P. 1
Karya Agung Tugasan Kedua

Karya Agung Tugasan Kedua

|Views: 693|Likes:
Published by Khoirulnizam Nizam

More info:

Published by: Khoirulnizam Nizam on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN KOLEJ SASTERA DAN SAINS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SGRM 3073

PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU

TAJUK TUGASAN : BERDASARKAN TEKS YANG SAMA DENGAN TUGASAN PERTAMA, HURAIKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KARYA AGUNG MELAYU DAN BAGAIMANA NILAI TERSEBUT DITERAPKAN DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

DISEDIAKAN OLEH: 1 2 3 4 21029 4 21028 3 21029 6 20150 2 AHMAD ZAIREL B IBRAHIM KHOIRULNIZAM B ABDUL RAHMAN ROSMANIZAM B ISMAIL RIDHUAN B AINI

DISEDIAKAN UNTUK: EN MOHAMAD AZMI AB RAHMAN

1

2 . Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pembelajaran Nilai murni telah didefinisikan sebagai satu perlakuan yang baik. untuk membentuk kehidupan seluruh penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia” Walaubagaimanapun. Sebagai bukti. walaupun manusia maju dalam bidang sains dan teknologi. Menurut Cristopher Dawson dalam Tajul Ariffin (1993). alam dan tuhan. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini berlangsung melalui dua pendekatan yang berbeza iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. tetapi dari segi akhlak. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya dipaksikan kepada nilai keagamaan. martabat manusia masih menunjukkan nilai-nilai yang negatif. kita perlu melihat dari sudut falsafah pendidikan yang utuh iaitu falsafah pendidikan kerohanian dan moral kerana pendidikan moden sukar untuk membina nilai murni manusia. Oleh itu. berpakaian kemas dan adil. Takrifan tentang nilai murni telah dinyatakan sebagai : " tanggapan berkenaan perkaraperkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. sistem pendidikan memberi tumpuan utama dalam melahirkan masyarakat yang cemerlang. Memang menjadi tujuan semua agama. beradab dan bertatasusila dalam hubungan manusia sesama manusia.TARIKH SERAHAN: 7 DISEMBER 2012 Pengenalan Masyarakat sangat memerlukan pendidikan pada zaman ini. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar.

terdapat kira-kira 17 jenis nilai-nilai murni yang akan diterapkan terhadap pelajar dengan 63 cabang nilai yang wajar diteladani oleh setiap pelajar. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan sesuatu peraturan. Murah hati 4. Sebagai contoh.Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum oleh semua guru kerana nasihat. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana ketika yang difikirkan sesuai. pengajaran komsas dapat membentuk pelajar yang berperibadi baik. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. khemah ibadat. Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. teguran. nilai yang dinyatakan iaitu: Baik hati 1. Belas kasihan 2. Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain 3. Bertanggungjawab 2. bimbingan. Sedia memaafkan Berdikari 1. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang lebih jelas. Bertimbang rasa 3. Saling memahami 5. Hari Guru. sambutan Hari Kemerdekaan. arahan. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. Dasar Kurikilum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). oleh sebab karya sastera kaya dengan nilai-nilai murni. Jaya diri 3 .

Kebebasan di sisi undang-undang 2. Yakin kepada diri sendiri Berhemah tinggi 1. Berani dengan tidak membuta tuli 2. Berani kerana benar 3. Kesopanan 2. Pertuturan dan kelakuan yang sopan Kejujuran 1. Hormat kepada orang yang lebih tua 3. Ramah mesra Hormat-menghormati 1.4. Hormat kepada ibu bapa 2. Bercakap benar 4 . Cinta kepada keamanan dan keharmonian Keadilan 1. Berani bertanggungjawab Kebersihan fizikal dan mental 1. Sayang kepada nyawa 2. Hormat kepada hak asasi 5. Bersifat amanah 2. Mengaku kesalahan sendiri 3. Berani mempertahankan kebenaran 4. Menghargai maruah diri Kasih sayang 1. Kebersihan diri 2. Sentiasa saksama Kebebasan 1. Bertindak adil 2. Kebebasan dalam sistem demokrasi Keberanian 1. Sayang kepada alam sekeliling 3. Cinta kepada Negara 4. Hormat kepada undang-undang 6. Kebersihan persekitaran 3. Taat kepada raja dan Negara 4.

Dedikasi 4. Kebaikan bersama 6. Cekal 2. Tekun Kerjasama 1. Kejiranan 3. Berfikiran logik dan terbuka Semangat bermasyarakat 1. Gigih 5. Berbangga menjadi rakyat Malaysia 2. Boleh membuat pertimbangan 2. Toleransi 5. Berusaha dan produktif Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Tanggungjawab bersama 3.Sesuai 5 . Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat Semangat kewarganegaraan 1. Boleh membuat penaakulan 3. Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain 2. Perpaduan Kesederhanaan 1. Persaudaraan 2. Menghargai Rasional 1. Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku Kesyukuran 1. Mengenang budi 3. Bermuafakat 2.3. Sentiasa ikhlas Kerajinan 1. Berterima kasih 2. Bersemangat patriotik 3. Gotong-royong 4. Daya usaha 3.

masyarakat. Berbakti dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Berdasarkan PIPP melalui teras keduanya yang bertujuan adalah untuk membangunkan modal insan dan berpengetahuan serta berkemahiran dalam menghayati nilai-nilai murni. bermoral serta bersikap positif. provokasi dan juga sebagai dokumen sosial. Penglibatan golongan pelajar yang ramai secara tidak langsung dapat mewujudkan situasi interaksi antara pelajar yang berbilang kaum. Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan Melayu juga dapat di kongsi bersama melalui tindakan yang bersepadu dalam membendung berlakunya penularan pelbagai penyakit dalam masyarakat yang berpunca dari kecanggihan teknologi dengan menjerat remaja dan masyarakat kepada pelbagai masalah. berakhlak mulia. berilmu pengetahuan.. pendidikan. perjudian. Isu ponteng kelas. mestamu puisi. bersikap penyayang.dengan fungsinya sebagai alat hiburan. Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada tuhan. Serta memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. merempit dan sebagainya dapat diatasi dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan penganjuran apresiasi nilai-nilai sastera seperti penganjuran teater. agama dan negara. bertanggungjawab kepada diri. pelacuran. bangsa dan negara. agama. Hasrat dan matlamat kerajaan juga dinyatakan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan diteruskan dengan pengenalan pelbagai dasar pendidikan dan yang terbaru adalah melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang memberikan fokus kepada perpaduan dan memperkasakan sekolah. Kesinambungan interaksi akan lebih melahirkan kesefahaman sekaligus dapat membentuk sebuah masyarakat yang 6 . seminar dan sebagainya.

Pembentukan nilai-nilai murni melalui teks sastera adalah berdasarkan peranannya sebagai agen masyarakat. Pembelajaran pelbagai jenis genre seperti puisi iaitu pantun. Struktur masyarakat yang terpisah akibat polarisasi kaum telah menyebabkan dasar pendidikan yang dimulakan oleh Tun Abdul Razak tidak dapat direalisasi dengan jayanya. teromba.bermoral berteraskan nilai-nilai murni. Penerapan nilai tersebut bertujuan untuk membentuk murid yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. Rusuhan kaum berlaku akibat tiada kepekaan dalam kalangan penduduk yang mengaku sebagai rakyat Malaysia. gurindam. Nilai murni dilihat mampu diterapkan berdasarkan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu ( KS ). Rasional pengenalan nilai-nilai murni ini wujud dalam pengajaran sastera adalah akibat daripada dasar kerajaan Inggeris pada suatu masa dahulu. cerpen . Pengajaran kesusasteraan Melayu dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum dilihat sebagai sebuah langkah yang dapat menyatukan pelbagai bangsa yang seterusnya dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu dan harmoni. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti beberapa nilai akhlak yang terdapat di dalam beberapa agama yang terdapat di Malaysia. 7 . novel dan drama kesemuanya menjuruskan kepada melahirkan sebuah masyarakat yang bersopan santun dan berbudi pekerti tinggi. Penekanan bagi penerapan nilai ini diteruskan melalui pelaksanaan KBSR dan KBSM. Sikap penjajah yang menjalankan dasar pecah dan perintah telah menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei. psikomotor dan akhlak. afektif. syair.

Singapura dan Melaka. Pahang dan lain-lain lagi. serta kedatangan Peringgi dan penguasaannya ke atas Melaka. terdapat juga kisah-kisah mitos seperti mitos pembukaan tempat dan negeri seperti pembukaan Pasai. Contohnya seperti kisah Raja Suran turun ke negeri bawah laut yang bernama Dika dan juga kisah-kisah di Bukit Gunung Si Guntang. Di sebalik kisah-kisah yang wujud dalam Hikayat melayu ini. Selain itu.terdapat banyak perkara yang pelajar dan masyarakat boleh ambil ikhtibar untuk dijadikan pengajaran. Hang Tuah. Sultan Mahmud Syah dan lain-lain lagi. telah dimuatkan dengan peristiwaperistiwa penting yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah.Contoh seperti dalam Hikayat Melayu. Selain itu Hikayat Melayu juga turut mengaitkan peristiwa-peristima yang bersifat fiksyen dan mitos. Benua Keling. Sultan Mansur Syah.Ini kerana setiap kisah yang digarap memaparkan tentang kebijaksaan masyarakat pada suatu masa dahulu yang berpandangan jauh dalam melontarkan idea dan pengajaran pada masa tersebut.Turut dimuatkan ialah kisah perhubungan luar Melaka dengan negaranegara jiran dan negara-negara luar seperti Melaka dengan Siam. Kampar. Sultan Alau`d-Din Ri`ayat Syah. Idea tersebut terakam melalui pemilihan kata yang puitis dan merdu apabila diucapkan secara tidak langsung memainkan peranan mendidik masyarakat dengan cara yang halus. dan mitos peminangan Puteri Gunung Ledang. Pasai. Dalam Hikayat Melayu juga ada memaparkan kisah-kisah peperangan dan penaklukan. 8 . Dalam pada itu juga tidak ketinggalan kisah tentang tokoh-tokoh yang dianggap lagenda seperti Badang. Pahang dan lainlain. Contohnya penaklukan Melaka ke atas Siak. mitos kemasukan Islam di Melaka. Benua China. Tun Perak dan banyak lagi.

secara tidak langsung akan menyebabkan masyarakat Malaysia akan terdedah kepada amalan yang menjuruskan kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan perpaduan. kerajinan. novel. berdikari dan juga berkaitan dengan hukum-hukum islam. Hang tuah dianggap memiliki sifat ‘supernatural’ keberanian dan semangat kepahlawanan sejak kecil. Peristiwa seperti ini dapat diatasi jika masyarakat Malaysia menerima pakai nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks kesusasteraan Melayu. sehingga Hang Tuah dianggap sebagai tokoh lagenda yang penuh dengan keagungan. Kurang kepekaan terhadap isu semasa tidak mustahil peristiwa berdarah 13 Mei akan berulang. kepahlawanan.Nilai baik hati yang diterapkan melalui teks Kesusasteraan Melayu banyak terangkum dalam media seperti drama. wajar diberikan perhatian kerana ia juga satu proses mendidik masyarakat. Berdasarkan Kisah ‘Hang Tuah’ yang menggambarkan mengenai ketaatan rakyat kepada raja. Kehebatan Hang tuah ini menjadi pendorong kepada semangat kemelayuan 9 . bangsa dan agama. Ia bukan sahaja menjadi contoh dan ikutan tetapi juga ia turut dibanggai dan dikagumi oleh rakyat dan masyarakat luar. patriotisme. Tindakan Majlis peguam yang menganjur pelbagai forum yang menyentuh sensitivi kaum pada ketika ini yang dianjurkan secara terbuka lebih bersifat mencurah minyak ke api.Kegagahan dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Hang Tuah menjadi lambang kehebatan orang-orang melayu. hormat-menghormati. Kebenaran wujudnya tokoh lagenda ini terus dikaitkan dengan tinggalan sejarah seperti perigi Hang Tuah yang dikatakan tidak pernah kering biarpun musim panas. taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja Melaka.Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum.nilai murni yang terpancar melalui teks kesusasteraan melayu adalah seperti nilai baik hati. puisi dan cerpen. Antara nilai.

Maka orang pun banyak mati dibunuh oleh jawa itu. maka Jawa itupun mati. seorang pun tiada dapat mengembari dia. kerisnya pun dijatuhkannya.( Sejarah Melayu: 86 ) Pendidikan menghormati raja ini adalah merupakan satu proses yang berterusan untuk menjamin kelangsungan sesuatu dinasti atau sistem beraja itu. maka dibuangkannya goloknya dipungutnya keris itu. segera diambilnya oleh Hang Tuah. maka Hang Tuah pun melompat. Telah dilihat oleh Hang Tuah golok itu sudah dibuangkan Jawa itu. kerana kepada hatinya terlebih baik keris itu daripada golok. Telah dilihat oleh Jawa itu keris Hang Tuah jatuh. Maka orang pun gemparlah berlarian sana-sini. Badang yang berkerja menahan lukah di sungai.lalu diusirnya.sehingga lahir ungkapan ‘Takkan Melayu Hilang di Dunia’ . langkah yang diambil oleh pengarang dengan menyelitkan peristiwa yang menakutkan perlu dilihat dari segi positifnya iaitu ia menjadi pengajaran kepada generasi untuk menjaga institusi raja. Maka Hang Tuah pun segera datang. Telah dilihat oleh Jawa itu Hang Tuah. Maka Hang Tuah pun pura-pura undur. Maka oleh segala orang muda-muda ditertawakannya. lalu diusirnya Jawa itu. kerana Hang Tuah terlalu tahu melihat keris. Selain itu kisah tentang ‘Badang’ menceritakan bagaimana seorang rakyat biasa yang akhirnya menjadi orang penting raja dan menjadi kuat hanya kerana memakan muntah hantu. lalu ia mengamuk dengan golok sunda. Justeru itu. mendapati ikan-ikan yang telah memasuki ke dalam lukahnya telah dimakan oleh 10 . Maka Jawa itupun kemalu-maluan. Kehebatan dan ketangkasan Hang Tuah ini diceritakan oleh pengarang seperti berikut: “ Maka sekali peristiwa ada seorang Jawa demam terkukul-kukul. Maka ditikam oleh Hang Tuah Jawa itu dengan golok sunda itu kena dapur-dapur susunya terus ke sebelah. tiada kena. Hal ini adalah baik kerana masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang hidup bersistem seperti institusi beraja ini. Jawa itupun segera menikam Hang Tuah.

akhirnya Badang meminta untuk menjadi kuat dan bertenaga. Setelah berfikir panjang. pengarang telah menceritakan bahawa Badang akhirnya mati seperti orang biasa juga. maka Badang pun berjalanlah.terlalu banyak muntahnya itu. namun Badang ditegah daripada berkahwin. Kisah ini semestinya memberi 11 . “ Maka hantu itupun muntahlah. Sebab itulah pengarang menggambarkan hanya dengan memakan muntah hantu. Syarat yang diberikan oleh hantu tersebut ialah dengan memakan muntahnya. akhirnya membawa kepada masalah diri sendiri. akan janggut hantu itu. maka dicubanya oleh Badang. masyarakat bukan sahaja percaya kepada hantu tetapi juga beranggapan bahawa hantu lebih kuat daripada manusia. dan akibat terlalu marah dia berusaha menangkap hantu berkenaan. Badang telah memiliki kekuatan yang luar biasa. tiada dilepaskannya. Setelah tertangkap hantu tersebut minta dilepaskan dengan menawarkan sesuatu yang istimewa iaitu akan menunaikan segala permintaan si Badang. Badang biarpun kuat tetapi tidak seperti manusia biasa yang menjalani kehidupan berkeluarga. Badang akhirnya menjadi kuat setelah memakan muntah tersebut.Maka dilepaskannya janggut hantu itu. dibantunnya pohon kayu yang besar-besar itu habis tercabut. Sambil berjalan itu dibantunnya kayu yang besar-besar itu habis tercabut. mendapat perhatian kerana meskipun mendapat kekuatan luar biasa daripada hantu. Dalam hal ini.hantu. dan kayu yang sepemeluk dua pemeluk itu dengan sebelah tangannya juga dibantunya…” ( Sejarah Melayu :34-35 ) Kepercayaan masyarakat ini.Maka dimakannya oleh Badang muntah hantu itu habis semuanya. Di akhirnya cerita ini.Telah sudah ia makan muntah hantu itu. Dalam hal ini pengarang menyindir sinis kepada kepercayaan masyarakat kepada perkara yang tahyul.dipegang jua oleh Badang.

’Hambalah tuanya sekalian mereka itu.’Hai Merah Silu.’ Maka dingangakannya oleh Merah Silu mulutnya. Maka sahut Merah Silu. Beliau telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah meludah ke dalam mulutnya. Dalam mimpi itu.’Maka oleh Fakir Muhammad Merah Silu itu diislamkannya. Pengarang mengaitkan kedatangan Islam di Semudra dengan peristiwa Merah Silu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s. Contoh untuk nilai baik yang lain adalah tentang mitos kedatangan Islam di Semudra.Maka diciumnya bau tubuhnya seperti bau narwastu. Peristiwa yang luar biasanya. nabi Muhammad telah meludah ke dalam mulut Merah Silu dan sebagai hasilnya.a. maka diludahi Rasulullah. “ Hatta.w. Maka Fakir Muhammad pun bertanya kepadanya.’Siapa nama tuannya di dalam negeri ini?.ngangakan mulutmu. Merah Silu dapat mengaji pada keesokan harinya manakala tubuhnya pula berbau narawastu.maka ia bermimpi dirinya berpandangan dengan Rasulullah S. maka Merah Silu pun tidur. bagi 12 . Maka sabda Rasulullah pada Merah Silu.pengajaran yang baik tentang bagaimana seseorang itu harus bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Maka Merah Silu pun jaga daripada tidurnya.a. dan diajarnya kalimah syahadat. ‘negeri ini Semudra’. ‘Apa nama negeri ini?. akibat daripada itu Merah Silu pandai membaca Al-Quran.w. Maka sahut Merah Silu.Maka kata Fakir Muhammad. Telah Merah Silu sudah Islam. Maka ia bertemu dengan Merah Silu berkarang di pantai. telah sampai ke Semudra. ( Sejarah Melayu : 41-42 ) Jika diamati petikan diatas kita dapati pengarang mengambarkan satu situasi yang luar biasa telah berlaku ke atas Merah Silu. maka fakir Muhammad pun naik ke darat.

hanya mereka yang tertentu sahaja dan istimewa akan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad S.A. Kesenian umum yang dimaksudkan oleh Asmad. Penggunaan dialog yang bersahaja dan seharian menjadikan kita berasa amat rapat dengan suasana tersebut. Winckelmann dalam Johari Ab. Masyarakat Melayu pada zaman awal banyak menghasilkan puisi-puisi tradisi dalam usaha mendidik masyarakat pada masa itu dan tetap relevan sehingga sekarang ini. keindahan mesti mengandungi ciri-ciri kesatuan. Secara keseluruhannya kita dapat mengetahui bahawa tujuan utama pengarang ialah untuk menguatkan rasa taat dan hormat golongan bawahan kepada golongan atasan. Penggunaan dialog yang bersesuaian dengan pemilihan dan penyusunan kata yang menarik telah menjadikan teks tersebut hidup. Keupayaan pengarang dalam melukiskan watak dengan menggunakan unsur kesenian yang indah dan menarik menyebabkan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat diterapkan kepada pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui. Perasaan yang lahir dari deria dalaman dan luaran adalah penting untuk mengenal dan menikmati keindahan. Keindahan ini mesti dinikmati oleh deria dan difahami oleh para intelek. (1990:3) adalah mempunyai perkaitan kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijaksanaan dalam memilih dan menyusun kata menjadikan dialog yang diucapkan menjadi lebih bermakna dan sarat dengan pelbagai nilai-nilai murni dan nilai estetika. 13 . Hamid (2000) menegaskan.pengarang perlu dimasukkan dalam teks Sejarah melayu untuk meletakkan martabat sultan atau raja itu berada di atas dan jauh berlainan dengan rakyat biasa. kesederhanaan dan perasaan. Pembaca berasa dialog tersebut seperti diucapkan sendiri olehnya.W. Masyarakat telah menggunakan unsur kesenian untuk membentuk atau menyalurkan nilai-nilai murni.

Kesungguhan pihak yang berwajib dalam merealitikan impian masyarakat tidak harus dipandang ringan. maka budaya warisan ini akan berubah atau mungkin lenyap ditelan zaman. perlambangan. Hubungan unsur dan kebudayaan yang terpancar melalui teks kesusasteraan mempunyai banyak perkaitan yang erat dengan nilai kemasyarakatan. Penerapan nilai-nilai murni dalam teks sastera Melayu atau komsas diharap akan dapat membantu melahirkan sebuah masyarakat yang madani. Konsep masyarakat melayu yang berpegang kepada adat. Rujukan 14 . Hubungan unsur atau sistem kebudayaan dengan perlakuan mempunyai perkaitan yang erat. paradoks dan sebagainya sedikit sebanyak telah melahirkan unsur puitis dalam pelukisan watak dan secara tidak langsung nilai-nilai murni yang cuba diterapkan dapat dilakukan dengan secara tidak langsung.Pemilihan dan penggunaan gaya bahasa yang dilakukan dalam sesebuah teks banyak membantu dalam melahirkan dan membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Keupayaan sesebuah masyarakat mengubahsuai unsur budaya dengan menggunakan medium kesusasteraan akan dapat mengembangkan warisan. Pengemblengan pihak yang berwajib dan masyarakat diharap dapat mewujudkan satu rantaian murni untuk merealisasikan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui pembudayaan nilai tersebut. Warisan budaya akan berkekalan jika pengaruh unsur ini masih dapat dipertahankan. Penggunaan gaya bahasa yang pelbagai seperti pengulangan kata. Andainya unsur atau sistem budaya ini telah dipengaruhi. Kesimpulan. seperti melentur buluh biar dari rebungnya.

Beberapa aspek dari Sejarah Melayu (Sulalatus-Salatin). 15 . Kuala Lumpur.Sejarah Melayu.Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Dewan Bahasa dan Pustaka. 1978.Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Utusan Publications & Distributors.Samad Ahmad.(1991). Muhd Yusof Ibrahim.Ulasan Buku Sejarah Melayu untuk HSC. Ismail Ahmad.Abu Hassan Sham.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Fajar Bakti Sdn.Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Kuala Lumpur.(1975). Bahasa dan Pustaka. 1996. Kuala Lumpur. Farid M.Petaling Jaya.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn. (1997 ). Arbaiyah Mohd Nor.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. A.Bhd.2000. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood.Shellabear.Pengertian Sejarah.(2002). (2011). Zainal Abidin Abdul Wahid. Malaysia : Warisan dan Perkembangan. W. Dewan Bahasa dan Pustaka.Penerbit Fajar Bakti. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur.G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->