P. 1
Frasa Kerja

Frasa Kerja

|Views: 15|Likes:
Published by azri abd rahman
frasa kerja
frasa kerja

More info:

Published by: azri abd rahman on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

Sections

  • CONTOH FRASA KERJA
  • BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK
  • Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif
  • Frasa kerja dengan dua objek
  • Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu
  • Kata Bantu Aspek
  • Contoh Ayat
  • Kata Bantu Ragam

DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

• Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif. (ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan. oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek .• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif.

• Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap. • Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. .

. Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya. .Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya.2) Frasa kerja yang mengandungi objek . . -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan.Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya.Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif.

.

.

 MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF.  Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang.  3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. .  Kata kerja tak transitif dengan pelengkap.

.  Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna. Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap.

 Kami semua terpegun.  Kanak-kanak itu menangis. .CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang.  Pokok itu tumbang.

menjadi. bertilamkan dll… . CONTOH:  beransur.Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan. ada. berbantalkan. berbuat. tinggal.

a) Kata adjektif sebagai pelengkap. . b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. c) Kata nama sebagai pelengkap.

iv. . ii. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. i. Badannya menjadi lemah. iii. Mereka berbuat jahat. Bapanya beransur pulih.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya.

menetap. iii. singgah dll… CONTOH AYAT: i. CONTOH KATA:  berada. bermastautin. membelok. Mereka berada di Johor. Saya tinggal di kampung. iv. .b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap. ii. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur. Keretanya membelok ke kiri. tinggal.

contoh:  Dia menjadi guru.c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama.  kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’.  Kakak Ali ada kereta. . Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’.  Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. contoh: Dia berbantalkan lengan.

 Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. . (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata makna kerja) CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean. guli. Bahasa Jawa. (tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap.

.

13. .4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

(b)Ikan goreng itu kami makan. Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu. (b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya.• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. . (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya.

• Frasa kerja yang mengandungi dua objek.-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek. .

• Mesin itu mengepam air(objek).Frasa kerja dengan satu objek. • Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu. • Saya menjawab surat(objek) itu. (Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) .

kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat. • Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan.Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan). • Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita). • Filem itu sungguh menyeramkan (kami). dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) .

Frasa kerja dengan dua objek. • Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat. • Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek. +Objek sipi. . • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif.

Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku.• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. • Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. -Wanita itu membelikan anaknya baju. .

• Apabila objek sipi dijudulkan. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. tidak dianggap gramatis.• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. -Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu. .

.Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek. Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka.• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. -Dia mencari buah nangka untuk isterinya.

(Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) .• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek. Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang).

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

yang menerangkan waktu bagi kata kerja. unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat. iaitu: • Kata Bantu aspek. .• Dalam ayat. Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. dan  Kata Bantu ragam.

iaitu sama ada kerja itu akan. sudah. . sedang. baru. masih. mula atau belum dilaksanakan.Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan.

• Belum dilaksanakan: belum. masih. mula. . akan. • Sedang dilakukan: sedang. pernah. telah. baru.• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan: sudah.

• Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi.Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu. . • Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya.

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth: Belum+pernah Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu. Masih+belum Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth: Akan+belum Akan+sedang Pernah+belum Telah+masih Sudah+belum Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera. enggan. hendak. dapat. . mahu. mesti.• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin. boleh. • cth: Encik Karim hendak mengembara ke Afrika. patut. harus.

Patut+dapat Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.• Boleh hadir bersama-sama: Mungkin+dapat Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh. .

• Tidak boleh hadir bersama-sama: Hendak+mahu Hendak+harus Mahu+mesti Mahu+dapat Mesti+harus Dapat+hendak Hendak+dapat .

• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan. Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. • Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai. . baik secara mendahului atau mengikutinya.

. Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat.• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek Mereka mesti akan datang lagi. Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat.

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. .• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang. 2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. • Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota.

.

frasa adjektif dan frasa nama. UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu. . Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama. Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek.7. Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja.13.

• Meraka berasal dari Sarawak. . kepada.Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. pada. ke. . dari. daripada.Dari segi makna.unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa .kata sendi namanya ialah di. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah .

dalam.2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada. sejak dan hingga. Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang. 2) Terdiri daripada frasa nama. misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam. .

.3) Keterangan cara . 2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya.Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif. Contoh : Kereta api itu bergerak laju.

4) Keterangan tujuan atau harapan.Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang. dan bagi. -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian. untuk. . -Kata sendi namanya ialah demi. .

.5) Keterangan alat.Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas. . . -Kata sendi namanya ialah dengan.Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan.

6) Keterangan penyertaan.Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya.Kata sendi namanya ialah dengan. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama. . . .

7) Keterangan hal. terhadap. mengenai. .Kata sendi namanya ialah tentang. . .Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu. -Unsur yang menerangkan keadaan.

Contoh : Diaberlagak seperti pegawai. .8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan. bagai.KAta sendi namanya ialah seperti. sebagai. . bak .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->