PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

Isi Kandungan Bil 1. Penghargaan 2. 3. 4. 5. Pelan Tindakan SoalanTugasan Objektif P & P, konsep 5P, Peranan guru, penghasilan Tugasan 2 Rancangan Pengajaran Tahun 3 (Tahap I) Ulasan Ilustrasi semasa P&P dijalankan Rancangan Pengajaran Tahun 6 (Tahap II) Ulasan Ilustrasi semasa P&P dijalankan 6. Tugasan 3 Laporan Panitia PSV sekolah merekabentuk dan menyediakan bahan sumber P&P, penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. Ilustrasi Tugasan 4 Pelan lantai bilik PSV yang kondusif Refleksi Lampiran Perkara Halaman 1 2 3-5 6 -17

18 -32

33 - 45

46 - 63

7.

64 – 67 68 – 69 70 - 72 73

8. 9.

10. Bibliografi

0

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PENGHARGAAN Salam sejahtera dan Salam 1 Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kepada Tuhan kerana dapat menyiapkan tugasan seni ini pada masa yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pensyarah Pendidikan Seni Visual bagi subjek PSV 3104 iaitu Cik Zalia binti Abdullah yang telah memberi masa dan bimbingan yang diharapkan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dan memberi komen yang membina dalam menyiapkan tugasan ini. Terutamanya kepada Puan Asnida Che Rahim, Puan Rodziah Arif, Puan Kamsiah, Encik Aliasan Jikri dan Encik Bakau Chabu. Tanpa nasihat dan tunjuk ajar mereka sudah tentu saya tidak dapat menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini mengkehendaki saya menjalankan pemantauan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual bagi dua orang guru serta membuat ulasan berpandukan beberapa perkara yang telah ditetapkan. Perkara ini kelihatan mudah namun memerlukan masa yang sesuai dan perbincangan dengan rakan sejawat agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Kesediaan murid, peralatan dan bahan yang mencukupi dan kesediaan guru perlu diambil kira dalam menjalankan pemantauan P&P PSV tersebut. Kerjasama daripada dua orang guru tersebut iaitu cikgu Junaidah bt. Ramli dan Cikgu Azizul bin Othman amat membanggakan kerana mereka telah memberikan P&P yang terbaik kepada murid-murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Walaupun mata pelajaran PSV ini merupakan subjek elektif namun ia mempunyai teori perkembangannya yang tersendiri dan perlu dititikberatkan untuk perkembangan semua murid yang mempunyai pelbagai kecerdasan. Banyak perkara yang saya pelajari semasa menjalankan kajian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual dan pengurusan bilik seni di sekolah Anjung Teduh ini. Saya juga telah berkongsi beberapa keping gambar bilik seni serta projek yang dijalankan di sekolah saya kepada rakan-rakan yang memerlukannya. Sekian…

1

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PELAN TINDAKAN Bil 1. Perkara Soalan tugasan diperolehi daripada Pensyarah Cik Zalia bt. Abdullah Tarikh

Mac 2010

2.

Perbincangan bersama rakan sekuliah (En. Aliasan, En. Bakau, En. Juniaf, Pn. Rodziah, Pn. Kamsiah, Pn. Asnida dan Pn. Raisah. Membuat perbincangan dengan dua orang guru Pendidikan Seni Visual Menjalankan pemantauan P&P Membuat ulasan Mengambil gambar dan membuat perbincangan bersama Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Membuat laporan Membuat pelan lantai bilik seni yang kondusif Penghantaran Kerja kursus.

Sepanjang tempoh perlaksanaan (Mac- April)

3.

5hb April 2010 8hb &13hb April 2010 14hb – 20hb April Sepanjang menjalankan pemantauan 20hb – 23hb April 2010 26-28hb April 2010 30 April 2010

4. 5. 6.

7. 8. 9.

2

sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran (HSP) PSV KBSR. menyediakan bahan/maklumat pembentangan dan membentangkan maklumat 2) Mengenalpasti dan menghuraikan: i) objektif P&P PSV dengan aktiviti ii) penggunaan konsep 5P dalam P&P PSV iii) peranan guru semasa P&P PSV berlansung iv) penghasilan dan penggunaan ABM dan BBM dalam P&P PSV v) pengurusan aktiviti PSV vi) penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran vii) merekabentuk dan menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran PSV viii) penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. Mengkaji pengurusan Panitia PSV di sekolah Objektif Tugasan Kerja Kursus Projek: 1) Mendapatkan maklumat. mencerakin maklumat. Mengkaji dan mengesan pelaksanaan kurikulum PSV KBSR.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 SOALAN TUGASAN JADUAL PENENTUAN TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN PROGRAM PERINGKAT : SENI VISUAL : PSV 3104 . 3) Menghasilkan satu pelan lantai bilik PSV yang konduksif untuk sekolah TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK 3 .KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) PSV AMBILAN NOVEMBER 2008 :2 TARIKH MULA : 1 MAC 2010 TARIKH HANTAR : 16 APRIL 2010 Hasil Pembelajaran: 1) 2) 3) Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV).

konsep 5P dan objektif kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) PSV AMBILAN NOVEMBER 2008 PSV3104 – KAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL. pengurusan aktiviti. guru memainkan pelbagai peranan. TUGASAN 2 (Individu) Dalam pelaksanaan P&P PSV. Seterusnya merancang P&P yang memerlukan penggunaan pelbagai bahan dan alat. faktor fizikal seperti bilik seni yang konduksif merupakan menyumbang ke arah kejayaan kuriikulum PSV sekolah rendah. Ia juga dirancangan agar pelajar dapat melakukan kajian tentang pengurusan dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah masing-masing. PENERANGAN TUGASAN TUGASAN 1 ( Kumpulan) Berdasarkan tajuk yang telah diberi. gambaran dan pengalaman langsung kepada para pelajar tentang matlamat. Buat satu kajian kes tentang pelaksanan P&P PSV di sekolah anda. sediakan satu persembahan elektronik yang menarik menggunakan MS PowerPoint. penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dan rumusan) TUGASAN 3 (Individu) 4 . Hasil seni yang dihasilkan oleh murid perlu dihargai dengan beberapa cara. strategi dan kaedah. penghasilan dan penggunaan ABM dan BBM. Kemudian buat pembentangan persembahan tersebut di dalam kelas mengikut giliran kumpulan masing-masing. Kajian ini memerlukan/melibatkan: 1) 1 orang guru yang mengajar subjek PSV Tahap 1 dan 1 orang lagi di Tahap 2 2) Pilih satu aktiviti yang dilaksanakan dalam satu sesi P&P oleh guru tersebut (kedua-duanya aktiviti yang berbeza). Selain daripada perancangan dan pelaksanaan P&P yang berkesan. STEM/SIMULASI/RANSANGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual telah mengalami banyak perubahan sejak ia diperkenalkan. 3) Buat ulasan tentang P&P tersebut (ulasan termasuk kesesuaian dan kaitan antara objektif P&P dengan aktiviti. KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH Tugasan kerja kursus ini bertujuan memberi pendedahan. penggunaan konsep 5P. peranan guru semasa P&P berlansung. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Seni Visual di sekolah memerlukan guru meneliti sukatan pelajaran dan huraiannya. Berdasarkan gabungan pengalaman tersebut. pelajar akan dapat mempertingkatkan kefahaman dan kemampuan dalam mengurus dan melaksanakan aktiviti seni sama ada di dalam mahu pun di luar bilik darjah.

Boleh dihasilkan sama ada menggunakan perisian komputer mahupun lukisan tangan. Disediakan oleh: Disahkan oleh: (ZALIA ABDULLAH) Pensyarah Akademik. 3) Tugasan 2.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Hasilkan satu laporan tentang cara Panitia PSV sekolah anda merekabentuk dan menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran PSV. (AHMAD MOHD YASSIN) Ketua Jabatan. Sabah.15) . penyimpanan & stok alat dan bahan PSV. ARAHAN TUGASAN 1) Bahagaian kulit luar tugasan projek hendaklah dilengkapi dengan maklumat berikut:  No. 3 dan 3 perlu dicetak menggunakan kertas A4. Mykad :_________________________________________  Kumpulan/Unit :_________________________________________  Kod & Mata pelajaran :____________________________________  Nama Pensyarah Pembimbing:______________________________  Tarikh Serahan :_________________________________________ 2) Tugasan 1 hendaklah dihantar dalam bentuk softcopy/cd. JPSV.Keningau. Kemudian dijilidkan menjadi satu buku. TUGASAN 4 (Individu) Hasilkan satu cadangan pelan lantai bilik PSV yang konduksif untuk sekolah anda.Keningau. Sabah. OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 5 . Sila gunakan petunjuk yang bersesuaian. 4) Tugasan 2 – jenis-jenis aktiviti yang dimaksudkan adalah aktiviti individu/kumpulan/kelas samada dalam/luar bilik darjah. IPG K. 5) Format laporan adalah mengikut kreativiti masing-masing. IPG K. JPSV. fonts New Times Roman (saiz 12 dan dilangkau 1. Pelajar :_________________________________________  No.

a. Membantu guru dalam merancang. Kegunaan Objektif Kegunaan objektif pelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif tingkahlaku atau objektif perlakuan adalah banyak. Syarat Keadaan di mana perlakuan itu akan dilakukan. apakah yang murid akan buat atau lakukan bila mereka menunjukkan perlakuan objek. “dengan tepat ” . menyusun dan lain-lain. pihak pentadbir dan penyelia apa yang murid capai di akhir sesuatu pelajaran. Sebagai panduan kepada guru untuk merancang dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dan relevan. Adalah penting bagi guru menyatakan jenis perlakuan yang diterima sebagai bukti murid tersebut menguasai sesuatu objektif. Membantu murid untuk membuat penilaian kemajuan kendiri. g. merekabentuk. b. h. c. Kriteria Menerangkan paras penguasaan atau kecekapan yang mesti dicapai dalam melakukan perlakuan objektif yang dapat memberikan gambaran bagaimana cara untuk menilai perlakuan murid. memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Contohnya ” dapat memotong kayu dalam masa 10 minit ” “dengan 90 % jawapan betul ” . Menitikberatkan tingkahlaku dan pencapaian murid dan tidak tidak berpusatkan guru. Penulisan Objektif Objektif perlakuan yang ditulis perlu mempunyai 3 kompenan iaitu . Contoh objektif perlakuan 6 . Memberi bayangan kepada murid tentang bentuk penilaian yang akan diberi. Membantu guru dalam menyusun atur aktiviti susulan. bekalan atau bahan yang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu perlakuan. e. Antaranya : a. Memberi gambaran yang jelas kepada murid. menyenaraikan. Sebagai contoh perkataan yang digunakan untuk membuat objektif tingkahlaku ialah seperti memilih. d. Memberikan arah tuju kepada guru di samping dapat membantu manilai kemajuan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran. b. mengenal pasti. ia boleh terdiri daripada peralatan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Objektif pembelajaran bagi sesuatu tajuk merupakan kenyataan yang guru harapkan dan dapat ditunjukkan pelajar pada tingkahlakunya. f. Oleh itu guru perlu lebih peka pada keperluan dan kebolehan murid. Sebagai contoh “ dengan membaca petikan yang diberi ” c. Perlakuan Menyatakan. guru.

Objektif perlu ditulis dengan ringkas. selepas tunjuk cara oleh guru murid dapat melakukan pengiraan dengan betul. b. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang menentukan pengetahuan mengenai konsep. Afektif Domain yang melibatkan sikap. Tidak hanya mengkhususkan pada domain kognitif sahaja tetapi juga domain afektif dan psikomotor. murid akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru jika ada keadaan yang berbahaya. Objektif perlu ditulis dengan menggunakan perkataan perbuatan yang boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. jelas dan eksplisit. Contoh. murid dapat menyenaraikan 5 daripada 6 ciri usahawan dengan tepat berdasarkan petikan yang diberikan. Rumusan Penulisan Objektif a. c. Objektif perlakuan mestilah ditulis untuk pelajar. KONSEP 5P 7 . perasaan atau kepercayaan. selepas pengajaran murid dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah dengan 90 % betul. padat. Domain Objektif a. c. prinsip atau ketetapan am.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di akhir pelajaran. Dalam domain ini perlakuan agak sukar diukur. Contoh. d. selepas demotrasi. b. Psikomotor Domain yang beraitan dengan kemahiran. Objek mestilah sesuai dengan peringkat dan kebolehan murid. perkataan-perkataan perlakuan itu tidak mempunyai banyak makna dan boleh dinilai atau diukur e. Contoh.

Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan. Prinsip-prinsip penggabungjalinan 8 . Tujuan strategi penggabungjalinan seperti yang berikut: a. PENGGABUNGJALINAN PENILAIAN 5P PENYERAPAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGGABUNGJALINAN Penggabungjalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara berasingan. penilaian. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Konsep 5Pjuga merupakan satu saranan supaya bidang kemahiran atau bahan pengajaran danpembelajaran disampaikan secara bersepadu dan tidak secara berasingan. Kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi. b. d. Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar. sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Konsep ini merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah. Dalam hal ini. pengayaan. dan pemulihan.Konsep 5P menekankan penggabungjalinan . penyerapan. c.

dan perlakuan bukan bahasa yang lain mengikut konteks. Dalam program KBSR. dan kajian masa depan boleh diserapkan. tatabahasa. dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. kegunaan intonasi. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai. Bentuk-bentuk penggabungjalinan Ada 3 bentuk penggabungjalinan : 1. Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar. kemahiran belajar.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Mudah ubah. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati. Penggabungjalinan aktiviti PENYERAPAN Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. nilai. logik. Penggabungjalinan bahan 3. Unsur Penyerapan dalam pengajaran Pendidikan seni Visual 9 . Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu. penyerapan boleh dilihat dalam dua aspek utama iaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima olehrakan sebaya dan masyarakat. pemilihan laras bahasa. Aspek ini boleh membantu murid untuk : Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui aktiviti yang dijalankan. Tujuan Penyerapan. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan diri. Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan. dan Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati. Membentuk pemikiran yang rasional. Penggabungjalinan kemahiran 2. objektif. Dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual unsur ilmu. dan positif.

Ilmu Pengetahuan. Muzik. iv. dan kemasyarakatan. berakhlak mulia . Nilai murni. berkumpulan. Kajian Tempatan. Sains. 10 . Matematik. Kemahiran Bernilaian Tambah. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata pelajaran untuk mata pelajaran lain. berhemah tinggi. Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik . Pelbagai karya sastera seperti pantun. Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam. tetapi boleh disampaikan secara terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. warisan. Nilai murni boleh diterapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara terancang dalam aktiviti pembelajaran. Hal ehwal budaya. Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri. atau kelas. Pemupukan nilai murni ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan kerja projek. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Peraturan sosio-budaya. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui aktiviti secara individu. berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain. Pendidikan Moral. ii. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia. apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan vi. syair. dan sajak. Bahasa Melayu. v. Kadangkala nilai murni tidak dinyatakan secara terus.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Terdapat 5 unsur penyerapan iaitu : i. Aktiviti ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Peraturan sosio-budaya dalam Pendidikan Seni Visual meliputi pemerhatian secara aktif.

Aktiviti Pengayaan Sebagai guru.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran seni bagi membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dapat dunia sebenar pelajar. dan f. Menggunakan daya usaha sendiri. Aktiviti pengayaan berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. d.      PEMULIHAN 11 . kemahiran belajar cara belajar. c. Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri. Memberikan penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental. atau lemah. anda perlu mengambil kira beberapa perkara semasa merancang aktiviti pengayaan. semangat berdikari. Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir. PENGAYAAN Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid mengembangkan sifat ingin tahu. Aktiviti ini diberikan kepada murid selepas mereka berjaya menguasai kemahiran asas tertentu. sederhana. Kerja projek. Memberikan peluang bagi mengembangkan sifat kepimpinan sosial. Antaranya adalah seperti yang berikut: a. dan Pembelajaran berbantukan komputer. termasuklah: Pembelajaran akses kendiri. Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah e. Melibatkan pembacaan luas. Permainan dan rekreasi. Pengayaan disediakan untuk semua murid sama ada kumpulan cerdas. kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai. b. Murid menggunakan kemahiran yang telah dikuasai untuk menjalankan aktiviti pengayaan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Aktiviti pengayaan akan meluaskan pengalaman dan pengetahuan murid sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam bidang tertentu. Program pengayaan boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti. Bacaan tambahan. daya kreativiti. dan semangat kepemimpinan.

Mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah Murid-murid dalam kategori pemulihan perlu didedahkan dengan aktiviti ini mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran supaya jurang perbezaan antara mereka dengan murid lain dapat dikurangkan atau dihapuskan sama sekali. c. g. yakin diri. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. dan bertanggungjawab. b. e. mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. kritis. penghasilan seni visual. membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. cermat dan selamat. mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. PENILAIAN 12 . d. f. Menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti yang sesuai dengan mereka. memupuk nilai-nilai kerjasama. Pengajaran pemulihan merupakan langkah khas yang guru lakukan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Membina. Mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial samaada di dalam atau di luar bilik darjah.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Dalam konteks ini pemulihan dihubungkan dengan kanak-kanak yang menghadapi kesulitan pembelajaran. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. kreatif dan meyeronokkan. disiplin diri. Mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental individu. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan. Objektif program pemulihan Antara objektif strategi pemulihan ini adalah untuk membolehkan murid: a. Mengembangkan potensi dan minat mereka dalam pelajaran ke taraf yang lebih maju. dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari. memperoleh. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya. Dapat meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. sumbangsaran. Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. lisan dan interaksi. temubual. lakonan dan nyanyian. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. interpretasi. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. penilaian yang fleksibel. iaitu pemerhatian. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu 13 . psikomotor dan afektif. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. kuiz. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. Selain daripada itu. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. bercerita. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. perbincangan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. puisi. fungsi. Selain daripada itu. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. kreativiti dan kemasan. dan penulisan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Mur id dinilai dari segi apa yang mereka tahu. guru juga harus merekod pencapaian murid. Secara tidak langsung. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melaluipemerhatian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. keaslian. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. kemahiran. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja.

PENGURUS Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5. 3.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. Menguruskan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. INISIATOR Meransang pemikiran murid yang bercapah. 4. 2. Menyelesaikan maslah sosio dan emosi murid. Bertanggungjawab ke atas bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti di luar. PERANAN GURU SEMASA P&P BERLANSUNG 1. 14 . Membuat penilaian dan memberi markah kepada tugasn murid. Menyarankan kolaboratif dan koperatif melalui kerja kumpulan. Mengawal kelas/studio Pendidikan Seni Visual. MOTIVATOR Menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan diri murid. PEMBIMBING Membimbing murid dengan penuh perhatian Mengadakan aktiviti pemulihan bagi membantu murid yang belum menguasai kemahiran. Melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Mengemukakan soalan yang menjana pemikiran kreatif dan kritis. Mengelola aktiviti pembelajaran berpandukan tahap kebolehan murid. Menyokong aktiviti penyelesaian masalah. Memberi dorongan dan bimbingan. PEMUDAHCARA Melaksanakan pengajaran berteraskan ansur maju. Memudahkan pemahaman konsep dengan mengaitkan dengan situasi sebenar kehidupan murid. Meransang dan menggalakkan murid Membawa perubahan.

sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Oleh demikian.bersemangat untuk mengajar. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. berunsurkan pengajaran. ruang dinding dan lantai). guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” 15 . Proaktif dan Bersifat Pencegahan. dan intelektual. dan murid-murid). terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Selain itu. budaya dan subbudaya. kebolehan memotivasi murid. Sebaliknya. Berunsurkan pengajaran. Proaktif. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Menurut Mc Ewan (2001). Termasuk ciri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Dengan kata lain. Choong 2009. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Intelektual. 2009). Positif. meneroka sesuatu. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. sederhana. iaitu: Positif. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. mentelaah. serasi dengan norma masyarakat. ibu bapa. rakan sejawat. Peribadi. tingkahlaku dan masa. dan cekap mengajar. lemah. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut: Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. dan prihatin terhadap kebajikan murid.

jelas. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. dan melayan murid-murid sebagai individu. Merujuk contoh tadi. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. berupaya menyesuaikan diri. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. bermotivasi. Untuk tujuan itu. bersemangat. 2009). Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Mencegah lebih baik daripada merawat. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. Pencegahan. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. dan sebagainya. berilmu. guru berupaya merancang peluang dan pengalamanpendidikan yang wajar bagi memupuk 16 . guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. mempunyai kesedaran. rasa rendah diri. bersifat kecindan. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. tegas. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. bersistematik. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. mengikut jantina yang sama. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. luwes. Untuk tujuan itu.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. berempati. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Kualiti Peribadi. mudah didampingi. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. bersikap positif. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Berani menghadapi cabaran. Untuk itu. Dengan berpandukan pengalaman lalu. terurus. adil. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. fasih. Perekabentuk kebolehan murid-murid. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. peka. ceria.

Atas hakikat ini. amalan dan penerapan nilai-nilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. persepsi. Bagi memudahkan penghayatan.1993). dan sebagainya. pemikiran reflektif. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Tonggak Dua Belas. 17 . Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Di samping itu. Penghayatan Dan Amalan Nilai. Dengan kata lain.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 aras pemikiran yang tinggi. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. pemindahan pembelajaran.

iii) Afektif : . : Murid sering melihat model ( bekas hadiah ) samada di televisyen. : Menjana idea. bahan dan teknik secara kreatif.50 – 8. ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik lipatan dan Hiasan. RPH 1 Pengetahuan sedia ada Penggabungjalinan : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan. majalah atau pun secara „real‟di pusat membeli belah.memahami unsur seni serta teknik yang digunakan dalam membentuk dan membuat binaan.50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 3 Pintar : 25 orang : Membentuk dan membuat binaan : Model ( bekas hadiah ) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : . kritis KBKK 18 . membuat gambaran mental.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Tajuk Objektik pembelajaran : 8 hb April 2010 : Khamis : 2 waktu : 1 jam (7.Murid akan berasa seronok dan berpuas hati apabila dapat menghasilkan model yang diarahkan dan membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. ii) Psikomotor : .Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat.

▪ Alatan yang di gunakan. Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran. gambar-gambar hiasan. Berkerjasama dalam menghasilkan model. Mempamerkan Guru mempamerkan hasil model buatan guru. Kekemasan dan kebersihan kertas berwarna dan putih berbentuk segi empat sama.  Murid menjawab soalan guru  Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam  Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Nilai : 1.  Murid mendengar penerangan guru.  Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan model. PROSEDUR PENGAJARAN Alat/bahan/sumber : Langkah/ masa ▪ Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru hasil   Aktiviti Murid Alat. 4. Murid memberi respon terhadap model yang dipamerkankan kerja guru ( model bekas hadiah)  Set induksi (5 minit)  Guru bersoal jawab dengan murid tentang model yang dipamerkan. Langkah 1 (10 minit) penghasilan model. salotape. Menghargai warisan seni 2. Kad manila. ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan model serta teknik yang akan digunakan. gunting. riben. 19 . Mereka cipta. 3.  Murid memberi respon terhadap penerangan guru. gam . Ketekunan dan teliti 5. BBM/catatan ▪ Model 3-D yang digunakan.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104  Guru mempamerkan bahan/alatan yang akan digunakan untuk membentuk model nanti.  Tayangan video di ulang sebanyak dua kali.  Murid memerhati dengan penuh perhatian.    Rakaman Video. LCD Carta. murid boleh merujuk carta langkah-langkah bekas hadiah di hadapan kelas sekiranya masih kurang faham. Langkah 2 (10 minit)  mengabungkan teknik lipatan dan guntingan Guru memberitahu. 20 .  Demonstrasi/Tunjuk cara menghasilkan model dengan menggunakan teknik membentuk dan membuat binaan dengan  Guru menayangkan video demonstrasi menghasilkan model melalui LCD.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Langkah/ masa  Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru   Aktiviti Murid  Alat.  Guru membuat 21 .  Murid mempamerkan hasil corak di hadapan kelas  Hasil bekas terbaik. Bahan yang digunakan oleh murid.  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja Penutup (5 minit)  Guru memilih 6 contoh terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif dalam proses pengajaran pada masa akan datang. Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan bekas hadiah.  Langkah 3 (30 minit) Guru membimbing murid untuk menghias bekas hadiah mengikut kreativiti masingmasing. BBM/catatan Murid menggunakan bahan dan teknik di dalam menghasilkan bekas hadiah. Guru mengarahkan murid untuk membentuk bekas hadiah dengan penuh teliti.  Guru membimbing murid dari masa ke semasa    Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta murid menunjukan hasil bekas hadiah yang mereka telah siapkan.   Murid menghias bekas hadiah mengikut kreativiti masing-masing.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan. 22 .

Aktiviti yang dijalankan membuatkan murid-murid berminat untuk mencuba membuat bekas hadiah mereka sendiri. Rancangang pengajaran dan pembelajaran tersebut telah disediakan berpandukan modul ASSURE. Dalam langkah 1. Guru telah berjaya menarik perhatian murid-murid untuk mengikuti aktiviti P&P pada hari tersebut dan kawalan kelas dalam keadaan yang baik. bentuk dan kestabilan bekas. guru tersebut telah menyenaraikan tiga objektif yang merangkumi tiga aspek yang ingin dicapai iaitu kognitif : murid dapat memahami konsep asas serta teknik yang di gunakan dalam membentuk dan membuat binaan. bahan dan teknik secara kreatif dan afektif : murid akan berasa seronok dan berpuas hati apabila dapat menghasilkan model yang diarahkan dan membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Berdasarkan aspek kesesuaian dan kaitan objektif dengan aktiviti. Secara keseluruhannya. Sepanjang P&P tersebut dijalankan. Objektif yang ketiga berkaitan dengan apresiasi seni dapat dijalankan oleh guru dan murid-murid mengambil bahagian dalam pembentangan. Aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut adalah aktiviti membuat dan menghias bekas hadiah. 23 . objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai oleh guru dan bersesuaian dengan aktiviti seni yang dijalankan pada hari tersebut iaitu membuat bekas hadiah. Pada kebiasaannya murid-murid hanya melihat bekas hadiah yang telah tersedia di kedai-kedai hadiah. Objektif yang pertama yang berfokuskan kepada aspek kognitif dapat dilaksanakan semasa set induksi sehingga Langkah 1 dalam rancangan pengajaran kerana di dalam set induksi guru telah memperkenalkan bekas kotak yang disediakan oleh guru tersebut dan murid-murid menunjukkan minat untuk mengetahui bagaimana untuk membuat bekas hadiah tersebut. Guru juga telah menjalankan sesi soal jawab tentang teknik dan unsur seni yang digunakan untuk membuat bekas hadiah tersebut. psikomotor : Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. Guru PSV tersebut adalah guru bukan opsyen PSV namun berminat untuk mengajar Pendidikan Seni Visual tahun 3.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ULASAN (RPH 1) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan oleh guru tersebut dijalankan dengan lancar dan teratur. Pilihan guru seni tersebut adalah tepat dan dapat menarik perhatian semua murid. Hampir 98% daripada murid-murid tersebut dapat menyiapkan aktiviti tersebut. Ketiga-tiga objektif P&P ini berjaya dilaksanakan oleh guru dan murid. muridmurid menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pengajaran guru. namun mereka masih malu untuk memberi komen atau pendapat yang membina terhadap hasil kerja kawan mereka. Murid-murid berjaya membentuk bekas hadiah mereka masing-masing kerana telah memahami tentang unsur-unsur seni seperti ruang. murid-murid memberikan tumpuan terhadap penerangan guru mengenai teknik yang digunakan dan unsur seni yang perlu difahami oleh murid sebelum membuat bekas hadiah tersebut. Teknik lipatan dan guntingan dapat diaplikasi oleh murid-murid semasa membuat bekas hadiah mereka masing-masing. imbangan.

menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan dan menggunakan elemen-elemen dalam teknik lipatan dan hiasan. Ini adalah cara guru membantu murid-murid lemah dalam aktiviti yang dijalankan di samping membimbing mereka di dari meja ke meja. Aktiviti pengayaan diberikan kepada muridmurid yang lebih berpotensi untuk menghias bekas hadiah dengan kreatif dan guru mengarahkan mereka menghias bekas hadiah tersebut dengan pelbagai jenis corak. Penilaian yang dibuat memotivasikan murid-murid untuk melakukan aktiviti dengan lebih berkeyakinan. Konsep 5P iaitu penyerapan juga telah digunakan oleh guru tersebut dengan menyerapkan mata pelajaran matematik dalam pengajarannya iaitu semasa guru menerangkan ukuran untuk melipat kertas tersebut dan semasa murid-murid mengaplikasikan aktiviti tersebut. Sejajar dengan konsep 5P guru telah membuat penilaian dari awal aktiviti P&P dijalankan dan memberikan markah kepada mereka mengiut kualit hasil kerja mereka serta memberikan kata-kata pujian dan semangat terhadap hasil kerja yang terbaik. Guru juga telah menyediakan peralatan dan bahan sendiri bagi membantu murid-murid yang tidak berkemampuan mendapatkan peralatan dan bahan tersebut. Dalam menjalankan aktiviti juga murid-murid perlu memahami prinsip rekaan agar bekas hadiah yang dibuat oleh murid dalam keadaan seimbang dan mempunyai ukuran yang tepat. Guru tersebut telah membimbing murid-murid semasa mereka menjalankan aktiviti melipat dan menghias bekas hadiah. Guru berkenaan juga telah menguruskan segala peralatan dan bahan yang diperlukan dengan memberi pesanan kepada murid-murid agar membawa peralatan dan bahan yang sepatutnya. melipat dan menggunting kertas dengan betul. Pada peringkat awal akitiviti murid-murid akan mengukur kertas tersebut mengikut ukuran yang telah ditetapkan dan sekiranya ukuran tersebut tidak dipraktikkan dengan betul. bekas hadiah yang dihasilkan tidak seimbang dan murid akan menghadapi kesukaran untuk menyatukan bahagian-bahagian tersebut. Guru akan meletakkan hasil kerja yang terbaik di ruang PSV di dalam bilik darjah. teratur dan hiasan bekas yang kreatif berdasarkan hiasan pada kraftangan tradisional mahupun moden. 3 elemen ini dapat diterapkan oleh guru semasa menjalankan penerangan dalam Langkah 2 dan Langkah 3. Selain itu mereka jug perlu mengetahui cara mengukur. guru tersebut telah menggunakan konsep penggabungjalinan seperti mengenal elemen-elemen dalam kraftangan. Tiga elemen yang digabung agar murid-murid dapat menghasilkan bekas hadiah dengan lebih kemas. Sebagai seorang guru. Dengan kaedah ini guru tidak akan mengalami masalah untuk menerangkan prosedur aktiviti tersebut berulang kali dan akan dapat memberi tumpuan kepada murid-murid yang lemah dan pasif. Guru juga menyediakan carta prosedur membuat bekas hadiah agar murid-murid yang kurang faham terutamanya murid-murid lemah dapat merujuk kepada carta dan melakukan aktiviti tersebut. Bagi aktivti. beliau telah memberikan peranan yang sewajarnya kepada murid-murid. beliau juga 24 . Guru telah memudahkan car penyampaian pengajarannya dengan membuat carta prosedur kerja agar semua murid dapat melihat semula cara-cara menghasilkan bekas hadiah.Dengan cara ini murid-murid lain akan mengikut jejak kawan mereka untuk melakukan hasil kerja yang lebih baik Semasa guru menjalankan aktiviti P&P Pendidikan Seni Visual tersebut.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Konsep 5P penting di dalam menrancang aktiviti P&P.

Guru juga ada menerapkan nilai-nilai murni dana memberikan kata penghargaan kepada mereka semasa menjalankan aktiviti kerana telah mengamalkan sikap bekerjasama. P&P Pendidikan Seni Visual dapat dijalankan dengan lancar dan teratur sekiranya peralatan dan bahan mencukupi. Guru PSV telah membuat demonstrasi di hadapan kelas dengan menggunakan ABM dan BBM yang telah disediakan. Murid-murid telah memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tayangan video berkenaan. Guru tersebut telah meransang minda murid-murid untuk menghasilkan bekas hadiah yang kreatif dengan hiasan yang cantik kerana murid-murid akan dapat mengaplikasikannya aktiviti tersebut dalam kehidupan harian mereka. guru telah memberikan rumusan berkenaan aktiviti seni yang mereka lakukan dan kegunaan bekas hadiah tersebut dalam kehidupan harian mereka. Carta prosedur membuat bekas hadiah membantu guru dalam pengajarannya. 25 . kebersihan dan sifat sabar dalam diri mereka masing-masing. Guru telah memberikan pesanan kepada murid-murid tentang peralatan dan bahan yang perlu dibawa pada sesi pembelajaran seterusnya. Walaupun aktiviti seni ini dijalankan secara individu namun jelas dilihat murid-murid bekerjasama di antara satu sama lain dengan memberi tunjuk ajar dan berkongsi pendapat tentang cara menhias bekas tersebut.selain itu guru menayangkan video berkenaan demonstrasi menghasilkan model bekas hadiah dengan menggunakan LCD sebanyak 2 kali tayangan. Adakalanya murid-murid akan mengeluh sekiranya tidak dapat melaksanakan aktiviti tersebut namun guru telah membantu mereka melakukan perkara tersebut secara berperingkat sambil memberikan kata-kata peransang dan akhirnya mereka berjaya membuat bekas hadiah tersebut dengan usaha sendiri. majalah bergambar dan bahan-bahan yang boleh dijadikan hiasan. Murid-murid yang lain memberi komen terhadap hasil kerja kawan mereka disusuli dengan katakata pujian daripada guru PSV.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 telah memberikan doroangan kepada murid-murid dengan kata-kata hikmat serta nilai-nilai moral yang dapat meyakinkan mereka untuk melakukan aktiviti dengan lebih bersemangat. Murid-murid telah membawa bahan dan peralatan tersebut untuk aktiviti seni pada hari itu. kekemasan. Peralatan dan bahan yang digunakan semasa aktiviti seni ini dijalankan adalah dari bahan-bahan yang terpakai seperti riben. Guru telah menunjukkan beberapa bekas hadiah dalam pelbagai saiz dengan hiasan yang berbeza-beza. Selepas itu. Pada akhir aktiviti P&P guru telah meminta beberapa orang murid untuk menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas dan menyatakan perasaan mereka semasa menjalankan aktiviti tersebut serta menerangkan bahan yang digunakan untuk menghias bekas hadiah tersebut.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 26 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Bahan dan Alat yang digunakan. Carta tentang cara-cara membuat bekas hadiah 27 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Penerangan dan tunjuk ajar guru kepada murid-murid 28 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 29 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 30 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 31 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 32 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Waktu Masa Matapelajaran Tahun Bilangan pelajar Bidang Teknik Tajuk Objektik pembelajaran : 13 hb April 2010 : Selasa : 2 waktu : 1 jam (7.50 – 8.50 pagi) : Pendidikan Seni Visual : 6 Cerdik : 30 orang : Menggambar : Kolaj (guntingan dan tampalan) : Pasu Bunga (Hiasan dinding) : Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i) Kognitif : - memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari. ii) Psikomotor : - menghasilkan lukisan kolaj sebuah pasu bunga untuk hiasan dinding. iii) Afektif : - membuat pernyataan secara lisan tentang kerja sendiri dan rakan secara kritis dan merekod pengalaman pembelajaran dalam portfolio. - menghargai sumbangan pelukis tempatan dan unsur-unsur budaya tanah air melalui kegiatan seni visual. - mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, berkeyakinan diri, ketekunan, kekemasan, kebersihan dan mengutamakan keselamatan. : Murid sering melihat pasu bunga samada di televisyen, majalah atau pun secara „real‟di rumah dan di pusat membeli belah. : ♣ Mengenal elemen-elemen dalam kraftangan penghasilan sebuah pasu tradisional dan moden.
RPH 2

Pengetahuan sedia ada

Penggabungjalinan

33

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

♣ Menggunakan elemen-elemen dalam prinsip rekaan ♣ Menggunakan elemen-elemen dalam teknik kolaj. KBKK Nilai : Menjana idea, membuat gambaran mental, kritis : 1. Menghargai warisan seni 2. Berkerjasama dalam menghasilkan hasil kerja. 3. keselamatan menggunakan peralatan. 4. Ketekunan dan teliti 5. Kekemasan dan kebersihan : Gunting, gam, kertas lukisan, majalah, suratkhabar, calendar, kain. 1.Huraian Sukatan Pelajaran Seni Visual Tahun 6 2.Buku Pendidikan Seni Tahun 6

Alat/bahan/sumber

Rujukan

:

34

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

PSV 3104

PROSEDUR PENGAJARAN
Langkah/ masa Isi kandungan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru  Aktiviti Murid Alat, BBM/catatan ▪ Karya lukisan kolaj yang digunakan.

▪ Mempamerkan sebuah  karya lukisan dengan teknik kolaj. 

Guru mempamerkan lukisan kolaj. Guru bersoal jawab dengan murid tentang karya yang

Murid memberi respon terhadap karya yang dipamerkankan

Murid menjawab soalan guru

Set induksi (5 minit)

dipamerkan.  Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan isi pelajaran.

Penerangan tentang teknik kolaj dan tokoh tempatan yang menghasilkan lukisan kolaj

Guru menerangkan beberapa unsur seni seperti bentuk, ruang imbangan dan kestabilan dalam penghasilan kolaj.

Murid mendengar penerangan guru.

▪ Alatan yang di gunakan.

Murid memberi respon terhadap penerangan guru.

Langkah 1 (10 minit)

Meneroka teknik asas dan unsur seni dalam penghasilan lukisan kolaj. 

Guru mempamerkan bahan/alatan yang akan digunakan untuk menghasilkan lukisan kolaj nanti.

Meneroka bahan yang akan digunakan dalam penghasilan lukisan kolaj

35

Guru mengarahkan murid-murid untuk membentuk kumpulan masingmasing.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Amir Zainodin Tokoh lukisan kolaj Malaysia  Demonstrasi/Tunjuk  cara menghasilkan lukisan dengan Langkah 2 (10 minit) menggunakan teknik kolaj (guntingan dan tampalan bertindih). Langkah 3 (30 minit) dalam menghasilkan lukisan kolaj  Guru membimbing setiap kumpukan  Murid 36 .  Murid mengaplikasikan konsep dan teknik asas dalam menghasilkan lukisan kolaj (Pasu bunga)  Bahan yang digunakan oleh murid.  Murid menggunakan bahan dan teknik di  Guru mengarahkan murid untuk menghasilkan lukisan kolaj dalam kumpulan dengan penuh teliti.  Murid-murid berada dalam kumpulan mereka.   Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan kolaj.  Pembahagian kumpulan. Murid memerhati dengan penuh perhatian.

 Murid mempamerkan hasil luksian kolaj di hadapan kelas  Hasil lukisan kolaj „pasu  Murid membuat apresiasi terhadap hasil kerja  Guru memilih beberapa contoh Penutup (5 minit) terbaik sebagai motivasi dan rangsangan kepada pelajar untuk aktif dalam proses pengajaran pada masa akan datang.    Penilaian Apresiasi Rumusan  Guru meminta setiap kumpulan membuat pembentangan ringkas tentang hasil kerja mereka yang telah siapkan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 dalam meghasilkan lukisan kolaj berbentuk sebuah pasu bunga mengikut kreativiti masing-masing. bunga‟ 37 .  Guru membimbing murid dari masa ke semasa  menjalankan aktiviti dengan kreativiti masingmasing.  Guru membuat rumusan berkenaan aktiviti yang atelah dijalankan.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BAHAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN 38 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 39 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 40 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 41 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 42 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 HASIL KARYA TOKOH TEMPATAN AMIR ZAINODIN 43 .

guru tersebut telah memberikan set induksi yang dapat memberikan pemahaman secara langsung tentang aktiviti yang akan dijalankan oleh muridmurid. Namun tidak semua murid mahir 44 . Aktiviti yang dijalankan oleh semua murid juga menarik perhatian mereka dan telah menghasilkan beberapa hasil kerja yang memberansangkan dengan menggunakan kreativiti masing-masing. imbangan dan rekabentuk. Sesi soal jawab semasa set induksi telah mendapat respon yang baik daripada muridmurid dan mereka telah dapat menjawab soalan-soalan guru dengan penuh berkeyakinan. Maklumat yang diperolehi daripada murid-murid dikukuhkan lagi dalam sesi perbincangan mengenai sejarah pembuatan pasu bunga secara ringkas. Nilai murni seperti nilai bekerjasama juga dapat ditonjolkan semasa aktiviti berkumpulan dijalankan. Pengajaran dan pembelajaran seni ini dijalankan pada waktu petang memandangkan masa pembelajaran mereka pada sebelah pagi adalah padat kerana menjalani ujian Excel yang pertama. Guru juga telah menyerapkan segala unsur-unsur seni yang pernah dipelajari oleh murid sebelum ini iaitu tentang unsur warna. Ternyata bahawa pendapat guru seni berkenaan adalah tepat kerana berdasarkan pemerhatian saya sepanjang aktiviti seni ini dijalankan tidak ada seorang pun muridmurid yang berkelakuan pasif. Ini terbukti dengan kualiti hasil kerja yang dapat diselesailkan dengan segera. Unsur-unsur serta prinsip seni amat penting untukditerapkan di dalam diri muridmurid agar pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka berkembang dengan baik. Guru tersebut telah menggabungjalinkan pengetahuan sedia ada murid tentang pasu bunga yang diperbuat di kilang dalam pelbagai bentuk dan hiasan yang berbeza-beza. Pada peringkat awal aktiviti P&P. Berdasarkan objektif P&P . guru ada menerapkan nilai-nilai murni di dalam pengajaran dan ini terbukti dengan kualiti kerja mereka yang kelihatan kemas dan bersih.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ULASAN (RPH 2) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru Pendidikan Seni Visual ini telah terlaksana dengan lancar dan baik walaupun guru yang mengajar mata pelajaran ini bukan daripada pengajian Pendidikan Seni Visual namun dengan daya usaha dan minat terhadap seni Encik Azizul Othman telah menjalankan aktiviti seni dengan jayanya. Aktiviti menghasilkan lukisan kolaj tersebut telah dijalankan dalam kumpulan memandangkan aktiviti ini tidak mudah untuk disiapkan secara individu. Guru seni ini menjelaskan bahawa dengan menjalankan aktiviti berkumpulan seperti ini ia akan dapat melihat kerjasama yang baik dan pergaulan yang erat di antara semua murid daripada semua tahap kecerdasan mereka. Aktiviti yang dijalankan iaitu membuat kolaj pasu bunga merupakan aktiviti yang seimbang kerana semua murid-murid mampu melaksanakan aktiviti tersebut. Guru tersebut telah menyediakan objektif pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan Huraian Sukatan PelajaranTahun 6.

tetapi mereka boleh mengoyakkan kertas dan menampalkannya secara bertindih. Ternyata bahawa aktiviti kolaj dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari Pendidikan Seni Visual dengan lebih aktif di masa hadapan. Beliau juga telah menegur beberapa orang murid yang pada peringkat awalnya suka mengganggu murid lain. Penilaian yang dijalankan oleh guru tersebut adalah berdasarkan kerjasama murid-murid di dalam kumpulan masing-masing. Dengan cara tersebut murid-murid yang bermasalah (suka membuat bising) dapat dikawal dan mereka akan sedar dengan kesilapan mereka. di mana sepanjang P&P guru telah membimbing semua kumpulan yang menjalankan aktiviti dan memberikan nasihat serta teguran terhadap hasil kerja murid sehingga murid-murid siap menyiapkan hasil kerja yang berkualiti. Guru telah memanggil murid-murid bermasalah tersebut dan membentuk satu kumpulan baru dan mengarahkan mereka melaksanakan tugasan yang sama.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 menggunting kertas dengan baik. Guru PSV juga telah menunjukkan peranan sebagai seorang pengurus yang dapat merancang satu aktiviti PSV dengan baik dan menarik serta menjadi seorang fasilitator/pembimbing. 45 . Apresiasi seni yang dijalankan juga memberikan kesan yang mendalam kepada semua murid. Secara keseluruhannya aktiviti seni yang dirancang oleh guru PSV berjaya dilaksanakan dengan lancar. Manakala bagi murid-murid yang lemah mereka melaksanakan aktiviti tersebut sehingga siap dan bebas menggunakan pelbagai jenis warna dan bahan lain namun kekemasan dan kebersihan hasil kerja perlu dititiberatkan. Murid-murid ini akan memilih warna yang menarik dan menyusun dengan kemas. Masa yang diperuntukkan mencukupi untuk menjalankan aktiviti tersebut. Aktiviti pengayaan yang dilaksanakan oleh guru seni semasa aktiviti P&P ialah dengan mengarahkan murid-murid yang mampu menghasilkan hasil kerja yang kreatif untuk menyusun dan menampal kertas dengan menggunakan unsur warna. Dalam aktiviti ini semua murid di dalam kumpulan berasa seronok untuk melakukan aktiviti menggunting dan menampal. ini kerana murid-murid dapat menyatakan perasaan mereka semasa menjalankan kerja dan memberikan maklumat yang baik tentang pemilihan bahan dan warna bagi hasil kerja mereka.

bilik Muzik. Terdapat 23 buah bilik darjah. bilik pemulihan khas. Bahan bantu yang dihasilkan oleh murid telah dipamerkan di papan pameran dan menjadi koleksi bilik Seni. LCD dan pelbagai alat elektronik yang lain. Pusat sumber. perkara yang berkaitan dengan aktiviti P&P dan surat menyurat serta pekeliling-pekeliling daripada kementerian. bilik setiausaha peperiksaan.2009 dan telah diambil oleh Encik Arisal Laupe pada Mac 2010. bilik pentadbiran. 2 buah makmal sains. Bilik Seni pada tahun sebelumnya adalah dalam keadaan daif dan mengalami kekurangan bahan bantu mengajar disebabkan kengkangan peruntukkan kewangan. Bilik senilukis sekolah ini mempunyai 2 buah bilik kecil dan berfungsi sebagai pejabat Ketua Panitia dan stor penyimpanan bahan setya peralatan seni. bilik Kemahiran Hidup. 2 buah bilik persalinan. Pra-sekolah. Bilik senilukis telah diselenggara oleh Encik Hisabdin Abdul Rahim untuk tempoh tujuh tahun bermula dari tahun 2003. bilik seni telah mula dikemaskini dengan lebih teratur. Ketua Panitia telah memyediakan beberapa fail bagi memudahkan pengurusan stok . Di antara usahausaha beliau adalah: 1. Anjung Teduh(Sahabat 02) telah dibina pada November 2001 dan mula beroperasi pada bulan Jun 2003. krayon dan beberapa peralatan lain. bilik mesyuarat. bilik bimbingan dan kaunseling. Walaupun demikian terdapat sebilangan guru-guru PSV yang kreatif telah meminjam LCD daripada Unit Etems untuk aktiviti P&P Pendidikan Seni Visual. Panitia Pendidikan Seni Visual sekolah ini mengalami kengkangan bahan dan alat untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti OHP(Projektor). Namun sejak sekolah ini mendapat bantuan kewangan PCG. Adakalanya masalah peruntukkan kewangan yang lewat dimasukkan ke dalam akaun sekolah menjadikan segala program dan perancangan terbantut. Ini adalah kerana peruntukkan kewangan yang diberikan oleh kementerian banyak digunakan untuk pembelian peralatan bahan bantu mengajar yang lain seperti poster. sekolah pendidikan khas. Sejak kebelakangan ini bilik PSV telah berubah rupa daripada suasana yang agak suram kepada suasana ceria hasil usaha Ketua Panitia PSV yang baru. peralatan cetakan. Semua fail pengurusan telah disusun secara rapi dan teratur di dalam rak yang telah disediakan di dalam sebuah pejabat kecil di dalam bilik seni. 46 . bilik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Laporan Bilik Seni SK. namun ia hanyalah bersifat sementara. 2 buah makmal komputer. warna pensil. kertas lukisan. gambarajah. warna cat air. Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual telah membuat beberapa perancangan bagi memantapkan lagi pengurusan bilik seni dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi guruguru seni. Anjung Teduh Lahad Datu Bangunan SK. Stor SPBT. klinik kesihatan. bilik guru dan bilik senilukis.

Papan maklumat : Ketua Panitia PSV telah menampal beberapa bahan bantu belajar yang berbentuk carta dan poster di papan maklumat agar murid-murid dapat membaca dan memahami aktiviti-aktiviti seni yang akan mereka jalankan nanti. Membuat jadual penggunaan bilik seni. 8.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 2. Papan nilai-nilai murni diletakkan di luar bilik seni dengan menggantungkan papan tersebut di bahagaian atas agar murid-murid yang ingin masuk ke bilik seni akan dapat membaca nilai-nilai murni tersebut sebelum menjalankan aktiviti P&P seni. 5. 4. Guru –guru tahun enam juga telah memainkan peranan yang baik dan kerjasama mereka amatlah membanggakan. Memastikan kebersihan bilik seni sentiasa dijaga seperti kebersihan singki selepas aktiviti mewarna menggunakan cat air. 10. Ia merupakan satu cara murid-murid dapat menyumbangkan tenaga dan usaha mereka. alat dan bahan PSV. dan membuat peraturan semasa berada di dalam bilik seni agar guru dan murid-murid yang menjalankan aktiviti di bilik seni sentiasa menjaga kebersihan. Suasana yang berlainan dengan bilik darjah dapat menarik minat murid untuk belajar. (Sila Lihat Lampiran) 47 . 9. Sekiranya berlaku pertindihan jadual waktu maka guru PSV akan berbincang dengan guru matapelajaran lain untuk mengubah atau berganti waktu pembelajaran tersebut. Jadual tersebut telah diedarkan kepada semua guru seni sebagai rujukan mereka. KP. Penyediaan meja pameran. Program menceriakan sekolah dengan membuat mural di dinding sekolah dengan bantuan murid-murid tahun enam selepas UPSR. PSV berperanan sebagai pengerak bagi sesuatu tugasan. 3. cuma ia adalah sebagai satu cara untuk mendedahkan kepada murid-murid tentang P&P di bilik seni. Bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar telah dipamerkan di atas meja tersebut agar murid-murid yang masuk ke dalam bilik seni mengenali bahan serta alat yang digunakan semasa aktiviti P&P dijalankan. Namun ia bukanlah suatu kemestian untuk berada di bilik seni semasa P&P Pendidikan Seni Visual dijalankan. Membuat program keceriaan PSV iaitu dengan membuat satu pertandingan keceriaan PSV dengan mengarahkan semua guru kelas bersama guru PSV mempamerkan hasil karya seni murid di ruang PSV di dalam kelas. Meja dan kerusi telah disusun dalam bentuk kumpulan agar murid-murid dapat menjalankan aktiviti P&P dengan selesa dan mesra. Penyimpanan Stok. 1) Ketua Panitia telah mengemaskini stok dengan sebuah buku stok bagi mengetahui bahan dan peralatan yang telah ditempah dan dimasukkan di dalam stor serta stok yang telah diagihkan kepada guru-guru PSV. 6. Guru seni yang mempunyai kemahiran melukis dan mewarna bertanggungjawab membuat „banner‟ mahupun „backdrop‟ bagi sesuatu majlis. Program ini adalah satu usaha untuk memartabatkan mata pelajaran PSV di kalangan guru dan murid. 7.

Selain itu paip air di bilik seni juga tidak elok dan sering mengalami kebocoran.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 2) Semua bahan dan peralatan telah disusun di dalam stor dengan membahagikannya kepada dua bahagian iaitu: Bahagian A bagi semua jenis peralatan dan Bahagian B bagi bahan PSV. 7) Ketua Panitia memastikan stok di dalam keadaan yang sempurna dan elok sebelum digunakan oleh murid-murid. cat pelaka dan kertas lukisan di simpan di dalam rak di pejabat Ketua Panitia PSV di bilik seni. 3) Bahan serta peralatan yang dikeluarkan akan direkodkan di dalam buku stok dan semua guru PSV akan mendapat sejumlah peralatan dan bahan bagi aktiviti P&P di dalam kelas. Namun beberapa langkah telah diambil sekiranya masalah ini berlaku antaranya ialah dengan meminta bantuan dari seorang tukang paip bagi membaiki paid dan singki di bilik seni sekiranya rosak. Jadual bertugas mengemaskini stok dibuat oleh Ketua Panitia untuk semua guru PSV. Bagi P&P pula semua guru PSV dinasihatkan merancang aktiviti P&P dengan menggunakan bahan dan peralatan semulajadi sekiranya pesanan warna dan kertas lukisan berkurangan. Semua peralatan PSV yang boleh diguna pakai seperti berus. 5) Ketua Panitia telah melabel bahan dan peralatan di dalam stor mahupun di pejabar agar mudah untuk dilihat dan diambil oleh guru-guru seni. 48 . Anjung Teduh ini juga mengalami beberapa kekurangan khususnya dari kemudahan di dalam bilik Seni iaitu bekalan air di singki tidak ada dan hanya 2 buah singki sahaja yang boleh digunakan setakat ini. krayon. 4) Warna cat air. pensil warna. Walaupun demikian bilik Seni di SK. Dari aspek peruntukkan kewangan pula. adakalanya peruntukkan PCG bgi bilik seni agak lewat dan perkara ini menyukarkan Ketua Panitia untuk memesan bahan dan peralatan yang baru untuk digunakan bagi aktiviti pembelajaran dan pengajaran PSV. Anjung Teduh dalam keadaan baik dan sedang dalam pembaikan dan pengurusan fail. Secara keseluruhannya bilik PSV di SK. warna dan peralatan lain akna dikembalikan ke bilik seni pada akhir tahun. 6) Buku stok akan sentiasa dikemaskini bagi memudahkan Ketua Panitia membuat tempahan baru daripada pekedai.

Pasu-pasu bunga menceriakan kawasan luar bilik PSV. ANJUNG TEDUH.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 ILUSTRASI BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL SK. 49 . Papan Kenyataan di letak sebagai papan informasi. LAHAD DATU Di Bahagian luar bilik PSV (Mural di lukis di dinding luar bilik PSV) Di Bahagian luar bilik PSV Nilai-nilai murni di gantung di sepanjang koridor bilik Seni.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian luar bilik PSV (Mural dilukis di tangga naik ke bilik PSV) Di Bahagian dalam bilik PSV Papan Kenyataan digunakan sebagai tempat meletakkan maklumat. Papan putih dan papan tulis digunakan untuk P&P. Mural dilukis untuk menceriakan bahagian dalam bilik PSV 50 .

Arisal Laupe) Di Bahagian dalam bilik PSV (Meja dan bangku murid di dalam bilik PSV untuk aktiviti P&P dan aktiviti seni) 51 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ketua Panitia PSV : En.

Sinki Almari untuk penyimpanan alat dan bahan untuk P&P. 52 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV Pintu masuk ke bilik PSV Tingkap yang terdapat di bahagian tepi bilik PSV adalah bagi tujuan pengcahayaan dan pengudaraan yang baik di dalam bilik PSV.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Singki untuk mencuci alat yang digunakan) Di Bahagian dalam bilik PSV (loker untuk menyimpan peralatan dan bahan) 53 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ruang pameran hasil karya murid yang terpilih) 54 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Ruang pameran peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti seni) Di Bahagian dalam bilik PSV (Hasil kerja murid daripada pelbagai aktiviti seni) 55 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam bilik PSV (Hasil kerja murid daripada pelbagai aktiviti seni) 56 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam pejabat Ketua Panitia bilik PSV (Bahan dan alat di susun rapi di dalam rak kayu) 57 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam pejabat Ketua Panitia bilik PSV (Beberapa fail disusun dengan rapi di belakang meja Ketua Panitia) (Carta organisasi Panitia PSV) Di Bahagian dalam stor bilik PSV (BBM carta aktiviti seni di susun di dalam rak) 58 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Di Bahagian dalam stor bilik PSV (Bahan dan alat lain di susun rapi di dalam rak kayu di stor PSV) 59 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Program Panitia PSV (Pertandingan Keceriaan PSV di dalam kelas) 60 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural adalah ilham Encik Mohd. Azrie Aminullah (Pengiat seni di SK. Anjung Teduh) 61 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural di dinding luar kelas adalah hasil kerja tangan En. 62 . Arisal Laupe Keceriaan sekolah Mural di dinding luar kelas adalah hasil kerja tangan semua guru lelaki.

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Keceriaan sekolah Mural di dinding kantin adalah ilham Encik Hisabdin Abd. Rahim (Bekas Ketua Panitia PSV). 63 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 64 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Ruang Belajar Ruang Kerja Seni Pejabat Ketua PanitiaBilik PSV Stor Bilik PSV 65 .

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PETUNJUK PELAN LANTAI BILIK SENI Papan tulis Papan Kenyataan Meja TV dan Pemain VDC & DVD Layar Skrin Putih Meja guru Kerusi Tumbuhan Hijau LCD dan Speaker Tong Sampah Tingkap Singki Pintu Masuk Meja Pameran Hasil Karya Murid Meja Kerja Rak Kayu Almari Tertutup Sofa Permaidani Meja dan Kerusi Guru 66 .

Kawasan dibahagikan kepada tiga peringkat dan di bilik ini juga ia mempunyai 2 buah pintu masuk. Manakala terapat LDC dan speaker serta papan layar untuk memudahkan guru seni menggunakan laptop semasa pengajaran PSV. Pintu masuk utama terletak di kawasan belajar dan perbincangan manakala pintu kedua terletak di kawasan menjalankan hasil kerja dan pejabat Ketua Panitia PSV.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 PENERANGAN TENTANG PELAN LANTAI BILIK PSV YANG KONDUSIF Pelan lantai yang telah dihasilkan adalah berdasarkan kepada pemerhatian saya terhadap tiga tempat iaitu Bilik Seni SK. Kebersihan merupakan aspek penting dalam mengajar murid-murid tentang nilai kebersihan di dalam diri mereka serta persekitaran. Ketiga-tiga galesi seni tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Oleh itu tong sampah/ bakul sampah adalah penting dan perlu bagi menjaga kebersihan di dalam bilik PSV. Saguhati akan diberikan kepada hasil kerja yang terbaik. 67 . Saya telah menghasilkan sebuah lukisan pelan lantai dan pada pendapat saya ia adalah pelan lantai bilik PSV yang kondusif. Namun Galeri Seni di IPG adalah lebih menarik kerana penghasilan hasil karya mereka adalah lebih berkualiti dan kreatif. Anjung Teduh Lahad Datu. Penggunaan ICT adalah penting untuk menarik minat pelajar tentang Pendidikan Seni Visual. Televisyen digunakan untuk penerangan tentang sesuatu kegiatan seni yang menggunakan VCD/DVD. Di dalam pelan lantai yang saya sediakan. Ini bermakna bilik seni boleh menampung dua buah kelas pada masa yang sama. Saya membahagikan kawasan kepada dua kerana ruang belajar boleh juga digunakan untuk menjalankan hasil kerja murid. Ini merupakan langkah untuk menarik perhatian murid-murid lain. Pejabat Ketua Panitia perlu diwujudkan kerana ia adalah tempat penyimpanan maklumat. ia mempunyai keunikannya yang tersendiri kerana saya meletakkan beberapa buah pasu tumbuhan hijau tanpa bunga sebagai salah satu alat pengudaraan yang selesa di samping dapat menceriakan bilik tersebut. Stor PSV adalah tempat penyimpanan segala bahan dan peralatan PSV dan perlu diselenggara selalu agar stok baru dapat dipesan dengan segera. Ruang dan papan pameran perlu disediakan sebagai tempat untuk pameran hasil kerja murid yang terbaik agar murid-murid lain dapat bersaing dengan sihat untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Galeri Seni IPG Kampus Keningau dan IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu.

Anjung Teduh. Tempoh sebulan untuk menyiapkan tugasan ini adalah suatu tempoh yang cukup lama namun dengan situasi yang saya hadapi tempoh tersebut menjadi amat singkat dan membuatkan kerja saya menjadi kelam kabut.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 REFLEKSI Nama No. Syukur kepada Tuhan kerana saya dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Jadual waktu perlaksanaan kerja-kerja harian saya amat perlu untuk disediakan agar semua perkara yang ingin dicapai mahupun disiapkan terlaksana dengan lancar. Pada peringkat awalnya saya berasa tertekan kerana dengan tugasan PSV ini ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti sekolah serta aktiviti-aktiviti daripada organisasi-organisasi luar menjadikan masa sesaat begitu penting buat diri saya. Oleh yang demikian saya sebagai guru PSV hendaklah tahu latar belakang semua murid sebelum mengajar subjek Pendidikan Seni Visual. Semasa membuat laporan berkenaan bilik seni SK. psikomotor murid dan sebagainya. emosi. pengurusan bilik PSV dan cadangan pelan lantai bilik PSV. Adakalanya kita perlu lebih terperinci dalam menulis objektif pelajaran kerana beberapa aspek penting perlu diambil kira seperti kebolehan murid. banyak perkara yang dapat saya ketahui dan pelajari secara menyeluruh terutamanya semasa meneliti RPH PSV teman saya yang mana semasa saya cuba mengkaji kaitan penulisan objektif dengan HSP ia perlu sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh HSP agar pembelajaran murid-murid akan menjadi lebih bermakna. Semua aspek ini merangkumi perkembangan murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu ingin melahirkan pelajar yang cemerlang dari aspek jasmani. Ini kerana dengan menjalankan pemantauan dan kajian. rohani. pengetahuan sedia ada murid. Tugasan yang saya perlu kaji adalah berkenaan Rancangan Pengajaran Harian PSV bagi tahap 1 dan tahap 2. K/P : : Felix Joseph Liwasa 780919-12-5651 : 2261 No Matriks Salam sejahtera dan salam 1 Malaysia. intelek dan sosial. saya dapati bahawa pengurusan bilik tersebut baru sahaja dimulakan oleh Ketua Panitia PSV yang baru iaitu Cikgu 68 . Namun saya akui ia adalah berpunca daripada komitmen saya yang terlalu banyak. Kebolehan serta pengetahuan sedia ada murid di tahap satu dengan tahap dua jauh berbeza dari aspek penguasaan sesuatu kemahiran. Tugasan ini dapat membimbing saya untuk menjadi seorang guru yang lebih berkaliber di masa hadapan.

Puan Rodziah. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan seperjuangan di dalam kelas PSV seperti Encik Bakau Chabu. Kepada Cik Zalia Abdullah. Namun semenjak Encik Arisal Laupe mengambil alih Unit PSV sekolah ini. Sebagai salah seorang guru PSV di tahap satu saya secara langsung terbabit dengan segala program yang dijalankan oleh unit PSV. Sekian. Sekiranya saya diberi peluang memegang bilik PSV di sekolah ini saya telah mempunyai perancangan tentang pelan kedudukan kerusi meja seperti yang telah saya ilhamkan di dalam pelan lantai bilik PSV seperti mana yang telah diminta oleh soalan tugasan PSV ini. pengurusan Unit Pendidikan Seni Visual termasuklah bilik PSV oleh Ketua Panitia PSV yang terdahulu kurang teratur kerana masalah kesihatan yang dihadapinya. Puan Asnida dan Cik Raisah. Ini kerana selama tujuh tahun yang lalu. Aliasan Jikri. …………………………… (FELIX JOSEPH LIWASA) 69 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Arisal Laupe dengan lebih teratur. Walaupun banyak perkara yang perlu saya dahulukan dan masalah yang dihadapi namun saya cuba untuk atasinya satu persatu sehingga saya dapat menyelesaikan assignment ini. saya memohon maaf sekiranya tugasan ini agak terlewat daripada tarikh penghantarannya. kewangan dan bantuan tenaga dari ahli PSV. Lahad Datu terutamanya Encik Arisal Laupe. Encik Azizul Othman dan Puan Junaidah Ramli serta pensyarah pembimbing Cik Zalia binti Abdullah kerana banyak membantu dan membimbing saya dalam menghasilkan tugasan ini. Puan Kamsiah. En. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan di dalam bilik seni namun masih banyak perkara yang perlu ditingkatkan agar pengurusan bilik PSV menjadi lebih ceria dan mempunyai pengurusan yang mantap. Pengalaman yang terbaik dapat saya perolehi daripada menjalankan tugasan ini. guru-guru PSV di Sekolah Kebangsaan Anjung Teduh. Pada pendapat saya merancang pelan lantai bilik PSV adalah mudah namun tugas perlaksanaannya kadang kala mengalami kepincangan kerana beberapa aspek seperti kengkangan masa. Terima kasih.

Unit Pendidikan Seni Visual SK.50 pg 6.11.11.8.50 .50 pg 10.9.50 pg 8.8.7.10 .8.50 .9.50 .12.50 .7.50 pg 7.50 pg 11.50 .7.50 .50 .8. Anjung Teduh Perhatian: HARI KELAS 2A 1A 4A 3B 3C 6B 5B 5A 1B 6C 3A 6A 4B 5C 4C 2B MASA 6.8.10 tgh 7.10 tgh 7.50 .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 JADUAL PENGGUNAAN BILIK SENI UNIT PENDIDIKAN SENI VISUAL SK.10 .50 pg 10.12. ANJUNG TEDUH 2010 NAMA GURU PSV MASTIKA Isnin FELIX PAUL JUNAIDAH AIDAH Selasa AZIZUL RAHAYU AZMAN Rabu FELIX AZIZUL JUNAIDAH Khamis SATIYAH SITI OMIDANG AZMAN Jumaat PAUL MASTIKA Disediakan oleh.50 pg 7.50 .10 pg 11.50 pg 10.10 . Arisal Laupe KP.50 pg 8.50 pg 7.10 .11.10 pg 6.50 pg 8.50 .10 .9.50 .10 pg * Sebarang permasalahan sila berhubung dengan KP PSV (019-8403031) 70 .

3 kotak RM 180.biru Marker pen (permanent) .biru Buku rujukan guru Tahun 1 .00 pagi Bagi pihak Ketua Panitia PSV.00 RM 150.kuning .biru . 2 kotak 12hb Mac 2010 (Jumaat) 5.00 RM 113.00 2. 71 . Perkara Kertas Lukisan PELAKA (cat mural) .6 Tarikh diterima Kuantiti 10 rim 6 botol saiz besar Harga RM 500.merah .hitam .merah .00 RM 120. 6 set Catatan : Diterima oleh Encik Azizul Othman pada 1hb Februari 2010 pada jam 8. 1hb Februari 2010 (Isnin) 3.hitam Marker pen (Whiteboard) .PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BUKU STOK (Barang Pembelian) BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1.40 4.

Nama Guru Mastika Matahir Felix Joseph Azizul Perkara Berus cat air Kertas lukisan BBM (kolaj) Kuantiti 10 set 1 rim 1 set Tarikh dikeluarkan Tarikh dikembalikan T/tangan 23/2/ 2010 19/4/2010 30/3/2010 29/4/2010 Disediakan oleh. Ketua Panitia PSV 2010 72 . Anjung Teduh BORANG KELUAR MASUK BAHAN DAN PERALATAN PSV Bil 1. 2. 3.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 Unit Pendidikan Seni Visual SK.

yahoo. http://www. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR. Kamus dewan edisi keempat. 2009. Cetakan November 2009. Penerbit Multimedia Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mok Soon Sang . cetakan 2009 73 . Bhd. Bahagian Pendidikan Guru. http://www.com 6. Bhd. 4. Teks Komprehensif PTK Bahagian II : Khusus/Fungsional Pengajaran dan Pembelajaran. Mok Soon Sang . Selangor Darul Ehsan. 2009.com 5. 3.PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR PSV 3104 BIBLIOGRAFI 1.goggle. 2. Modul PSV 3104. Sektor Pembangunan Professionlisme Keguruan. Selangor Darul Ehsan. Teks Komprehensif PTK Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit Multimedia Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful