P. 1
Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

Miskonsepsi Tugasan Kumpulan

|Views: 2,652|Likes:
Published by maria668
NOTA
NOTA

More info:

Categories:Types, Research
Published by: maria668 on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012

PENGENALAN Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. Tiga faktor yang mendorong kanak-kanak mencapai pemahaman ialah sediakan suasana pembelajaran yang bermakna, galakkan murid untuk membuat dengan cara

keputusan dan berikan kesempatan untuk mereka menghalusi pemikiran

saling bertukar pendapat. Guru berperanan juga untuk merangsang tindakan mental kanakkanak semasa kanak-kanak sendiri bertindak ke atas sesuatu objek. Dengan itu, mereka boleh membina idea-idea sendiri. Pembelajaran terdahulu dikaitkan dengan pembelajaran terbaru. Konstruktivisme menegaskan kepentingan membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruh antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru.. Unsur konstruktivisme yang paling penting adalah bahawa seseorang membina

pengetahuan dirinya sendiri secara aktif, dengan cara membandingkan maklumat baru dengan pemahamannya yang sedia ada. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan sebarang perselisihan idea atau miskonsepsi demi mencapai pemahaman baru. Kanak-kanak telah memperoleh pengalaman tentang alam sekitar sejak dilahirkan. Mereka telah mengembangkan idea-idea yang membolehkan mereka memahami apa yang berlaku di sekeliling. Mereka membawa idea-idea informal itu ke dalam bilik darjah.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102)

1

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012
Walaubagaimanapun, bukan semua idea atau pengalaman mereka boleh

memberikan gambaran yang jelas kepada pemerhati kerana konsep yang terlibat dalam fenomena alam susah difahami malah sangat sukar diterangkan secara saintifik. Penyesuaian dan gabungan idea daripada pemerhatian fenomena seharian dengan konsep yang dipelajari di dalam bilik darjah selalunya menghasilkan miskonsepsi. Tujuan pendidikan Sains adalah memberi penerangan yang selanjutnya supaya idea-idea mereka menjadi konsep-konsep yang lebih bermakna. Konsep yang silap perlu diperbaiki supaya miskonsepsi murid terhadap pembelajaran sains tidak berterusan.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102)

2

Memiliki miskonsepsi kanak-kanak. dan 'salah faham' atau misinterpretations fakta. Pada dasarnya. Disebabkan penerangan tentang sesuatu konsep tadi tidak sama dengan penerangan yang diberikan oleh ahli sains maka idea kanak-kanak tadi dikenali sebagai miskonsepsi. nasib yang baik. mereka sukar untuk mengaku kesalahan mereka lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai miskonsepsi untuk masa yang lama.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 MAKSUD MISKONSEPSI Miskonsepsi adalah andaian dan penerangan kurang tepat tentang sesuatu fenomena yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya (Martin et al 2000). kepercayaan bukan saintifik. 'salah faham' atau idea-idea yang mengelirukan. dalam bidang sains. iman. Apabila mereka diberitahu konsep mereka itu salah. Manakala Novak dan Gowin (1984) menyatakan bahawa miskonsepsi adalah merupakan suatu interpretasi konsep-konsep dalam sesuatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Kebanyakan kanak-kanak yang berpegang teguh kepada konsep yang salahTIDAK menyedari bahawa idea-idea mereka adalah salah. Barrass (1984) pula mentafsirkan miskonsepsi sebagai 'kesilapan' atau kesilapan. Miskonsepsi juga mungkin dirujuk sebagai tanggapan prasangka. teori naif. konsep bercampur. boleh mempunyai kesan yang serius kepada pembelajaran PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 3 . Hancock (1940) mentakrifkan miskonsepsi ialah ‘apa-apa kepercayaan yang tidak berasas yang tidak mengandungi unsur ketakutan. ini adalah kes-kes di mana sesuatu yang kanak-kanak tahu dan percaya tidak sama dengan konsep saintifik . Beliau mengatakan bahawa guru-guru dan pelajarpelajar yang lebih cerdik boleh membetulkan kesilapan. atau salah faham konsep. atau campur tangan ghaib' (halaman 208).

Daripada pemerhatian dan jawapan yang mereka terima. mereka sudah punyai idea atau kefahaman mereka sendiri tentang konsep dan fenomena yang akan diajar oleh guru. mereka akan memahami objek atau fenomena yang dikaji. Apabila mereka mempelajari sains.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 MISKONSEPSI PELAJAR DALAM SAINS Maksud miskonsepsi Kanak-kanak belajar dan memahami dunia sekeliling mereka melalui proses yang dilakukan oleh seorang ahli sains. Konsep awal yang dimiliki kanak-kanak disebut konsepsi. Teori yang mereka bina adalah logic dan rasoinal sebab ianya berdasarkan bukti dan pengalaman mereka. Pengalaman mereka yang terhad dan tahap pemikiran mereka juga belum mantap. Konsep awal atau konsepsi yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah dipanggil miskonsepsi. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 4 . Mereka akan gunakan semua deria untuk belajar tentang objek atau fenomena yang sedang mereka kaji.

• Soalan esei PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 5 . • Dua kaedah temu bual: • • • Interviews about instances (Osborne and Gilbert. • TEMUBUAL • Guru boleh memilih beberapa konsep yang dianggap sukar dan abstrak oleh kanak-kanak. Kanak-kanak diajak untuk mengekspresikan idea mereka mengenai konsep-konsep yang telah dipilih oleh guru. Guru akan dapat mengerti latar belakang munculnya miskonsepsi yang ada sekaligus dinyatakan dari mana mereka memperolehi miskonsepsi tersebut. 1987) Temubual dijalankan selama lebih kurang 40 minit dan dirakam perbualannya. • PENYOALAN. • Terdapat 2 jenis soalan yang boleh dikemukakan: • Soalan objektif Ujian objektif mengandungi soalan-soalan yang mengandungi miskonsepsi yang biasa wujud di kalangan kanak-kanak.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 CARA-CARA MENGENALPASTI MISKONSEPSI DALAM SAINS. • Guru boleh menyediakan soalan-soalan yang telah dibina dan meminta kanak-kanak menjawab secara jujur dan guru perlu menegaskan kepada mereka bahawa ujian itu bukan untuk digred. 1980) Interviews about events (Osborne and Freyberg. Perbualan kemudian di transkripsi dan dianalisis.

Guru akan dapat mencari punca miskonsepsi dan dengan ini guru dapat mencari jalan yang terbaik untuk menangani miskonsepsi kanak-kanak. Dari perbincangan itu guru dapat mengenalpasti idea kanakkanak tersebut tepat atau tidak. • Langkah 2 : Memerhati  Murid melakukan eksperimen PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 6 .  Guru meminta murid untuk meneragkan sebab ramalan yang diberikan. murid diminta untuk menulis ramalan mereka. Guru juga dapat mngerti konsep-konsep alternative yang ada pada kanak-kanak. • RAMALAN • Miskonsepsi kanak-kanak juga boleh dikenalpasti melalui meramal. • Langkah 1 : Meramal  Secara individu.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Bentuk soalan ini sesuai jika guru ingin meneroka untuk memahami cara pemikiran kanak-kanak. • PEMERHATIAN • Guru boleh memerhati dan mendengar perbualan kanak-kanak semasa mereka berbincang dalam kumpulan atau semasa mereka menjalankan eksperimen. Guru perlu menyediakan satu demonstrasi tentang sesuatu kejadian yang berkaitan dengan tajuk yang diberi kepada kanakkanak. memerhati dan menerang.

guru dapat mengenalpasti miskonsepsi yang wujud pada kanak-kanak.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012  Guru meminta murid membuat pemerhatian dan merekodkan hasil pemerhatian mereka. • PETA KONSEP • Dengan membandingkan peta konsep yang dibina oleh murid dengan guru. Guru perlu melatih murid-murid cara untuk membina peta konsep terlebih dahulu. Novak mencadangkan satu siri langkah yang boleh digunakan. • Langkah 3 : Menerang  Murid diminta betulkan sebab yang mereka telah tulis di awal eksperimen  Murid diminta berbincang dengan rakan-rakan di dalam kumpulan mereka.    Pilih satu konsep utama Kenalpasti konsep-konsep yang berkaitan Susun konsep-konsep ikut hierarki daripada yang am kepada yang spesifik   Sambungkan konsep-konsep tersebut dengan garisan Tuliskan atas garisan tadi dengan perkataan yang sesuai CARA MENGATASI MISKONSEPSI PELAJAR PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 7 .

idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka. STRATEGI-STRATEGI YANG BOLEH DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI. 1. Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena. Cara-cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mengatasi masalah miskonsepsi: 1. Guru boleh : PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 8 .[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Salah satu masalah besar yang sukar diatasi dalam pengajaran konsep sains adalah memisahkan atau mengubah pandangan ataupun pegangan asal pelajar pada satu konsep kepada penjelasan yang dapat diterima oleh komuniti sains. • Dengan memahami apa yang difikirkan kanak-kanak dan cara mereka berfikir guru akan dapat mengetahui penyebab miskonsepsi dan menemukan caracara mengatasi masalah tersebut. 3. Guru perlu memahami kerangka berfikir kanak-kanak. Selain itu guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada penyelidik dan pemudah cara. Sebagai penyelidik guru perlu mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid manakala sebagai pemudah cara guru perlu membimbing agar murid dapatmempelajari sesuatu dengan bermakna (Bahagian Pendidikan Guru 1995). 2. Guru perlu menggalakkan murid menjalankan penyiasatan ke atas fenomenafenomena sains yang menarik. Dunlop (1999) mencadangkan agar guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini lebih tepat untuk menerangkan sesuatu fenomena semula jadi.

[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 a) Memberi kesempatan pada kanak-kanak untuk menceritakan idea dan pemikirannya mengenai bahan yang sedang dibincangkan secara lisan atau bertulis b) Bertanya kepada kanak-kanak tentang konsep yang biasanya membuat kanak-kanak keliru dan kanak-kanak diminta menjawab secara jujur c) Mengajak kanak-kanak untuk berbincang tentang bahan tertentu yang biasanya mengandungi miskonsepsi dan guru membiarkan murid berbincang secara bebas 2. • Pemahaman konsep memerlukan proses yang terus menerus dan waktu yang lama bagi kanak-kanak untuk memahaminya. Guru perlu mengerti sejauh mana konsep kanak-kanak ini tidak lengkap dan memikirkan cara yang terbaik untuk menambahkan bahagian konsep yang kurang atau belum lengkap. maka kanak-kanak yang kurang mampu ini perlu dibantu dengan sabar sesuai dengan daya kefahamannya. Kanak-kanak yang tidak berminat belajar akan mengalami kesulitan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 9 . • Minat kanak-kanak untuk belajar mempengaruhi pemahaman konsep kanakkanak. Guru juga perlu memberikan waktu tambahan atau khusus untuk membantu kanak-kanak yang kemampuannya kurang sesuai dengan keadaan mereka. 3. Guru perlu meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar.

• Guru menunjukkan pada kanak-kanak bahawa sesungguhnya kanak-kanak suka belajar. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 10 .walaupun apa yang ditemui bukan semestinya baru dalam dunia ini.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 dan juga cenderung mengalami miskonsepsi.Takrif lain bagi inkuiri ialah proses menyelesaikan masalah atau pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis. terutama dalam konteks kehidupan kanak-kanak. • Guru perlu mengajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran sehingga kanak-kanak tidak bosan dan senang dengan pembelajaran. 4. Cara penyampaian isi pengajaran dan pembelajaran oleh guru perlu mantap.melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan.mengemukakan soalan.menjalankan pemerhatian. Kanak-kanak yang tidak berminat cenderung mengabaikan apa yang diajar oleh guru. 6. 5. • Guru perlu bersabar dlam menghadapi kanak-kanak terutama yang memiliki kemampuan yang kurang dalam pembelajaran. Guru juga perlu menyedari bahawa ilmu yang dimilikinya harus selalu dipertingkatkan. Guru yang tidak menguasai konsep secara benar perlu belajar lagi. • Guru perlu menjelaskan kegunaan konsep dalam kehidupan seharian. Selain itu juga guru boleh menggunakan strategi – strategi yang berikut • Strategi inkuiri penemuan Strategi inkuiri penemuan membuatkan murid berusaha untuk menemui sesuatu yang baru dalam dirinya. • Guru perlu berinteraksi secara akrab dengan kanak-kanak untuk menjadikan kanak-kanak suka belajar. baik belajar secara sendiri mahupun belajar bersama dengan guru lain.

proses sains dan sikap terhadap sains.prinsip. projek. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains.atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai suatu penemuan. kinestatik. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar. Kaedah dan aktiviti yang yang berbeza perlu dirancang untuk murid-murid yang berbeza kecerdasan. lawatan dan kajian masa depan. • Berikut diberi penerangan ringkas mengenai kaedah-kaedah ini. Apabila murid berjaya memperoleh fakta. Berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau penyelesaian masalah merupakan ciri utama bagi semua kaedah inkuiri.konsep. Eksperimen: PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 11 . masalah yang mengagumkan . Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan di kalangan pelajar.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Murid-murid berupaya menjalankan inkuiri apabila mereka diberi kesempatan pembelajaran hands on. perbincangan. bahan yang sesuai untuk dimanipulasikan. bantuan dan bimbingan.kebebasan yang mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri. Dalam kurikulum cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk aktiviti pembelajaran. simulasi. perhubungan dengan diri sendiri. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. perhubungan antara insan dengan penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar. muzik dan irama. perhubungan antara individu. Walau bagaimanapun. guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu.Inkuiri sebagai suatu proses dapat meningkatkan pembelajaran sains. verbal linguistik. Contoh kecerdasan ini ialah visual dan ruang. logikal matematik.

7. 4. menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentulkan langkah menjalanakan eksperimen kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpul data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat laporan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 12 .[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. 9. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. 3. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains yang tertentu. 6. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. 5. Secara kebiasaan. Mengenal pasti masalah Membuat hipothesis Merancang eksperimen: mengawal pemboleh ubah. 8. langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: 1. 2.

muzium. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 13 . paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan di hadapan guru dan para pelajar lain. pusat sains. Semasa perbincangan. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru . menyeronokkan dan bermakna.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Dalam konsep pelancongan pelajar.murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. perbincangan perlu dijalankan semasa dan sebelum sesuatu aktiviti. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaiakan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Lawatan Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. institusi penyelidikan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serrta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Hasil projek boleh dalam bentuk laporan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.

Nilaikan penyelesaian Simulasi . Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu. Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak (manusia atau bukan manusia) dan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 14 . Cari alternatif penyelesaian masalah. Jelaskan masalah 3. pendidikan alam sekitar. aktiviti seperti simulasi. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan salah satu contoh keadaan ini.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan.pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral. 5. 4. Nilai murni seperti ini bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: 1. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Lakukan operasi penyelesaian. Semasa penyelesaian masalah. Kajian masa depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Kenal pasti dan faham masalah 2. Secara umumnya. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

Permainan memerlukan aplikasi pengetahuaan sains dan strategi sains untuk menang sebagai contoh.kad tugasan diberikan kepada tiga kumpulan kecil yang akan membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan.Pemain yang mendapat markah tertinggi diisytiharkan sebagai pemenag.model glob digunakan untuk mewakili bumi dan permukaanya.kanak-kanak cuba bertindak.tanah dan batuan(bumi dan dunia teknologi.murid-murid menjalankan simulasi melancong ke bulan untuk menjelaskan keadaan di bulan seperti kawah.Pertama.model keratin yang dibina untuk menunjukkan bahagian dalam sesuatu objek atau sistem. Sebagai contoh.gunung. Model merupakan bahan gentian yang dapat mewakili bahan sebenar.Model begini dapat diperhatikan dan dipegang dengan mudah.Contohnya.Pelajar akan dapat mengenali dan memahami struktur luar dan ciri fizikal realia yang diwakili oleh model.Markah diberi untuk pengelasan yang dilakukan dengan betul .model pepejal boleh dibina untuk membesarkan realia yang terlalu kecil atau mengecilkan realia yang terlalu besar.halaman 26-28).Terdapat tiga jenis model yang utama.model keratin gigi yang menunjukkan lapisan-lapisan dalam gigi yang memainkan peranan masing-masing.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 memainkan peranan dan kelakuan watak itu.tahun 4).(sila rujuk PuLSaR Modul 5 halaman 2526).Empat orang pemain perlu mengelaskan gambar yang dipegangnya mengikut cara pengelasan haiwan bergilirgilir. (sila rujuk PuLSaR Modul 5.1994.berasa dan bergerak balas seperti watak berkenaan.Dengan itu.40 keping kad gambar haiwan disediakan.untuk membantu murid membuat persediaan. Kedua.PPK.struktur dan fungsi dalaman yang dilindungi dapat diperjelaskan. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 15 .Contohnya.

Contohnya.model pergerakan yang menunjukkan cara sesuatu sistem bergerak dan beroperasi. Maka pelajar tidak berasa perlu menggantikan pengetahuan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 16 .[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Akhirnya. Osborne dan Fensham ( 1982) memberi beberapa akibat yang mungkin timbul daripada keadaan itu. Sebahagian daripada pelajar mungkin tidak akan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan konflik kognitif ataupun ketidakseimbangan kognitif yang dihadapinya. Tambahan pula. jika idea ataupun pengetahuan sedia ada terbukti mencukupi berdasarkan pengalaman lampau. Pelajar mungkin tidak akan mengubah konsep sedia ada ataupun mungkin menerima perspektif yang disampaikan sebagai perkara yang berguna dalam peperiksaan dengan mengekalkan konsep sedia ada. pelajar tidak mampu menyatukan idea baru yang diterima daripada gurunya dengan pengetahuan sedia ada yang dipegangnya. Hasil yang paling ideal yang diharapkan adalah pengajaran guru yang berhasil membawa perubahan pandangan awal pelajar kepada penjelasan saintifik. 3. Dalam keadaan ini. 2. 4. Kepelbagaian dalam personaliti pelajar membuatkan sesetengah pelajar lebih terbuka kepada idea-idea baru berbanding pelajar lain. Kemungkinan juga pengajaran guru akan mengukuhkan pengetahuan ataupun konsep awal pelajar dan kerapkali juga pengajaran guru akan hanya menambahkan kekacauan dan kekeliruan kepada pelajar.model enjin dua-jelang dan enjin empat-jelang boleh digunakan untuk mendemonstrasikan cara pembakaran bahan api dan bagaimana enjin menggerakkan motor. 1. Perkara ini adalah hasilan atau matlamat akhir yang ideal bagi pengajaran sains. KESAN – KESAN MISKONSEPSI TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS KANAK KANAK Gilbert.

memberi makna kepada pelajar. Hal ini menyebabkan bentuk bulan yang diperhatikan dari bumi kelihatan berubah-ubah bergantung kepada kedudukan bulan di antara bumi dan matahari (Verdet 1995). Hewson. Bagi memastikan perubahan konseptual berlaku. MISKONSEPSI PELAJAR BERDASARAKAN HURAIAN SUKATAN SAINS TAHUN 5 Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tahun Lima. dalam Tema Menyiasat Bumi dan Alam Semesta. berguna serta relevan kepada pelajar. murid saya sering mengalami miskonsepsi bagi Hasil Pembelajaran 2. Strike.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 sedia dengan pengetahuan baru. Posner.3 iaitu memahami fasa-fasa bulan. dapat diterima masuk akal. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 17 . Fenomena fasa-fasa bulan berlaku kerana bulan memantulkan cahaya matahari dan bulan beredar mengelilingi bumi. dan Gertzog ( 1982) menyatakan idea baru mesti difahami.

kebebasan yang PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 18 . Takrif yang paling popular ialah memberi kesempatan pembelajaran hands-on. cahaya bulan lebih terang atau lebih banyak berbanding cahaya bulan semasa bulan separa apatah lagi sewaktu bulan sabit. Fasa bulan dikatakan terjadi apabila cahaya bulan semakin kurang sedikit demi sedikit apabila bulan mengelilingi bumi. Hal ini menyebabkan murid-murid saya keliru dan kerapkali menulis jawapan yang salah ketika membuat inferens. melakukan eksperimen dan menyatakan kesimpulan. Murid saya menyangkakan bahawa bulan mempunyai cahaya yang sangat terang sepertimana yang dilihat semasa fasa bulan purnama. bantuan dan bimbingan. ada yang berpendapat fenomena ini berlaku disebabkan matahari dilindungi oleh bumi. masalah yang mengagumkan. CADANGAN STRATEGI MENGATASI MASALAH MISKONSEPSI PELAJAR Strategi pilihan : Strategi Inkuiri Penemuan Kaedah : Simulasi Berbagai takrif diberikan terhadap inkuiri. Malah . Lantaran peribahasa ada menyebut bahawa ‘ rupamu cantik ibarat bulan purnama’. Ini dikatakan terbukti semasa bulan penuh. Awan yang tebal menyebabkan bulan kelihatan seperti sabit dan jika bulan berputar mendekati matahari maka bentuknya bulat terang berbanding jika bulan menjauhi matahari. mengemukakan soalan. Sebenarnya konsep ini menerangkan fenomena gerhana bulan. hipotesis dan kesimpulan. berfikir secara kretif dan menggunakan intuisi. Antaranya ialah suatu proses penyiasatan sesuatu masalah . Miskonsepsi ini perlu diperbetulkan segera supaya ia tidak terus kekal di ingatan . pengesanan kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pemikiran kritis.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Fenomena ini sangat sukar difahami oleh murid saya. bahan yang sesuai untuk dimanipulasi. oleh itu bayang-bayang bumi jatuh ke atas bulan. menjalankan pemerhatian. Ada murid berpendapat fenomena ini disebabkan bulan dilindungi oleh awan dan bayang-bayang matahari melindungi bulan.

afektif dan psikomotor yang digunakan oleh kanak-kanak merupakan inkuiri manakala hasil proses-proses ini dinamakan penemuan iaitu perkara yang dipelajari dan dibina dalam mindanya. konsep. Simulasi merupakan salah satu kaedah dalam strategi inkuiri penemuan selain daripada eksperimen. REFLEKSI SESI P&P Semua murid berjaya dipulihkan daripada miskonsepsi tentang fasa-fasa bulan setelah menonton video dan membuat simulasi. Kanak-kanak cuba bertindak. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 19 . Aktiviti ini akan mengukuhkan lagi fahaman dan ingatan mereka dan sedikit demi sedikit. permainan dan penggunaan model. miskonsepsi mereka tentang fasa bulan akan terhapus dan digantikan dengan ilmu saintifik yang sebenar. projek dan kajian lapangan. murid sendiri mengalami fenomena fasa bulan semasa aktiviti simulasi. Kemudian. Ciri utama kaedah inkuiri ialah berfikir untuk memperoleh pengetahuan baru atau menyelesai masalah. berasa dan bergerakbalas seperti watak berkenaan. proses-proses kognitif. Main peranan ialah aktiviti yang menempatkan kanak-kanak dalam situasi di mana mereka perlu mengandaikan diri sebagai watak ( manusia atau bukan manusia) dan memainkan peranan dan kelakuan watak itu. Kaedah ini menyerupai atau meniru keadaan yang sebenar. Contoh simulasi yang dipilih ialah main peranan. kad tugasan boleh diberikan kepada mereka untuk membincangkan dialog dan lakonan yang diperlukan. prinsip atau penyelesaian baru melalui proses inkuiri maka dia telah mencapai suatu penemuan. Apabila seseorang memperoleh fakta.oleh itu. Murid teruja semasa menonton video seolah-olah mereka berada di alam angkasa lepas.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 mencukupi untuk mereka membandingkan idea-idea serta membentuk penemuan pembelajaran dirinya sendiri. Tiga contoh simulasi yang utama ialah main peranan.

masalah miskonsepsi dapat diatasi. eksplores dan sebagainya bagi menarik minat murid untuk mempelajari ilmu sains. Contohnya. Dengan cara itu. Gambarajah dan animasi video mengenai fasa-fasa bulan PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 20 . murid sendiri sedar bahawa sebenarnya bulan tidak mempunyai cahaya sendiri. oleh sebab itulah berlaku fasa bulan apabila bulan mengelilingi bumi.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Guru yang bertindak sebagai pemudahcara hanya memerhati dan membimbing murid tatkala murid-murid sendiri yang mengendalikan peralatan ICT. Aktiviti kuiz yang diadakan sebagai penutup mendapat sambutan yang memberangsangkan apatah lagi apabila murid sendiri yang mengendalikannya. pengajaran dan pembelajaran yang diadakan ini benar-benar berhasil dan diharapkan miskonsepsi yang mereka hadapi sebelum ini tidak akan berulang lagi. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Pendekatan pengajaran yang lebih menyeluruh dan berkesan boleh dilaksanakan. Berikan contoh-contoh yang bersesuaian dan berkaitan dengan kehidupan seharian agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut seterusnya menjadi suatu hikmah dalam kehidupan mereka. Pelbagaikan kaedah bagi tajuk ini seperti kajian lapangan. Kepelbagaian teknik menyoal yang telah kami kemukakan nampaknya telah menunjukkan keberhasilan apabila murid-murid dapat menukar salahkonsep mereka kepada pengetahuan saintifik yang kami ajar. Pendek kata. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari . Kata-kata pujian yang telah diberikan beserta sedikit cenderahati apabila mereka berjata menjawab soalan menimbulkan rasa seronok di kalangan murid-murid sekaligus mengurangkan malah menghapuskan tekanan yang ada dalam diri mereka. Kami gembira dengan maklumbalas murid pada pagi ini dan kami telah susuli mereka dengan aktiviti pengayaan mereka di rumah.

guru perlu melakukan refleksi kendiri bagi menilai sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran yang dilaksanakan. Pemantauan dan penilaian perlulah dilakukan agar rancangan pengajaran tidak menyimpang jauh daripada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun. Selain itu. gunting dan benang . ini juga bagi memastikan para pelajar dapat mengusai objektif pengajaran yang ditetapkan. hanya sebahagian miskonsepsi mampu diubah manakala sebahagiannya masih kekal (Dunlop 1999). PENUTUP Bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengubah miskonsepsi murid kerana kajian telah menunjukkan bahawa murid berpegang teguh dengan miskonsepsi mereka (Mestre 2002). Miskonsepsi ini akan diubah oleh murid sekiranya ada kelainan dalam pengajaran guru di bilik darjah. Ini dapat dilakukan melalui sesi ujian bertulis dan soal jawab dengan para pelajar mengenai topik . kajian ada menyatakan. Suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokkan. Keadaan kelas yang selesa membantu sesi P&P berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 21 .[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 dari pelbagai sumber media elektronik seperti internet boleh dipaparkan semasa sesi P&P. Akhir sekali. mereka dikehendaki menggantung hasil kerja mereka di belakang kelas atau bilik sains. Ini dipengaruhi oleh sikap pelajar dan keadaan persekitaran kelas. pemadam. mereka dikehendaki merekabentuk model fasa bulan dengan menggunakan kad manila. pensel. plastesin. Menjalankan suatu aktiviti yang dapat melibatkan murid secara menyeluruh. Guru perlu memastikan agar suasana pembelajaran sentiasa menyeronokkan. Pada akhir sesi P&P. Dengan membahagikan para pelajar kepada beberapa buah kumpulan kecil.

Guru juga perlu mengubah peranannya daripada ‘penyampai maklumat’ kepada ‘penyelidik’ dan ‘pemudahcara’. Guru tidak boleh dianggap sebagai pakar yang cuba menyumbatkan pengetahuan ke dalam minda murid sebaliknya peranan guru adalah sebagai perangsang sifat ingin tahu murid. Oleh sebab fakta ini tidak digabungkan dengan pengetahuan sedia ada murid. perubahan peranan guru sebegini akan memberi peluang kepada murid membina potensi diri dan kreativiti dalam segala aspek. PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 22 . walaupun murid lulus cemerlang.zol Azlan (2000) berpendapat. fakta ini hanya akan dapat diingat dalam jangkamasa yang singkat(Dunlop 1999). guru mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid. murid bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aktiviti pembelajaran. Murid mungkin akan menghafal fakta untuk lulus peperiksaan. guru membimbing murid agar dapat mempelajari sesuatu yang bermakna( Bahagian Pendidikan Guru 1995). Guru perlu mengenalpasti miskonsepsi murid. idea dan pengalaman baru dengan konsep sedia ada mereka. Sebagai pemudahcara.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 Jika miskonsepsi diabaikan.sebagai penyelidik. miskonsepsi murid tidak berubah. merancang strategi untuk menangani miskonsepsi ini dan membina teknik penilaian yang mengambil kira sejauh mana murid dapat menyerap konsep sains yang diajar(Trumper 1991). Ini bermakna. Hal ini membolehkan murid menghubungkan fenomena. Samad 2004). Maksudnya. murid mungkin akan keliru dan tidak dapat menerima pengajaran guru (Mestre 2002). pencabar konsep sedia ada murid. Dunlop 1999 mencadangkan guru memberikan bukti bahawa konsep asas yang dikemukakan oleh saintis pada masa kini adalah lebih tepat untuk menerangkan sesuatu fenomena semulajadi. sumber maklumat dan rakan penyiasat (Roslijah A. guru perlu memberi galakan kepada mereka membuat penyiasatan ke atas fenomenafenomena sains yang menarik. Untuk membantu murid mengubah dan membina semula konsep sedia ada mereka.

Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun Lima ( 2005). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 BIBLIOGRAFI 1. Kementerian Pelajaran Malaysia PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 23 .

Children's Ideas in Science atas talian http://homepage.pdf 6. Zurida Ismail. Miskonsepsi Pembelajaran Sains atas talian http://www. atas talian http://www. Kaedah Mengajar Sains. Pahang : PTS Professional .page 27 -30 3. ms 7 – 10 5.newyorkscienceteacher.newyorkscienceteacher. Syarifah Norhaidah Syed Idros. National Academy Press.mac. Poh Swee Hiang ( 1997). (1997).php 7.html 8. Mohd. Pn. Kuala Lumpur: Budiman 4. SCIENCE TEACHING RECONSIDERED : A HANDBOOK (U.).com/sci/pages/miscon/index.com/vtalsma/misconcept.scribd. Pedagogi Sains 2.Strategi Pengajaran by Committee on Undergraduate Science Education Pembelajaran Sains.com/masjid/seminar/falak2006/1.com/doc/47149075/miskonsepsi-pembelajaransains PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 24 .S.[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 2. Misconceptions in Science atas talian http://www. Hjh Roslizah A. Science Misconceptions.com/sci/pages/miscon/index.Samad ( 2004) Salah Faham Beberapa Aspek Ilmu Falak Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran atas talian http://www.php 9. Ali Samsudin (2005 ).alazim.

com/doc/14207212/children-misconception-inscience PEMBELAJARAN SAINS KANAK – KANAK (SCE3102) 25 .[MISKONSEPSI PELAJAR DI DALAM SAINS PPG SAINS 2012 10.scribd.Contoh Miskonsepsi Dalam Biologi atas talian http://www.com/doc/81016497/Beberapa-ContohMiskonsepsi-Dalam-Biologi 11.Children Misconseption in Science atas talian http://www.scribd.

.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 27 .KKP SCE 3102.

PEMBELAJARAN SAINS KANAK-KANAK Page 39 .KKP SCE 3102.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->