BATASAN Logaritma bilangan b dengan bilangan pokok a sama dengan c yang memangkatkan a sehingga menjadi b.

a

log b = c → ac = b → mencari pangkat

Ket : a = bilangan pokok (a > 0 dan a ≠ 1) b = numerus (b > 0) c = hasil logaritma Dari pengertian logaritma dapat disimpulkan bahwa :
a

log a = 1 ; alog 1 = 0 ; alog an = n

SIFAT-SIFAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. log bc = alogb + alogc log bc = c alog b a log b/c = alog b -alog c → Hubungan alog b/c = - a log b/c a log b = (clog b)/(clog a) → Hubungan alog b = 1 / blog a a log b. blog c = a log c a alog b = b a log b = c → aplog bp = c → Hubungan : aqlog bp = alog bp/q = p/q alog b
a a

Keterangan:

1. Bila bilangan pokok suatu logaritma tidak diberikan, maka maksudnya
logaritma tersebut berbilangan pokok = 10. [ log 7 maksudnya
10

log 7 ]

2. lognx adalah cara penulisan untuk (logx)n
Bedakan dengan log xn = n log x Contoh: 1. Tentukan batas nilai agar log (5 + 4x - x²) dapat diselesaikan ! syarat : numerus > 0 x² -4x - 5 < 0 (x-5)(x+1) < 0 -1 < x < 5 2.

2log 5 .3. Jika 9log 8 = n Tentukan nilai dari 4log 3 ! 9 log 8 = n log 2³ = n 3/2 3log 2 = n 3 log 2 = 2n 3 3² 4 log 3 = 2²log 3 = 1/2 ²log 3 = 1/2 ( 1/(³log 2) ) = 1/2 (3 / 2n) = 3/4n 5.2log 5. Jika log (a² / b4) log (a²/b4) log (a/b²)² 2 log ( a/b²) log ( a/b² ) log ³√(b²/a) Tentukan nilai dari log ³√(b²/a) ! = = = = = = = = -24 -24 -24 -12 log (b²/a)1/3 1/3 log (b² / a) -1/3 log (a/b²) -1/3 (-12) = 4 . 5²log3 -3 1/2 1/2 = -7 = 3 .52log 3 3 = 2(-2) + 1/2 log 2.3 1/2 log 31/2 = 4. Sederhanakan 3 2 3log 1/9 + 4log 2 log 2.