RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM Tahun : Tahun 1 Bilangan murid : 20 Ogos 2012 Hari / Tarikh : 23 Masa : 8.00 – 8.

30 pagi Mata pelajaran : Pendidikan Islam Bidang : Jawi Tajuk : Belajar huruf jawi bersambung Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah membaca iqra di rumah. Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat : Aras 1 : Mengenal huruf-huruf jawi. Aras 2 : Menyebut huruf-huruf jawi dengan betul. Aras 3 : Membezakan huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya dan huruf yang tidak boleh disambung. Kemahiran Berfikir : Menyenaraikan , menyebut , membezakan Bahan bantu mengajar : Video , “powerpoint interaktif” , Kotak Jawi , Cari Kata Jawi , Mobil Jawi. Penerapan nilai : Tekun , Rajin , Bekerjasama Penyerapan ilmu : Akhlak Gabung jalin : Muzik , Pendidikan Seni ,Pendidikan Jasmani dan Kesihatan(PJK).

SET INDUKSI ( 3 Minit) Video lagu “Mari Belajar Jawi” kumpulan Alif. Gabung Jalin  Muzik .  Penerangan. PENDAHULUAN ( 2 Minit) Doa Pelajaran 1) Murid membaca doa dengan bimbingan guru. 2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang video yang ditayangkan?  Adakah kamu pernah mendengar hurufhuruf jawi yang disebut dalam video ?  Sebutkan huruf-huruf jawi yang disebut didalam video yang diingati? 3) Guru membuat perkaitan antara video ini dengan tajuk yang akan diajar. 1) Murid ditayangkan dengan video “Mari Belajar Jawi”.  Sumbang Saran.LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Memohon Keberkatan. BBM  Video “Mari Belajar Jawi” Kaedah  Soal Jawab.

dengan betul individu.  Soal Jawab. 2) Murid diminta untuk menyebut huruf – huruf KAEDAH hijaiyah jawi dengan betul dengan bimbingan guru.LANGKAH/MASA LANGKAH 1 ( 5 Minit ) ISI PELAJARAN Huruf – huruf Hijaiyah AKTIVITI P&P CATATAN 1) Murid mendengar dengan tekun guru BBM menyebut huruf-huruf hijaiyah jawi dengan Carta Huruf betul berdasarkan carta huruf. LANGKAH 2 ( 5 Minit ) Huruf jawi yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung selepasnya.  Mobil Jawi tentang huruf – huruf jawi yang boleh disambung disambung dan yang tidak boleh selepasnya berdasarkan “powerpoint interaktif” dan “Mobil Jawi” yang disediakan. bersoal Jawab dengan yang guru telah berdasarkan diberikan. penerangan .  Latih Tubi. secara kelas . 2) Murid KAEDAH  Sumbang Saran.  Penerangan. kumpulan dan 1) Murid mendengar penerangan guru ABM  Powerpoint Interaktf. 3) Murid diminta menyebut huruf hijaiyah jawi  Penerangan.

LANGKAH/MASA Langkah 3 ( 10 Minit ) ISI PELAJARAN Membezakan antara huruf Jawi yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung. muzik dihentikan. ( Sila rujuk lampiran 1 untuk lain-lain contoh soalan) dan Kesihatan. semasa lagu dimainkan sambil mengedarkan  Kotak beracun. ~Dengan bantuan seorang rakan yang dipilih kamu diminta untuk membuat pergerakan menggunakan anggota badan yang boleh membentuk huruf tersebut. 2) Murid diminta membuat pergerakan bebas BBM CATATAN  Lagu Huruf-Huruf Jawi. . AKTIVITI P&P 1) Murid diperdengarkan dengan lagu huruf-huruf jawi. kotak jawi yang diberikan oleh guru kepada ahli kelas. KAEDAH 3) Murid yang memegang kotak semasa alunan  Permainan. satu soalan dalam kotak tersebut dan Gabung Jalin  Pendidikan Jasmani Contoh soalan : ~ Sila sebutkan salah satu huruf jawi yang boleh disambung selepasnya.  Muzik mempersembahkan jawapan kepada ahli kelas. dikehendaki untuk mengambil  Soal Jawab.

LANGKAH/MASA PENUTUP ( 5Minit) ISI PELAJARAN Penutup Kognitif AKTIVITI P&P CATATAN 1)Murid mendengar dengan tekun rumusan yang dibuat oleh guru tentang tajuk yang dipelajari. BBM  Video “Mari Belajar Jawi” Penutup Sosial 1) Murid dan guru mendengar kembali lagu “Mari KAEDAH Belajar Jawi” sambil menyanyi dan membuat pergerakan bebas. • Muzik .  Penerangan Gabung Jalin • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.