ANALISA PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TENTANG MANUSIA

Manusia dijadikan sebagai insan iaitu makhluk terbaik yang diberi dua peranan iaitu sebagai khalifah Allah s.w.t di muka bumi dan sebagai hamba yang diperintahkan supaya beribadah kepadaNya. Sebelum Allah s.w.t menjadikan manusia (Adam), terlebih dahulu Allah s.w.t telah menciptakan alam dan seluruh cakerawala, bulan, bintang, matahari dan bumi dengan segala isinya iaitu tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup di laut, haiwan yang terbang di udara, haiwan yang hidup di darat dan sebagainya. Allah s.w.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kelebihan diri kita dari segi unsure-unsur dalam dengan dikurniakan oleh Allah s.w.t ialah akal untuk berfikir dan hati sebagai khazanah untuk menyimpan segala rahsia dan ingatan. Penciptaan manusia sebagai hamba mewujudkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah s.w.t yang telah menciptakannya

sebagaikhalik. Kesan daripada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba ini ialah pengabdian. Manusia terikat dengan kewajipan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t, khalik yang telah menciptakannya. Rasa kebertanggungjawaban ini sentiasa wujud dalam sanubari manusia semenjak sebaik sahaja Adam dihidupkan di dalam syurga hinggalah ke hari ini dan akan berterusan hinggalah hari sejurus bermulanya kiamat.

nafs (diri) dan „aql (akal). Atas sebab itulah manusia menggunakan upaya akal budinya untuk mencari jalan bagi mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. zaman atau tempat yang lain. mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. sudah tentu ada kepercayaan yang lebih menghampiri kebenaran tetapi tidak mungkin akan sampai atau menemui kebenaran sebenar itu kerana ia diperolehi menggunakan upaya akal budi yang juga diciptakan dan dibekalkan bersama-sama manusia itu sendiri. manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak).Namun. organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya. dikaikan dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Konsep manusia menurut Imam Ghazali dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada qalb (hati). sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Manusia dapat diertikan berbeza-beza menurut biologi. dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dokongan satu sama lain serta pertolongan. atau tempat dengan kaum. dan istilah kebudayaan.serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)…” . zaman. mereka juga seringkali dibandingkan dengan bangsa lain. Secara biologi. mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. Dalam hal kerohanian. roh. dalam agama. Antara kepercayaankepercayaan yang berlainan ini. dalam mitos. Dalam antropologi kebudayaan. rohani. Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya‟ telah mengutarakan teori manusia berdasarkan ayat AlQuran dalam surah Sad ayat 72 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya (manusia). walaupun manusia menyedari kewajipan mereka untuk mengabdi kepada penciptanya. Sepanjang perjalanan mencari menggunakan upaya akal budi ini akhirnya wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang sering berbeza antara satu kaum. atau secara campuran. mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana.

nafs. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya. Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberi kesedaran tentang hakikat dirinya yang tinggi. Ilmu dan tindakan yang mulia adalah penting untuk menyucikan diri manusia. manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. roh. di samping itu manusia mempunyai roh Ilahi yang bertentangan dengan nafsu itu. huraian Imam Al-Ghazali cukup jelas bahawa manusia memang ada kecenderungan untuk meningkatkan hakikat dirinya yang suci bersih. Imam al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuhtumbuhan dengan unsur-unsur tertentu.t adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan. Manakala dalam bukunya Kimyatus Sa‟adah menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah s. dan „aql. sifat haiwan. Tindakan yang mulia menyucikan serta membawa nur pada jiwa sementara tindakan jahat dan membawa dosa mengotorkan jiwa sehingga hilang nurnya. Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia. sifat syaitan dan sifat malaikat. suci dan murni. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. Imam al Ghazali telah menghuraikan unsur kerohanian melalui kejadian manusia: ROH (AR-RUH) Imam al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya „Ulumuddin telah membezakan di antara roh dengan jasad. Di samping itu Al-Ghazali turut membicarakan tentang pelbagai sifat manusia di dalam kitab Ihya‟ iaitu sifat jahat. sayangkan kehidupan dan kepandaian manusia suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik. Namun manusia juga akan terjerumus ke lembah yang lebih rendah dari haiwan.Manusia yang diciptakan Allah s. Ke empat tempat sifat ini memang ada pada jiwa manusia. Roh mempunyai dua pengertian:- .w. Jesteru.w.t memiliki unsur-unsur rohaniah iaitu qalb. Justeru itu. kebendaan.

ia merupakan seketul darah beku (jantung) yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertemuan saraf dari seluruh badan. penglihatan dan pendengaran itu sama seperti pancaran sinar dari sebuah lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. Ini kerana kebanyakan akal dan kefahaman manusia lemah untuk memahaminya. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja” Menurut Imam Al-Ghazali. Hidup itu laksana sinar yang berada di dinding. . Ia menjadi sumber nyawa atau kehidupan manusia. pancaran sinar kehidupan. Roh dalam pengertian kedua ini termasuk sesuatu perkara yang mengagumkan dan bersifat ketuhanan. Perjalanannya di dalam tubuh. Ia merupakan satu organ yang amat penting yang mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan. Roh dalam pengertian pertama merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani. halus (latifah) dan bersifat ketuhanan.1. sedangkan roh dan geraknya di dalam batin itu seperti geraknya cahaya lampu di sudut-sudut rumah yang digerakkan oleh penggeraknya. perasaan. kemudian ia akan kembali ke tempat asalnya. HATI (AL-QALB) Dari segi fizikal. ia merupakan satu gejala yang lembut. 2. nafsu(alNafs) dan akal (al-„Aql). Di dalam al-Quran surah Al-Israa‟ ayat 85 telah dinyatakan sebagai berikut: “Dan mereka itu bertanya kepadamu tentang roh. Bermaksud yang halus (latifah) dari manusia iaitu yang mengetahui dan merasa. Ia turun ke dunia ibarat pengembara yang mengunjungi negeri asing untuk melakukan tugasnya. Dari segi rohaninya. sehingga tidak ada satu bahagian pun dari rumah yang tidak terkena sinarannya. dengan perantaraan otot-otot dan urat-urat yang beraneka ragam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian tubuh. Ia menggunakan seluruh daya sebagai alat kelengkapannya. roh manusia mempunyai tiga unsur yang membezakannya dengan roh makhluk-makhluk lain iaitu hati (al-Qalb). Katakanlah! Roh itu dari perkara urusan Tuhanku. walaubagaimanapun segala gambaran yang mendalam tentang hakikat roh yang sebenar tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. Ia tidak tergolong dalam bentuk yang zahir melainkan halus dan ghaib.

w.t dan dapat menyingkap apa yang berada di sisi Allah s.t. Anggotaanggota tubuh lahir itu hanyalah sebagai pengikut. Dengan ini Imam al-Ghazali mensifatkan hati sebagai raja kepada seluruh anggota manusia di mana semua anggota telah bernaluri untuk tunduk kepada hati.t.w. kesempurnaan dan kebanggaannya manakala di akhirat kelak merupakan bekalan dan barang simpanannya. hati itulah yang dapat mengetahui (sifat-sifat.w. Menurut Imam alGhazali.t. bukan setakat dengan anggota-anggota tubuh lahir. Tentera-tentera hati ini terbahagi kepada dua iaitu pasukan lahiriah dan batin. pembantu dan alat-alat yang melayani dan menyokong tugas hati.t. Segala anggota tubuh badan yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaannya sama ada untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran.t.w. hati menjadi pusat segala keinginan. yang mana di dunia ini makrifat itu merupakan keindahan. beramal untuk Allah s. Pasukan lahiriah ialah semua anggota zahir manusia manakala pasukan batin merangkumi pancaindera seperti syahwat dan amarah yang merupakan motif atau penggerak-penggerak serta deria lain yang dapat memberi persepsi seperti pendengaran. kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan utuk ber„makrifat‟ (mengenal) kepada Allah s. Hati sebagai raja mempunyai bala tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan manusia. berilmu dan mengenal penciptanya. cita-cita dan kemahuan.Dalam pengertian ini. yang diseksa. penglihatan. Maka. hati sebagai sesuatu yang lembut adalah hakikat manusia yang dapat memahami. dicela dan dituntut atau diminta bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya.w. perbuatan dan lain-lain). manusia haruslah menyiapkan diri dengan hatinya.t dan di hadapan-Nya. Untuk ber„makrifat‟ kepada Allah s. .w. sentuhan dan sebagainya. Hati itulah juga yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Allah s. Ini bermaksud. Kepatuhan anggota-anggota dan pancaindera kepada hati menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah s. iaitu manusia yang menjadi sasaran perintah dan larangan Allah s.w.

