CTHRPFrancais.doc

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan

Lebih banyak kertas kerja perniagaan di http://kertaskerjaku.blogspot.com/

RANCANGAN PERNIAGAAN FRANCAIS
Synergy Farm Sdn Bhd

DISEDIAKAN OLEH ………………………………. UNTUK: COMPANY NAME (123456-A)

TARIKH

Disediakan oleh Company name (123456-A)

1

10 Ringkasan Francaisi Maklumat syarikat Misi Produk dan perkhidmatan Lokasi dan kawasan Pengurusan Objektif perniagaan Status perniagaan Status kewangan Kesimpulan / Justifikasi 3.3 5.6 4. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan KANDUNGAN FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN 1.4 4.2 4.7 2.5 2.1 4.2 3. Ringkasan perniagaan francais Latarbelakang perniagaan francais Analisa industri francais Produk dan perkhidmatan francais Profil pelanggan francais Sebab-sebab memilih francais PENILAIAN PASARAN 4.5 3.3 2.1 5.4 Ringkasan pemasaran Perancangan pemasaran francaisor Perancangan pemasaran francaisi Belanjawan pasaran dan pelan pengiklanan 2 Disediakan oleh Company name (123456-A) .2 2.2 5.6 2. RANCANGAN PEMASARAN 5. RINGKASAN PERNIAGAAN 2.4 3.3 4.8 2.4 2.1 2. PERNIAGAAN FRANCAIS.1 3. SECARA KESELURUHAN 3.3 3.9 2.5 Hak Kewilayahan Butiran pasaran Saiz dan trend pasaran Butiran persaingan Syer pasaran 5.

2 Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.7 Cadangan pembiayaan projek Cadangan pembayaran balik pinjaman Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 7. KESIMPULAN 9.2 7.4 Ringkasan kewangan Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Perincian alir tunai projek Penyata aliran kewangan 7.2 6.5.9 8. PENGURUSAN 6.4.6 Ringkasan pengurusan Struktur organisasi Kumpulan pengurusan Perancangan kakitangan Pengalaman pengurusan francaisor Statistik utama francaisor 7.5 Penyata untung rugi 7.1 7.5 6.5 Kekuatan dan unjuran jualan 6.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5. PRO FORMA KEWANGAN 7.3 6.4.5.3 7.6 7.8 7.1 7.4 6.2 7. LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 3 .1 6.1 7.

Potensi perniagaan ini amat baik kerana permintaan pisang adalah tinggi. Tambahan pula.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 1. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF Perniagaan yang akan dijalankan adalah perladangan pisang secara francais daripada Synergy Farm (M) Sdn Bhd. pemprosesan. penyelenggaraan. bidang agrikultur mendapat galakan padu dari kerajaan. Disediakan oleh Company name (123456-A) 4 . Pisang akan mula diekspot ke China bermula tahun 2007. 000 dari Perbadanan Nasional Berhad. Peranan francaisi adalah terlibat secara langsung dalam penanaman. Manakala proses pemasaran dijalankan oleh francaisor di mana setiap hasil yang dikeluarkan oleh francaisi akan dibeli balik oleh francaisor untuk diekspot ke luar negara. pengeluaran. Syarikat merupakan pemegang lesen fracais dari francaisor. Dalam masa yang sama. Aktiviti yang akan dijalankan ialah pembangunan tanaman. Jenis pisang yang ditanam ialah Cavendish dan ianya ditumpukan untuk pasaran ekspot. Juga kertas kerja ini merupakan garis panduan pelaksanaan projek baru kepada syarikat dalam mencapai objektif. pasaran sasaran yang telah dikenalpasti ialah Singapura. pembungkusan dan penghantaran pisang. negara Timur Tengah dan Hong Kong. penyelenggaraan dan pemprosesan pisang. Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan sebanyak RM 500. Juga. penglibatan bumiputra dalam perladangan pisang secara komersil amat kurang.

1.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 2. Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : Kursus yang dihadiri : Kursus Usahawan Francais Siswazah Butir-butir Peribadi (Pengarah 2) 1. 8. 11. Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : 5 Disediakan oleh Company name (123456-A) . 2. 10. 8. 4. 2.1.2 Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No. 9. RINGKASAN PERNIAGAAN 2. 5. 2. 12. 10. 13. 9. 3. 4. 6. 3. 5.1 Ringkasan Francaisi 2.1 Butir-butir Peribadi (Pengarah 1) 1. 6. 7. 7.

12. 2.2.2 Butir-butir Akaun Syarikat : 2. 6. 7.2. Pendaftaran Jenis Syarikat Alamat Berdaftar No Telefon/ Fax : : : : : Setiausaha Syarikat : Pegangan Saham 1.3 Misi • Memasarkan pisang berjenama Tropicoast 6 Disediakan oleh Company name (123456-A) .2 Butir-butir Saham Syarikat: Modal Dibenarkan Modal Berbayar : RM : RM 2. Nama Syarikat No.2 Maklumat syarikat 2. 4. 5. Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 11. 3. 2.2.1 Butir-butir syarikat 1. : 2.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Mengeluarkan hasil pengeluaran yang optimum di samping mendaptkan keuntungan yang maksimum.6 Pengurusan Pihak pengurusan terdiri dari: 2. 2.10 Kesimpulan / Justifikasi • Disediakan oleh Company name (123456-A) Tiada 7 .8 Status perniagaan • • Syarikat tidak pernah menguruskan perniagaan sebelum ini. 2.4 Produk dan perkhidmatan Perniagaan ini menawarkan: • • Pisang berjenama tropicoast. Perladangan pisang yang sistematik 2. 2.9 Status kewangan • Modal perniagaan syarikat sebanyak 10% adalah daripada sumbangan pengarah dan bakinya sebanyak 90% adalah daripada pinjaman.5 Lokasi dan kawasan • Kawasan yang dicadangkan ialah di ……. 2. Namun begitu.7 Objektif perniagaan • • • • Mencatat keuntungan yang maksimum Menghasilkan pengeluaran pisang yang optimum Menyumbang kepada kebajikan komuniti setempat Memahami selok-belok perniagaan francais yang mungkin dapat membantu francaisi adaptasi ke arah menjadi seorang francaisor di masa depan. pengurus mempunyai pengalaman dalam perniagaan selama 4 tahun sebelum ini. 2.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. Membawa nama Tropicoast untuk pisang yang dihasilkan.1 Ringkasan perniagaan francais • • Francaisor telah memulakan operasi pada Jun 2002 di Ara Kuda. Pulau Pinang dan diasaskan oleh Datuk Dr Zainuddin Wazir. Mula mendapat idea dari China. • Berjaya meyakinkan Kementerian Pembangunan Usahawan yang mana telah meluluskan Lesen Perniagaan Francais iaitu francais perladangan pertama di Malaysia. Disediakan oleh Company name (123456-A) 8 . SECARA KESELURUHAN 3.2 Latarbelakang perniagaan francais • • • Produk utama ialah pisang Cavendish Menitikberatkan R&D untuk mendapatkan hasil yang optimum dan juga sebagai persediaan di masa hadapan. Telah mendapat Sijil ISO 9001-2000 dan Ladang Tebaik pada tahun 2005. menanam dan mengekspot kembali ke China. • 3. PERNIAGAAN FRANCAIS. Membuat kajian tentang tisu kultur yang didatangkan dari China.

Mengukuhkan strategi Meningkatkan pemasaran bagi meluaskan keberkesanan syer pasaran. Harga yang ditawarkan Masih boleh dipertikaikan LUARAN Peluang • Permintaan yang tinggi dari negara luar.P. posisi syarikat. • • Disediakan oleh Company name (123456-A) 9 . • Bencana alam Menggunakan kaedah yang Memantau faktor-faktor efektif bagi menghasilkan yang dapat menggugat pengeluaran yang optimum.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3.4 Produk dan perkhidmatan francais • Perniagaan ini menawarkan pisang berjenama Tropicoast Sistem perladangan yang sistematik Aktiviti perladangan yang terdiri dari penanaman. 3. yang efisien pengurusan Ancaman • Harga minyak dunia yang tidak stabil. Pengurusan ladang yang cekap. • Serangga perosak dan penyakit. penyelenggaraan pemprosesan dan pembungkusan pisang sebelum dijual kembali kepada francaisor. • Malaysia sebagai Hub Halal. • Kepadatan penduduk. • Mempunyai sokongan R&D daripada francaisor.3 Analisa industri francais Kekuatan DALAMAN • • • Hubungan perniagaan • yang baik dengan negara luar. • Iklim politik negara pasaran sasaran.O. Kelemahan Pekerja yang tidak ikut S. • Galakan dari kerajaan.

Disediakan oleh Company name (123456-A) 10 . Pengeluaran secara pukal dapat meminimakan kos pengeluaran pada francaisi.6 Sebab-sebab memilih francais • Sistem perniagaan francais telah terbukti berdaya saing dan telah lama bertapak di negara barat.20 bagi gred A untuk pasaran domestik. • Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif. • Setiap hasil keluaran yang telah diproses dan dibungkus akan dihantar ke francaisor.10 bagi gred A untuk pasaran ekspot. Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif. Di Malaysia ianya sedang berkembang pesat yang mana peluang perniagaan sebegini merupakan peluang yang sangat baik untuk usahawan baru. 3.00 bagi gred B untuk pasaran domestik. Manakala off-grade ialah RM0.7 Sebab-sebab ingin menjadi francaisi Synergy Farm • Latarbelakang francaisor Francaisor mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam perladangan secara komersil dan mampu membuktikan unjuran pulangan yang bakal diperolehi.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • • Pisang yang telah digred dan dibungkus akan dihantar kepada francaisor bagi tujuan pasaran ekspot. • • Bantuan memulakan perniagaan yang komprehensif dari francaisor yang berpengalaman dan mempunyai sistem yang berjaya secara tidak langsung dapat membantu usahawan baru tentang selok-belok perniagaan. 3.5 Profil pelanggan francais • • Pelanggan untuk hasil pisanag yang dikeluarkan akan dibeli semula oleh francaisor Harga belian semula yang telah ditetapkan oleh francaisor adalah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui iaitu RM1. 3. RM1. RM1.65 bagi pasaran domestik.

Kadar sewa bulanan adalah RM Disediakan oleh Company name (123456-A) 11 .Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Penyelidikan dan Pembangunan Francaisor melabur sejumlah wang yang besar bagi menjalankan penyelidikan bagi mendapatkan hasil yang optimum berpanjangan.8 Ciri-ciri Pemilihan Lokasi • • Lokasi yang dipilih adalah atas bantuan francaisor yang mana ianya mengamalkan sisitem kelompok. • Pemasaran kaedah belian-balik Francaisor menjanjikan belian semula untuk semua hasil pisang yang dikeluarkan dibeli olehnya. Lokasi terletak di …………. Francaisor mendapatkan tanah seluas 100 hektar dan tanah ini dibahagikan kepada 10 francaisi memperolehi 10 hektor. • Pulangan yang menarik Pelaburan yang dibuat untuk perniagaan ini mengunjurkan pulangan yang menarik pada setiap kali pisang dituai. yang mana lokasi ini terletak tidak telalu jauh dari francaisor. 3. • Latihan dan sokongan yang berpanjangan Ini adalah penting bagi usahawan baru untuk memastikan pengetahuan dan kemahiran sentiasa dikemaskini bagi menghadapi cabaran hari depan. • • • yang mana setiap francaisi Di dalam 100 hektar ladang ini akan disediakan satu pusat pengumpulan dan pemprosesan.

4.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 4. PENILAIAN PASARAN 4. Persaingan sihat yang wujud hanyalah stiap francaisi perlu memastikan pisang yang dihasilkan adalah dalam kadar maksimum.1 Hak Kewilayahan • Tiada hak kewilayahan diberikan kepada francaisi kerana francaisi hanya berhak menjalankan operasi perladangan di kawasan yang telah dipilih sahaja. Tiada persaingan harga Namun begitu. Disediakan oleh Company name (123456-A) 12 . pesaing bagi francaisor ialah pisang jenama Montel yang ditanam di Johor.2 Butiran persaingan • • • • Persaing yang terdekat ialah francaisi-francaisi yang berada dalam lingkungan 100 hektar itu sahaja.

RM1. RANCANGAN PEMASARAN 5. Peranan media dan juga perhubungan awam seperti press release. event turut membantu dalam menghebohkan kehadiran pisang Cavendish dalam pasaran.3 Perancangan pemasaran francaisi • • Bagi pihak francaisi. conference.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5. Perjanjian ini dimeterai selama 5 tahun.20 untuk gred A bagi pasaran domestic.1 Ringkasan pemasaran • • • Promosi dan pengiklanan merupakan aspek penting untuk memperkenalkan jenama pisang ini ke pasaran.65 bagi pasaran domestik. • Francaisi akan cuba mencari kaedah untuk menghasilkan barangan pengguna menggunakan hasil pisang.00 untuk gred B bagi pasaran domestik. Selain itu. FAMA juga memberi jaminan untuk belian semula ke atas semua hasil tanaman pisang. Singapura dan Timur Tengah melalui pakatan stategik dan hasil pisang yang berkualiti tinggi.10 untuk gred A bagi pasaran ekspot. pengeluaran dijamin pembeliannya oleh pihak francaisor. perhubungan awam (PR) juga turut memainkan peranan untuk mendapatkan jaringan perniagaan. • • Francaisor membina jaringan perniagaan dengan negara-negara luar untuk mengukuhkan hubungan perniagaan dengan pasaran sasaran. RM1. FAMA memberikan jaminan sekiranya berlaku bencana alam ke atas ladang. 5. Dalam pada masa yang sama. Disediakan oleh Company name (123456-A) 13 . Manakala offgrade ialah RM0. pakatan dengan FAMA juga turut dibuat untuk memastikan pisang dapat dijual dalam pasaran domestik. Satu perjanjian dibuat di antara francaisi dan francaisor yang menyatakan kuantiti dan harga yang dipersetujui mengikut gred iaitu RM 1.2 Perancangan pemasaran francaisor • Peranan francaisor mempromosikan jenama pisang ini ke pasaran China. 5.

pihak pengarah syarikat sendiri adalah orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan ini. batang dan jantung pisang 6. 6. PENGURUSAN 6.3 Kumpulan pengurusan PENGARAH SETIAUSAHA SYARIKAT PEMEGANG SYER PENGURUS Disediakan oleh OPERASI Company name (123456-A) AKAUN & PENTADBIRAN 14 .1 Ringkasan pengurusan • Dalam aspek pengurusan.2 Struktur organisasi PENGURUS PENYELIA AKAUN & PENTADBIRAN LADANG PEMPROSESAN 6.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Francaisi juga akan mencari peluang untuk mengguna-pakai hasil-hasil sampingan yag dihasilkan dari penanaman pisang seperti daun.

1 Operasi Bahagian operasi meliputi tugas-tugas seperti berikut : Pengurusan Ladang Sumber Manusia 6. 7. Jawatan Pengurus Ladang Penyelia Kerani Pekerja Ladang Pekerja Pemprosesan 6.2 Pemasaran Bahagian pemasaran pula terbahagi kepada : • • • • Promosi Perhubungan Awam Disediakan oleh Company name (123456-A) 15 . pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Menyelia tugasan pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Mengkoordiansi tugas-tugas di ladang. 6.5 Bil Pekerja 1 Tugas dan Tanggungjawab Mengurus tugas-tugas di ladang • Mengawasi penyelia.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 6. 1 1 15 5 Pengalaman pengurusan francaisor Pihak francaisor mempunyai pengalaman yang luas dalam aspek pengurusan. ianya terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu : • • • Operasi Pemasaran Penyelidikan dan Pembangunan 6. menggred. melabel dan membungkus 3.5. Di bawah pengurusan syarikat.4 Perancangan kakitangan • Berikut adalah senarai deskripsi tugas bagi kakitangan perniagaan ini : Bil 1. menyiram. 5.5. membaja dan sebagainya • Terlibat dalam proses membersih. Menguruskan akaun dan hal pentadbiran syarikat • Melaksanakan tugas-tugas di ladang seperti menanam.

3 Perincian aliran tunai projek • Rujuk Lampiran 7.2 7.3 • Penyelidikan dan Pembangunan Bahagian penyelidikan dan pembangunan pula terbahagi kepada : Penyelidikan tisu kultur 6.2 • Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Rujuk lampiran 7.5 Penyata untung rugi 7.6 Statistik utama francaisor Tiada 7. PRO FORMA KEWANGAN 7.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Pengurusan Francais 6.4.4 Penyata aliran kewangan 7.5.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7. sesebuah perniagaan itu pastinya akan mudah mengalami kerugian walaupun telah beroperasi dalam jangkamasa yang panjang.6 • Cadangan pembayaran balik pinjaman Rujuk lampiran Disediakan oleh Company name (123456-A) 16 .2 7.1 Ringkasan kewangan Kewangan adalah aspek terpenting dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Tanpa kawalan kewangan yang tersusun.5.4.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.5. 7.

7 7. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. Syarikat menjadikan francaisor sebagai pemberi peluang yang membuka peluang kepada francaisi untuk samasama menikmati dan mengalami keuntungan dan faedah bersama.8 • 41 bulan Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 8. pihak syarikat amat berharap perladangan francais komersil ini berdaya saing dan mampu mneyumbangkan pada pembangunan perniagaan tani khususnya dan menyumbang pada pembangunan ekonomi negara amnya. Sistem perniagaan francais merupakan kaedah perniagaan yang berdaya saing dana mampu menghasilkan usahawan yang berjaya. Disediakan oleh Company name (123456-A) 17 .Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 7. BUTIR-BUTIR PENJAMIN Nama No KP Alamat No Tel Tarikh lahir Umur Pekerjaan Alamat Majikan : : : : : : : : Gaji : RM 9.

LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 18 .Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful