P. 1
Penilaian Interaktif Video Pembelajaran

Penilaian Interaktif Video Pembelajaran

|Views: 44|Likes:
Published by Aisya Kamar
tmk, semester 4, ipg
tmk, semester 4, ipg

More info:

Published by: Aisya Kamar on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH : SITI AISYAH BINTI KAMARODIN

PENSYARAH PEMBIMBING :
DR. HAJI. SAJAP BIN MASWAN

pemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997).PENGENALAN • Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum pendidikan sebagai suatu usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Suatu perubahan yang signifikan perlu dilakukan oleh guru tentang cara mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Ismail 1996). • Sudah tiba masanya budaya pembelajaran diubah daripada pemfokusan memori kepada pengetahuan. .

media pengajaran yang menggunakan teknologi multimedia berupaya untuk menarik perhatian pelajar. (1997). Beliau turut menyatakan teknologi multimedia membantu mengatasi kesuntukan masa. saiz dan ruang. • Menurut Smellie et al.• Menurut Salomon (1993). memudahkan pelajar memahami dan mendapat maklumat yang kompleks berbanding dengan penyampaianmelalui lisan. . pendidikan yang melibatkan bantuan media seperti komputer dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna.

penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru „mengajar‟ dan pelajar „belajar‟. • Objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. • Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.PENILAIAN • Dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. .

penilaian adalah proses mengenalpasti. • Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. • Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. .APA ITU PENILAIAN? • Menurut Stufflebeam (1971). memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita.

penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dicapai. • Dari segi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. .• Suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan.

• Have the possibility to express for themselves their own personal view. • By using questionnaire or interviews .Interactive evaluation method • Not only inform about the views and feelings from participants but also create the possibility for participants to learn about how others experience the programs.

• Rubrik adalah amat berguna untuk menilai sesuatu yang kompleks dan subjektif. • Mereka menyediakan panduan kerja bagi kedua-dua guru dan pelajar dan biasanya diedarkan sebelum tugasan supaya pelajar tahu apa yang diharapkan. menunjukkan tahap yang standard telah dipenuhi. menggunakan pelbagai prestasi kadar. • Ciri-ciri ini disusun dalam tahap. • Langkah-langkah objektif yang dinyatakan.APA ITU RUBRIK? • Rubrik adalah panduan pemarkahan atau satu set jangkaan yang digunakan untuk menilai prestasi produk. .

• Data mentah yang diperoleh daripada tinjauan ini akan dianalisis dengan analisis korelasi. .REKA BENTUK PENILAIAN • Dibuat dengan menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan. Majid (1991). tidak memanipulasikan pemboleh ubah tetapi hanya mengkaji kesan dan hubungan yang wujud antara pemboleh ubah . perhubungan dua pemboleh ubah yang dikaji merupakan korelasi. • Melihat persepsi pelajar ke atas video pembelajaran. • Wiersma (2000). • Analisis korelasi: • Mohd. • Instrumen yang digunakan untuk penilaian ialah soal selidik. memberi penekanan tentang perkaitan antara pemboleh ubah.

RUBRIK PENILAIAN VIDEO .

CONTOH VIDEO yang ingin dinilai .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->