ANALISA PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TENTANG MANUSIA

Manusia dijadikan sebagai insan iaitu makhluk terbaik yang diberi dua peranan iaitu sebagai khalifah Allah s.w.t di muka bumi dan sebagai hamba yang diperintahkan supaya beribadah kepadaNya. Sebelum Allah s.w.t menjadikan manusia (Adam), terlebih dahulu Allah s.w.t telah menciptakan alam dan seluruh cakerawala, bulan, bintang, matahari dan bumi dengan segala isinya iaitu tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup di laut, haiwan yang terbang di udara, haiwan yang hidup di darat dan sebagainya. Allah s.w.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kelebihan diri kita dari segi unsure-unsur dalam dengan dikurniakan oleh Allah s.w.t ialah akal untuk berfikir dan hati sebagai khazanah untuk menyimpan segala rahsia dan ingatan. Penciptaan manusia sebagai hamba mewujudkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah s.w.t yang telah menciptakannya

sebagaikhalik. Kesan daripada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba ini ialah pengabdian. Manusia terikat dengan kewajipan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t, khalik yang telah menciptakannya. Rasa kebertanggungjawaban ini sentiasa wujud dalam sanubari manusia semenjak sebaik sahaja Adam dihidupkan di dalam syurga hinggalah ke hari ini dan akan berterusan hinggalah hari sejurus bermulanya kiamat.

atau secara campuran. sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.Namun. zaman atau tempat yang lain. Konsep manusia menurut Imam Ghazali dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada qalb (hati). dalam agama. roh. Secara biologi. mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. Atas sebab itulah manusia menggunakan upaya akal budinya untuk mencari jalan bagi mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. rohani. Antara kepercayaankepercayaan yang berlainan ini. dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dokongan satu sama lain serta pertolongan. dan istilah kebudayaan. mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana. nafs (diri) dan „aql (akal). walaupun manusia menyedari kewajipan mereka untuk mengabdi kepada penciptanya.serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)…” . mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. zaman. mereka juga seringkali dibandingkan dengan bangsa lain. sudah tentu ada kepercayaan yang lebih menghampiri kebenaran tetapi tidak mungkin akan sampai atau menemui kebenaran sebenar itu kerana ia diperolehi menggunakan upaya akal budi yang juga diciptakan dan dibekalkan bersama-sama manusia itu sendiri. Sepanjang perjalanan mencari menggunakan upaya akal budi ini akhirnya wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang sering berbeza antara satu kaum. Manusia dapat diertikan berbeza-beza menurut biologi. organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya. Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya‟ telah mengutarakan teori manusia berdasarkan ayat AlQuran dalam surah Sad ayat 72 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya (manusia). Dalam hal kerohanian. atau tempat dengan kaum. dikaikan dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak). dalam mitos. Dalam antropologi kebudayaan.

Jesteru.t memiliki unsur-unsur rohaniah iaitu qalb. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks. Tindakan yang mulia menyucikan serta membawa nur pada jiwa sementara tindakan jahat dan membawa dosa mengotorkan jiwa sehingga hilang nurnya. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. sayangkan kehidupan dan kepandaian manusia suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik. dan „aql. nafs. Justeru itu.Manusia yang diciptakan Allah s. Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberi kesedaran tentang hakikat dirinya yang tinggi. Di samping itu Al-Ghazali turut membicarakan tentang pelbagai sifat manusia di dalam kitab Ihya‟ iaitu sifat jahat. Roh mempunyai dua pengertian:- . Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia. kebendaan. manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. huraian Imam Al-Ghazali cukup jelas bahawa manusia memang ada kecenderungan untuk meningkatkan hakikat dirinya yang suci bersih.t adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan. roh. Ilmu dan tindakan yang mulia adalah penting untuk menyucikan diri manusia. Namun manusia juga akan terjerumus ke lembah yang lebih rendah dari haiwan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan.w. Ke empat tempat sifat ini memang ada pada jiwa manusia. di samping itu manusia mempunyai roh Ilahi yang bertentangan dengan nafsu itu.w. Manakala dalam bukunya Kimyatus Sa‟adah menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah s. sifat haiwan. Imam al Ghazali telah menghuraikan unsur kerohanian melalui kejadian manusia: ROH (AR-RUH) Imam al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya „Ulumuddin telah membezakan di antara roh dengan jasad. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya. Imam al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuhtumbuhan dengan unsur-unsur tertentu. suci dan murni. sifat syaitan dan sifat malaikat.

sedangkan roh dan geraknya di dalam batin itu seperti geraknya cahaya lampu di sudut-sudut rumah yang digerakkan oleh penggeraknya. Katakanlah! Roh itu dari perkara urusan Tuhanku. kemudian ia akan kembali ke tempat asalnya. Ia merupakan satu organ yang amat penting yang mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan. HATI (AL-QALB) Dari segi fizikal. Bermaksud yang halus (latifah) dari manusia iaitu yang mengetahui dan merasa. Dari segi rohaninya. dengan perantaraan otot-otot dan urat-urat yang beraneka ragam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian tubuh. Ia turun ke dunia ibarat pengembara yang mengunjungi negeri asing untuk melakukan tugasnya. pancaran sinar kehidupan. walaubagaimanapun segala gambaran yang mendalam tentang hakikat roh yang sebenar tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. Hidup itu laksana sinar yang berada di dinding. roh manusia mempunyai tiga unsur yang membezakannya dengan roh makhluk-makhluk lain iaitu hati (al-Qalb). 2. Roh dalam pengertian pertama merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani. ia merupakan satu gejala yang lembut. penglihatan dan pendengaran itu sama seperti pancaran sinar dari sebuah lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. Ia menjadi sumber nyawa atau kehidupan manusia. perasaan. Ia menggunakan seluruh daya sebagai alat kelengkapannya. sehingga tidak ada satu bahagian pun dari rumah yang tidak terkena sinarannya. Ia tidak tergolong dalam bentuk yang zahir melainkan halus dan ghaib. ia merupakan seketul darah beku (jantung) yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertemuan saraf dari seluruh badan. .1. halus (latifah) dan bersifat ketuhanan. nafsu(alNafs) dan akal (al-„Aql). Perjalanannya di dalam tubuh. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja” Menurut Imam Al-Ghazali. Ini kerana kebanyakan akal dan kefahaman manusia lemah untuk memahaminya. Di dalam al-Quran surah Al-Israa‟ ayat 85 telah dinyatakan sebagai berikut: “Dan mereka itu bertanya kepadamu tentang roh. Roh dalam pengertian kedua ini termasuk sesuatu perkara yang mengagumkan dan bersifat ketuhanan.

hati sebagai sesuatu yang lembut adalah hakikat manusia yang dapat memahami. Menurut Imam alGhazali. cita-cita dan kemahuan. kesempurnaan dan kebanggaannya manakala di akhirat kelak merupakan bekalan dan barang simpanannya. iaitu manusia yang menjadi sasaran perintah dan larangan Allah s.t.w. Untuk ber„makrifat‟ kepada Allah s. yang mana di dunia ini makrifat itu merupakan keindahan. penglihatan.w. Hati sebagai raja mempunyai bala tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan manusia.w. hati menjadi pusat segala keinginan. Tentera-tentera hati ini terbahagi kepada dua iaitu pasukan lahiriah dan batin. Kepatuhan anggota-anggota dan pancaindera kepada hati menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah s.w. Ini bermaksud. hati itulah yang dapat mengetahui (sifat-sifat. beramal untuk Allah s. perbuatan dan lain-lain).t. kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan utuk ber„makrifat‟ (mengenal) kepada Allah s. berilmu dan mengenal penciptanya. Segala anggota tubuh badan yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaannya sama ada untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran. Maka. . Pasukan lahiriah ialah semua anggota zahir manusia manakala pasukan batin merangkumi pancaindera seperti syahwat dan amarah yang merupakan motif atau penggerak-penggerak serta deria lain yang dapat memberi persepsi seperti pendengaran.t.t dan di hadapan-Nya. sentuhan dan sebagainya.Dalam pengertian ini. pembantu dan alat-alat yang melayani dan menyokong tugas hati. bukan setakat dengan anggota-anggota tubuh lahir.w. yang diseksa. Hati itulah juga yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Allah s.w.t dan dapat menyingkap apa yang berada di sisi Allah s.t.t.w. Anggotaanggota tubuh lahir itu hanyalah sebagai pengikut. dicela dan dituntut atau diminta bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya. manusia haruslah menyiapkan diri dengan hatinya. Dengan ini Imam al-Ghazali mensifatkan hati sebagai raja kepada seluruh anggota manusia di mana semua anggota telah bernaluri untuk tunduk kepada hati.

w. maka ia tidak mengenal penciptanya.w. Apabila hati terlalai maka ia akan terhalang daripada mengenali Allah s. maka ia tidak mengenal dirinya sendiri. Di sini hati ibarat sebuah cermin yang cerah dan bersih. dialah yang dicela. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” . Justeru. Cahaya hati itu akan tersebar ke seluruh anggota tubuh apabila ia kuat beribadah. apabila orang mengenal hatinya.t.w. maka ia mengenal Tuhannya. penyayang.w. maka ia mengenal dirinya. Namun. Sesungguhnya terdapat empat elemen asal dalam menentukan sifat manusia terutama dalam tingkahlaku lahiriah dan kualiti-kualiti mentalnya. Perbuatan-perbuatan yang keji oleh hati dan anggota-anggota tubuh itu akan menentukan gelap atau hitamnya hati itu kerana setiap wadah atau bekas itu akan menampakan percikan apa yang ada di dalamnya.t. Sebagai kesimpulan. manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan mewarisi sifat-sifat keTuhanan seperti pengasih. sedangkan hal ini tidak berlaku jika dia berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah s. dan apabila ia tidak mengenal dirinya sendiri.t berdasarkan penggerakpenggerak hati sehingga dapat mengetahui urusan dunia dan akhirat. Apabila ia tenggelam dengan hal-hal yang selain daripada Allah s.w. pengampun dan sebagainya. hati manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib dan melaluinya manusia dapat menerima maklumat-maklumat berhubung dengan alam ghaib dan diberi ilham atau intuisi tertentu. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dan ia terjadi secara berperingkat selepas kelahiran manusia. manusia mampu mendekati Allah s. .Di samping itu. seseorang itu akan beroleh keuntungan apabila ia membersihkan hati. dan apabila ia mengenala dirinya.t. Sebagaimana yang diketahui. Tetapi apabila orang tidak mengenal hati.. maka dialah yang dituntut. hati merupakan elemen yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia.t. dialah yang dihisab. Hatilah yang banyak mempengaruhi tingkahlaku dan melalui hati. yang dapat memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan Allah s.

manusia mula menghadapi perkembangan empat unsur yang seterusnya menghasilakn empat sifat umum bagi manusia. jika kemarahan tidak terkawal. Dari unsur inilah terbitnya keinginan untuk makan. Namun begitu. manusia akan mempunyai sifat-sifat yang sering menimbulkan perseteruan dan penipuan. Sekiranya tidak dikawal oleh pertimbangan akal. . akan terbina terbina unsur-unsur kesyaitanan. Unsur yang kedua ialah unsur kebuasan (sab‟iyya) iaitu sifat marah (ghadhab). Dalam hubungan ini. mengajak untuk menangkis dan bertahan merupakan sifat-sifat untuk mempertahankan diri manusia dari segala ancaman. menyerang orang lain dan sebagainya.Walau bagaimanapun setelah kelahirannya. Pada satu tahap tertentu. tujuan unsur ini adalah sebagai satu cara melindungi roh dan jasad dari sebarang kemudaratan. manusia mula menggunakan kepandaian yang ada padanya untuk memikirkan tipu daya bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu. sifat-sifat seperti cemburu. Dalam hal ini. Walau bagaimanapun. serentak dengan perkembangan akal. keinginan syahwat ini mempunyai sifat untuk mendesak manusia melepaskan kehendaknya secara bebas. terlepas dari ikatan sifat kehambaan serta ingin memperlihatkan segalanya sekalipun mengaku dirinya sempurna. kebencian. minum. maka ia akan menolak manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang berunsurkan kebinatangan. Seterusnya pada peringkat baligh. Unsur-unsur ini membawa kecenderungan kepada manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemenangan. Unsur pertama yang tercipta ialah unsur kehaiwanan (bahimiyya) iaitu kehendak (syahwat) yang bertanggungjawab terhadap kualiti kehaiwanan yang ada pada manusia. Di sini. Tujuannya adalah untuk menjaga dari segala yang dapat mencederakan jasmani. maka sewaktu manusia dikuasai oleh sifat ghadhab akan timbul perbuatan-perbuatan berbentuk permusuhan. Sesuai dengan sifat-sifat kesyaitanan. tidur dan kegiatan-kegiatan ini jika dikawal dapat memanfaatkan jasad dan roh untuk meneruskan kehidupannya. Akhir sekali ialah penjelmaan unsur-unsur ketuhanan (Rabbaniah). manusia sering menganggap dirinya lebih berkuasa dan ia mahukan kebebasan.

Ini adalah tahap jiwa yang paling rendah malah kedudukannya adalah lebih rendah daripada binatang. lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)” Secara khususnya.w. mereka tidak akan dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan malah timbul rasa bangga di atas tindakan jahatnya. Desakandesakan ini berupaya menundukkan manusia mengikut kemahuannya.a. bersifat tergesa-gesa.w yang bermaksud : “Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu” Kedua: Yang bersifat halus (latifah) iaitu hakiki pada manusia atau diri manusia dan zatnya. al-Nafs (nafsu) merupakan sifatsifat tercela yang ada pada manusia sehingga mereka mengatakan bahawa tidak dapat tidak nafsu mestilah dilawan dan diperangi.t dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 : “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!. Nafsu ini tidak mengambil kira perhitungan akal dan bersifat mendesak untuk melepaskan kehendaknya. melampaui batas dan sebagainya. Susunan-susunan sifat manusia ini banayk digambarkan dalam Al-Quran. “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberi. Sabda Nabi s. Imam al-Ghazali telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat : i. Bagi pemilik nafsu ini. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat ia disebut al-Nafs al-Muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang). Bagi ahli tasawwuf. NAFSU (AL-NAFS) Di dalam roh manusia juga terdapat unsur al-Nafs.Ringkasnya dalam diri manusia terdapat campuran sifat ini yang kesemuanya terkumpul dalam hati dan penting sebagai potensi-potensi penggerak tingkahlaku manusia.Nafs al-Ammarah : Iaitu nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai unsur-unsur kebaikan dan sentiasa cenderung kepada kejahatan. . Secara keseluruhan berbagai-bagai sifat yang terbit dari manusia seperti zalim dan bodoh. Ia mempunyai dua pengertian:Pertama: al-Nafs ialah sesuatu yang abstrak yang merangkumi daya marah dan nafsu syahwat pada manusia. Firman Allah s.

maka manusia itu akan menjadi seorang yang zalim. manusia yang memiliki nafsu jenis ini juga akan mengalami peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan dan biasanya kebaikan yang akan mencapai kemenangan. penzina. iaitu peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan. Tetapi nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik.t telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 : “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong melakukan kejahatan” ii. iii. jika nafsu ini ada di dalam jiwa manusia.Nafs al-Mulhamah : Iaitu nafsu yang mengandungi unsur kejahatan dan kebaikan. Biasanya kejahatan akan memperolehi kemenangan. masih ada sifat-sifat yang terdapat dalam nafs al-Ammarah tetapi telah wujud kesedaran untuk berjuang memeranginya. penjenayah.Nafs al-Lawwamah : Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. . nafsu yang baik adalah lebih banyak daripada nafsu yang jahat.w. Manusia yang memiliki nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya. pemabuk.Justeru. Namun di sini. Allah s. penjudi dan sebagainya kerana ia sentiasa tunduk dan patuh menurut kehendah nafsu syahwat dan hasutan syaitan. Di tahap ini. Sebagaimana Nafs al-Mulhamah.

Dari segi fizikalnya. . Al-Ghazali menganggap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s. Jadi dapat disimpulkan bahawa nafsu mempunyai dua kekuatan yang amat bertentangan.t.w. AKAL(AL-„AQL) Selain hati dan nafsu. Kekuatan pertama ialah kekuatan kebaikan seperti pemurah. Ia mempunyai kriteria menyesali kegiatan maksiatnya tetapi hatinya belum tetap dengan keimanan yang kukuh. Ikhlas dan sebagainya. belas kasihan. Tujuan mencela ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Dari segi kerohanian pula. bagi mereka yang memiliki nafsu ini bermakna mereka adalah golongan yang dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyeksaan. kekuatan kedua pula ialah kekuatan kejahatan seperti pemarah. jujur.w.Nafsu di sini selalu membuat perhitungan mengenai tindak-tanduknya. Justeru. sama ada kebaikan atau keburukan dan melaksanakan titah perintah hati (al-Qalb) sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan. Ia mempunyai daya kekuatan untuk menimbang sesuatu itu. ia merupakan otak. di dalam roh juga terdapat akal (al-„Aql). penyayang. iv. penipu dan sebagainya. Struktur biologikalnya sama di antara manusia dengan haiwan tetapi kuantitinya sahaja berbeza.t. pendendam. Nafsu ini merupakan nafsu yang tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta mempunyai segala sifat kemuliaan. Pengertian nafsu ini secara hakikatnya menunjukkan martabat manusia yang paling mulia dan diperingkat ini nafsu manusia yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan telah terbimbing ke jalan yang benar serta telah mendapat rahmat dari Tuhan. akal merupakan satu keupayaan untuk menggarap ilmu pengetahuan tentang hakikat segala hal.Nafs al-Muthmainnah: Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja. Ia berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati yang boleh mempengaruhi atau menyucikannya dan mendekatkannya kepada Allah s.

membezakan sesuatu dan membezakan antara hidayah dan kesesatan. Dengan akal. Beliau berpendapat sebenarnya penjelasan akal adalah lebih sesuai disebut Nur kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan. Imam al-Ghazali mengaitkan akal dengan konsep Nur (cahaya).Al-Ghazali melihat akal sebagai salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir dan membuat penaklukan bagi mengetahui segala hakikat tentang sesuatu.t. di dalam karya yang dihasilkan.w. Dengan yang demikian. . Justeru. Kedudukan akal dalam kehidupan manusia menurut pandangan Islam adalah jelas sebagai bakat yang menjadikan manusia berupaya menerima tanggungjawab dari Allah s. akal adalah fakulti yang paling tinggi dan mulia dalam diri manusia dan ia tidak dikurniakan walaupun kepada malaikat sekalipun. Kesempurnaan amalan tidak akan dicapai selagi tidak menggunakan alat tertinggi dari peralatan jiwa dan tanpanya manusia tidak ada bezanya dengan haiwan. Mata sebenarnya tidak dapat melihat dirinya sendiri. Akal adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada haiwan. beliau membincangkan beberapa keistimewaan dan keupayaan akal serta membandingkannya dengan keupayaan atau kekurangan mata manusia agar kefahaman tentang keistimewaan akal itu menjadi lebih jelas. tetapi akal dapat melihat dan mengerti dirinya dan sifat-sifatnya sendiri. Berikut adalah perincian mengenai pendapat beliau tersebut:i. Akal sebagai tenaga untuk berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara dan merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat darinya. Akal mampu membentuk keperibadian manusia dan merupakan hakikat kepada jiwa yang mempunyai ciri-ciri kemalaikatan. manusia bersedia untuk menerima pelbagai ilmu nazari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang memerlukan pemikiran. Dengan akal manusia dapat memikirkan untuk melakukan sesuatu.

Dia boleh memilih apa yang membawanya kepada Allah. mendengar dan sebagainya. Ia tidak dapat melihat bahagian yang ada di dalamnya iaitu yang berada di dalam hati atau hakikat. Mata hanya dapat melihat benda yang berjasmani. Dengan keupayaan tersebut dia boleh memilih untuk tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. rasa (makanan). Mata tidak dapat melihat benda yang sangat dekat atau sangat jauh. Seterusnya manusia mempunyai keupayaan yang menjadikannya bebas untuk memilih. Menurut pandangan Islam. seperti konsep. sukacita. rasa panas. iii. Akan tetapi bagi akal sama sahaja. tetapi bagi akal adalah sebaliknya. Akal adalah penjelmaan daripada„Devine Intelligence‟ iaitu tempat datangnya „Hikmah Ilahi‟. baik yang dekat mahupun yang jauh. .ii. Mata tidak dapat melihat suara. Akal dapat bergerak dengan bebas sehingga ke alam ghaib dan langit yang paling atas. idea dan tanggapan. Bahkan mata hanya sanggup melihat bentukbentuk yang bersifat lahiriah jauh daripada hakikat kenyataan. Akal pula dapat memecah masuk ke dalam dasar batin bahagian dalam diri benda-benda itu malah sampai kepada intipati hakikat rahsia sesuatu. rasa dingin. Tetapi akal dapat memahami benda yang tidak terbatas. Mata hanya dapat melihat bahagian-bahagian dari benda yang wujud. manusia adalah makhluk yang diberi akal yang dapat mengenal Allah dan merealisasikan-Nya. Penglihatan mata tidak boleh melihat benda yang tidak terbatas. bau-bauan. v. vi. Walau bagaimanapun kehendak Allahlah yang tidak terbatas kerana Dialah zat yang mutlak sebaliknya kebebasan manusia hanyalah relatif. Mata juga tidak dapat melihat rasa kejiwaan seperti kegembiraan. iv. pedih dan lain-lain. Mata hanya dapat melihat bahagian luar dari permukaan benda iaitu lahirnya sahaja. Akal itu terbuka dan dapat melampaui tanggapan jauh dan dekat. Mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di belakang dinding. bebas menjelajahi dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat serta benar. Tetapi akal dapat menangkap semua yang telah disebutkan itu kerana ia mengetahui zahir dan batin. Ini kerana akal mengenal sesuatu yang abstrak.

dapat difahami bahawa cahaya (Nur) itu dapat dinamakan sebagai mata dan disebut cahaya mata (Nurul‟ain). apabila akal itu suci dan terpisah daripada perasaan bimbang dan khayal. maka ia tidak akan merasa bersalah. Mata sering menganggap yang besar itu kecil.vii. Dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali berbicara mengenai sikap dan tindak tanduk manusia yang diistilahkan sebagai suluk atau akhlak. Suluk dan akhlak manusia bukanlah tingkah laku zahir yang dapat dilihat tetapi lebih kepada tingkah-laku kerohanian yang mempengaruhi tindakan manusia. . Justeru. akal dan hati adalah rahsia Allah yang yang bersifat ruhani dan tidak berjisim. Oleh itu. Namun yang lebih tepat dan patut dinamakan cahaya itu adalah akal iaitu cahaya akal (Nurul‟aql). mereka itulah orang-orang yang benar”. malahan akan dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. Imam al-Gazali menyimpulkan bahawa semua aspek kerohanian seperti nafsu. Imam al-Ghazali menggariskan tingkahlaku manusia berasaskan kepada surah AlHujurat ayat 15 : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Sebaliknya akal mengetahui bahawa bintang-bintang ataupun matahari lebih besar bahkan berganda-ganda lebih besar daripada bumi.

Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb.Al-Ghazali mempunyai pendapat yang berlainan mengenai hati manusia pada awalnya iaitu ruh manusia dicipta dalam keadaan kosong dan penuh kelemahan yang mungkin dirujuk kepada jenis hati yang yang tidak dapat menerima pengetahuan yang pertama.Noor Shakirah bt.pada Asma‟nya dan pada Af‟al-nya. Bagaimanapun. Al-Ghazali membincangkan bagaimana cara-cara untuk merawat penyakit-penyakit yang merosakkan sifat ruh yang sebenar dan bagaimana untuk membaik pulih ruh manusia itu agar kembali kepada ruh yang tunduk kepada Allah. beliau mengaitkan kekosongan dan kelemahan hati manusia itu dengan tahap perkembangan seseorang individu itu sendiri(iaitu manusia yang membesar dengan . ruh manusia berupaya menerima semua jenis ilmu pengetahuan yang baik di sisi islam tetapi dihalang daripada memahami kebenaran apabila dicemari oleh kemewahan dunia semata-mata yang menyebabkan ruh tidak dapat membezakan yang baik dan tidak baik. Pertama. Berdasarkan kitab al-Ghazali.pada Sifat-nya. pada asalnya. Kelima.Topik yang dianalisiskan:The Soul and Its Relation To Knowledge(Ruh dan Kaitannya dengan Pengetahuan) daripada:Buku Al-Ghazali and His Theory Of The Soul (Al-Ghazali dan Teori Ruh) oleh Prof. Mat Akhir Pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu makrifat iaitu mengenal Allah SWT pada Zat-nya. Keempat. hati yang tidak dapat memahami betul-betul atau hati tertutup kerana dicemari oleh dosa dan maksiat. kerana hati yang masih tidak matang untuk menerima pengetahuan apatah lagi memahami seperti bayi atau kanak-kanak. hati yang berpaling daripada kebenaran. Ketiga. hati yang tidak matang untuk menerima pengetahuan atau memahami seperti bayi atau kanak-kanak.Madya Dr. hati yang tidak mahu ambil peduli apabila sampai petunjuk kepadanya tetapi merelakan dirinya dalam keadaan sesat. hati yang tertutup disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap perkara yang karut. Kedua. beliau memberikan lima sebab kenapa hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan. Menurut alGhazali. Manakala berdasarkan perbincangan al-Ghazali dalam kitab al-Munqidh min al-Dalal .

nasrani atau majusi.Rasulullah s. oleh itu. Jadi. . hati manusia sudah pasti berupaya untuk membezakan antara yang baik dan yang tidak baik.hati yang kosong dan lemah). Maka kedua-dua ibu bapalah yang menjadikannya yahudi. perintah menuntut ilmu (al-ta‟allum) sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesempurnaan roh manusia itu agar kembali kepada fitrah dan pengetahuan yang asal mengenai Tuhan yang satu iaitu Allah yang telah hilang atau terlupa ekoran daripada kelekaan manusia terhadap kemewahan dunia yang merupakan faktor utama yang merosakkan hati manusia. lalu dipikullah amanat itu oleh manusia…” (33. Berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit.w sendiri pernah bersabda:“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah(bersih dan suci).”. . Tanpa kelima-lima halangan yang menyebabkan hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan ini.a.Hal yang demikian kerana itulah fitrah manusia yang sebenarnya iaitu berhati bersih dan suci yang menjadikan manusia itu mulia dan berbeza dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seperti binatang dan tumbuhan.72). dengan menuntut ilmu sajalah seseorang itu dapat menyempurnakan kembali hati mereka dan mencapai ketenangan yang sebenar. semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khuatir tidak akan melaksanakannya.(Riwayat Muslim) Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali bahawa roh manusia itu pada asal kejadiannya sememangnya mempunyai pengetahuan yang kukuh .

Pengetahuan 3. kelemahan hati dapat dihilangkan. Oleh itu. lagi perlu mendekatkan diri dan cuba memenuhi keperluan ruh diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya.Dengan memenuhi ruh dengan menuntut ilmu yang bermanfaat.Pengetahuan 2.Pengetahuan tentang tentang Tuhan dunia dunia iaitu diri iaitu yang akhirat yang Allah sendiri SWT sebenar sebenar. Apatah lagi jiwa yang sakit. Begitu juga dalam Kimiya-I Sa‟adah. al-Ghazali menekankan perkara yang sama dalam kebanyakan buku beliau. Selain itu. al-Ghazali menyenaraikan ilmu kimia (kaedah istimewa) yang dapat membersihkan hati daripada unsure-unsur negatif. tentang tentang selepas *Hakikatnya.al-Ghazali turut menekankan perkara yang sama iaitu kesetiaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan boleh membersihkan dan menyucikan hati. AlGhazali juga berpendapat bahawa pengabaian ilmu ketuhanan merupakan racun yang boleh memusnahkan hati manusia dan mengingkari perintah Allah dengan mengikut jejak langkah syaitan juga boleh menyebabkan hati yang berpenyakit. kaedah kimia ini mempunyai 4 unsur utama: 1.Pengetahuan 4. Kaedah ini dihasilkan untuk mengembalikan hati-hati yang sudah tercemar kepada Allah. dalam Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb . jelas bahawa ilmu makrifatullah dan kepatuhan kepada perintah Allah ialah ubat yang berkesan untuk penyakit yang sedemikian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful