Kertas Kerja Rancangan Perniagaan

Lebih banyak kertas kerja perniagaan di http://kertaskerjaku.blogspot.com/

RANCANGAN PERNIAGAAN FRANCAIS
Synergy Farm Sdn Bhd

DISEDIAKAN OLEH ………………………………. UNTUK: COMPANY NAME (123456-A)

TARIKH

Disediakan oleh Company name (123456-A)

1

3 5.5 3.6 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan KANDUNGAN FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN 1.2 2.3 4.1 3.3 3.4 Ringkasan pemasaran Perancangan pemasaran francaisor Perancangan pemasaran francaisi Belanjawan pasaran dan pelan pengiklanan 2 Disediakan oleh Company name (123456-A) .10 Ringkasan Francaisi Maklumat syarikat Misi Produk dan perkhidmatan Lokasi dan kawasan Pengurusan Objektif perniagaan Status perniagaan Status kewangan Kesimpulan / Justifikasi 3.4 4. RANCANGAN PEMASARAN 5.9 2.7 2. Ringkasan perniagaan francais Latarbelakang perniagaan francais Analisa industri francais Produk dan perkhidmatan francais Profil pelanggan francais Sebab-sebab memilih francais PENILAIAN PASARAN 4.4 2.8 2.4 3.5 2.1 4.3 2.1 5.5 Hak Kewilayahan Butiran pasaran Saiz dan trend pasaran Butiran persaingan Syer pasaran 5. PERNIAGAAN FRANCAIS. RINGKASAN PERNIAGAAN 2. SECARA KESELURUHAN 3.6 4.1 2. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF 2.2 3.2 4.2 5.

5 Penyata untung rugi 7. PRO FORMA KEWANGAN 7.5.4 Ringkasan kewangan Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Perincian alir tunai projek Penyata aliran kewangan 7.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5.5 Kekuatan dan unjuran jualan 6.1 7.1 6.6 Ringkasan pengurusan Struktur organisasi Kumpulan pengurusan Perancangan kakitangan Pengalaman pengurusan francaisor Statistik utama francaisor 7.6 7.4. KESIMPULAN 9.8 7.1 7.2 Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.5.5 6.4 6.3 7.1 7.2 7.4.2 6.2 7. LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 3 . PENGURUSAN 6.7 Cadangan pembiayaan projek Cadangan pembayaran balik pinjaman Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 7.3 6.9 8.

Disediakan oleh Company name (123456-A) 4 . bidang agrikultur mendapat galakan padu dari kerajaan. Manakala proses pemasaran dijalankan oleh francaisor di mana setiap hasil yang dikeluarkan oleh francaisi akan dibeli balik oleh francaisor untuk diekspot ke luar negara. Peranan francaisi adalah terlibat secara langsung dalam penanaman. Aktiviti yang akan dijalankan ialah pembangunan tanaman. pembungkusan dan penghantaran pisang. Dalam masa yang sama. Potensi perniagaan ini amat baik kerana permintaan pisang adalah tinggi. Juga.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 1. Juga kertas kerja ini merupakan garis panduan pelaksanaan projek baru kepada syarikat dalam mencapai objektif. pemprosesan. Tambahan pula. penyelenggaraan dan pemprosesan pisang. penyelenggaraan. Jenis pisang yang ditanam ialah Cavendish dan ianya ditumpukan untuk pasaran ekspot. Pisang akan mula diekspot ke China bermula tahun 2007. negara Timur Tengah dan Hong Kong. pengeluaran. pasaran sasaran yang telah dikenalpasti ialah Singapura. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF Perniagaan yang akan dijalankan adalah perladangan pisang secara francais daripada Synergy Farm (M) Sdn Bhd. Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan sebanyak RM 500. penglibatan bumiputra dalam perladangan pisang secara komersil amat kurang. Syarikat merupakan pemegang lesen fracais dari francaisor. 000 dari Perbadanan Nasional Berhad.

12. 10.1. 13. 2. 7. 2. 8. 5. 9.1.2 Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No. 10. 9. 3. 4. 8. Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : Kursus yang dihadiri : Kursus Usahawan Francais Siswazah Butir-butir Peribadi (Pengarah 2) 1. 6. 4. Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : 5 Disediakan oleh Company name (123456-A) . 6. 5. 3. 11. RINGKASAN PERNIAGAAN 2.1 Butir-butir Peribadi (Pengarah 1) 1. 7.1 Ringkasan Francaisi 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 2. 2.

1 Butir-butir syarikat 1. Pendaftaran Jenis Syarikat Alamat Berdaftar No Telefon/ Fax : : : : : Setiausaha Syarikat : Pegangan Saham 1.3 Misi • Memasarkan pisang berjenama Tropicoast 6 Disediakan oleh Company name (123456-A) . 2. Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : 2.2 Butir-butir Akaun Syarikat : 2.2. 2.2. 12. 6. 4. 3.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 11.2 Butir-butir Saham Syarikat: Modal Dibenarkan Modal Berbayar : RM : RM 2. 7. : 2. Nama Syarikat No.2.2 Maklumat syarikat 2. 5.

9 Status kewangan • Modal perniagaan syarikat sebanyak 10% adalah daripada sumbangan pengarah dan bakinya sebanyak 90% adalah daripada pinjaman.7 Objektif perniagaan • • • • Mencatat keuntungan yang maksimum Menghasilkan pengeluaran pisang yang optimum Menyumbang kepada kebajikan komuniti setempat Memahami selok-belok perniagaan francais yang mungkin dapat membantu francaisi adaptasi ke arah menjadi seorang francaisor di masa depan. 2. 2.4 Produk dan perkhidmatan Perniagaan ini menawarkan: • • Pisang berjenama tropicoast. pengurus mempunyai pengalaman dalam perniagaan selama 4 tahun sebelum ini.10 Kesimpulan / Justifikasi • Disediakan oleh Company name (123456-A) Tiada 7 .8 Status perniagaan • • Syarikat tidak pernah menguruskan perniagaan sebelum ini. Perladangan pisang yang sistematik 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Mengeluarkan hasil pengeluaran yang optimum di samping mendaptkan keuntungan yang maksimum.5 Lokasi dan kawasan • Kawasan yang dicadangkan ialah di ……. 2. 2. 2.6 Pengurusan Pihak pengurusan terdiri dari: 2. Namun begitu.

SECARA KESELURUHAN 3. Mula mendapat idea dari China. • Berjaya meyakinkan Kementerian Pembangunan Usahawan yang mana telah meluluskan Lesen Perniagaan Francais iaitu francais perladangan pertama di Malaysia.1 Ringkasan perniagaan francais • • Francaisor telah memulakan operasi pada Jun 2002 di Ara Kuda. • 3. Membawa nama Tropicoast untuk pisang yang dihasilkan.2 Latarbelakang perniagaan francais • • • Produk utama ialah pisang Cavendish Menitikberatkan R&D untuk mendapatkan hasil yang optimum dan juga sebagai persediaan di masa hadapan. menanam dan mengekspot kembali ke China. Membuat kajian tentang tisu kultur yang didatangkan dari China. Telah mendapat Sijil ISO 9001-2000 dan Ladang Tebaik pada tahun 2005.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. PERNIAGAAN FRANCAIS. Disediakan oleh Company name (123456-A) 8 . Pulau Pinang dan diasaskan oleh Datuk Dr Zainuddin Wazir.

Harga yang ditawarkan Masih boleh dipertikaikan LUARAN Peluang • Permintaan yang tinggi dari negara luar. • Mempunyai sokongan R&D daripada francaisor. penyelenggaraan pemprosesan dan pembungkusan pisang sebelum dijual kembali kepada francaisor.3 Analisa industri francais Kekuatan DALAMAN • • • Hubungan perniagaan • yang baik dengan negara luar. • Iklim politik negara pasaran sasaran. • Galakan dari kerajaan. yang efisien pengurusan Ancaman • Harga minyak dunia yang tidak stabil.P.O. • Malaysia sebagai Hub Halal. Kelemahan Pekerja yang tidak ikut S. • Serangga perosak dan penyakit. posisi syarikat. Mengukuhkan strategi Meningkatkan pemasaran bagi meluaskan keberkesanan syer pasaran.4 Produk dan perkhidmatan francais • Perniagaan ini menawarkan pisang berjenama Tropicoast Sistem perladangan yang sistematik Aktiviti perladangan yang terdiri dari penanaman. Pengurusan ladang yang cekap.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. • Kepadatan penduduk. • Bencana alam Menggunakan kaedah yang Memantau faktor-faktor efektif bagi menghasilkan yang dapat menggugat pengeluaran yang optimum. 3. • • Disediakan oleh Company name (123456-A) 9 .

• • Bantuan memulakan perniagaan yang komprehensif dari francaisor yang berpengalaman dan mempunyai sistem yang berjaya secara tidak langsung dapat membantu usahawan baru tentang selok-belok perniagaan.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • • Pisang yang telah digred dan dibungkus akan dihantar kepada francaisor bagi tujuan pasaran ekspot.20 bagi gred A untuk pasaran domestik.65 bagi pasaran domestik. RM1. Disediakan oleh Company name (123456-A) 10 . 3. 3. RM1. Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif. Pengeluaran secara pukal dapat meminimakan kos pengeluaran pada francaisi. • Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif.00 bagi gred B untuk pasaran domestik. Di Malaysia ianya sedang berkembang pesat yang mana peluang perniagaan sebegini merupakan peluang yang sangat baik untuk usahawan baru.5 Profil pelanggan francais • • Pelanggan untuk hasil pisanag yang dikeluarkan akan dibeli semula oleh francaisor Harga belian semula yang telah ditetapkan oleh francaisor adalah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui iaitu RM1.7 Sebab-sebab ingin menjadi francaisi Synergy Farm • Latarbelakang francaisor Francaisor mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam perladangan secara komersil dan mampu membuktikan unjuran pulangan yang bakal diperolehi. • Setiap hasil keluaran yang telah diproses dan dibungkus akan dihantar ke francaisor.10 bagi gred A untuk pasaran ekspot.6 Sebab-sebab memilih francais • Sistem perniagaan francais telah terbukti berdaya saing dan telah lama bertapak di negara barat. 3. Manakala off-grade ialah RM0.

• • • yang mana setiap francaisi Di dalam 100 hektar ladang ini akan disediakan satu pusat pengumpulan dan pemprosesan. • Pemasaran kaedah belian-balik Francaisor menjanjikan belian semula untuk semua hasil pisang yang dikeluarkan dibeli olehnya. Francaisor mendapatkan tanah seluas 100 hektar dan tanah ini dibahagikan kepada 10 francaisi memperolehi 10 hektor. 3.8 Ciri-ciri Pemilihan Lokasi • • Lokasi yang dipilih adalah atas bantuan francaisor yang mana ianya mengamalkan sisitem kelompok.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Penyelidikan dan Pembangunan Francaisor melabur sejumlah wang yang besar bagi menjalankan penyelidikan bagi mendapatkan hasil yang optimum berpanjangan. • Latihan dan sokongan yang berpanjangan Ini adalah penting bagi usahawan baru untuk memastikan pengetahuan dan kemahiran sentiasa dikemaskini bagi menghadapi cabaran hari depan. • Pulangan yang menarik Pelaburan yang dibuat untuk perniagaan ini mengunjurkan pulangan yang menarik pada setiap kali pisang dituai. Lokasi terletak di …………. yang mana lokasi ini terletak tidak telalu jauh dari francaisor. Kadar sewa bulanan adalah RM Disediakan oleh Company name (123456-A) 11 .

pesaing bagi francaisor ialah pisang jenama Montel yang ditanam di Johor. PENILAIAN PASARAN 4. 4. Persaingan sihat yang wujud hanyalah stiap francaisi perlu memastikan pisang yang dihasilkan adalah dalam kadar maksimum. Tiada persaingan harga Namun begitu.1 Hak Kewilayahan • Tiada hak kewilayahan diberikan kepada francaisi kerana francaisi hanya berhak menjalankan operasi perladangan di kawasan yang telah dipilih sahaja. Disediakan oleh Company name (123456-A) 12 .2 Butiran persaingan • • • • Persaing yang terdekat ialah francaisi-francaisi yang berada dalam lingkungan 100 hektar itu sahaja.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 4.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5. • • Francaisor membina jaringan perniagaan dengan negara-negara luar untuk mengukuhkan hubungan perniagaan dengan pasaran sasaran. pengeluaran dijamin pembeliannya oleh pihak francaisor. 5. Perjanjian ini dimeterai selama 5 tahun. event turut membantu dalam menghebohkan kehadiran pisang Cavendish dalam pasaran. perhubungan awam (PR) juga turut memainkan peranan untuk mendapatkan jaringan perniagaan. Manakala offgrade ialah RM0. Satu perjanjian dibuat di antara francaisi dan francaisor yang menyatakan kuantiti dan harga yang dipersetujui mengikut gred iaitu RM 1.3 Perancangan pemasaran francaisi • • Bagi pihak francaisi. RM1.00 untuk gred B bagi pasaran domestik.20 untuk gred A bagi pasaran domestic. pakatan dengan FAMA juga turut dibuat untuk memastikan pisang dapat dijual dalam pasaran domestik.65 bagi pasaran domestik. Disediakan oleh Company name (123456-A) 13 . conference.2 Perancangan pemasaran francaisor • Peranan francaisor mempromosikan jenama pisang ini ke pasaran China. RANCANGAN PEMASARAN 5. Selain itu. Singapura dan Timur Tengah melalui pakatan stategik dan hasil pisang yang berkualiti tinggi.10 untuk gred A bagi pasaran ekspot. Peranan media dan juga perhubungan awam seperti press release.1 Ringkasan pemasaran • • • Promosi dan pengiklanan merupakan aspek penting untuk memperkenalkan jenama pisang ini ke pasaran. • Francaisi akan cuba mencari kaedah untuk menghasilkan barangan pengguna menggunakan hasil pisang. FAMA juga memberi jaminan untuk belian semula ke atas semua hasil tanaman pisang. Dalam pada masa yang sama. 5. FAMA memberikan jaminan sekiranya berlaku bencana alam ke atas ladang. RM1.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Francaisi juga akan mencari peluang untuk mengguna-pakai hasil-hasil sampingan yag dihasilkan dari penanaman pisang seperti daun. PENGURUSAN 6. pihak pengarah syarikat sendiri adalah orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan ini. batang dan jantung pisang 6.3 Kumpulan pengurusan PENGARAH SETIAUSAHA SYARIKAT PEMEGANG SYER PENGURUS Disediakan oleh OPERASI Company name (123456-A) AKAUN & PENTADBIRAN 14 .1 Ringkasan pengurusan • Dalam aspek pengurusan. 6.2 Struktur organisasi PENGURUS PENYELIA AKAUN & PENTADBIRAN LADANG PEMPROSESAN 6.

menggred. pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Menyelia tugasan pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Mengkoordiansi tugas-tugas di ladang. ianya terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu : • • • Operasi Pemasaran Penyelidikan dan Pembangunan 6. Di bawah pengurusan syarikat.4 Perancangan kakitangan • Berikut adalah senarai deskripsi tugas bagi kakitangan perniagaan ini : Bil 1. membaja dan sebagainya • Terlibat dalam proses membersih. menyiram. Menguruskan akaun dan hal pentadbiran syarikat • Melaksanakan tugas-tugas di ladang seperti menanam.1 Operasi Bahagian operasi meliputi tugas-tugas seperti berikut : Pengurusan Ladang Sumber Manusia 6. Jawatan Pengurus Ladang Penyelia Kerani Pekerja Ladang Pekerja Pemprosesan 6. 7.2 Pemasaran Bahagian pemasaran pula terbahagi kepada : • • • • Promosi Perhubungan Awam Disediakan oleh Company name (123456-A) 15 .5 Bil Pekerja 1 Tugas dan Tanggungjawab Mengurus tugas-tugas di ladang • Mengawasi penyelia.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 6. 5.5. 6.5. melabel dan membungkus 3. 1 1 15 5 Pengalaman pengurusan francaisor Pihak francaisor mempunyai pengalaman yang luas dalam aspek pengurusan.

Tanpa kawalan kewangan yang tersusun.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Pengurusan Francais 6.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.4 Penyata aliran kewangan 7.6 Statistik utama francaisor Tiada 7.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.2 7.5 Penyata untung rugi 7.5.1 Ringkasan kewangan Kewangan adalah aspek terpenting dalam menjalankan sesuatu perniagaan.6 • Cadangan pembayaran balik pinjaman Rujuk lampiran Disediakan oleh Company name (123456-A) 16 . PRO FORMA KEWANGAN 7.5. 7.2 • Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Rujuk lampiran 7.3 • Penyelidikan dan Pembangunan Bahagian penyelidikan dan pembangunan pula terbahagi kepada : Penyelidikan tisu kultur 6.3 Perincian aliran tunai projek • Rujuk Lampiran 7. sesebuah perniagaan itu pastinya akan mudah mengalami kerugian walaupun telah beroperasi dalam jangkamasa yang panjang.4.4.5.2 7.

BUTIR-BUTIR PENJAMIN Nama No KP Alamat No Tel Tarikh lahir Umur Pekerjaan Alamat Majikan : : : : : : : : Gaji : RM 9. pihak syarikat amat berharap perladangan francais komersil ini berdaya saing dan mampu mneyumbangkan pada pembangunan perniagaan tani khususnya dan menyumbang pada pembangunan ekonomi negara amnya. Sistem perniagaan francais merupakan kaedah perniagaan yang berdaya saing dana mampu menghasilkan usahawan yang berjaya. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. Disediakan oleh Company name (123456-A) 17 .Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 7.7 7.8 • 41 bulan Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 8. Syarikat menjadikan francaisor sebagai pemberi peluang yang membuka peluang kepada francaisi untuk samasama menikmati dan mengalami keuntungan dan faedah bersama.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 10. LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful