PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

ْ َ ِ ‫َيا أَ ُّيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصَّالة فاغسِ لُوا وُ جُوهكم وأَ ْيد َيكم‬ َ ُْ ِ َ ُْ َ ُْْ َ َُ َ ُُ ُْ ُ ‫إ َِلى المرافِق وامسحُوا برءُوسِ كم وأَرْ جلكم إ َِلى الكعْ َبيْن وإِنْ ك ْنتم جنبًا‬ ُ ِ َ ِ َْ َ ْ َ ِ َ َْ َُُْ َ ُْ

َْ َ ُْ ِ ٌَ َ َ ‫فاطهرُوا وإِنْ ك ْنتم مرْ ضى أَ ْو علَى سفر أَ ْو جاء أَحد م ْنكم مِن الغائِطِ أَ ْو‬ َّ َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ٍََ ‫المسْ تم النساء فلَم َتجدوا ماء ف َت َيممُوا صعِيدا ط ِّيبًا فامسحُوا بوُ جُوهكم وأَ ْيدِيكم‬ َّ َ ً َ ُ ِ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ً َ ُْ ِ َّ ُ ِ َ ُ ِ ‫م ْنه ما يُريد َّللا ُ ِل َيجْ عل علَ ْيكم مِنْ حرج ولَكِنْ يُريد لِيطهِّركم ولِيتم نِعْ م َته‬ ُ َ َّ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍ َ َ ُْ َ َ َ ‫علَ ْيكم لَعلَّكم َتشكرُون‬ َ ُ ْ ُْ َ ُْ َ

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

2. 5. 2. Hilang najis terlebih dahulu. Menggunakan debu tanah yang suci. 4. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. 6. 3. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Masuk waktu sembahyang. 3. 2. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Dua belah tangan hingga siku. ANGGOTA TAYAMMUM 1. tidak bercampur benda lain. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. RUKUN TAYAMMUM 1. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. tidak musta„mal. SYARAT TAYAMMUM 1. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Muka.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang.” . Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan.

3. 4. SUNAT TAYAMMUM 1. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 3. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. .2. 2. Tertib. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Menyapu muka. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Menyapu kedua-dua belah tangan. 3. Murtad iaitu keluar dari agama Islam.

NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. air kencing dan tahi. Mughallazah (berat). Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. Mukhaffafah (ringan). iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. iii.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. Najis hukmiyy. nanah. Ia terbahagi kepada tiga: i. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. Mutawassitah (pertengahan). Walaupun begitu. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Darah jerawat. 2. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. darah kudis atau kurap dan nanah. tahi dan sebagainya. Dari segi syara`. Najis haqiqiyy. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. darah bisul. najis bererti benda kotor seperti darah. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. iaitu anjing. . 2. ii. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Oleh yang demikian. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air.

Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. bau dan rasa). salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu.3. nyamuk. air kurap atau kudis. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. darah istihadhah. Tempat berbekam. 2. kencing tidak lawas. membasuh dan menyamak. kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. najis lalat. 4. agas dan pijat. bau dan rasa). . 3. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1.

Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Selepas bertakbir. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. 3. suci badan. dibaca Surah Al-Fatihah. 6. 2. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. http://www. iaitu harus menutup „aurat. sujud.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. 2. suci dari hadath besar dan kecil. 5. Bertakbir untuk kali kedua. tasyahhud dan duduk. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. Sebelum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah.com/ebook/Solat%20sunat/8. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1.hafizfirdaus. 3. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). 4. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri.htm . Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful