Kandungan Bahan Kimia dalam Air Air mempunyai sifat melarutkan bahan kimia.

Abel Wolman menyatakan bahwa air rumusnya adalah: H2O + X, dimana X adalah zat zat yang dihasilkan air buangan oleh aktivitas manusia selama beberapa tahun. dengan bertambahnya aktivitas manusia, maka faktor X tsb dalam air akan bertambah dan menjadi masalah. Faktor X merupakan zat zat kimia yang mudah larut dalam air dan dapat menimbulkan masalah sbb: - Toksisitas - Reaksi reaksi kimia yang menyebabkan :     Pengendapan yang berlebihan Timbulnya busa yang menetap, yang sulit untuk dihilangkan Timbulnya respon fisiologis yang tidak diharapkan terhadap rasa atau pengaruh laxatif Perubahan dari perwujudan fisik air

Zat zat kimia yang larut dalam air yang dapat mengganggu bahkan membahayakan kesehatan manusia antara lain * : 1. Arsen : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 0,05 mg/l. dikenal sebagai racun; Chronic effect, bersifat karsinogenik dengan melalui kontak dengan Arsen atau melalui makanan (Food intake) 2. Barium : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 1,5 mg/l. Dikenal sebagai bahan kimia yang bersifat toxis terhadap hati, aliran darah, nervous. 3. Cadmium : kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 0,01 mg/l. Sebagai racun yang akut bagi manusia melalui makanan. 4. Chromium : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 0,05 mg/l. Karsinogenic pada pernafasan. Bersifat komulatif dalam daging tikus pada kadar mg/l. 5. Lead (Timah Hitam) : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 0,05 mg/l. Dikenal sebagai racun dengan melalui makanan, air, udara dan menghisap rokok. 6. Mercury (Air Raksa) : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air minum 0,002 mg/l. Dikenal sebagai racun pada pekerja dan ikan. Terdapat dalam air alam kurang dari 1 mg/l.

7.01 mg/l. Nilai ambang rasa 2 mg/l. rasa asin akan bertambah akibat adanya limbah yang mencemari air. dapat menyebabkan penyakit Argria.250 mg/l menyebabkan Methemogloinemia pada bayi yang disebabkan karena susu yang dicampur dengan air tsb. Menyebabkan Laxative apabila kadarnya berupa magnesium dan Sodiums. Kadar di dalam air minum 1 . Chlorida : Konsentrasi maksimum yang diperbolehkan dalam air 250 mg/l.05 mg/l. 14. Penting untuk metabolisme.Terdapat dalam makanan 10 . mata. dikenal sebagai racun ayng berhubungan dengan pekerjaan dan menyebabkan keracunan pada anak bila lebih dari 3 . Silver (Perak) : Kada maksimum yang masih diperbolehkan dalam air minum 0.70. menyebabkan timbulnya koloidal yang berwarna dalam air. Nilai ambang rasa 1 -5 mg/l. 13. Sulfate : konsentrasi maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 250 mg/l. Nitrate (Nitrat) : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air minum 10 mg/l. Dan kelebihan Fluor menyebabkan penyakit Fluoresis. 11. 9.3 mg/l. Fluor : Kekurangan Fluor dalam air dapat menyebabkan caries gigi. Tembaga : Konsentrasi maksimum yang diperbolehkan dalam air 1 mg/l.2 mg/l. Besi berguna untuk metabolisne tubuh manusia. Air sumur dengan kandungan 15 . menimbulkan warna. Kadar yang berlebihan menyebabkan air menjadi asin rasanya. Selenium : Kadar maksimum yang masih diperbolehkan dalam air minum 0. warna kulit yang kelabu kebiru biruan. . 10.4 mg/kg makanan masuk. 8. Menyebabkan air mempunyai rasa tertentu. 12. Besi : Konsentrasi maksimum yang masih diperbolehkan dalam air 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful