P. 1
Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang

Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang

|Views: 15|Likes:
Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang
Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang

More info:

Published by: Nurul Shahida Mohd Azilah on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

ANALISA PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TENTANG MANUSIA

Manusia dijadikan sebagai insan iaitu makhluk terbaik yang diberi dua peranan iaitu sebagai khalifah Allah s.w.t di muka bumi dan sebagai hamba yang diperintahkan supaya beribadah kepadaNya. Sebelum Allah s.w.t menjadikan manusia (Adam), terlebih dahulu Allah s.w.t telah menciptakan alam dan seluruh cakerawala, bulan, bintang, matahari dan bumi dengan segala isinya iaitu tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup di laut, haiwan yang terbang di udara, haiwan yang hidup di darat dan sebagainya. Allah s.w.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kelebihan diri kita dari segi unsure-unsur dalam dengan dikurniakan oleh Allah s.w.t ialah akal untuk berfikir dan hati sebagai khazanah untuk menyimpan segala rahsia dan ingatan. Penciptaan manusia sebagai hamba mewujudkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah s.w.t yang telah menciptakannya

sebagaikhalik. Kesan daripada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba ini ialah pengabdian. Manusia terikat dengan kewajipan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t, khalik yang telah menciptakannya. Rasa kebertanggungjawaban ini sentiasa wujud dalam sanubari manusia semenjak sebaik sahaja Adam dihidupkan di dalam syurga hinggalah ke hari ini dan akan berterusan hinggalah hari sejurus bermulanya kiamat.

nafs (diri) dan „aql (akal). Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya‟ telah mengutarakan teori manusia berdasarkan ayat AlQuran dalam surah Sad ayat 72 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya (manusia).serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)…” . Sepanjang perjalanan mencari menggunakan upaya akal budi ini akhirnya wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang sering berbeza antara satu kaum.Namun. organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya. atau secara campuran. mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana. Dalam antropologi kebudayaan. mereka juga seringkali dibandingkan dengan bangsa lain. rohani. zaman atau tempat yang lain. Konsep manusia menurut Imam Ghazali dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada qalb (hati). manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak). walaupun manusia menyedari kewajipan mereka untuk mengabdi kepada penciptanya. mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. sudah tentu ada kepercayaan yang lebih menghampiri kebenaran tetapi tidak mungkin akan sampai atau menemui kebenaran sebenar itu kerana ia diperolehi menggunakan upaya akal budi yang juga diciptakan dan dibekalkan bersama-sama manusia itu sendiri. Secara biologi. dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dokongan satu sama lain serta pertolongan. dan istilah kebudayaan. atau tempat dengan kaum. dalam mitos. Antara kepercayaankepercayaan yang berlainan ini. dikaikan dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. roh. Dalam hal kerohanian. Manusia dapat diertikan berbeza-beza menurut biologi. sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Atas sebab itulah manusia menggunakan upaya akal budinya untuk mencari jalan bagi mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. zaman. dalam agama.

Imam al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuhtumbuhan dengan unsur-unsur tertentu.w. roh. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan.t memiliki unsur-unsur rohaniah iaitu qalb. Ke empat tempat sifat ini memang ada pada jiwa manusia. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya. Roh mempunyai dua pengertian:- . suci dan murni. sifat haiwan. sayangkan kehidupan dan kepandaian manusia suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. Tindakan yang mulia menyucikan serta membawa nur pada jiwa sementara tindakan jahat dan membawa dosa mengotorkan jiwa sehingga hilang nurnya. Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia. Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberi kesedaran tentang hakikat dirinya yang tinggi. Imam al Ghazali telah menghuraikan unsur kerohanian melalui kejadian manusia: ROH (AR-RUH) Imam al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya „Ulumuddin telah membezakan di antara roh dengan jasad. nafs. Namun manusia juga akan terjerumus ke lembah yang lebih rendah dari haiwan.w. Manakala dalam bukunya Kimyatus Sa‟adah menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah s. Jesteru. dan „aql. Justeru itu. di samping itu manusia mempunyai roh Ilahi yang bertentangan dengan nafsu itu. kebendaan. sifat syaitan dan sifat malaikat. Di samping itu Al-Ghazali turut membicarakan tentang pelbagai sifat manusia di dalam kitab Ihya‟ iaitu sifat jahat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks.t adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan.Manusia yang diciptakan Allah s. Ilmu dan tindakan yang mulia adalah penting untuk menyucikan diri manusia. manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. huraian Imam Al-Ghazali cukup jelas bahawa manusia memang ada kecenderungan untuk meningkatkan hakikat dirinya yang suci bersih.

Dari segi rohaninya. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja” Menurut Imam Al-Ghazali. ia merupakan satu gejala yang lembut. Di dalam al-Quran surah Al-Israa‟ ayat 85 telah dinyatakan sebagai berikut: “Dan mereka itu bertanya kepadamu tentang roh. . ia merupakan seketul darah beku (jantung) yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertemuan saraf dari seluruh badan. HATI (AL-QALB) Dari segi fizikal. penglihatan dan pendengaran itu sama seperti pancaran sinar dari sebuah lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. pancaran sinar kehidupan. nafsu(alNafs) dan akal (al-„Aql). Ia merupakan satu organ yang amat penting yang mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan. halus (latifah) dan bersifat ketuhanan. sedangkan roh dan geraknya di dalam batin itu seperti geraknya cahaya lampu di sudut-sudut rumah yang digerakkan oleh penggeraknya. Ia menggunakan seluruh daya sebagai alat kelengkapannya. Ia turun ke dunia ibarat pengembara yang mengunjungi negeri asing untuk melakukan tugasnya. walaubagaimanapun segala gambaran yang mendalam tentang hakikat roh yang sebenar tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. perasaan. roh manusia mempunyai tiga unsur yang membezakannya dengan roh makhluk-makhluk lain iaitu hati (al-Qalb). Hidup itu laksana sinar yang berada di dinding. Roh dalam pengertian pertama merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani. Ini kerana kebanyakan akal dan kefahaman manusia lemah untuk memahaminya. dengan perantaraan otot-otot dan urat-urat yang beraneka ragam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian tubuh. kemudian ia akan kembali ke tempat asalnya. sehingga tidak ada satu bahagian pun dari rumah yang tidak terkena sinarannya. Perjalanannya di dalam tubuh. Ia tidak tergolong dalam bentuk yang zahir melainkan halus dan ghaib. Ia menjadi sumber nyawa atau kehidupan manusia. Roh dalam pengertian kedua ini termasuk sesuatu perkara yang mengagumkan dan bersifat ketuhanan.1. 2. Katakanlah! Roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Bermaksud yang halus (latifah) dari manusia iaitu yang mengetahui dan merasa.

hati itulah yang dapat mengetahui (sifat-sifat.w. pembantu dan alat-alat yang melayani dan menyokong tugas hati. hati menjadi pusat segala keinginan. penglihatan. Segala anggota tubuh badan yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaannya sama ada untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran. Kepatuhan anggota-anggota dan pancaindera kepada hati menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah s.t dan dapat menyingkap apa yang berada di sisi Allah s.w.t. dicela dan dituntut atau diminta bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya.t.w. Menurut Imam alGhazali.t. beramal untuk Allah s.w. perbuatan dan lain-lain). Tentera-tentera hati ini terbahagi kepada dua iaitu pasukan lahiriah dan batin.w. kesempurnaan dan kebanggaannya manakala di akhirat kelak merupakan bekalan dan barang simpanannya. . Dengan ini Imam al-Ghazali mensifatkan hati sebagai raja kepada seluruh anggota manusia di mana semua anggota telah bernaluri untuk tunduk kepada hati. Pasukan lahiriah ialah semua anggota zahir manusia manakala pasukan batin merangkumi pancaindera seperti syahwat dan amarah yang merupakan motif atau penggerak-penggerak serta deria lain yang dapat memberi persepsi seperti pendengaran. Hati sebagai raja mempunyai bala tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan manusia. yang mana di dunia ini makrifat itu merupakan keindahan. bukan setakat dengan anggota-anggota tubuh lahir. yang diseksa. Untuk ber„makrifat‟ kepada Allah s. Ini bermaksud. kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan utuk ber„makrifat‟ (mengenal) kepada Allah s. berilmu dan mengenal penciptanya.t.w. manusia haruslah menyiapkan diri dengan hatinya.t. hati sebagai sesuatu yang lembut adalah hakikat manusia yang dapat memahami. Hati itulah juga yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Allah s. iaitu manusia yang menjadi sasaran perintah dan larangan Allah s. cita-cita dan kemahuan. sentuhan dan sebagainya. Maka.w.Dalam pengertian ini.t dan di hadapan-Nya. Anggotaanggota tubuh lahir itu hanyalah sebagai pengikut.

Di sini hati ibarat sebuah cermin yang cerah dan bersih..t. manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan mewarisi sifat-sifat keTuhanan seperti pengasih. maka ia mengenal Tuhannya.t.w. Tetapi apabila orang tidak mengenal hati. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dan ia terjadi secara berperingkat selepas kelahiran manusia. maka ia tidak mengenal penciptanya. Namun.w. maka ia tidak mengenal dirinya sendiri.t. dialah yang dihisab. dan apabila ia mengenala dirinya. Perbuatan-perbuatan yang keji oleh hati dan anggota-anggota tubuh itu akan menentukan gelap atau hitamnya hati itu kerana setiap wadah atau bekas itu akan menampakan percikan apa yang ada di dalamnya. Sebagai kesimpulan.w. dialah yang dicela. pengampun dan sebagainya. Cahaya hati itu akan tersebar ke seluruh anggota tubuh apabila ia kuat beribadah.Di samping itu. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” . Hatilah yang banyak mempengaruhi tingkahlaku dan melalui hati.t berdasarkan penggerakpenggerak hati sehingga dapat mengetahui urusan dunia dan akhirat. maka dialah yang dituntut.t. seseorang itu akan beroleh keuntungan apabila ia membersihkan hati. Apabila hati terlalai maka ia akan terhalang daripada mengenali Allah s. maka ia mengenal dirinya. Apabila ia tenggelam dengan hal-hal yang selain daripada Allah s.w. penyayang.w. apabila orang mengenal hatinya. Sebagaimana yang diketahui. Sesungguhnya terdapat empat elemen asal dalam menentukan sifat manusia terutama dalam tingkahlaku lahiriah dan kualiti-kualiti mentalnya. . yang dapat memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan Allah s. Justeru. hati manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib dan melaluinya manusia dapat menerima maklumat-maklumat berhubung dengan alam ghaib dan diberi ilham atau intuisi tertentu. hati merupakan elemen yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. manusia mampu mendekati Allah s. dan apabila ia tidak mengenal dirinya sendiri. sedangkan hal ini tidak berlaku jika dia berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah s.

Akhir sekali ialah penjelmaan unsur-unsur ketuhanan (Rabbaniah). maka ia akan menolak manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang berunsurkan kebinatangan. jika kemarahan tidak terkawal. Dari unsur inilah terbitnya keinginan untuk makan. tidur dan kegiatan-kegiatan ini jika dikawal dapat memanfaatkan jasad dan roh untuk meneruskan kehidupannya.Walau bagaimanapun setelah kelahirannya. Dalam hubungan ini. maka sewaktu manusia dikuasai oleh sifat ghadhab akan timbul perbuatan-perbuatan berbentuk permusuhan. menyerang orang lain dan sebagainya. Pada satu tahap tertentu. minum. Seterusnya pada peringkat baligh. Sekiranya tidak dikawal oleh pertimbangan akal. manusia mula menghadapi perkembangan empat unsur yang seterusnya menghasilakn empat sifat umum bagi manusia. terlepas dari ikatan sifat kehambaan serta ingin memperlihatkan segalanya sekalipun mengaku dirinya sempurna. akan terbina terbina unsur-unsur kesyaitanan. tujuan unsur ini adalah sebagai satu cara melindungi roh dan jasad dari sebarang kemudaratan. manusia sering menganggap dirinya lebih berkuasa dan ia mahukan kebebasan. Tujuannya adalah untuk menjaga dari segala yang dapat mencederakan jasmani. Sesuai dengan sifat-sifat kesyaitanan. Namun begitu. manusia akan mempunyai sifat-sifat yang sering menimbulkan perseteruan dan penipuan. manusia mula menggunakan kepandaian yang ada padanya untuk memikirkan tipu daya bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu. serentak dengan perkembangan akal. mengajak untuk menangkis dan bertahan merupakan sifat-sifat untuk mempertahankan diri manusia dari segala ancaman. Dalam hal ini. Unsur-unsur ini membawa kecenderungan kepada manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemenangan. Unsur yang kedua ialah unsur kebuasan (sab‟iyya) iaitu sifat marah (ghadhab). Unsur pertama yang tercipta ialah unsur kehaiwanan (bahimiyya) iaitu kehendak (syahwat) yang bertanggungjawab terhadap kualiti kehaiwanan yang ada pada manusia. Walau bagaimanapun. sifat-sifat seperti cemburu. . Di sini. keinginan syahwat ini mempunyai sifat untuk mendesak manusia melepaskan kehendaknya secara bebas. kebencian.

a.Nafs al-Ammarah : Iaitu nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai unsur-unsur kebaikan dan sentiasa cenderung kepada kejahatan. Ia mempunyai dua pengertian:Pertama: al-Nafs ialah sesuatu yang abstrak yang merangkumi daya marah dan nafsu syahwat pada manusia. “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberi. bersifat tergesa-gesa. mereka tidak akan dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan malah timbul rasa bangga di atas tindakan jahatnya. . Firman Allah s. Imam al-Ghazali telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat : i.Ringkasnya dalam diri manusia terdapat campuran sifat ini yang kesemuanya terkumpul dalam hati dan penting sebagai potensi-potensi penggerak tingkahlaku manusia. lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)” Secara khususnya. Nafsu ini tidak mengambil kira perhitungan akal dan bersifat mendesak untuk melepaskan kehendaknya. al-Nafs (nafsu) merupakan sifatsifat tercela yang ada pada manusia sehingga mereka mengatakan bahawa tidak dapat tidak nafsu mestilah dilawan dan diperangi. melampaui batas dan sebagainya.w yang bermaksud : “Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu” Kedua: Yang bersifat halus (latifah) iaitu hakiki pada manusia atau diri manusia dan zatnya. Bagi pemilik nafsu ini. Bagi ahli tasawwuf. Susunan-susunan sifat manusia ini banayk digambarkan dalam Al-Quran. Ini adalah tahap jiwa yang paling rendah malah kedudukannya adalah lebih rendah daripada binatang.t dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 : “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!. NAFSU (AL-NAFS) Di dalam roh manusia juga terdapat unsur al-Nafs. Sabda Nabi s. Desakandesakan ini berupaya menundukkan manusia mengikut kemahuannya. Secara keseluruhan berbagai-bagai sifat yang terbit dari manusia seperti zalim dan bodoh. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat ia disebut al-Nafs al-Muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang).w.

Sebagaimana Nafs al-Mulhamah. penzina. iaitu peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan. Manusia yang memiliki nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya. manusia yang memiliki nafsu jenis ini juga akan mengalami peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan dan biasanya kebaikan yang akan mencapai kemenangan.w. penjudi dan sebagainya kerana ia sentiasa tunduk dan patuh menurut kehendah nafsu syahwat dan hasutan syaitan. pemabuk.Nafs al-Mulhamah : Iaitu nafsu yang mengandungi unsur kejahatan dan kebaikan. . maka manusia itu akan menjadi seorang yang zalim. jika nafsu ini ada di dalam jiwa manusia. Tetapi nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik. penjenayah.Nafs al-Lawwamah : Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. Di tahap ini. Biasanya kejahatan akan memperolehi kemenangan. nafsu yang baik adalah lebih banyak daripada nafsu yang jahat.t telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 : “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong melakukan kejahatan” ii. iii. Namun di sini. masih ada sifat-sifat yang terdapat dalam nafs al-Ammarah tetapi telah wujud kesedaran untuk berjuang memeranginya.Justeru. Allah s.

sama ada kebaikan atau keburukan dan melaksanakan titah perintah hati (al-Qalb) sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan. Jadi dapat disimpulkan bahawa nafsu mempunyai dua kekuatan yang amat bertentangan. Ia berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati yang boleh mempengaruhi atau menyucikannya dan mendekatkannya kepada Allah s. Justeru. Pengertian nafsu ini secara hakikatnya menunjukkan martabat manusia yang paling mulia dan diperingkat ini nafsu manusia yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan telah terbimbing ke jalan yang benar serta telah mendapat rahmat dari Tuhan. Kekuatan pertama ialah kekuatan kebaikan seperti pemurah. penipu dan sebagainya.t. penyayang.w. iv. Ikhlas dan sebagainya.w.Nafs al-Muthmainnah: Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja. .t. belas kasihan. Dari segi kerohanian pula.Nafsu di sini selalu membuat perhitungan mengenai tindak-tanduknya. Dari segi fizikalnya. bagi mereka yang memiliki nafsu ini bermakna mereka adalah golongan yang dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyeksaan. Nafsu ini merupakan nafsu yang tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta mempunyai segala sifat kemuliaan. akal merupakan satu keupayaan untuk menggarap ilmu pengetahuan tentang hakikat segala hal. Ia mempunyai daya kekuatan untuk menimbang sesuatu itu. AKAL(AL-„AQL) Selain hati dan nafsu. Struktur biologikalnya sama di antara manusia dengan haiwan tetapi kuantitinya sahaja berbeza. di dalam roh juga terdapat akal (al-„Aql). Ia mempunyai kriteria menyesali kegiatan maksiatnya tetapi hatinya belum tetap dengan keimanan yang kukuh. ia merupakan otak. Al-Ghazali menganggap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s. kekuatan kedua pula ialah kekuatan kejahatan seperti pemarah. Tujuan mencela ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. jujur. pendendam.

Kedudukan akal dalam kehidupan manusia menurut pandangan Islam adalah jelas sebagai bakat yang menjadikan manusia berupaya menerima tanggungjawab dari Allah s. manusia bersedia untuk menerima pelbagai ilmu nazari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang memerlukan pemikiran. Dengan yang demikian. Akal mampu membentuk keperibadian manusia dan merupakan hakikat kepada jiwa yang mempunyai ciri-ciri kemalaikatan. tetapi akal dapat melihat dan mengerti dirinya dan sifat-sifatnya sendiri. membezakan sesuatu dan membezakan antara hidayah dan kesesatan.Al-Ghazali melihat akal sebagai salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir dan membuat penaklukan bagi mengetahui segala hakikat tentang sesuatu. di dalam karya yang dihasilkan. Berikut adalah perincian mengenai pendapat beliau tersebut:i. .t. Beliau berpendapat sebenarnya penjelasan akal adalah lebih sesuai disebut Nur kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan. akal adalah fakulti yang paling tinggi dan mulia dalam diri manusia dan ia tidak dikurniakan walaupun kepada malaikat sekalipun. Imam al-Ghazali mengaitkan akal dengan konsep Nur (cahaya). Akal sebagai tenaga untuk berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara dan merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat darinya. Kesempurnaan amalan tidak akan dicapai selagi tidak menggunakan alat tertinggi dari peralatan jiwa dan tanpanya manusia tidak ada bezanya dengan haiwan. Dengan akal.w. beliau membincangkan beberapa keistimewaan dan keupayaan akal serta membandingkannya dengan keupayaan atau kekurangan mata manusia agar kefahaman tentang keistimewaan akal itu menjadi lebih jelas. Akal adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada haiwan. Justeru. Mata sebenarnya tidak dapat melihat dirinya sendiri. Dengan akal manusia dapat memikirkan untuk melakukan sesuatu.

Akal adalah penjelmaan daripada„Devine Intelligence‟ iaitu tempat datangnya „Hikmah Ilahi‟. Menurut pandangan Islam. manusia adalah makhluk yang diberi akal yang dapat mengenal Allah dan merealisasikan-Nya. Dia boleh memilih apa yang membawanya kepada Allah. iii. tetapi bagi akal adalah sebaliknya. Bahkan mata hanya sanggup melihat bentukbentuk yang bersifat lahiriah jauh daripada hakikat kenyataan. Mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di belakang dinding. Mata tidak dapat melihat benda yang sangat dekat atau sangat jauh. bau-bauan. pedih dan lain-lain. rasa dingin. bebas menjelajahi dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat serta benar. . Mata tidak dapat melihat suara. Mata hanya dapat melihat bahagian-bahagian dari benda yang wujud. iv. vi. Akal dapat bergerak dengan bebas sehingga ke alam ghaib dan langit yang paling atas. Tetapi akal dapat memahami benda yang tidak terbatas. Seterusnya manusia mempunyai keupayaan yang menjadikannya bebas untuk memilih. Dengan keupayaan tersebut dia boleh memilih untuk tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. Mata juga tidak dapat melihat rasa kejiwaan seperti kegembiraan. Akal pula dapat memecah masuk ke dalam dasar batin bahagian dalam diri benda-benda itu malah sampai kepada intipati hakikat rahsia sesuatu. seperti konsep. idea dan tanggapan.ii. rasa panas. Tetapi akal dapat menangkap semua yang telah disebutkan itu kerana ia mengetahui zahir dan batin. Ini kerana akal mengenal sesuatu yang abstrak. Ia tidak dapat melihat bahagian yang ada di dalamnya iaitu yang berada di dalam hati atau hakikat. Mata hanya dapat melihat benda yang berjasmani. Akal itu terbuka dan dapat melampaui tanggapan jauh dan dekat. Walau bagaimanapun kehendak Allahlah yang tidak terbatas kerana Dialah zat yang mutlak sebaliknya kebebasan manusia hanyalah relatif. rasa (makanan). mendengar dan sebagainya. sukacita. Penglihatan mata tidak boleh melihat benda yang tidak terbatas. v. Akan tetapi bagi akal sama sahaja. Mata hanya dapat melihat bahagian luar dari permukaan benda iaitu lahirnya sahaja. baik yang dekat mahupun yang jauh.

Justeru. Mata sering menganggap yang besar itu kecil. dapat difahami bahawa cahaya (Nur) itu dapat dinamakan sebagai mata dan disebut cahaya mata (Nurul‟ain). mereka itulah orang-orang yang benar”. Dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali berbicara mengenai sikap dan tindak tanduk manusia yang diistilahkan sebagai suluk atau akhlak. Imam al-Gazali menyimpulkan bahawa semua aspek kerohanian seperti nafsu. Suluk dan akhlak manusia bukanlah tingkah laku zahir yang dapat dilihat tetapi lebih kepada tingkah-laku kerohanian yang mempengaruhi tindakan manusia. . malahan akan dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. Namun yang lebih tepat dan patut dinamakan cahaya itu adalah akal iaitu cahaya akal (Nurul‟aql). Imam al-Ghazali menggariskan tingkahlaku manusia berasaskan kepada surah AlHujurat ayat 15 : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. maka ia tidak akan merasa bersalah. Oleh itu. Sebaliknya akal mengetahui bahawa bintang-bintang ataupun matahari lebih besar bahkan berganda-ganda lebih besar daripada bumi.vii. apabila akal itu suci dan terpisah daripada perasaan bimbang dan khayal. akal dan hati adalah rahsia Allah yang yang bersifat ruhani dan tidak berjisim.

beliau memberikan lima sebab kenapa hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan. beliau mengaitkan kekosongan dan kelemahan hati manusia itu dengan tahap perkembangan seseorang individu itu sendiri(iaitu manusia yang membesar dengan . kerana hati yang masih tidak matang untuk menerima pengetahuan apatah lagi memahami seperti bayi atau kanak-kanak. hati yang tidak matang untuk menerima pengetahuan atau memahami seperti bayi atau kanak-kanak. Mat Akhir Pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu makrifat iaitu mengenal Allah SWT pada Zat-nya. Pertama. hati yang tidak mahu ambil peduli apabila sampai petunjuk kepadanya tetapi merelakan dirinya dalam keadaan sesat. Kelima.Madya Dr. Manakala berdasarkan perbincangan al-Ghazali dalam kitab al-Munqidh min al-Dalal .Noor Shakirah bt. hati yang tidak dapat memahami betul-betul atau hati tertutup kerana dicemari oleh dosa dan maksiat. Bagaimanapun. hati yang tertutup disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap perkara yang karut. Kedua.Al-Ghazali mempunyai pendapat yang berlainan mengenai hati manusia pada awalnya iaitu ruh manusia dicipta dalam keadaan kosong dan penuh kelemahan yang mungkin dirujuk kepada jenis hati yang yang tidak dapat menerima pengetahuan yang pertama. Menurut alGhazali. pada asalnya. ruh manusia berupaya menerima semua jenis ilmu pengetahuan yang baik di sisi islam tetapi dihalang daripada memahami kebenaran apabila dicemari oleh kemewahan dunia semata-mata yang menyebabkan ruh tidak dapat membezakan yang baik dan tidak baik. hati yang berpaling daripada kebenaran.pada Sifat-nya. Keempat. Al-Ghazali membincangkan bagaimana cara-cara untuk merawat penyakit-penyakit yang merosakkan sifat ruh yang sebenar dan bagaimana untuk membaik pulih ruh manusia itu agar kembali kepada ruh yang tunduk kepada Allah.Topik yang dianalisiskan:The Soul and Its Relation To Knowledge(Ruh dan Kaitannya dengan Pengetahuan) daripada:Buku Al-Ghazali and His Theory Of The Soul (Al-Ghazali dan Teori Ruh) oleh Prof. Ketiga.pada Asma‟nya dan pada Af‟al-nya. Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb. Berdasarkan kitab al-Ghazali.

perintah menuntut ilmu (al-ta‟allum) sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesempurnaan roh manusia itu agar kembali kepada fitrah dan pengetahuan yang asal mengenai Tuhan yang satu iaitu Allah yang telah hilang atau terlupa ekoran daripada kelekaan manusia terhadap kemewahan dunia yang merupakan faktor utama yang merosakkan hati manusia. Tanpa kelima-lima halangan yang menyebabkan hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan ini. . Berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit.(Riwayat Muslim) Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali bahawa roh manusia itu pada asal kejadiannya sememangnya mempunyai pengetahuan yang kukuh .Rasulullah s.w sendiri pernah bersabda:“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah(bersih dan suci). semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khuatir tidak akan melaksanakannya.Hal yang demikian kerana itulah fitrah manusia yang sebenarnya iaitu berhati bersih dan suci yang menjadikan manusia itu mulia dan berbeza dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seperti binatang dan tumbuhan.a.”.hati yang kosong dan lemah).72). hati manusia sudah pasti berupaya untuk membezakan antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi. Maka kedua-dua ibu bapalah yang menjadikannya yahudi. dengan menuntut ilmu sajalah seseorang itu dapat menyempurnakan kembali hati mereka dan mencapai ketenangan yang sebenar. nasrani atau majusi. oleh itu. lalu dipikullah amanat itu oleh manusia…” (33. .

jelas bahawa ilmu makrifatullah dan kepatuhan kepada perintah Allah ialah ubat yang berkesan untuk penyakit yang sedemikian. Apatah lagi jiwa yang sakit.Pengetahuan tentang tentang Tuhan dunia dunia iaitu diri iaitu yang akhirat yang Allah sendiri SWT sebenar sebenar. Begitu juga dalam Kimiya-I Sa‟adah. dalam Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb . Kaedah ini dihasilkan untuk mengembalikan hati-hati yang sudah tercemar kepada Allah. . tentang tentang selepas *Hakikatnya.Dengan memenuhi ruh dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Oleh itu.Pengetahuan 3.Pengetahuan 4.al-Ghazali turut menekankan perkara yang sama iaitu kesetiaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan boleh membersihkan dan menyucikan hati. al-Ghazali menekankan perkara yang sama dalam kebanyakan buku beliau. kelemahan hati dapat dihilangkan.Pengetahuan 2. al-Ghazali menyenaraikan ilmu kimia (kaedah istimewa) yang dapat membersihkan hati daripada unsure-unsur negatif. kaedah kimia ini mempunyai 4 unsur utama: 1. AlGhazali juga berpendapat bahawa pengabaian ilmu ketuhanan merupakan racun yang boleh memusnahkan hati manusia dan mengingkari perintah Allah dengan mengikut jejak langkah syaitan juga boleh menyebabkan hati yang berpenyakit. Selain itu. lagi perlu mendekatkan diri dan cuba memenuhi keperluan ruh diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->