PENDEKATAN PENGALAMAN BAHASA

HARTINUS BOBBY JONIS SHAHRUDDIN MD HIRIN MD FARID ZAKWAN SAHAT

mambaca dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa kanak-kanak. bertutur.” .DEFINISI • Huff – “LEA adalah pendekatan dalam pengajaran yang melibatkan kegiatan mendengar.

bertutur.• Okn (Harjasuna. 1997:187) – “kaedah pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa yang menggabungkan pembelajaran berbicara dengan pengalaman bahasa anak yang meliputi mendengar.” – Aspek yang diambil perhatian adalah kemampuan berfikir dan kemampuan mengungkap bahasa . membaca dan menulis.

• Pengalaman: pengalaman dengan bahan yang menggunakan laras bahasa yang sama dan pengetahuan dalam bidang yang dibincangkan. • Murid mudah memahami isi kandungan yang dibaca jika mempunyai pengalaman membaca.• Pendekatan pengajaran yang menekankan pengalaman / pengetahuan sedia ada murid semasa membaca. .

Lateral 2. Interpretasi dan inferens 3. Penilaian makna • Murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan penguasaan setiap peringkat.• Terdapat 3 peringkat pemahaman dalam proses membaca: 1. .

• Bahan yang dipilh guru perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada murid. bahan maujud dll.KEBERKESANAN PPB • Memberi sebanyak mungkin pengalaman kepada murid untuk membantu mereka memahami bahan bacaan. . • Guru menyediakan bahan sokongan seperti gambar. grafik.

. • Melakukan perbincangan mengenai bidang dalam bahan bacaan sebelum pembacaan dimulakan.• Mempelbagaikan bentuk dan laras bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca.

Tidak memerlukan kos Guru harus sentiasa mengambil tahu kosa kata dan kemahiran dalam bahan semasa pendekatan dilaksanakan. (mendengar. bertutur. Menggunakan masa yang lebih lama berbanding pendekatan lain. membaca dan menulis) KELEMAHAN Hanya digunakan pada tahap pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa awal sahaja. .KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PPB KELEBIHAN Bahan yang digunakan sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa kanakkanak Mengintegrasikan semua aktiviti kebahasaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful