RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MODEL 5 FASA NEEDHAM

)

Matapelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan murid Tema Bidang pembelajaran Objektif Hasil pembelajaran

: Sains : 5 English : 9.00 pagi – 10.00 pagi : 17 Februari 2013 : 40 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga. : Tenaga : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berpasangan. ii) Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan kumpulan. iii) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam kehidupan seharian. Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi

KBKK: -Menjana idea  Guru meminta murid mengeluarkan buku serta alat tulis yang berkaitan dan duduk dalam keadaan bersedia. minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar. berfikiran terbuka. Soalan:  Adakah kamu sudah bersarapan?  Pernahkan tidak mengambil Set orientasi (± 5 Minit) sarapan pagi?  Apakah perbezaan kepada tubuh badan kamu apabila ambil sarapan pagi dengan tidak ambil sarapan pagi?  Apa yang dapat diperhatikan  Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran pada hari  Murid dan guru bersoal jawab mengenai video yang ditayangkan. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. Pemancar LCD. Nilai-nilai murni : Berani mencuba. Tayangan Video BBM: video 2. Pembesar Suara. Lampiran Kerja 1. Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran  Murid membacakan doa sebelum memulakan pembelajaran. Membuat kesimpulan. Menjana idea. Kertas Mahjong. Gambar. bekerjasama. Komputer riba. Catatan 1. KPS: -Memerhati -Berkomunikasi . Bahan bantu mengajar : Video. Pen marker. berfikir secara rasional.Kemahiran berfikir : Mengelas.  Murid menonton tayangan video yang ditayangkan dihadapan kelas.  Murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai sarapan pagi. Menganalisis.

. BBM: .  Murid mendengar arahan guru supaya berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara berpasangan dalam lembaran kertas kosong yang akan diedar. ini iaitu “Kegunaan Tenaga Dan Sumber Tenaga” 1. KBKK: -Menjana idea .Bekerjasama. Kegunaan tenaga  Murid diminta memberi pandangan berkenaan maksud tenaga. aktiviti dan pen marker dari guru.Menganalisis Nilai Murni: -Berani  Murid dan guru berbincang mengenai kepelbagaian kegunaan tenaga seperti yang tercatat dihadapan kelas secara ringkas. .Kertas mahjong .Mengelas .Mengelas  Murid mendapatkan lembaran kertas Pencetusan idea (± 15 Minit)  Wakil pasangan menampal hasil kerja berpasangan dihadapan kelas bagi membentuk peta minda.dalam video?  Ramalkan punca berlaku situasi dalam video tersebut. mencuba -Berfikiran rasional.gambar KPS: -Berkomunikasi .Pen marker .

Sumber-sumber tenaga  Angin  Makanan  Matahari  Bahan Api  Sel Kering  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Setiap kumpulan menampal hasil kerja kumpulan dihadapan kelas. Pembentangan kumpulan mengenai sumber-sumber tenaga.  Secara berkumpulan. murid-murid diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada 2 bahagian iaitu sumber tenaga dan bukan sumber tenaga. pencetusan idea KPS: Penstrukturan semula idea.2.Hasil aktiviti dalam fasa  Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan.  Setiap kumpulan mendapatkan gambar yang pelbagai dan kertas mahjong dari guru. ulasan. 1. Nilai Murni:  Murid dan guru berbincang mengenai hasil dapatan kumpulan -Berani mencuba KBKK: -Menjana idea -Berkomunikasi . teguran atau pendapat berkenaan pembentangan kumpulan pembentang. (± 15 Minit)  Murid dari kumpulan lain diminta untuk memberi pertanyaan. BBM: -.

1. KBKK: -Menjana idea . KPS: -Berkomunikasi Pengaplikasian Idea (± 20 Minit)  Murid dan guru membuat perbincangan mengenai jawapan KBKK: -Menjana idea -Menganalisis Nilai Murni: -Berfikiran rasional. 2.  Murid mendapatkan lembaran kerja dari guru BBM: Lembaran Kerja  Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja secara individu dalam jangka masa yang diberi. Refleksi (± 5 Minit) 1. yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Rumusan  Beberapa orang murid diminta membuat rumusan mengenai tajuk 3. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. Refleksi kendiri  Murid diminta membuat refleksi KPS: dengan menyatakan kembali apa yang -Berkomunikasi telah mereka rasai dan pelajari pada hari ini. Soalan latihan pengukuhan. Soalan:  Apakah maksud tenaga?  Apakah kegunaan tenaga?  Sebutkan sumber-sumber tenaga?  Guru memberi penghargaan kepada murid-murid atas kerjasama dan semangat yang telah ditonjolkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful