P. 1
Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang

Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang

|Views: 15|Likes:
Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang
Analisa Perspektif Imam Alghazali Tentang

More info:

Published by: Nurul Shahida Mohd Azilah on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

ANALISA PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TENTANG MANUSIA

Manusia dijadikan sebagai insan iaitu makhluk terbaik yang diberi dua peranan iaitu sebagai khalifah Allah s.w.t di muka bumi dan sebagai hamba yang diperintahkan supaya beribadah kepadaNya. Sebelum Allah s.w.t menjadikan manusia (Adam), terlebih dahulu Allah s.w.t telah menciptakan alam dan seluruh cakerawala, bulan, bintang, matahari dan bumi dengan segala isinya iaitu tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup di laut, haiwan yang terbang di udara, haiwan yang hidup di darat dan sebagainya. Allah s.w.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kelebihan diri kita dari segi unsure-unsur dalam dengan dikurniakan oleh Allah s.w.t ialah akal untuk berfikir dan hati sebagai khazanah untuk menyimpan segala rahsia dan ingatan. Penciptaan manusia sebagai hamba mewujudkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah s.w.t yang telah menciptakannya

sebagaikhalik. Kesan daripada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba ini ialah pengabdian. Manusia terikat dengan kewajipan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t, khalik yang telah menciptakannya. Rasa kebertanggungjawaban ini sentiasa wujud dalam sanubari manusia semenjak sebaik sahaja Adam dihidupkan di dalam syurga hinggalah ke hari ini dan akan berterusan hinggalah hari sejurus bermulanya kiamat.

Dalam hal kerohanian.serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)…” . mereka juga seringkali dibandingkan dengan bangsa lain. Dalam antropologi kebudayaan. roh. Manusia dapat diertikan berbeza-beza menurut biologi. sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. atau secara campuran. walaupun manusia menyedari kewajipan mereka untuk mengabdi kepada penciptanya. mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana. nafs (diri) dan „aql (akal). dalam agama. dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dokongan satu sama lain serta pertolongan.Namun. dikaikan dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. rohani. mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. zaman. Konsep manusia menurut Imam Ghazali dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada qalb (hati). atau tempat dengan kaum. manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak). Antara kepercayaankepercayaan yang berlainan ini. Secara biologi. Atas sebab itulah manusia menggunakan upaya akal budinya untuk mencari jalan bagi mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. Sepanjang perjalanan mencari menggunakan upaya akal budi ini akhirnya wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang sering berbeza antara satu kaum. Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya‟ telah mengutarakan teori manusia berdasarkan ayat AlQuran dalam surah Sad ayat 72 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya (manusia). zaman atau tempat yang lain. organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya. dan istilah kebudayaan. dalam mitos. sudah tentu ada kepercayaan yang lebih menghampiri kebenaran tetapi tidak mungkin akan sampai atau menemui kebenaran sebenar itu kerana ia diperolehi menggunakan upaya akal budi yang juga diciptakan dan dibekalkan bersama-sama manusia itu sendiri.

kebendaan.t adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan. Jesteru. Justeru itu. sayangkan kehidupan dan kepandaian manusia suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya. sifat syaitan dan sifat malaikat.w. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. nafs. Ilmu dan tindakan yang mulia adalah penting untuk menyucikan diri manusia. sifat haiwan.w.Manusia yang diciptakan Allah s. Di samping itu Al-Ghazali turut membicarakan tentang pelbagai sifat manusia di dalam kitab Ihya‟ iaitu sifat jahat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan. Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberi kesedaran tentang hakikat dirinya yang tinggi.t memiliki unsur-unsur rohaniah iaitu qalb. manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia. huraian Imam Al-Ghazali cukup jelas bahawa manusia memang ada kecenderungan untuk meningkatkan hakikat dirinya yang suci bersih. Imam al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuhtumbuhan dengan unsur-unsur tertentu. suci dan murni. Imam al Ghazali telah menghuraikan unsur kerohanian melalui kejadian manusia: ROH (AR-RUH) Imam al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya „Ulumuddin telah membezakan di antara roh dengan jasad. Manakala dalam bukunya Kimyatus Sa‟adah menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah s. Namun manusia juga akan terjerumus ke lembah yang lebih rendah dari haiwan. Tindakan yang mulia menyucikan serta membawa nur pada jiwa sementara tindakan jahat dan membawa dosa mengotorkan jiwa sehingga hilang nurnya. di samping itu manusia mempunyai roh Ilahi yang bertentangan dengan nafsu itu. dan „aql. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks. roh. Ke empat tempat sifat ini memang ada pada jiwa manusia. Roh mempunyai dua pengertian:- .

halus (latifah) dan bersifat ketuhanan. sehingga tidak ada satu bahagian pun dari rumah yang tidak terkena sinarannya. ia merupakan satu gejala yang lembut. 2. perasaan. sedangkan roh dan geraknya di dalam batin itu seperti geraknya cahaya lampu di sudut-sudut rumah yang digerakkan oleh penggeraknya. pancaran sinar kehidupan. penglihatan dan pendengaran itu sama seperti pancaran sinar dari sebuah lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. kemudian ia akan kembali ke tempat asalnya. Ia menggunakan seluruh daya sebagai alat kelengkapannya. nafsu(alNafs) dan akal (al-„Aql). Bermaksud yang halus (latifah) dari manusia iaitu yang mengetahui dan merasa. Katakanlah! Roh itu dari perkara urusan Tuhanku.1. dengan perantaraan otot-otot dan urat-urat yang beraneka ragam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian tubuh. Ini kerana kebanyakan akal dan kefahaman manusia lemah untuk memahaminya. ia merupakan seketul darah beku (jantung) yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertemuan saraf dari seluruh badan. Di dalam al-Quran surah Al-Israa‟ ayat 85 telah dinyatakan sebagai berikut: “Dan mereka itu bertanya kepadamu tentang roh. Ia merupakan satu organ yang amat penting yang mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan. Ia turun ke dunia ibarat pengembara yang mengunjungi negeri asing untuk melakukan tugasnya. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja” Menurut Imam Al-Ghazali. Perjalanannya di dalam tubuh. Ia menjadi sumber nyawa atau kehidupan manusia. HATI (AL-QALB) Dari segi fizikal. roh manusia mempunyai tiga unsur yang membezakannya dengan roh makhluk-makhluk lain iaitu hati (al-Qalb). Ia tidak tergolong dalam bentuk yang zahir melainkan halus dan ghaib. . Roh dalam pengertian pertama merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani. Hidup itu laksana sinar yang berada di dinding. walaubagaimanapun segala gambaran yang mendalam tentang hakikat roh yang sebenar tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. Dari segi rohaninya. Roh dalam pengertian kedua ini termasuk sesuatu perkara yang mengagumkan dan bersifat ketuhanan.

Hati sebagai raja mempunyai bala tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan manusia. hati menjadi pusat segala keinginan. Dengan ini Imam al-Ghazali mensifatkan hati sebagai raja kepada seluruh anggota manusia di mana semua anggota telah bernaluri untuk tunduk kepada hati.t. Tentera-tentera hati ini terbahagi kepada dua iaitu pasukan lahiriah dan batin. Pasukan lahiriah ialah semua anggota zahir manusia manakala pasukan batin merangkumi pancaindera seperti syahwat dan amarah yang merupakan motif atau penggerak-penggerak serta deria lain yang dapat memberi persepsi seperti pendengaran. yang mana di dunia ini makrifat itu merupakan keindahan. manusia haruslah menyiapkan diri dengan hatinya. hati itulah yang dapat mengetahui (sifat-sifat.w.w. perbuatan dan lain-lain). pembantu dan alat-alat yang melayani dan menyokong tugas hati. sentuhan dan sebagainya.t.w. Menurut Imam alGhazali. dicela dan dituntut atau diminta bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya. Untuk ber„makrifat‟ kepada Allah s. . Anggotaanggota tubuh lahir itu hanyalah sebagai pengikut. hati sebagai sesuatu yang lembut adalah hakikat manusia yang dapat memahami.t. penglihatan. Segala anggota tubuh badan yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaannya sama ada untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran. bukan setakat dengan anggota-anggota tubuh lahir.t dan di hadapan-Nya. cita-cita dan kemahuan. Maka. Hati itulah juga yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Allah s. yang diseksa. berilmu dan mengenal penciptanya. iaitu manusia yang menjadi sasaran perintah dan larangan Allah s.w.w. kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan utuk ber„makrifat‟ (mengenal) kepada Allah s.w. Ini bermaksud.w.t dan dapat menyingkap apa yang berada di sisi Allah s.t. beramal untuk Allah s. kesempurnaan dan kebanggaannya manakala di akhirat kelak merupakan bekalan dan barang simpanannya.Dalam pengertian ini.t. Kepatuhan anggota-anggota dan pancaindera kepada hati menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah s.

maka ia tidak mengenal penciptanya. Namun. Justeru. . Tetapi apabila orang tidak mengenal hati. Sesungguhnya terdapat empat elemen asal dalam menentukan sifat manusia terutama dalam tingkahlaku lahiriah dan kualiti-kualiti mentalnya.w.t. manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan mewarisi sifat-sifat keTuhanan seperti pengasih. maka ia mengenal dirinya. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dan ia terjadi secara berperingkat selepas kelahiran manusia. hati manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib dan melaluinya manusia dapat menerima maklumat-maklumat berhubung dengan alam ghaib dan diberi ilham atau intuisi tertentu.w. maka ia mengenal Tuhannya.t.. seseorang itu akan beroleh keuntungan apabila ia membersihkan hati.w. apabila orang mengenal hatinya.w. manusia mampu mendekati Allah s. dan apabila ia mengenala dirinya. hati merupakan elemen yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Apabila ia tenggelam dengan hal-hal yang selain daripada Allah s. dialah yang dihisab. dialah yang dicela. Hatilah yang banyak mempengaruhi tingkahlaku dan melalui hati. Sebagaimana yang diketahui. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” . Cahaya hati itu akan tersebar ke seluruh anggota tubuh apabila ia kuat beribadah. yang dapat memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan Allah s.t. pengampun dan sebagainya. sedangkan hal ini tidak berlaku jika dia berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah s.t berdasarkan penggerakpenggerak hati sehingga dapat mengetahui urusan dunia dan akhirat. maka dialah yang dituntut. Sebagai kesimpulan. maka ia tidak mengenal dirinya sendiri.Di samping itu. Apabila hati terlalai maka ia akan terhalang daripada mengenali Allah s. dan apabila ia tidak mengenal dirinya sendiri.w. Di sini hati ibarat sebuah cermin yang cerah dan bersih. penyayang.t. Perbuatan-perbuatan yang keji oleh hati dan anggota-anggota tubuh itu akan menentukan gelap atau hitamnya hati itu kerana setiap wadah atau bekas itu akan menampakan percikan apa yang ada di dalamnya.

Tujuannya adalah untuk menjaga dari segala yang dapat mencederakan jasmani.Walau bagaimanapun setelah kelahirannya. Pada satu tahap tertentu. Di sini. Walau bagaimanapun. Unsur-unsur ini membawa kecenderungan kepada manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemenangan. akan terbina terbina unsur-unsur kesyaitanan. keinginan syahwat ini mempunyai sifat untuk mendesak manusia melepaskan kehendaknya secara bebas. Unsur pertama yang tercipta ialah unsur kehaiwanan (bahimiyya) iaitu kehendak (syahwat) yang bertanggungjawab terhadap kualiti kehaiwanan yang ada pada manusia. . manusia akan mempunyai sifat-sifat yang sering menimbulkan perseteruan dan penipuan. maka sewaktu manusia dikuasai oleh sifat ghadhab akan timbul perbuatan-perbuatan berbentuk permusuhan. manusia mula menghadapi perkembangan empat unsur yang seterusnya menghasilakn empat sifat umum bagi manusia. Namun begitu. manusia sering menganggap dirinya lebih berkuasa dan ia mahukan kebebasan. Sekiranya tidak dikawal oleh pertimbangan akal. Sesuai dengan sifat-sifat kesyaitanan. Unsur yang kedua ialah unsur kebuasan (sab‟iyya) iaitu sifat marah (ghadhab). Dalam hubungan ini. Akhir sekali ialah penjelmaan unsur-unsur ketuhanan (Rabbaniah). minum. serentak dengan perkembangan akal. Seterusnya pada peringkat baligh. maka ia akan menolak manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang berunsurkan kebinatangan. manusia mula menggunakan kepandaian yang ada padanya untuk memikirkan tipu daya bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu. jika kemarahan tidak terkawal. sifat-sifat seperti cemburu. kebencian. mengajak untuk menangkis dan bertahan merupakan sifat-sifat untuk mempertahankan diri manusia dari segala ancaman. Dalam hal ini. Dari unsur inilah terbitnya keinginan untuk makan. tidur dan kegiatan-kegiatan ini jika dikawal dapat memanfaatkan jasad dan roh untuk meneruskan kehidupannya. tujuan unsur ini adalah sebagai satu cara melindungi roh dan jasad dari sebarang kemudaratan. menyerang orang lain dan sebagainya. terlepas dari ikatan sifat kehambaan serta ingin memperlihatkan segalanya sekalipun mengaku dirinya sempurna.

Ia mempunyai dua pengertian:Pertama: al-Nafs ialah sesuatu yang abstrak yang merangkumi daya marah dan nafsu syahwat pada manusia. NAFSU (AL-NAFS) Di dalam roh manusia juga terdapat unsur al-Nafs. mereka tidak akan dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan malah timbul rasa bangga di atas tindakan jahatnya. Susunan-susunan sifat manusia ini banayk digambarkan dalam Al-Quran. Nafsu ini tidak mengambil kira perhitungan akal dan bersifat mendesak untuk melepaskan kehendaknya.a. lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)” Secara khususnya. bersifat tergesa-gesa.Nafs al-Ammarah : Iaitu nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai unsur-unsur kebaikan dan sentiasa cenderung kepada kejahatan. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat ia disebut al-Nafs al-Muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang). Bagi pemilik nafsu ini. Ini adalah tahap jiwa yang paling rendah malah kedudukannya adalah lebih rendah daripada binatang. . al-Nafs (nafsu) merupakan sifatsifat tercela yang ada pada manusia sehingga mereka mengatakan bahawa tidak dapat tidak nafsu mestilah dilawan dan diperangi. “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberi.w.w yang bermaksud : “Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu” Kedua: Yang bersifat halus (latifah) iaitu hakiki pada manusia atau diri manusia dan zatnya. melampaui batas dan sebagainya.Ringkasnya dalam diri manusia terdapat campuran sifat ini yang kesemuanya terkumpul dalam hati dan penting sebagai potensi-potensi penggerak tingkahlaku manusia. Imam al-Ghazali telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat : i. Bagi ahli tasawwuf. Sabda Nabi s.t dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 : “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!. Firman Allah s. Desakandesakan ini berupaya menundukkan manusia mengikut kemahuannya. Secara keseluruhan berbagai-bagai sifat yang terbit dari manusia seperti zalim dan bodoh.

iii. Namun di sini. pemabuk. Allah s. .Nafs al-Mulhamah : Iaitu nafsu yang mengandungi unsur kejahatan dan kebaikan. jika nafsu ini ada di dalam jiwa manusia.Justeru. Biasanya kejahatan akan memperolehi kemenangan. iaitu peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan. Sebagaimana Nafs al-Mulhamah. penzina. maka manusia itu akan menjadi seorang yang zalim. penjudi dan sebagainya kerana ia sentiasa tunduk dan patuh menurut kehendah nafsu syahwat dan hasutan syaitan.t telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 : “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong melakukan kejahatan” ii. Tetapi nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik. masih ada sifat-sifat yang terdapat dalam nafs al-Ammarah tetapi telah wujud kesedaran untuk berjuang memeranginya. penjenayah. Manusia yang memiliki nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya.Nafs al-Lawwamah : Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. manusia yang memiliki nafsu jenis ini juga akan mengalami peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan dan biasanya kebaikan yang akan mencapai kemenangan. Di tahap ini. nafsu yang baik adalah lebih banyak daripada nafsu yang jahat.w.

kekuatan kedua pula ialah kekuatan kejahatan seperti pemarah. pendendam. Ia mempunyai daya kekuatan untuk menimbang sesuatu itu. akal merupakan satu keupayaan untuk menggarap ilmu pengetahuan tentang hakikat segala hal. Nafsu ini merupakan nafsu yang tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta mempunyai segala sifat kemuliaan. Kekuatan pertama ialah kekuatan kebaikan seperti pemurah. di dalam roh juga terdapat akal (al-„Aql). . Justeru. Jadi dapat disimpulkan bahawa nafsu mempunyai dua kekuatan yang amat bertentangan. iv.Nafs al-Muthmainnah: Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja.w.Nafsu di sini selalu membuat perhitungan mengenai tindak-tanduknya. ia merupakan otak. Ikhlas dan sebagainya. belas kasihan. Ia berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati yang boleh mempengaruhi atau menyucikannya dan mendekatkannya kepada Allah s. penyayang. Dari segi kerohanian pula. Dari segi fizikalnya. penipu dan sebagainya. AKAL(AL-„AQL) Selain hati dan nafsu. Al-Ghazali menganggap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s. Tujuan mencela ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Pengertian nafsu ini secara hakikatnya menunjukkan martabat manusia yang paling mulia dan diperingkat ini nafsu manusia yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan telah terbimbing ke jalan yang benar serta telah mendapat rahmat dari Tuhan. sama ada kebaikan atau keburukan dan melaksanakan titah perintah hati (al-Qalb) sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan.w.t. Struktur biologikalnya sama di antara manusia dengan haiwan tetapi kuantitinya sahaja berbeza. Ia mempunyai kriteria menyesali kegiatan maksiatnya tetapi hatinya belum tetap dengan keimanan yang kukuh.t. jujur. bagi mereka yang memiliki nafsu ini bermakna mereka adalah golongan yang dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyeksaan.

beliau membincangkan beberapa keistimewaan dan keupayaan akal serta membandingkannya dengan keupayaan atau kekurangan mata manusia agar kefahaman tentang keistimewaan akal itu menjadi lebih jelas. Akal adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada haiwan. Dengan akal. Beliau berpendapat sebenarnya penjelasan akal adalah lebih sesuai disebut Nur kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan. Kedudukan akal dalam kehidupan manusia menurut pandangan Islam adalah jelas sebagai bakat yang menjadikan manusia berupaya menerima tanggungjawab dari Allah s. tetapi akal dapat melihat dan mengerti dirinya dan sifat-sifatnya sendiri. membezakan sesuatu dan membezakan antara hidayah dan kesesatan. Imam al-Ghazali mengaitkan akal dengan konsep Nur (cahaya). di dalam karya yang dihasilkan. Akal mampu membentuk keperibadian manusia dan merupakan hakikat kepada jiwa yang mempunyai ciri-ciri kemalaikatan.t. Justeru.Al-Ghazali melihat akal sebagai salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir dan membuat penaklukan bagi mengetahui segala hakikat tentang sesuatu. akal adalah fakulti yang paling tinggi dan mulia dalam diri manusia dan ia tidak dikurniakan walaupun kepada malaikat sekalipun. Kesempurnaan amalan tidak akan dicapai selagi tidak menggunakan alat tertinggi dari peralatan jiwa dan tanpanya manusia tidak ada bezanya dengan haiwan. . Mata sebenarnya tidak dapat melihat dirinya sendiri. manusia bersedia untuk menerima pelbagai ilmu nazari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang memerlukan pemikiran. Akal sebagai tenaga untuk berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara dan merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat darinya. Berikut adalah perincian mengenai pendapat beliau tersebut:i. Dengan yang demikian.w. Dengan akal manusia dapat memikirkan untuk melakukan sesuatu.

Ini kerana akal mengenal sesuatu yang abstrak. Walau bagaimanapun kehendak Allahlah yang tidak terbatas kerana Dialah zat yang mutlak sebaliknya kebebasan manusia hanyalah relatif. rasa (makanan). Akal itu terbuka dan dapat melampaui tanggapan jauh dan dekat. Tetapi akal dapat memahami benda yang tidak terbatas. Mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di belakang dinding. v. Mata hanya dapat melihat bahagian-bahagian dari benda yang wujud. Akal pula dapat memecah masuk ke dalam dasar batin bahagian dalam diri benda-benda itu malah sampai kepada intipati hakikat rahsia sesuatu. Akal adalah penjelmaan daripada„Devine Intelligence‟ iaitu tempat datangnya „Hikmah Ilahi‟. Mata tidak dapat melihat benda yang sangat dekat atau sangat jauh. Penglihatan mata tidak boleh melihat benda yang tidak terbatas. rasa dingin. mendengar dan sebagainya. idea dan tanggapan. Seterusnya manusia mempunyai keupayaan yang menjadikannya bebas untuk memilih. Dia boleh memilih apa yang membawanya kepada Allah. Dengan keupayaan tersebut dia boleh memilih untuk tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. Mata juga tidak dapat melihat rasa kejiwaan seperti kegembiraan.ii. bebas menjelajahi dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat serta benar. pedih dan lain-lain. sukacita. iv. seperti konsep. Mata tidak dapat melihat suara. Tetapi akal dapat menangkap semua yang telah disebutkan itu kerana ia mengetahui zahir dan batin. Menurut pandangan Islam. iii. Akan tetapi bagi akal sama sahaja. baik yang dekat mahupun yang jauh. . bau-bauan. vi. manusia adalah makhluk yang diberi akal yang dapat mengenal Allah dan merealisasikan-Nya. Mata hanya dapat melihat bahagian luar dari permukaan benda iaitu lahirnya sahaja. Ia tidak dapat melihat bahagian yang ada di dalamnya iaitu yang berada di dalam hati atau hakikat. tetapi bagi akal adalah sebaliknya. Akal dapat bergerak dengan bebas sehingga ke alam ghaib dan langit yang paling atas. rasa panas. Bahkan mata hanya sanggup melihat bentukbentuk yang bersifat lahiriah jauh daripada hakikat kenyataan. Mata hanya dapat melihat benda yang berjasmani.

mereka itulah orang-orang yang benar”. Mata sering menganggap yang besar itu kecil. akal dan hati adalah rahsia Allah yang yang bersifat ruhani dan tidak berjisim.vii. Dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali berbicara mengenai sikap dan tindak tanduk manusia yang diistilahkan sebagai suluk atau akhlak. malahan akan dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. dapat difahami bahawa cahaya (Nur) itu dapat dinamakan sebagai mata dan disebut cahaya mata (Nurul‟ain). Suluk dan akhlak manusia bukanlah tingkah laku zahir yang dapat dilihat tetapi lebih kepada tingkah-laku kerohanian yang mempengaruhi tindakan manusia. Namun yang lebih tepat dan patut dinamakan cahaya itu adalah akal iaitu cahaya akal (Nurul‟aql). Imam al-Ghazali menggariskan tingkahlaku manusia berasaskan kepada surah AlHujurat ayat 15 : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Imam al-Gazali menyimpulkan bahawa semua aspek kerohanian seperti nafsu. Oleh itu. maka ia tidak akan merasa bersalah. Sebaliknya akal mengetahui bahawa bintang-bintang ataupun matahari lebih besar bahkan berganda-ganda lebih besar daripada bumi. Justeru. apabila akal itu suci dan terpisah daripada perasaan bimbang dan khayal. .

Menurut alGhazali. hati yang tidak dapat memahami betul-betul atau hati tertutup kerana dicemari oleh dosa dan maksiat. pada asalnya. Bagaimanapun. hati yang tidak mahu ambil peduli apabila sampai petunjuk kepadanya tetapi merelakan dirinya dalam keadaan sesat. ruh manusia berupaya menerima semua jenis ilmu pengetahuan yang baik di sisi islam tetapi dihalang daripada memahami kebenaran apabila dicemari oleh kemewahan dunia semata-mata yang menyebabkan ruh tidak dapat membezakan yang baik dan tidak baik. hati yang tidak matang untuk menerima pengetahuan atau memahami seperti bayi atau kanak-kanak. Kedua.Topik yang dianalisiskan:The Soul and Its Relation To Knowledge(Ruh dan Kaitannya dengan Pengetahuan) daripada:Buku Al-Ghazali and His Theory Of The Soul (Al-Ghazali dan Teori Ruh) oleh Prof. Mat Akhir Pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu makrifat iaitu mengenal Allah SWT pada Zat-nya. Manakala berdasarkan perbincangan al-Ghazali dalam kitab al-Munqidh min al-Dalal . Ketiga. Berdasarkan kitab al-Ghazali. Kelima. Pertama. Al-Ghazali membincangkan bagaimana cara-cara untuk merawat penyakit-penyakit yang merosakkan sifat ruh yang sebenar dan bagaimana untuk membaik pulih ruh manusia itu agar kembali kepada ruh yang tunduk kepada Allah.pada Sifat-nya.pada Asma‟nya dan pada Af‟al-nya.Madya Dr. beliau mengaitkan kekosongan dan kelemahan hati manusia itu dengan tahap perkembangan seseorang individu itu sendiri(iaitu manusia yang membesar dengan . hati yang berpaling daripada kebenaran. hati yang tertutup disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap perkara yang karut. beliau memberikan lima sebab kenapa hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan. Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb.Al-Ghazali mempunyai pendapat yang berlainan mengenai hati manusia pada awalnya iaitu ruh manusia dicipta dalam keadaan kosong dan penuh kelemahan yang mungkin dirujuk kepada jenis hati yang yang tidak dapat menerima pengetahuan yang pertama. Keempat. kerana hati yang masih tidak matang untuk menerima pengetahuan apatah lagi memahami seperti bayi atau kanak-kanak.Noor Shakirah bt.

perintah menuntut ilmu (al-ta‟allum) sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesempurnaan roh manusia itu agar kembali kepada fitrah dan pengetahuan yang asal mengenai Tuhan yang satu iaitu Allah yang telah hilang atau terlupa ekoran daripada kelekaan manusia terhadap kemewahan dunia yang merupakan faktor utama yang merosakkan hati manusia.(Riwayat Muslim) Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali bahawa roh manusia itu pada asal kejadiannya sememangnya mempunyai pengetahuan yang kukuh .a. oleh itu. Jadi. Berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit. Tanpa kelima-lima halangan yang menyebabkan hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan ini. lalu dipikullah amanat itu oleh manusia…” (33. .Rasulullah s.Hal yang demikian kerana itulah fitrah manusia yang sebenarnya iaitu berhati bersih dan suci yang menjadikan manusia itu mulia dan berbeza dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seperti binatang dan tumbuhan.w sendiri pernah bersabda:“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah(bersih dan suci). nasrani atau majusi.”. dengan menuntut ilmu sajalah seseorang itu dapat menyempurnakan kembali hati mereka dan mencapai ketenangan yang sebenar. . hati manusia sudah pasti berupaya untuk membezakan antara yang baik dan yang tidak baik.hati yang kosong dan lemah). semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khuatir tidak akan melaksanakannya. Maka kedua-dua ibu bapalah yang menjadikannya yahudi.72).

Pengetahuan 4.al-Ghazali turut menekankan perkara yang sama iaitu kesetiaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan boleh membersihkan dan menyucikan hati.Dengan memenuhi ruh dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. jelas bahawa ilmu makrifatullah dan kepatuhan kepada perintah Allah ialah ubat yang berkesan untuk penyakit yang sedemikian. tentang tentang selepas *Hakikatnya. . Selain itu. AlGhazali juga berpendapat bahawa pengabaian ilmu ketuhanan merupakan racun yang boleh memusnahkan hati manusia dan mengingkari perintah Allah dengan mengikut jejak langkah syaitan juga boleh menyebabkan hati yang berpenyakit. al-Ghazali menekankan perkara yang sama dalam kebanyakan buku beliau. dalam Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb .Pengetahuan 2.Pengetahuan tentang tentang Tuhan dunia dunia iaitu diri iaitu yang akhirat yang Allah sendiri SWT sebenar sebenar. kelemahan hati dapat dihilangkan. Kaedah ini dihasilkan untuk mengembalikan hati-hati yang sudah tercemar kepada Allah. Oleh itu. al-Ghazali menyenaraikan ilmu kimia (kaedah istimewa) yang dapat membersihkan hati daripada unsure-unsur negatif. Begitu juga dalam Kimiya-I Sa‟adah.Pengetahuan 3. lagi perlu mendekatkan diri dan cuba memenuhi keperluan ruh diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya. Apatah lagi jiwa yang sakit. kaedah kimia ini mempunyai 4 unsur utama: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->