baginda menerima terus daripada Alah.

maka makmum berkewajipan untuk memperingatkan dan menegur imamnya dengan membaca Subhanallah. Hal ini menunjukkan kewajipan rakyat untuk memperingatkan pemimpinnya jika melakukan kesalahan atau kesilapan dalam kepimpinannya atau tidak menunaikan hak kepada rakyatnya. Oleh itu tidak menjadi suatu perkara yang pelik apabila adanya kajian sains yang menunjukkan bagaimana solat yang sempurna mampu menajamkan otak. solat mendidik Muslim terhadap ketaatan kepada pemimpin. pangkat kedudukan atau darjat seseorang. Sidang Jumaat yang diberkati Allah. bukan saja di dalam solat jemaah. solat mendidik Muslim memiliki sifat keberanian menegur dan memperingatkan pemimpin. pengisian saf atau barisan solat tidak didasarkan pada status sosial. Dalam solat berjemaah. Oleh itu kita . memperkuatkan sistem otot dan fizikal tubuh. bahkan dalam arena kehidupan ummah. solat menyedarkan umat Islam persamaan hak antara sesama Muslim. Mendirikan solat secara istiqamah memberikan kesan kesihatan yang menyeluruh. Jika imam terlupa dalam sesuatu rukun solat. serta menjauhkan diri daripada keingkaran terhadap perintahnya. dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik). keluarga dan masyarakat kita sentiasa menjaga solat untuk kebaikan dan kebahagian hidup kita di dunia dan akhirat. selama mana perintah itu tidak menjurus ke arah maksiat. sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap” Melihat kepada kelebihan solat maka begitulah juga ibadat-ibadat khusus yang lain mempunyai kelebihan yang tersendiri. gerakan jantung lebih teratur. Gambaran ini menunjukkan adanya persamaan hak tanpa mengambil kira kedudukan mahu pun tua umurnya. [5]. Firman Allah dalam ayat 81 surah al-Isra‟: ِ َّ ِ َ َ ُّ ‫وقُل جاء الْحق وزىق الْبَاطل ۖ إِن الْبَاطل كان زىوقًا‬ َُ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ Maksudnya : Dan katakanlah:” Telah datang kebenaran (Islam). solat mendidik umatnya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Oleh itu kita sebagai umat Islam wajib mencari kekuatan daripada ibadat khusus yang telah disyariatkan oleh Allah dan jangan mencari alasan untuk mengabaikannya. Oleh itu pastikan diri. Mengikuti imam dalam setiap gerakan rukun solat. [7]. [6]. [8]. walau pun pada saf yang paling hadapan. menunjukkan adanya ketaatan dan komitmen yang tulus dari makmum. ubat mati pucuk kalangan lelaki dan masalah kelamin kaum wanita serta seribu macam lagi kebaikan. dengan tidak mendahuluinya walau sesaat pun.memastikan tiadanya celah kosong antara setiap jemaah di kanan kirinya di samping menyedarkan umat Islam perlunya tertib organisasi di dalam segala lapangan hidup ummah. orang yang bersolat jemaah mempunyai badan bertenaga dan lebih tenang. Kita tidak mahu suara sumbang yang mengatakan boleh meninggalkan solat untuk tujuan menaikkan nama Negara dengan bersukan tidak berulang kembali.

Mimbar Jumaat hari ini turut mengutuk penerusan kepada pembunuhan kejam terhadap rakyat sendiri di Syria dan terbaru terhadap saudara seagama Ronghiya di Myanmar. Firman Allah dalam ayat 74 surah an-Nisa‟ : ِ ِ ِ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ‫فَ لْيُ قاتِل فِي سبِيل اهلل الَّذين يَشرون الْحيَاة الدنْ يَا بِاآلخرةِ ومن يُقاتِل فِي سبِيل اهلل فَ يُ قتَل أَو يَْل‬ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ‫فَسوف نُؤتِيو أَجرا عظيما‬ ً َ ًْ ْ َ َْ Maksudnya : Oleh itu (orang beriman) yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan dunia hendaklah mereka berperang pada jalan Allah. makanan dirampas.mahu pemimpin kita dan Negara umat Islam yang lain yang bakal menyertai Sukan Olimpik 2012 di London bermula 27 Julai sehingga 12 Ogos ini yang jatuh pada bulan Ramadhan menjaga hak atlit beragama Islam untuk menjaga ibadat puasa. Kita pernah menyaksikan tentera Islam tetap berpuasa ketika peperangan Badar al-Kubra yang berlaku pada bulan Ramadhan sehingga datangnya kemenangan yang besar. Jangan biarkan telinga menjadi pekak. mata menjadi buta dek asyik berbincang tentang bolasepak Piala Eropah . Dunia turut memberi perhatian penting terhadap pilihanraya Presiden Mesir pusingan kedua antara tokoh gerakan Islam dengan kebangsaan yang sepatutnya telah di umumkan semalam esok. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu dia gugur syahid atau beroleh kemenangan maka Kami akan menganugerahkannya ganjaran pahala yang besar Ketika membicarakan tentang peristiwa Isra‟ Mikraj juga maka tidak ketinggalan untuk kita mendoakan kemerdekaan bumi Isra‟ Palestin daripada cengkaman Yahudi. Kampung mereka diserang. Namun pihak tentera menangguhkan keputusan tersebut hingga kepada tarikh yang akan ditetapkan. kedai dirompak.. Jawapan pihak bertanggungjawab dalam sukan ini amat menyedihkan dengan mengatakan terpulang kepada atlet berkenaan sama ada mahu meneruskan puasa mereka apabila beraksi di pentas Olimpik nanti walaupun beliau secara peribadi menganggap bersukan juga satu perjuangan dan ada ketikanya ibadat itu dibolehkan untuk digantikan pada waktu lain Jika umat Islam semacam ini semakin ramai maka lambat lagi saat kemenangan yang dijanjikan oleh Allah untuk datang. di mana keputusannya diramal dapat memberi kesan besar terhadap penjajahan zionis yahudi di Israel samada dapat dihenti atau diteruskan. Difahamkan sehingga kini lebih 1500 muslim Rohingya dibunuh dan lebih 3000 lagi cedera dalam perbalahan etnik di negara itu. saudara seagama dibunuh. Tuan-tuan sekali lagi khatin ingin bertanya bila kah peperangan badar al-kubra berlaku?? Ia berlaku di bulan ramadhan!!! Bulan puasa!! Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Musuh Islam telah tahu bahawa tarikh itu adalah musim puasa tetapi sukan itu tetap diteruskan maka menjadi tanggungjawab pemimpin samada menjaga ibadat atau membiarkan musuh menghina kita yang lebih mendewakan sukan dengan mengenepikan kewajipan agama.

Semoga semangat yang difahami daripada Isra‬‬ ‫‪Mikraj ini dapat kita laksanakan di bumi nyata dalam mengembalikan kehebatan dan keagungan‬‬ ‫‪Islam.‫‟‪sehingga masalah umat Islam tidak dipedulikan. Islamlah nescaya kita selamat dunia akhirat‬‬ ‫ِ ِّ ْ ِ ِ ِ َ ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫بَارك اهللُ لِي ولَكم فِي القرآن العظ ْيم ونَفعنِي وإِيَّاكم بِما فِ ْيو من اآليَات والذكر الحك ْيم وتَ قبَّل منِّي‬ ‫ََ‬ ‫ْ َ ُْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُْ َ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وم ْنكم تِالوتَوُ إِنَّوُ ىو السم ْيع العلِ ْيم واستَ ْْفر اهللَ العظ ْيم لِي ولَكم ولِسائِر الُمسلِمين والمسلِمات‬ ‫َ َ ْ َ ُْ َ َ ِ ْ ْ َ َ ُ ْ َ‬ ‫َ ُْ َ‬ ‫ُ َ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِْ ِ‬ ‫والمؤمنِْين والمؤمنَات فَاستَ ْْفروهُ فَ يَا فَ وز المستَ ْْفريْن ويَا نَجاةَ التَّائِبِْين‬ ‫َْ ُ ْ ِ َ َ َ‬ ‫ْ ُْ‬ ‫َ‬ ‫َ ُْ َ َ ُ‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful