PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

ْ َ ِ ‫َيا أَ ُّيها الَّذِين آمنوا إِذا قُمتم إِلَى الصَّالة فاغسِ لُوا وُ جُوهكم وأَ ْيد َيكم‬ َ ُْ ِ َ ُْ َ ُْْ َ َُ َ ُُ ُْ ُ ‫إ َِلى المرافِق وامسحُوا برءُوسِ كم وأَرْ جلكم إ َِلى الكعْ َبيْن وإِنْ ك ْنتم جنبًا‬ ُ ِ َ ِ َْ َ ْ َ ِ َ َْ َُُْ َ ُْ

َْ َ ُْ ِ ٌَ َ َ ‫فاطهرُوا وإِنْ ك ْنتم مرْ ضى أَ ْو علَى سفر أَ ْو جاء أَحد م ْنكم مِن الغائِطِ أَ ْو‬ َّ َّ َ َ َ َ ُْ ُ َ ٍََ ‫المسْ تم النساء فلَم َتجدوا ماء ف َت َيممُوا صعِيدا ط ِّيبًا فامسحُوا بوُ جُوهكم وأَ ْيدِيكم‬ َّ َ ً َ ُ ِ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ُْ ِ َ ْ َ َ ً َ ُْ ِ َّ ُ ِ َ ُ ِ ‫م ْنه ما يُريد َّللا ُ ِل َيجْ عل علَ ْيكم مِنْ حرج ولَكِنْ يُريد لِيطهِّركم ولِيتم نِعْ م َته‬ ُ َ َّ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ ٍ َ َ ُْ َ َ َ ‫علَ ْيكم لَعلَّكم َتشكرُون‬ َ ُ ْ ُْ َ ُْ َ

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

4. Masuk waktu sembahyang. tidak musta„mal. 3. SYARAT TAYAMMUM 1. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 5. 2. tidak bercampur benda lain. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. 2. Muka. Menggunakan debu tanah yang suci. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. 2. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Hilang najis terlebih dahulu. ANGGOTA TAYAMMUM 1. 6. RUKUN TAYAMMUM 1. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Dua belah tangan hingga siku.” . Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. 3. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1.

Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. 3. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. 3. Menyapu kedua-dua belah tangan.2. . Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. 3. Tertib. 2. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. SUNAT TAYAMMUM 1. Menyapu muka. 4. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan.

nanah. 2. najis bererti benda kotor seperti darah. darah kudis atau kurap dan nanah. . iii. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. Mukhaffafah (ringan).PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. Walaupun begitu. iaitu anjing. Mughallazah (berat). Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Darah jerawat. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Najis haqiqiyy. Mutawassitah (pertengahan). tahi dan sebagainya. darah bisul. Oleh yang demikian. air kencing dan tahi. ii. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. Najis hukmiyy. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. 2. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. Ia terbahagi kepada tiga: i. Dari segi syara`. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan.

bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut.3. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. Tempat berbekam. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. 4. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. air kurap atau kudis. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. 3. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. agas dan pijat. nyamuk. kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. 2. bau dan rasa). najis lalat. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. bau dan rasa). membasuh dan menyamak. . darah istihadhah. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. kencing tidak lawas.

Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. sujud. Bertakbir untuk kali kedua. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Selepas bertakbir. 5. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib).Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. tasyahhud dan duduk.htm . iaitu harus menutup „aurat.hafizfirdaus. http://www. suci dari hadath besar dan kecil. dibaca Surah Al-Fatihah. suci badan. 2. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan.com/ebook/Solat%20sunat/8. 6. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. 2. Sebelum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. 4. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. 3. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. 3.