P. 1
Assignment Psv Sept 2012

Assignment Psv Sept 2012

|Views: 41|Likes:
Published by Yanti Har

More info:

Published by: Yanti Har on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

........................7 3...............  Apresiasi seni visal secara mudah.......................................................................................................................................................................................................................... Kesimpulan...........6  Afektif.....15 6.............11 4.....................................................................7  Sosial..10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.......................................ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.......................11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan...............................................................16 2 ................... kreatif dan sosial  Kognitif......... Pengenalan.................... psikomotor.......... Maklumat sokongan...........6  Kreatif.... ..............................................12 5............2 2.............................. Rujukan.............................................................................................................5  Psikomotor..................................... .............................10....... Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif................ afektif................ Aspek kognitif....................

PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. Kepuasan. kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan. namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Lantaran itu. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara. Menurut Herbert Read ( buku. kenikmatan. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. 3 . matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari.

serta apa jua yang berkaitan dengan seni.Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. 4 . Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni. membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. mempelajari sejarah dan antropologi seni. Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya. Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan. arca. Lantaran itu. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. reka bentuk industri. seni bina. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden. grafik komputer. Oleh yang demikian.

Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. Lancing (1971). Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. bentuk gubahan. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. pemahaman dan penghargaan. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif. pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. teknologi bahan. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. PSIKOMOTOR. 1. teknik. prosedur. sejarah dan apresiasi. afektif dan psikomotor. kekemasan. Kneeth M. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting.ASPEK KOGNITIF. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. 5 . Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. prinsip dan struktur rekaan. Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. afaktif dan psikomotor mereka. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. estetika serta seni dalam kehidupan. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan. Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah.

6 . Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek. mempunyai pertimbangan. Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru. sikap. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. tangan.2. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. minat. Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. otot dan mental. keperihatinan.

asli atau baru. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. 5. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. khasnya dalam bilik darjah. berbanding dengan hasilan akhir. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. membentuk dan membuat binaan. Mengapresiasi karya (memberi respons.4. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. Mereka akan melalui 7 . Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. menterjemah karya. idea kreatif atau pemikiran kreatif. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. peralatan dan teknik. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. Hasil kreativiti mempunyai nilai. bahan. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. membuat corak dan rekaan. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid. Oleh yang demikian. Selain itu. Melalui menggambar.

Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat. kreativiti dan inovatif. Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi. 8 . bakat. masyarakat dan guru-guru. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid.

berfikir secara kritis dan kreatif. membentuk dan membuat binaan. proses pembuatan hasil seni. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. dan mengenal kraf tradisional. mengaplikasi disiplin seni visual. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. manipulasi dan persepsi visual. membuat corak dan rekaan. koordinasi. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. menyimpan maklumat atau dokumentasi. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. 9 . Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. kraf tradisional. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. alat dan teknik. membuat pilihan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membuat interpretasi. berkomunikasi secara berkesan.

Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. 10 . Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan.

Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. 11 . Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nilai patriotisme.Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. nilai kebersihan dan kepekaan.

Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. mereka diberikan plastisin. Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola. Bagi orang dewasa. guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. ular dan manusia. 12 . Seperti bunga. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. kiub segitiga dan plastisin). Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan.MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. 1975). namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. kuih. Setelah rekaan disiapkan.

lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Melalui lukisan. Selain itu. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. Selain itu. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. Penghasilan imej seperti pokok. 13 . Bagi mereka. figura manusia. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka.

Melalui aktiviti melukis. Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Selain itu.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka. terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. 14 . kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.

membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. meningkatkan lagi kepekaan. (2318 patah kata) 15 . Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. persepsi. membuat rekaan dan corak. imaginasi dan konsepsi murid. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. penghayatan dan kritikan. Melalui kefahaman aspek di atas. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. Dengan ini. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Dengan empat bidang merangkumi menggambar.

http://sitihayatimohdyusoff.com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.com/2010/05/pengenalan-psv. “Pendidikan Seni Visual”.html 5.blogspot.html 16 . (2000) 4. http://rolda73-panitiapsv.html 3.wordpress. http://www. http://psvisual.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah.RUJUKAN 1. KPM.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.artstudent.blogspot.blogspot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->