t berdasarkan penggerakpenggerak hati sehingga dapat mengetahui urusan dunia dan akhirat. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” . Apabila hati terlalai maka ia akan terhalang daripada mengenali Allah s. maka dialah yang dituntut. maka ia tidak mengenal dirinya sendiri. Cahaya hati itu akan tersebar ke seluruh anggota tubuh apabila ia kuat beribadah. dan apabila ia tidak mengenal dirinya sendiri. maka ia mengenal dirinya. manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan mewarisi sifat-sifat keTuhanan seperti pengasih. hati manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib dan melaluinya manusia dapat menerima maklumat-maklumat berhubung dengan alam ghaib dan diberi ilham atau intuisi tertentu. penyayang.w. Apabila ia tenggelam dengan hal-hal yang selain daripada Allah s.w. .w. dialah yang dicela. hati merupakan elemen yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia.w. apabila orang mengenal hatinya. pengampun dan sebagainya.t. Di sini hati ibarat sebuah cermin yang cerah dan bersih.Di samping itu. Tetapi apabila orang tidak mengenal hati.t. Namun. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dan ia terjadi secara berperingkat selepas kelahiran manusia. dan apabila ia mengenala dirinya.t. Justeru.. Sesungguhnya terdapat empat elemen asal dalam menentukan sifat manusia terutama dalam tingkahlaku lahiriah dan kualiti-kualiti mentalnya.w.t. sedangkan hal ini tidak berlaku jika dia berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah s. dialah yang dihisab. Perbuatan-perbuatan yang keji oleh hati dan anggota-anggota tubuh itu akan menentukan gelap atau hitamnya hati itu kerana setiap wadah atau bekas itu akan menampakan percikan apa yang ada di dalamnya. manusia mampu mendekati Allah s. Hatilah yang banyak mempengaruhi tingkahlaku dan melalui hati. yang dapat memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan Allah s. maka ia mengenal Tuhannya. seseorang itu akan beroleh keuntungan apabila ia membersihkan hati. Sebagaimana yang diketahui. Sebagai kesimpulan. maka ia tidak mengenal penciptanya.

maka sewaktu manusia dikuasai oleh sifat ghadhab akan timbul perbuatan-perbuatan berbentuk permusuhan. manusia mula menggunakan kepandaian yang ada padanya untuk memikirkan tipu daya bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Seterusnya pada peringkat baligh. Namun begitu. tidur dan kegiatan-kegiatan ini jika dikawal dapat memanfaatkan jasad dan roh untuk meneruskan kehidupannya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari segala yang dapat mencederakan jasmani. Unsur yang kedua ialah unsur kebuasan (sab‟iyya) iaitu sifat marah (ghadhab). Pada satu tahap tertentu. jika kemarahan tidak terkawal. tujuan unsur ini adalah sebagai satu cara melindungi roh dan jasad dari sebarang kemudaratan. Walau bagaimanapun. manusia akan mempunyai sifat-sifat yang sering menimbulkan perseteruan dan penipuan. Unsur-unsur ini membawa kecenderungan kepada manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemenangan. mengajak untuk menangkis dan bertahan merupakan sifat-sifat untuk mempertahankan diri manusia dari segala ancaman. Akhir sekali ialah penjelmaan unsur-unsur ketuhanan (Rabbaniah). serentak dengan perkembangan akal. Sesuai dengan sifat-sifat kesyaitanan. keinginan syahwat ini mempunyai sifat untuk mendesak manusia melepaskan kehendaknya secara bebas. sifat-sifat seperti cemburu. manusia sering menganggap dirinya lebih berkuasa dan ia mahukan kebebasan. menyerang orang lain dan sebagainya. Dari unsur inilah terbitnya keinginan untuk makan. manusia mula menghadapi perkembangan empat unsur yang seterusnya menghasilakn empat sifat umum bagi manusia. Unsur pertama yang tercipta ialah unsur kehaiwanan (bahimiyya) iaitu kehendak (syahwat) yang bertanggungjawab terhadap kualiti kehaiwanan yang ada pada manusia. Dalam hal ini. Di sini. maka ia akan menolak manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang berunsurkan kebinatangan. Dalam hubungan ini. minum.Walau bagaimanapun setelah kelahirannya. kebencian. terlepas dari ikatan sifat kehambaan serta ingin memperlihatkan segalanya sekalipun mengaku dirinya sempurna. Sekiranya tidak dikawal oleh pertimbangan akal. . akan terbina terbina unsur-unsur kesyaitanan.

al-Nafs (nafsu) merupakan sifatsifat tercela yang ada pada manusia sehingga mereka mengatakan bahawa tidak dapat tidak nafsu mestilah dilawan dan diperangi.w yang bermaksud : “Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu” Kedua: Yang bersifat halus (latifah) iaitu hakiki pada manusia atau diri manusia dan zatnya. Secara keseluruhan berbagai-bagai sifat yang terbit dari manusia seperti zalim dan bodoh. . mereka tidak akan dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan malah timbul rasa bangga di atas tindakan jahatnya. Bagi ahli tasawwuf. melampaui batas dan sebagainya. “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberi. Ini adalah tahap jiwa yang paling rendah malah kedudukannya adalah lebih rendah daripada binatang. lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)” Secara khususnya. Bagi pemilik nafsu ini.Ringkasnya dalam diri manusia terdapat campuran sifat ini yang kesemuanya terkumpul dalam hati dan penting sebagai potensi-potensi penggerak tingkahlaku manusia.Nafs al-Ammarah : Iaitu nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai unsur-unsur kebaikan dan sentiasa cenderung kepada kejahatan.w. Nafsu ini tidak mengambil kira perhitungan akal dan bersifat mendesak untuk melepaskan kehendaknya.a. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat ia disebut al-Nafs al-Muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang). NAFSU (AL-NAFS) Di dalam roh manusia juga terdapat unsur al-Nafs. Desakandesakan ini berupaya menundukkan manusia mengikut kemahuannya. Firman Allah s.t dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 : “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!. bersifat tergesa-gesa. Ia mempunyai dua pengertian:Pertama: al-Nafs ialah sesuatu yang abstrak yang merangkumi daya marah dan nafsu syahwat pada manusia. Sabda Nabi s. Imam al-Ghazali telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat : i. Susunan-susunan sifat manusia ini banayk digambarkan dalam Al-Quran.

Di tahap ini. manusia yang memiliki nafsu jenis ini juga akan mengalami peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan dan biasanya kebaikan yang akan mencapai kemenangan. iii. penjenayah. penzina. penjudi dan sebagainya kerana ia sentiasa tunduk dan patuh menurut kehendah nafsu syahwat dan hasutan syaitan. maka manusia itu akan menjadi seorang yang zalim.t telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 : “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong melakukan kejahatan” ii. masih ada sifat-sifat yang terdapat dalam nafs al-Ammarah tetapi telah wujud kesedaran untuk berjuang memeranginya.Nafs al-Mulhamah : Iaitu nafsu yang mengandungi unsur kejahatan dan kebaikan. Sebagaimana Nafs al-Mulhamah. Biasanya kejahatan akan memperolehi kemenangan. jika nafsu ini ada di dalam jiwa manusia.w. iaitu peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan. pemabuk.Nafs al-Lawwamah : Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. Namun di sini. Tetapi nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik. nafsu yang baik adalah lebih banyak daripada nafsu yang jahat. . Allah s.Justeru. Manusia yang memiliki nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya.

AKAL(AL-„AQL) Selain hati dan nafsu. Ia mempunyai kriteria menyesali kegiatan maksiatnya tetapi hatinya belum tetap dengan keimanan yang kukuh. bagi mereka yang memiliki nafsu ini bermakna mereka adalah golongan yang dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyeksaan. Dari segi fizikalnya. penipu dan sebagainya. Struktur biologikalnya sama di antara manusia dengan haiwan tetapi kuantitinya sahaja berbeza. Jadi dapat disimpulkan bahawa nafsu mempunyai dua kekuatan yang amat bertentangan. di dalam roh juga terdapat akal (al-„Aql). iv.Nafs al-Muthmainnah: Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja. Justeru.t. kekuatan kedua pula ialah kekuatan kejahatan seperti pemarah.Nafsu di sini selalu membuat perhitungan mengenai tindak-tanduknya. Al-Ghazali menganggap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s. Pengertian nafsu ini secara hakikatnya menunjukkan martabat manusia yang paling mulia dan diperingkat ini nafsu manusia yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan telah terbimbing ke jalan yang benar serta telah mendapat rahmat dari Tuhan. jujur. Ia berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati yang boleh mempengaruhi atau menyucikannya dan mendekatkannya kepada Allah s. sama ada kebaikan atau keburukan dan melaksanakan titah perintah hati (al-Qalb) sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan. Kekuatan pertama ialah kekuatan kebaikan seperti pemurah. Ikhlas dan sebagainya. penyayang. Nafsu ini merupakan nafsu yang tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta mempunyai segala sifat kemuliaan. akal merupakan satu keupayaan untuk menggarap ilmu pengetahuan tentang hakikat segala hal. .t.w. Ia mempunyai daya kekuatan untuk menimbang sesuatu itu. belas kasihan.w. ia merupakan otak. Dari segi kerohanian pula. pendendam. Tujuan mencela ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar.

di dalam karya yang dihasilkan. beliau membincangkan beberapa keistimewaan dan keupayaan akal serta membandingkannya dengan keupayaan atau kekurangan mata manusia agar kefahaman tentang keistimewaan akal itu menjadi lebih jelas. akal adalah fakulti yang paling tinggi dan mulia dalam diri manusia dan ia tidak dikurniakan walaupun kepada malaikat sekalipun. manusia bersedia untuk menerima pelbagai ilmu nazari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang memerlukan pemikiran. tetapi akal dapat melihat dan mengerti dirinya dan sifat-sifatnya sendiri. . Dengan akal manusia dapat memikirkan untuk melakukan sesuatu. Dengan akal.t. Akal sebagai tenaga untuk berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara dan merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat darinya. membezakan sesuatu dan membezakan antara hidayah dan kesesatan. Berikut adalah perincian mengenai pendapat beliau tersebut:i. Kedudukan akal dalam kehidupan manusia menurut pandangan Islam adalah jelas sebagai bakat yang menjadikan manusia berupaya menerima tanggungjawab dari Allah s. Beliau berpendapat sebenarnya penjelasan akal adalah lebih sesuai disebut Nur kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan. Akal adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada haiwan. Imam al-Ghazali mengaitkan akal dengan konsep Nur (cahaya).w. Kesempurnaan amalan tidak akan dicapai selagi tidak menggunakan alat tertinggi dari peralatan jiwa dan tanpanya manusia tidak ada bezanya dengan haiwan. Justeru. Akal mampu membentuk keperibadian manusia dan merupakan hakikat kepada jiwa yang mempunyai ciri-ciri kemalaikatan. Mata sebenarnya tidak dapat melihat dirinya sendiri. Dengan yang demikian.Al-Ghazali melihat akal sebagai salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir dan membuat penaklukan bagi mengetahui segala hakikat tentang sesuatu.

pedih dan lain-lain. Akal adalah penjelmaan daripada„Devine Intelligence‟ iaitu tempat datangnya „Hikmah Ilahi‟. vi. Akal dapat bergerak dengan bebas sehingga ke alam ghaib dan langit yang paling atas. idea dan tanggapan. Dengan keupayaan tersebut dia boleh memilih untuk tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. Akan tetapi bagi akal sama sahaja. v. Tetapi akal dapat menangkap semua yang telah disebutkan itu kerana ia mengetahui zahir dan batin. Mata juga tidak dapat melihat rasa kejiwaan seperti kegembiraan. Akal itu terbuka dan dapat melampaui tanggapan jauh dan dekat. Seterusnya manusia mempunyai keupayaan yang menjadikannya bebas untuk memilih. Mata hanya dapat melihat bahagian luar dari permukaan benda iaitu lahirnya sahaja. Ini kerana akal mengenal sesuatu yang abstrak. Bahkan mata hanya sanggup melihat bentukbentuk yang bersifat lahiriah jauh daripada hakikat kenyataan. mendengar dan sebagainya. iv. Tetapi akal dapat memahami benda yang tidak terbatas. seperti konsep. Menurut pandangan Islam. bebas menjelajahi dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat serta benar. Mata hanya dapat melihat benda yang berjasmani. Mata tidak dapat melihat suara. sukacita. bau-bauan. Walau bagaimanapun kehendak Allahlah yang tidak terbatas kerana Dialah zat yang mutlak sebaliknya kebebasan manusia hanyalah relatif. rasa (makanan). Ia tidak dapat melihat bahagian yang ada di dalamnya iaitu yang berada di dalam hati atau hakikat. baik yang dekat mahupun yang jauh. manusia adalah makhluk yang diberi akal yang dapat mengenal Allah dan merealisasikan-Nya.ii. rasa dingin. Mata tidak dapat melihat benda yang sangat dekat atau sangat jauh. Akal pula dapat memecah masuk ke dalam dasar batin bahagian dalam diri benda-benda itu malah sampai kepada intipati hakikat rahsia sesuatu. Penglihatan mata tidak boleh melihat benda yang tidak terbatas. Mata hanya dapat melihat bahagian-bahagian dari benda yang wujud. tetapi bagi akal adalah sebaliknya. Mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di belakang dinding. rasa panas. Dia boleh memilih apa yang membawanya kepada Allah. iii. .

Suluk dan akhlak manusia bukanlah tingkah laku zahir yang dapat dilihat tetapi lebih kepada tingkah-laku kerohanian yang mempengaruhi tindakan manusia. Mata sering menganggap yang besar itu kecil. malahan akan dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. Oleh itu. akal dan hati adalah rahsia Allah yang yang bersifat ruhani dan tidak berjisim. Imam al-Ghazali menggariskan tingkahlaku manusia berasaskan kepada surah AlHujurat ayat 15 : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka itulah orang-orang yang benar”. Imam al-Gazali menyimpulkan bahawa semua aspek kerohanian seperti nafsu. . maka ia tidak akan merasa bersalah. apabila akal itu suci dan terpisah daripada perasaan bimbang dan khayal. Namun yang lebih tepat dan patut dinamakan cahaya itu adalah akal iaitu cahaya akal (Nurul‟aql). Justeru.vii. Sebaliknya akal mengetahui bahawa bintang-bintang ataupun matahari lebih besar bahkan berganda-ganda lebih besar daripada bumi. dapat difahami bahawa cahaya (Nur) itu dapat dinamakan sebagai mata dan disebut cahaya mata (Nurul‟ain). Dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali berbicara mengenai sikap dan tindak tanduk manusia yang diistilahkan sebagai suluk atau akhlak.

Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb.Al-Ghazali mempunyai pendapat yang berlainan mengenai hati manusia pada awalnya iaitu ruh manusia dicipta dalam keadaan kosong dan penuh kelemahan yang mungkin dirujuk kepada jenis hati yang yang tidak dapat menerima pengetahuan yang pertama. ruh manusia berupaya menerima semua jenis ilmu pengetahuan yang baik di sisi islam tetapi dihalang daripada memahami kebenaran apabila dicemari oleh kemewahan dunia semata-mata yang menyebabkan ruh tidak dapat membezakan yang baik dan tidak baik. beliau memberikan lima sebab kenapa hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan.Madya Dr. beliau mengaitkan kekosongan dan kelemahan hati manusia itu dengan tahap perkembangan seseorang individu itu sendiri(iaitu manusia yang membesar dengan . Kelima.Topik yang dianalisiskan:The Soul and Its Relation To Knowledge(Ruh dan Kaitannya dengan Pengetahuan) daripada:Buku Al-Ghazali and His Theory Of The Soul (Al-Ghazali dan Teori Ruh) oleh Prof.pada Sifat-nya. hati yang tidak mahu ambil peduli apabila sampai petunjuk kepadanya tetapi merelakan dirinya dalam keadaan sesat. Menurut alGhazali. Kedua. kerana hati yang masih tidak matang untuk menerima pengetahuan apatah lagi memahami seperti bayi atau kanak-kanak. Bagaimanapun. hati yang tidak matang untuk menerima pengetahuan atau memahami seperti bayi atau kanak-kanak. hati yang berpaling daripada kebenaran. Keempat. Ketiga. Pertama. Al-Ghazali membincangkan bagaimana cara-cara untuk merawat penyakit-penyakit yang merosakkan sifat ruh yang sebenar dan bagaimana untuk membaik pulih ruh manusia itu agar kembali kepada ruh yang tunduk kepada Allah.pada Asma‟nya dan pada Af‟al-nya. Berdasarkan kitab al-Ghazali. pada asalnya. hati yang tertutup disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap perkara yang karut.Noor Shakirah bt. Mat Akhir Pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu makrifat iaitu mengenal Allah SWT pada Zat-nya. Manakala berdasarkan perbincangan al-Ghazali dalam kitab al-Munqidh min al-Dalal . hati yang tidak dapat memahami betul-betul atau hati tertutup kerana dicemari oleh dosa dan maksiat.

Rasulullah s. Maka kedua-dua ibu bapalah yang menjadikannya yahudi.hati yang kosong dan lemah). hati manusia sudah pasti berupaya untuk membezakan antara yang baik dan yang tidak baik. semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khuatir tidak akan melaksanakannya.”.(Riwayat Muslim) Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali bahawa roh manusia itu pada asal kejadiannya sememangnya mempunyai pengetahuan yang kukuh . perintah menuntut ilmu (al-ta‟allum) sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesempurnaan roh manusia itu agar kembali kepada fitrah dan pengetahuan yang asal mengenai Tuhan yang satu iaitu Allah yang telah hilang atau terlupa ekoran daripada kelekaan manusia terhadap kemewahan dunia yang merupakan faktor utama yang merosakkan hati manusia. oleh itu.Hal yang demikian kerana itulah fitrah manusia yang sebenarnya iaitu berhati bersih dan suci yang menjadikan manusia itu mulia dan berbeza dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seperti binatang dan tumbuhan. .a. Jadi. lalu dipikullah amanat itu oleh manusia…” (33. Berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit. nasrani atau majusi. .72).w sendiri pernah bersabda:“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah(bersih dan suci). dengan menuntut ilmu sajalah seseorang itu dapat menyempurnakan kembali hati mereka dan mencapai ketenangan yang sebenar. Tanpa kelima-lima halangan yang menyebabkan hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan ini.

dalam Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb . jelas bahawa ilmu makrifatullah dan kepatuhan kepada perintah Allah ialah ubat yang berkesan untuk penyakit yang sedemikian. Begitu juga dalam Kimiya-I Sa‟adah. Kaedah ini dihasilkan untuk mengembalikan hati-hati yang sudah tercemar kepada Allah. .Pengetahuan 3.Pengetahuan tentang tentang Tuhan dunia dunia iaitu diri iaitu yang akhirat yang Allah sendiri SWT sebenar sebenar. kaedah kimia ini mempunyai 4 unsur utama: 1. lagi perlu mendekatkan diri dan cuba memenuhi keperluan ruh diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya.Pengetahuan 2.al-Ghazali turut menekankan perkara yang sama iaitu kesetiaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan boleh membersihkan dan menyucikan hati. kelemahan hati dapat dihilangkan. Oleh itu. Apatah lagi jiwa yang sakit. Selain itu. tentang tentang selepas *Hakikatnya. AlGhazali juga berpendapat bahawa pengabaian ilmu ketuhanan merupakan racun yang boleh memusnahkan hati manusia dan mengingkari perintah Allah dengan mengikut jejak langkah syaitan juga boleh menyebabkan hati yang berpenyakit. al-Ghazali menekankan perkara yang sama dalam kebanyakan buku beliau.Pengetahuan 4. al-Ghazali menyenaraikan ilmu kimia (kaedah istimewa) yang dapat membersihkan hati daripada unsure-unsur negatif.Dengan memenuhi ruh dengan menuntut ilmu yang bermanfaat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful