bilik seni visual

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

Isi Kandungan Bil 1. Penghargaan 2. 3. 4. 5. Pelan Tindakan SoalanTugasan Objektif P & P, konsep 5P, Peranan guru, penghasilan Tugasan 2 Rancangan Pengajaran Tahun 3 (Tahap I) Ulasan Ilustrasi semasa P&P dijalankan Rancangan Pengajaran Tahun 6 (Tahap II) Ulasan Ilustrasi semasa P&P dijalankan 6. Tugasan 3 Laporan Panitia PSV sekolah merekabentuk dan menyediakan bahan sumber P&P, penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. Ilustrasi Tugasan 4 Pelan lantai bilik PSV yang kondusif Refleksi Lampiran Perkara Halaman 1 2 3-5 6 -17

18 -32

33 - 45

46 - 63

7.

64 – 67 68 – 69 70 - 72 73

8. 9.

10. Bibliografi

0

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PENGHARGAAN Salam sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Tuhan kerana dapat menyiapkan tugasan seni ini pada masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pensyarah Pendidikan Seni Visual bagi subjek PSV 3104 iaitu Cik Zalia binti Abdullah yang telah memberi masa dan bimbingan yang diharapkan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dan memberi komen yang membina dalam menyiapkan tugasan ini. Terutamanya kepada Puan Asnida Che Rahim, Puan Rodziah Arif, Puan Kamsiah, Encik Aliasan Jikri dan Encik Bakau Chabu. Tanpa nasihat dan tunjuk ajar mereka sudah tentu saya tidak dapat menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini mengkehendaki saya menjalankan pemantauan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual bagi dua orang guru serta membuat ulasan berpandukan beberapa perkara yang telah ditetapkan. Perkara ini kelihatan mudah namun memerlukan masa yang sesuai dan perbincangan dengan rakan sejawat agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Kesediaan murid, peralatan dan bahan yang mencukupi dan kesediaan guru perlu diambil kira dalam menjalankan pemantauan P&P PSV tersebut. Kerjasama daripada dua orang guru tersebut iaitu cikgu Junaidah bt. Ramli dan Cikgu Azizul bin Othman amat membanggakan kerana mereka telah memberikan P&P yang terbaik kepada murid-murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Walaupun mata pelajaran PSV ini merupakan subjek elektif namun ia mempunyai teori perkembangannya yang tersendiri dan perlu dititikberatkan untuk perkembangan semua murid yang mempunyai pelbagai kecerdasan. Banyak perkara yang saya pelajari semasa menjalankan kajian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual dan pengurusan bilik seni di sekolah Anjung Teduh ini. Saya juga telah berkongsi beberapa keping gambar bilik seni serta projek yang dijalankan di sekolah saya kepada rakan-rakan yang memerlukannya. Sekian…

1

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PELAN TINDAKAN Bil 1. Perkara Soalan tugasan diperolehi daripada Pensyarah Cik Zalia bt. Abdullah Tarikh

Mac 2010

2.

Perbincangan bersama rakan sekuliah (En. Aliasan, En. Bakau, En. Juniaf, Pn. Rodziah, Pn. Kamsiah, Pn. Asnida dan Pn. Raisah. Membuat perbincangan dengan dua orang guru Pendidikan Seni Visual Menjalankan pemantauan P&P Membuat ulasan Mengambil gambar dan membuat perbincangan bersama Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Membuat laporan Membuat pelan lantai bilik seni yang kondusif Penghantaran Kerja kursus.

Sepanjang tempoh perlaksanaan (Mac- April)

3.

5hb April 2010 8hb &13hb April 2010 14hb – 20hb April Sepanjang menjalankan pemantauan 20hb – 23hb April 2010 26-28hb April 2010 30 April 2010

4. 5. 6.

7. 8. 9.

2

Mengkaji dan mengesan pelaksanaan kurikulum PSV KBSR. sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran (HSP) PSV KBSR.KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) PSV AMBILAN NOVEMBER 2008 :2 TARIKH MULA : 1 MAC 2010 TARIKH HANTAR : 16 APRIL 2010 Hasil Pembelajaran: 1) 2) 3) Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). mencerakin maklumat. 3) Menghasilkan satu pelan lantai bilik PSV yang konduksif untuk sekolah TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK 3 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 SOALAN TUGASAN JADUAL PENENTUAN TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN PROGRAM PERINGKAT : SENI VISUAL : PSV 3104 . Mengkaji pengurusan Panitia PSV di sekolah Objektif Tugasan Kerja Kursus Projek: 1) Mendapatkan maklumat. menyediakan bahan/maklumat pembentangan dan membentangkan maklumat 2) Mengenalpasti dan menghuraikan: i) objektif P&P PSV dengan aktiviti ii) penggunaan konsep 5P dalam P&P PSV iii) peranan guru semasa P&P PSV berlansung iv) penghasilan dan penggunaan ABM dan BBM dalam P&P PSV v) pengurusan aktiviti PSV vi) penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran vii) merekabentuk dan menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran PSV viii) penyimpanan & stok alat dan bahan PSV.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Tugasan kerja kursus ini bertujuan memberi pendedahan. strategi dan kaedah. faktor fizikal seperti bilik seni yang konduksif merupakan menyumbang ke arah kejayaan kuriikulum PSV sekolah rendah. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual di sekolah memerlukan guru meneliti sukatan pelajaran dan huraiannya. STEM/SIMULASI/RANSANGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual telah mengalami banyak perubahan sejak ia diperkenalkan. pengurusan aktiviti. peranan guru semasa P&P berlansung. Kajian ini memerlukan/melibatkan: 1) 1 orang guru yang mengajar subjek PSV Tahap 1 dan 1 orang lagi di Tahap 2 2) Pilih satu aktiviti yang dilaksanakan dalam satu sesi P&P oleh guru tersebut (kedua-duanya aktiviti yang berbeza). penggunaan konsep 5P. Selain daripada perancangan dan pelaksanaan P&P yang berkesan. PENERANGAN TUGASAN TUGASAN 1 ( Kumpulan) Berdasarkan tajuk yang telah diberi. gambaran dan pengalaman langsung kepada para pelajar tentang matlamat. Kemudian buat pembentangan persembahan tersebut di dalam kelas mengikut giliran kumpulan masing-masing. Berdasarkan gabungan pengalaman tersebut. guru memainkan pelbagai peranan. penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dan rumusan) TUGASAN 3 (Individu) 4 . pelajar akan dapat mempertingkatkan kefahaman dan kemampuan dalam mengurus dan melaksanakan aktiviti seni sama ada di dalam mahu pun di luar bilik darjah. TUGASAN 2 (Individu) Dalam pelaksanaan P&P PSV. Hasil seni yang dihasilkan oleh murid perlu dihargai dengan beberapa cara. penghasilan dan penggunaan ABM dan BBM. Buat satu kajian kes tentang pelaksanan P&P PSV di sekolah anda. konsep 5P dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. 3) Buat ulasan tentang P&P tersebut (ulasan termasuk kesesuaian dan kaitan antara objektif P&P dengan aktiviti. Ia juga dirancangan agar pelajar dapat melakukan kajian tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah masing-masing. Seterusnya merancang P&P yang memerlukan penggunaan pelbagai bahan dan alat.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) PSV AMBILAN NOVEMBER 2008 PSV3104 – KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL. sediakan satu persembahan elektronik yang menarik menggunakan MS PowerPoint.

Sabah. IPG K. Mykad :_________________________________________  Kumpulan/Unit :_________________________________________  Kod & Mata pelajaran :____________________________________  Nama Pensyarah Pembimbing:______________________________  Tarikh Serahan :_________________________________________ 2) Tugasan 1 hendaklah dihantar dalam bentuk softcopy/cd. Disediakan oleh: Disahkan oleh: (ZALIA ABDULLAH) Pensyarah Akademik. ARAHAN TUGASAN 1) Bahagaian kulit luar tugasan projek hendaklah dilengkapi dengan maklumat berikut:  No. Sabah. 3) Tugasan 2. IPG K. OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 5 . JPSV. Pelajar :_________________________________________  No. penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. 5) Format laporan adalah mengikut kreativiti masing-masing. 4) Tugasan 2 – jenis-jenis aktiviti yang dimaksudkan adalah aktiviti individu/kumpulan/kelas samada dalam/luar bilik darjah. TUGASAN 4 (Individu) Hasilkan satu cadangan pelan lantai bilik PSV yang konduksif untuk sekolah anda. (AHMAD MOHD YASSIN) Ketua Jabatan. Boleh dihasilkan sama ada menggunakan perisian komputer mahupun lukisan tangan. Sila gunakan petunjuk yang bersesuaian.Keningau.15) . 3 dan 3 perlu dicetak menggunakan kertas A4. fonts New Times Roman (saiz 12 dan dilangkau 1.Keningau.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Hasilkan satu laporan tentang cara Panitia PSV sekolah anda merekabentuk dan menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran PSV. Kemudian dijilidkan menjadi satu buku. JPSV.

Sebagai contoh perkataan yang digunakan untuk membuat objektif tingkahlaku ialah seperti memilih. Kegunaan Objektif Kegunaan objektif pelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif tingkahlaku atau objektif perlakuan adalah banyak. Oleh itu guru perlu lebih peka pada keperluan dan kebolehan murid. ia boleh terdiri daripada peralatan. Membantu guru dalam menyusun atur aktiviti susulan. f. e. Contohnya ” dapat memotong kayu dalam masa 10 minit ” “dengan 90 % jawapan betul ” . bekalan atau bahan yang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu perlakuan. d. Contoh objektif perlakuan 6 . Menitikberatkan tingkahlaku dan pencapaian murid dan tidak tidak berpusatkan guru. guru. mengenal pasti. “dengan tepat ” . Syarat Keadaan di mana perlakuan itu akan dilakukan. menyenaraikan. Kriteria Menerangkan paras penguasaan atau kecekapan yang mesti dicapai dalam melakukan perlakuan objektif yang dapat memberikan gambaran bagaimana cara untuk menilai perlakuan murid. a. Memberikan arah tuju kepada guru di samping dapat membantu manilai kemajuan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran. c. Memberi gambaran yang jelas kepada murid. Membantu guru dalam merancang. Membantu murid untuk membuat penilaian kemajuan kendiri. b.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Objektif pembelajaran bagi sesuatu tajuk merupakan kenyataan yang guru harapkan dan dapat ditunjukkan pelajar pada tingkahlakunya. b. memilih dan menentukan strategi pembelajaran. apakah yang murid akan buat atau lakukan bila mereka menunjukkan perlakuan objek. Sebagai contoh “ dengan membaca petikan yang diberi ” c. Sebagai panduan kepada guru untuk merancang dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dan relevan. Antaranya : a. h. Perlakuan Menyatakan. pihak pentadbir dan penyelia apa yang murid capai di akhir sesuatu pelajaran. menyusun dan lain-lain. Memberi bayangan kepada murid tentang bentuk penilaian yang akan diberi. Adalah penting bagi guru menyatakan jenis perlakuan yang diterima sebagai bukti murid tersebut menguasai sesuatu objektif. merekabentuk. Penulisan Objektif Objektif perlakuan yang ditulis perlu mempunyai 3 kompenan iaitu . g.

murid dapat menyenaraikan 5 daripada 6 ciri usahawan dengan tepat berdasarkan petikan yang diberikan. selepas pengajaran murid dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah dengan 90 % betul. perasaan atau kepercayaan. d. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang menentukan pengetahuan mengenai konsep. Objek mestilah sesuai dengan peringkat dan kebolehan murid. Afektif Domain yang melibatkan sikap. Dalam domain ini perlakuan agak sukar diukur. b. c. selepas tunjuk cara oleh guru murid dapat melakukan pengiraan dengan betul. b. Objektif perlu ditulis dengan ringkas. Psikomotor Domain yang beraitan dengan kemahiran. Objektif perlakuan mestilah ditulis untuk pelajar. Contoh. KONSEP 5P 7 . murid akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru jika ada keadaan yang berbahaya. Contoh. selepas demotrasi. jelas dan eksplisit. prinsip atau ketetapan am. perkataan-perkataan perlakuan itu tidak mempunyai banyak makna dan boleh dinilai atau diukur e. c.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di akhir pelajaran. Tidak hanya mengkhususkan pada domain kognitif sahaja tetapi juga domain afektif dan psikomotor. Rumusan Penulisan Objektif a. Domain Objektif a. Contoh. Objektif perlu ditulis dengan menggunakan perkataan perbuatan yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. padat.

Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi. b. dan pemulihan. sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan. c. d. penilaian. Kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Prinsip-prinsip penggabungjalinan 8 . Dalam hal ini. PENGGABUNGJALINAN PENILAIAN 5P PENYERAPAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara berasingan.Konsep 5P menekankan penggabungjalinan . Konsep 5Pjuga merupakan satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan pengajaran danpembelajaran disampaikan secara bersepadu dan tidak secara berasingan. Tujuan strategi penggabungjalinan seperti yang berikut: a. Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Konsep ini merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah. penyerapan. pengayaan. Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan.

Dalam program KBSR. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai. dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu. Penggabungjalinan bahan 3. objektif. dan positif. Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar. tatabahasa. Penggabungjalinan aktiviti PENYERAPAN Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Penggabungjalinan kemahiran 2. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan. penyerapan boleh dilihat dalam dua aspek utama iaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Mudah ubah. Dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual unsur ilmu. Bentuk-bentuk penggabungjalinan Ada 3 bentuk penggabungjalinan : 1. dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks. Unsur Penyerapan dalam pengajaran Pendidikan seni Visual 9 . logik. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima olehrakan sebaya dan masyarakat. Membentuk pemikiran yang rasional. Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan. nilai. dan Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati. kemahiran belajar. Aspek ini boleh membantu murid untuk : Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti yang dijalankan. kegunaan intonasi. dan kajian masa depan boleh diserapkan. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri. Tujuan Penyerapan. pemilihan laras bahasa.

Ilmu Pengetahuan. berakhlak mulia . Hal ehwal budaya. apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan vi. dan sajak. Matematik. dan kemasyarakatan. Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam. Kadangkala nilai murni tidak dinyatakan secara terus. Pendidikan Moral. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia. berhemah tinggi. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. syair. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu. Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. ii. warisan. Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Terdapat 5 unsur penyerapan iaitu : i. berkumpulan. Nilai murni. Nilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. iv. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek. Kemahiran Bernilaian Tambah. Peraturan sosio-budaya. 10 . Bahasa Melayu. Sains. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain. Pelbagai karya sastera seperti pantun. v. Peraturan sosio-budaya dalam Pendidikan Seni Visual meliputi pemerhatian secara aktif. Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. atau kelas. berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain. tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Muzik. Kajian Tempatan.

Aktiviti Pengayaan Sebagai guru. Aktiviti ini diberikan kepada murid selepas mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. Program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti. Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran seni bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dapat dunia sebenar pelajar. dan semangat kepemimpinan. kemahiran belajar cara belajar. Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah e. anda perlu mengambil kira beberapa perkara semasa merancang aktiviti pengayaan. Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinan sosial. PENGAYAAN Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu. Permainan dan rekreasi. Murid menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. d. b. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Melibatkan pembacaan luas. Aktiviti pengayaan akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam bidang tertentu. atau lemah. Bacaan tambahan. dan f. sederhana.      PEMULIHAN 11 . termasuklah: Pembelajaran akses kendiri. Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir. Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. dan Pembelajaran berbantukan komputer. Menggunakan daya usaha sendiri. daya kreativiti. Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri. Memberikan penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental. c. semangat berdikari. kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai. Antaranya adalah seperti yang berikut: a. Kerja projek.

menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan. b. c. Objektif program pemulihan Antara objektif strategi pemulihan ini adalah untuk membolehkan murid: a. Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju. kritis. memperoleh. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah Murid-murid dalam kategori pemulihan perlu didedahkan dengan aktiviti ini mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru. disiplin diri. Membina. Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang sesuai dengan mereka. PENILAIAN 12 . membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. dan bertanggungjawab. e. Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu. Pengajaran pemulihan merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Dalam konteks ini pemulihan dihubungkan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesulitan pembelajaran. f. cermat dan selamat. memupuk nilai-nilai kerjasama. d. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. g. yakin diri. Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial samaada di dalam atau di luar bilik darjah. dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari. penghasilan seni visual. Dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. kreatif dan meyeronokkan.

Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Secara tidak langsung. sumbangsaran. temubual. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. interpretasi. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melaluipemerhatian. lisan dan interaksi. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. dan penulisan. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. Mur id dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. keaslian. fungsi.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. puisi. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. penilaian yang fleksibel. lakonan dan nyanyian. iaitu pemerhatian. bercerita. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Selain daripada itu. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. kuiz. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. perbincangan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Selain daripada itu. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu 13 . psikomotor dan afektif. kemahiran. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. kreativiti dan kemasan. guru juga harus merekod pencapaian murid.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. PEMUDAHCARA Melaksanakan pengajaran berteraskan ansur maju. PEMBIMBING Membimbing murid dengan penuh perhatian Mengadakan aktiviti pemulihan bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran. Meransang dan menggalakkan murid Membawa perubahan. 5. Mengemukakan soalan yang menjana pemikiran kreatif dan kritis. Menyarankan kolaboratif dan koperatif melalui kerja kumpulan. PENGURUS Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. MOTIVATOR Menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan diri murid. Melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Mengawal kelas/studio Pendidikan Seni Visual. Menguruskan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. Bertanggungjawab ke atas bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti di luar. Mengelola aktiviti pembelajaran berpandukan tahap kebolehan murid. 4. Memberi dorongan dan bimbingan. PERANAN GURU SEMASA P&P BERLANSUNG 1. 14 . 3. Menyokong aktiviti penyelesaian masalah. Memudahkan pemahaman konsep dengan mengaitkan dengan situasi sebenar kehidupan murid. Menyelesaikan maslah sosio dan emosi murid. 2. Membuat penilaian dan memberi markah kepada tugasn murid. INISIATOR Meransang pemikiran murid yang bercapah.

Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. 2009). Intelektual. budaya dan subbudaya. Peribadi. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. rakan sejawat. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. ruang dinding dan lantai). Positif. Termasuk ciri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. dan intelektual. dan cekap mengajar. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. iaitu: Positif. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. berunsurkan pengajaran. kebolehan memotivasi murid. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. lemah. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Selain itu. mentelaah.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut: Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Sebaliknya. serasi dengan norma masyarakat. Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. meneroka sesuatu. Berunsurkan pengajaran. Choong 2009. Oleh demikian. Proaktif. dan murid-murid). Menurut Mc Ewan (2001). ibu bapa. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” 15 . Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek.bersemangat untuk mengajar. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Dengan kata lain. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. tingkahlaku dan masa. sederhana. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong.

Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. bersifat kecindan. tegas. rasa rendah diri. jelas. mempunyai kesedaran. peka. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. mengikut jantina yang sama. bermotivasi. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. berempati. berupaya menyesuaikan diri. terurus. Pencegahan. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. bersistematik. Mencegah lebih baik daripada merawat. Merujuk contoh tadi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. berilmu. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. dan melayan murid-murid sebagai individu. bersemangat. ceria. dan sebagainya.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. fasih. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. guru berupaya merancang peluang dan pengalamanpendidikan yang wajar bagi memupuk 16 . 2009). Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Untuk itu. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Untuk tujuan itu. mudah didampingi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. Untuk tujuan itu. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. bersikap positif. adil. Kualiti Peribadi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. luwes. Berani menghadapi cabaran. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian.

Penghayatan Dan Amalan Nilai. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. pemikiran reflektif. 17 . Dalam konteks guru-guru di negara ini. Dengan kata lain. Di samping itu. dan sebagainya. persepsi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Tonggak Dua Belas. Atas hakikat ini.1993). amalan dan penerapan nilai-nilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 aras pemikiran yang tinggi. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. pemindahan pembelajaran. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Bagi memudahkan penghayatan. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna.

50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 3 Pintar : 25 orang : Membentuk dan membuat binaan : Model ( bekas hadiah ) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Tajuk Objektik pembelajaran : 8 hb April 2010 : Khamis : 2 waktu : 1 jam (7. iii) Afektif : . kritis KBKK 18 . : Menjana idea. ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik lipatan dan Hiasan. : Murid sering melihat model ( bekas hadiah ) samada di televisyen. majalah atau pun secara „real‟di pusat membeli belah.50 – 8. membuat gambaran mental. RPH 1 Pengetahuan sedia ada Penggabungjalinan : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan.memahami unsur seni serta teknik yang digunakan dalam membentuk dan membuat binaan.Murid akan berasa seronok dan berpuas hati apabila dapat menghasilkan model yang diarahkan dan membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. bahan dan teknik secara kreatif.Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. ii) Psikomotor : .

gam .  Murid memberi respon terhadap penerangan guru. Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Nilai : 1. ▪ Alatan yang di gunakan. 19 .  Murid mendengar penerangan guru.  Murid menjawab soalan guru  Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam  Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk. ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan model serta teknik yang akan digunakan. riben. gambar-gambar hiasan. PROSEDUR PENGAJARAN Alat/bahan/sumber : Langkah/ masa ▪ Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru hasil   Aktiviti Murid Alat. Menghargai warisan seni 2. Mempamerkan Guru mempamerkan hasil model buatan guru. gunting. 4. Kad manila. Berkerjasama dalam menghasilkan model. Langkah 1 (10 minit) penghasilan model. Mereka cipta. Murid memberi respon terhadap model yang dipamerkankan kerja guru ( model bekas hadiah)  Set induksi (5 minit)  Guru bersoal jawab dengan murid tentang model yang dipamerkan. Ketekunan dan teliti 5. 3. salotape.  Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan model. BBM/catatan ▪ Model 3-D yang digunakan. Kekemasan dan kebersihan kertas berwarna dan putih berbentuk segi empat sama.

 Demonstrasi/Tunjuk cara menghasilkan model dengan menggunakan teknik membentuk dan membuat binaan dengan  Guru menayangkan video demonstrasi menghasilkan model melalui LCD. 20 . murid boleh merujuk carta langkah-langkah bekas hadiah di hadapan kelas sekiranya masih kurang faham.    Rakaman Video.  Tayangan video di ulang sebanyak dua kali.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104  Guru mempamerkan bahan/alatan yang akan digunakan untuk membentuk model nanti.  Murid memerhati dengan penuh perhatian. LCD Carta. Langkah 2 (10 minit)  mengabungkan teknik lipatan dan guntingan Guru memberitahu.

Guru mengarahkan murid untuk membentuk bekas hadiah dengan penuh teliti. Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan bekas hadiah.  Murid mempamerkan hasil corak di hadapan kelas  Hasil bekas terbaik.  Guru membimbing murid dari masa ke semasa    Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta murid menunjukan hasil bekas hadiah yang mereka telah siapkan. BBM/catatan Murid menggunakan bahan dan teknik di dalam menghasilkan bekas hadiah.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Langkah/ masa  Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru   Aktiviti Murid  Alat.   Murid menghias bekas hadiah mengikut kreativiti masing-masing.  Guru membuat 21 . Bahan yang digunakan oleh murid.  Langkah 3 (30 minit) Guru membimbing murid untuk menghias bekas hadiah mengikut kreativiti masingmasing.  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja Penutup (5 minit)  Guru memilih 6 contoh terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif dalam proses pengajaran pada masa akan datang.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan. 22 .

Objektif yang ketiga berkaitan dengan apresiasi seni dapat dijalankan oleh guru dan murid-murid mengambil bahagian dalam pembentangan. Dalam langkah 1. 23 . Pada kebiasaannya murid-murid hanya melihat bekas hadiah yang telah tersedia di kedai-kedai hadiah. Guru telah berjaya menarik perhatian murid-murid untuk mengikuti aktiviti P&P pada hari tersebut dan kawalan kelas dalam keadaan yang baik. bentuk dan kestabilan bekas. namun mereka masih malu untuk memberi komen atau pendapat yang membina terhadap hasil kerja kawan mereka. Guru PSV tersebut adalah guru bukan opsyen PSV namun berminat untuk mengajar Pendidikan Seni Visual tahun 3. bahan dan teknik secara kreatif dan afektif : murid akan berasa seronok dan berpuas hati apabila dapat menghasilkan model yang diarahkan dan membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Pilihan guru seni tersebut adalah tepat dan dapat menarik perhatian semua murid. Ketiga-tiga objektif P&P ini berjaya dilaksanakan oleh guru dan murid. guru tersebut telah menyenaraikan tiga objektif yang merangkumi tiga aspek yang ingin dicapai iaitu kognitif : murid dapat memahami konsep asas serta teknik yang di gunakan dalam membentuk dan membuat binaan. Berdasarkan aspek kesesuaian dan kaitan objektif dengan aktiviti. psikomotor : Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. Aktiviti yang dijalankan membuatkan murid-murid berminat untuk mencuba membuat bekas hadiah mereka sendiri. objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai oleh guru dan bersesuaian dengan aktiviti seni yang dijalankan pada hari tersebut iaitu membuat bekas hadiah. Sepanjang P&P tersebut dijalankan. Teknik lipatan dan guntingan dapat diaplikasi oleh murid-murid semasa membuat bekas hadiah mereka masing-masing. muridmurid menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran guru. Guru juga telah menjalankan sesi soal jawab tentang teknik dan unsur seni yang digunakan untuk membuat bekas hadiah tersebut. Hampir 98% daripada murid-murid tersebut dapat menyiapkan aktiviti tersebut. Aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut adalah aktiviti membuat dan menghias bekas hadiah. murid-murid memberikan tumpuan terhadap penerangan guru mengenai teknik yang digunakan dan unsur seni yang perlu difahami oleh murid sebelum membuat bekas hadiah tersebut. Murid-murid berjaya membentuk bekas hadiah mereka masing-masing kerana telah memahami tentang unsur-unsur seni seperti ruang. Rancangang pengajaran dan pembelajaran tersebut telah disediakan berpandukan modul ASSURE. imbangan. Objektif yang pertama yang berfokuskan kepada aspek kognitif dapat dilaksanakan semasa set induksi sehingga Langkah 1 dalam rancangan pengajaran kerana di dalam set induksi guru telah memperkenalkan bekas kotak yang disediakan oleh guru tersebut dan murid-murid menunjukkan minat untuk mengetahui bagaimana untuk membuat bekas hadiah tersebut. Secara keseluruhannya.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ULASAN (RPH 1) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan oleh guru tersebut dijalankan dengan lancar dan teratur.

bekas hadiah yang dihasilkan tidak seimbang dan murid akan menghadapi kesukaran untuk menyatukan bahagian-bahagian tersebut.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Konsep 5P penting di dalam menrancang aktiviti P&P. Guru tersebut telah membimbing murid-murid semasa mereka menjalankan aktiviti melipat dan menghias bekas hadiah. Aktiviti pengayaan diberikan kepada muridmurid yang lebih berpotensi untuk menghias bekas hadiah dengan kreatif dan guru mengarahkan mereka menghias bekas hadiah tersebut dengan pelbagai jenis corak. beliau juga 24 . Guru akan meletakkan hasil kerja yang terbaik di ruang PSV di dalam bilik darjah. Dalam menjalankan aktiviti juga murid-murid perlu memahami prinsip rekaan agar bekas hadiah yang dibuat oleh murid dalam keadaan seimbang dan mempunyai ukuran yang tepat. teratur dan hiasan bekas yang kreatif berdasarkan hiasan pada kraftangan tradisional mahupun moden. Tiga elemen yang digabung agar murid-murid dapat menghasilkan bekas hadiah dengan lebih kemas. Sebagai seorang guru. Penilaian yang dibuat memotivasikan murid-murid untuk melakukan aktiviti dengan lebih berkeyakinan. Ini adalah cara guru membantu murid-murid lemah dalam aktiviti yang dijalankan di samping membimbing mereka di dari meja ke meja. Dengan kaedah ini guru tidak akan mengalami masalah untuk menerangkan prosedur aktiviti tersebut berulang kali dan akan dapat memberi tumpuan kepada murid-murid yang lemah dan pasif. Selain itu mereka jug perlu mengetahui cara mengukur. Guru juga menyediakan carta prosedur membuat bekas hadiah agar murid-murid yang kurang faham terutamanya murid-murid lemah dapat merujuk kepada carta dan melakukan aktiviti tersebut.Dengan cara ini murid-murid lain akan mengikut jejak kawan mereka untuk melakukan hasil kerja yang lebih baik Semasa guru menjalankan aktiviti P&P Pendidikan Seni Visual tersebut. Bagi aktivti. 3 elemen ini dapat diterapkan oleh guru semasa menjalankan penerangan dalam Langkah 2 dan Langkah 3. Pada peringkat awal akitiviti murid-murid akan mengukur kertas tersebut mengikut ukuran yang telah ditetapkan dan sekiranya ukuran tersebut tidak dipraktikkan dengan betul. Konsep 5P iaitu penyerapan juga telah digunakan oleh guru tersebut dengan menyerapkan mata pelajaran matematik dalam pengajarannya iaitu semasa guru menerangkan ukuran untuk melipat kertas tersebut dan semasa murid-murid mengaplikasikan aktiviti tersebut. Guru berkenaan juga telah menguruskan segala peralatan dan bahan yang diperlukan dengan memberi pesanan kepada murid-murid agar membawa peralatan dan bahan yang sepatutnya. melipat dan menggunting kertas dengan betul. Guru juga telah menyediakan peralatan dan bahan sendiri bagi membantu murid-murid yang tidak berkemampuan mendapatkan peralatan dan bahan tersebut. guru tersebut telah menggunakan konsep penggabungjalinan seperti mengenal elemen-elemen dalam kraftangan. Guru telah memudahkan car penyampaian pengajarannya dengan membuat carta prosedur kerja agar semua murid dapat melihat semula cara-cara menghasilkan bekas hadiah. Sejajar dengan konsep 5P guru telah membuat penilaian dari awal aktiviti P&P dijalankan dan memberikan markah kepada mereka mengiut kualit hasil kerja mereka serta memberikan kata-kata pujian dan semangat terhadap hasil kerja yang terbaik. beliau telah memberikan peranan yang sewajarnya kepada murid-murid. menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan dan menggunakan elemen-elemen dalam teknik lipatan dan hiasan.

Selepas itu. Guru juga ada menerapkan nilai-nilai murni dana memberikan kata penghargaan kepada mereka semasa menjalankan aktiviti kerana telah mengamalkan sikap bekerjasama. kebersihan dan sifat sabar dalam diri mereka masing-masing. Murid-murid telah memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tayangan video berkenaan. 25 . Murid-murid telah membawa bahan dan peralatan tersebut untuk aktiviti seni pada hari itu. Guru tersebut telah meransang minda murid-murid untuk menghasilkan bekas hadiah yang kreatif dengan hiasan yang cantik kerana murid-murid akan dapat mengaplikasikannya aktiviti tersebut dalam kehidupan harian mereka. majalah bergambar dan bahan-bahan yang boleh dijadikan hiasan. Guru PSV telah membuat demonstrasi di hadapan kelas dengan menggunakan ABM dan BBM yang telah disediakan. Peralatan dan bahan yang digunakan semasa aktiviti seni ini dijalankan adalah dari bahan-bahan yang terpakai seperti riben. Adakalanya murid-murid akan mengeluh sekiranya tidak dapat melaksanakan aktiviti tersebut namun guru telah membantu mereka melakukan perkara tersebut secara berperingkat sambil memberikan kata-kata peransang dan akhirnya mereka berjaya membuat bekas hadiah tersebut dengan usaha sendiri. Guru telah memberikan pesanan kepada murid-murid tentang peralatan dan bahan yang perlu dibawa pada sesi pembelajaran seterusnya. Walaupun aktiviti seni ini dijalankan secara individu namun jelas dilihat murid-murid bekerjasama di antara satu sama lain dengan memberi tunjuk ajar dan berkongsi pendapat tentang cara menhias bekas tersebut.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 telah memberikan doroangan kepada murid-murid dengan kata-kata hikmat serta nilai-nilai moral yang dapat meyakinkan mereka untuk melakukan aktiviti dengan lebih bersemangat. Carta prosedur membuat bekas hadiah membantu guru dalam pengajarannya. Murid-murid yang lain memberi komen terhadap hasil kerja kawan mereka disusuli dengan katakata pujian daripada guru PSV.selain itu guru menayangkan video berkenaan demonstrasi menghasilkan model bekas hadiah dengan menggunakan LCD sebanyak 2 kali tayangan. guru telah memberikan rumusan berkenaan aktiviti seni yang mereka lakukan dan kegunaan bekas hadiah tersebut dalam kehidupan harian mereka. Pada akhir aktiviti P&P guru telah meminta beberapa orang murid untuk menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas dan menyatakan perasaan mereka semasa menjalankan aktiviti tersebut serta menerangkan bahan yang digunakan untuk menghias bekas hadiah tersebut. Guru telah menunjukkan beberapa bekas hadiah dalam pelbagai saiz dengan hiasan yang berbeza-beza. P&P Pendidikan Seni Visual dapat dijalankan dengan lancar dan teratur sekiranya peralatan dan bahan mencukupi. kekemasan.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 26 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Bahan dan Alat yang digunakan. Carta tentang cara-cara membuat bekas hadiah 27 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penerangan dan tunjuk ajar guru kepada murid-murid 28 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 29 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 30 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 31 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 32 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Teknik Tajuk Objektik pembelajaran : 13 hb April 2010 : Selasa : 2 waktu : 1 jam (7.50 – 8.50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 6 Cerdik : 30 orang : Menggambar : Kolaj (guntingan dan tampalan) : Pasu Bunga (Hiasan dinding) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : - memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari. ii) Psikomotor : - menghasilkan lukisan kolaj sebuah pasu bunga untuk hiasan dinding. iii) Afektif : - membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. - menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual. - mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berkeyakinan diri, ketekunan, kekemasan, kebersihan dan mengutamakan keselamatan. : Murid sering melihat pasu bunga samada di televisyen, majalah atau pun secara „real‟di rumah dan di pusat membeli belah. : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan penghasilan sebuah pasu tradisional dan moden.
RPH 2

Pengetahuan sedia ada

Penggabungjalinan

33

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik kolaj. KBKK Nilai : Menjana idea, membuat gambaran mental, kritis : 1. Menghargai warisan seni 2. Berkerjasama dalam menghasilkan hasil kerja. 3. keselamatan menggunakan peralatan. 4. Ketekunan dan teliti 5. Kekemasan dan kebersihan : Gunting, gam, kertas lukisan, majalah, suratkhabar, calendar, kain. 1.Huraian Sukatan Pelajaran Seni Visual Tahun 6 2.Buku Pendidikan Seni Tahun 6

Alat/bahan/sumber

Rujukan

:

34

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PROSEDUR PENGAJARAN
Langkah/ masa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru  Aktiviti Murid Alat, BBM/catatan ▪ Karya lukisan kolaj yang digunakan.

▪ Mempamerkan sebuah  karya lukisan dengan teknik kolaj. 

Guru mempamerkan lukisan kolaj. Guru bersoal jawab dengan murid tentang karya yang

Murid memberi respon terhadap karya yang dipamerkankan

Murid menjawab soalan guru

Set induksi (5 minit)

dipamerkan.  Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran.

Penerangan tentang teknik kolaj dan tokoh tempatan yang menghasilkan lukisan kolaj

Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk, ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan kolaj.

Murid mendengar penerangan guru.

▪ Alatan yang di gunakan.

Murid memberi respon terhadap penerangan guru.

Langkah 1 (10 minit)

Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam penghasilan lukisan kolaj. 

Guru mempamerkan bahan/alatan yang akan digunakan untuk menghasilkan lukisan kolaj nanti.

Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan lukisan kolaj

35

 Murid menggunakan bahan dan teknik di  Guru mengarahkan murid untuk menghasilkan lukisan kolaj dalam kumpulan dengan penuh teliti.  Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan lukisan kolaj (Pasu bunga)  Bahan yang digunakan oleh murid.  Murid-murid berada dalam kumpulan mereka. Guru mengarahkan murid-murid untuk membentuk kumpulan masingmasing. Langkah 3 (30 minit) dalam menghasilkan lukisan kolaj  Guru membimbing setiap kumpukan  Murid 36 .   Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan kolaj.  Pembahagian kumpulan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Amir Zainodin Tokoh lukisan kolaj Malaysia  Demonstrasi/Tunjuk  cara menghasilkan lukisan dengan Langkah 2 (10 minit) menggunakan teknik kolaj (guntingan dan tampalan bertindih). Murid memerhati dengan penuh perhatian.

 Murid mempamerkan hasil luksian kolaj di hadapan kelas  Hasil lukisan kolaj „pasu  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja  Guru memilih beberapa contoh Penutup (5 minit) terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif dalam proses pengajaran pada masa akan datang.  Guru membimbing murid dari masa ke semasa  menjalankan aktiviti dengan kreativiti masingmasing.  Guru membuat rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan.    Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta setiap kumpulan membuat pembentangan ringkas tentang hasil kerja mereka yang telah siapkan. bunga‟ 37 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 dalam meghasilkan lukisan kolaj berbentuk sebuah pasu bunga mengikut kreativiti masing-masing.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BAHAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN 38 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 39 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 40 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 41 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 42 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 HASIL KARYA TOKOH TEMPATAN AMIR ZAINODIN 43 .

Ternyata bahawa pendapat guru seni berkenaan adalah tepat kerana berdasarkan pemerhatian saya sepanjang aktiviti seni ini dijalankan tidak ada seorang pun muridmurid yang berkelakuan pasif. Berdasarkan objektif P&P . Aktiviti menghasilkan lukisan kolaj tersebut telah dijalankan dalam kumpulan memandangkan aktiviti ini tidak mudah untuk disiapkan secara individu. Unsur-unsur serta prinsip seni amat penting untukditerapkan di dalam diri muridmurid agar pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka berkembang dengan baik. Namun tidak semua murid mahir 44 . Guru seni ini menjelaskan bahawa dengan menjalankan aktiviti berkumpulan seperti ini ia akan dapat melihat kerjasama yang baik dan pergaulan yang erat di antara semua murid daripada semua tahap kecerdasan mereka. Ini terbukti dengan kualiti hasil kerja yang dapat diselesailkan dengan segera. Guru juga telah menyerapkan segala unsur-unsur seni yang pernah dipelajari oleh murid sebelum ini iaitu tentang unsur warna. Sesi soal jawab semasa set induksi telah mendapat respon yang baik daripada muridmurid dan mereka telah dapat menjawab soalan-soalan guru dengan penuh berkeyakinan. imbangan dan rekabentuk. Guru tersebut telah menyediakan objektif pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan Huraian Sukatan PelajaranTahun 6. guru tersebut telah memberikan set induksi yang dapat memberikan pemahaman secara langsung tentang aktiviti yang akan dijalankan oleh muridmurid. Nilai murni seperti nilai bekerjasama juga dapat ditonjolkan semasa aktiviti berkumpulan dijalankan. Pengajaran dan pembelajaran seni ini dijalankan pada waktu petang memandangkan masa pembelajaran mereka pada sebelah pagi adalah padat kerana menjalani ujian Excel yang pertama. Guru tersebut telah menggabungjalinkan pengetahuan sedia ada murid tentang pasu bunga yang diperbuat di kilang dalam pelbagai bentuk dan hiasan yang berbeza-beza.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ULASAN (RPH 2) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru Pendidikan Seni Visual ini telah terlaksana dengan lancar dan baik walaupun guru yang mengajar mata pelajaran ini bukan daripada pengajian Pendidikan Seni Visual namun dengan daya usaha dan minat terhadap seni Encik Azizul Othman telah menjalankan aktiviti seni dengan jayanya. Maklumat yang diperolehi daripada murid-murid dikukuhkan lagi dalam sesi perbincangan mengenai sejarah pembuatan pasu bunga secara ringkas. Aktiviti yang dijalankan oleh semua murid juga menarik perhatian mereka dan telah menghasilkan beberapa hasil kerja yang memberansangkan dengan menggunakan kreativiti masing-masing. guru ada menerapkan nilai-nilai murni di dalam pengajaran dan ini terbukti dengan kualiti kerja mereka yang kelihatan kemas dan bersih. Aktiviti yang dijalankan iaitu membuat kolaj pasu bunga merupakan aktiviti yang seimbang kerana semua murid-murid mampu melaksanakan aktiviti tersebut. Pada peringkat awal aktiviti P&P.

Penilaian yang dijalankan oleh guru tersebut adalah berdasarkan kerjasama murid-murid di dalam kumpulan masing-masing. Murid-murid ini akan memilih warna yang menarik dan menyusun dengan kemas. di mana sepanjang P&P guru telah membimbing semua kumpulan yang menjalankan aktiviti dan memberikan nasihat serta teguran terhadap hasil kerja murid sehingga murid-murid siap menyiapkan hasil kerja yang berkualiti. Manakala bagi murid-murid yang lemah mereka melaksanakan aktiviti tersebut sehingga siap dan bebas menggunakan pelbagai jenis warna dan bahan lain namun kekemasan dan kebersihan hasil kerja perlu dititiberatkan. Beliau juga telah menegur beberapa orang murid yang pada peringkat awalnya suka mengganggu murid lain. tetapi mereka boleh mengoyakkan kertas dan menampalkannya secara bertindih. Dalam aktiviti ini semua murid di dalam kumpulan berasa seronok untuk melakukan aktiviti menggunting dan menampal.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 menggunting kertas dengan baik. Aktiviti pengayaan yang dilaksanakan oleh guru seni semasa aktiviti P&P ialah dengan mengarahkan murid-murid yang mampu menghasilkan hasil kerja yang kreatif untuk menyusun dan menampal kertas dengan menggunakan unsur warna. 45 . Apresiasi seni yang dijalankan juga memberikan kesan yang mendalam kepada semua murid. Guru telah memanggil murid-murid bermasalah tersebut dan membentuk satu kumpulan baru dan mengarahkan mereka melaksanakan tugasan yang sama. Dengan cara tersebut murid-murid yang bermasalah (suka membuat bising) dapat dikawal dan mereka akan sedar dengan kesilapan mereka. ini kerana murid-murid dapat menyatakan perasaan mereka semasa menjalankan kerja dan memberikan maklumat yang baik tentang pemilihan bahan dan warna bagi hasil kerja mereka. Ternyata bahawa aktiviti kolaj dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari Pendidikan Seni Visual dengan lebih aktif di masa hadapan. Guru PSV juga telah menunjukkan peranan sebagai seorang pengurus yang dapat merancang satu aktiviti PSV dengan baik dan menarik serta menjadi seorang fasilitator/pembimbing. Secara keseluruhannya aktiviti seni yang dirancang oleh guru PSV berjaya dilaksanakan dengan lancar. Masa yang diperuntukkan mencukupi untuk menjalankan aktiviti tersebut.

perkara yang berkaitan dengan aktiviti P&P dan surat menyurat serta pekeliling-pekeliling daripada kementerian. Sejak kebelakangan ini bilik PSV telah berubah rupa daripada suasana yang agak suram kepada suasana ceria hasil usaha Ketua Panitia PSV yang baru. 2 buah makmal komputer. bilik Muzik. Adakalanya masalah peruntukkan kewangan yang lewat dimasukkan ke dalam akaun sekolah menjadikan segala program dan perancangan terbantut. Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual telah membuat beberapa perancangan bagi memantapkan lagi pengurusan bilik seni dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi guruguru seni. klinik kesihatan. bilik pemulihan khas. Stor SPBT. bilik pentadbiran. Bahan bantu yang dihasilkan oleh murid telah dipamerkan di papan pameran dan menjadi koleksi bilik Seni.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Laporan Bilik Seni SK. bilik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. namun ia hanyalah bersifat sementara. Anjung Teduh Lahad Datu Bangunan SK. Bilik Seni pada tahun sebelumnya adalah dalam keadaan daif dan mengalami kekurangan bahan bantu mengajar disebabkan kengkangan peruntukkan kewangan. sekolah pendidikan khas. Pra-sekolah. warna pensil. 2 buah makmal sains. krayon dan beberapa peralatan lain. Anjung Teduh(Sahabat 02) telah dibina pada November 2001 dan mula beroperasi pada bulan Jun 2003. LCD dan pelbagai alat elektronik yang lain.2009 dan telah diambil oleh Encik Arisal Laupe pada Mac 2010. Namun sejak sekolah ini mendapat bantuan kewangan PCG. Ini adalah kerana peruntukkan kewangan yang diberikan oleh kementerian banyak digunakan untuk pembelian peralatan bahan bantu mengajar yang lain seperti poster. bilik mesyuarat. bilik guru dan bilik senilukis. bilik Kemahiran Hidup. Pusat sumber. gambarajah. 46 . peralatan cetakan. bilik setiausaha peperiksaan. Panitia Pendidikan Seni Visual sekolah ini mengalami kengkangan bahan dan alat untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti OHP(Projektor). kertas lukisan. warna cat air. Ketua Panitia telah memyediakan beberapa fail bagi memudahkan pengurusan stok . Di antara usahausaha beliau adalah: 1. Bilik senilukis sekolah ini mempunyai 2 buah bilik kecil dan berfungsi sebagai pejabat Ketua Panitia dan stor penyimpanan bahan setya peralatan seni. bilik bimbingan dan kaunseling. Semua fail pengurusan telah disusun secara rapi dan teratur di dalam rak yang telah disediakan di dalam sebuah pejabat kecil di dalam bilik seni. Terdapat 23 buah bilik darjah. Walaupun demikian terdapat sebilangan guru-guru PSV yang kreatif telah meminjam LCD daripada Unit Etems untuk aktiviti P&P Pendidikan Seni Visual. bilik seni telah mula dikemaskini dengan lebih teratur. 2 buah bilik persalinan. Bilik senilukis telah diselenggara oleh Encik Hisabdin Abdul Rahim untuk tempoh tujuh tahun bermula dari tahun 2003.

5. Membuat jadual penggunaan bilik seni. Sekiranya berlaku pertindihan jadual waktu maka guru PSV akan berbincang dengan guru matapelajaran lain untuk mengubah atau berganti waktu pembelajaran tersebut. (Sila Lihat Lampiran) 47 . Program menceriakan sekolah dengan membuat mural di dinding sekolah dengan bantuan murid-murid tahun enam selepas UPSR. Papan maklumat : Ketua Panitia PSV telah menampal beberapa bahan bantu belajar yang berbentuk carta dan poster di papan maklumat agar murid-murid dapat membaca dan memahami aktiviti-aktiviti seni yang akan mereka jalankan nanti. Meja dan kerusi telah disusun dalam bentuk kumpulan agar murid-murid dapat menjalankan aktiviti P&P dengan selesa dan mesra. Suasana yang berlainan dengan bilik darjah dapat menarik minat murid untuk belajar. 10. 3. dan membuat peraturan semasa berada di dalam bilik seni agar guru dan murid-murid yang menjalankan aktiviti di bilik seni sentiasa menjaga kebersihan. Memastikan kebersihan bilik seni sentiasa dijaga seperti kebersihan singki selepas aktiviti mewarna menggunakan cat air.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 2. Jadual tersebut telah diedarkan kepada semua guru seni sebagai rujukan mereka. 1) Ketua Panitia telah mengemaskini stok dengan sebuah buku stok bagi mengetahui bahan dan peralatan yang telah ditempah dan dimasukkan di dalam stor serta stok yang telah diagihkan kepada guru-guru PSV. Bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar telah dipamerkan di atas meja tersebut agar murid-murid yang masuk ke dalam bilik seni mengenali bahan serta alat yang digunakan semasa aktiviti P&P dijalankan. Guru seni yang mempunyai kemahiran melukis dan mewarna bertanggungjawab membuat „banner‟ mahupun „backdrop‟ bagi sesuatu majlis. KP. alat dan bahan PSV. Program ini adalah satu usaha untuk memartabatkan mata pelajaran PSV di kalangan guru dan murid. 6. Membuat program keceriaan PSV iaitu dengan membuat satu pertandingan keceriaan PSV dengan mengarahkan semua guru kelas bersama guru PSV mempamerkan hasil karya seni murid di ruang PSV di dalam kelas. Namun ia bukanlah suatu kemestian untuk berada di bilik seni semasa P&P Pendidikan Seni Visual dijalankan. 4. 8. Papan nilai-nilai murni diletakkan di luar bilik seni dengan menggantungkan papan tersebut di bahagaian atas agar murid-murid yang ingin masuk ke bilik seni akan dapat membaca nilai-nilai murni tersebut sebelum menjalankan aktiviti P&P seni. Penyediaan meja pameran. Penyimpanan Stok. Guru –guru tahun enam juga telah memainkan peranan yang baik dan kerjasama mereka amatlah membanggakan. PSV berperanan sebagai pengerak bagi sesuatu tugasan. Ia merupakan satu cara murid-murid dapat menyumbangkan tenaga dan usaha mereka. 7. 9. cuma ia adalah sebagai satu cara untuk mendedahkan kepada murid-murid tentang P&P di bilik seni.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 2) Semua bahan dan peralatan telah disusun di dalam stor dengan membahagikannya kepada dua bahagian iaitu: Bahagian A bagi semua jenis peralatan dan Bahagian B bagi bahan PSV. Anjung Teduh dalam keadaan baik dan sedang dalam pembaikan dan pengurusan fail. cat pelaka dan kertas lukisan di simpan di dalam rak di pejabat Ketua Panitia PSV di bilik seni. Selain itu paip air di bilik seni juga tidak elok dan sering mengalami kebocoran. Bagi P&P pula semua guru PSV dinasihatkan merancang aktiviti P&P dengan menggunakan bahan dan peralatan semulajadi sekiranya pesanan warna dan kertas lukisan berkurangan. Secara keseluruhannya bilik PSV di SK. 7) Ketua Panitia memastikan stok di dalam keadaan yang sempurna dan elok sebelum digunakan oleh murid-murid. 6) Buku stok akan sentiasa dikemaskini bagi memudahkan Ketua Panitia membuat tempahan baru daripada pekedai. krayon. Walaupun demikian bilik Seni di SK. adakalanya peruntukkan PCG bgi bilik seni agak lewat dan perkara ini menyukarkan Ketua Panitia untuk memesan bahan dan peralatan yang baru untuk digunakan bagi aktiviti pembelajaran dan pengajaran PSV. Semua peralatan PSV yang boleh diguna pakai seperti berus. Dari aspek peruntukkan kewangan pula. 5) Ketua Panitia telah melabel bahan dan peralatan di dalam stor mahupun di pejabar agar mudah untuk dilihat dan diambil oleh guru-guru seni. Jadual bertugas mengemaskini stok dibuat oleh Ketua Panitia untuk semua guru PSV. warna dan peralatan lain akna dikembalikan ke bilik seni pada akhir tahun. 3) Bahan serta peralatan yang dikeluarkan akan direkodkan di dalam buku stok dan semua guru PSV akan mendapat sejumlah peralatan dan bahan bagi aktiviti P&P di dalam kelas. Namun beberapa langkah telah diambil sekiranya masalah ini berlaku antaranya ialah dengan meminta bantuan dari seorang tukang paip bagi membaiki paid dan singki di bilik seni sekiranya rosak. Anjung Teduh ini juga mengalami beberapa kekurangan khususnya dari kemudahan di dalam bilik Seni iaitu bekalan air di singki tidak ada dan hanya 2 buah singki sahaja yang boleh digunakan setakat ini. pensil warna. 48 . 4) Warna cat air.

49 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ILUSTRASI BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL SK. Pasu-pasu bunga menceriakan kawasan luar bilik PSV. LAHAD DATU Di Bahagian luar bilik PSV (Mural di lukis di dinding luar bilik PSV) Di Bahagian luar bilik PSV Nilai-nilai murni di gantung di sepanjang koridor bilik Seni. Papan Kenyataan di letak sebagai papan informasi. ANJUNG TEDUH.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian luar bilik PSV (Mural dilukis di tangga naik ke bilik PSV) Di Bahagian dalam bilik PSV Papan Kenyataan digunakan sebagai tempat meletakkan maklumat. Papan putih dan papan tulis digunakan untuk P&P. Mural dilukis untuk menceriakan bahagian dalam bilik PSV 50 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ketua Panitia PSV : En. Arisal Laupe) Di Bahagian dalam bilik PSV (Meja dan bangku murid di dalam bilik PSV untuk aktiviti P&P dan aktiviti seni) 51 .

52 . Sinki Almari untuk penyimpanan alat dan bahan untuk P&P.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV Pintu masuk ke bilik PSV Tingkap yang terdapat di bahagian tepi bilik PSV adalah bagi tujuan pengcahayaan dan pengudaraan yang baik di dalam bilik PSV.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Singki untuk mencuci alat yang digunakan) Di Bahagian dalam bilik PSV (loker untuk menyimpan peralatan dan bahan) 53 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ruang pameran hasil karya murid yang terpilih) 54 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ruang pameran peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti seni) Di Bahagian dalam bilik PSV (Hasil kerja murid daripada pelbagai aktiviti seni) 55 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Hasil kerja murid daripada pelbagai aktiviti seni) 56 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam pejabat Ketua Panitia bilik PSV (Bahan dan alat di susun rapi di dalam rak kayu) 57 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam pejabat Ketua Panitia bilik PSV (Beberapa fail disusun dengan rapi di belakang meja Ketua Panitia) (Carta organisasi Panitia PSV) Di Bahagian dalam stor bilik PSV (BBM carta aktiviti seni di susun di dalam rak) 58 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam stor bilik PSV (Bahan dan alat lain di susun rapi di dalam rak kayu di stor PSV) 59 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Program Panitia PSV (Pertandingan Keceriaan PSV di dalam kelas) 60 .

Anjung Teduh) 61 . Azrie Aminullah (Pengiat seni di SK.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural adalah ilham Encik Mohd.

Arisal Laupe Keceriaan sekolah Mural di dinding luar kelas adalah hasil kerja tangan semua guru lelaki. 62 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural di dinding luar kelas adalah hasil kerja tangan En.

63 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural di dinding kantin adalah ilham Encik Hisabdin Abd. Rahim (Bekas Ketua Panitia PSV).

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 64 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Ruang Belajar Ruang Kerja Seni Pejabat Ketua PanitiaBilik PSV Stor Bilik PSV 65 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PETUNJUK PELAN LANTAI BILIK SENI Papan tulis Papan Kenyataan Meja TV dan Pemain VDC & DVD Layar Skrin Putih Meja guru Kerusi Tumbuhan Hijau LCD dan Speaker Tong Sampah Tingkap Singki Pintu Masuk Meja Pameran Hasil Karya Murid Meja Kerja Rak Kayu Almari Tertutup Sofa Permaidani Meja dan Kerusi Guru 66 .

Ini bermakna bilik seni boleh menampung dua buah kelas pada masa yang sama. Manakala terapat LDC dan speaker serta papan layar untuk memudahkan guru seni menggunakan laptop semasa pengajaran PSV. Televisyen digunakan untuk penerangan tentang sesuatu kegiatan seni yang menggunakan VCD/DVD. Di dalam pelan lantai yang saya sediakan. Oleh itu tong sampah/ bakul sampah adalah penting dan perlu bagi menjaga kebersihan di dalam bilik PSV. 67 . Galeri Seni IPG Kampus Keningau dan IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu. Ruang dan papan pameran perlu disediakan sebagai tempat untuk pameran hasil kerja murid yang terbaik agar murid-murid lain dapat bersaing dengan sihat untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Ketiga-tiga galesi seni tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Stor PSV adalah tempat penyimpanan segala bahan dan peralatan PSV dan perlu diselenggara selalu agar stok baru dapat dipesan dengan segera. Anjung Teduh Lahad Datu. Saya membahagikan kawasan kepada dua kerana ruang belajar boleh juga digunakan untuk menjalankan hasil kerja murid. Kebersihan merupakan aspek penting dalam mengajar murid-murid tentang nilai kebersihan di dalam diri mereka serta persekitaran. Pejabat Ketua Panitia perlu diwujudkan kerana ia adalah tempat penyimpanan maklumat. ia mempunyai keunikannya yang tersendiri kerana saya meletakkan beberapa buah pasu tumbuhan hijau tanpa bunga sebagai salah satu alat pengudaraan yang selesa di samping dapat menceriakan bilik tersebut. Saya telah menghasilkan sebuah lukisan pelan lantai dan pada pendapat saya ia adalah pelan lantai bilik PSV yang kondusif.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PENERANGAN TENTANG PELAN LANTAI BILIK PSV YANG KONDUSIF Pelan lantai yang telah dihasilkan adalah berdasarkan kepada pemerhatian saya terhadap tiga tempat iaitu Bilik Seni SK. Ini merupakan langkah untuk menarik perhatian murid-murid lain. Saguhati akan diberikan kepada hasil kerja yang terbaik. Penggunaan ICT adalah penting untuk menarik minat pelajar tentang Pendidikan Seni Visual. Kawasan dibahagikan kepada tiga peringkat dan di bilik ini juga ia mempunyai 2 buah pintu masuk. Namun Galeri Seni di IPG adalah lebih menarik kerana penghasilan hasil karya mereka adalah lebih berkualiti dan kreatif. Pintu masuk utama terletak di kawasan belajar dan perbincangan manakala pintu kedua terletak di kawasan menjalankan hasil kerja dan pejabat Ketua Panitia PSV.

Tempoh sebulan untuk menyiapkan tugasan ini adalah suatu tempoh yang cukup lama namun dengan situasi yang saya hadapi tempoh tersebut menjadi amat singkat dan membuatkan kerja saya menjadi kelam kabut. rohani. Semua aspek ini merangkumi perkembangan murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu ingin melahirkan pelajar yang cemerlang dari aspek jasmani. K/P : : Felix Joseph Liwasa 780919-12-5651 : 2261 No Matriks Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia. saya dapati bahawa pengurusan bilik tersebut baru sahaja dimulakan oleh Ketua Panitia PSV yang baru iaitu Cikgu 68 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 REFLEKSI Nama No. emosi. banyak perkara yang dapat saya ketahui dan pelajari secara menyeluruh terutamanya semasa meneliti RPH PSV teman saya yang mana semasa saya cuba mengkaji kaitan penulisan objektif dengan HSP ia perlu sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh HSP agar pembelajaran murid-murid akan menjadi lebih bermakna. Namun saya akui ia adalah berpunca daripada komitmen saya yang terlalu banyak. Semasa membuat laporan berkenaan bilik seni SK. Adakalanya kita perlu lebih terperinci dalam menulis objektif pelajaran kerana beberapa aspek penting perlu diambil kira seperti kebolehan murid. psikomotor murid dan sebagainya. intelek dan sosial. Pada peringkat awalnya saya berasa tertekan kerana dengan tugasan PSV ini ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti sekolah serta aktiviti-aktiviti daripada organisasi-organisasi luar menjadikan masa sesaat begitu penting buat diri saya. Anjung Teduh. Syukur kepada Tuhan kerana saya dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Tugasan yang saya perlu kaji adalah berkenaan Rancangan Pengajaran Harian PSV bagi tahap 1 dan tahap 2. Ini kerana dengan menjalankan pemantauan dan kajian. Oleh yang demikian saya sebagai guru PSV hendaklah tahu latar belakang semua murid sebelum mengajar subjek Pendidikan Seni Visual. pengetahuan sedia ada murid. Tugasan ini dapat membimbing saya untuk menjadi seorang guru yang lebih berkaliber di masa hadapan. Jadual waktu perlaksanaan kerja-kerja harian saya amat perlu untuk disediakan agar semua perkara yang ingin dicapai mahupun disiapkan terlaksana dengan lancar. pengurusan bilik PSV dan cadangan pelan lantai bilik PSV. Kebolehan serta pengetahuan sedia ada murid di tahap satu dengan tahap dua jauh berbeza dari aspek penguasaan sesuatu kemahiran.

Puan Asnida dan Cik Raisah. …………………………… (FELIX JOSEPH LIWASA) 69 . Lahad Datu terutamanya Encik Arisal Laupe. pengurusan Unit Pendidikan Seni Visual termasuklah bilik PSV oleh Ketua Panitia PSV yang terdahulu kurang teratur kerana masalah kesihatan yang dihadapinya. Ini kerana selama tujuh tahun yang lalu. Aliasan Jikri. Sekiranya saya diberi peluang memegang bilik PSV di sekolah ini saya telah mempunyai perancangan tentang pelan kedudukan kerusi meja seperti yang telah saya ilhamkan di dalam pelan lantai bilik PSV seperti mana yang telah diminta oleh soalan tugasan PSV ini. Sekian. Terima kasih. guru-guru PSV di Sekolah Kebangsaan Anjung Teduh. Pada pendapat saya merancang pelan lantai bilik PSV adalah mudah namun tugas perlaksanaannya kadang kala mengalami kepincangan kerana beberapa aspek seperti kengkangan masa. Kepada Cik Zalia Abdullah. En. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan di dalam bilik seni namun masih banyak perkara yang perlu ditingkatkan agar pengurusan bilik PSV menjadi lebih ceria dan mempunyai pengurusan yang mantap. Puan Rodziah.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Arisal Laupe dengan lebih teratur. Namun semenjak Encik Arisal Laupe mengambil alih Unit PSV sekolah ini. kewangan dan bantuan tenaga dari ahli PSV. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan seperjuangan di dalam kelas PSV seperti Encik Bakau Chabu. saya memohon maaf sekiranya tugasan ini agak terlewat daripada tarikh penghantarannya. Encik Azizul Othman dan Puan Junaidah Ramli serta pensyarah pembimbing Cik Zalia binti Abdullah kerana banyak membantu dan membimbing saya dalam menghasilkan tugasan ini. Pengalaman yang terbaik dapat saya perolehi daripada menjalankan tugasan ini. Puan Kamsiah. Sebagai salah seorang guru PSV di tahap satu saya secara langsung terbabit dengan segala program yang dijalankan oleh unit PSV. Walaupun banyak perkara yang perlu saya dahulukan dan masalah yang dihadapi namun saya cuba untuk atasinya satu persatu sehingga saya dapat menyelesaikan assignment ini.

11.50 .10 tgh 7.9.7.12. Unit Pendidikan Seni Visual SK. Anjung Teduh Perhatian: HARI KELAS 2A 1A 4A 3B 3C 6B 5B 5A 1B 6C 3A 6A 4B 5C 4C 2B MASA 6.50 . Arisal Laupe KP.10 pg * Sebarang permasalahan sila berhubung dengan KP PSV (019-8403031) 70 .50 pg 11.50 pg 8.9.10 .50 pg 10.10 pg 11.50 pg 7.9.10 tgh 7.8.8.10 .50 .50 pg 8.7.8.50 pg 6.50 . ANJUNG TEDUH 2010 NAMA GURU PSV MASTIKA Isnin FELIX PAUL JUNAIDAH AIDAH Selasa AZIZUL RAHAYU AZMAN Rabu FELIX AZIZUL JUNAIDAH Khamis SATIYAH SITI OMIDANG AZMAN Jumaat PAUL MASTIKA Disediakan oleh.50 .10 pg 6.8.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 JADUAL PENGGUNAAN BILIK SENI UNIT PENDIDIKAN SENI VISUAL SK.8.50 pg 8.50 .7.12.50 pg 7.10 .50 .50 .11.50 pg 10.50 pg 7.50 .50 .50 pg 10.10 .10 .50 .11.

71 .hitam .merah .hitam Marker pen (Whiteboard) .biru . 1hb Februari 2010 (Isnin) 3.6 Tarikh diterima Kuantiti 10 rim 6 botol saiz besar Harga RM 500.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BUKU STOK (Barang Pembelian) BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1.biru Marker pen (permanent) .00 RM 120. 3 kotak RM 180.biru Buku rujukan guru Tahun 1 .40 4.00 pagi Bagi pihak Ketua Panitia PSV.00 RM 150. 6 set Catatan : Diterima oleh Encik Azizul Othman pada 1hb Februari 2010 pada jam 8.00 2.merah .kuning . Perkara Kertas Lukisan PELAKA (cat mural) .00 RM 113. 2 kotak 12hb Mac 2010 (Jumaat) 5.

Anjung Teduh BORANG KELUAR MASUK BAHAN DAN PERALATAN PSV Bil 1.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Unit Pendidikan Seni Visual SK. Nama Guru Mastika Matahir Felix Joseph Azizul Perkara Berus cat air Kertas lukisan BBM (kolaj) Kuantiti 10 set 1 rim 1 set Tarikh dikeluarkan Tarikh dikembalikan T/tangan 23/2/ 2010 19/4/2010 30/3/2010 29/4/2010 Disediakan oleh. 3. 2. Ketua Panitia PSV 2010 72 .

Selangor Darul Ehsan. Penerbit Multimedia Sdn.com 6. Kamus dewan edisi keempat. 2009. 4. Cetakan November 2009. http://www.goggle. Mok Soon Sang .yahoo. Penerbit Multimedia Sdn. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia. Teks Komprehensif PTK Pengajaran dan Pembelajaran.com 5. Bhd. Modul PSV 3104. cetakan 2009 73 . Bahagian Pendidikan Guru. Sektor Pembangunan Professionlisme Keguruan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BIBLIOGRAFI 1. http://www. Bhd. Teks Komprehensif PTK Bahagian II : Khusus/Fungsional Pengajaran dan Pembelajaran. 2. Selangor Darul Ehsan. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR. Mok Soon Sang . 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful