PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

ْ َ ِ ‫َيا أَ ُّيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصَّالة فاغسِ لُوا وُ جُوهكم وأَ ْيد َيكم‬ َ ُْ ِ َ ُْ َ ُْْ َ َُ َ ُُ ُْ ُ ‫إ َِلى المرافِق وامسحُوا برءُوسِ كم وأَرْ جلكم إ َِلى الكعْ َبيْن وإِنْ ك ْنتم جنبًا‬ ُ ِ َ ِ َْ َ ْ َ ِ َ َْ َُُْ َ ُْ

َْ َ ُْ ِ ٌَ َ َ ‫فاطهرُوا وإِنْ ك ْنتم مرْ ضى أَ ْو علَى سفر أَ ْو جاء أَحد م ْنكم مِن الغائِطِ أَ ْو‬ َّ َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ٍََ ‫المسْ تم النساء فلَم َتجدوا ماء ف َت َيممُوا صعِيدا ط ِّيبًا فامسحُوا بوُ جُوهكم وأَ ْيدِيكم‬ َّ َ ً َ ُ ِ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ً َ ُْ ِ َّ ُ ِ َ ُ ِ ‫م ْنه ما يُريد َّللا ُ ِل َيجْ عل علَ ْيكم مِنْ حرج ولَكِنْ يُريد لِيطهِّركم ولِيتم نِعْ م َته‬ ُ َ َّ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍ َ َ ُْ َ َ َ ‫علَ ْيكم لَعلَّكم َتشكرُون‬ َ ُ ْ ُْ َ ُْ َ

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

6. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. 3. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. 2. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. RUKUN TAYAMMUM 1. ANGGOTA TAYAMMUM 1.” . 4. Hilang najis terlebih dahulu. SYARAT TAYAMMUM 1. tidak musta„mal. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. Dua belah tangan hingga siku. tidak bercampur benda lain. 5. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Masuk waktu sembahyang. Menggunakan debu tanah yang suci. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Muka.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. 2. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. 2. 3.

Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Menyapu muka. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. 4. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. 3. Menyapu kedua-dua belah tangan. 3. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 2. Tertib. SUNAT TAYAMMUM 1. . Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. 3.2.

Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. Darah jerawat. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. darah bisul. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. 2. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. najis bererti benda kotor seperti darah. tahi dan sebagainya. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. iii. nanah. Mughallazah (berat). khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. Oleh yang demikian. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. air kencing dan tahi. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. iaitu anjing. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. Ia terbahagi kepada tiga: i. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Najis hukmiyy. 2. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. Mutawassitah (pertengahan). anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Dari segi syara`. Walaupun begitu. Najis haqiqiyy. ii. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. darah kudis atau kurap dan nanah. . Mukhaffafah (ringan).

kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. najis lalat. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. air kurap atau kudis. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. 2. .3. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. Tempat berbekam. nyamuk. 4. membasuh dan menyamak. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. bau dan rasa). kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. kencing tidak lawas. agas dan pijat. 3. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. bau dan rasa). darah istihadhah. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu.

Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. Selepas bertakbir. 5.htm . Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. 2. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Sebelum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Bertakbir untuk kali kedua. 3.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. tasyahhud dan duduk.com/ebook/Solat%20sunat/8. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). suci badan. 6. http://www. dibaca Surah Al-Fatihah. 3. iaitu harus menutup „aurat. sujud. 2.hafizfirdaus. suci dari hadath besar dan kecil. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful