Abjad

Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi.[1]

Bentuk huruf Nama Tunggal Awal kata Tengah kata Akhir kata Padanan Rumi

alif ba ta sa jim ha ca kha dal

‫ﺍ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﭺ‬ ‫ﺥ‬ ‫د‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـﺒ‬ ‫ـﺘ‬ ‫ـﺜ‬ ‫ـﺠ‬ ‫ـﺤ‬ ‫ـﭽ‬ ‫ـﺨ‬

‫ﺎ‬ ‫ـﺐ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺚ‬ ‫ـﺞ‬ ‫ـﺢ‬ ‫ـﭻ‬ ‫ـﺦ‬ ‫ـد‬

a

b

t

s, (th)

j

h, (ḥ)

c

kh

d

(ẓ) awal: a. (‘) gh . u.zal ra zai sin syin sad dad ta za ain ghain ‫ﺫ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻍ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻇ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻏ‬ ‫ـﺴ‬ ‫ـﺸ‬ ‫ـﺼ‬ ‫ـﻀ‬ ‫ـﻄ‬ ‫ـﻈ‬ ‫ـﻌـ‬ ‫ـﻐـ‬ ‫ـذ‬ ‫ـر‬ ‫ـز‬ ‫ـﺲ‬ ‫ـﺶ‬ ‫ـﺺ‬ ‫ـﺾ‬ ‫ـﻂ‬ ‫ـﻆ‬ ‫ـﻊ‬ ‫ـﻎ‬ z. i. (ṣ) d. (dh) r z s sy s. (ṭ) z. (ḍ) t. akhir: k.

q. (q‬‬ ‫‪k‬‬ ‫ــݢ ــــݢــ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ـﻠ‬ ‫ـﻤ‬ ‫ـﻨ‬ ‫‪g‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ۏ‬ ‫‪w. o‬‬ ‫‪v‬‬ . u.‫‪nga‬‬ ‫‪fa‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪qaf‬‬ ‫‪kaf‬‬ ‫‪ga‬‬ ‫‪lam‬‬ ‫‪mim‬‬ ‫‪nun‬‬ ‫‪wau‬‬ ‫‪va‬‬ ‫ڠ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﭪ‬ ‫ﻕ‬ ‫ک‬ ‫ݢـ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ڠـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﭬ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻛ‬ ‫ـــڠـ‬ ‫ـﻔ‬ ‫ـﭭـ‬ ‫ـﻘ‬ ‫ـﻜ‬ ‫ـڠ‬ ‫ـﻒ‬ ‫ـﭫ‬ ‫ـﻖ‬ ‫ـک‬ ‫ݢ‬ ‫ـﻞ‬ ‫ـﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ـو‬ ‫ـۏ‬ ‫‪ng‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪p‬‬ ‫)‪k.

. Ia digunakan pada perkataan berimbuhan seperti ‫بڠـساءن‬ ‫ک‬ ‫ء‬ . Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi. Huruf ‫ ء‬imbuhan. Huruf Namun. 3. (’) t. Kebanyakan pengguna menggunakan kaedah superskrip untuk mengubah kedudukan ‫ ۏ‬diperkenalkan pada tahun 1983 untuk mewakili huruf v. . iaitu hamzah yang berada 3/4 dari garis asas diperkenalkan pada tahun 1983. h. akhir: k. 2. tiada fon dewasa ini yang mempunyai kemampuan untuk memaparkan huruf ‫ ء‬pada kedudukan yang betul. 4. (ṯ) 1. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab.ha ya ye nya hamzah ta marbutah Catatan: ‫ﻩ‬ ‫ﻱ‬ ‫ى‬ ‫ڽ‬ ‫ء‬ ‫ة‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻳ‬ ‫ـﻬ‬ ‫ـﻴـ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ـى‬ h y. e taling e pepet hujung ‫پـ‬ ‫ـپـ‬ ‫ـڽ‬ ‫ء‬ ‫ـة‬ ny awal: gugur. i.

maka perkataan tersebut akan berbunyi seperti berikut: JAWI RUMI . Sesuatu perkataan yang mempunyai suku kata tertutup dan diakhiri dengan suku kata terbuka [a] dalam ejaan Jawi hendaklah diletakkan huruf alif [‫ ]ا‬pada suku kata akhirnya.PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP + SUKU KATA TERBUKA Peraturan dalam mengeja Jawi amat teliti berbanding Rumi. Cara mengejanya tidak tetap seperti ejaan Rumi. Ianya berubah-ubah mengikut kedudukan huruf dalam sesuatu perkataan. Contoh: RUMI Carta Hamba Hampa Jumpa Kerja Minta Timba Tanpa Terma Pinta Ronta Tinta JAWI ‫چرتا‬ ‫همبا‬ ‫همڤا‬ ‫جومڤا‬ ‫كرجا‬ ‫مينتا‬ ‫تيمبا‬ ‫تنڤا‬ ‫ترما‬ ‫ڤينتا‬ ‫رونتا‬ ‫تينتا‬ Sekiranya huruf alif tidak diletakkan pada suku kata akhir .

Saophy Amizul b. Wan Mansor (DBP) .‫چرت‬ ‫همب‬ ‫همڤ‬ ‫جومڤ‬ ‫كرج‬ ‫مينت‬ ‫تيمب‬ ‫تنڤ‬ ‫ترم‬ ‫ڤينت‬ ‫رونت‬ ‫تينت‬ Cerat Hemab Hemap Jumap Keraj Minat Timab Tenap Teram Pinat Runat Tinat Kredit kepada : Tuan Haji Wan Mohd.