PERBUATAN ASUSILA

LOGO

GURU MAPEL : PENYUSUN NAMA KELAS : : CIKAL RIZKI SANGGA WISA (10) : XI IPA 3

SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAARTA 2012

PENDAHULUAN .

Sedangkan erotika adalah gelora batin atau hal-hal yang mengakibatkan gairah seksual. Di dalam al qur’an terdapat ayat yang memuat informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan firman allah swt. Keteladanan ini mutlak diperlukan.kodrat alami ini dimiliki manusia sebagai makhluk individu.bukan hanya ibadah mahdah(khusus) seperti shalat dan puasa.khususnya bagi remaja. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung menjadin penyakit di kalangan masyarakat(pekat) Al qur’an dan sunah telah memasang bingkai bagi manusia agar menjadikan kehidupan lebih indah dan bersih dari penyimpangan moral.khususnya remaja yang berada pada masa pubertas dan pencarian jati diri. Dengan keteladanan dapat memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku yang baik pada kehidupan mereka sehari-hari . Faktor lingkungan atau masyarakat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tinakah laku sesorang. (qs an-nuur:30) Ada beberapa hal yang menjadi faktor pemicu munculnya perilaku asusila di masyarakat.sehingga mereka rentan terhadap pengaruh tersebut. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya penyakit masyarakat.islam berpandangan .PEMBAHASAN Pencabulan menurut KUHP adalah perbuatan asusila atau melanggar kesopanan yang berhubungan dengan lawan jenis kelamin. B).tetapi juga ibadah ghairu mahdah(umum) seperti hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. A).tinggi dan rendahnya spiritualitas(rohani) pada sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala perilakunya. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan.

itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (allah). Asy-syams:7-10) b) Menegakan shalat “ dan laksanakanlah shalat padakedua ujung siang(pagi dan petang ) dan pada bagian permulaan malam.”(H.(karena) boleh jadi perempuan(yang diperolok-olokan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).”(H. Ahmad) .(karena) boleh jadi mereka(yang mengolok-olok).”(H.”(Q.” (Q.S.bila engkau terus-menerus bersikap menantang dan bertengkar.R. Larangan bertengkar “cukuplah bagimu dosa. kedua macam tersebut bukanlah dari golongan islam. Senda gurau “ Bahwasanya aku(muhammad S. Larangan berbicara kotor ” bahwasanya perkataan kotor(keji) dan perkataan yang menjijikan.a. perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain.”bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar ) yang diajarkan kepadamu(untuk menjadi)”. c) Melaksanakan puasa d) Memperbanyak membaca al-qur’an e) Senantiasa berdoa/berdzikir kepada allah f) Bergaul dengan orang yang baik “musa berkata kepadanya.) pernah bercanda.dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.dan jangan pula perempuanperempuan( mengolok-olokan) perempuan lain.S.(Q.R.R.2. Seburuk-buruk panggilan adalah(panggilan) yang buruk(fasik) setelah beriman. sungguh beruntung orang yang menyucikanya(jiwa itu).Thabrani) .w.maka mereka itulah orang-orang yang zalim.S Al-hujurat:11) CARA MENJAUHI PERBUATAN ASUSILA a) Memperkuat jiwa dan mensucikan hati ” demi jiwa serta penyempurnaan(ciptaan) nya.Huud:114).”(Q. Buchari) . DALIL LARANGAN ASUSILA .maka dia mengilhamkan kepadanya(jalan) kejahatan dan ketakwaanya. Dan barang siapa tidak bertaubat.tetapi aku tidak mengeluarkan perkataan melainkan yang benar.S Al-kahfi:66) . Larangan mengolok-olok “ hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.

KESIMPULAN .

PENUTUP DAFTAR PUSTAKA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful