Abjad

Berikut adalah jadual bagi huruf-huruf dalam tulisan Jawi.[1]

Bentuk huruf Nama Tunggal Awal kata Tengah kata Akhir kata Padanan Rumi

alif ba ta sa jim ha ca kha dal

‫ﺍ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﭺ‬ ‫ﺥ‬ ‫د‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺛ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـﺒ‬ ‫ـﺘ‬ ‫ـﺜ‬ ‫ـﺠ‬ ‫ـﺤ‬ ‫ـﭽ‬ ‫ـﺨ‬

‫ﺎ‬ ‫ـﺐ‬ ‫ـﺖ‬ ‫ـﺚ‬ ‫ـﺞ‬ ‫ـﺢ‬ ‫ـﭻ‬ ‫ـﺦ‬ ‫ـد‬

a

b

t

s, (th)

j

h, (ḥ)

c

kh

d

akhir: k. (dh) r z s sy s. u. (ẓ) awal: a. i. (ṭ) z.zal ra zai sin syin sad dad ta za ain ghain ‫ﺫ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻍ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺿ‬ ‫ﻃ‬ ‫ﻇ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻏ‬ ‫ـﺴ‬ ‫ـﺸ‬ ‫ـﺼ‬ ‫ـﻀ‬ ‫ـﻄ‬ ‫ـﻈ‬ ‫ـﻌـ‬ ‫ـﻐـ‬ ‫ـذ‬ ‫ـر‬ ‫ـز‬ ‫ـﺲ‬ ‫ـﺶ‬ ‫ـﺺ‬ ‫ـﺾ‬ ‫ـﻂ‬ ‫ـﻆ‬ ‫ـﻊ‬ ‫ـﻎ‬ z. (ḍ) t. (ṣ) d. (‘) gh .

q. u.‫‪nga‬‬ ‫‪fa‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪qaf‬‬ ‫‪kaf‬‬ ‫‪ga‬‬ ‫‪lam‬‬ ‫‪mim‬‬ ‫‪nun‬‬ ‫‪wau‬‬ ‫‪va‬‬ ‫ڠ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﭪ‬ ‫ﻕ‬ ‫ک‬ ‫ݢـ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ڠـ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﭬ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﻛ‬ ‫ـــڠـ‬ ‫ـﻔ‬ ‫ـﭭـ‬ ‫ـﻘ‬ ‫ـﻜ‬ ‫ـڠ‬ ‫ـﻒ‬ ‫ـﭫ‬ ‫ـﻖ‬ ‫ـک‬ ‫ݢ‬ ‫ـﻞ‬ ‫ـﻢ‬ ‫ﻦ‬ ‫ـو‬ ‫ـۏ‬ ‫‪ng‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪p‬‬ ‫)‪k. o‬‬ ‫‪v‬‬ . (q‬‬ ‫‪k‬‬ ‫ــݢ ــــݢــ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ـﻠ‬ ‫ـﻤ‬ ‫ـﻨ‬ ‫‪g‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ۏ‬ ‫‪w.

Huruf Namun. Huruf di dalam kurungan ialah padanan untuk transliterasi. Ia digunakan pada perkataan berimbuhan seperti ‫بڠـساءن‬ ‫ک‬ ‫ء‬ . akhir: k. h. . iaitu hamzah yang berada 3/4 dari garis asas diperkenalkan pada tahun 1983. 3. 2. tiada fon dewasa ini yang mempunyai kemampuan untuk memaparkan huruf ‫ ء‬pada kedudukan yang betul. Huruf ‫ ء‬imbuhan. 4. Latar belakang berwarna merah jambu menunjukkan huruf yang unik dalam tulisan Jawi dan tiada dalam tulisan Arab. (’) t. i. Kebanyakan pengguna menggunakan kaedah superskrip untuk mengubah kedudukan ‫ ۏ‬diperkenalkan pada tahun 1983 untuk mewakili huruf v.ha ya ye nya hamzah ta marbutah Catatan: ‫ﻩ‬ ‫ﻱ‬ ‫ى‬ ‫ڽ‬ ‫ء‬ ‫ة‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻳ‬ ‫ـﻬ‬ ‫ـﻴـ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ـى‬ h y. (ṯ) 1. . e taling e pepet hujung ‫پـ‬ ‫ـپـ‬ ‫ـڽ‬ ‫ء‬ ‫ـة‬ ny awal: gugur.

Cara mengejanya tidak tetap seperti ejaan Rumi. Ianya berubah-ubah mengikut kedudukan huruf dalam sesuatu perkataan. Sesuatu perkataan yang mempunyai suku kata tertutup dan diakhiri dengan suku kata terbuka [a] dalam ejaan Jawi hendaklah diletakkan huruf alif [‫ ]ا‬pada suku kata akhirnya. maka perkataan tersebut akan berbunyi seperti berikut: JAWI RUMI .PERKATAAN SUKU KATA TERTUTUP + SUKU KATA TERBUKA Peraturan dalam mengeja Jawi amat teliti berbanding Rumi. Contoh: RUMI Carta Hamba Hampa Jumpa Kerja Minta Timba Tanpa Terma Pinta Ronta Tinta JAWI ‫چرتا‬ ‫همبا‬ ‫همڤا‬ ‫جومڤا‬ ‫كرجا‬ ‫مينتا‬ ‫تيمبا‬ ‫تنڤا‬ ‫ترما‬ ‫ڤينتا‬ ‫رونتا‬ ‫تينتا‬ Sekiranya huruf alif tidak diletakkan pada suku kata akhir .

Saophy Amizul b. Wan Mansor (DBP) .‫چرت‬ ‫همب‬ ‫همڤ‬ ‫جومڤ‬ ‫كرج‬ ‫مينت‬ ‫تيمب‬ ‫تنڤ‬ ‫ترم‬ ‫ڤينت‬ ‫رونت‬ ‫تينت‬ Cerat Hemab Hemap Jumap Keraj Minat Timab Tenap Teram Pinat Runat Tinat Kredit kepada : Tuan Haji Wan Mohd.