HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf

TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. · Perancangan perlu sebelum. Perlunya peningkatan professsional. · Bull dan Buechler (1997). semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. Oleh itu. kemahiran dan pengetahuan khusus. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. . (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. i. ii. Berbentuk kolaboratif. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif.

termasuk pasukan mengajar. Bagaimana program akan dijalankan. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. Proses perubahan. iv.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. bahan yang teliti. dan Isu-isu sekolah (disiplin. Kemungkinan ia berjaya. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. . dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. Pasukan yang perlu dibentuk. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. iii. konflik dan latihan kemahiran sosial).

v. . Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. · Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. Program yang perkembangannya terbantut. Baca artikel yang diberi. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. Pembangunan kakitangan secara berterusan. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. i. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali.

(b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. . (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. Rujukan Video. Lihat Bacaan 1. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. (a) What is Inclusive Education. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda.. 2000).ii. Sila rujuk Bacaan 2. Dari bacaan dan perbualan anda. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron.

i. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. rancangan. v. vii. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. viii. Monitor. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Jalankan rancangan anda. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. Buat persediaan. iii. x. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). ix. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iv. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. ii. vi. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. .

· Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. Kakitangan sokongan. i. Kakitangan sukarela. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). anda. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. · Kenali sekolah anda. · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. dan .

· · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. Penglibatan secara fizikal. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Bahasa / terma yang digunakan. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. Penglibatan masyarakat. · Program sokongan yang sedia ada. iv. Penglibatan akademik. . v. dan Segala aktiviti inklusif. Lain lain informasi yang perlu. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. vi. Masalah disiplin dan hukuman.

. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. viii. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. 2000). (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video.vii. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. i. Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. 2000). (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi.

· Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar.· Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. ii. i. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. ii. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. iv. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. iii. . iii.

Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: . (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. (b) http://www. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron.za/LinkClick. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. ii.(c) Idea asas program inklusif. (e) Ferguson (1995).gov. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif.education. 2000). Stainback & Jackson.

Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia Pengurusan persekitaran kelas yang baik. Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. berkeperluan khas. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran iv. pengurusan kelas. iaitu: i. pelajar terlibat. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. iii. iv. ii. ii. . iii. 2000).Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. v. upaya. muncul. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. sekolah. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas.

Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. (e) Menangani keperluan sosial: i. Mempelbagaikan teknik mengajar. (d) Adaptasi kurikulum. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. Mengubah kurikulum. 2000). pelajar biasa juga. (c) Menangani kepelbagaian: i. disiplin di kelas.vi. Mengubah teknik mengajar. ii. Komuniti sosial di sekolah. ii. . Melakukan perubahan. vii. iii. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. ii. dan ada masanya. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Komuniti akademik di sekolah.

numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. Makna numerasi. (f) Iklim positif bilik darjah. v. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Brown. Secara asas. 2004). Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron.” (Brown 2004). iv. Persahabatan. underpinned by abstract visual models. vi. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. 1999. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. 2000). within the home. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. ii. Menangani pelajar bermasalah.. . employment and society. Definasi UK. iii. such as the number line. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i.iii. Mengajar kemahiran sosial.

Mengira (campur. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. tolak. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. Menyusun dan mengatur nombor. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Secara lazimnya. Membina kemahiran persepsi penglihatan. . Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah.(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. bahagi dan lain lain). numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Berfikir secara logik dan waras.

graf dan lain lain illustrasi. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. · Algebra: Melihat.- Faham menggunakan alat mengukur. Faham sistem ukuran yang berbeza. (c) Aktiviti. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: . Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. · - Statistik: Mengumpul. menganalisa dan mempersembahkan data. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. Dalam bacaan asas. mengenal. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atauBing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang).

Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Askew & Millett. (b) (c) http://www. 2004).nz/articles/numeracy/.(a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. (eds).co.kiwifamilies. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful