P. 1
Karya Agung Tugasan Kedua

Karya Agung Tugasan Kedua

|Views: 717|Likes:
Published by Khoirulnizam Nizam

More info:

Published by: Khoirulnizam Nizam on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN KOLEJ SASTERA DAN SAINS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA SGRM 3073

PENGHAYATAN KARYA AGUNG MELAYU

TAJUK TUGASAN : BERDASARKAN TEKS YANG SAMA DENGAN TUGASAN PERTAMA, HURAIKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KARYA AGUNG MELAYU DAN BAGAIMANA NILAI TERSEBUT DITERAPKAN DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

DISEDIAKAN OLEH: 1 2 3 4 21029 4 21028 3 21029 6 20150 2 AHMAD ZAIREL B IBRAHIM KHOIRULNIZAM B ABDUL RAHMAN ROSMANIZAM B ISMAIL RIDHUAN B AINI

DISEDIAKAN UNTUK: EN MOHAMAD AZMI AB RAHMAN

1

Menurut Cristopher Dawson dalam Tajul Ariffin (1993). beradab dan bertatasusila dalam hubungan manusia sesama manusia. 2 . Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar. walaupun manusia maju dalam bidang sains dan teknologi. Takrifan tentang nilai murni telah dinyatakan sebagai : " tanggapan berkenaan perkaraperkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. kita perlu melihat dari sudut falsafah pendidikan yang utuh iaitu falsafah pendidikan kerohanian dan moral kerana pendidikan moden sukar untuk membina nilai murni manusia. tetapi dari segi akhlak. berpakaian kemas dan adil. Memang menjadi tujuan semua agama. sistem pendidikan memberi tumpuan utama dalam melahirkan masyarakat yang cemerlang. alam dan tuhan. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya dipaksikan kepada nilai keagamaan. martabat manusia masih menunjukkan nilai-nilai yang negatif. Oleh itu. Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pembelajaran Nilai murni telah didefinisikan sebagai satu perlakuan yang baik. untuk membentuk kehidupan seluruh penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia” Walaubagaimanapun. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini berlangsung melalui dua pendekatan yang berbeza iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. Sebagai bukti.TARIKH SERAHAN: 7 DISEMBER 2012 Pengenalan Masyarakat sangat memerlukan pendidikan pada zaman ini.

Sebagai contoh. oleh sebab karya sastera kaya dengan nilai-nilai murni. Murah hati 4. khemah ibadat. Hari Guru. Jaya diri 3 . Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan sesuatu peraturan. Saling memahami 5. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. bimbingan. teguran. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Bertimbang rasa 3. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang lebih jelas. pengajaran komsas dapat membentuk pelajar yang berperibadi baik. Dasar Kurikilum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum oleh semua guru kerana nasihat. Sedia memaafkan Berdikari 1. Tidak berharap atau bergantung kepada bantuan orang lain 3. Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. arahan. sambutan Hari Kemerdekaan. Bertanggungjawab 2. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana ketika yang difikirkan sesuai. terdapat kira-kira 17 jenis nilai-nilai murni yang akan diterapkan terhadap pelajar dengan 63 cabang nilai yang wajar diteladani oleh setiap pelajar. nilai yang dinyatakan iaitu: Baik hati 1. Belas kasihan 2.

Bersifat amanah 2. Kebersihan persekitaran 3. Bercakap benar 4 . Bertindak adil 2. Hormat kepada orang yang lebih tua 3. Cinta kepada keamanan dan keharmonian Keadilan 1. Berani bertanggungjawab Kebersihan fizikal dan mental 1. Hormat kepada ibu bapa 2. Sayang kepada nyawa 2. Menghargai maruah diri Kasih sayang 1. Yakin kepada diri sendiri Berhemah tinggi 1. Berani dengan tidak membuta tuli 2. Ramah mesra Hormat-menghormati 1. Berani mempertahankan kebenaran 4. Hormat kepada undang-undang 6. Mengaku kesalahan sendiri 3. Hormat kepada hak asasi 5. Taat kepada raja dan Negara 4.4. Sentiasa saksama Kebebasan 1. Kebersihan diri 2. Kebebasan dalam sistem demokrasi Keberanian 1. Cinta kepada Negara 4. Berani kerana benar 3. Pertuturan dan kelakuan yang sopan Kejujuran 1. Kebebasan di sisi undang-undang 2. Sayang kepada alam sekeliling 3. Kesopanan 2.

Dedikasi 4. Berterima kasih 2. Daya usaha 3.Sesuai 5 . Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku Kesyukuran 1. Toleransi 5. Berfikiran logik dan terbuka Semangat bermasyarakat 1. Boleh membuat pertimbangan 2. Kejiranan 3. Cekal 2. Kebaikan bersama 6. Berusaha dan produktif Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dalam membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu. Gigih 5. Menghargai Rasional 1. Persaudaraan 2. Boleh membuat penaakulan 3. Peka kepada isu-isu sosial dan masyarakat Semangat kewarganegaraan 1. Berbangga menjadi rakyat Malaysia 2.3. Tanggungjawab bersama 3. Bersemangat patriotik 3. Mengenang budi 3. Bermuafakat 2. Gotong-royong 4. Tekun Kerjasama 1. Sentiasa ikhlas Kerajinan 1. Perpaduan Kesederhanaan 1. Sederhana dalam meningkatkan kepentingan diri dan orang lain 2.

agama.dengan fungsinya sebagai alat hiburan. Serta memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. provokasi dan juga sebagai dokumen sosial. bersikap penyayang. pelacuran. agama dan negara. Kesinambungan interaksi akan lebih melahirkan kesefahaman sekaligus dapat membentuk sebuah masyarakat yang 6 . berilmu pengetahuan. Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada tuhan. bangsa dan negara. seminar dan sebagainya. bertanggungjawab kepada diri. Berdasarkan PIPP melalui teras keduanya yang bertujuan adalah untuk membangunkan modal insan dan berpengetahuan serta berkemahiran dalam menghayati nilai-nilai murni. perjudian. pendidikan. Penerapan nilai-nilai murni melalui teks kesusasteraan Melayu juga dapat di kongsi bersama melalui tindakan yang bersepadu dalam membendung berlakunya penularan pelbagai penyakit dalam masyarakat yang berpunca dari kecanggihan teknologi dengan menjerat remaja dan masyarakat kepada pelbagai masalah.. Penglibatan golongan pelajar yang ramai secara tidak langsung dapat mewujudkan situasi interaksi antara pelajar yang berbilang kaum. berakhlak mulia. masyarakat. mestamu puisi. Berbakti dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. bermoral serta bersikap positif. Isu ponteng kelas. merempit dan sebagainya dapat diatasi dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan penganjuran apresiasi nilai-nilai sastera seperti penganjuran teater. Hasrat dan matlamat kerajaan juga dinyatakan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan diteruskan dengan pengenalan pelbagai dasar pendidikan dan yang terbaru adalah melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) yang memberikan fokus kepada perpaduan dan memperkasakan sekolah.

Penekanan bagi penerapan nilai ini diteruskan melalui pelaksanaan KBSR dan KBSM. Rasional pengenalan nilai-nilai murni ini wujud dalam pengajaran sastera adalah akibat daripada dasar kerajaan Inggeris pada suatu masa dahulu. afektif. Pengajaran kesusasteraan Melayu dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum dilihat sebagai sebuah langkah yang dapat menyatukan pelbagai bangsa yang seterusnya dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu dan harmoni. novel dan drama kesemuanya menjuruskan kepada melahirkan sebuah masyarakat yang bersopan santun dan berbudi pekerti tinggi. Sikap penjajah yang menjalankan dasar pecah dan perintah telah menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei. psikomotor dan akhlak. Pembentukan nilai-nilai murni melalui teks sastera adalah berdasarkan peranannya sebagai agen masyarakat. Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti beberapa nilai akhlak yang terdapat di dalam beberapa agama yang terdapat di Malaysia. Nilai murni dilihat mampu diterapkan berdasarkan pembelajaran teks Kesusasteraan Melayu ( KS ). 7 .bermoral berteraskan nilai-nilai murni. Penerapan nilai tersebut bertujuan untuk membentuk murid yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif. syair. Pembelajaran pelbagai jenis genre seperti puisi iaitu pantun. Struktur masyarakat yang terpisah akibat polarisasi kaum telah menyebabkan dasar pendidikan yang dimulakan oleh Tun Abdul Razak tidak dapat direalisasi dengan jayanya. cerpen . Rusuhan kaum berlaku akibat tiada kepekaan dalam kalangan penduduk yang mengaku sebagai rakyat Malaysia. teromba. gurindam.

Idea tersebut terakam melalui pemilihan kata yang puitis dan merdu apabila diucapkan secara tidak langsung memainkan peranan mendidik masyarakat dengan cara yang halus. 8 . Hang Tuah. Singapura dan Melaka.Ini kerana setiap kisah yang digarap memaparkan tentang kebijaksaan masyarakat pada suatu masa dahulu yang berpandangan jauh dalam melontarkan idea dan pengajaran pada masa tersebut. Tun Perak dan banyak lagi. telah dimuatkan dengan peristiwaperistiwa penting yang berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah. Selain itu.terdapat banyak perkara yang pelajar dan masyarakat boleh ambil ikhtibar untuk dijadikan pengajaran. Pahang dan lain-lain lagi. mitos kemasukan Islam di Melaka.Contoh seperti dalam Hikayat Melayu. Sultan Mansur Syah. Contohnya penaklukan Melaka ke atas Siak. Selain itu Hikayat Melayu juga turut mengaitkan peristiwa-peristima yang bersifat fiksyen dan mitos. Sultan Alau`d-Din Ri`ayat Syah. Di sebalik kisah-kisah yang wujud dalam Hikayat melayu ini. dan mitos peminangan Puteri Gunung Ledang. Pasai. Benua China. Contohnya seperti kisah Raja Suran turun ke negeri bawah laut yang bernama Dika dan juga kisah-kisah di Bukit Gunung Si Guntang.Turut dimuatkan ialah kisah perhubungan luar Melaka dengan negaranegara jiran dan negara-negara luar seperti Melaka dengan Siam. terdapat juga kisah-kisah mitos seperti mitos pembukaan tempat dan negeri seperti pembukaan Pasai. Pahang dan lainlain. Kampar. Benua Keling. serta kedatangan Peringgi dan penguasaannya ke atas Melaka. Sultan Mahmud Syah dan lain-lain lagi. Dalam pada itu juga tidak ketinggalan kisah tentang tokoh-tokoh yang dianggap lagenda seperti Badang. Dalam Hikayat Melayu juga ada memaparkan kisah-kisah peperangan dan penaklukan.

Antara nilai. bangsa dan agama. taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja Melaka.Nilai baik hati yang diterapkan melalui teks Kesusasteraan Melayu banyak terangkum dalam media seperti drama. Kurang kepekaan terhadap isu semasa tidak mustahil peristiwa berdarah 13 Mei akan berulang. Ia bukan sahaja menjadi contoh dan ikutan tetapi juga ia turut dibanggai dan dikagumi oleh rakyat dan masyarakat luar. hormat-menghormati. novel.Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum.nilai murni yang terpancar melalui teks kesusasteraan melayu adalah seperti nilai baik hati. Kehebatan Hang tuah ini menjadi pendorong kepada semangat kemelayuan 9 . Kebenaran wujudnya tokoh lagenda ini terus dikaitkan dengan tinggalan sejarah seperti perigi Hang Tuah yang dikatakan tidak pernah kering biarpun musim panas. patriotisme. wajar diberikan perhatian kerana ia juga satu proses mendidik masyarakat. Hang tuah dianggap memiliki sifat ‘supernatural’ keberanian dan semangat kepahlawanan sejak kecil. kepahlawanan. Peristiwa seperti ini dapat diatasi jika masyarakat Malaysia menerima pakai nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks kesusasteraan Melayu. sehingga Hang Tuah dianggap sebagai tokoh lagenda yang penuh dengan keagungan. berdikari dan juga berkaitan dengan hukum-hukum islam. Berdasarkan Kisah ‘Hang Tuah’ yang menggambarkan mengenai ketaatan rakyat kepada raja. kerajinan.Kegagahan dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Hang Tuah menjadi lambang kehebatan orang-orang melayu. Tindakan Majlis peguam yang menganjur pelbagai forum yang menyentuh sensitivi kaum pada ketika ini yang dianjurkan secara terbuka lebih bersifat mencurah minyak ke api. secara tidak langsung akan menyebabkan masyarakat Malaysia akan terdedah kepada amalan yang menjuruskan kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan perpaduan. puisi dan cerpen.

Justeru itu. Maka orang pun banyak mati dibunuh oleh jawa itu. Maka oleh segala orang muda-muda ditertawakannya. Maka orang pun gemparlah berlarian sana-sini. segera diambilnya oleh Hang Tuah. Telah dilihat oleh Jawa itu keris Hang Tuah jatuh. Selain itu kisah tentang ‘Badang’ menceritakan bagaimana seorang rakyat biasa yang akhirnya menjadi orang penting raja dan menjadi kuat hanya kerana memakan muntah hantu. Kehebatan dan ketangkasan Hang Tuah ini diceritakan oleh pengarang seperti berikut: “ Maka sekali peristiwa ada seorang Jawa demam terkukul-kukul. Badang yang berkerja menahan lukah di sungai. maka dibuangkannya goloknya dipungutnya keris itu. Maka Hang Tuah pun pura-pura undur. kerana Hang Tuah terlalu tahu melihat keris.sehingga lahir ungkapan ‘Takkan Melayu Hilang di Dunia’ . Telah dilihat oleh Jawa itu Hang Tuah. Telah dilihat oleh Hang Tuah golok itu sudah dibuangkan Jawa itu. mendapati ikan-ikan yang telah memasuki ke dalam lukahnya telah dimakan oleh 10 . kerana kepada hatinya terlebih baik keris itu daripada golok. seorang pun tiada dapat mengembari dia.( Sejarah Melayu: 86 ) Pendidikan menghormati raja ini adalah merupakan satu proses yang berterusan untuk menjamin kelangsungan sesuatu dinasti atau sistem beraja itu. kerisnya pun dijatuhkannya. maka Jawa itupun mati. lalu diusirnya Jawa itu. Maka Jawa itupun kemalu-maluan. Jawa itupun segera menikam Hang Tuah. maka Hang Tuah pun melompat. Hal ini adalah baik kerana masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang hidup bersistem seperti institusi beraja ini. Maka Hang Tuah pun segera datang.lalu diusirnya. Maka ditikam oleh Hang Tuah Jawa itu dengan golok sunda itu kena dapur-dapur susunya terus ke sebelah. tiada kena. lalu ia mengamuk dengan golok sunda. langkah yang diambil oleh pengarang dengan menyelitkan peristiwa yang menakutkan perlu dilihat dari segi positifnya iaitu ia menjadi pengajaran kepada generasi untuk menjaga institusi raja.

Setelah tertangkap hantu tersebut minta dilepaskan dengan menawarkan sesuatu yang istimewa iaitu akan menunaikan segala permintaan si Badang. maka dicubanya oleh Badang. Syarat yang diberikan oleh hantu tersebut ialah dengan memakan muntahnya.hantu. Setelah berfikir panjang. akhirnya Badang meminta untuk menjadi kuat dan bertenaga. Sebab itulah pengarang menggambarkan hanya dengan memakan muntah hantu.Maka dimakannya oleh Badang muntah hantu itu habis semuanya. Badang telah memiliki kekuatan yang luar biasa.dipegang jua oleh Badang. akhirnya membawa kepada masalah diri sendiri. Badang biarpun kuat tetapi tidak seperti manusia biasa yang menjalani kehidupan berkeluarga. akan janggut hantu itu. mendapat perhatian kerana meskipun mendapat kekuatan luar biasa daripada hantu. dan akibat terlalu marah dia berusaha menangkap hantu berkenaan. namun Badang ditegah daripada berkahwin. Badang akhirnya menjadi kuat setelah memakan muntah tersebut. Dalam hal ini pengarang menyindir sinis kepada kepercayaan masyarakat kepada perkara yang tahyul.Maka dilepaskannya janggut hantu itu.terlalu banyak muntahnya itu. Sambil berjalan itu dibantunnya kayu yang besar-besar itu habis tercabut. pengarang telah menceritakan bahawa Badang akhirnya mati seperti orang biasa juga.Telah sudah ia makan muntah hantu itu. tiada dilepaskannya. Kisah ini semestinya memberi 11 . Di akhirnya cerita ini. Dalam hal ini. dan kayu yang sepemeluk dua pemeluk itu dengan sebelah tangannya juga dibantunya…” ( Sejarah Melayu :34-35 ) Kepercayaan masyarakat ini. masyarakat bukan sahaja percaya kepada hantu tetapi juga beranggapan bahawa hantu lebih kuat daripada manusia. “ Maka hantu itupun muntahlah. dibantunnya pohon kayu yang besar-besar itu habis tercabut. maka Badang pun berjalanlah.

Maka Fakir Muhammad pun bertanya kepadanya.ngangakan mulutmu.’ Maka dingangakannya oleh Merah Silu mulutnya. maka Merah Silu pun tidur.a.w. dan diajarnya kalimah syahadat.’Siapa nama tuannya di dalam negeri ini?. Telah Merah Silu sudah Islam. Maka sahut Merah Silu. Maka sahut Merah Silu.’Maka oleh Fakir Muhammad Merah Silu itu diislamkannya. Contoh untuk nilai baik yang lain adalah tentang mitos kedatangan Islam di Semudra. Maka ia bertemu dengan Merah Silu berkarang di pantai.pengajaran yang baik tentang bagaimana seseorang itu harus bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. ( Sejarah Melayu : 41-42 ) Jika diamati petikan diatas kita dapati pengarang mengambarkan satu situasi yang luar biasa telah berlaku ke atas Merah Silu. maka diludahi Rasulullah. Pengarang mengaitkan kedatangan Islam di Semudra dengan peristiwa Merah Silu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s. Beliau telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah meludah ke dalam mulutnya. Maka sabda Rasulullah pada Merah Silu. Dalam mimpi itu. Peristiwa yang luar biasanya. telah sampai ke Semudra.Maka kata Fakir Muhammad.’Hai Merah Silu. bagi 12 . Merah Silu dapat mengaji pada keesokan harinya manakala tubuhnya pula berbau narawastu.a. ‘Apa nama negeri ini?.Maka diciumnya bau tubuhnya seperti bau narwastu. nabi Muhammad telah meludah ke dalam mulut Merah Silu dan sebagai hasilnya. ‘negeri ini Semudra’.maka ia bermimpi dirinya berpandangan dengan Rasulullah S. “ Hatta.’Hambalah tuanya sekalian mereka itu. Maka Merah Silu pun jaga daripada tidurnya.w. akibat daripada itu Merah Silu pandai membaca Al-Quran. maka fakir Muhammad pun naik ke darat.

Keupayaan pengarang dalam melukiskan watak dengan menggunakan unsur kesenian yang indah dan menarik menyebabkan nilai-nilai yang ingin disampaikan dapat diterapkan kepada pelajar. Masyarakat telah menggunakan unsur kesenian untuk membentuk atau menyalurkan nilai-nilai murni. Keindahan ini mesti dinikmati oleh deria dan difahami oleh para intelek. Winckelmann dalam Johari Ab. Hamid (2000) menegaskan. 13 . Pembaca berasa dialog tersebut seperti diucapkan sendiri olehnya. kesederhanaan dan perasaan. Kebijaksanaan dalam memilih dan menyusun kata menjadikan dialog yang diucapkan menjadi lebih bermakna dan sarat dengan pelbagai nilai-nilai murni dan nilai estetika. hanya mereka yang tertentu sahaja dan istimewa akan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad S. Secara keseluruhannya kita dapat mengetahui bahawa tujuan utama pengarang ialah untuk menguatkan rasa taat dan hormat golongan bawahan kepada golongan atasan. Kesenian umum yang dimaksudkan oleh Asmad.pengarang perlu dimasukkan dalam teks Sejarah melayu untuk meletakkan martabat sultan atau raja itu berada di atas dan jauh berlainan dengan rakyat biasa.W. Masyarakat Melayu pada zaman awal banyak menghasilkan puisi-puisi tradisi dalam usaha mendidik masyarakat pada masa itu dan tetap relevan sehingga sekarang ini. keindahan mesti mengandungi ciri-ciri kesatuan. Sebagaimana yang kita ketahui. (1990:3) adalah mempunyai perkaitan kehidupan manusia dan masyarakat. Penggunaan dialog yang bersesuaian dengan pemilihan dan penyusunan kata yang menarik telah menjadikan teks tersebut hidup. Penggunaan dialog yang bersahaja dan seharian menjadikan kita berasa amat rapat dengan suasana tersebut. Perasaan yang lahir dari deria dalaman dan luaran adalah penting untuk mengenal dan menikmati keindahan.A.

paradoks dan sebagainya sedikit sebanyak telah melahirkan unsur puitis dalam pelukisan watak dan secara tidak langsung nilai-nilai murni yang cuba diterapkan dapat dilakukan dengan secara tidak langsung. Hubungan unsur atau sistem kebudayaan dengan perlakuan mempunyai perkaitan yang erat. Penggunaan gaya bahasa yang pelbagai seperti pengulangan kata. Rujukan 14 . perlambangan.Pemilihan dan penggunaan gaya bahasa yang dilakukan dalam sesebuah teks banyak membantu dalam melahirkan dan membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Kesimpulan. Kesungguhan pihak yang berwajib dalam merealitikan impian masyarakat tidak harus dipandang ringan. Warisan budaya akan berkekalan jika pengaruh unsur ini masih dapat dipertahankan. Andainya unsur atau sistem budaya ini telah dipengaruhi. Hubungan unsur dan kebudayaan yang terpancar melalui teks kesusasteraan mempunyai banyak perkaitan yang erat dengan nilai kemasyarakatan. Keupayaan sesebuah masyarakat mengubahsuai unsur budaya dengan menggunakan medium kesusasteraan akan dapat mengembangkan warisan. maka budaya warisan ini akan berubah atau mungkin lenyap ditelan zaman. Pengemblengan pihak yang berwajib dan masyarakat diharap dapat mewujudkan satu rantaian murni untuk merealisasikan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui pembudayaan nilai tersebut. Konsep masyarakat melayu yang berpegang kepada adat. Penerapan nilai-nilai murni dalam teks sastera Melayu atau komsas diharap akan dapat membantu melahirkan sebuah masyarakat yang madani. seperti melentur buluh biar dari rebungnya.

Zainal Abidin Abdul Wahid. (2011). Utusan Publications & Distributors. Nik Safiah Karim.(1991).Penerbit Fajar Bakti.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.Abu Hassan Sham. Farid M. (1997 ).Pengertian Sejarah. Kuala Lumpur. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur.Petaling Jaya.Bhd.Samad Ahmad.(2002). 1978. Dewan Bahasa dan Pustaka.Sulalatus Salatin Sejarah Melayu.Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.Ulasan Buku Sejarah Melayu untuk HSC. 1996. Bahasa dan Pustaka.(1975). Muhd Yusof Ibrahim. Onn.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). A. W.Sejarah Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. 15 . Arbaiyah Mohd Nor. Kuala Lumpur. Ismail Ahmad.Shellabear.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Fajar Bakti Sdn.2000.G. Malaysia : Warisan dan Perkembangan.Beberapa aspek dari Sejarah Melayu (Sulalatus-Salatin).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->