sama ada secara elektronik. mekanik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Buku Pandai Publications Diterbitkan oleh : Buku Pandai Publications Pengedaran Eksklusif : www. Siti Khadijah Abd Ghaffar.downloadilmu. fotokopi.com i .Hak Cipta © Ainon Mohd. Nurhidayah Jaafar & Tim Pengkaji Hadith Psikologi 2012 Terbitan Pertama : SEPTEMBER 2012 HAKCIPTA TERPELIHARA Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun. Khairulaniza Khairuddin.

Khairulaniza Khairuddin Siti Khadijah Abd Ghaffar Nurhidayah Jaafar ii .Mendorong Pelajar Corot dengan Teknik Nabi Muhammad Ainon Mohd.

Nor Hayati Mohd Redzwan Tn. Ainon Mohd. Muna 'Izzah Fadzil Pn. Khairulaniza Khairuddin Pn.E-book ini ditulis berpandukan kajian dan eksperimentasi oleh Tim Projek Kajian Hadith Psikologi Anggota Tim Projek Kajian Hadith Psikologi Penasihat Projek Prof. Timbalan Ketua Projek Pn.D. Rihan Hashim Pn. Nurhidayah Jaafar iii . Tim Penyelidik Tn. Wan Mazwati Wan Yusoff Ph.Yusry Yusopp Guru Pelaksana Fasa Eksperimentasi: Pn. Ahmad Saifuddin Yusof Pn. Mohd. Emeritus Abdullah Hassan Ketua Projek Pn. Asyraff Hafdzan Abdullah Tn. Siti Khadijah Abd Ghaffar Pn.

Memarahi pelajar b. apabila guru-guru mahu mendorong pelajar supaya memperbaiki sikap dan tingkah laku. Pada asasnya.Pengenalan E-book ini ditulis khusus bagi membantu guruguru yang mahu memberikan sumber dorongan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai motivasi rendah dalam bilik darjah. teknik-teknik Nabi Muhammad itu sangat efektif bagi mencapai dua matlamat dalam mendorong perubahan sikap dan tingkah laku. Dalam teknik konvensional. yakni: 1. guruguru menggunakan teknik-teknik tradisional seperti berikut: a. Mengugut dan mengancam d. Memujuk f. Mendenda dan menghukum e. iv . ataupun mahu memberi semangat supaya mereka lebih rajin belajar. Memberi hadiah E-book ini menerangkan teknik-teknik yang digunakan oleh Nabi Muhammad apabila beliau mendorong individu-individu yang mempunyai sikap negatif dan melakukan kesalahan supaya mereka mengubah sikap dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Berleter dengan tujuan memberi nasihat c. Mendorong seseorang itu mengekalkan sikap dan tingkah lakunya yang sudah baik dan betul.

namun teknik-teknik ini juga dapat digunakan dalam situasi lain. Mendorong seseorang itu meningkat dan memperbaiki lagi tingkah laku yang baik supaya bertambah-tambah baik. Ainon Mohd. 3. Meskipun buku ini melaporkan apa yang berlaku di dalam bilik darjah. dan melihat sendiri keberkesanan teknikteknik Nabi Muhammad yang diterangkan dalam buku ini. Buku ini memberikan laporan terperinci yang ditulis oleh ketiga-tiga orang guru itu bagi menerangkan langkah demi langkah bagaimana mereka menjalankan eksperimen dan perubahan tingkah laku yang dihasilkan dalam eksperimen mereka. Laporan terperinci itu dapat membantu guruguru lain mengulangi eksperimen yang mereka lakukan. seperti digunakan oleh ibu bapa ke atas anak-anak mereka di rumah. Selamat mencuba. Mendorong seseorang itu mengubah tingkah lakunya yang buruk dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baik. Semua teknik yang diterangkan dalam buku ini sudah di eksperimen oleh 3 orang guru. v . dan hasilnya menunjukkan teknik-teknik itu dapat mendorong perubahan tingkah laku di dalam bilik darjah.2.

1 Teknik Guru Bertanya Soalan Akhlak Supaya Semua Pelajar Dapat Angkat Tangan .

Cara menaikkan self-esteem pelajar adalah dengan bertanyakan soalan-soalan yang sudah tentu mereka dapat jawab dengan rasa bangga. Guru dapat menaikkan self-esteem pelajar dengan memberi peluang mereka semua angkat tangan dan seGuru dapat menaikkan self-esteem pelajar dengan memberi peluang mereka semua angkat tangan dan seronok hendak menjawab pertanyaan guru. Mereka dilayan oleh guru-guru sebagai pelajar tidak pintar. Mereka tidak mahu bertanya. Soalan-soalan akhlak adalah contoh soalan yang mereka semua dapat angkat tangan dan suka menjawabnya kerana ia membuktikan mereka adalah 'budak baik' meskipun bukan 'budak pintar'. mereka takut-takut mahu menjawab. Gu- 2 . Apabila ditanya. 4. Mereka menjawab apabila didesak ataupun dipaksa-paksa. Mereka malu dan tidak yakin hendak mengemukakan pendapat. Pelajar-pelajar kelas corot percaya mereka bukan pelajar pintar disebabkan faktor-faktor berikut: 1. Mereka mendapat markah rendah di dalam buku-buku latihan. Apabila guru menyoal. mereka tidak berani angkat tangan. 2. Mereka gagal dalam ujian dan peperiksaan. Tingkah laku pasif adalah disebabkan oleh self-esteem yang amat rendah. Mereka ditempatkan di dalam kelas yang dikhususkan untuk pelajar corot. meskipun ada kalanya mereka tahu jawapannya. akibatnya mereka tidak mahu angkat tangan.BAB 1 Teknik Guru Bertanya Soalan Akhlak Supaya Semua Pelajar Dapat Pengenalan Salah satu ciri psikologi tingkah laku pelajar kelas corot adalah mereka sangat pasif. ini kerana tingkah laku guru berbeza apabila mereka melayan di dalam kelas pelajar pintar. 5. 3.

“Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini melawat orang sakit?” Pada hujung sesi soal-jawab itu Nabi Muhammad berkata: "Seseorang yang melakukan perkaraperkara tersebut sudah tentu masuk syurga.nakan soalan akhlak dalam sesi awal sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran (P & P). Apabila mereka suka belajar perlahan-lahan mereka akan menjadi 'budak pintar'. Teknik Nabi Muhammad Salah satu jenis soalan yang Nabi Muhammad s." 3 . Dengan menggunakan soalan akhlak pelajar berasa seronok dan suka mahu belajar. Contoh soalan akhlak yang beliau pernah tanyakan adalah: 1.w tanyakan kepada mereka yang ada bersama-sama beliau adalah soalan akhlak. “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang berpuasa pada hari ini?” 2.a. “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini menghantar jenazah?” 3. “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini memberi orang miskin makan?” 4.

salah satu jenis soalan yang Nabi Muhammad tanyakan kepada mereka yang ada bersama-sama beliau ada- 4 . Apabila pelajar-pelajar gembira tentunya mudah bagi menarik mereka supaya memberi tumpuan pada sesi ceramah ataupun taklimat yang disampaikan. Berdasarkan hadis 'Abu Bakar Masuk Syurga'.a melaporkan bahawa pada suatu masa Nabi Muhammad pernah bertanya: “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang berpuasa pada hari ini?” Abu Bakar menjawab.” Beliau bertanya lagi: “Siapakah antara saudarasaudara sekalian yang hari ini memberi orang miskin makan?” Abu Bakar menjawab.” Beliau bertanya lagi: “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini menghantar jenazah?” Abu Bakar menjawab.” Lalu Nabi Muhammad berkata: “Seseorang yang melakukan perkaraperkara tersebut sudah tentu masuk syurga. 543 dalam kitab Ringkasan Sahih Muslim Sebenarnya bukan mudah bagi guru menarik perhatian pelajar.Hadis rujukan: 'Abu Bakar Masuk Syurga' Laporan Eksperimen Puan Khairulaniza 1 Abu Hurairah r.” Hadis No. Saya ingin mengaplikasikan teknik Nabi Muhammad mengemukakan soalan akhlak supaya semua pelajar dapat angkat tangan dan suka menjawabnya.” Beliau bertanya lagi: “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini melawat orang sakit?” Abu Bakar menjawab. “Saya. apatah lagi apabila melibatkan kumpulan pelajar yang banyak seperti dalam perhimpunan besar. “Saya. “Saya. “Saya. terutama dalam sesi ceramah ataupun taklimat. Biasanya pelajar akan bising dan bercakapcakap.

“Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini memberi orang miskin makan?” 4. “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang berpuasa pada hari ini?” 2. Saya juga sudah mencatat di atas sehelai kertas respons yang akan saya berikan sekiranya pelajar angkat tangan. namun memberi respons kepada penghujung soalan tersebut terasa sukar. Contoh soalan akhlak yang beliau pernah tanyakan adalah: 1. “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini menghantar jenazah?” 3." Kali pertama saya menggunakan teknik soalan semua pelajar angkat tangan adalah ketika saya berhadapan dengan pelajar-pelajar dalam program orientasi tingkatan 4 di dewan sekolah. Saya baca dan tenung kertas tersebut berulang kali. “Siapakah antara saudara-saudara sekalian yang hari ini melawat orang sakit?” Pada hujung sesi soal-jawab itu Nabi Muhammad berkata: "Seseorang yang melakukan perkaraperkara tersebut sudah tentu masuk syurga. Soalan akhlak saya berbunyi: “Siapakah antara kamu yang hari ini mandi pagi?” 5 . saya sudah menyediakan soalan akhlak dalam minda saya.lah soalan akhlak. Sebelum memberi taklimat ketua bidang. Menanyakan soalan akhlak memanglah mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful