P. 1
Frasa Kerja

Frasa Kerja

|Views: 15|Likes:
Published by azri abd rahman
frasa kerja
frasa kerja

More info:

Published by: azri abd rahman on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

(ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan. • Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif.• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif. oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek .

• Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap. . • Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya.

.Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya.Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya. . Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya. -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan.Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif. .2) Frasa kerja yang mengandungi objek .

.

.

 Kata kerja tak transitif dengan pelengkap. . MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF.  3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang.

 Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap.  Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna. .

 Kami semua terpegun.  Pokok itu tumbang.  Kanak-kanak itu menangis. .CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang.

berbuat. berbantalkan. ada. tinggal. bertilamkan dll… .Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. CONTOH:  beransur. menjadi. Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan.

a) Kata adjektif sebagai pelengkap. b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. . c) Kata nama sebagai pelengkap.

Mereka berbuat jahat. . ii. i. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. Badannya menjadi lemah. iv.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Bapanya beransur pulih. iii.

Mereka berada di Johor. . Saya tinggal di kampung. tinggal. iii. iv. bermastautin. Keretanya membelok ke kiri. singgah dll… CONTOH AYAT: i.b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur. membelok. menetap. CONTOH KATA:  berada. ii.

c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama. . contoh: Dia berbantalkan lengan.  kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’. Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’.  Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif.  Kakak Ali ada kereta. contoh:  Dia menjadi guru.

Bahasa Jawa. . (tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap. guli. Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata makna kerja) CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean.

.

.13.4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya. (b)Ikan goreng itu kami makan. . Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu. (b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya.

-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek. . • Frasa kerja yang mengandungi dua objek.

• Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu.Frasa kerja dengan satu objek. (Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) . • Mesin itu mengepam air(objek). • Saya menjawab surat(objek) itu.

kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat.Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan). • Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan. • Filem itu sungguh menyeramkan (kami). dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) . • Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita).

Frasa kerja dengan dua objek. • Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat. . • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif. +Objek sipi. • Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek.

• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku. -Wanita itu membelikan anaknya baju. . • Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya.

• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. . -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. -Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. tidak dianggap gramatis. • Apabila objek sipi dijudulkan.

-Dia mencari buah nangka untuk isterinya.Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek. . Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka.• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada.

• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek. Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang). (Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) .

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

dan  Kata Bantu ragam. . iaitu: • Kata Bantu aspek. Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu.• Dalam ayat. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat. yang menerangkan waktu bagi kata kerja.

mula atau belum dilaksanakan. iaitu sama ada kerja itu akan. sudah. baru. sedang. masih.Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. .

mula. • Belum dilaksanakan: belum. baru. akan. . • Sedang dilakukan: sedang. telah.• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan: sudah. pernah. masih.

• Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya. .Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu. • Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi.

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth: Belum+pernah Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu. Masih+belum Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth: Akan+belum Akan+sedang Pernah+belum Telah+masih Sudah+belum Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

mahu. Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera.• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin. . mesti. boleh. enggan. harus. • cth: Encik Karim hendak mengembara ke Afrika. patut. dapat. hendak.

Patut+dapat Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.• Boleh hadir bersama-sama: Mungkin+dapat Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh. .

• Tidak boleh hadir bersama-sama: Hendak+mahu Hendak+harus Mahu+mesti Mahu+dapat Mesti+harus Dapat+hendak Hendak+dapat .

• Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai.• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan. baik secara mendahului atau mengikutinya. . Dia belum hendak makan kerana masih kenyang.

Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat. . Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat.• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek Mereka mesti akan datang lagi.

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. 2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih.• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang. . • Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota.

.

Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama.7. Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja. Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek.13. frasa adjektif dan frasa nama. . UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu.

• Meraka berasal dari Sarawak.unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa . dari.Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. kepada. pada. . . ke.Dari segi makna. daripada.kata sendi namanya ialah di. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah .

2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada. sejak dan hingga. Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang. . misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. 2) Terdiri daripada frasa nama. Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam. dalam.

.3) Keterangan cara . 2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya.Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif. Contoh : Kereta api itu bergerak laju. Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya.

Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang. -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian. dan bagi. . -Kata sendi namanya ialah demi.4) Keterangan tujuan atau harapan. untuk. .

.Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan. -Kata sendi namanya ialah dengan.Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas. . .5) Keterangan alat.

6) Keterangan penyertaan. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama. . . .Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya.Kata sendi namanya ialah dengan.

.Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu. . -Unsur yang menerangkan keadaan. mengenai. terhadap. .Kata sendi namanya ialah tentang.7) Keterangan hal.

. bagai.8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan. .Contoh : Diaberlagak seperti pegawai. sebagai. bak .KAta sendi namanya ialah seperti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->