Pendekatan Pengalaman Bahasa

PENDEKATAN PENGALAMAN BAHASA

HARTINUS BOBBY JONIS SHAHRUDDIN MD HIRIN MD FARID ZAKWAN SAHAT

DEFINISI • Huff – “LEA adalah pendekatan dalam pengajaran yang melibatkan kegiatan mendengar. bertutur. mambaca dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa kanak-kanak.” .

• Okn (Harjasuna.” – Aspek yang diambil perhatian adalah kemampuan berfikir dan kemampuan mengungkap bahasa . 1997:187) – “kaedah pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa yang menggabungkan pembelajaran berbicara dengan pengalaman bahasa anak yang meliputi mendengar. bertutur. membaca dan menulis.

• Pengalaman: pengalaman dengan bahan yang menggunakan laras bahasa yang sama dan pengetahuan dalam bidang yang dibincangkan. .• Pendekatan pengajaran yang menekankan pengalaman / pengetahuan sedia ada murid semasa membaca. • Murid mudah memahami isi kandungan yang dibaca jika mempunyai pengalaman membaca.

Lateral 2.• Terdapat 3 peringkat pemahaman dalam proses membaca: 1. . Penilaian makna • Murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan penguasaan setiap peringkat. Interpretasi dan inferens 3.

KEBERKESANAN PPB • Memberi sebanyak mungkin pengalaman kepada murid untuk membantu mereka memahami bahan bacaan. • Bahan yang dipilh guru perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada murid. • Guru menyediakan bahan sokongan seperti gambar. bahan maujud dll. . grafik.

.• Mempelbagaikan bentuk dan laras bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca. • Melakukan perbincangan mengenai bidang dalam bahan bacaan sebelum pembacaan dimulakan.

Tidak memerlukan kos Guru harus sentiasa mengambil tahu kosa kata dan kemahiran dalam bahan semasa pendekatan dilaksanakan.KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PPB KELEBIHAN Bahan yang digunakan sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa kanakkanak Mengintegrasikan semua aktiviti kebahasaan. membaca dan menulis) KELEMAHAN Hanya digunakan pada tahap pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa awal sahaja. bertutur. . Menggunakan masa yang lebih lama berbanding pendekatan lain. (mendengar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful