P. 1
Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

|Views: 2,666|Likes:
Published by maria668
NOTA
NOTA

More info:

Categories:Types, Research
Published by: maria668 on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

PENGENALAN Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. Tiga faktor yang mendorong kanak-kanak mencapai pemahaman ialah sediakan suasana pembelajaran yang bermakna, galakkan murid untuk membuat dengan cara

keputusan dan berikan kesempatan untuk mereka menghalusi pemikiran

saling bertukar pendapat. Guru berperanan juga untuk merangsang tindakan mental kanakkanak semasa kanak-kanak sendiri bertindak ke atas sesuatu objek. Dengan itu, mereka boleh membina idea-idea sendiri. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Konstruktivisme menegaskan kepentingan membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru.. Unsur konstruktivisme yang paling penting adalah bahawa seseorang membina

pengetahuan dirinya sendiri secara aktif, dengan cara membandingkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan sebarang perselisihan idea atau miskonsepsi demi mencapai pemahaman baru. Kanak-kanak telah memperoleh pengalaman tentang alam sekitar sejak dilahirkan. Mereka telah mengembangkan idea-idea yang membolehkan mereka memahami apa yang berlaku di sekeliling. Mereka membawa idea-idea informal itu ke dalam bilik darjah.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102)

1

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012
Walaubagaimanapun, bukan semua idea atau pengalaman mereka boleh

memberikan gambaran yang jelas kepada pemerhati kerana konsep yang terlibat dalam fenomena alam susah difahami malah sangat sukar diterangkan secara saintifik. Penyesuaian dan gabungan idea daripada pemerhatian fenomena seharian dengan konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah selalunya menghasilkan miskonsepsi. Tujuan pendidikan Sains adalah memberi penerangan yang selanjutnya supaya idea-idea mereka menjadi konsep-konsep yang lebih bermakna. Konsep yang silap perlu diperbaiki supaya miskonsepsi murid terhadap pembelajaran sains tidak berterusan.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102)

2

Barrass (1984) pula mentafsirkan miskonsepsi sebagai 'kesilapan' atau kesilapan. atau salah faham konsep. Beliau mengatakan bahawa guru-guru dan pelajarpelajar yang lebih cerdik boleh membetulkan kesilapan. teori naif. atau campur tangan ghaib' (halaman 208). nasib yang baik. dalam bidang sains. 'salah faham' atau idea-idea yang mengelirukan.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 MAKSUD MISKONSEPSI Miskonsepsi adalah andaian dan penerangan kurang tepat tentang sesuatu fenomena yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya (Martin et al 2000). Pada dasarnya. Manakala Novak dan Gowin (1984) menyatakan bahawa miskonsepsi adalah merupakan suatu interpretasi konsep-konsep dalam sesuatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Memiliki miskonsepsi kanak-kanak. kepercayaan bukan saintifik. boleh mempunyai kesan yang serius kepada pembelajaran PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 3 . Apabila mereka diberitahu konsep mereka itu salah. Hancock (1940) mentakrifkan miskonsepsi ialah ‘apa-apa kepercayaan yang tidak berasas yang tidak mengandungi unsur ketakutan. iman. Disebabkan penerangan tentang sesuatu konsep tadi tidak sama dengan penerangan yang diberikan oleh ahli sains maka idea kanak-kanak tadi dikenali sebagai miskonsepsi. mereka sukar untuk mengaku kesalahan mereka lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai miskonsepsi untuk masa yang lama. Miskonsepsi juga mungkin dirujuk sebagai tanggapan prasangka. konsep bercampur. Kebanyakan kanak-kanak yang berpegang teguh kepada konsep yang salahTIDAK menyedari bahawa idea-idea mereka adalah salah. ini adalah kes-kes di mana sesuatu yang kanak-kanak tahu dan percaya tidak sama dengan konsep saintifik . dan 'salah faham' atau misinterpretations fakta.

mereka akan memahami objek atau fenomena yang dikaji. Daripada pemerhatian dan jawapan yang mereka terima. Pengalaman mereka yang terhad dan tahap pemikiran mereka juga belum mantap. Teori yang mereka bina adalah logic dan rasoinal sebab ianya berdasarkan bukti dan pengalaman mereka. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 4 . Konsep awal yang dimiliki kanak-kanak disebut konsepsi. Mereka akan gunakan semua deria untuk belajar tentang objek atau fenomena yang sedang mereka kaji.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 MISKONSEPSI PELAJAR DALAM SAINS Maksud miskonsepsi Kanak-kanak belajar dan memahami dunia sekeliling mereka melalui proses yang dilakukan oleh seorang ahli sains. Konsep awal atau konsepsi yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah dipanggil miskonsepsi. Apabila mereka mempelajari sains. mereka sudah punyai idea atau kefahaman mereka sendiri tentang konsep dan fenomena yang akan diajar oleh guru.

1980) Interviews about events (Osborne and Freyberg. Guru akan dapat mengerti latar belakang munculnya miskonsepsi yang ada sekaligus dinyatakan dari mana mereka memperolehi miskonsepsi tersebut. • Guru boleh menyediakan soalan-soalan yang telah dibina dan meminta kanak-kanak menjawab secara jujur dan guru perlu menegaskan kepada mereka bahawa ujian itu bukan untuk digred. • PENYOALAN. Kanak-kanak diajak untuk mengekspresikan idea mereka mengenai konsep-konsep yang telah dipilih oleh guru. • TEMUBUAL • Guru boleh memilih beberapa konsep yang dianggap sukar dan abstrak oleh kanak-kanak. Perbualan kemudian di transkripsi dan dianalisis. • Dua kaedah temu bual: • • • Interviews about instances (Osborne and Gilbert.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 CARA-CARA MENGENALPASTI MISKONSEPSI DALAM SAINS. • Terdapat 2 jenis soalan yang boleh dikemukakan: • Soalan objektif Ujian objektif mengandungi soalan-soalan yang mengandungi miskonsepsi yang biasa wujud di kalangan kanak-kanak. 1987) Temubual dijalankan selama lebih kurang 40 minit dan dirakam perbualannya. • Soalan esei PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 5 .

Guru perlu menyediakan satu demonstrasi tentang sesuatu kejadian yang berkaitan dengan tajuk yang diberi kepada kanakkanak. • PEMERHATIAN • Guru boleh memerhati dan mendengar perbualan kanak-kanak semasa mereka berbincang dalam kumpulan atau semasa mereka menjalankan eksperimen. Dari perbincangan itu guru dapat mengenalpasti idea kanakkanak tersebut tepat atau tidak. • Langkah 1 : Meramal  Secara individu. murid diminta untuk menulis ramalan mereka. • RAMALAN • Miskonsepsi kanak-kanak juga boleh dikenalpasti melalui meramal. memerhati dan menerang. Guru akan dapat mencari punca miskonsepsi dan dengan ini guru dapat mencari jalan yang terbaik untuk menangani miskonsepsi kanak-kanak.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Bentuk soalan ini sesuai jika guru ingin meneroka untuk memahami cara pemikiran kanak-kanak. • Langkah 2 : Memerhati  Murid melakukan eksperimen PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 6 .  Guru meminta murid untuk meneragkan sebab ramalan yang diberikan. Guru juga dapat mngerti konsep-konsep alternative yang ada pada kanak-kanak.

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012  Guru meminta murid membuat pemerhatian dan merekodkan hasil pemerhatian mereka. guru dapat mengenalpasti miskonsepsi yang wujud pada kanak-kanak. • Langkah 3 : Menerang  Murid diminta betulkan sebab yang mereka telah tulis di awal eksperimen  Murid diminta berbincang dengan rakan-rakan di dalam kumpulan mereka. Guru perlu melatih murid-murid cara untuk membina peta konsep terlebih dahulu.    Pilih satu konsep utama Kenalpasti konsep-konsep yang berkaitan Susun konsep-konsep ikut hierarki daripada yang am kepada yang spesifik   Sambungkan konsep-konsep tersebut dengan garisan Tuliskan atas garisan tadi dengan perkataan yang sesuai CARA MENGATASI MISKONSEPSI PELAJAR PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 7 . Novak mencadangkan satu siri langkah yang boleh digunakan. • PETA KONSEP • Dengan membandingkan peta konsep yang dibina oleh murid dengan guru.

• Dengan memahami apa yang difikirkan kanak-kanak dan cara mereka berfikir guru akan dapat mengetahui penyebab miskonsepsi dan menemukan caracara mengatasi masalah tersebut. Selain itu guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada penyelidik dan pemudah cara. idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Salah satu masalah besar yang sukar diatasi dalam pengajaran konsep sains adalah memisahkan atau mengubah pandangan ataupun pegangan asal pelajar pada satu konsep kepada penjelasan yang dapat diterima oleh komuniti sains. Guru perlu memahami kerangka berfikir kanak-kanak. Guru perlu menggalakkan murid menjalankan penyiasatan ke atas fenomenafenomena sains yang menarik. Sebagai penyelidik guru perlu mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid manakala sebagai pemudah cara guru perlu membimbing agar murid dapatmempelajari sesuatu dengan bermakna (Bahagian Pendidikan Guru 1995). 3. 2. STRATEGI-STRATEGI YANG BOLEH DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI. 1. Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena. Guru boleh : PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 8 . Cara-cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mengatasi masalah miskonsepsi: 1. Dunlop (1999) mencadangkan agar guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini lebih tepat untuk menerangkan sesuatu fenomena semula jadi.

Kanak-kanak yang tidak berminat belajar akan mengalami kesulitan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 9 . Guru perlu meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 a) Memberi kesempatan pada kanak-kanak untuk menceritakan idea dan pemikirannya mengenai bahan yang sedang dibincangkan secara lisan atau bertulis b) Bertanya kepada kanak-kanak tentang konsep yang biasanya membuat kanak-kanak keliru dan kanak-kanak diminta menjawab secara jujur c) Mengajak kanak-kanak untuk berbincang tentang bahan tertentu yang biasanya mengandungi miskonsepsi dan guru membiarkan murid berbincang secara bebas 2. • Pemahaman konsep memerlukan proses yang terus menerus dan waktu yang lama bagi kanak-kanak untuk memahaminya. maka kanak-kanak yang kurang mampu ini perlu dibantu dengan sabar sesuai dengan daya kefahamannya. • Minat kanak-kanak untuk belajar mempengaruhi pemahaman konsep kanakkanak. 3. Guru perlu mengerti sejauh mana konsep kanak-kanak ini tidak lengkap dan memikirkan cara yang terbaik untuk menambahkan bahagian konsep yang kurang atau belum lengkap. Guru juga perlu memberikan waktu tambahan atau khusus untuk membantu kanak-kanak yang kemampuannya kurang sesuai dengan keadaan mereka.

• Guru menunjukkan pada kanak-kanak bahawa sesungguhnya kanak-kanak suka belajar.walaupun apa yang ditemui bukan semestinya baru dalam dunia ini. terutama dalam konteks kehidupan kanak-kanak. Guru yang tidak menguasai konsep secara benar perlu belajar lagi. Selain itu juga guru boleh menggunakan strategi – strategi yang berikut • Strategi inkuiri penemuan Strategi inkuiri penemuan membuatkan murid berusaha untuk menemui sesuatu yang baru dalam dirinya.menjalankan pemerhatian.melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan.mengemukakan soalan. • Guru perlu menjelaskan kegunaan konsep dalam kehidupan seharian. Cara penyampaian isi pengajaran dan pembelajaran oleh guru perlu mantap. 6. • Guru perlu berinteraksi secara akrab dengan kanak-kanak untuk menjadikan kanak-kanak suka belajar.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 dan juga cenderung mengalami miskonsepsi.Takrif lain bagi inkuiri ialah proses menyelesaikan masalah atau pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis. 5. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 10 . Kanak-kanak yang tidak berminat cenderung mengabaikan apa yang diajar oleh guru. baik belajar secara sendiri mahupun belajar bersama dengan guru lain. • Guru perlu mengajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran sehingga kanak-kanak tidak bosan dan senang dengan pembelajaran. • Guru perlu bersabar dlam menghadapi kanak-kanak terutama yang memiliki kemampuan yang kurang dalam pembelajaran. 4. Guru juga perlu menyedari bahawa ilmu yang dimilikinya harus selalu dipertingkatkan.

muzik dan irama.atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai suatu penemuan. bantuan dan bimbingan. projek. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar. bahan yang sesuai untuk dimanipulasikan. Eksperimen: PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 11 . Kaedah dan aktiviti yang yang berbeza perlu dirancang untuk murid-murid yang berbeza kecerdasan. masalah yang mengagumkan . lawatan dan kajian masa depan. perbincangan.prinsip.konsep. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains.kebebasan yang mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri. perhubungan dengan diri sendiri. kinestatik. guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. verbal linguistik. perhubungan antara individu. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen.Inkuiri sebagai suatu proses dapat meningkatkan pembelajaran sains. perhubungan antara insan dengan penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar. Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan di kalangan pelajar. Contoh kecerdasan ini ialah visual dan ruang. • Berikut diberi penerangan ringkas mengenai kaedah-kaedah ini.proses sains dan sikap terhadap sains. Dalam kurikulum cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk aktiviti pembelajaran. Apabila murid berjaya memperoleh fakta. logikal matematik. Berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau penyelesaian masalah merupakan ciri utama bagi semua kaedah inkuiri. simulasi. Walau bagaimanapun.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Murid-murid berupaya menjalankan inkuiri apabila mereka diberi kesempatan pembelajaran hands on.

4. 9.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentulkan langkah menjalanakan eksperimen kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpul data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat laporan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 12 . Secara kebiasaan. Mengenal pasti masalah Membuat hipothesis Merancang eksperimen: mengawal pemboleh ubah. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: 1. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. 3. 5. 6. 8. 2. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. 7. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains yang tertentu.

paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Hasil projek boleh dalam bentuk laporan. institusi penyelidikan.murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan di hadapan guru dan para pelajar lain. Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaiakan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. pusat sains.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Dalam konsep pelancongan pelajar. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 13 . muzium. Semasa perbincangan. Lawatan Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. perbincangan perlu dijalankan semasa dan sebelum sesuatu aktiviti. menyeronokkan dan bermakna. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru . Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serrta menjangkau waktu pembelajaran yang formal.

Kenal pasti dan faham masalah 2. Semasa penyelesaian masalah. Secara umumnya. Nilaikan penyelesaian Simulasi . Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak (manusia atau bukan manusia) dan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 14 . Jelaskan masalah 3. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Cari alternatif penyelesaian masalah. pendidikan alam sekitar.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. 4. 5.pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan salah satu contoh keadaan ini. aktiviti seperti simulasi. ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: 1. Lakukan operasi penyelesaian. Kajian masa depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Nilai murni seperti ini bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu.

tanah dan batuan(bumi dan dunia teknologi. Kedua.Terdapat tiga jenis model yang utama.model keratin gigi yang menunjukkan lapisan-lapisan dalam gigi yang memainkan peranan masing-masing.struktur dan fungsi dalaman yang dilindungi dapat diperjelaskan.Pertama.gunung.model pepejal boleh dibina untuk membesarkan realia yang terlalu kecil atau mengecilkan realia yang terlalu besar. (sila rujuk PuLSaR Modul 5. Sebagai contoh.kad tugasan diberikan kepada tiga kumpulan kecil yang akan membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan.berasa dan bergerak balas seperti watak berkenaan.Empat orang pemain perlu mengelaskan gambar yang dipegangnya mengikut cara pengelasan haiwan bergilirgilir.PPK. Permainan memerlukan aplikasi pengetahuaan sains dan strategi sains untuk menang sebagai contoh.Dengan itu.Pemain yang mendapat markah tertinggi diisytiharkan sebagai pemenag.Model begini dapat diperhatikan dan dipegang dengan mudah.halaman 26-28).Markah diberi untuk pengelasan yang dilakukan dengan betul .Pelajar akan dapat mengenali dan memahami struktur luar dan ciri fizikal realia yang diwakili oleh model.(sila rujuk PuLSaR Modul 5 halaman 2526).untuk membantu murid membuat persediaan.model keratin yang dibina untuk menunjukkan bahagian dalam sesuatu objek atau sistem. Model merupakan bahan gentian yang dapat mewakili bahan sebenar. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 15 .tahun 4).[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 memainkan peranan dan kelakuan watak itu.Contohnya.murid-murid menjalankan simulasi melancong ke bulan untuk menjelaskan keadaan di bulan seperti kawah.40 keping kad gambar haiwan disediakan.model glob digunakan untuk mewakili bumi dan permukaanya.Contohnya.1994.kanak-kanak cuba bertindak.

Perkara ini adalah hasilan atau matlamat akhir yang ideal bagi pengajaran sains. Dalam keadaan ini. Maka pelajar tidak berasa perlu menggantikan pengetahuan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 16 .Contohnya.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Akhirnya. Osborne dan Fensham ( 1982) memberi beberapa akibat yang mungkin timbul daripada keadaan itu. 1. 2. 4. jika idea ataupun pengetahuan sedia ada terbukti mencukupi berdasarkan pengalaman lampau.model enjin dua-jelang dan enjin empat-jelang boleh digunakan untuk mendemonstrasikan cara pembakaran bahan api dan bagaimana enjin menggerakkan motor.model pergerakan yang menunjukkan cara sesuatu sistem bergerak dan beroperasi. Pelajar mungkin tidak akan mengubah konsep sedia ada ataupun mungkin menerima perspektif yang disampaikan sebagai perkara yang berguna dalam peperiksaan dengan mengekalkan konsep sedia ada. KESAN – KESAN MISKONSEPSI TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS KANAK KANAK Gilbert. 3. Sebahagian daripada pelajar mungkin tidak akan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan konflik kognitif ataupun ketidakseimbangan kognitif yang dihadapinya. Tambahan pula. pelajar tidak mampu menyatukan idea baru yang diterima daripada gurunya dengan pengetahuan sedia ada yang dipegangnya. Kemungkinan juga pengajaran guru akan mengukuhkan pengetahuan ataupun konsep awal pelajar dan kerapkali juga pengajaran guru akan hanya menambahkan kekacauan dan kekeliruan kepada pelajar. Kepelbagaian dalam personaliti pelajar membuatkan sesetengah pelajar lebih terbuka kepada idea-idea baru berbanding pelajar lain. Hasil yang paling ideal yang diharapkan adalah pengajaran guru yang berhasil membawa perubahan pandangan awal pelajar kepada penjelasan saintifik.

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 sedia dengan pengetahuan baru. Bagi memastikan perubahan konseptual berlaku. memberi makna kepada pelajar. berguna serta relevan kepada pelajar. Posner.3 iaitu memahami fasa-fasa bulan. Strike. Hewson. Fenomena fasa-fasa bulan berlaku kerana bulan memantulkan cahaya matahari dan bulan beredar mengelilingi bumi. MISKONSEPSI PELAJAR BERDASARAKAN HURAIAN SUKATAN SAINS TAHUN 5 Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tahun Lima. dapat diterima masuk akal. Hal ini menyebabkan bentuk bulan yang diperhatikan dari bumi kelihatan berubah-ubah bergantung kepada kedudukan bulan di antara bumi dan matahari (Verdet 1995). dalam Tema Menyiasat Bumi dan Alam Semesta. dan Gertzog ( 1982) menyatakan idea baru mesti difahami. murid saya sering mengalami miskonsepsi bagi Hasil Pembelajaran 2. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 17 .

Miskonsepsi ini perlu diperbetulkan segera supaya ia tidak terus kekal di ingatan . Hal ini menyebabkan murid-murid saya keliru dan kerapkali menulis jawapan yang salah ketika membuat inferens. Ini dikatakan terbukti semasa bulan penuh. masalah yang mengagumkan. Lantaran peribahasa ada menyebut bahawa ‘ rupamu cantik ibarat bulan purnama’. Fasa bulan dikatakan terjadi apabila cahaya bulan semakin kurang sedikit demi sedikit apabila bulan mengelilingi bumi. berfikir secara kretif dan menggunakan intuisi.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Fenomena ini sangat sukar difahami oleh murid saya. bahan yang sesuai untuk dimanipulasi. Murid saya menyangkakan bahawa bulan mempunyai cahaya yang sangat terang sepertimana yang dilihat semasa fasa bulan purnama. Malah . ada yang berpendapat fenomena ini berlaku disebabkan matahari dilindungi oleh bumi. bantuan dan bimbingan. Takrif yang paling popular ialah memberi kesempatan pembelajaran hands-on. CADANGAN STRATEGI MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI PELAJAR Strategi pilihan : Strategi Inkuiri Penemuan Kaedah : Simulasi Berbagai takrif diberikan terhadap inkuiri. Sebenarnya konsep ini menerangkan fenomena gerhana bulan. Antaranya ialah suatu proses penyiasatan sesuatu masalah . Awan yang tebal menyebabkan bulan kelihatan seperti sabit dan jika bulan berputar mendekati matahari maka bentuknya bulat terang berbanding jika bulan menjauhi matahari. Ada murid berpendapat fenomena ini disebabkan bulan dilindungi oleh awan dan bayang-bayang matahari melindungi bulan. kebebasan yang PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 18 . cahaya bulan lebih terang atau lebih banyak berbanding cahaya bulan semasa bulan separa apatah lagi sewaktu bulan sabit. melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan. pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis. hipotesis dan kesimpulan. mengemukakan soalan. oleh itu bayang-bayang bumi jatuh ke atas bulan. menjalankan pemerhatian.

afektif dan psikomotor yang digunakan oleh kanak-kanak merupakan inkuiri manakala hasil proses-proses ini dinamakan penemuan iaitu perkara yang dipelajari dan dibina dalam mindanya. Kanak-kanak cuba bertindak.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri. Murid teruja semasa menonton video seolah-olah mereka berada di alam angkasa lepas. permainan dan penggunaan model. Contoh simulasi yang dipilih ialah main peranan. Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak ( manusia atau bukan manusia) dan memainkan peranan dan kelakuan watak itu.oleh itu. berasa dan bergerakbalas seperti watak berkenaan. proses-proses kognitif. projek dan kajian lapangan. Kaedah ini menyerupai atau meniru keadaan yang sebenar. konsep. prinsip atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai suatu penemuan. miskonsepsi mereka tentang fasa bulan akan terhapus dan digantikan dengan ilmu saintifik yang sebenar. Simulasi merupakan salah satu kaedah dalam strategi inkuiri penemuan selain daripada eksperimen. Aktiviti ini akan mengukuhkan lagi fahaman dan ingatan mereka dan sedikit demi sedikit. murid sendiri mengalami fenomena fasa bulan semasa aktiviti simulasi. Kemudian. Ciri utama kaedah inkuiri ialah berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesai masalah. Apabila seseorang memperoleh fakta. kad tugasan boleh diberikan kepada mereka untuk membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan. Tiga contoh simulasi yang utama ialah main peranan. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 19 . REFLEKSI SESI P&P Semua murid berjaya dipulihkan daripada miskonsepsi tentang fasa-fasa bulan setelah menonton video dan membuat simulasi.

eksplores dan sebagainya bagi menarik minat murid untuk mempelajari ilmu sains. murid sendiri sedar bahawa sebenarnya bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. Pelbagaikan kaedah bagi tajuk ini seperti kajian lapangan. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari . Kata-kata pujian yang telah diberikan beserta sedikit cenderahati apabila mereka berjata menjawab soalan menimbulkan rasa seronok di kalangan murid-murid sekaligus mengurangkan malah menghapuskan tekanan yang ada dalam diri mereka. Kami gembira dengan maklumbalas murid pada pagi ini dan kami telah susuli mereka dengan aktiviti pengayaan mereka di rumah. Contohnya. masalah miskonsepsi dapat diatasi. Gambarajah dan animasi video mengenai fasa-fasa bulan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 20 . Aktiviti kuiz yang diadakan sebagai penutup mendapat sambutan yang memberangsangkan apatah lagi apabila murid sendiri yang mengendalikannya. pengajaran dan pembelajaran yang diadakan ini benar-benar berhasil dan diharapkan miskonsepsi yang mereka hadapi sebelum ini tidak akan berulang lagi. oleh sebab itulah berlaku fasa bulan apabila bulan mengelilingi bumi. Kepelbagaian teknik menyoal yang telah kami kemukakan nampaknya telah menunjukkan keberhasilan apabila murid-murid dapat menukar salahkonsep mereka kepada pengetahuan saintifik yang kami ajar. Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka. Dengan cara itu. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan boleh dilaksanakan.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Guru yang bertindak sebagai pemudahcara hanya memerhati dan membimbing murid tatkala murid-murid sendiri yang mengendalikan peralatan ICT. Pendek kata.

Pada akhir sesi P&P. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. plastesin. Miskonsepsi ini akan diubah oleh murid sekiranya ada kelainan dalam pengajaran guru di bilik darjah. kajian ada menyatakan. ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. PENUTUP Bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengubah miskonsepsi murid kerana kajian telah menunjukkan bahawa murid berpegang teguh dengan miskonsepsi mereka (Mestre 2002). Akhir sekali. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 21 . Dengan membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil. pemadam.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 dari pelbagai sumber media elektronik seperti internet boleh dipaparkan semasa sesi P&P. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. gunting dan benang . Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan murid secara menyeluruh. Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. mereka dikehendaki menggantung hasil kerja mereka di belakang kelas atau bilik sains. mereka dikehendaki merekabentuk model fasa bulan dengan menggunakan kad manila. guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan. Walau bagaimanapun. Selain itu. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar mengenai topik . hanya sebahagian miskonsepsi mampu diubah manakala sebahagiannya masih kekal (Dunlop 1999). pensel.

Maksudnya. guru mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid. walaupun murid lulus cemerlang. sumber maklumat dan rakan penyiasat (Roslijah A. murid bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aktiviti pembelajaran.zol Azlan (2000) berpendapat. Guru perlu mengenalpasti miskonsepsi murid. Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena. Dunlop 1999 mencadangkan guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini adalah lebih tepat untuk menerangkan sesuatu fenomena semulajadi. idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka. Murid mungkin akan menghafal fakta untuk lulus peperiksaan. guru membimbing murid agar dapat mempelajari sesuatu yang bermakna( Bahagian Pendidikan Guru 1995). Samad 2004). Oleh sebab fakta ini tidak digabungkan dengan pengetahuan sedia ada murid. Ini bermakna. Untuk membantu murid mengubah dan membina semula konsep sedia ada mereka.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Jika miskonsepsi diabaikan. perubahan peranan guru sebegini akan memberi peluang kepada murid membina potensi diri dan kreativiti dalam segala aspek.sebagai penyelidik. pencabar konsep sedia ada murid. murid mungkin akan keliru dan tidak dapat menerima pengajaran guru (Mestre 2002). guru perlu memberi galakan kepada mereka membuat penyiasatan ke atas fenomenafenomena sains yang menarik. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 22 . fakta ini hanya akan dapat diingat dalam jangkamasa yang singkat(Dunlop 1999). Guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada ‘penyelidik’ dan ‘pemudahcara’. merancang strategi untuk menangani miskonsepsi ini dan membina teknik penilaian yang mengambil kira sejauh mana murid dapat menyerap konsep sains yang diajar(Trumper 1991). miskonsepsi murid tidak berubah. Guru tidak boleh dianggap sebagai pakar yang cuba menyumbatkan pengetahuan ke dalam minda murid sebaliknya peranan guru adalah sebagai perangsang sifat ingin tahu murid. Sebagai pemudahcara.

Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun Lima ( 2005).[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 BIBLIOGRAFI 1. Kementerian Pelajaran Malaysia PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 23 . Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

newyorkscienceteacher.php 9.com/vtalsma/misconcept. Pedagogi Sains 2.html 8. Misconceptions in Science atas talian http://www.newyorkscienceteacher. (1997).pdf 6.com/doc/47149075/miskonsepsi-pembelajaransains PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 24 .scribd. Kuala Lumpur: Budiman 4. SCIENCE TEACHING RECONSIDERED : A HANDBOOK (U.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 2. Science Misconceptions. Miskonsepsi Pembelajaran Sains atas talian http://www.Strategi Pengajaran by Committee on Undergraduate Science Education Pembelajaran Sains.mac. ms 7 – 10 5.php 7. National Academy Press.S. Children's Ideas in Science atas talian http://homepage.alazim.com/masjid/seminar/falak2006/1.Samad ( 2004) Salah Faham Beberapa Aspek Ilmu Falak Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran atas talian http://www. Pn.). Syarifah Norhaidah Syed Idros. atas talian http://www. Poh Swee Hiang ( 1997).com/sci/pages/miscon/index. Ali Samsudin (2005 ). Kaedah Mengajar Sains. Pahang : PTS Professional . Hjh Roslizah A.com/sci/pages/miscon/index. Mohd. Zurida Ismail.page 27 -30 3.

Contoh Miskonsepsi Dalam Biologi atas talian http://www.com/doc/14207212/children-misconception-inscience PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 25 .scribd.scribd.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 10.Children Misconseption in Science atas talian http://www.com/doc/81016497/Beberapa-ContohMiskonsepsi-Dalam-Biologi 11.

.

KKP SCE 3102.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 27 .

KKP SCE 3102.PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->