PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Istilah
Perpaduan Negara  Satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara,Februari 1992) Integrasi Nasional  Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia  khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai  identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun 1991)

Rukun Negara Sebagai Ideologi Nasional

Rukun Negara adalah menjadi satu peraturan hidup yang amat penting kepada setiap rakyat negara ini.
Kepatuhan kepada norma sosial ini adalah amat penting dan jika diamalkan di dalam kehidupan seharian, sudah pasti ia dapat mewujudkan perpaduan di kalangan kumpulan pelbagai kaum di negara ini.

Prinsip Rukun Negara Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetian Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang-undang  Kesopanan Dan Kesusilaan  .

Mengikut prinsip ini. agamaagama lain adalah bebas untuk dianuti oleh kaum-kaum lain mengikut kepercayaan masing-masing. negara Malaysia tidak mengakui sebarang ideologi yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. Walaupun demikian. Tidak ada diskriminasi dikenakan kepada mana-mana anggota masyarakat berdasarkan agama.Prinsip Pertama Kepercayaan Kepada Tuhan  memberi pengertian bahawa Agama Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia.  .

.Prinsip Kedua Kesetian Kepada Raja dan Negara  Ini memberi makna bahawa setiap rakyat negara ini perlu memberikan kesetiaannya yang jujur kepada Raja yang memerintah negara Malaysia iaitu DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agung.

kedudukan Islam sebagai agama rasmi Negara. kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta golongan peribumi Sabah dan Sarawak dan kedudukan serta kepentingan kaumkaum lain.Prinsip Ketiga Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini memberi penekanan bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap rakyat yang taat setia untuk memahami dan menghormati isi kandungan.  Menjadi tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk Mendukung dan menghormati isi kandungan  . semangat serta latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia.  Latar belakang sejarah ini adalah sangat penting kerana ia memberikan segala penghuraian secara terperinci mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan Raja-raja Melayu.

memiliki harta dan sebagainya. beragama. seperti kebebasan bercakap. Setiap rakyat Malaysia mendapat hak yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira keturunan. Hak kebebasan individu ini dijamin oleh undangundang. agama dan kepercayaan.Prinsip Keempat Kedaulatan Undang-undang  Sistem pemerintahan dan keadilan negara adalah berteraskan kepada undang-undang yang dibuat oleh kerajaan.  .

bahasa. agama dan kepercayaan mereka. .  Menerusi amalan prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan rakyat di negara ini maka ia akan dapat menjamin kewujudan sistem kerajaan yang bercorak demokratik dan stabil. setiap rakyat dan kumpulan masyarakat dikehendaki bertindak dan berkelakuan sopan dan susila. Mereka haruslah mempunyai moral yang tinggi. dihormati dan menghindarkan diri daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif bagi sesuatu kaum seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan seseorang rakyat atau dasar asal keturunan. kebudayaan.Prinsip Kelima Kesopanan Dan Kesusilaan  Mengikut prinsip ini.

Asas-asas perpaduan        Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Integrasi Nasional Agensi kerajaan yang bertanggungjawab : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional .

perumahan dan peluang-peluang pekerjaan  . Perlaksanaan : pengagihan yang adil dan saksama dari segi pendapatan. kemudahan asas.Perpaduan wilayah  Kurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara negeri-negeri dan wilayah-wilayah. pendidikan. kesihatan.

Perpaduan ekonomi  Perlaksanaan DEB dengan dua matlamat : ◦ Pengambilan pekerja-pekerja dipelbagai sektor ekonomi dan semua peringkat pekerjaan ◦ Hak milik harta-harta produktif disusun semula supaya orang-orang Melayu memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah hak milik pada tahun .

 . MCA dan MIC telah mewujudkan kestabilan dan perpaduan politik dan juga pembangunan negara. Penggabungan UMNO.Perpaduan politik  Mewujudkan konsensus atau persetujuan di mana kerajaan yang memerintah diberi kuasa memerintah atas pilihan dan persetujuan rakyat menerusi proses pilihanraya.

 . Pembentukan Sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dikalangan pelajar-pelajar dan menjadi daya penggerak untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berdisiplin.Perpaduan pendidikan  Dapat dicapai menerusi sistem persekolahan dengan kurikulum yang seragam untuk semua kaum.

 . teater dan budaya seni yang lain membolehkan mereka berinteraksi dan memahami budayabudaya kaum lain. drama.Perpaduan kebudayaan  Penglibatan semua kaum menerusi aktiviti kebudayaan seperti seni muzik. 1971 telah menjadi titik pertemuan dan asas perpaduan ke arah mewujudkan satu identiti nasional bangsa Malaysia. Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

pembentukan persatuan-persatuan masyarakat dan kemudahan asas bagi mewujudkan perpaduan sosial di kalangan orang Melayu. Cina dan India.  . kita perlu menanam semangat nasionalisme dan bangga tehadap negara kita sendiri dan ini merupakan asas perpaduan yang sangat penting. perumahan. kesihatan.Perpaduan sosial Kerajaan telah merangka dan melaksanakan program-program yang bertumpu kepada bidang pendidikan.  Program Penempatan Semula – membawa kepada wujudnya Rukun Tetangga  Sebagai rakyat Malaysia.

pertukaran pegawai-pegawai kerajaan.Integrasi nasional  Konsep : mewujudkan kerjasama dan nilai-nilai harmoni antara penduduk Semenanjung Malaysia dengan penduduk di Sabah dan Sarawak ◦ Usaha kerajaan :  Kurangkan perbezaan psikologi antara penduduk di kedua-dua wilayah  Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan mengeratkan hubungan dan interaksi  Wujudkan identiti bersama menerusi kesetiaan dan iltizam terhadap konsep nasionalisme Malaysia. pertukaran belia dan penuntut.  Perluaskan konsep integrasi nasional iaitu menggalakkan perpindahan penduduk antara wilayah. pertukaran kebudayaan dan sebagainya. penyatuan sistem pendidikan. .

Ciri-ciri Masyarakat Majmuk di Malaysia Perkelompokan Orang-orang India  Perkelompokan Orang-orang Cina  Pengasingan dari segi agama  Sistem pelajaran yang berbeza  Akhbar dalam pelbagai bahasa  Pelbagai persatuan  Pergaulan antara kaum yang terhad  .

kebanyakan sebagai peniaga dan pedagang persendirian. .di kawasan Taiping dan kinta. mereka lebih berkecimpung dalam perkhidmatan pengangkutan (kereta lembu) untuk kawasan perlombongan. .terdapat di Taiping.di kawasan bandar .Perkelompokan orang-orang India  Ditentukan oleh faktor ekonomi . . Kinta dan Kuala Lumpur.

Ipoh dan Seremban.Perkelompokan orang-orang Cina    Lebih dominan di kawasan bandar dan bekerja sebagai peniaga Di kawasan luar bandar lebih tertumpu kepada kawasan yang terlibat dengan perlombongan seperti di Kuala Lumpur. . Terdapat juga kegiatan perladangan gambir dan lada sebagai sumber rezeki.

Buddha. Kung Futze & Buddha) . orang Melayu .Islam. orang India (Tamil. Telegu & Malayali) Terdapat juga antara mereka menganut agama lain seperti Sikh & Kristian .Hindu.Pengasingan dari segi agama   Setiap golongan etnik memeluk 1 agama : . orang Cina (percantuman Lao-Tze.

British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu & Inggeris.  Sekolah khas untuk murid-murid Melayu terbahagi kepada 2: a) sekolah Melayu kerajaan b) sekolah agama (pondok/madrasah)  . Melayu & Cina kerana terletak di kawasan ladang dan dibiayai oleh syarikat-syarikat yang memiliki ladang terbabit.  Sekolah Tamil kurang berkembang pembelajarannye berbanding dengan sekolah Inggeris.Sistem Pelajaran yang Berbeza Awal abad ke-19.  Sekolah Cina & Tamil diambilalih oleh orang Cina dan India sendiri.

Peristiwa 13 Mei 1969  Terjadi disebabkan: o Keputusan pilihanraya 1969. o Perayaan yang kemenangan yang dibuat oleh parti Pembangkang bukan untuk merayakan kemenangan tetapi untuk menghina orang-orang Melayu di Kuala Lumpur. Parti Perikatan mendapat majoriti yang kurang untuk menubuhkan kerajaan. o Parti UMNO mengadakan kemenangan balas maka disebabkan emosi yang tinggi dan kuarang kawalan. terjadilah peristiwa 13 Mei .

 Faktor-faktor terjadinya 13 Mei: o Kempen pilihanraya terlalu panjang (6 minggu) o Berucap tidak penghiraukan perasaan kaumkaum o Matlamat pemimpin hanya untuk kemenangan dan berkuasa o Rakyat di api-apikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dari segi semangat perkauman serta perasaan syak wasangka .

Kesenian dan Warisan ◦ Program Pembangunan Sukan Negara oleh Kementerian Belia dan Sukan .Program perpaduan. ◦ Program Pertukaran/Silang Budaya oleh Kementerian Pelancongan. sikap dan amalan      Pengukuhan Perpaduan Program Pengukuhan Integrasi Nasional Program Patriotisme Program Promosi Agensi lain ◦ Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ◦ Kempen Budi Bahasa oleh Kebudayaan.

Titian Integrasi /Anak Angkat. Lawatan Integrasi Sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. Kursus Orientasi bagi pegawai-pegawai dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. . Lawatan Integrasi Sempena Hari Kebangsaan. Lawatan Integrasi Sempena Pesta Keamatan.Program Pengukuhan Integrasi Nasional         Lawatan Integrasi Sempena Pembukaan Penggal Parlimen. Tambang Integrasi. Lawatan Integrasi Sempena Hari Gawai.

Pertandingan Lagu Patriotik.Kempen Kibar Jalur Gemilang.Kuiz Bina Bangsa.Program Patriotisme Melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti aktiviti:.  .  .  .Debat Perpaduan.Kem Padu Anak Malaysia.  .  .

. .Brosur.Segmen di Media. Antara aktiviti di bawah program ini ialah:     .Program promosi Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat agar kesedaran orang ramai terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur. .Majalah/Buletin Perpaduan.Bulan Perpaduan (bulan Mei) . .Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan.

 Menjaga sensitiviti perkauman  Memperkukuhkan amalan dan penghayatan nilai-nilai murni serta semangat patriotisme  .Sikap dan amalan individu dan masyarakat Rumah Terbuka  Bersikap positif dan terbuka terhadap yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.

 .Masalah perpaduan dan integrasi di malaysia  Sifat utama Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang masih kukuh kepada peranan tradisional mereka dan memegang teguh kepada nilai-nilai terhad kepada kaum sendiri merupakan masalah utama kepada sistem perpaduan di Malaysia. bukan sahaja tinggal berasingan tetapi juga mempunyai jenis pekerjaan yang berbeza. Cina dan India. Ketiga-tiga golongan penduduk yang terbesar iaitu yang terdiri dari orang-orang Melayu. Masalah perpaduan yang dihadapi juga adalah berpunca daripada dasar-dasar British yang telah menjajah negara ini.

masalah perpaduan boleh wujud dari tiga sumber. iaitu:  Masalah dari segi pembangunan dan pendapatan yang tidak seimbang yang dialami oleh rakyat daripada satu keturunan bangsa. masalah yang timbul dari rakyat yang berbilang bangsa. agama.   .Pada amnya. Masalah ini akan menjadi serius jika terdapat perbezaan dari segi keturunan. Maslah yang timbul dari penyatuan wilayah dalam sesebuah negara apabila didapati ada diantara wilayah dalam negara itu berpecah dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. bahasa dan adapt resam. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dari segi perbezaan tersebut.

Nilai –nilai utama bagi mencapai perpaduan dan integrasi nasional  Semua rakyat Malaysia perlu menegakkan kepentingan nasional lebih daripada kepentingan sesebuah kumpulan etnik masyarakat. Proses pembinaan negara memerlukan rakyat Malaysia menyemai semangat hidup dan bangga terhadap negara. Semangat kebangsaan ini merupakan asas perpaduan  .  Rakyat Malaysia perlu mengurangkan perbezaan kaum dan keagamaan ke tahap yang minimum.