ANALISA PERSPEKTIF IMAM ALGHAZALI TENTANG MANUSIA

Manusia dijadikan sebagai insan iaitu makhluk terbaik yang diberi dua peranan iaitu sebagai khalifah Allah s.w.t di muka bumi dan sebagai hamba yang diperintahkan supaya beribadah kepadaNya. Sebelum Allah s.w.t menjadikan manusia (Adam), terlebih dahulu Allah s.w.t telah menciptakan alam dan seluruh cakerawala, bulan, bintang, matahari dan bumi dengan segala isinya iaitu tumbuh-tumbuhan, ikan yang hidup di laut, haiwan yang terbang di udara, haiwan yang hidup di darat dan sebagainya. Allah s.w.t telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kelebihan diri kita dari segi unsure-unsur dalam dengan dikurniakan oleh Allah s.w.t ialah akal untuk berfikir dan hati sebagai khazanah untuk menyimpan segala rahsia dan ingatan. Penciptaan manusia sebagai hamba mewujudkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah s.w.t yang telah menciptakannya

sebagaikhalik. Kesan daripada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba ini ialah pengabdian. Manusia terikat dengan kewajipan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah s.w.t, khalik yang telah menciptakannya. Rasa kebertanggungjawaban ini sentiasa wujud dalam sanubari manusia semenjak sebaik sahaja Adam dihidupkan di dalam syurga hinggalah ke hari ini dan akan berterusan hinggalah hari sejurus bermulanya kiamat.

mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana. dan istilah kebudayaan. sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.Namun. dalam mitos. sudah tentu ada kepercayaan yang lebih menghampiri kebenaran tetapi tidak mungkin akan sampai atau menemui kebenaran sebenar itu kerana ia diperolehi menggunakan upaya akal budi yang juga diciptakan dan dibekalkan bersama-sama manusia itu sendiri. Sepanjang perjalanan mencari menggunakan upaya akal budi ini akhirnya wujudlah kepercayaan-kepercayaan yang sering berbeza antara satu kaum. Antara kepercayaankepercayaan yang berlainan ini. dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dokongan satu sama lain serta pertolongan. atau tempat dengan kaum. atau secara campuran. mereka juga seringkali dibandingkan dengan bangsa lain. Dalam hal kerohanian. Manusia dapat diertikan berbeza-beza menurut biologi. manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak). Konsep manusia menurut Imam Ghazali dapat dikaji dari segi unsur kerohanian yang terdiri daripada qalb (hati). Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya‟ telah mengutarakan teori manusia berdasarkan ayat AlQuran dalam surah Sad ayat 72 : “Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya (manusia). organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya. Dalam antropologi kebudayaan.serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan-Ku)…” . dalam agama. Secara biologi. mereka tidak mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. dikaikan dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. zaman atau tempat yang lain. rohani. walaupun manusia menyedari kewajipan mereka untuk mengabdi kepada penciptanya. roh. nafs (diri) dan „aql (akal). Atas sebab itulah manusia menggunakan upaya akal budinya untuk mencari jalan bagi mengetahui bagaimanakah cara pengabdian itu harus dilakukan. zaman.

Ilmu dan tindakan yang mulia adalah penting untuk menyucikan diri manusia. Imam al-Ghazali membezakan roh manusia daripada roh haiwan dan tumbuhtumbuhan dengan unsur-unsur tertentu. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia adalah makhluk yang kompleks. Roh mempunyai dua pengertian:- . Malah beliau menekankan kepentingan ilmu dalam membantu memberi kesedaran tentang hakikat dirinya yang tinggi.Manusia yang diciptakan Allah s. Imam al Ghazali telah menghuraikan unsur kerohanian melalui kejadian manusia: ROH (AR-RUH) Imam al-Ghazali dalam karya agungnya Ihya „Ulumuddin telah membezakan di antara roh dengan jasad. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa manusia memang berkebolehan untuk mencapai taraf malaikat dengan suluhan ilmu dan boleh juga jatuh tersungkur lebih rendah dari taraf haiwan jika terpengaruh dengan kemewahan dan kemarahan. sayangkan kehidupan dan kepandaian manusia suka memuaskan estetika dan benda-benda yang cantik. Namun manusia juga akan terjerumus ke lembah yang lebih rendah dari haiwan. Roh yang ada pada manusia kekal dan abadi manakala roh haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan musnah. Di samping itu Al-Ghazali turut membicarakan tentang pelbagai sifat manusia di dalam kitab Ihya‟ iaitu sifat jahat.w. haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan ia wujud dengan sendirinya.w. Tindakan yang mulia menyucikan serta membawa nur pada jiwa sementara tindakan jahat dan membawa dosa mengotorkan jiwa sehingga hilang nurnya. sifat haiwan. di samping itu manusia mempunyai roh Ilahi yang bertentangan dengan nafsu itu. Manakala dalam bukunya Kimyatus Sa‟adah menerangkan bahawa manusia yang menentang hukum-hukum Allah s.t adalah akibat tiadanya pengetahuan dan kegagalan memahami erti kehidupan. Roh adalah nyawa yang menghidupkan manusia. huraian Imam Al-Ghazali cukup jelas bahawa manusia memang ada kecenderungan untuk meningkatkan hakikat dirinya yang suci bersih. nafs. Jesteru. Ke empat tempat sifat ini memang ada pada jiwa manusia.t memiliki unsur-unsur rohaniah iaitu qalb. roh. kebendaan. sifat syaitan dan sifat malaikat. dan „aql. Justeru itu. manakala jasad bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. suci dan murni.

walaubagaimanapun segala gambaran yang mendalam tentang hakikat roh yang sebenar tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. Ia menggunakan seluruh daya sebagai alat kelengkapannya. kemudian ia akan kembali ke tempat asalnya. sedangkan roh dan geraknya di dalam batin itu seperti geraknya cahaya lampu di sudut-sudut rumah yang digerakkan oleh penggeraknya. Di dalam al-Quran surah Al-Israa‟ ayat 85 telah dinyatakan sebagai berikut: “Dan mereka itu bertanya kepadamu tentang roh. ia merupakan satu gejala yang lembut. Roh dalam pengertian kedua ini termasuk sesuatu perkara yang mengagumkan dan bersifat ketuhanan. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja” Menurut Imam Al-Ghazali. Ia merupakan satu organ yang amat penting yang mengumpul dan menyebarkan darah ke seluruh badan. nafsu(alNafs) dan akal (al-„Aql). ia merupakan seketul darah beku (jantung) yang terletak di sebelah kiri dada yang menjadi pusat pertemuan saraf dari seluruh badan. Hidup itu laksana sinar yang berada di dinding. 2. halus (latifah) dan bersifat ketuhanan. Bermaksud yang halus (latifah) dari manusia iaitu yang mengetahui dan merasa. sehingga tidak ada satu bahagian pun dari rumah yang tidak terkena sinarannya. roh manusia mempunyai tiga unsur yang membezakannya dengan roh makhluk-makhluk lain iaitu hati (al-Qalb). Ia menjadi sumber nyawa atau kehidupan manusia. dengan perantaraan otot-otot dan urat-urat yang beraneka ragam tersebar ke seluruh bahagian-bahagian tubuh. penglihatan dan pendengaran itu sama seperti pancaran sinar dari sebuah lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. Roh dalam pengertian pertama merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani. HATI (AL-QALB) Dari segi fizikal. Ini kerana kebanyakan akal dan kefahaman manusia lemah untuk memahaminya. Ia turun ke dunia ibarat pengembara yang mengunjungi negeri asing untuk melakukan tugasnya. perasaan. Ia tidak tergolong dalam bentuk yang zahir melainkan halus dan ghaib. . Perjalanannya di dalam tubuh. pancaran sinar kehidupan.1. Dari segi rohaninya. Katakanlah! Roh itu dari perkara urusan Tuhanku.

beramal untuk Allah s.w. hati menjadi pusat segala keinginan. bukan setakat dengan anggota-anggota tubuh lahir. yang diseksa.t. Ini bermaksud. kemuliaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain adalah kerana ia dipersiapkan utuk ber„makrifat‟ (mengenal) kepada Allah s.Dalam pengertian ini. cita-cita dan kemahuan. pembantu dan alat-alat yang melayani dan menyokong tugas hati. Hati sebagai raja mempunyai bala tenteranya yang tersendiri bagi menggerakkan kehidupan manusia.w. hati itulah yang dapat mengetahui (sifat-sifat.t. kesempurnaan dan kebanggaannya manakala di akhirat kelak merupakan bekalan dan barang simpanannya.w. Menurut Imam alGhazali. sentuhan dan sebagainya.t dan dapat menyingkap apa yang berada di sisi Allah s.w. penglihatan. Untuk ber„makrifat‟ kepada Allah s.w. Maka. Kepatuhan anggota-anggota dan pancaindera kepada hati menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah s.t.w. Pasukan lahiriah ialah semua anggota zahir manusia manakala pasukan batin merangkumi pancaindera seperti syahwat dan amarah yang merupakan motif atau penggerak-penggerak serta deria lain yang dapat memberi persepsi seperti pendengaran. Segala anggota tubuh badan yang lain semuanya tunduk di bawah kekuasaannya sama ada untuk melakukan kebajikan atau kemungkaran. . Hati itulah juga yang dapat mendekatkan seseorang hamba kepada Allah s. hati sebagai sesuatu yang lembut adalah hakikat manusia yang dapat memahami. iaitu manusia yang menjadi sasaran perintah dan larangan Allah s.t. berilmu dan mengenal penciptanya. manusia haruslah menyiapkan diri dengan hatinya.w. Anggotaanggota tubuh lahir itu hanyalah sebagai pengikut. dicela dan dituntut atau diminta bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya. Tentera-tentera hati ini terbahagi kepada dua iaitu pasukan lahiriah dan batin.t dan di hadapan-Nya. perbuatan dan lain-lain). Dengan ini Imam al-Ghazali mensifatkan hati sebagai raja kepada seluruh anggota manusia di mana semua anggota telah bernaluri untuk tunduk kepada hati.t. yang mana di dunia ini makrifat itu merupakan keindahan.

Di samping itu. dialah yang dihisab. maka ia tidak mengenal dirinya sendiri. Perbuatan-perbuatan yang keji oleh hati dan anggota-anggota tubuh itu akan menentukan gelap atau hitamnya hati itu kerana setiap wadah atau bekas itu akan menampakan percikan apa yang ada di dalamnya. Tetapi apabila orang tidak mengenal hati. Apabila hati terlalai maka ia akan terhalang daripada mengenali Allah s.w. Ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” . manusia mampu mendekati Allah s. Apabila ia tenggelam dengan hal-hal yang selain daripada Allah s. Namun. Justeru.t. dialah yang dicela. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dan ia terjadi secara berperingkat selepas kelahiran manusia.t. yang dapat memberi ilham kepada manusia tentang hakikat diri dan Allah s. Cahaya hati itu akan tersebar ke seluruh anggota tubuh apabila ia kuat beribadah. maka ia mengenal Tuhannya.t berdasarkan penggerakpenggerak hati sehingga dapat mengetahui urusan dunia dan akhirat.t. Hatilah yang banyak mempengaruhi tingkahlaku dan melalui hati. . maka dialah yang dituntut.. apabila orang mengenal hatinya. dan apabila ia tidak mengenal dirinya sendiri. hati manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan alam ghaib dan melaluinya manusia dapat menerima maklumat-maklumat berhubung dengan alam ghaib dan diberi ilham atau intuisi tertentu.w. sedangkan hal ini tidak berlaku jika dia berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah s.t. maka ia tidak mengenal penciptanya. Sebagai kesimpulan. dan apabila ia mengenala dirinya.w. Sesungguhnya terdapat empat elemen asal dalam menentukan sifat manusia terutama dalam tingkahlaku lahiriah dan kualiti-kualiti mentalnya.w. Di sini hati ibarat sebuah cermin yang cerah dan bersih. pengampun dan sebagainya. maka ia mengenal dirinya. seseorang itu akan beroleh keuntungan apabila ia membersihkan hati. penyayang. manusia diciptakan dengan fitrah yang suci dan mewarisi sifat-sifat keTuhanan seperti pengasih.w. Sebagaimana yang diketahui. hati merupakan elemen yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia.

tidur dan kegiatan-kegiatan ini jika dikawal dapat memanfaatkan jasad dan roh untuk meneruskan kehidupannya. Namun begitu. menyerang orang lain dan sebagainya. Unsur yang kedua ialah unsur kebuasan (sab‟iyya) iaitu sifat marah (ghadhab). Seterusnya pada peringkat baligh. maka ia akan menolak manusia ke arah perbuatan-perbuatan yang berunsurkan kebinatangan. Walau bagaimanapun. Dalam hal ini. manusia akan mempunyai sifat-sifat yang sering menimbulkan perseteruan dan penipuan. Sekiranya tidak dikawal oleh pertimbangan akal. Tujuannya adalah untuk menjaga dari segala yang dapat mencederakan jasmani. terlepas dari ikatan sifat kehambaan serta ingin memperlihatkan segalanya sekalipun mengaku dirinya sempurna.Walau bagaimanapun setelah kelahirannya. mengajak untuk menangkis dan bertahan merupakan sifat-sifat untuk mempertahankan diri manusia dari segala ancaman. Di sini. Sesuai dengan sifat-sifat kesyaitanan. manusia mula menggunakan kepandaian yang ada padanya untuk memikirkan tipu daya bagi mencapai tujuan-tujuan tertentu. keinginan syahwat ini mempunyai sifat untuk mendesak manusia melepaskan kehendaknya secara bebas. akan terbina terbina unsur-unsur kesyaitanan. Dalam hubungan ini. maka sewaktu manusia dikuasai oleh sifat ghadhab akan timbul perbuatan-perbuatan berbentuk permusuhan. Unsur pertama yang tercipta ialah unsur kehaiwanan (bahimiyya) iaitu kehendak (syahwat) yang bertanggungjawab terhadap kualiti kehaiwanan yang ada pada manusia. jika kemarahan tidak terkawal. . tujuan unsur ini adalah sebagai satu cara melindungi roh dan jasad dari sebarang kemudaratan. Akhir sekali ialah penjelmaan unsur-unsur ketuhanan (Rabbaniah). Unsur-unsur ini membawa kecenderungan kepada manusia untuk mencapai kekuasaan dan kemenangan. Pada satu tahap tertentu. serentak dengan perkembangan akal. minum. kebencian. Dari unsur inilah terbitnya keinginan untuk makan. manusia mula menghadapi perkembangan empat unsur yang seterusnya menghasilakn empat sifat umum bagi manusia. sifat-sifat seperti cemburu. manusia sering menganggap dirinya lebih berkuasa dan ia mahukan kebebasan.

w yang bermaksud : “Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu” Kedua: Yang bersifat halus (latifah) iaitu hakiki pada manusia atau diri manusia dan zatnya. Ini adalah tahap jiwa yang paling rendah malah kedudukannya adalah lebih rendah daripada binatang. Nafsu ini tidak mengambil kira perhitungan akal dan bersifat mendesak untuk melepaskan kehendaknya. Sabda Nabi s. lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)” Secara khususnya. Susunan-susunan sifat manusia ini banayk digambarkan dalam Al-Quran. melampaui batas dan sebagainya. Firman Allah s.Ringkasnya dalam diri manusia terdapat campuran sifat ini yang kesemuanya terkumpul dalam hati dan penting sebagai potensi-potensi penggerak tingkahlaku manusia. Apabila ia tenang disebabkan penentangan terhadap nafsu syahwat ia disebut al-Nafs al-Muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang). bersifat tergesa-gesa. Desakandesakan ini berupaya menundukkan manusia mengikut kemahuannya. al-Nafs (nafsu) merupakan sifatsifat tercela yang ada pada manusia sehingga mereka mengatakan bahawa tidak dapat tidak nafsu mestilah dilawan dan diperangi. Imam al-Ghazali telah membahagikan An-Nafs kepada beberapa peringkat : i.a. Bagi ahli tasawwuf. Ia mempunyai dua pengertian:Pertama: al-Nafs ialah sesuatu yang abstrak yang merangkumi daya marah dan nafsu syahwat pada manusia. Secara keseluruhan berbagai-bagai sifat yang terbit dari manusia seperti zalim dan bodoh.t dalam surah Al-Fajr ayat 27-28 : “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!. NAFSU (AL-NAFS) Di dalam roh manusia juga terdapat unsur al-Nafs.Nafs al-Ammarah : Iaitu nafsu yang sedikit pun tidak mempunyai unsur-unsur kebaikan dan sentiasa cenderung kepada kejahatan.w. “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberi. Bagi pemilik nafsu ini. mereka tidak akan dapat membezakan antara kejahatan dan kebaikan malah timbul rasa bangga di atas tindakan jahatnya. .

manusia yang memiliki nafsu jenis ini juga akan mengalami peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan dan biasanya kebaikan yang akan mencapai kemenangan. iaitu peperangan perebutan antara kebaikan dan kejahatan.Nafs al-Lawwamah : Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan dan kejahatan. penjenayah.Justeru. Namun di sini. penzina. jika nafsu ini ada di dalam jiwa manusia. pemabuk. penjudi dan sebagainya kerana ia sentiasa tunduk dan patuh menurut kehendah nafsu syahwat dan hasutan syaitan. Manusia yang memiliki nafsu ini akan mengalami peperangan di dalam jiwa dan dirinya. nafsu yang baik adalah lebih banyak daripada nafsu yang jahat. Allah s. masih ada sifat-sifat yang terdapat dalam nafs al-Ammarah tetapi telah wujud kesedaran untuk berjuang memeranginya.Nafs al-Mulhamah : Iaitu nafsu yang mengandungi unsur kejahatan dan kebaikan. Di tahap ini. iii. maka manusia itu akan menjadi seorang yang zalim. . Sebagaimana Nafs al-Mulhamah. Biasanya kejahatan akan memperolehi kemenangan.t telah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 : “Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong melakukan kejahatan” ii. Tetapi nafsu yang jahat itu lebih banyak daripada nafsu yang baik.w.

kekuatan kedua pula ialah kekuatan kejahatan seperti pemarah. AKAL(AL-„AQL) Selain hati dan nafsu. Ia mempunyai kriteria menyesali kegiatan maksiatnya tetapi hatinya belum tetap dengan keimanan yang kukuh.Nafs al-Muthmainnah: Iaitu nafsu yang mengandungi kebaikan sahaja. akal merupakan satu keupayaan untuk menggarap ilmu pengetahuan tentang hakikat segala hal. Ikhlas dan sebagainya. iv. . penipu dan sebagainya.t.w.Nafsu di sini selalu membuat perhitungan mengenai tindak-tanduknya. jujur. sama ada kebaikan atau keburukan dan melaksanakan titah perintah hati (al-Qalb) sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan. di dalam roh juga terdapat akal (al-„Aql). belas kasihan. bagi mereka yang memiliki nafsu ini bermakna mereka adalah golongan yang dijamin akan terus masuk ke syurga tanpa melalui sebarang penyeksaan. pendendam. Dari segi kerohanian pula. Nafsu ini merupakan nafsu yang tenang dan selamat dari desakan nafsu syahwat serta mempunyai segala sifat kemuliaan. Al-Ghazali menganggap nafsu ini sebagai diri yang tercela kerana kelalaiannya mengingati Allah s.t. Ia mempunyai daya kekuatan untuk menimbang sesuatu itu. Jadi dapat disimpulkan bahawa nafsu mempunyai dua kekuatan yang amat bertentangan. Justeru. ia merupakan otak.w. Dari segi fizikalnya. penyayang. Struktur biologikalnya sama di antara manusia dengan haiwan tetapi kuantitinya sahaja berbeza. Ia berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati yang boleh mempengaruhi atau menyucikannya dan mendekatkannya kepada Allah s. Kekuatan pertama ialah kekuatan kebaikan seperti pemurah. Tujuan mencela ini adalah untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Pengertian nafsu ini secara hakikatnya menunjukkan martabat manusia yang paling mulia dan diperingkat ini nafsu manusia yang sentiasa mendorong untuk melakukan kejahatan telah terbimbing ke jalan yang benar serta telah mendapat rahmat dari Tuhan.

w. Kesempurnaan amalan tidak akan dicapai selagi tidak menggunakan alat tertinggi dari peralatan jiwa dan tanpanya manusia tidak ada bezanya dengan haiwan. manusia bersedia untuk menerima pelbagai ilmu nazari (ilmu yang memerlukan pemikiran) dan untuk mengatur usaha-usaha yang memerlukan pemikiran. membezakan sesuatu dan membezakan antara hidayah dan kesesatan. Akal sebagai tenaga untuk berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara dan merasakan segala perubahan keadaan sehingga dapat mengambil manfaat darinya.t. Beliau berpendapat sebenarnya penjelasan akal adalah lebih sesuai disebut Nur kerana ia tidak mempunyai sebarang kekurangan.Al-Ghazali melihat akal sebagai salah satu entiti kerohanian yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berfikir dan membuat penaklukan bagi mengetahui segala hakikat tentang sesuatu. di dalam karya yang dihasilkan. . Justeru. Dengan akal. Imam al-Ghazali mengaitkan akal dengan konsep Nur (cahaya). Dengan yang demikian. akal adalah fakulti yang paling tinggi dan mulia dalam diri manusia dan ia tidak dikurniakan walaupun kepada malaikat sekalipun. Akal adalah sesuatu yang membezakan manusia daripada haiwan. tetapi akal dapat melihat dan mengerti dirinya dan sifat-sifatnya sendiri. Berikut adalah perincian mengenai pendapat beliau tersebut:i. Kedudukan akal dalam kehidupan manusia menurut pandangan Islam adalah jelas sebagai bakat yang menjadikan manusia berupaya menerima tanggungjawab dari Allah s. beliau membincangkan beberapa keistimewaan dan keupayaan akal serta membandingkannya dengan keupayaan atau kekurangan mata manusia agar kefahaman tentang keistimewaan akal itu menjadi lebih jelas. Dengan akal manusia dapat memikirkan untuk melakukan sesuatu. Akal mampu membentuk keperibadian manusia dan merupakan hakikat kepada jiwa yang mempunyai ciri-ciri kemalaikatan. Mata sebenarnya tidak dapat melihat dirinya sendiri.

ii. Mata hanya dapat melihat benda yang berjasmani. v. Ia tidak dapat melihat bahagian yang ada di dalamnya iaitu yang berada di dalam hati atau hakikat. seperti konsep. mendengar dan sebagainya. Mata juga tidak dapat melihat rasa kejiwaan seperti kegembiraan. Tetapi akal dapat menangkap semua yang telah disebutkan itu kerana ia mengetahui zahir dan batin. Akal pula dapat memecah masuk ke dalam dasar batin bahagian dalam diri benda-benda itu malah sampai kepada intipati hakikat rahsia sesuatu. Mata tidak dapat melihat benda yang sangat dekat atau sangat jauh. Akan tetapi bagi akal sama sahaja. Akal dapat bergerak dengan bebas sehingga ke alam ghaib dan langit yang paling atas. Mata hanya dapat melihat bahagian-bahagian dari benda yang wujud. bau-bauan. vi. baik yang dekat mahupun yang jauh. Akal itu terbuka dan dapat melampaui tanggapan jauh dan dekat. tetapi bagi akal adalah sebaliknya. idea dan tanggapan. Dengan keupayaan tersebut dia boleh memilih untuk tunduk kepada Allah dan kehendak-Nya. rasa panas. Menurut pandangan Islam. Mata hanya dapat melihat bahagian luar dari permukaan benda iaitu lahirnya sahaja. pedih dan lain-lain. . Walau bagaimanapun kehendak Allahlah yang tidak terbatas kerana Dialah zat yang mutlak sebaliknya kebebasan manusia hanyalah relatif. Mata tidak dapat melihat sesuatu yang berada di belakang dinding. rasa (makanan). Tetapi akal dapat memahami benda yang tidak terbatas. manusia adalah makhluk yang diberi akal yang dapat mengenal Allah dan merealisasikan-Nya. iv. iii. Mata tidak dapat melihat suara. Dia boleh memilih apa yang membawanya kepada Allah. bebas menjelajahi dan membuat penilaian dan keputusan yang tepat serta benar. Bahkan mata hanya sanggup melihat bentukbentuk yang bersifat lahiriah jauh daripada hakikat kenyataan. Akal adalah penjelmaan daripada„Devine Intelligence‟ iaitu tempat datangnya „Hikmah Ilahi‟. sukacita. rasa dingin. Penglihatan mata tidak boleh melihat benda yang tidak terbatas. Ini kerana akal mengenal sesuatu yang abstrak. Seterusnya manusia mempunyai keupayaan yang menjadikannya bebas untuk memilih.

Mata sering menganggap yang besar itu kecil. mereka itulah orang-orang yang benar”.vii. maka ia tidak akan merasa bersalah. Dalam Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali berbicara mengenai sikap dan tindak tanduk manusia yang diistilahkan sebagai suluk atau akhlak. Imam al-Ghazali menggariskan tingkahlaku manusia berasaskan kepada surah AlHujurat ayat 15 : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. dapat difahami bahawa cahaya (Nur) itu dapat dinamakan sebagai mata dan disebut cahaya mata (Nurul‟ain). Oleh itu. apabila akal itu suci dan terpisah daripada perasaan bimbang dan khayal. Suluk dan akhlak manusia bukanlah tingkah laku zahir yang dapat dilihat tetapi lebih kepada tingkah-laku kerohanian yang mempengaruhi tindakan manusia. Namun yang lebih tepat dan patut dinamakan cahaya itu adalah akal iaitu cahaya akal (Nurul‟aql). . Sebaliknya akal mengetahui bahawa bintang-bintang ataupun matahari lebih besar bahkan berganda-ganda lebih besar daripada bumi. malahan akan dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. Justeru. Imam al-Gazali menyimpulkan bahawa semua aspek kerohanian seperti nafsu. akal dan hati adalah rahsia Allah yang yang bersifat ruhani dan tidak berjisim.

Manakala berdasarkan perbincangan al-Ghazali dalam kitab al-Munqidh min al-Dalal . Kelima. Kedua.Topik yang dianalisiskan:The Soul and Its Relation To Knowledge(Ruh dan Kaitannya dengan Pengetahuan) daripada:Buku Al-Ghazali and His Theory Of The Soul (Al-Ghazali dan Teori Ruh) oleh Prof. hati yang tidak mahu ambil peduli apabila sampai petunjuk kepadanya tetapi merelakan dirinya dalam keadaan sesat.Madya Dr.pada Asma‟nya dan pada Af‟al-nya.Al-Ghazali mempunyai pendapat yang berlainan mengenai hati manusia pada awalnya iaitu ruh manusia dicipta dalam keadaan kosong dan penuh kelemahan yang mungkin dirujuk kepada jenis hati yang yang tidak dapat menerima pengetahuan yang pertama. pada asalnya.Noor Shakirah bt. hati yang berpaling daripada kebenaran. Berdasarkan kitab al-Ghazali. Keempat. Ketiga.pada Sifat-nya. kerana hati yang masih tidak matang untuk menerima pengetahuan apatah lagi memahami seperti bayi atau kanak-kanak. ruh manusia berupaya menerima semua jenis ilmu pengetahuan yang baik di sisi islam tetapi dihalang daripada memahami kebenaran apabila dicemari oleh kemewahan dunia semata-mata yang menyebabkan ruh tidak dapat membezakan yang baik dan tidak baik. beliau memberikan lima sebab kenapa hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan. Mat Akhir Pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu makrifat iaitu mengenal Allah SWT pada Zat-nya. hati yang tertutup disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap perkara yang karut. Bagaimanapun. beliau mengaitkan kekosongan dan kelemahan hati manusia itu dengan tahap perkembangan seseorang individu itu sendiri(iaitu manusia yang membesar dengan . Pertama. hati yang tidak dapat memahami betul-betul atau hati tertutup kerana dicemari oleh dosa dan maksiat. Al-Ghazali membincangkan bagaimana cara-cara untuk merawat penyakit-penyakit yang merosakkan sifat ruh yang sebenar dan bagaimana untuk membaik pulih ruh manusia itu agar kembali kepada ruh yang tunduk kepada Allah. Menurut alGhazali. Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb. hati yang tidak matang untuk menerima pengetahuan atau memahami seperti bayi atau kanak-kanak.

nasrani atau majusi. oleh itu.hati yang kosong dan lemah). .a. hati manusia sudah pasti berupaya untuk membezakan antara yang baik dan yang tidak baik. . Tanpa kelima-lima halangan yang menyebabkan hati manusia tidak dapat menerima pengetahuan ini.72).Hal yang demikian kerana itulah fitrah manusia yang sebenarnya iaitu berhati bersih dan suci yang menjadikan manusia itu mulia dan berbeza dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini seperti binatang dan tumbuhan. Maka kedua-dua ibu bapalah yang menjadikannya yahudi. perintah menuntut ilmu (al-ta‟allum) sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kesempurnaan roh manusia itu agar kembali kepada fitrah dan pengetahuan yang asal mengenai Tuhan yang satu iaitu Allah yang telah hilang atau terlupa ekoran daripada kelekaan manusia terhadap kemewahan dunia yang merupakan faktor utama yang merosakkan hati manusia.Rasulullah s. Jadi. dengan menuntut ilmu sajalah seseorang itu dapat menyempurnakan kembali hati mereka dan mencapai ketenangan yang sebenar. semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khuatir tidak akan melaksanakannya. Berdasarkan firman Allah: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit.(Riwayat Muslim) Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali bahawa roh manusia itu pada asal kejadiannya sememangnya mempunyai pengetahuan yang kukuh .”. lalu dipikullah amanat itu oleh manusia…” (33.w sendiri pernah bersabda:“Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah(bersih dan suci).

Dengan memenuhi ruh dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. al-Ghazali menekankan perkara yang sama dalam kebanyakan buku beliau.Pengetahuan tentang tentang Tuhan dunia dunia iaitu diri iaitu yang akhirat yang Allah sendiri SWT sebenar sebenar. al-Ghazali menyenaraikan ilmu kimia (kaedah istimewa) yang dapat membersihkan hati daripada unsure-unsur negatif. Selain itu. AlGhazali juga berpendapat bahawa pengabaian ilmu ketuhanan merupakan racun yang boleh memusnahkan hati manusia dan mengingkari perintah Allah dengan mengikut jejak langkah syaitan juga boleh menyebabkan hati yang berpenyakit.Pengetahuan 2. lagi perlu mendekatkan diri dan cuba memenuhi keperluan ruh diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sepatutnya. Oleh itu. . Begitu juga dalam Kimiya-I Sa‟adah. dalam Kitab Sharh „Aja‟ib al-Qalb . kaedah kimia ini mempunyai 4 unsur utama: 1.Pengetahuan 4. tentang tentang selepas *Hakikatnya. Apatah lagi jiwa yang sakit.Pengetahuan 3.al-Ghazali turut menekankan perkara yang sama iaitu kesetiaan kepada Tuhan dan patuh kepada perintah Tuhan boleh membersihkan dan menyucikan hati. jelas bahawa ilmu makrifatullah dan kepatuhan kepada perintah Allah ialah ubat yang berkesan untuk penyakit yang sedemikian. kelemahan hati dapat dihilangkan. Kaedah ini dihasilkan untuk mengembalikan hati-hati yang sudah tercemar kepada Allah.