ANALISA PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TENTANG MANUSIA

Manusia dijadikan sebagai insan iaitu makhluk terbaik yang diberi dua peranan iaitu sebagai khalifah Allah s.w.t di muka bumi dan sebagai hamba yang diperintahkan supaya beribadah kepadaNya. Sebelum Allah s.w.t menjadikan manusia (Adam), terlebih dahulu Allah s.w.t telah menciptakan alam dan seluruh cakerawala, bulan, bintang, matahari dan bumi dengan segala isinya iaitu tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup di laut, haiwan yang terbang di udara, haiwan yang hidup di darat dan sebagainya. Allah s.w.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kelebihan diri kita dari segi unsure-unsur dalam dengan dikurniakan oleh Allah s.w.t ialah akal untuk berfikir dan hati sebagai khazanah untuk menyimpan segala rahsia dan ingatan. Penciptaan manusia sebagai hamba mewujudkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah s.w.t yang telah menciptakannya

sebagaikhalik. Kesan daripada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba ini ialah pengabdian. Manusia terikat dengan kewajipan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t, khalik yang telah menciptakannya. Rasa kebertanggungjawaban ini sentiasa wujud dalam sanubari manusia semenjak sebaik sahaja Adam dihidupkan di dalam syurga hinggalah ke hari ini dan akan berterusan hinggalah hari sejurus bermulanya kiamat.

Konsep manusia menurut Imam Ghazali dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada qalb (hati). Atas sebab itulah manusia menggunakan upaya akal budinya untuk mencari jalan bagi mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. Manusia dapat diertikan berbeza-beza menurut biologi.serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)…” . Antara kepercayaankepercayaan yang berlainan ini. zaman atau tempat yang lain.Namun. sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian. rohani. mereka juga seringkali dibandingkan dengan bangsa lain. nafs (diri) dan „aql (akal). roh. Secara biologi. dalam agama. mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana. dikaikan dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Sepanjang perjalanan mencari menggunakan upaya akal budi ini akhirnya wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang sering berbeza antara satu kaum. Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya‟ telah mengutarakan teori manusia berdasarkan ayat AlQuran dalam surah Sad ayat 72 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya (manusia). atau secara campuran. atau tempat dengan kaum. mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dokongan satu sama lain serta pertolongan. manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak). dalam mitos. Dalam antropologi kebudayaan. sudah tentu ada kepercayaan yang lebih menghampiri kebenaran tetapi tidak mungkin akan sampai atau menemui kebenaran sebenar itu kerana ia diperolehi menggunakan upaya akal budi yang juga diciptakan dan dibekalkan bersama-sama manusia itu sendiri. dan istilah kebudayaan. zaman. walaupun manusia menyedari kewajipan mereka untuk mengabdi kepada penciptanya. organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya.

Manakala dalam bukunya Kimyatus Sa‟adah menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah s. dan „aql. Jesteru. manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. kebendaan. Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia. roh. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberi kesedaran tentang hakikat dirinya yang tinggi. Imam al Ghazali telah menghuraikan unsur kerohanian melalui kejadian manusia: ROH (AR-RUH) Imam al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya „Ulumuddin telah membezakan di antara roh dengan jasad. nafs.w. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya. sayangkan kehidupan dan kepandaian manusia suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik.t adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan. Ilmu dan tindakan yang mulia adalah penting untuk menyucikan diri manusia. Namun manusia juga akan terjerumus ke lembah yang lebih rendah dari haiwan. di samping itu manusia mempunyai roh Ilahi yang bertentangan dengan nafsu itu. Di samping itu Al-Ghazali turut membicarakan tentang pelbagai sifat manusia di dalam kitab Ihya‟ iaitu sifat jahat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks. sifat haiwan. Imam al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuhtumbuhan dengan unsur-unsur tertentu. Roh mempunyai dua pengertian:- .w. sifat syaitan dan sifat malaikat.Manusia yang diciptakan Allah s. Tindakan yang mulia menyucikan serta membawa nur pada jiwa sementara tindakan jahat dan membawa dosa mengotorkan jiwa sehingga hilang nurnya.t memiliki unsur-unsur rohaniah iaitu qalb. huraian Imam Al-Ghazali cukup jelas bahawa manusia memang ada kecenderungan untuk meningkatkan hakikat dirinya yang suci bersih. Justeru itu. suci dan murni. Ke empat tempat sifat ini memang ada pada jiwa manusia.

nafsu(alNafs) dan akal (al-„Aql). walaubagaimanapun segala gambaran yang mendalam tentang hakikat roh yang sebenar tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. Dari segi rohaninya.1. Bermaksud yang halus (latifah) dari manusia iaitu yang mengetahui dan merasa. Ia menggunakan seluruh daya sebagai alat kelengkapannya. kemudian ia akan kembali ke tempat asalnya. 2. Di dalam al-Quran surah Al-Israa‟ ayat 85 telah dinyatakan sebagai berikut: “Dan mereka itu bertanya kepadamu tentang roh. Ia turun ke dunia ibarat pengembara yang mengunjungi negeri asing untuk melakukan tugasnya. roh manusia mempunyai tiga unsur yang membezakannya dengan roh makhluk-makhluk lain iaitu hati (al-Qalb). HATI (AL-QALB) Dari segi fizikal. sehingga tidak ada satu bahagian pun dari rumah yang tidak terkena sinarannya. Roh dalam pengertian kedua ini termasuk sesuatu perkara yang mengagumkan dan bersifat ketuhanan. penglihatan dan pendengaran itu sama seperti pancaran sinar dari sebuah lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. Ini kerana kebanyakan akal dan kefahaman manusia lemah untuk memahaminya. dengan perantaraan otot-otot dan urat-urat yang beraneka ragam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian tubuh. . halus (latifah) dan bersifat ketuhanan. Ia tidak tergolong dalam bentuk yang zahir melainkan halus dan ghaib. perasaan. ia merupakan satu gejala yang lembut. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja” Menurut Imam Al-Ghazali. Katakanlah! Roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Roh dalam pengertian pertama merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani. sedangkan roh dan geraknya di dalam batin itu seperti geraknya cahaya lampu di sudut-sudut rumah yang digerakkan oleh penggeraknya. Perjalanannya di dalam tubuh. pancaran sinar kehidupan. ia merupakan seketul darah beku (jantung) yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertemuan saraf dari seluruh badan. Ia menjadi sumber nyawa atau kehidupan manusia. Hidup itu laksana sinar yang berada di dinding. Ia merupakan satu organ yang amat penting yang mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan.

Hati itulah juga yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Allah s. iaitu manusia yang menjadi sasaran perintah dan larangan Allah s. hati menjadi pusat segala keinginan. Anggotaanggota tubuh lahir itu hanyalah sebagai pengikut. beramal untuk Allah s. Ini bermaksud. Menurut Imam alGhazali. pembantu dan alat-alat yang melayani dan menyokong tugas hati. Dengan ini Imam al-Ghazali mensifatkan hati sebagai raja kepada seluruh anggota manusia di mana semua anggota telah bernaluri untuk tunduk kepada hati. Hati sebagai raja mempunyai bala tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan manusia.t dan dapat menyingkap apa yang berada di sisi Allah s. Tentera-tentera hati ini terbahagi kepada dua iaitu pasukan lahiriah dan batin.t. perbuatan dan lain-lain).w. hati itulah yang dapat mengetahui (sifat-sifat.t.t. cita-cita dan kemahuan. Untuk ber„makrifat‟ kepada Allah s.w. kesempurnaan dan kebanggaannya manakala di akhirat kelak merupakan bekalan dan barang simpanannya. yang diseksa. Maka. bukan setakat dengan anggota-anggota tubuh lahir. Kepatuhan anggota-anggota dan pancaindera kepada hati menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah s. Segala anggota tubuh badan yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaannya sama ada untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran. kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan utuk ber„makrifat‟ (mengenal) kepada Allah s.t.w.w.w.t dan di hadapan-Nya. yang mana di dunia ini makrifat itu merupakan keindahan. berilmu dan mengenal penciptanya.Dalam pengertian ini. . hati sebagai sesuatu yang lembut adalah hakikat manusia yang dapat memahami. penglihatan.w. Pasukan lahiriah ialah semua anggota zahir manusia manakala pasukan batin merangkumi pancaindera seperti syahwat dan amarah yang merupakan motif atau penggerak-penggerak serta deria lain yang dapat memberi persepsi seperti pendengaran. dicela dan dituntut atau diminta bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya. sentuhan dan sebagainya. manusia haruslah menyiapkan diri dengan hatinya.w.t.

Perbuatan-perbuatan yang keji oleh hati dan anggota-anggota tubuh itu akan menentukan gelap atau hitamnya hati itu kerana setiap wadah atau bekas itu akan menampakan percikan apa yang ada di dalamnya. Cahaya hati itu akan tersebar ke seluruh anggota tubuh apabila ia kuat beribadah. maka dialah yang dituntut. pengampun dan sebagainya. penyayang.w. Tetapi apabila orang tidak mengenal hati.w. Apabila ia tenggelam dengan hal-hal yang selain daripada Allah s. Sebagaimana yang diketahui.t. hati merupakan elemen yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya terdapat empat elemen asal dalam menentukan sifat manusia terutama dalam tingkahlaku lahiriah dan kualiti-kualiti mentalnya. sedangkan hal ini tidak berlaku jika dia berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah s. dialah yang dicela. Di sini hati ibarat sebuah cermin yang cerah dan bersih. Sebagai kesimpulan.Di samping itu. maka ia mengenal Tuhannya. Apabila hati terlalai maka ia akan terhalang daripada mengenali Allah s. dan apabila ia tidak mengenal dirinya sendiri. apabila orang mengenal hatinya.w. Justeru.t.t.. Hatilah yang banyak mempengaruhi tingkahlaku dan melalui hati. maka ia tidak mengenal penciptanya. dan apabila ia mengenala dirinya. hati manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib dan melaluinya manusia dapat menerima maklumat-maklumat berhubung dengan alam ghaib dan diberi ilham atau intuisi tertentu. yang dapat memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan Allah s.t berdasarkan penggerakpenggerak hati sehingga dapat mengetahui urusan dunia dan akhirat. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dan ia terjadi secara berperingkat selepas kelahiran manusia. manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan mewarisi sifat-sifat keTuhanan seperti pengasih.t. maka ia tidak mengenal dirinya sendiri. maka ia mengenal dirinya. seseorang itu akan beroleh keuntungan apabila ia membersihkan hati. .w. manusia mampu mendekati Allah s. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” .w. Namun. dialah yang dihisab.

manusia mula menghadapi perkembangan empat unsur yang seterusnya menghasilakn empat sifat umum bagi manusia. minum. manusia akan mempunyai sifat-sifat yang sering menimbulkan perseteruan dan penipuan. jika kemarahan tidak terkawal. mengajak untuk menangkis dan bertahan merupakan sifat-sifat untuk mempertahankan diri manusia dari segala ancaman. Seterusnya pada peringkat baligh. Tujuannya adalah untuk menjaga dari segala yang dapat mencederakan jasmani. akan terbina terbina unsur-unsur kesyaitanan. Akhir sekali ialah penjelmaan unsur-unsur ketuhanan (Rabbaniah). Pada satu tahap tertentu. Unsur-unsur ini membawa kecenderungan kepada manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemenangan. Dalam hal ini. Sesuai dengan sifat-sifat kesyaitanan. serentak dengan perkembangan akal. sifat-sifat seperti cemburu. Dari unsur inilah terbitnya keinginan untuk makan. menyerang orang lain dan sebagainya. Unsur pertama yang tercipta ialah unsur kehaiwanan (bahimiyya) iaitu kehendak (syahwat) yang bertanggungjawab terhadap kualiti kehaiwanan yang ada pada manusia. Di sini. Unsur yang kedua ialah unsur kebuasan (sab‟iyya) iaitu sifat marah (ghadhab). Sekiranya tidak dikawal oleh pertimbangan akal. kebencian. terlepas dari ikatan sifat kehambaan serta ingin memperlihatkan segalanya sekalipun mengaku dirinya sempurna. Dalam hubungan ini. . maka sewaktu manusia dikuasai oleh sifat ghadhab akan timbul perbuatan-perbuatan berbentuk permusuhan. Walau bagaimanapun. Namun begitu. tidur dan kegiatan-kegiatan ini jika dikawal dapat memanfaatkan jasad dan roh untuk meneruskan kehidupannya. tujuan unsur ini adalah sebagai satu cara melindungi roh dan jasad dari sebarang kemudaratan.Walau bagaimanapun setelah kelahirannya. manusia sering menganggap dirinya lebih berkuasa dan ia mahukan kebebasan. maka ia akan menolak manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang berunsurkan kebinatangan. manusia mula menggunakan kepandaian yang ada padanya untuk memikirkan tipu daya bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu. keinginan syahwat ini mempunyai sifat untuk mendesak manusia melepaskan kehendaknya secara bebas.

“Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberi. Firman Allah s.a. Bagi ahli tasawwuf. Secara keseluruhan berbagai-bagai sifat yang terbit dari manusia seperti zalim dan bodoh.w. Sabda Nabi s. lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)” Secara khususnya. Susunan-susunan sifat manusia ini banayk digambarkan dalam Al-Quran. Bagi pemilik nafsu ini. . Desakandesakan ini berupaya menundukkan manusia mengikut kemahuannya. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat ia disebut al-Nafs al-Muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang).t dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 : “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!. Imam al-Ghazali telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat : i. mereka tidak akan dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan malah timbul rasa bangga di atas tindakan jahatnya.Ringkasnya dalam diri manusia terdapat campuran sifat ini yang kesemuanya terkumpul dalam hati dan penting sebagai potensi-potensi penggerak tingkahlaku manusia. bersifat tergesa-gesa. Ia mempunyai dua pengertian:Pertama: al-Nafs ialah sesuatu yang abstrak yang merangkumi daya marah dan nafsu syahwat pada manusia. al-Nafs (nafsu) merupakan sifatsifat tercela yang ada pada manusia sehingga mereka mengatakan bahawa tidak dapat tidak nafsu mestilah dilawan dan diperangi. Nafsu ini tidak mengambil kira perhitungan akal dan bersifat mendesak untuk melepaskan kehendaknya. melampaui batas dan sebagainya.Nafs al-Ammarah : Iaitu nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai unsur-unsur kebaikan dan sentiasa cenderung kepada kejahatan. NAFSU (AL-NAFS) Di dalam roh manusia juga terdapat unsur al-Nafs. Ini adalah tahap jiwa yang paling rendah malah kedudukannya adalah lebih rendah daripada binatang.w yang bermaksud : “Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu” Kedua: Yang bersifat halus (latifah) iaitu hakiki pada manusia atau diri manusia dan zatnya.

penjenayah.t telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 : “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong melakukan kejahatan” ii. Di tahap ini. manusia yang memiliki nafsu jenis ini juga akan mengalami peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan dan biasanya kebaikan yang akan mencapai kemenangan. iii. Namun di sini. jika nafsu ini ada di dalam jiwa manusia. nafsu yang baik adalah lebih banyak daripada nafsu yang jahat. penjudi dan sebagainya kerana ia sentiasa tunduk dan patuh menurut kehendah nafsu syahwat dan hasutan syaitan. pemabuk.Nafs al-Lawwamah : Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. maka manusia itu akan menjadi seorang yang zalim. Allah s. Sebagaimana Nafs al-Mulhamah. .w. penzina. Biasanya kejahatan akan memperolehi kemenangan. Manusia yang memiliki nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya. masih ada sifat-sifat yang terdapat dalam nafs al-Ammarah tetapi telah wujud kesedaran untuk berjuang memeranginya.Justeru. iaitu peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan.Nafs al-Mulhamah : Iaitu nafsu yang mengandungi unsur kejahatan dan kebaikan. Tetapi nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik.

Ikhlas dan sebagainya.Nafsu di sini selalu membuat perhitungan mengenai tindak-tanduknya. jujur. akal merupakan satu keupayaan untuk menggarap ilmu pengetahuan tentang hakikat segala hal. penipu dan sebagainya. Nafsu ini merupakan nafsu yang tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta mempunyai segala sifat kemuliaan. Tujuan mencela ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. ia merupakan otak. penyayang. Kekuatan pertama ialah kekuatan kebaikan seperti pemurah.Nafs al-Muthmainnah: Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja.w. . Jadi dapat disimpulkan bahawa nafsu mempunyai dua kekuatan yang amat bertentangan. di dalam roh juga terdapat akal (al-„Aql). Ia mempunyai daya kekuatan untuk menimbang sesuatu itu. Struktur biologikalnya sama di antara manusia dengan haiwan tetapi kuantitinya sahaja berbeza. Dari segi kerohanian pula. Al-Ghazali menganggap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s. Justeru.t. kekuatan kedua pula ialah kekuatan kejahatan seperti pemarah.t. iv. Dari segi fizikalnya.w. sama ada kebaikan atau keburukan dan melaksanakan titah perintah hati (al-Qalb) sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan. Pengertian nafsu ini secara hakikatnya menunjukkan martabat manusia yang paling mulia dan diperingkat ini nafsu manusia yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan telah terbimbing ke jalan yang benar serta telah mendapat rahmat dari Tuhan. Ia berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati yang boleh mempengaruhi atau menyucikannya dan mendekatkannya kepada Allah s. AKAL(AL-„AQL) Selain hati dan nafsu. pendendam. belas kasihan. Ia mempunyai kriteria menyesali kegiatan maksiatnya tetapi hatinya belum tetap dengan keimanan yang kukuh. bagi mereka yang memiliki nafsu ini bermakna mereka adalah golongan yang dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyeksaan.

w. Akal mampu membentuk keperibadian manusia dan merupakan hakikat kepada jiwa yang mempunyai ciri-ciri kemalaikatan. di dalam karya yang dihasilkan. Berikut adalah perincian mengenai pendapat beliau tersebut:i. Mata sebenarnya tidak dapat melihat dirinya sendiri. Kesempurnaan amalan tidak akan dicapai selagi tidak menggunakan alat tertinggi dari peralatan jiwa dan tanpanya manusia tidak ada bezanya dengan haiwan. Beliau berpendapat sebenarnya penjelasan akal adalah lebih sesuai disebut Nur kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan. Dengan yang demikian. Dengan akal. Dengan akal manusia dapat memikirkan untuk melakukan sesuatu. Imam al-Ghazali mengaitkan akal dengan konsep Nur (cahaya). Kedudukan akal dalam kehidupan manusia menurut pandangan Islam adalah jelas sebagai bakat yang menjadikan manusia berupaya menerima tanggungjawab dari Allah s. . membezakan sesuatu dan membezakan antara hidayah dan kesesatan. Akal adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada haiwan. Akal sebagai tenaga untuk berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara dan merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat darinya.Al-Ghazali melihat akal sebagai salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir dan membuat penaklukan bagi mengetahui segala hakikat tentang sesuatu. Justeru. manusia bersedia untuk menerima pelbagai ilmu nazari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang memerlukan pemikiran. beliau membincangkan beberapa keistimewaan dan keupayaan akal serta membandingkannya dengan keupayaan atau kekurangan mata manusia agar kefahaman tentang keistimewaan akal itu menjadi lebih jelas. akal adalah fakulti yang paling tinggi dan mulia dalam diri manusia dan ia tidak dikurniakan walaupun kepada malaikat sekalipun.t. tetapi akal dapat melihat dan mengerti dirinya dan sifat-sifatnya sendiri.

seperti konsep. Ia tidak dapat melihat bahagian yang ada di dalamnya iaitu yang berada di dalam hati atau hakikat. Akal pula dapat memecah masuk ke dalam dasar batin bahagian dalam diri benda-benda itu malah sampai kepada intipati hakikat rahsia sesuatu. Ini kerana akal mengenal sesuatu yang abstrak. Akan tetapi bagi akal sama sahaja. idea dan tanggapan. rasa dingin. sukacita. . baik yang dekat mahupun yang jauh. Penglihatan mata tidak boleh melihat benda yang tidak terbatas. Mata hanya dapat melihat bahagian-bahagian dari benda yang wujud. pedih dan lain-lain. Tetapi akal dapat memahami benda yang tidak terbatas. Seterusnya manusia mempunyai keupayaan yang menjadikannya bebas untuk memilih. iii. Bahkan mata hanya sanggup melihat bentukbentuk yang bersifat lahiriah jauh daripada hakikat kenyataan. v. Walau bagaimanapun kehendak Allahlah yang tidak terbatas kerana Dialah zat yang mutlak sebaliknya kebebasan manusia hanyalah relatif. Mata tidak dapat melihat benda yang sangat dekat atau sangat jauh. mendengar dan sebagainya. tetapi bagi akal adalah sebaliknya. Menurut pandangan Islam. Mata hanya dapat melihat bahagian luar dari permukaan benda iaitu lahirnya sahaja. manusia adalah makhluk yang diberi akal yang dapat mengenal Allah dan merealisasikan-Nya. Dia boleh memilih apa yang membawanya kepada Allah. vi. Mata tidak dapat melihat suara. Mata hanya dapat melihat benda yang berjasmani. Akal adalah penjelmaan daripada„Devine Intelligence‟ iaitu tempat datangnya „Hikmah Ilahi‟. Tetapi akal dapat menangkap semua yang telah disebutkan itu kerana ia mengetahui zahir dan batin. rasa panas.ii. Mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di belakang dinding. bebas menjelajahi dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat serta benar. Akal dapat bergerak dengan bebas sehingga ke alam ghaib dan langit yang paling atas. iv. bau-bauan. Dengan keupayaan tersebut dia boleh memilih untuk tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. Akal itu terbuka dan dapat melampaui tanggapan jauh dan dekat. rasa (makanan). Mata juga tidak dapat melihat rasa kejiwaan seperti kegembiraan.

Dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali berbicara mengenai sikap dan tindak tanduk manusia yang diistilahkan sebagai suluk atau akhlak. Mata sering menganggap yang besar itu kecil. Namun yang lebih tepat dan patut dinamakan cahaya itu adalah akal iaitu cahaya akal (Nurul‟aql). Oleh itu. malahan akan dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. dapat difahami bahawa cahaya (Nur) itu dapat dinamakan sebagai mata dan disebut cahaya mata (Nurul‟ain). apabila akal itu suci dan terpisah daripada perasaan bimbang dan khayal. akal dan hati adalah rahsia Allah yang yang bersifat ruhani dan tidak berjisim. maka ia tidak akan merasa bersalah. Imam al-Gazali menyimpulkan bahawa semua aspek kerohanian seperti nafsu. Justeru. mereka itulah orang-orang yang benar”. Suluk dan akhlak manusia bukanlah tingkah laku zahir yang dapat dilihat tetapi lebih kepada tingkah-laku kerohanian yang mempengaruhi tindakan manusia. Imam al-Ghazali menggariskan tingkahlaku manusia berasaskan kepada surah AlHujurat ayat 15 : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Sebaliknya akal mengetahui bahawa bintang-bintang ataupun matahari lebih besar bahkan berganda-ganda lebih besar daripada bumi. .vii.

Al-Ghazali mempunyai pendapat yang berlainan mengenai hati manusia pada awalnya iaitu ruh manusia dicipta dalam keadaan kosong dan penuh kelemahan yang mungkin dirujuk kepada jenis hati yang yang tidak dapat menerima pengetahuan yang pertama.Noor Shakirah bt. hati yang tidak matang untuk menerima pengetahuan atau memahami seperti bayi atau kanak-kanak. ruh manusia berupaya menerima semua jenis ilmu pengetahuan yang baik di sisi islam tetapi dihalang daripada memahami kebenaran apabila dicemari oleh kemewahan dunia semata-mata yang menyebabkan ruh tidak dapat membezakan yang baik dan tidak baik. Pertama. hati yang tidak dapat memahami betul-betul atau hati tertutup kerana dicemari oleh dosa dan maksiat.pada Asma‟nya dan pada Af‟al-nya. beliau mengaitkan kekosongan dan kelemahan hati manusia itu dengan tahap perkembangan seseorang individu itu sendiri(iaitu manusia yang membesar dengan . kerana hati yang masih tidak matang untuk menerima pengetahuan apatah lagi memahami seperti bayi atau kanak-kanak. Manakala berdasarkan perbincangan al-Ghazali dalam kitab al-Munqidh min al-Dalal . pada asalnya. Berdasarkan kitab al-Ghazali. Keempat. Menurut alGhazali. hati yang tertutup disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap perkara yang karut. Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb.Topik yang dianalisiskan:The Soul and Its Relation To Knowledge(Ruh dan Kaitannya dengan Pengetahuan) daripada:Buku Al-Ghazali and His Theory Of The Soul (Al-Ghazali dan Teori Ruh) oleh Prof. Kelima.pada Sifat-nya. Bagaimanapun. beliau memberikan lima sebab kenapa hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan. Al-Ghazali membincangkan bagaimana cara-cara untuk merawat penyakit-penyakit yang merosakkan sifat ruh yang sebenar dan bagaimana untuk membaik pulih ruh manusia itu agar kembali kepada ruh yang tunduk kepada Allah. hati yang tidak mahu ambil peduli apabila sampai petunjuk kepadanya tetapi merelakan dirinya dalam keadaan sesat.Madya Dr. Mat Akhir Pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu makrifat iaitu mengenal Allah SWT pada Zat-nya. Ketiga. Kedua. hati yang berpaling daripada kebenaran.

lalu dipikullah amanat itu oleh manusia…” (33.Rasulullah s.w sendiri pernah bersabda:“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah(bersih dan suci).”.72). dengan menuntut ilmu sajalah seseorang itu dapat menyempurnakan kembali hati mereka dan mencapai ketenangan yang sebenar.hati yang kosong dan lemah). hati manusia sudah pasti berupaya untuk membezakan antara yang baik dan yang tidak baik. semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khuatir tidak akan melaksanakannya. Jadi. Maka kedua-dua ibu bapalah yang menjadikannya yahudi. . oleh itu. Berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit. perintah menuntut ilmu (al-ta‟allum) sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesempurnaan roh manusia itu agar kembali kepada fitrah dan pengetahuan yang asal mengenai Tuhan yang satu iaitu Allah yang telah hilang atau terlupa ekoran daripada kelekaan manusia terhadap kemewahan dunia yang merupakan faktor utama yang merosakkan hati manusia.Hal yang demikian kerana itulah fitrah manusia yang sebenarnya iaitu berhati bersih dan suci yang menjadikan manusia itu mulia dan berbeza dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seperti binatang dan tumbuhan. nasrani atau majusi.a.(Riwayat Muslim) Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali bahawa roh manusia itu pada asal kejadiannya sememangnya mempunyai pengetahuan yang kukuh . Tanpa kelima-lima halangan yang menyebabkan hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan ini. .

Apatah lagi jiwa yang sakit. AlGhazali juga berpendapat bahawa pengabaian ilmu ketuhanan merupakan racun yang boleh memusnahkan hati manusia dan mengingkari perintah Allah dengan mengikut jejak langkah syaitan juga boleh menyebabkan hati yang berpenyakit.Pengetahuan tentang tentang Tuhan dunia dunia iaitu diri iaitu yang akhirat yang Allah sendiri SWT sebenar sebenar.Pengetahuan 2. al-Ghazali menekankan perkara yang sama dalam kebanyakan buku beliau. .al-Ghazali turut menekankan perkara yang sama iaitu kesetiaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan boleh membersihkan dan menyucikan hati. kaedah kimia ini mempunyai 4 unsur utama: 1. jelas bahawa ilmu makrifatullah dan kepatuhan kepada perintah Allah ialah ubat yang berkesan untuk penyakit yang sedemikian. Kaedah ini dihasilkan untuk mengembalikan hati-hati yang sudah tercemar kepada Allah. Selain itu.Dengan memenuhi ruh dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. kelemahan hati dapat dihilangkan.Pengetahuan 3.Pengetahuan 4. lagi perlu mendekatkan diri dan cuba memenuhi keperluan ruh diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya. Begitu juga dalam Kimiya-I Sa‟adah. Oleh itu. tentang tentang selepas *Hakikatnya. al-Ghazali menyenaraikan ilmu kimia (kaedah istimewa) yang dapat membersihkan hati daripada unsure-unsur negatif. dalam Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful