PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

ْ َ ِ ‫َيا أَ ُّيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصَّالة فاغسِ لُوا وُ جُوهكم وأَ ْيد َيكم‬ َ ُْ ِ َ ُْ َ ُْْ َ َُ َ ُُ ُْ ُ ‫إ َِلى المرافِق وامسحُوا برءُوسِ كم وأَرْ جلكم إ َِلى الكعْ َبيْن وإِنْ ك ْنتم جنبًا‬ ُ ِ َ ِ َْ َ ْ َ ِ َ َْ َُُْ َ ُْ

َْ َ ُْ ِ ٌَ َ َ ‫فاطهرُوا وإِنْ ك ْنتم مرْ ضى أَ ْو علَى سفر أَ ْو جاء أَحد م ْنكم مِن الغائِطِ أَ ْو‬ َّ َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ٍََ ‫المسْ تم النساء فلَم َتجدوا ماء ف َت َيممُوا صعِيدا ط ِّيبًا فامسحُوا بوُ جُوهكم وأَ ْيدِيكم‬ َّ َ ً َ ُ ِ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ً َ ُْ ِ َّ ُ ِ َ ُ ِ ‫م ْنه ما يُريد َّللا ُ ِل َيجْ عل علَ ْيكم مِنْ حرج ولَكِنْ يُريد لِيطهِّركم ولِيتم نِعْ م َته‬ ُ َ َّ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍ َ َ ُْ َ َ َ ‫علَ ْيكم لَعلَّكم َتشكرُون‬ َ ُ ْ ُْ َ ُْ َ

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

Menggunakan debu tanah yang suci. 5. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Masuk waktu sembahyang. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. tidak bercampur benda lain. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. 2. 2. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Muka. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. 3. ANGGOTA TAYAMMUM 1. RUKUN TAYAMMUM 1. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. 3. SYARAT TAYAMMUM 1. tidak musta„mal. 2. 6. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 4. Dua belah tangan hingga siku. Hilang najis terlebih dahulu.” . Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi.

Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 2. 4. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Menyapu kedua-dua belah tangan. . Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 3. SUNAT TAYAMMUM 1. 3. Tertib.2. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Menyapu muka. 3.

Mutawassitah (pertengahan). 2. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. tahi dan sebagainya. Ia terbahagi kepada tiga: i. Mukhaffafah (ringan). Najis hukmiyy. darah bisul. Oleh yang demikian. Darah jerawat. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. Mughallazah (berat). PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. ii. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. Dari segi syara`. darah kudis atau kurap dan nanah. iaitu anjing. air kencing dan tahi. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. nanah. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. 2.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. . najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. Najis haqiqiyy. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. najis bererti benda kotor seperti darah. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. iii. Walaupun begitu.

bau dan rasa). bau dan rasa). 3. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. Tempat berbekam. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. agas dan pijat. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. nyamuk. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. 4. . kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. darah istihadhah.3. air kurap atau kudis. kencing tidak lawas. membasuh dan menyamak. 2. kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. najis lalat. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya.

suci badan. 3. Selepas bertakbir. 4. http://www.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. tasyahhud dan duduk. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. 3. 5. Bertakbir untuk kali kedua. 2. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Sebelum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. iaitu harus menutup „aurat. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain.htm .com/ebook/Solat%20sunat/8. 2. 6. suci dari hadath besar dan kecil. sujud. dibaca Surah Al-Fatihah. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah.hafizfirdaus. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful