MESIN TURAPAN SALING MENGUNCI PINTAR

Nurul Diyanah Mat Nor1 , Nur Syamimi Basmi2 , Sharifah Salwa Syed Mokdar3
Pusat Pengajian Diploma , Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , 86400 Parit Raja , Batu Pahat , Johor scoot88_oag@yahoo.com , mimie_fifi@yahoo.com , sharifahsalwa_alhabshee@yahoo.com ______________________________________________________________________________ Abstrak – Menuju matlamat “Rakyat berpendapatan tinggi” ia amat relatif untuk kita realisasikan. Salah satu kemajuan yang
boleh kita aplikasikan ialah kaedah pembinaan turapan blok saling mengunci menggunakan mesin khas. Kebiasaannya kriteria pemasangan ini bergantung kepada bentuk , ketebalan , corak susunan dan penggunaan terhadap beban trafik. Sebanyak 2 ujian telah dilakukan untuk mendapatkan serta mengenalpasti kriteria yang mana paling efektif bagi menggunakan mesin turapan saling mengunci pintar ini. Bagi ujian kekuatan mampatan , ia dilakukan untuk mengetahui bata yang mana paling kuat di mana terdapat 3 jenis bata iaitu bata bersegi , bata berbunga dan bata tanah liat. Hasil daripada ujian tersebut , bata bersegi mencatatkan kekuatan mampatan tertinggi iaitu 56.9 N/mm2 , di ikuti bata berbunga 33.7 N/mm2 dan bata tanah liat 34.6N/mm2. Ujian seterusnya ialah penyerapan air yang bertujuan untuk mengetahui berat air yang di serap oleh bata selama 7hari , dan keputusan menunjukkan bata bersegi paling tinggi iaitu 4.8% di ikuti bata berbunga 4.5% seterusnya bata tanah liat 0.7%. Hasil inovasi syarikat Machinale Bestratinggen dari Holland ini boleh di aplikasikan penggunaannya di Malaysia kerana objektif utama penggunaan mesin ini adalah bertujuan menghadkan penggunaan tenaga buruh , dapat menjimatkan masa pembinaan serta dapat menentukan kesesuaian bata saling mengunci yang mana lebih sesuai digunakan bagi menghasilkan turapan yang berkualiti.

Kata Kunci :- Kekuatan mampatan , Beban kegagalan maksimum , Masa
________________________________________________________________________________________________________

I. Pendahuluan Turapan bata saling mengunci adalah sebahagian daripada teknologi dalam pembinaan yang semakin pesat berkembang dari semasa ke semasa. Penggunaan bata di dalam industri pembinaan di Malaysia terbahagi kepada dua jenis bata utama iaitu bata yang diperbuat daripada tanah liat dan bata yang diperbuat daripada pasir. Keduadua jenis bata ini mempunyai kekurangan dan kebaikannya yang tersendiri. Kehadiran turapan bata saling mengunci juga menjadi alternatif kepada turapan lentur dan turapan tegar dalam pembinaan jalan raya di negara kita. Dengan penekanan yang diberikan kepada ciri-ciri nilai estetika, kapasiti struktur, dan mesra alam, tidak hairanlah penggunaan turapan bata saling mengunci semakin meningkat. Perkembangan ini telah menarik minat pelbagai pihak untuk mengkaji dan menghasilkan sesuatu kaedah atau produk yang baru yang berkaitan dengan turapan bata saling mengunci ini. Kajian ke atas penggunaan mesin bagi membina turapan bata saling mengunci adalah salah satu daripada usaha tersebut. Di negaranegara maju, terdapat pelbagai mesin terkini yang digunakan untuk membina turapan bata. Ia merupakan satu teknologi canggih yang belum pernah dilihat digunakan di Malaysia. Secara umumnya, pembinaan turapan bata saling

mengunci di Malaysia akan dilakukan dengan menyusun batu bata dia atas hamparan pasir dan memerlukan beberapa orang pekerja untuk menyusun bata mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Ianya selalu dijalankan untuk membuat laluan pejalan kaki, membuat kaki lima jalan, dek kolam, dan sebagainya. Dalam kajian ini, satu produk yang ingin diperkenalkan di Malaysia adalah Mesin Turapan Bata Saling Mengunci Pintar. Mesin pintar ini telah digunakan di negara membangun yang lain dimana ia merupakan satu teknologi yang memudahkan dan dapat menjimatkan kos. 1.1 Matlamat Kajian Matlamat utama dalam kajian ini adalah untuk menaikkan Malaysia seiring dengan negara maju lain dari segi teknologi pembinaan yang canggih dan melihat samada teknologi „Mesin Turapan Bata Saling Mengunci Pintar‟ yang ingin diperkenalkan ini dapat mencapai objektif kajian ataupun tidak.

1.2 Objektif Cara pembinaan turapan bata di Malaysia adalah dengan menyusun bata di atas hamparan pasir satu per satu. Dengan adanya Mesin Turapan

menyimpan. Malah cuaca juga memberi kesan kepada masa pembinaan. Kerana kemajuan teknologi Holland sangat canggih berbanding di Malaysia.4000 blok sehari sepanjang 6 meter dengan saiz 400 meter square of road daily e) Size mould 750mm x 500mm    1. Ini kerana kita dapat menjimatkan kos mengupah pekerja buruh. Berdasarkan pemerhatian awal. Ianya digunakan secara meluas di sana kerana mempunyai beberapa kebaikan di mana salah satu daripadanya dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh. Mesin turapan ini direka khas hasil inovasi Syarikat Machinale Bestratingen dari Holand.Bata Saling Mengunci Pintar ini. Menentukan kesesuaian bata saling mengunci untuk penghasilan turapan bata saling mengunci samada menggunakan bata tanah liat atau bata konkrit.1 Mesin Turapan Saling Mengunci Pintar III. menganalisis maklumat yang diperolehi.P kuasa motor b) Sepenuhnya menggunakan system hidraulik c) Beroperasi secara automatic d) Kapasiti. Tenaga buruh tidak dapat meneruskan kerja jika cuaca tidak membenarkan. Mengapa tidak Malaysia menggunakan kaedah yang sama supaya dapat meningkatkan kemajuan teknologi negara. Ia melibatkan turapan saling mengunci di dalam kawasan UTHM. Ini kerana ia memerlukan beberapa tenaga buruh untuk membina turapan tersebut.5m x 1. penghasilan turapan dan operasi prototaip yang dihasilkan . Seperti kita tahu proses menyusun bata dilakukan satu per satu. Aspek yang dibincangkan didalam bab ini ialah ujian-ujian bata yang dilakukan. Mesin ini mudah digunakan serta diselenggara jika dijaga dengan baik.4 Penyataan Masalah Menyedari kemajuan teknologi negara yang semakin baik telah mendorong kepada peningkatan taraf infrastruktur di Malaysia. Ianya direka menggunakan bahan yang berkualiti agar tahan lebih lama walaupun terkena hujan atau panas memandangkan cuaca yang tidak menentu. beberapa objektif akan dapat dicapai. I Mesin Turapan Saling Mengunci Pintar Mesin turapan saling mengunci pintar merupakan salah satu mesin yang telah di aplikasi di negara Holand. Antara ciri-ciri mesin ini termasuklah :a) Memerlukan tekanan 15 H. Di Malaysia proses untuk membuat turapan ini mengambil masa yang lama. Rajah II. definisi dan penjelasan tentang perkara-perkara yang dilakukan untuk mengumpul. Menghasilkan prototaip mesin turapan saling mengunci berskala 0. metadologi adalah aspek yang perlu diberi perhatian. Menghadkan penggunaan tenaga buruh II.3 Skop Kajian Kajian ini dijalankan adalah menggunakan mesin turapan saling mengunci di Malaysia malah di Universiti Tun Husein Onn ( UTHM) juga. I Pengenalan Bagi mendapatkan satu hasil kajian yang baik. Ianya tidak memerlukan pekerja mahir untuk menggunakannya kerana semuanya telah di setkan secara automatik dan hanya memerlukan beberapa orang pekerja untuk memantau agar ia dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Antaranya adalah :  Membandingkan tahap pengeluaran turapan bata melalui mesin pintar dengan kaedah konvensional. Sukar untuk mendapatkan produk untuk menghasilkan mesin pintar ini.0m dengan nisbah 1:9. mesin turapan saling mengunci ini adalah teknologi baru yang harus diaplikasikan di Malaysia supaya taraf infrastruktur di Malaysia meningkat seiring negara maju yang lain dan juga boleh di banggakan. Jika kita menggunakan mesin turapan saling mengunci ini kos bagi permulaan projek ini mungkin tinggi tetapi jika dipandang dari sudut lain ada kelebihan menggunakan mesin ini. Metodologi tidak menggambarkan kaedah tertentu namun bab ini menentukan beberapa proses yang perlu diikut. Kajian Literatur II. ia akan mengambil masa yang lama. Metodologi kajian ialah satu proses dalam sesuatu projek yang mengandungi prosedur. 1. Dengan mendapatkan ilham dari kemajuan negara Holland yang menggunakan mesin untuk membuat turapan saling mengunci. Sebagai kesimpulannya. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai prosedur yang sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan projek. Metadologi III. Selain itu kos juga menjadi punca masalah dalam projek ini. agak sukar untuk menghasilkan mesin seperti itu. Proses ini juga merupakan rangka kerja-kerja yang akan dilakukan. Sebagai contoh ialah kemajuan turapan jalanraya di negara ini ialah turapan saling mengunci. Selain itu melalui kajian ini dapat mengenalpasti bata saling mengunci yang sesuai untuk digunakan bagi pojek ini.

bagi ujian ini pengunaan mesin tekanan(pressure testing) digunakan.12 3. Ujian ini dilakukan selama 7 hari untuk mengetahui bacaannya.52 .Mengumpul maklumat ( Mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri bahan ) .77 979. Perbincangan dengan penyelia.41 BERBUNGA 3.Berat dan Kegagalan Maksimum PURATA BERAT (kg) BEBAN KEGAGALAN MAKSIMUM (kN) 612.II.I Ujian Kekuatan Mampatan III. Kekuatan = Beban Kegagalan Maksimun(N) mampatan Analisis data Jadual 1 :. Rajah III.38 3. Sebanyak 9 biji bata digunakan dalam ujian ini dimana setiap jenis bata menggunakan 3 biji bata.II Ujian Penyerapan Air Mengenal pasti masalah Ujian penyerapan air dilakukan untuk mengetahui kadar penyerapan air bagi bata-bata tersebut.53 725.II.13 3.1 Ujian Mampatan ( BS 5628 : Part 1:1992) Ujian kekuatan mampatan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan tekanan beban maksima dan mendapatkan kekuatan mampatan bata.I Ujian Mampatan ( BS 5628 : Part 1:1992) Ujian ini bertujuan untuk mendapatkan tekanan beban maksima terhadap batu bata.II. 2. ahli kumpulan dan pembantu makmal Internet.54 993. Latar belakang kajian Pemilihan dan penyediaan bahan Rajah III.24 3.II.34 1032. buku-buku yang berkaitan dengan kajian.76 3.30 III.24 PURATA BEBAN KEGAGALAN MAKSIMUM (kN) 643.42 670.77 3.59 Luas Bata(mm2) Pengumpulan data Kesimpulan JENIS BATA TANAH LIAT BERSEGI BERAT (kg) 2.II Ujian –ujian bata III.II Ujian Penyerapan Air   Ujikaji Makmal : Ujian Mampatan Ujian Penyerapan Air IV.30 1124.73 2.33 3.97 647.41 720.16 785. Keputusan dan Analisis Kajian IV.38 910. Ia juga bertujuan untuk menguji kekuatan tekanan tersebut.81 2.

33 3.II Ujian Penyerapan Air BERBUNGA 30652 33.4 31.8 65.73 2.9 36.6 36.28 3.I.2 52.81 2.1.67 N/mm2 dan bata tanah liat sebanyak 34.75 3.38 3.48 3.58 BEBAN KEGAGALAN MAKSIMUM (N) KEKUATAN MAMPATAN ( N/mm2) PURATA KEKUATAN MAMPATAN ( N/mm2) Beban Kegagalan Maksimum (N) Beban Kegagalan Maksimum Vs Kekuatan Mampatan 1200000 1100000 1000000 900000 31. .8 36.67 Ujian penyerapan air merupakan satu ujian yang dilakukan bertujuan untuk mengukur berat air yang diserap oleh bata dalam masa 7 hari.III Analisis Keputusan IV.05 Kekuatan Mampatan (N/mm2) Rajah IV.58 N/mm2.III. Daripada keputusan ini adalah didapati bahawa bata bersegi adalah sesuai untuk digunakan dalam projek ini.38 3.1.I.Luas bata dan Kekuatan Mampatan LUAS BATA (mm2) TANAH LIAT BERSEGI 18614 612420 670970 647380 910410 720530 725300 1124540 993770 979240 32.6 65.Keputusan Ujian Penyerapan Air BERAT KERIN G (kg) PURAT A BERAT KERIN G (kg) BERAT SELEPA S DI RENDA M (kg) PURAT A BERAT SELEPA S DIREND AM (kg) PURATA PERATUS PENYERA PAN AIR (%) JENIS BATA Beban Kegagalan Maksimum Vs Kekuatan Mampatan Beban Kegagalan Maksimum (N) 1000000 500000 Series1 0 52.78 3.05 34.30 2.49 4.7 32.2 52.5 IV.77 3.I.9 Kekuatan Mampatan (N/mm2) Rajah IV.I.16 3.I Bata tanah liat Series1 x 100% Jadual 3 :.31 4.I Ujian Kekuatan Mampatan Berdasarkan keputusan dan graf ujian kekuatan mampatan.4 36.12 3.34 2.9 52. Daripada keputusan ujian kekuatan mampatan menunjukkan bahawa kadar kekuatan mampatan bagi bata bersegi adalah paling tinggi iaitu 56.9 Rajah IV.1 Graf beban kegagalan beban melawan kekuatan mampatan Beban Kegagalan Maksimum Vs Kekuatan Mampatan Beban Kegagalan Maksimum (N) 700000 650000 600000 550000 32.13 3.9N/mm2 berbanding dengan bata berbunga iaitu 33.9 32.I.III Bata berbunga IV.24 3.28 2.7 3. Resapan (%) = Jisim selepas direndam (kg) – Jisim sebelum direndam (kg) Jisim sebelum direndam (kg) IV.26 3. nilai kekuatan mampatan meningkat jika beban kegagalan maksimum meningkat.52 3.7 Kekuatan Mampatan (N/mm2) Series1 JENIS BATA 13800 56.9 34.84 2.Jadual 2 :.76 2.76 3.II Bata bersegi TANAH LIAT BERSEG I BERBU NGA 2.79 0.9 34.

Kadar perbezaan peratus penyerapan air ke atas bata bersegi dengan berbunga adalah 0.5% dan bata tanah liat iaitu hanya 0. Selain daripada itu .2 Nisbah skala di antara prototaip dan mesin sebenar ialah 1:7.5 m x 1.IV Aplikasi penggunaan prototaip dan mesin sebenar IV. Ianya masih lagi berfungsi seperti biasa yang mana merupakan salah satu kebaiakan penggunaan alat ini. tanggungan beban kenderaan yang terlalu tinggi dan lainlain lagi. Daripada jadual 3 menunjukkan nilai bahawa berlaku penyerapan air lebih cepat terhadap bata bersegi berbanding bata berbunga dan bata tanah liat.0 m di manan ianya memuatkan 24 biji batu bata dalam satu masa.III.III Perbandingan kaedah manual dan mesin pintar.3. tetapi ia dapat digunakan dalam masa jangka yang panjang. penggunaan mesin turapan saling mengunci ini dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh sekali gus dapat menghadkan kemasukan pekerja asing di dalam negara.V Analisis Prototaip Memandangkan Malaysia mempunyai cuaca yang tidak sekata . IV. Aplikasi penggunaan di antara mesin sebenar dan prototaip dapat di lihat seperti dalam rajah 4.0 m dalam masa 1 hari. Walaupun menghadapi sedikit masalah semasa menjalankan projek ini. seperti yang telah dinyatakan dalam objektif kami . di sini kami dapat membuat kesimpulan di mana penggunaan mesin turapan saling mengunci pintar ini sangat efektif dalam pembinaan kerana secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti pembinaan yang mana selama ini hanya kaedah manual iaitu penggunaan tenaga buruh yang digunakan.III. Selain daripada itu . Kos yang rendah.II Ujian Penyerapan Air Ujian penyerapan air menunjukkan bahawa kadar penyerapan air bagi bata bersegi adalah lebih tinggi iaitu sebanyak 4. Masa yang di ambil pula untuk turun ialah 2 minit dari bata disusun sehingga bata turun ke track yang disediakan. penggunaan mesin ini amat sesuai.III. manakala antara bata bersegi dan bata tanah liat pula sebanyak 4. Kos yang tinggi kerana perlu beli mesin tersebut. Kualiti turapan yang sederhana kerana tidak seragam. ternyata penggunaan mesin ini lebih menjimatkan masa berbanding kaedah manual. Dari aspek kualiti kerja sememangnya ianya lebih efisien dan dari aspek kos       IV. Berdasarkan prototaip yang kami buat . Tambahan pula . Pengendaliannya yang mudah serta tidak memerlukan bilangan pekerja yang terlalu ramai untuk mengendalikannya dan ia amat efektif kerana dapat menyekat kemasukan warga asing dalam sektor pembinaan khasnya dan memberikan impak kepada negara kerana kualiti dalam pembinaan secara tidak langsung di pertingkatkan sejajar dengan pembangunan negara yang mana semakin hari semakin banyak perubahan dilakukan. tetapi ia masih boleh dikawal serta boleh diteruskan dan diterima pakai untuk rujukan bagi projek seumpamanya V. Kesimpulan dan Cadangan V.07%. mesin ini dapat menyiapkan susunan batu bata yang mempunyai 6 meter panjang dengan kelebaran size 3.  Manual Menggunakan ramai tenaga buruh untuk menghasilkan turapan pada satu masa.75% berbanding bata berbunga iaitu 4. Rajah IV. ia boleh digunakan pada masa yang panjang dan berbaloi.1 Pendahuluan Berdasarkan kajian literatur dan keputusan ujian yang dijalankan dapatlah disimpulkan bahawa keseluruhan objektif projek ini dapat dicapai.IV Penggunaan di tapak bina Di tapak bina . Tetapi. mesin ini sesuai digunakan walaupun ketika hujan.11 Kesimpulan Berdasarkan beberapa kajian serta analisis yang telah dijalankan . V.  Mesin Pintar Menggunakan hanya 3-4 orang untuk menghasilkan turapan pada satu masa. Kualiti turapan yang tinggi kerana ia seragam. Walaupun memerlukan sedikit kos untuk membeli mesin ini .5 m x 7. Memerlukan masa yang panjang.III. Memerlukan masa yang singkat. Jika dilihat dari aspek perbezaan masa .7% sahaja. untuk kelebaran jalan yang dapat dibuat ialah 0.25%. .III.IV. penggunaan batu bata saling mengunci ini lebih menjimatkan daripada premix jalan yang mana perlu diselenggara dan mudah rosak akibat perubahan cuaca .

penggunaan mesin turapan saling mengunci pintar ini adalah pilihan yang tepat . V. Oleh itu. Bagi kami .mungkin lebih tinggi kerana untuk membeli mesin ini tetapi jika dari kos pembinaan adalah sama kerana ianya memerlukan batu bata saling mengunci dan juga pasir sama seperti kaedah manual. Kehendak klien atau pelanggan sememangnya mahukan yang lebih baik . Bata Berbunga LAMPIRAN Prototaip Mesin Turapan Saling Mengunci Pintar Bata Tanah Liat Bata Bersegi . Semoga kajian ini dapat dijadikan panduan untuk mencipta sesuatu yang baru dalam industri pembinaan di negara kita. berkualiti dan juga dapat di siapkan dalam masa yang telah di tetapkan.III Cadangan Mesin turapan saling mengunci pintar banyak memberi kebaikan dan manfaat dalam pembinaan turapan saling mengunci. kerana ianya memainkan peranan yang dikehendaki. untuk menaikkan nama Malaysia seiring dengan negara maju lain dari segi teknologi pembinaan yang canggih. Penekanan harus diberikan kepada ciptaan motor pada mesin untuk menggerakkan dan menurunkan bata dan sekali gus dapat menaikkan ekonomi negara dari segi pengeluaran turapan yang berkualiti tinggi. penggunaan mesin pintar ini harus diteruskan supaya matlamat yang ingin dicapai dalam kajian ini akan menjadi realiti.

com http://blogserius.com .K. Tanah dan Konkrit UTM (Publisher) Syahin . M. Roads and Parking Lots Ney York : Chapman and Hall Wright .nl http://www.gbbestratingen. Che Ros Ismail .K ( 2010 ) Structural Design of Interlocking Concrete Pavement for Municipal Streets and Roadways ASCE Publication b) Laman Web http://www.RUJUKAN a) Buku Osman Che Puan . PH and Dixon .alibaba.Y (1994) Pavement Management for Airport . Mustafa Kamal Shamsudin ( 2005 ) Bahan Jalan Raya .blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful