P. 1
Perpaduan Dan Integrasi Nasional

Perpaduan Dan Integrasi Nasional

|Views: 71|Likes:
Published by Jessie Jesh
perpaduan dan integrasi
perpaduan dan integrasi

More info:

Published by: Jessie Jesh on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Istilah
Perpaduan Negara  Satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara,Februari 1992) Integrasi Nasional  Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia  khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai  identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun 1991)

Rukun Negara Sebagai Ideologi Nasional

Rukun Negara adalah menjadi satu peraturan hidup yang amat penting kepada setiap rakyat negara ini.
Kepatuhan kepada norma sosial ini adalah amat penting dan jika diamalkan di dalam kehidupan seharian, sudah pasti ia dapat mewujudkan perpaduan di kalangan kumpulan pelbagai kaum di negara ini.

Prinsip Rukun Negara Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetian Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang-undang  Kesopanan Dan Kesusilaan  .

agamaagama lain adalah bebas untuk dianuti oleh kaum-kaum lain mengikut kepercayaan masing-masing. negara Malaysia tidak mengakui sebarang ideologi yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan.  . Mengikut prinsip ini. Tidak ada diskriminasi dikenakan kepada mana-mana anggota masyarakat berdasarkan agama. Walaupun demikian.Prinsip Pertama Kepercayaan Kepada Tuhan  memberi pengertian bahawa Agama Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia.

Prinsip Kedua Kesetian Kepada Raja dan Negara  Ini memberi makna bahawa setiap rakyat negara ini perlu memberikan kesetiaannya yang jujur kepada Raja yang memerintah negara Malaysia iaitu DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agung. .

kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta golongan peribumi Sabah dan Sarawak dan kedudukan serta kepentingan kaumkaum lain.  Latar belakang sejarah ini adalah sangat penting kerana ia memberikan segala penghuraian secara terperinci mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan Raja-raja Melayu. kedudukan Islam sebagai agama rasmi Negara.  Menjadi tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk Mendukung dan menghormati isi kandungan  .Prinsip Ketiga Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini memberi penekanan bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap rakyat yang taat setia untuk memahami dan menghormati isi kandungan. semangat serta latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia.

beragama.  .Prinsip Keempat Kedaulatan Undang-undang  Sistem pemerintahan dan keadilan negara adalah berteraskan kepada undang-undang yang dibuat oleh kerajaan. Hak kebebasan individu ini dijamin oleh undangundang. Setiap rakyat Malaysia mendapat hak yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira keturunan. seperti kebebasan bercakap. memiliki harta dan sebagainya. agama dan kepercayaan.

Mereka haruslah mempunyai moral yang tinggi. dihormati dan menghindarkan diri daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif bagi sesuatu kaum seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan seseorang rakyat atau dasar asal keturunan. bahasa. .Prinsip Kelima Kesopanan Dan Kesusilaan  Mengikut prinsip ini. agama dan kepercayaan mereka.  Menerusi amalan prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan rakyat di negara ini maka ia akan dapat menjamin kewujudan sistem kerajaan yang bercorak demokratik dan stabil. setiap rakyat dan kumpulan masyarakat dikehendaki bertindak dan berkelakuan sopan dan susila. kebudayaan.

Asas-asas perpaduan        Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Integrasi Nasional Agensi kerajaan yang bertanggungjawab : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional .

pendidikan. kemudahan asas. perumahan dan peluang-peluang pekerjaan  .Perpaduan wilayah  Kurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara negeri-negeri dan wilayah-wilayah. kesihatan. Perlaksanaan : pengagihan yang adil dan saksama dari segi pendapatan.

Perpaduan ekonomi  Perlaksanaan DEB dengan dua matlamat : ◦ Pengambilan pekerja-pekerja dipelbagai sektor ekonomi dan semua peringkat pekerjaan ◦ Hak milik harta-harta produktif disusun semula supaya orang-orang Melayu memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah hak milik pada tahun .

Perpaduan politik  Mewujudkan konsensus atau persetujuan di mana kerajaan yang memerintah diberi kuasa memerintah atas pilihan dan persetujuan rakyat menerusi proses pilihanraya. MCA dan MIC telah mewujudkan kestabilan dan perpaduan politik dan juga pembangunan negara. Penggabungan UMNO.  .

Perpaduan pendidikan  Dapat dicapai menerusi sistem persekolahan dengan kurikulum yang seragam untuk semua kaum. Pembentukan Sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dikalangan pelajar-pelajar dan menjadi daya penggerak untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berdisiplin.  .

Perpaduan kebudayaan  Penglibatan semua kaum menerusi aktiviti kebudayaan seperti seni muzik.  . drama. Dasar Kebudayaan Kebangsaan. teater dan budaya seni yang lain membolehkan mereka berinteraksi dan memahami budayabudaya kaum lain. 1971 telah menjadi titik pertemuan dan asas perpaduan ke arah mewujudkan satu identiti nasional bangsa Malaysia.

 Program Penempatan Semula – membawa kepada wujudnya Rukun Tetangga  Sebagai rakyat Malaysia. perumahan. Cina dan India. kesihatan. pembentukan persatuan-persatuan masyarakat dan kemudahan asas bagi mewujudkan perpaduan sosial di kalangan orang Melayu.  .Perpaduan sosial Kerajaan telah merangka dan melaksanakan program-program yang bertumpu kepada bidang pendidikan. kita perlu menanam semangat nasionalisme dan bangga tehadap negara kita sendiri dan ini merupakan asas perpaduan yang sangat penting.

. penyatuan sistem pendidikan.  Perluaskan konsep integrasi nasional iaitu menggalakkan perpindahan penduduk antara wilayah. pertukaran kebudayaan dan sebagainya.Integrasi nasional  Konsep : mewujudkan kerjasama dan nilai-nilai harmoni antara penduduk Semenanjung Malaysia dengan penduduk di Sabah dan Sarawak ◦ Usaha kerajaan :  Kurangkan perbezaan psikologi antara penduduk di kedua-dua wilayah  Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan mengeratkan hubungan dan interaksi  Wujudkan identiti bersama menerusi kesetiaan dan iltizam terhadap konsep nasionalisme Malaysia. pertukaran pegawai-pegawai kerajaan. pertukaran belia dan penuntut.

Ciri-ciri Masyarakat Majmuk di Malaysia Perkelompokan Orang-orang India  Perkelompokan Orang-orang Cina  Pengasingan dari segi agama  Sistem pelajaran yang berbeza  Akhbar dalam pelbagai bahasa  Pelbagai persatuan  Pergaulan antara kaum yang terhad  .

Kinta dan Kuala Lumpur.kebanyakan sebagai peniaga dan pedagang persendirian.terdapat di Taiping. . mereka lebih berkecimpung dalam perkhidmatan pengangkutan (kereta lembu) untuk kawasan perlombongan. . .Perkelompokan orang-orang India  Ditentukan oleh faktor ekonomi .di kawasan Taiping dan kinta.di kawasan bandar .

Terdapat juga kegiatan perladangan gambir dan lada sebagai sumber rezeki. . Ipoh dan Seremban.Perkelompokan orang-orang Cina    Lebih dominan di kawasan bandar dan bekerja sebagai peniaga Di kawasan luar bandar lebih tertumpu kepada kawasan yang terlibat dengan perlombongan seperti di Kuala Lumpur.

orang Melayu . Telegu & Malayali) Terdapat juga antara mereka menganut agama lain seperti Sikh & Kristian .Pengasingan dari segi agama   Setiap golongan etnik memeluk 1 agama : . orang Cina (percantuman Lao-Tze. orang India (Tamil.Buddha. Kung Futze & Buddha) .Islam.Hindu.

Sistem Pelajaran yang Berbeza Awal abad ke-19. British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu & Inggeris. Melayu & Cina kerana terletak di kawasan ladang dan dibiayai oleh syarikat-syarikat yang memiliki ladang terbabit.  Sekolah khas untuk murid-murid Melayu terbahagi kepada 2: a) sekolah Melayu kerajaan b) sekolah agama (pondok/madrasah)  .  Sekolah Tamil kurang berkembang pembelajarannye berbanding dengan sekolah Inggeris.  Sekolah Cina & Tamil diambilalih oleh orang Cina dan India sendiri.

Parti Perikatan mendapat majoriti yang kurang untuk menubuhkan kerajaan. o Perayaan yang kemenangan yang dibuat oleh parti Pembangkang bukan untuk merayakan kemenangan tetapi untuk menghina orang-orang Melayu di Kuala Lumpur. terjadilah peristiwa 13 Mei .Peristiwa 13 Mei 1969  Terjadi disebabkan: o Keputusan pilihanraya 1969. o Parti UMNO mengadakan kemenangan balas maka disebabkan emosi yang tinggi dan kuarang kawalan.

 Faktor-faktor terjadinya 13 Mei: o Kempen pilihanraya terlalu panjang (6 minggu) o Berucap tidak penghiraukan perasaan kaumkaum o Matlamat pemimpin hanya untuk kemenangan dan berkuasa o Rakyat di api-apikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dari segi semangat perkauman serta perasaan syak wasangka .

Program perpaduan. ◦ Program Pertukaran/Silang Budaya oleh Kementerian Pelancongan. sikap dan amalan      Pengukuhan Perpaduan Program Pengukuhan Integrasi Nasional Program Patriotisme Program Promosi Agensi lain ◦ Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ◦ Kempen Budi Bahasa oleh Kebudayaan. Kesenian dan Warisan ◦ Program Pembangunan Sukan Negara oleh Kementerian Belia dan Sukan .

Program Pengukuhan Integrasi Nasional         Lawatan Integrasi Sempena Pembukaan Penggal Parlimen. Lawatan Integrasi Sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. Titian Integrasi /Anak Angkat. Lawatan Integrasi Sempena Hari Gawai. . Lawatan Integrasi Sempena Pesta Keamatan. Tambang Integrasi. Lawatan Integrasi Sempena Hari Kebangsaan. Kursus Orientasi bagi pegawai-pegawai dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak.

Kempen Kibar Jalur Gemilang.Kuiz Bina Bangsa.Debat Perpaduan.Kem Padu Anak Malaysia.  .Pertandingan Lagu Patriotik.  .  .  .Program Patriotisme Melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti aktiviti:.  .

Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan. . .Bulan Perpaduan (bulan Mei) .Segmen di Media.Majalah/Buletin Perpaduan. Antara aktiviti di bawah program ini ialah:     .Brosur. . .Program promosi Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat agar kesedaran orang ramai terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur.

Sikap dan amalan individu dan masyarakat Rumah Terbuka  Bersikap positif dan terbuka terhadap yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.  Menjaga sensitiviti perkauman  Memperkukuhkan amalan dan penghayatan nilai-nilai murni serta semangat patriotisme  .

Cina dan India.  . Ketiga-tiga golongan penduduk yang terbesar iaitu yang terdiri dari orang-orang Melayu.Masalah perpaduan dan integrasi di malaysia  Sifat utama Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang masih kukuh kepada peranan tradisional mereka dan memegang teguh kepada nilai-nilai terhad kepada kaum sendiri merupakan masalah utama kepada sistem perpaduan di Malaysia. Masalah perpaduan yang dihadapi juga adalah berpunca daripada dasar-dasar British yang telah menjajah negara ini. bukan sahaja tinggal berasingan tetapi juga mempunyai jenis pekerjaan yang berbeza.

Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dari segi perbezaan tersebut. bahasa dan adapt resam.   . Masalah ini akan menjadi serius jika terdapat perbezaan dari segi keturunan. agama. masalah yang timbul dari rakyat yang berbilang bangsa. Maslah yang timbul dari penyatuan wilayah dalam sesebuah negara apabila didapati ada diantara wilayah dalam negara itu berpecah dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. iaitu:  Masalah dari segi pembangunan dan pendapatan yang tidak seimbang yang dialami oleh rakyat daripada satu keturunan bangsa.Pada amnya. masalah perpaduan boleh wujud dari tiga sumber.

Nilai –nilai utama bagi mencapai perpaduan dan integrasi nasional  Semua rakyat Malaysia perlu menegakkan kepentingan nasional lebih daripada kepentingan sesebuah kumpulan etnik masyarakat. Proses pembinaan negara memerlukan rakyat Malaysia menyemai semangat hidup dan bangga terhadap negara. Semangat kebangsaan ini merupakan asas perpaduan  .  Rakyat Malaysia perlu mengurangkan perbezaan kaum dan keagamaan ke tahap yang minimum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->