RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MODEL 5 FASA NEEDHAM

)

Matapelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan murid Tema Bidang pembelajaran Objektif Hasil pembelajaran

: Sains : 5 English : 9.00 pagi – 10.00 pagi : 17 Februari 2013 : 40 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga. : Tenaga : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berpasangan. ii) Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan kumpulan. iii) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam kehidupan seharian. Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi

Menjana idea. Gambar. Membuat kesimpulan. berfikir secara rasional. Nilai-nilai murni : Berani mencuba. Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran  Murid membacakan doa sebelum memulakan pembelajaran. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. Lampiran Kerja 1. Soalan:  Adakah kamu sudah bersarapan?  Pernahkan tidak mengambil Set orientasi (± 5 Minit) sarapan pagi?  Apakah perbezaan kepada tubuh badan kamu apabila ambil sarapan pagi dengan tidak ambil sarapan pagi?  Apa yang dapat diperhatikan  Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran pada hari  Murid dan guru bersoal jawab mengenai video yang ditayangkan. Kertas Mahjong. Bahan bantu mengajar : Video. KBKK: -Menjana idea  Guru meminta murid mengeluarkan buku serta alat tulis yang berkaitan dan duduk dalam keadaan bersedia. Pemancar LCD. minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar. berfikiran terbuka. Menganalisis. Komputer riba. Pembesar Suara.Kemahiran berfikir : Mengelas.  Murid menonton tayangan video yang ditayangkan dihadapan kelas. Tayangan Video BBM: video 2. Pen marker.  Murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai sarapan pagi. bekerjasama. Catatan 1. KPS: -Memerhati -Berkomunikasi .

gambar KPS: -Berkomunikasi . .Mengelas .Pen marker . .  Murid mendengar arahan guru supaya berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara berpasangan dalam lembaran kertas kosong yang akan diedar. mencuba -Berfikiran rasional.Menganalisis Nilai Murni: -Berani  Murid dan guru berbincang mengenai kepelbagaian kegunaan tenaga seperti yang tercatat dihadapan kelas secara ringkas. BBM: . ini iaitu “Kegunaan Tenaga Dan Sumber Tenaga” 1.Mengelas  Murid mendapatkan lembaran kertas Pencetusan idea (± 15 Minit)  Wakil pasangan menampal hasil kerja berpasangan dihadapan kelas bagi membentuk peta minda. KBKK: -Menjana idea . aktiviti dan pen marker dari guru.dalam video?  Ramalkan punca berlaku situasi dalam video tersebut. Kegunaan tenaga  Murid diminta memberi pandangan berkenaan maksud tenaga.Bekerjasama.Kertas mahjong .

pencetusan idea KPS: Penstrukturan semula idea.  Setiap kumpulan menampal hasil kerja kumpulan dihadapan kelas. Nilai Murni:  Murid dan guru berbincang mengenai hasil dapatan kumpulan -Berani mencuba KBKK: -Menjana idea -Berkomunikasi .2. ulasan. teguran atau pendapat berkenaan pembentangan kumpulan pembentang.  Setiap kumpulan mendapatkan gambar yang pelbagai dan kertas mahjong dari guru. Pembentangan kumpulan mengenai sumber-sumber tenaga. BBM: -.  Secara berkumpulan. Sumber-sumber tenaga  Angin  Makanan  Matahari  Bahan Api  Sel Kering  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. murid-murid diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada 2 bahagian iaitu sumber tenaga dan bukan sumber tenaga. (± 15 Minit)  Murid dari kumpulan lain diminta untuk memberi pertanyaan.Hasil aktiviti dalam fasa  Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan. 1.

Rumusan  Beberapa orang murid diminta membuat rumusan mengenai tajuk 3. 2. Refleksi (± 5 Minit) 1.1. KPS: -Berkomunikasi Pengaplikasian Idea (± 20 Minit)  Murid dan guru membuat perbincangan mengenai jawapan KBKK: -Menjana idea -Menganalisis Nilai Murni: -Berfikiran rasional. Refleksi kendiri  Murid diminta membuat refleksi KPS: dengan menyatakan kembali apa yang -Berkomunikasi telah mereka rasai dan pelajari pada hari ini. Soalan:  Apakah maksud tenaga?  Apakah kegunaan tenaga?  Sebutkan sumber-sumber tenaga?  Guru memberi penghargaan kepada murid-murid atas kerjasama dan semangat yang telah ditonjolkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. yang telah dipelajari dengan bimbingan guru.  Murid mendapatkan lembaran kerja dari guru BBM: Lembaran Kerja  Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja secara individu dalam jangka masa yang diberi. Soalan latihan pengukuhan. KBKK: -Menjana idea .