HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf

ii. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Berbentuk kolaboratif. i. kemahiran dan pengetahuan khusus. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. . guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. · Perancangan perlu sebelum. · Bull dan Buechler (1997). Oleh itu.TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. Perlunya peningkatan professsional. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah.

Proses perubahan. . dan Isu-isu sekolah (disiplin. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. iv. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. Pasukan yang perlu dibentuk. Kemungkinan ia berjaya. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). Bentuk kolabirasi yang diperlukan. iii. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. konflik dan latihan kemahiran sosial). Bagaimana program akan dijalankan. termasuk pasukan mengajar. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. bahan yang teliti.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar.

v. i. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. Program yang perkembangannya terbantut. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Pembangunan kakitangan secara berterusan. Baca artikel yang diberi. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. · Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. .

Dari bacaan dan perbualan anda. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. Sila rujuk Bacaan 2. Lihat Bacaan 1. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. Rujukan Video. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif.ii. 2000). . pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif.. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. (a) What is Inclusive Education. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia.

untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. vii. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. i. rancangan. v. Buat persediaan. viii. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iv. iii. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. vi. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. Jalankan rancangan anda. . x. Monitor. ix. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). ii.

anda. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. · Kenali sekolah anda.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). i. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. Kakitangan sukarela. Kakitangan sokongan. dan .

vi. Penglibatan masyarakat. Penglibatan secara fizikal. · Program sokongan yang sedia ada. Masalah disiplin dan hukuman. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Penglibatan akademik. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. Bahasa / terma yang digunakan. v. . Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. iv. dan Segala aktiviti inklusif. Lain lain informasi yang perlu.- Pelajar yang sedia / sedang membantu.

Kefahaman tentang pendidikan inklusif. viii. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. . Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. i. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. 2000).vii. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. 2000). Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif.

terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. ii. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. i. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. iv. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas.· Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. . ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. iii. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. iii. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. ii. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif.

Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima.(c) Idea asas program inklusif.education.gov.za/LinkClick. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000).aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. (b) http://www. 2000). (e) Ferguson (1995). Stainback & Jackson. ii. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: .

ii. 2000). upaya. sekolah. iii. Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. iii. v. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. pelajar terlibat. . Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. pengurusan kelas. iv. berkeperluan khas.Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. ii. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. muncul. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. iaitu: i. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia Pengurusan persekitaran kelas yang baik. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran iv.

(b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. .vi. ii. (d) Adaptasi kurikulum. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. Mengubah teknik mengajar. dan ada masanya. Mengubah kurikulum. disiplin di kelas. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. ii. ii. (c) Menangani kepelbagaian: i. 2000). Komuniti sosial di sekolah. Mempelbagaikan teknik mengajar. pelajar biasa juga. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Melakukan perubahan. Komuniti akademik di sekolah. (e) Menangani keperluan sosial: i. iii. vii.

kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. underpinned by abstract visual models. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. (f) Iklim positif bilik darjah. vi. Mengajar kemahiran sosial. 1999. within the home. . “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. Makna numerasi.. Menangani pelajar bermasalah.” (Brown 2004). iv. Definasi UK. 2000). such as the number line. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. v. employment and society. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Brown. Secara asas. iii. ii. 2004). Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Persahabatan.iii. “… competence in interpreting and using numbers in daily life.

Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. Berfikir secara logik dan waras. bahagi dan lain lain). Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi).(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Menyusun dan mengatur nombor. . Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. Membina kemahiran persepsi penglihatan. Secara lazimnya. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Mengira (campur. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. tolak.

Dalam bacaan asas. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atauBing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. mengenal. · - Statistik: Mengumpul. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. menganalisa dan mempersembahkan data. · Algebra: Melihat. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: . · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. Faham sistem ukuran yang berbeza. graf dan lain lain illustrasi. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. (c) Aktiviti.- Faham menggunakan alat mengukur.

(a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. 2004).co.kiwifamilies. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. (eds). Askew & Millett.nz/articles/numeracy/. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . (b) (c) http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful