PRINSIP ASAS GRAFIK

EDU 3105
TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU

Asas Grafik
   Prinsip Reka bentuk visual Peralatan penghasilan grafik

PRINSIP ASAS GRAFIK
Kejayaan sesuatu bahan bantu mengajar bukan unjuran lazimnya bergantung kepada kualiti dan keberkesanan hasil seni atau bahan grafik yang digunakan. Ia diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai jenis teknik penghasilan grafik tertentu. Visual yang banyak menggunakan grafik seperti carta, graf, gambarajah, poster, kartun, lutsinar dan lain-lain bahan bantu mengajar.

lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. . lukisan. lambanglambang. angka.Sambungan…  Grafik ialah kombinasi gambar-gambar. simbol-simbol. huruf-huruf. perkataan.

Kepentingan Grafik Dalam Pendidikan  Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual) yang sangat penting untuk menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas. .

Reka Bentuk Visual – Visual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau betulis. .

Di mana ianya disediakan dalam bentuk ilustrasi melalui gambar atau visual yang menyerupai situasi yang sebenar. .Konsep dan Fungsi Visual Visual boleh didapati dalam tiga bentuk: – Fotografi – Elektronik – Grafik Fotografi dan video sebagai satu contoh bahan elektronik.

. Perkataan grafik sebenar berasal dari perkataan “graphikos” bererti lukisan.Definisi Grafik  Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Graphier pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. Ia dapat memberi satu atau lebih keterangan visual.

 Mesej dapat ditafsir tanpa terlalu bersusah payah. Ciri-ciri yang memainkan peranan yang berkesan untuk ketiga-tiga visual tersebut:  Mudah dan jelas dibaca dan difahami.– Manakala Grafik menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik.  Membantu memfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual. .guru dan maksud yang terdapat dalam visual.  Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar.

Elemen Reka Bentuk Visual  Elemen grafik bermakna bahan-bahan asas yang digunakan untuk membentuk sesuatu komposisi visual. Bentuk dua dimensi ( Shape ) . Permukaan ( Surface ) iv. Bentuk tiga dimensi ( Form ) v.  Elemen Grafik terdiri daripada: i. Garis ( Line ) iii. Ruang ( Space ) ii.

1.  Ruang Negatif – ruang yang kosong. . kertas manila mahupun seluas padang bola. Ruang (Space) – Ruang adalah keluasan yang disediakan bagi sesuatu visual. – Ruang terbahagi kepada dua jenis:  Ruang Positif – ruang yang digunakan. sama ada sebesar kertas A4.

Ruang negatif Ruang positif .

Tanpanya tidak akan wujud gambaran objek. manusia. • . Garisan ( Line ) • Garis adalah satu elemen yang paling ringkas dan amat mustahak.2. Ia boleh didapati dalam bentuk dua dimensi ( cth. Lakaran pensil ) dan tiga dimensi ( cth: Tali ). suasana dan lain-lain.

Menunjukkan suasana aman atau ganas seperti letupan. Menunjukkan pergerakan dan arah atau aliran. 2. . arah larian dan lain-lain. 4. seperti aliran sungai. 3. Menunjukkan kekusutan.Fungsi garisan ialah: 1. Menunjukkan kemegahan dan kekuatan seperti bangunan. tiupan angin.

Menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. . Melukis objek atau benda. pasu dan lain-lain. 6.contoh: cawan.5.

• Permukaan yang kasar atau licin akan memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya.3. . • Jika anda membuat garisan di permukaan papan hijau dan di papan putih perbezaan ini dapat dilihat dengan jelas. Permukaan ( Surface ) • Sesuatu permukaan boleh dirawat dengan memberi warna dan tekstur.

Bentuk Dua Dimensi (Shape) • • Bentuk dua dimensi mempunyai hanya dimensi panjang dan lebar seperti sekeping kertas.4. Terdapat tiga jenis bentuk dua dimensi: a) Bentuk geometri .

b) Bentuk abstrak .

c) Bentuk gambaran .

lebar dan tinggi atau tebal. Bentuk tiga dimensi tiruan ia kelihatan seolah-olah mempunyai dimensi panjang. lebar dan tinggi.   . lebar dan tinggi.5. cth meja. Bentuk Tiga Dimensi (Form) Bentuk tiga dimensi mempunyai dimensi panjang. cth gambar foto dan lukisan yang diberi bayang. Ia boleh didapati dalam dua kategori: Bentuk tiga dimensi sebenar adalah bahan sebenar yang mempunyai dimensi panjang.

Contoh. . lukisan dibawah ini yang menggunakan bayang untuk menunjukkan dimensi ketebalan.

Prinsip Reka Bentuk Visual – Prinsip visual berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. .

Simplisiti Dominan Pola Seimbang Variasi Harmoni .Enam prinsip grafik i. ii. v. vi. iv. iii.

1. Simplisiti
• Simplisiti bermaksud sesuatu rekaan haruslah memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa.

2. Dominan
• Dominan merupakan pusat penumpuan atau minat. Dalam sesuatu rekaan visual, objek atau item utama mestilah ditonjolkan agar dapat dilihat dan dibaca maksudnya. • Terdapat pelbagai cara untuk mencapai dominan, antaranya ialah :

a) Menggunakan Peraturan Satu Pertiga (Rule of Third)
Peraturan satu pertiga berdasarkan kajian bagaimana manusia menyaring sesuatu visual. Daripada kajian itu, didapati perhatian tertumpu lebih di sudut atas kiri daripada tempat-tempat lain.
41%

20% 14%

25%

.b) Warna dan bentuk yang kontras c) Saiz yang lebih besar d) Menggunakan anak panah yang menunjuk ke arah item utama e) Menggunakan garis-garis yang menunjuk ke arah item utama f) Mewujudkan gerakan dalam rekaan visual seperti pergerakan cecair. guli atau kipas g) Menggunakan lampu atau cahaya yang memancar.

 Menggerakkan penglihatan mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul. Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat:  Menarik penglihatan mata ke arah item yang utama. Pola  Pola atau corak berkaitan dengan soal susunan item- item dalam sesuatu rekaan visual. .3.  Mengekalkan penglihatan mata dan seterusnya mengikuti aliran persembahan sehingga sampai kepada titik akhir.

Dengan cara ini. Seimbang  Sesuatu yang tidak seimbang akan tumbang. di mana elemen grafik disusun supaya beratnya seimbang dalam setiap bahagian reka bentuk. Begitu juga dalam rekaan sesuatu visual ia juga perlu seimbang.4. . mata rasa selesa memandang.

Terdapat dua jenis seimbang a) Seimbang formal Bermakna pembahagian yang sama antara dua bahagian visual samada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. . Cth: Jongkang-jongkit yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah.

 Dalam rekaan visual penggunaan penglihatan mata adalah cara untuk menentukan keseimbangan. b) . cuma beratnya sahaja yang sama.Seimbang tidak formal Bermakna pembahagian yang tidak sama rata antara item kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. Cth: Jongkang-jongkit yang masih seimbang tetapi ianya bukan beban atau bahan yang sama jenis.

.5. Variasi  Elemen-elemen yang digunakan dalam sesuatu komposisi seharusnya menimbulkan perasaan seolaholah visual itu hidup dan bergerak.  Variasi menyokong pola untuk meningkatkan tarikan terhadap visual.  Perlu mempelbagaikan elemen-elemen yang digunakan supaya ia dapat memberi kesegaran dan menimbulkan minat.

 Justeru harmoni memberikan rasa yakin dan pasti kepada penonton/pembaca kerana mereka dapat melihat hubungan antara elemen-elemen. . Harmoni  Dalam rekaan grafik kesemua elemen perlu menunjukkan kesinambungan idea atau buah fikiran.6.  Ini membolehkan mata dan fikiran penonton/pembaca mengikut perkembangan keseluruhan visual. perspektif dan kesatuan mesej. persembahan. arah aliran.

Warna .

Roda Warna .

Menjiwai Warna .

Warna PANAS .

Warna SEJUK .

Warna HANGAT .

Warna NYAMAN .

Warna PUCAT .

Warna GELAP .

Warna CERAH .

Skema Asas Warna .

Juga dikenali sebagai KOMBINASI WARNA .

Skema Primer .

Skema Sekunder .

Skema Tertiar .

Komplimentari .

Komplimentari Terpecah .

Skema Bertembung .

Skema Analogous .

Skema Akromatik .

Skema Neutral .

Proses membina suatu persembahan berwana Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Jelaskan hasil yang anda mahukan dengan warna Pilih satu warna utama yang melambangkan keperluan projek Pilih satu skema warna berasaskan pilihan warna utama Perincikan pilihan warna yang lain berdasarkan pengkhususan dalam projek dan citarasa individu .

HURUF  Setiap visual biasanya tidak hanya dipenuhi dengan gambar dan lukisan.  Pakar dalam bidang ini berpendapat bahawa penggunaan tajuk. . soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual.  Bagi memantapkan maksud. elemen verbal seperti perkataan dan ayat disatukan.

Dalam penggunaan huruf. . Warna huruf v. Huruf besar dan huruf kecil iv. Jarak antara huruf vii. Bilangan stail huruf iii. Saiz huruf vi. terdapat tujuh perkara yang perlu diberi pertimbangan iaitu: Stail huruf ii. Jarak antara baris i.

1. namun kesemua stail huruf boleh dikelaskan kepada lima keluarga iaitu: a) Huruf Roman A . Stail Huruf  Terdapat beratus-ratus stail huruf (font) pada masa ini.

b) Huruf Gotik A c) Huruf Sambung atau Cursive A .

d) Huruf Teks e) Huruf Novelti A A .

stail huruf bersesuaian dengan mesej. Bilangan Stail Huruf  Bagi memastikan visual yang dihasilkan kelihatan menarik.  Jangan melebihi tiga stail.  Pastikan juga. .2. elak daripada menggunakan terlalu banyak stail huruf.

 Biasanya huruf besar digunakan pada tajuk. Huruf Besar dan Huruf Kecil  Pastikan penggunaan huruf besar dan kecil yang wajar dalam reka bentuk anda.3.  Sub-tajuk dan caption ditulis dalam huruf kecil. .

“ Aku Terpenjara” warna hijau yang menjadi simbol kesegaran dan kesuburan tentunya tidak sesuai dengan mood yang sedih dan merana.  Pernah seorang pelajar menggunakan huruf berwarna hijau untuk tajuk. Warna Huruf  Warna huruf turut menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan.  Pemilihan warna huruf perlu diberi perhatian serius.4. .

huruf mesti boleh dibaca dalam satu jarak tertentu seperti rajah dibawah: Ketinggian huruf kecil 2 ½” 1’’ 2” 4” 3’’ 20 60 40 50 Jarak penglihatan dalam kaki 80 . Saiz Huruf  Persoalan tentang berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan boleh dijawab berdasarkan satu prinsip yang mudah iaitu.5.

tetapi bergantung semata-mata kepada ketajaman penglihatan. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat. Jarak Antara Huruf  Huruf perlu dijarakkan dalam keadaan yang seimbang.6. .  Huruf tidak dijarakkan dengan menggunakan ukuran biasa seperti menggunakan unit inci.

.  Baris yang terlalu rapat melahirkan rasa bagai dihimpit.7. manakala terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. Jarak Antara Baris  Prinsip menjarakkan huruf antara baris dan antara huruf adalah sama. bilangan baris dihadkan kepada enam baris sahaja.  Sebagai aturan biasa. bagi sekeping transparensi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful