HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf

Berbentuk kolaboratif. · Perancangan perlu sebelum. ii. i. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. · Bull dan Buechler (1997). mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. Perlunya peningkatan professsional.TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. kemahiran dan pengetahuan khusus. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. Oleh itu. .

termasuk pasukan mengajar. Proses perubahan. iii. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. Pasukan yang perlu dibentuk. Kemungkinan ia berjaya. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. Bagaimana program akan dijalankan. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. bahan yang teliti. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. konflik dan latihan kemahiran sosial). iv.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. . dan Isu-isu sekolah (disiplin. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat.

(c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Baca artikel yang diberi.v. i. . · Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. Pembangunan kakitangan secara berterusan. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. Program yang perkembangannya terbantut. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif.

(a) What is Inclusive Education. Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. Dari bacaan dan perbualan anda. . Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. Rujukan Video. 2000). (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. Lihat Bacaan 1. Sila rujuk Bacaan 2. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif.ii.. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia.

vi. ii. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. Jalankan rancangan anda. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. Buat persediaan. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. viii. ix. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iv. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. iii. Monitor. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. v. rancangan. vii. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. i. x. . anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda.

dan . · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. i. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. Kakitangan sokongan. Kakitangan sukarela.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. anda. · Kenali sekolah anda.

Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. Bahasa / terma yang digunakan. v. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Penglibatan akademik. Masalah disiplin dan hukuman. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. Penglibatan secara fizikal.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. · Program sokongan yang sedia ada. iv. vi. Lain lain informasi yang perlu. dan Segala aktiviti inklusif. Penglibatan masyarakat. .

vii. 2000). i. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. . viii. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. 2000). · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif.

iii. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. . Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. ii. i. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. iv.· Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. ii. iii. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas.

2000).gov. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima.education. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. (b) http://www.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000).za/LinkClick. Stainback & Jackson. ii. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar.(c) Idea asas program inklusif. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. (e) Ferguson (1995). bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: .

berkeperluan khas. v. ii. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran iv. Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. muncul. iaitu: i. upaya. sekolah. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas.Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. 2000). pengurusan kelas. iii. ii. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia Pengurusan persekitaran kelas yang baik. . iv. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. pelajar terlibat. iii.

Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. Mengubah kurikulum. Mengubah teknik mengajar. Komuniti sosial di sekolah. (d) Adaptasi kurikulum. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. ii. Mempelbagaikan teknik mengajar. pelajar biasa juga. (c) Menangani kepelbagaian: i. Komuniti akademik di sekolah. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Melakukan perubahan. 2000).vi. (e) Menangani keperluan sosial: i. vii. disiplin di kelas. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. . (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. dan ada masanya. iii. ii. ii.

vi. iii. 2004). Brown. Secara asas. ii. Definasi UK. employment and society. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. Mengajar kemahiran sosial. Makna numerasi. (f) Iklim positif bilik darjah. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. such as the number line. Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. within the home. Persahabatan. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. iv. underpinned by abstract visual models. v.iii.. 2000). numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik.” (Brown 2004). 1999. . Menangani pelajar bermasalah.

(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Menyusun dan mengatur nombor. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. Secara lazimnya. Berfikir secara logik dan waras. . Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Membina kemahiran persepsi penglihatan. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. bahagi dan lain lain). Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. tolak. Mengira (campur.

meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Faham sistem ukuran yang berbeza. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. (c) Aktiviti. mengenal. graf dan lain lain illustrasi. · Algebra: Melihat.- Faham menggunakan alat mengukur. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: . baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atauBing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. Dalam bacaan asas. · - Statistik: Mengumpul. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. menganalisa dan mempersembahkan data. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta.

(b) (c) http://www.kiwifamilies.co. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber.nz/articles/numeracy/. 2004). (eds).(a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . Askew & Millett.