LATIHAN

1.

2.

Diantara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bentuk akar!
a.

15

g.

0,49

b.

72

h.

0,01

c.

3

16

i.

4,9

d.

4

81
j.

3
4

k.

9
16

e.

0,16

f.

0,008

Nyatakan bentuk-bentuk akar berikut dalam bentuk yang paling sederhana!
a.

108

f. 3 128

b.

294

g. 2 405

c.

250

h. 5 243

d.

180

i. 4 216

e.

147

j. 3 768

PEMBAHASAN
1.

Bentuk Akar
a.

15  3,87298...

b.

72  8, 48528...

(bentuk akar, karena tidak ada bilangan rasional yang apabila
dipangkatkan 2 hasilnya 15)
(bentuk akar, karena tidak ada bilangan rasional yang apabila
dipangkatkan 2 hasilnya 72)
(bentuk akar, karena tidak ada bilangan rasional yang apabila
dipangkatkan 3 hasilnya 16)

3

16  2,5198...

4

81  3

(bukan bentuk akar)

e.

0,16  0, 4

(bukan bentuk akar)

f.

0,008  0,08944...

(bentuk akar, karena tidak ada bilangan rasional yang apabila
dipangkatkan 2 hasilnya 0,008)

g.

0, 49  0,7

(bukan bentuk akar)

h.

0,01  0,1

(bukan bentuk akar)

i.

4,9  2, 21359...

j.

3
 0,86602...
4

(bentuk akar, karena tidak ada bilangan rasional yang apabila
dipangkatkan 2 hasilnya 4,9)
(bentuk akar, karena tidak ada bilangan rasional yang apabila
3
dipangkatkan 2 hasilnya 4 )

k.

9
 0, 75
16

c.
d.

(bukan bentuk akar)

108  36  3 b.2. d. f. 2 405  2 81 5  49  6  2  81  5  7 6  29 5 7 6  18 5 250  25 10 h. 4 216  4 36  6  36  5  4  36  6  6 5  4 6 6 6 5  24 6 147  49  3 j. 3 128  3 64  2  36  3  3  64  2  6 3  3 8 2 6 3  24 2 294  49  6 g. c. 3 768  3 256  3  49  3  3  256  3  7 3  3 16  3 7 3  48 3 . Menyederhanakan bentuk akar a. 5 243  5 81 3  25  10  5  81  3  5  10  5 9 3  5 10  45 3 180  36  5 i. e.