Pemarkahan Subjek PJPK Sesi 2012 • • • • • • • Peperiksaan Kecergasan – SEGAK Kecergasan – Bleep Kemahiran Sukan Penganjuran Kerja Khusus

Penglibatan Hoki Bola keranjang Bola sepak Bola jaring Badminton Ping - pong Bola tampar Tenis Bola Baling Ragbi 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

= Shaiful Azhaar b.Abdul Aziz = Mohd. Al-Fadil b. Razak = Nor Azlan b. Kimpol = Nor Azlan b. Kimpol =Siti Aishah bt Che Hat = Nor Azlan b. Kimpol = Idi Mohd Shar b. Talib = Shaiful Azhaar b.Abdul Aziz = Siti Aishah bt Che Hat = Mohd.Al-Fadil b.Razak

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA JARING 1

TINGKATAN 1 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA JARING Bil 1 Kemahiran Menjaringkan gol dengan 1 tangan / Menjaringkan gol dengan 2 tangan *5 Percubaan *Jarak 1 meter dari tiang gol 2 Hantaran Aras Dada *Jarak hantaran 3m ke arah kotak dinding ujian Masa: 20 saat <2 hantaran yang berjaya menepati sasaran <5 hantaran yang berjaya menepati sasaran <8 hantaran yang berjaya menepati sasaran <10 hantaran yang berjaya menepati sasaran >10 hantaran yang berjaya menepati sasaran Sederhana ( 2 Markah ) Baik ( 4 Markah ) Sangat Baik ( 6 Markah ) 3 percubaan gol yang berjaya Cemerlang ( 8 Markah ) 4 percubaan gol yang berjaya Sangat Cemerlang ( 10 Markah ) 5 percubaan gol yang berjaya

0 -1 percubaan 2 percubaan gol gol yang yang berjaya berjaya

• Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. 1.1 UJIAN MENJARINGKAN GOL 1 TANGAN

1m

2

1.2 UJIAN MENJARINGKAN GOL 2 TANGAN

1.3 UJIAN HANTARAN ARAS DADA

a

1m

3m

1m

3m

Nota : • a = 50cm

3

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA SEPAK TINGKATAN 1 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA SEPAK Bil Kemahiran Sederhana ( 2 Markah ) 1 Menjaringkan gol *5 Percubaan *Jarak 6 meter dari tiang gol 2 Mengelecek bola *Masa: 20 saat *Jarak : 10 m 3 * 8 kon Hantaran Leret *5 Percubaan *Jarak hantaran 5 m ke arah ruang kon di dinding ujian • Baik ( 4 Markah ) Sangat Baik ( 6 Markah ) Cemerlang ( 8 Markah ) Sangat Cemerlang ( 10 Markah ) ≤ 5 markah ≤ 8 markah ≤ 12 markah ≤ 17 markah ≤ 20 markah >20 saat ≤ 20 saat ≤ 17 saat ≤ 14 saat ≤ 10 saat ≤ 5 markah ≤ 8 markah ≤ 12 markah ≤ 17 markah ≤ 20 markah Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. 4 .

UJIAN MENGELECEK BOLA Mula 2m Akhir 10 m 3. UJIAN MENJARINGKAN GOL 4 6m 3 1 4 2 2 2. UJIAN HANTARAN LERET 4 3 2 3 4 2m 5m 5 .1.

10 pukulan balas 3 percubaan servis yg berjaya Cemerlang ( 8 Markah ) 11 .8 pukulan balas 2 percubaan servis yg berjaya Sangat Baik ( 6 Markah ) 9 .rcampus/rubricshowc.14 Pukulan balas 4 percubaan servis yg berjaya ( 10 Markah ) ≥ 15 Pukulan balas Sangat Cemerlang 2 0-1 percubaan servis yg berjaya 5 servis yang berjaya 6 . • Rujukan : http:// www.cfm?code=k ≤ 5 pukulan balas Baik ( 4 Markah ) 6 .SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN PING PONG TINGKATAN 1 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN PING PONG Bil Kemahiran Sederhana ( 2 Markah ) 1 Kemahiran berbalas pukulan *Masa : 30 saat Kemahiran Servis Hadapan / Servis Kilas *5 percubaan • Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar.

UJIAN SERVIS HADAPAN / KILAS SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BADMINTON 7 . UJIAN MEMBALAS PUKULAN Dinding 2.1.

pita lekat CARA MELAKUKAN UJIAN: . Pelajar boleh memilih samaada berada pada petak servis X atau Y 3. Servis TinggiI OBJEKTIF : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan servis dengan tepat.bulu tangkis. 2. 2R bermaksud markah untuk servis rendah sebanyak 2 markah dan lain-lain kawasan adalah 1 markah dalam kawasan servis. Servis Rendah 2. 2. Setiap pelajar hendaklah membuat 5 kali servis rendah dan 5 kali servis tinggi. Peraturan pembatalan servis diambil kira dalam ujian ini. PENENTUAN MARKAH 1. 2T bermaksud markah untuk servis tinggi sebanyak 2 markah dan lain-lain kawasan adalah 1 markah dalam kawasan servis.RUJUK GAMBARAJAH 1. ALATAN : Raket badminton. 8 .SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BADMINTON TINGKATAN 2 KEMAHIRAN : 1.

2T 1 2T 2T 1 2T 2R 1m 2R 2R 1m X Y 2R BORANG MARKAH : Bil NAMA TING P1 SERVIS HADAPAN P2 P3 P4 SERVIS KILAS P3 P4 JUM P5 P5 P1 P2 SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA BALING 9 .

5. tali. 3.TINGKATAN 2 KEMAHIRAN : 1. 2 markah untuk jaringan di penjuru atas dan bawah dan 1 markah untuk kawasan lain. bola baling. Untuk jaringan penalti. pancang.RUJUK GAMBARAJAH 1. CARA MELAKUKAN UJIAN: . 4. Setiap pelajar hendaklah membuat 5 kali jaringan penalti depan dan 5 kali jaringan dari kawasan gol 2. pelajar dikehendaki bersedia di garisan jaringan penalti. JARINGAN DARI KAWASAN GOL OBJEKTIF : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan jaringan dengan tepat. TIANG GOL 2 1 2 10 . pelajar boleh memilih tempat disekitar garisan gol. ALATAN : Tiang gol. Untuk jaringan dari kawasan gol. Peraturan pembatalan jaringan dalam bola baling diambil kira dalam ujian ini. JARINGAN PENALTI 2.

Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. 11 .1 2 1 1 1 2 BORANG MARKAH : BIL JARINGAN PENALTI NAMA TING P1 JARINGAN PENALTI P2 P3 P4 P5 P1 JARINGAN GARISAN GOL P2 P3 P4 P5 JUM SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA TAMPAR TINGKATAN 3 OBJEKTIF : 1.

4. 4. 4.servis masuk di bahagian belakang gelanggang (back court) 5. (boleh menggunakan sama ada servis bawah tangan atau servis atas kepala/gaya tenis) 3. UJIAN KEMAHIRAN : 1. 3. 0 markah . Pelajar akan diberikan lima percubaan dalam melakukan servis dan perlu mengumpul markah yang tertinggi. Borang skor ujian kemahiran. 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar. 3.servis sangkut di net dan/atau tidak masuk gelanggang lawan 1 markah . KEPERLUAN : 1.3. Bola tampar.2. Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. 6.servis masuk di bahagian depan gelanggang (front court) 2 markah .1.(telah melakukan 5 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya) 12 . Pelajar akan melakukan servis di kawasan servis. Begitupun. Gelanggang bola tampar. Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran servis. 2. Kawasan gelanggang bola tampar akan ditandakan kepada 2 bahagian iaitu bahagian depan gelanggang (front court) di antara garisan tengah hingga garisan menyerang dan bahagian belakang gelanggang (back court) di antara garisan menyerang hingga garisan belakang gelanggang. Markah terkumpul yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. Wisel.2. sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0. 2. Pelajar yang melakukan servis akan diberikan mata berikut sekiranya : 4. 4.

RAJAH A ZON SATU (1) MATA 13 ZON DUA (2) MATA .

RAJAH B SKOR MARKAH : MARKAH 9 – 10 7–8 5–6 3–4 1–2 CATATAN CEMERLANG BAIK MEMUASKAN SEDERHANA LEMAH SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN SOFBOL TINGKATAN 3 14 .

UJIAN KEMAHIRAN : 1. Kawasan yang telah ditetapkan akan diletakkan penanda skor untuk pelajar melakukan kemahiran lemparan dan memastikan bola masuk dalam penanda skor berkenaan. 3. 4. 6.(telah melakukan 5 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya). (boleh menggunakan sama ada jenis lemparan slingshot atau jenis windmill) 3. Markah terkumpul yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. Pelajar akan melakukan kemahiran melempar di kawasan yang ditetapkan.1. 4.2. Pelajar akan diberikan lima percubaan dalam melakukan lemparan dan perlu mengumpul markah yang tertinggi.OBJEKTIF : 1.3. Borang skor ujian kemahiran. 0 markah – lemparan tidak masuk dalam mana-mana penanda skor. 5. 2. Pelajar yang melakukan lemparan akan diberikan mata berikut sekiranya : 4. sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0. 15 . Penanda jarak. Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. Wisel. 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar. Begitupun. Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran melempar (pitching). Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. 3. 4. KEPERLUAN : 1. Bola sofbol. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. 4. Penanda skor. 2. 2. 1 markah – lemparan masuk dalam penanda skor bahagian atas dan bawah 2 markah – lemparan masuk dalam penanda skor bahagian tengah-tengah 5.

1 Jarak 5 meter 2 1 SKOR MARKAH : MARKAH 9 – 10 7–8 5–6 3–4 1–2 CATATAN CEMERLANG BAIK MEMUASKAN SEDERHANA LEMAH 16 .

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN HOKI TINGKATAN 4 Kemahiran : Hantaran Tepat (kemahiran memukul dan menolak) Objektif : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan hantaran ke sasaran dengan tepat. Alatan : Bola hoki.3 m 2m GAMBARAJAH 3m 17 .50 m 2 Markah 5m 0. pita pengukur dan wisel. kayu hoki. Cara melakukan ujian : 5 Markah 3 Markah 1m 0. skitel.

Apabila wisel dibunyikan pelajar mula melakukan hantaran ke sasaran. Letak bola hoki di dalam bulatan. Markah di beri jika bola hoki berjaya melalui ruang di antara 2 kon. ii. Setiap pemain diberikan 3 kali percubaan. iii. Susun skitel seperti yang ditunjukkan pada gambarajah di atas.i. 18 . iv. v.

BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN HOKI TINGKATAN 4 NAMA KELAS UJIAN : : : KEMAHIRAN MENOLAK PERCUBAAN 1 2 3 JUMLAH MARKAH BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN HOKI TINGKATAN 4 NAMA KELAS UJIAN : : : KEMAHIRAN MEMUKUL PERCUBAAN 1 2 3 JUMLAH MARKAH 19 .

Cara melakukan ujian : 2 1 2 MULA SERVIS GAMBARAJAH 20 . Alatan : Bola tenis. reket tenis. Objektif : Untuk menguji kemahiran pelajar melakukan kemahiran servis.UJIAN KEMAHIRAN TENIS TINGKATAN 4 Kemahiran : Servis. pita lekat dan wisel.

i. Cadangan : Aktiviti sesuai dilakukan secara berpasangan. 1 markah dan 2 markah. v. Pelajar mula melakukan kemahiran servis apabila wisel dibunyikan bermula di X. Markah di beri jika bola tenis berjaya memasuki bahagian kotak servis yang telah dibahagikan. ii. Bahagikan kotak servis kepada 3 bahagian dengan menggunakan pita lekat. vi. Setiap pemain diberikan 5 kali percubaan. iii. Lebelkan bahagian dengan 2 markah. BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN TENIS TINGKATAN 4 NAMA KELAS UJIAN : : : SERVIS. PERCUBAAN 1 2 3 4 5 JUMLAH MARKAH SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG 21 . iv.

Pelajar akan melakukan kemahiran ini di kawasan menjaring. Pelajar yang melakukan kemahiran menjaring akan diberikan mata berikut sekiranya : 22 . (tiang gol beserta net) Bola Keranjang. KEPERLUAN : Gelanggang bola keranjang. Skitel dan Borang skor ujian kemahiran. Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. Wisel. UJIAN KEMAHIRAN : Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran menjaring. Kawasan menjaring akan ditandakan kepada 2 bahagian iaitu jarak 4 meter dan 6 meter. Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini.TINGKATAN 5 LAKARAN GELANGGANG UJIAN PERMAINAN BOLA KERANJANG Garisan 4 meter Garisan 6 meter PENILAIAN KEMAHIRAN SUKAN &PERMAINAN BOLA KERANJANG OBJEKTIF : Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. Ukuran tersebut di tanda dari garisan out belakang tiang gol bola keranjang.

2. 3. Markah terkumpul yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. Pelajar akan diberikan dua percubaan dalam melakukan jaringan pada setiap jarak yang disediakan. Begitupun. 2.(telah melakukan 4 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya) 23 . 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar. sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0.1. 0 markah – jaringan tidak dapat dilakukan dengan sempurna 2 markah – jaringan yang lakukan pada jarak 4 meter 3 markah – jaringan yang dilakukan pada jarak 6 meter 1.

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN RAGBI TINGKATAN 5 LAKARAN GELANGGANG UJIAN PERMAINAN RAGBI Garisan 10 meter Garisan 20 meter PENILAIAN KEMAHIRAN SUKAN &PERMAINAN RAGBI OBJEKTIF : Mengikut keperluan silibus PJPK bagi peruntukkan markah sebanyak 10% bagi ujian kemahiran sukan & permainan. 24 . Memastikan semua pelajar dapat lebih memahami akan kemahiran yang telah dipelajari terutamanya komponen kemahiran yang diadakan ujian kemahiran tersebut. Skitel dan Borang skor ujian kemahiran. (tiang gol) Bola Ragbi. UJIAN KEMAHIRAN : Mengambil salah satu komponen kemahiran yang diajar dalam kelas PJPK sebelum ini iaitu kemahiran tendangan gol (conversion). Memastikan semua pelajar menjalani ujian kemahiran setelah mempelajarinya dalam kelas PJPK yang berlangsung sebelum ini. Pelajar akan melakukan kemahiran ini di kawasan 22. Wisel. KEPERLUAN : Gelanggang Ragbi.

Kawasan tendangan akan ditandakan kepada 2 bahagian iaitu jarak 10 m dan 20 m. Pelajar yang melakukan kemahiran tendangan gol (conversion) akan diberikan mata berikut sekiranya : 1. Ukuran tersebut di tanda dari garisan out. 3. Pelajar akan diberikan lima percubaan dalam melakukan jaringan pada setiap jarak yang disediakan. Begitupun. sekiranya markah terkumpul pelajar bersamaan dengan 0.(telah melakukan 4 percubaan dalam ujian kemahiran dengan jayanya) 25 . 0 markah – jaringan tidak dapat dilakukan dengan sempurna 2. Markah terkumpul yang terendah ialah 0 dan tertinggi adalah 10. 1 markah akan diberikan sebagai markah minimum dalam borang skor ujian kemahiran pelajar. 2. 2 markah – jaringan yang lakukan pada jarak 5 meter 3 markah – jaringan yang dilakukan pada jarak 10 meter 1.

SKEMA PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG TINGKATAN 5 RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG Bil Kemahiran Sederhana ( 2 Markah ) Baik ( 4 Markah ) Sangat Baik ( 6 Markah ) Cemerlang ( 8 Markah ) Sangat Cemerlang ( 10 Markah ) 5 percubaan gol yang berjaya 1 Menjaringkan gol *5 Percubaan *Jarak 1 meter 0-1 percubaan gol yang berjaya 2 percubaan gol yang berjaya 3 percubaan gol yang berjaya 4 percubaan gol yang berjaya 2 Melantun bola dan menjaringkan gol *5 Percubaan *Jarak lantunan 5 meter *Jarak jaringan <1m Kemahiran Mengawal bola dengan pergerakan Zig-Zag menggunakan tangan dominan dan bukan dominan Masa: 20 saat Jarak : 10 m Ulang alik ( 5 kon ) 0-1 percubaan gol yang berjaya 2 percubaan gol yang berjaya 3 percubaan gol yang berjaya 4 percubaan gol yang berjaya 5 percubaan gol yang berjaya 3 Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya sekali dengan tangan bukan dominan Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 2 kali dengan tangan bukan dominan 26 Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 3 kali dengan tangan bukan dominan Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 4 kali dengan tangan bukan dominan Berjaya mengawal bola dengan lantunan tangan dan sekurangkurangnya 5 kali dengan tangan bukan dominan .

• Semua guru PJK rujuk pada rubrik penilaian kemahiran semasa menjalankan ujian sebagai panduan pemberian markah kepada pelajar. BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN BOLA KERANJANG TINGKATAN 5 NAMA KELAS UJIAN BIL 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ARAHAN : : : : NAMA PELAJAR KEMAHIRAN MENJARING 4m 6m JUMLAH CATATAN Pelajar mesti menjalankan ujian kemahiran menjaring ditempat jarak yang ditetapkan. 27 . Ujian menjaring mesti dilakukan sebanyak 2 kali percubaan di setiap jarak.

Ujian menjaring mesti dilakukan sebanyak 2 kali percubaan di setiap jarak.Markah dikira jika bola masuk dengan sempurna dalam jaring. 28 : : : NAMA PELAJAR KEMAHIRAN MENJARING 10 m 20 m JUMLAH CATATAN . BORANG SKOR UJIAN KEMAHIRAN RAGBI TINGKATAN 5 NAMA KELAS UJIAN BIL 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ARAHAN : Pelajar mesti menjalankan ujian kemahiran menjaring ditempat jarak yang ditetapkan. Markah dikira jika bola masuk dengan sempurna dalam melalui tiang gol.

BORANG PENILAIAN PENGANJURAN PERTANDINGAN (10%) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KELAS / KUMPULAN TARIKH PENGANJURAN : _______________________________ : _______________________________ : _______________________________ MARKAH KESELURUHAN : 29 .

0 1 0 1 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 _________________________________ _________________________________ _________________________________ 3 0 1 0 1 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 _________________________________ _________________________________ _________________________________ BORANG PENILAIAN KEMAHIRAN SUKAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA 30 . iv. ii. Pelantikan jawatankuasa bersesuaian dengan tugas untuk semua pelajar. Menghantar laporan lengkap penganjuran seperti format yang telah ditetapkan. ii. Alatan dipulangkan seperti dalam borang pinjaman alatan. 2 SEMASA Pelaksanaan i. Kertas kerja mengikut format yang telah ditetapkan. SELEPAS Laporan i. Pengurusan kepegawaian teratur mengikut kesesuaian dan pengiliran yang telah ditetapkan. iii. iii.BIL 1 KRITERIA SEBELUM Persediaan i. iii. SKOR CACATAN 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ii. Kesemua jawatankuasa pengelola memainkan peranan dan kerjasama yang baik semasa pertandingan berlangsung. Persediaan alatan yang lengkap mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Pengurusan pertandingan berjalan dengan lancar mengikut atur cara yang telah ditetapkan. Persiapan tempat yang teratur mengikut perancangan dan kesesuaian pertandingan. Tempat pertandingan berada dalam keadaan bersih dan kemas seperti sediakala.

MAK KELAS UJIAN KEMAHIRAN ( Tanda ( √ ) pada tahap pencapaian pelajar 1 2 3 4 CATATAN 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31 .Kelas Kemahiran : ____________________ : ____________________ Ujian Tarikh : _______________________ : _______________________ ( /10 )MARKAH BIL NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful