RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM Tahun : Tahun 1 Bilangan murid : 20 Ogos 2012 Hari / Tarikh : 23 Masa : 8.00 – 8.

30 pagi Mata pelajaran : Pendidikan Islam Bidang : Jawi Tajuk : Belajar huruf jawi bersambung Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah membaca iqra di rumah. Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat : Aras 1 : Mengenal huruf-huruf jawi. Aras 2 : Menyebut huruf-huruf jawi dengan betul. Aras 3 : Membezakan huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya, huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya dan huruf yang tidak boleh disambung. Kemahiran Berfikir : Menyenaraikan , menyebut , membezakan Bahan bantu mengajar : Video , “powerpoint interaktif” , Kotak Jawi , Cari Kata Jawi , Mobil Jawi. Penerapan nilai : Tekun , Rajin , Bekerjasama Penyerapan ilmu : Akhlak Gabung jalin : Muzik , Pendidikan Seni ,Pendidikan Jasmani dan Kesihatan(PJK).

 Penerangan.  Sumbang Saran. Gabung Jalin  Muzik . SET INDUKSI ( 3 Minit) Video lagu “Mari Belajar Jawi” kumpulan Alif. PENDAHULUAN ( 2 Minit) Doa Pelajaran 1) Murid membaca doa dengan bimbingan guru.LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Memohon Keberkatan. BBM  Video “Mari Belajar Jawi” Kaedah  Soal Jawab. 1) Murid ditayangkan dengan video “Mari Belajar Jawi”. 2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang video yang ditayangkan?  Adakah kamu pernah mendengar hurufhuruf jawi yang disebut dalam video ?  Sebutkan huruf-huruf jawi yang disebut didalam video yang diingati? 3) Guru membuat perkaitan antara video ini dengan tajuk yang akan diajar.

LANGKAH 2 ( 5 Minit ) Huruf jawi yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung selepasnya. dengan betul individu. 3) Murid diminta menyebut huruf hijaiyah jawi  Penerangan.  Penerangan.  Mobil Jawi tentang huruf – huruf jawi yang boleh disambung disambung dan yang tidak boleh selepasnya berdasarkan “powerpoint interaktif” dan “Mobil Jawi” yang disediakan. penerangan .  Soal Jawab.LANGKAH/MASA LANGKAH 1 ( 5 Minit ) ISI PELAJARAN Huruf – huruf Hijaiyah AKTIVITI P&P CATATAN 1) Murid mendengar dengan tekun guru BBM menyebut huruf-huruf hijaiyah jawi dengan Carta Huruf betul berdasarkan carta huruf. bersoal Jawab dengan yang guru telah berdasarkan diberikan.  Latih Tubi. 2) Murid KAEDAH  Sumbang Saran. secara kelas . kumpulan dan 1) Murid mendengar penerangan guru ABM  Powerpoint Interaktf. 2) Murid diminta untuk menyebut huruf – huruf KAEDAH hijaiyah jawi dengan betul dengan bimbingan guru.

~Dengan bantuan seorang rakan yang dipilih kamu diminta untuk membuat pergerakan menggunakan anggota badan yang boleh membentuk huruf tersebut. dikehendaki untuk mengambil  Soal Jawab. satu soalan dalam kotak tersebut dan Gabung Jalin  Pendidikan Jasmani Contoh soalan : ~ Sila sebutkan salah satu huruf jawi yang boleh disambung selepasnya. muzik dihentikan. 2) Murid diminta membuat pergerakan bebas BBM CATATAN  Lagu Huruf-Huruf Jawi. AKTIVITI P&P 1) Murid diperdengarkan dengan lagu huruf-huruf jawi. ( Sila rujuk lampiran 1 untuk lain-lain contoh soalan) dan Kesihatan.  Muzik mempersembahkan jawapan kepada ahli kelas. semasa lagu dimainkan sambil mengedarkan  Kotak beracun.LANGKAH/MASA Langkah 3 ( 10 Minit ) ISI PELAJARAN Membezakan antara huruf Jawi yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung. kotak jawi yang diberikan oleh guru kepada ahli kelas. KAEDAH 3) Murid yang memegang kotak semasa alunan  Permainan. .

BBM  Video “Mari Belajar Jawi” Penutup Sosial 1) Murid dan guru mendengar kembali lagu “Mari KAEDAH Belajar Jawi” sambil menyanyi dan membuat pergerakan bebas.  Penerangan Gabung Jalin • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. • Muzik .LANGKAH/MASA PENUTUP ( 5Minit) ISI PELAJARAN Penutup Kognitif AKTIVITI P&P CATATAN 1)Murid mendengar dengan tekun rumusan yang dibuat oleh guru tentang tajuk yang dipelajari.