HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf

(b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. Berbentuk kolaboratif. Oleh itu. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. i. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif.TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. Perlunya peningkatan professsional. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. · Bull dan Buechler (1997). Perlunya masa yang cukup untuk merancang. ii. . guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. kemahiran dan pengetahuan khusus. · Perancangan perlu sebelum.

Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. konflik dan latihan kemahiran sosial). Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. iv. Bagaimana program akan dijalankan. iii. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. Proses perubahan. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Pasukan yang perlu dibentuk. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. . Kemungkinan ia berjaya. termasuk pasukan mengajar. bahan yang teliti. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. dan Isu-isu sekolah (disiplin.

· Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu.v. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. . (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. · Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. Pembangunan kakitangan secara berterusan. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. i. Baca artikel yang diberi. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Program yang perkembangannya terbantut. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional.

. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. Sila rujuk Bacaan 2.. Rujukan Video. Lihat Bacaan 1. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda.ii. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. Dari bacaan dan perbualan anda. Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. 2000). (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. (a) What is Inclusive Education. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif.

ii. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. v. Buat persediaan. rancangan. iii. vii. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iv. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. Jalankan rancangan anda. i. . vi. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. Monitor. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). ix. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. viii. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. x.

anda. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. Kakitangan sukarela. dan . jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. Kakitangan sokongan. · Kenali sekolah anda. i. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii.

Penglibatan akademik. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. · Program sokongan yang sedia ada. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Bahasa / terma yang digunakan. vi. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Lain lain informasi yang perlu. Masalah disiplin dan hukuman. Penglibatan masyarakat. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. iv. Penglibatan secara fizikal. v.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. dan Segala aktiviti inklusif. .

Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). . · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif.vii. i. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. viii. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. 2000). 2000). Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron.

ii. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. . ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. iii. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. i. iii. ii. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa.· Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. iv.

2000). bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: . semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron.education.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima.gov. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). ii. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif.(c) Idea asas program inklusif. (b) http://www. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. Stainback & Jackson.za/LinkClick. (e) Ferguson (1995).

pengurusan kelas. ii. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya.Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. iii. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia Pengurusan persekitaran kelas yang baik. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. upaya. iaitu: i. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. pelajar terlibat. 2000). (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. iii. ii. Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran iv. . iv. sekolah. v. muncul. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. berkeperluan khas.

Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. ii. (d) Adaptasi kurikulum. disiplin di kelas. ii. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Komuniti akademik di sekolah. Mempelbagaikan teknik mengajar. Mengubah kurikulum. Melakukan perubahan. (e) Menangani keperluan sosial: i. 2000). ii. Komuniti sosial di sekolah. Mengubah teknik mengajar.vi. vii. . pelajar biasa juga. (c) Menangani kepelbagaian: i. iii. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. dan ada masanya.

iv. Secara asas. ii. 1999. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. underpinned by abstract visual models. Persahabatan. such as the number line. (f) Iklim positif bilik darjah. Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. within the home. 2004).iii. Menangani pelajar bermasalah. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. iii. employment and society. Mengajar kemahiran sosial. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. v. Definasi UK. vi. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. Brown.. . 2000). “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Makna numerasi.” (Brown 2004).

· Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Berfikir secara logik dan waras. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. . Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Menyusun dan mengatur nombor. Membina kemahiran persepsi penglihatan.(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Mengira (campur. bahagi dan lain lain). Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. Secara lazimnya. tolak.

menganalisa dan mempersembahkan data. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: . Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. · - Statistik: Mengumpul. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atauBing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. Dalam bacaan asas. (c) Aktiviti. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta.- Faham menggunakan alat mengukur. mengenal. Faham sistem ukuran yang berbeza. graf dan lain lain illustrasi. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. · Algebra: Melihat.

kiwifamilies. Askew & Millett. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber.co. 2004).nz/articles/numeracy/. (b) (c) http://www.(a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. (eds). Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful