1. Membaca al quran sebaiknya dengan cara…. a. Lambat b. Cepat c. Tartil d.

Keras

2. Pahala orang yang membaca Al – quran dengan lancar dan fasih dilipatkan setiap hurufnya hingga….. a. Lima kali b. sepuluh kali c. lima belas kali d. dua puluh kali

3. Malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu terkadang berwujud sebagai… a. Anak laki-laki b. seorang perempuan c. seorang tua renta d. seorang laki-laki

4. Berikut ini merupakan alas an Raja Namruz menghukum Nabi Ibrahim as, yaitu… a. Menghancurkan berhala b. Menghancurkan berhala dan mengajak beriman kepada Alah SWT c. Menertawakan umatnya yang menyembah berhala d. Tidak menyembah berhala 5. Kiblat bagi umat Islam di Indonesia adalah… a. Baitul Maqdis b. Ka’bah c. Arab Saudi d. Mekah

6. Malaikat dengan tugas menanyai manusia dalam kubur adalah… a. Malaikat Israfil b. Malaikat Izrail c. Malaikat Munkar d. Malaikat Jibril

7. Sikap para Malaikat terhadap Allah SWT adalah… a. Selalu senang b. selalu membantu c. berbuat semaunya d. selalu taat perintah Nya

8. Malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan manusia adalah… a. Malaikat Munkar b. Malaikat Nakir c. Malaikat raqib d. Malaikat Atid

9. Kemenangan Nabi Muhammad saw dan umat islam dalam merebut kota Mekah disebut… a. Makkiyah b. Fathu Makkah c. Al-Mukarramah d. Faizul Makkah

10. Orang yang tidak meykini adanya malaikat termasuk orang… a. Kafir b. Fasik c. Munafik d. Musyrik

11. Sikap Nabi Ismail as. Ketika ayahnya menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya adalah… a. Menolak perintah Allah tersebut b. Memberi alasan yang tepat c. Melaksanakan perintah Allah SWT d. Mengajukan keberatan atas perintahNya

12. Malaikat, jin, maupun setan termasuk makhluk… a. Nyata b. Berbentuk c. Sempurna d. Gaib

13. Balasan bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT adalah… a. Penghargaan b. Sanjungan c. Pahala d. Hadiah

14. Berikut ini termasuk rosul-rosul yang mendapat gelar ulul azmi, kecuali… a. Nabi Nuh as b. Nabi Ismail as c. Nabi Musa as d. Nabi Isa as

15. Sikap Nabi Ibrahim as. Ketika tidak berhasil mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah SWT adalah… a. Sabar b. Kecewa c. Memaksa d. Marah

16. Setiap nabi dan Rosul ketika menegakkan agama Allah SWT selalu menemui… a. Jalan buntu b. Rintangan c. Kesenangan d. Kebahagiaan

17. Berikut ini merupakana gelar malaikat Jibril, yaitu… a. Ruhus Salam b. Ruhun Nabi c. Ruhul Amin d. Ruhur Rosul

18. Cahaya yang digunakan untuk menciptakan Malaikat adalah… a. Matahari b. Lilin c. Lampu d. Ilahi

Kisah nabi Ibrahim as dan Ismail as diabadikan dalam Al quran surah… a. Berdo’a kepada selain Allah SWT termasuk perbuatan … a. 26. Medan c. aminah d. Kidhir As b. d. 4 d. c. Musa As c. Aswad 21. 22. Surat Al kautsar ayat 1 adalah … a. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga … a. al.Isra’ 20. nyawa d. berbaring c. As-Saffat b. fasik 23. tahmid c. Harun As d. Yang membuat ka’bah adalah Nabi … a. uan c. Sirik b. Lafal surah An Nasr ayat ke 3 berbunyi … a. kali d. nifak c. Ibrahim As 29. Makkah . darolqulut d. tasbih 25. Hajar b. wisata c. berwudhu d. Dunya b jannah c.Hajj c.19. bernyanyi 35. neraka 32. d. c. Yusuf As c. al. Tulisan Laillahaillallah yang benar adalah … a. paku 31. Allahu akbar adalah bacaan … a. b. Dzulkifli As 30. Tongkat berubah jadi ular b. Batu hitam yang diletakkan di salah satu sudut Ka’bah oleh Nabi Ibrahim As disebut… a. Takbir b. Malaikat Izrail bertugas sebagai pencabut … a. 34. Mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular adalah mukjizat Nabi … a. tahlil d. b. Ibrahim As d. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 salah satunya adalah … a. surga d. 2 b. Surat An Nasr terdiri atas … ayat a. nakal b. c. 3 c. Jakarta b. Singapura d. penjara b. Ka’bah tempat kiblat sholat berada di kota … a. Rabbana atina fidun ya hasanah wafil’a qiroti hasanan wakina … a. 5 27. Berlari b. al-Mu’min d. amanah c. membuat kapal d. dibakar tidak mempan 28. Sebelum sholat kita harus … a. kacang b. Adam As b. Mukjizat Nabi Ibrahim As adalah … a. murtad d. adillah 33. adzabannari 24. hajar aswad c. Hidup di perut ikan c. b. d.

Ketika amalan kebaikan manusia lebih banyak daripada amal keburukannya. Mukjizat nabi Ibrahim as adalah… 4. Mensyukuri nikmat secara lisan dengan mengucapkan… 8. Iman kepada Malaikat merupakan rukun iman yang ke… 2. Nabi Ibrahim as diganti dengan seekor… oleh Allah SWT 5.1. Ketika hendak disembelih. Percaya kepada perkara gaib merupakan cirri-ciri orang… 4. Barang siapa yang membaca salawat nabi maka akan mendapat… 10. Nasib orang yang durhaka kepada Allah ketika sudah meninggal adalah… 5. Jin diciptakan oleh Allah SWT dari… 7. Nabi Ibrahim menghabiskan waktu hingga akhir hayat di kota… 3. Ketika sadar telah melakukan dosa kepada Allah SWT maka kita harus segera melakukan… . Hari ragu-ragu yang dilalui Nabi Ibrahim as ketika mendapat mimpi agar menyembelih anaknya disebut… 3. maka kelak di akhirat akan beristirahat di tempat yang dijaga… 2. Pencipta alam semesta dan seluruh isinya disebut… 1. Allah menugaskan Malaikat Isrofil untuk… 6. Syariat berkurban untuk mengenang disembelihnya… 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful