RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MODEL 5 FASA NEEDHAM

)

Matapelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan murid Tema Bidang pembelajaran Objektif Hasil pembelajaran

: Sains : 5 English : 9.00 pagi – 10.00 pagi : 17 Februari 2013 : 40 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga. : Tenaga : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berpasangan. ii) Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan kumpulan. iii) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam kehidupan seharian. Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi

KPS: -Memerhati -Berkomunikasi . Kertas Mahjong. Lampiran Kerja 1. Nilai-nilai murni : Berani mencuba. Soalan:  Adakah kamu sudah bersarapan?  Pernahkan tidak mengambil Set orientasi (± 5 Minit) sarapan pagi?  Apakah perbezaan kepada tubuh badan kamu apabila ambil sarapan pagi dengan tidak ambil sarapan pagi?  Apa yang dapat diperhatikan  Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran pada hari  Murid dan guru bersoal jawab mengenai video yang ditayangkan. Bahan bantu mengajar : Video. Menjana idea.Kemahiran berfikir : Mengelas.  Murid menonton tayangan video yang ditayangkan dihadapan kelas. Membuat kesimpulan. Pemancar LCD. Gambar. Tayangan Video BBM: video 2.  Murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai sarapan pagi. Catatan 1. Pembesar Suara. Komputer riba. berfikir secara rasional. berfikiran terbuka. Menganalisis. Pen marker. KBKK: -Menjana idea  Guru meminta murid mengeluarkan buku serta alat tulis yang berkaitan dan duduk dalam keadaan bersedia. minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. bekerjasama. Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran  Murid membacakan doa sebelum memulakan pembelajaran.

Kegunaan tenaga  Murid diminta memberi pandangan berkenaan maksud tenaga. BBM: . KBKK: -Menjana idea . aktiviti dan pen marker dari guru.Menganalisis Nilai Murni: -Berani  Murid dan guru berbincang mengenai kepelbagaian kegunaan tenaga seperti yang tercatat dihadapan kelas secara ringkas.Bekerjasama.gambar KPS: -Berkomunikasi . mencuba -Berfikiran rasional.Mengelas .Mengelas  Murid mendapatkan lembaran kertas Pencetusan idea (± 15 Minit)  Wakil pasangan menampal hasil kerja berpasangan dihadapan kelas bagi membentuk peta minda. .dalam video?  Ramalkan punca berlaku situasi dalam video tersebut.Pen marker .  Murid mendengar arahan guru supaya berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara berpasangan dalam lembaran kertas kosong yang akan diedar. . ini iaitu “Kegunaan Tenaga Dan Sumber Tenaga” 1.Kertas mahjong .

pencetusan idea KPS: Penstrukturan semula idea.2. BBM: -.Hasil aktiviti dalam fasa  Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan. murid-murid diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada 2 bahagian iaitu sumber tenaga dan bukan sumber tenaga. Nilai Murni:  Murid dan guru berbincang mengenai hasil dapatan kumpulan -Berani mencuba KBKK: -Menjana idea -Berkomunikasi . (± 15 Minit)  Murid dari kumpulan lain diminta untuk memberi pertanyaan. teguran atau pendapat berkenaan pembentangan kumpulan pembentang. 1. Sumber-sumber tenaga  Angin  Makanan  Matahari  Bahan Api  Sel Kering  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Secara berkumpulan. Pembentangan kumpulan mengenai sumber-sumber tenaga.  Setiap kumpulan mendapatkan gambar yang pelbagai dan kertas mahjong dari guru. ulasan.  Setiap kumpulan menampal hasil kerja kumpulan dihadapan kelas.

KBKK: -Menjana idea .  Murid mendapatkan lembaran kerja dari guru BBM: Lembaran Kerja  Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja secara individu dalam jangka masa yang diberi. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. KPS: -Berkomunikasi Pengaplikasian Idea (± 20 Minit)  Murid dan guru membuat perbincangan mengenai jawapan KBKK: -Menjana idea -Menganalisis Nilai Murni: -Berfikiran rasional. Refleksi (± 5 Minit) 1.1. Soalan:  Apakah maksud tenaga?  Apakah kegunaan tenaga?  Sebutkan sumber-sumber tenaga?  Guru memberi penghargaan kepada murid-murid atas kerjasama dan semangat yang telah ditonjolkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Refleksi kendiri  Murid diminta membuat refleksi KPS: dengan menyatakan kembali apa yang -Berkomunikasi telah mereka rasai dan pelajari pada hari ini. yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Rumusan  Beberapa orang murid diminta membuat rumusan mengenai tajuk 3. Soalan latihan pengukuhan. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful