Nama: Tarikh: B5D6E1 KUMPULAN 5 Tema Sains Hayat Band 5

Tahun: 2(

)

Standard Prestasi Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsep sains

Standard Pembelajara n 3.3.1

Descripto r 6

Evidens 1

Topik : Sumber : i. ii. iii. iv.

Menyiasat tumbesaran biji benih kacang hijau

Biji benih kacang hijau Kapas Bikar Kertas jalur berwarna-warni

Langkah-langkah : 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan 7 biji kacang hijau, kapas, bikar dan kertas jalur berwarna. 2. Murid merendam 7 biji kacang hijau diatas kapas lembap didalam bikar. 3. Murid meletakkan bikar tersebut ditepi tingkap dan menyiram air setiap hari selama 10 hari. 4. Murid diminta memerhatikan tumbesaran anak benih yang paling subur daripada 7 biji benih yang tumbuh. 5. Murid mengukur ketinggian batang pokok yang tumbuh dengan menggunakan jalur kertas warna yang berbeza pada hari kedua, keempat,keenam,kelapan dan kesepuluh. 6. Murid mengira bilangan daun pada biji benih yang tumbuh. 7. Murid merekodkan pemerhatian mereka pada carta dan jadual yang dibekalkan oleh guru.

Perbincangan Arahan : Rekodkan perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari segi pertambahan tinggi dan bilangan daun. a) Rekodkan perubahan ketinggian pokok pada carta dibawah dengan menampalkan jalur kertas warna yang dibekalkan oleh guru. . Ketinggian pokok Hari 2 4 6 8 10 b) Rekodkan bilangan daun pada jadual dibawah. Hari Bilangan daun 2 2 4 6 8 10 Kesimpulan : Tumbuhan membesar dari segi pertambahan tinggi batang dan bilangan daun.