1. Membaca al quran sebaiknya dengan cara…. a. Lambat b. Cepat c. Tartil d.

Keras

2. Pahala orang yang membaca Al – quran dengan lancar dan fasih dilipatkan setiap hurufnya hingga….. a. Lima kali b. sepuluh kali c. lima belas kali d. dua puluh kali

3. Malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu terkadang berwujud sebagai… a. Anak laki-laki b. seorang perempuan c. seorang tua renta d. seorang laki-laki

4. Berikut ini merupakan alas an Raja Namruz menghukum Nabi Ibrahim as, yaitu… a. Menghancurkan berhala b. Menghancurkan berhala dan mengajak beriman kepada Alah SWT c. Menertawakan umatnya yang menyembah berhala d. Tidak menyembah berhala 5. Kiblat bagi umat Islam di Indonesia adalah… a. Baitul Maqdis b. Ka’bah c. Arab Saudi d. Mekah

6. Malaikat dengan tugas menanyai manusia dalam kubur adalah… a. Malaikat Israfil b. Malaikat Izrail c. Malaikat Munkar d. Malaikat Jibril

7. Sikap para Malaikat terhadap Allah SWT adalah… a. Selalu senang b. selalu membantu c. berbuat semaunya d. selalu taat perintah Nya

8. Malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan manusia adalah… a. Malaikat Munkar b. Malaikat Nakir c. Malaikat raqib d. Malaikat Atid

9. Kemenangan Nabi Muhammad saw dan umat islam dalam merebut kota Mekah disebut… a. Makkiyah b. Fathu Makkah c. Al-Mukarramah d. Faizul Makkah

10. Orang yang tidak meykini adanya malaikat termasuk orang… a. Kafir b. Fasik c. Munafik d. Musyrik

11. Sikap Nabi Ismail as. Ketika ayahnya menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya adalah… a. Menolak perintah Allah tersebut b. Memberi alasan yang tepat c. Melaksanakan perintah Allah SWT d. Mengajukan keberatan atas perintahNya

12. Malaikat, jin, maupun setan termasuk makhluk… a. Nyata b. Berbentuk c. Sempurna d. Gaib

13. Balasan bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT adalah… a. Penghargaan b. Sanjungan c. Pahala d. Hadiah

14. Berikut ini termasuk rosul-rosul yang mendapat gelar ulul azmi, kecuali… a. Nabi Nuh as b. Nabi Ismail as c. Nabi Musa as d. Nabi Isa as

15. Sikap Nabi Ibrahim as. Ketika tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah SWT adalah… a. Sabar b. Kecewa c. Memaksa d. Marah

16. Setiap nabi dan Rosul ketika menegakkan agama Allah SWT selalu menemui… a. Jalan buntu b. Rintangan c. Kesenangan d. Kebahagiaan

17. Berikut ini merupakana gelar malaikat Jibril, yaitu… a. Ruhus Salam b. Ruhun Nabi c. Ruhul Amin d. Ruhur Rosul

18. Cahaya yang digunakan untuk menciptakan Malaikat adalah… a. Matahari b. Lilin c. Lampu d. Ilahi

adzabannari 24. b. Rabbana atina fidun ya hasanah wafil’a qiroti hasanan wakina … a. d. Berdo’a kepada selain Allah SWT termasuk perbuatan … a. Medan c. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga … a. b. 26. Jakarta b. Sirik b. nyawa d. al.Hajj c. Takbir b. hajar aswad c. penjara b. 22. berbaring c. Batu hitam yang diletakkan di salah satu sudut Ka’bah oleh Nabi Ibrahim As disebut… a. c. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 salah satunya adalah … a. Kisah nabi Ibrahim as dan Ismail as diabadikan dalam Al quran surah… a. Makkah . Malaikat Izrail bertugas sebagai pencabut … a. Berlari b. Surat Al kautsar ayat 1 adalah … a. uan c. 3 c. c. murtad d. membuat kapal d.19. Mukjizat Nabi Ibrahim As adalah … a. surga d. 4 d. Tulisan Laillahaillallah yang benar adalah … a. As-Saffat b. adillah 33. paku 31. bernyanyi 35. Surat An Nasr terdiri atas … ayat a. Hajar b. Dzulkifli As 30. 2 b. tasbih 25. Ibrahim As d. Yusuf As c. Singapura d. al. darolqulut d. Tongkat berubah jadi ular b. dibakar tidak mempan 28. berwudhu d. wisata c. Lafal surah An Nasr ayat ke 3 berbunyi … a. Adam As b.Isra’ 20. nifak c. nakal b. c. kali d. Allahu akbar adalah bacaan … a. Hidup di perut ikan c. tahmid c. b. d. fasik 23. amanah c. Ka’bah tempat kiblat sholat berada di kota … a. Harun As d. neraka 32. kacang b. tahlil d. Musa As c. Ibrahim As 29. 5 27. Aswad 21. Dunya b jannah c. d. Kidhir As b. aminah d. Mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular adalah mukjizat Nabi … a. al-Mu’min d. 34. Sebelum sholat kita harus … a. Yang membuat ka’bah adalah Nabi … a.

Pencipta alam semesta dan seluruh isinya disebut… 1. Mukjizat nabi Ibrahim as adalah… 4. Ketika hendak disembelih. Nasib orang yang durhaka kepada Allah ketika sudah meninggal adalah… 5. Jin diciptakan oleh Allah SWT dari… 7. Barang siapa yang membaca salawat nabi maka akan mendapat… 10. Syariat berkurban untuk mengenang disembelihnya… 9. Ketika amalan kebaikan manusia lebih banyak daripada amal keburukannya. Nabi Ibrahim menghabiskan waktu hingga akhir hayat di kota… 3. Ketika sadar telah melakukan dosa kepada Allah SWT maka kita harus segera melakukan… . Allah menugaskan Malaikat Isrofil untuk… 6. maka kelak di akhirat akan beristirahat di tempat yang dijaga… 2.1. Nabi Ibrahim as diganti dengan seekor… oleh Allah SWT 5. Mensyukuri nikmat secara lisan dengan mengucapkan… 8. Hari ragu-ragu yang dilalui Nabi Ibrahim as ketika mendapat mimpi agar menyembelih anaknya disebut… 3. Percaya kepada perkara gaib merupakan cirri-ciri orang… 4. Iman kepada Malaikat merupakan rukun iman yang ke… 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful