HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf

i. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. Oleh itu. ii. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. · Bull dan Buechler (1997). tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh.TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. . · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Perlunya peningkatan professsional. kemahiran dan pengetahuan khusus. Berbentuk kolaboratif. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. · Perancangan perlu sebelum. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an.

dan Isu-isu sekolah (disiplin. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). Bagaimana program akan dijalankan. konflik dan latihan kemahiran sosial). Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. bahan yang teliti. Bentuk kolabirasi yang diperlukan.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. iii. termasuk pasukan mengajar. iv. Pasukan yang perlu dibentuk. Kemungkinan ia berjaya. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. Proses perubahan. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. .

Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Program yang perkembangannya terbantut. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. . · Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. i. Baca artikel yang diberi. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup.v. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. Pembangunan kakitangan secara berterusan. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali.

Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. Lihat Bacaan 1. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron.ii. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. Dari bacaan dan perbualan anda. 2000). (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. (a) What is Inclusive Education.. Sila rujuk Bacaan 2. Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. . Rujukan Video. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif.

pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. i. vii. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. v. vi. Jalankan rancangan anda. rancangan. . Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. viii. Monitor. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. x. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. ii. iii. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). Buat persediaan. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iv. ix.

(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. anda. dan . · Kenali sekolah anda. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. i. Kakitangan sokongan. Kakitangan sukarela. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka.

Bahasa / terma yang digunakan. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. v. iv. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. vi. Penglibatan akademik. Masalah disiplin dan hukuman. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. · Program sokongan yang sedia ada. dan Segala aktiviti inklusif. Penglibatan masyarakat. Penglibatan secara fizikal. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Lain lain informasi yang perlu. .

Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. viii.vii. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). . 2000). · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. 2000). i. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron.

Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. i. . (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan.· Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. ii. iv. iii. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. ii. iii.

gov. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: .za/LinkClick. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. (b) http://www.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Stainback & Jackson. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. (e) Ferguson (1995). Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. 2000).(c) Idea asas program inklusif. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i.education. ii. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. 1992 dari McLeskey & Walron 2000).

pelajar terlibat. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. v. . iv. berkeperluan khas. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. ii. muncul. iaitu: i. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. upaya. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas.Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. ii. Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia Pengurusan persekitaran kelas yang baik. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran iv. 2000). pengurusan kelas. sekolah. iii. iii.

(d) Adaptasi kurikulum. Melakukan perubahan. ii. Mempelbagaikan teknik mengajar. disiplin di kelas. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. .vi. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. (c) Menangani kepelbagaian: i. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Komuniti akademik di sekolah. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. ii. ii. pelajar biasa juga. dan ada masanya. 2000). iii. (e) Menangani keperluan sosial: i. vii. Mengubah teknik mengajar. Mengubah kurikulum. Komuniti sosial di sekolah. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable.

within the home. . ii. Makna numerasi. such as the number line. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. 2000). numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. 2004). kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik.iii. Secara asas. underpinned by abstract visual models.” (Brown 2004). iv. v. 1999. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Menangani pelajar bermasalah. Definasi UK. Brown. Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. (f) Iklim positif bilik darjah. Mengajar kemahiran sosial.. Persahabatan. vi. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. iii. employment and society.

Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Mengira (campur. tolak. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. Membina kemahiran persepsi penglihatan. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. bahagi dan lain lain).(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. Secara lazimnya. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. . Berfikir secara logik dan waras. Menyusun dan mengatur nombor.

mengenal. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. Faham sistem ukuran yang berbeza. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atauBing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. (c) Aktiviti. menganalisa dan mempersembahkan data. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks.- Faham menggunakan alat mengukur. · Algebra: Melihat. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: . graf dan lain lain illustrasi. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Dalam bacaan asas. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. · - Statistik: Mengumpul. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor.

nz/articles/numeracy/. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber.kiwifamilies. (b) (c) http://www.co. 2004). Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . (eds). Askew & Millett.(a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful