RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MODEL 5 FASA NEEDHAM

)

Matapelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan murid Tema Bidang pembelajaran Objektif Hasil pembelajaran

: Sains : 5 English : 9.00 pagi – 10.00 pagi : 17 Februari 2013 : 40 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga. : Tenaga : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berpasangan. ii) Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan kumpulan. iii) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam kehidupan seharian. Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi

Catatan 1. KBKK: -Menjana idea  Guru meminta murid mengeluarkan buku serta alat tulis yang berkaitan dan duduk dalam keadaan bersedia. Pemancar LCD. Soalan:  Adakah kamu sudah bersarapan?  Pernahkan tidak mengambil Set orientasi (± 5 Minit) sarapan pagi?  Apakah perbezaan kepada tubuh badan kamu apabila ambil sarapan pagi dengan tidak ambil sarapan pagi?  Apa yang dapat diperhatikan  Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran pada hari  Murid dan guru bersoal jawab mengenai video yang ditayangkan. Pembesar Suara. Bahan bantu mengajar : Video.Kemahiran berfikir : Mengelas. Komputer riba. Tayangan Video BBM: video 2. berfikiran terbuka. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional. Gambar.  Murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai sarapan pagi. Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran  Murid membacakan doa sebelum memulakan pembelajaran. Menganalisis. Kertas Mahjong.  Murid menonton tayangan video yang ditayangkan dihadapan kelas. KPS: -Memerhati -Berkomunikasi . minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar. Nilai-nilai murni : Berani mencuba. berfikir secara rasional. Menjana idea. bekerjasama. Lampiran Kerja 1. Pen marker. Membuat kesimpulan.

Mengelas .gambar KPS: -Berkomunikasi . Kegunaan tenaga  Murid diminta memberi pandangan berkenaan maksud tenaga. KBKK: -Menjana idea .Pen marker . mencuba -Berfikiran rasional.Mengelas  Murid mendapatkan lembaran kertas Pencetusan idea (± 15 Minit)  Wakil pasangan menampal hasil kerja berpasangan dihadapan kelas bagi membentuk peta minda.Menganalisis Nilai Murni: -Berani  Murid dan guru berbincang mengenai kepelbagaian kegunaan tenaga seperti yang tercatat dihadapan kelas secara ringkas. . . ini iaitu “Kegunaan Tenaga Dan Sumber Tenaga” 1.  Murid mendengar arahan guru supaya berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara berpasangan dalam lembaran kertas kosong yang akan diedar.Kertas mahjong . BBM: .dalam video?  Ramalkan punca berlaku situasi dalam video tersebut. aktiviti dan pen marker dari guru.Bekerjasama.

Hasil aktiviti dalam fasa  Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan. BBM: -. ulasan. 1. teguran atau pendapat berkenaan pembentangan kumpulan pembentang.2.  Setiap kumpulan menampal hasil kerja kumpulan dihadapan kelas. murid-murid diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada 2 bahagian iaitu sumber tenaga dan bukan sumber tenaga. Pembentangan kumpulan mengenai sumber-sumber tenaga. (± 15 Minit)  Murid dari kumpulan lain diminta untuk memberi pertanyaan.  Secara berkumpulan. Sumber-sumber tenaga  Angin  Makanan  Matahari  Bahan Api  Sel Kering  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.  Setiap kumpulan mendapatkan gambar yang pelbagai dan kertas mahjong dari guru. Nilai Murni:  Murid dan guru berbincang mengenai hasil dapatan kumpulan -Berani mencuba KBKK: -Menjana idea -Berkomunikasi . pencetusan idea KPS: Penstrukturan semula idea.

Soalan:  Apakah maksud tenaga?  Apakah kegunaan tenaga?  Sebutkan sumber-sumber tenaga?  Guru memberi penghargaan kepada murid-murid atas kerjasama dan semangat yang telah ditonjolkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 2. KBKK: -Menjana idea .  Murid mendapatkan lembaran kerja dari guru BBM: Lembaran Kerja  Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja secara individu dalam jangka masa yang diberi. KPS: -Berkomunikasi Pengaplikasian Idea (± 20 Minit)  Murid dan guru membuat perbincangan mengenai jawapan KBKK: -Menjana idea -Menganalisis Nilai Murni: -Berfikiran rasional. Soalan latihan pengukuhan. Rumusan  Beberapa orang murid diminta membuat rumusan mengenai tajuk 3. Refleksi (± 5 Minit) 1.1. Refleksi kendiri  Murid diminta membuat refleksi KPS: dengan menyatakan kembali apa yang -Berkomunikasi telah mereka rasai dan pelajari pada hari ini. yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful