HBEF3503 Pendidikan Inklusif

HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf

guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa.TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. · Perancangan perlu sebelum. · Bull dan Buechler (1997). Oleh itu. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. Berbentuk kolaboratif. i. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. Perlunya peningkatan professsional. ii. kemahiran dan pengetahuan khusus. .

bahan yang teliti. konflik dan latihan kemahiran sosial). termasuk pasukan mengajar. iii. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. Bagaimana program akan dijalankan. dan Isu-isu sekolah (disiplin. Pasukan yang perlu dibentuk. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. iv. Proses perubahan. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. Kemungkinan ia berjaya. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. . kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. Bentuk kolabirasi yang diperlukan.

Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Pembangunan kakitangan secara berterusan. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. . Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. Program yang perkembangannya terbantut. Baca artikel yang diberi. · Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan.v. i. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan.

sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. .. Sila rujuk Bacaan 2.ii. Dari bacaan dan perbualan anda. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. 2000). (a) What is Inclusive Education. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. Rujukan Video. Lihat Bacaan 1. Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia.

Mula dengan perbincangan tentang persekolahan untuk semua pelajar. viii. v. x. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iv. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. ix. vii. vi. rancangan. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. . iii. i. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. Buat persediaan. Jalankan rancangan anda. ii. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. Monitor.Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah.

(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). · Kenali sekolah anda. Kakitangan sukarela. Kakitangan sokongan. · Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. i. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? ii. anda. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. dan .

Penglibatan secara fizikal. . Penglibatan masyarakat. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. vi. Masalah disiplin dan hukuman. Bahasa / terma yang digunakan. dan Segala aktiviti inklusif. · Program sokongan yang sedia ada. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. iv. Penglibatan akademik. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Lain lain informasi yang perlu.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. v.

2000). Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. 2000). (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). . viii. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif.vii. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. i. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron.

ii. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. i. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. iv. iii. ii. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas.· Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. . terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. iii. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas.

gov. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: . Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan.(c) Idea asas program inklusif. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. (b) http://www. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. (e) Ferguson (1995). Stainback & Jackson. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am.education. 2000).za/LinkClick. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. ii. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii.

iii. v. sekolah. upaya. ii. berkeperluan khas. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. pelajar terlibat. iii. pengurusan kelas. 2000). Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran iv. iaitu: i. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia Pengurusan persekitaran kelas yang baik. muncul.Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. . (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. iv. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. ii. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i.

Komuniti akademik di sekolah. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Mempelbagaikan teknik mengajar. 2000). iii. Mengubah kurikulum. ii. ii. Mengubah teknik mengajar. pelajar biasa juga. Komuniti sosial di sekolah. ii. (c) Menangani kepelbagaian: i. Melakukan perubahan. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. dan ada masanya. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron.vi. (d) Adaptasi kurikulum. vii. . (e) Menangani keperluan sosial: i. disiplin di kelas.

iv. . Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. ii.iii. Definasi UK. Makna numerasi.. within the home. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. Bacaan Utama: Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. 1999. Menangani pelajar bermasalah. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. vi. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. v. iii. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Brown. Mengajar kemahiran sosial. HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. such as the number line. (f) Iklim positif bilik darjah. Secara asas.” (Brown 2004). employment and society. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. 2000). Persahabatan. underpinned by abstract visual models. 2004).

Menyusun dan mengatur nombor. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. bahagi dan lain lain). Membina kemahiran persepsi penglihatan. tolak. Berfikir secara logik dan waras. Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. Secara lazimnya. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). . · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan.(b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. Mengira (campur.

· - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. menganalisa dan mempersembahkan data. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atauBing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. (c) Aktiviti. Faham sistem ukuran yang berbeza. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data.- Faham menggunakan alat mengukur. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. Dalam bacaan asas. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: . · - Statistik: Mengumpul. graf dan lain lain illustrasi. · Algebra: Melihat. mengenal.

(a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown.kiwifamilies.co. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. (b) (c) http://www. (eds). Askew & Millett.nz/articles/numeracy/. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . 2004).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful