PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Istilah
Perpaduan Negara  Satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara,Februari 1992) Integrasi Nasional  Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia  khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai  identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun 1991)

Rukun Negara Sebagai Ideologi Nasional

Rukun Negara adalah menjadi satu peraturan hidup yang amat penting kepada setiap rakyat negara ini.
Kepatuhan kepada norma sosial ini adalah amat penting dan jika diamalkan di dalam kehidupan seharian, sudah pasti ia dapat mewujudkan perpaduan di kalangan kumpulan pelbagai kaum di negara ini.

Prinsip Rukun Negara Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetian Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang-undang  Kesopanan Dan Kesusilaan  .

agamaagama lain adalah bebas untuk dianuti oleh kaum-kaum lain mengikut kepercayaan masing-masing.  .Prinsip Pertama Kepercayaan Kepada Tuhan  memberi pengertian bahawa Agama Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia. Walaupun demikian. Mengikut prinsip ini. negara Malaysia tidak mengakui sebarang ideologi yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. Tidak ada diskriminasi dikenakan kepada mana-mana anggota masyarakat berdasarkan agama.

Prinsip Kedua Kesetian Kepada Raja dan Negara  Ini memberi makna bahawa setiap rakyat negara ini perlu memberikan kesetiaannya yang jujur kepada Raja yang memerintah negara Malaysia iaitu DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agung. .

Prinsip Ketiga Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini memberi penekanan bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap rakyat yang taat setia untuk memahami dan menghormati isi kandungan. kedudukan Islam sebagai agama rasmi Negara.  Latar belakang sejarah ini adalah sangat penting kerana ia memberikan segala penghuraian secara terperinci mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan Raja-raja Melayu. kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta golongan peribumi Sabah dan Sarawak dan kedudukan serta kepentingan kaumkaum lain.  Menjadi tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk Mendukung dan menghormati isi kandungan  . semangat serta latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia.

agama dan kepercayaan.Prinsip Keempat Kedaulatan Undang-undang  Sistem pemerintahan dan keadilan negara adalah berteraskan kepada undang-undang yang dibuat oleh kerajaan. beragama. Hak kebebasan individu ini dijamin oleh undangundang.  . Setiap rakyat Malaysia mendapat hak yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira keturunan. memiliki harta dan sebagainya. seperti kebebasan bercakap.

dihormati dan menghindarkan diri daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif bagi sesuatu kaum seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan seseorang rakyat atau dasar asal keturunan.Prinsip Kelima Kesopanan Dan Kesusilaan  Mengikut prinsip ini. Mereka haruslah mempunyai moral yang tinggi. kebudayaan. setiap rakyat dan kumpulan masyarakat dikehendaki bertindak dan berkelakuan sopan dan susila.  Menerusi amalan prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan rakyat di negara ini maka ia akan dapat menjamin kewujudan sistem kerajaan yang bercorak demokratik dan stabil. agama dan kepercayaan mereka. . bahasa.

Asas-asas perpaduan        Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Integrasi Nasional Agensi kerajaan yang bertanggungjawab : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional .

kesihatan. pendidikan. kemudahan asas.Perpaduan wilayah  Kurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara negeri-negeri dan wilayah-wilayah. perumahan dan peluang-peluang pekerjaan  . Perlaksanaan : pengagihan yang adil dan saksama dari segi pendapatan.

Perpaduan ekonomi  Perlaksanaan DEB dengan dua matlamat : ◦ Pengambilan pekerja-pekerja dipelbagai sektor ekonomi dan semua peringkat pekerjaan ◦ Hak milik harta-harta produktif disusun semula supaya orang-orang Melayu memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah hak milik pada tahun .

Penggabungan UMNO.Perpaduan politik  Mewujudkan konsensus atau persetujuan di mana kerajaan yang memerintah diberi kuasa memerintah atas pilihan dan persetujuan rakyat menerusi proses pilihanraya. MCA dan MIC telah mewujudkan kestabilan dan perpaduan politik dan juga pembangunan negara.  .

Pembentukan Sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dikalangan pelajar-pelajar dan menjadi daya penggerak untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berdisiplin.  .Perpaduan pendidikan  Dapat dicapai menerusi sistem persekolahan dengan kurikulum yang seragam untuk semua kaum.

teater dan budaya seni yang lain membolehkan mereka berinteraksi dan memahami budayabudaya kaum lain. 1971 telah menjadi titik pertemuan dan asas perpaduan ke arah mewujudkan satu identiti nasional bangsa Malaysia.  .Perpaduan kebudayaan  Penglibatan semua kaum menerusi aktiviti kebudayaan seperti seni muzik. drama. Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

Cina dan India.  . kita perlu menanam semangat nasionalisme dan bangga tehadap negara kita sendiri dan ini merupakan asas perpaduan yang sangat penting. perumahan. pembentukan persatuan-persatuan masyarakat dan kemudahan asas bagi mewujudkan perpaduan sosial di kalangan orang Melayu. kesihatan.Perpaduan sosial Kerajaan telah merangka dan melaksanakan program-program yang bertumpu kepada bidang pendidikan.  Program Penempatan Semula – membawa kepada wujudnya Rukun Tetangga  Sebagai rakyat Malaysia.

pertukaran kebudayaan dan sebagainya.Integrasi nasional  Konsep : mewujudkan kerjasama dan nilai-nilai harmoni antara penduduk Semenanjung Malaysia dengan penduduk di Sabah dan Sarawak ◦ Usaha kerajaan :  Kurangkan perbezaan psikologi antara penduduk di kedua-dua wilayah  Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan mengeratkan hubungan dan interaksi  Wujudkan identiti bersama menerusi kesetiaan dan iltizam terhadap konsep nasionalisme Malaysia. pertukaran pegawai-pegawai kerajaan.  Perluaskan konsep integrasi nasional iaitu menggalakkan perpindahan penduduk antara wilayah. penyatuan sistem pendidikan. pertukaran belia dan penuntut. .

Ciri-ciri Masyarakat Majmuk di Malaysia Perkelompokan Orang-orang India  Perkelompokan Orang-orang Cina  Pengasingan dari segi agama  Sistem pelajaran yang berbeza  Akhbar dalam pelbagai bahasa  Pelbagai persatuan  Pergaulan antara kaum yang terhad  .

.di kawasan Taiping dan kinta.kebanyakan sebagai peniaga dan pedagang persendirian. . Kinta dan Kuala Lumpur.terdapat di Taiping.Perkelompokan orang-orang India  Ditentukan oleh faktor ekonomi .di kawasan bandar . mereka lebih berkecimpung dalam perkhidmatan pengangkutan (kereta lembu) untuk kawasan perlombongan. .

.Perkelompokan orang-orang Cina    Lebih dominan di kawasan bandar dan bekerja sebagai peniaga Di kawasan luar bandar lebih tertumpu kepada kawasan yang terlibat dengan perlombongan seperti di Kuala Lumpur. Ipoh dan Seremban. Terdapat juga kegiatan perladangan gambir dan lada sebagai sumber rezeki.

Islam.Pengasingan dari segi agama   Setiap golongan etnik memeluk 1 agama : . Telegu & Malayali) Terdapat juga antara mereka menganut agama lain seperti Sikh & Kristian . orang India (Tamil. orang Cina (percantuman Lao-Tze. Kung Futze & Buddha) .Buddha. orang Melayu .Hindu.

British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu & Inggeris.  Sekolah Tamil kurang berkembang pembelajarannye berbanding dengan sekolah Inggeris.  Sekolah Cina & Tamil diambilalih oleh orang Cina dan India sendiri.  Sekolah khas untuk murid-murid Melayu terbahagi kepada 2: a) sekolah Melayu kerajaan b) sekolah agama (pondok/madrasah)  .Sistem Pelajaran yang Berbeza Awal abad ke-19. Melayu & Cina kerana terletak di kawasan ladang dan dibiayai oleh syarikat-syarikat yang memiliki ladang terbabit.

o Parti UMNO mengadakan kemenangan balas maka disebabkan emosi yang tinggi dan kuarang kawalan. Parti Perikatan mendapat majoriti yang kurang untuk menubuhkan kerajaan. o Perayaan yang kemenangan yang dibuat oleh parti Pembangkang bukan untuk merayakan kemenangan tetapi untuk menghina orang-orang Melayu di Kuala Lumpur.Peristiwa 13 Mei 1969  Terjadi disebabkan: o Keputusan pilihanraya 1969. terjadilah peristiwa 13 Mei .

 Faktor-faktor terjadinya 13 Mei: o Kempen pilihanraya terlalu panjang (6 minggu) o Berucap tidak penghiraukan perasaan kaumkaum o Matlamat pemimpin hanya untuk kemenangan dan berkuasa o Rakyat di api-apikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dari segi semangat perkauman serta perasaan syak wasangka .

Program perpaduan. sikap dan amalan      Pengukuhan Perpaduan Program Pengukuhan Integrasi Nasional Program Patriotisme Program Promosi Agensi lain ◦ Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesenian dan Warisan ◦ Program Pembangunan Sukan Negara oleh Kementerian Belia dan Sukan . ◦ Kempen Budi Bahasa oleh Kebudayaan. ◦ Program Pertukaran/Silang Budaya oleh Kementerian Pelancongan.

. Lawatan Integrasi Sempena Pesta Keamatan. Lawatan Integrasi Sempena Hari Gawai. Titian Integrasi /Anak Angkat. Lawatan Integrasi Sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. Tambang Integrasi. Kursus Orientasi bagi pegawai-pegawai dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Lawatan Integrasi Sempena Hari Kebangsaan.Program Pengukuhan Integrasi Nasional         Lawatan Integrasi Sempena Pembukaan Penggal Parlimen.

 .  .  .Pertandingan Lagu Patriotik.  .Kem Padu Anak Malaysia.Kempen Kibar Jalur Gemilang.Debat Perpaduan.Program Patriotisme Melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti aktiviti:.Kuiz Bina Bangsa.  .

Antara aktiviti di bawah program ini ialah:     . . .Segmen di Media. .Program promosi Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat agar kesedaran orang ramai terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur.Majalah/Buletin Perpaduan. .Brosur.Bulan Perpaduan (bulan Mei) .Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan.

Sikap dan amalan individu dan masyarakat Rumah Terbuka  Bersikap positif dan terbuka terhadap yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.  Menjaga sensitiviti perkauman  Memperkukuhkan amalan dan penghayatan nilai-nilai murni serta semangat patriotisme  .

Masalah perpaduan dan integrasi di malaysia  Sifat utama Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang masih kukuh kepada peranan tradisional mereka dan memegang teguh kepada nilai-nilai terhad kepada kaum sendiri merupakan masalah utama kepada sistem perpaduan di Malaysia. Ketiga-tiga golongan penduduk yang terbesar iaitu yang terdiri dari orang-orang Melayu. bukan sahaja tinggal berasingan tetapi juga mempunyai jenis pekerjaan yang berbeza. Cina dan India.  . Masalah perpaduan yang dihadapi juga adalah berpunca daripada dasar-dasar British yang telah menjajah negara ini.

Pada amnya. Masalah ini akan menjadi serius jika terdapat perbezaan dari segi keturunan. iaitu:  Masalah dari segi pembangunan dan pendapatan yang tidak seimbang yang dialami oleh rakyat daripada satu keturunan bangsa. bahasa dan adapt resam. Maslah yang timbul dari penyatuan wilayah dalam sesebuah negara apabila didapati ada diantara wilayah dalam negara itu berpecah dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. agama. masalah yang timbul dari rakyat yang berbilang bangsa. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dari segi perbezaan tersebut. masalah perpaduan boleh wujud dari tiga sumber.   .

Nilai –nilai utama bagi mencapai perpaduan dan integrasi nasional  Semua rakyat Malaysia perlu menegakkan kepentingan nasional lebih daripada kepentingan sesebuah kumpulan etnik masyarakat. Semangat kebangsaan ini merupakan asas perpaduan  .  Rakyat Malaysia perlu mengurangkan perbezaan kaum dan keagamaan ke tahap yang minimum. Proses pembinaan negara memerlukan rakyat Malaysia menyemai semangat hidup dan bangga terhadap negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful