SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM Kata sejarah berasal dari kata syajaratun yang artnya pohon kayu, ketururnan, asal

-usul atau silsilah. Yang terdiri dari akar,batang dan daun. riwayat/hikayat:cerita yang di ambil dari kehidupan kisah:cerita ttg kejadian yang benar2 terjadi pada masa lalu tarikh:menunjukkan tradisi dalam sejarah islam. eropa Geschidenis(belanda):sesuatu yang telah terjadi history(inggrs):aktvtas manusia yg berhubungan dgn peristwa tertntu. sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan ceritabertarikh(bertanda waktunya) sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda2 yang lain (muhammad yamin). Kata sejarah memiliki 4 arti: sesuatu peristiwa,kejadian,yang telah berlalu riwayat dari peristiwa/kejadian yang telah berlalu semua pengetahuan ttg masa lalu (khususnya masyarakat tertentu) ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan.

Sejarah sebagai peristiwa,kisah dan ilmu sejarah sebagai peristiwa(kejadian di masa lalu)-sejarawan(ingin tahu tentang masa lalu)-menyusun fakta2 yang dimiliki(dgn mengajukan pertanyaan/ mencari pendapat untuk mendekati kebenaran)sejarah seperti yang tertulis

Peristiwa:kejadian,kenyataan,aktualitas masa lalu kisah:cerita,kesan,tafsiran tentang peristiwa kebudayaan islam adalah hasil karya,karsa dan cipta umat islam yang di dasarkan nilai2 ajaran islam yang bersumber hukum dari al-qur’an dan sunnah nabi ciri kebudayaan islam: bernafaskan tauhid bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Wujud kebudayaan islam: wujud ideal (gagasan) wujud aktivitas(skaten,barong sai) wujud artefak(benda)

.SKI adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya. karsa dan cipta umat islam yang di dasarkan kepada sumber nilai-nilai islam.