PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

ْ َ ِ ‫َيا أَ ُّيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصَّالة فاغسِ لُوا وُ جُوهكم وأَ ْيد َيكم‬ َ ُْ ِ َ ُْ َ ُْْ َ َُ َ ُُ ُْ ُ ‫إ َِلى المرافِق وامسحُوا برءُوسِ كم وأَرْ جلكم إ َِلى الكعْ َبيْن وإِنْ ك ْنتم جنبًا‬ ُ ِ َ ِ َْ َ ْ َ ِ َ َْ َُُْ َ ُْ

َْ َ ُْ ِ ٌَ َ َ ‫فاطهرُوا وإِنْ ك ْنتم مرْ ضى أَ ْو علَى سفر أَ ْو جاء أَحد م ْنكم مِن الغائِطِ أَ ْو‬ َّ َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ٍََ ‫المسْ تم النساء فلَم َتجدوا ماء ف َت َيممُوا صعِيدا ط ِّيبًا فامسحُوا بوُ جُوهكم وأَ ْيدِيكم‬ َّ َ ً َ ُ ِ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ً َ ُْ ِ َّ ُ ِ َ ُ ِ ‫م ْنه ما يُريد َّللا ُ ِل َيجْ عل علَ ْيكم مِنْ حرج ولَكِنْ يُريد لِيطهِّركم ولِيتم نِعْ م َته‬ ُ َ َّ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍ َ َ ُْ َ َ َ ‫علَ ْيكم لَعلَّكم َتشكرُون‬ َ ُ ْ ُْ َ ُْ َ

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

2. 4. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. tidak bercampur benda lain. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. 5. 2. tidak musta„mal. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. 2. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Masuk waktu sembahyang. Muka. Hilang najis terlebih dahulu. 3. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan.” .SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. Menggunakan debu tanah yang suci. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. 3. Dua belah tangan hingga siku. 6. SYARAT TAYAMMUM 1. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. RUKUN TAYAMMUM 1.

3. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. . 3. 2. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. 4. Menyapu muka. 3. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Menyapu kedua-dua belah tangan. SUNAT TAYAMMUM 1. Tertib. Membaca basmalah iaitu lafaz 2.2. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1.

Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. . najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. iaitu anjing. Mughallazah (berat). air kencing dan tahi. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Najis haqiqiyy.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Mukhaffafah (ringan). khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. 2. Mutawassitah (pertengahan). tahi dan sebagainya. darah kudis atau kurap dan nanah. ii. Oleh yang demikian. Dari segi syara`. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. darah bisul. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. Najis hukmiyy. nanah. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. najis bererti benda kotor seperti darah. Darah jerawat. 2. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. Ia terbahagi kepada tiga: i. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. Walaupun begitu. iii.

4. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. . · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. air kurap atau kudis. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. membasuh dan menyamak. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. agas dan pijat. Tempat berbekam. bau dan rasa). kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. kencing tidak lawas. nyamuk. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. 3. 2. darah istihadhah.3. bau dan rasa). kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. najis lalat. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu.

suci badan. tasyahhud dan duduk.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Bertakbir untuk kali kedua. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. suci dari hadath besar dan kecil. 3. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. iaitu harus menutup „aurat. dibaca Surah Al-Fatihah. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. 6. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. 5. http://www. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. Selepas bertakbir. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. 2. 3. Sebelum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). 4. 2. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri.com/ebook/Solat%20sunat/8. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat.hafizfirdaus.htm . sujud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful