Kertas Kerja Rancangan Perniagaan

Lebih banyak kertas kerja perniagaan di http://kertaskerjaku.blogspot.com/

RANCANGAN PERNIAGAAN FRANCAIS
Synergy Farm Sdn Bhd

DISEDIAKAN OLEH ………………………………. UNTUK: COMPANY NAME (123456-A)

TARIKH

Disediakan oleh Company name (123456-A)

1

5 Hak Kewilayahan Butiran pasaran Saiz dan trend pasaran Butiran persaingan Syer pasaran 5.2 2.6 4.6 2.9 2.3 3.8 2.4 2.4 4.3 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan KANDUNGAN FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN 1.1 5.5 2.1 4.3 5. RINGKASAN PERNIAGAAN 2.3 4.1 2.2 5.10 Ringkasan Francaisi Maklumat syarikat Misi Produk dan perkhidmatan Lokasi dan kawasan Pengurusan Objektif perniagaan Status perniagaan Status kewangan Kesimpulan / Justifikasi 3.4 Ringkasan pemasaran Perancangan pemasaran francaisor Perancangan pemasaran francaisi Belanjawan pasaran dan pelan pengiklanan 2 Disediakan oleh Company name (123456-A) . PERNIAGAAN FRANCAIS.4 3.7 2. Ringkasan perniagaan francais Latarbelakang perniagaan francais Analisa industri francais Produk dan perkhidmatan francais Profil pelanggan francais Sebab-sebab memilih francais PENILAIAN PASARAN 4.2 4.1 3. RANCANGAN PEMASARAN 5.2 3. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF 2. SECARA KESELURUHAN 3.5 3.

4.1 7.7 Cadangan pembiayaan projek Cadangan pembayaran balik pinjaman Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 7. LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 3 .5 Kekuatan dan unjuran jualan 6.2 Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.1 7.6 Ringkasan pengurusan Struktur organisasi Kumpulan pengurusan Perancangan kakitangan Pengalaman pengurusan francaisor Statistik utama francaisor 7.5 6.4 6.6 7.9 8.3 6.8 7.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5.4 Ringkasan kewangan Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Perincian alir tunai projek Penyata aliran kewangan 7.2 7. KESIMPULAN 9.1 7.1 6.3 7.5.5 Penyata untung rugi 7.4. PRO FORMA KEWANGAN 7. PENGURUSAN 6.2 6.2 7.5.

pengeluaran. Syarikat merupakan pemegang lesen fracais dari francaisor. Manakala proses pemasaran dijalankan oleh francaisor di mana setiap hasil yang dikeluarkan oleh francaisi akan dibeli balik oleh francaisor untuk diekspot ke luar negara. pembungkusan dan penghantaran pisang. 000 dari Perbadanan Nasional Berhad. Juga. Dalam masa yang sama. Disediakan oleh Company name (123456-A) 4 . Juga kertas kerja ini merupakan garis panduan pelaksanaan projek baru kepada syarikat dalam mencapai objektif. penglibatan bumiputra dalam perladangan pisang secara komersil amat kurang. Jenis pisang yang ditanam ialah Cavendish dan ianya ditumpukan untuk pasaran ekspot. Tambahan pula. pemprosesan.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 1. penyelenggaraan dan pemprosesan pisang. Potensi perniagaan ini amat baik kerana permintaan pisang adalah tinggi. Peranan francaisi adalah terlibat secara langsung dalam penanaman. bidang agrikultur mendapat galakan padu dari kerajaan. penyelenggaraan. Aktiviti yang akan dijalankan ialah pembangunan tanaman. Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan sebanyak RM 500. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF Perniagaan yang akan dijalankan adalah perladangan pisang secara francais daripada Synergy Farm (M) Sdn Bhd. pasaran sasaran yang telah dikenalpasti ialah Singapura. negara Timur Tengah dan Hong Kong. Pisang akan mula diekspot ke China bermula tahun 2007.

4. 2. 4.2 Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No.1 Butir-butir Peribadi (Pengarah 1) 1. RINGKASAN PERNIAGAAN 2. 7. Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : 5 Disediakan oleh Company name (123456-A) . 8.1. 2. 12. 9. 3.1 Ringkasan Francaisi 2. 6. 5. 10. 3. 13. 11. 10. 5. 9. 6. 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 2. 8. 7.1. Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : Kursus yang dihadiri : Kursus Usahawan Francais Siswazah Butir-butir Peribadi (Pengarah 2) 1.

: 2.2.2 Butir-butir Saham Syarikat: Modal Dibenarkan Modal Berbayar : RM : RM 2. 5.3 Misi • Memasarkan pisang berjenama Tropicoast 6 Disediakan oleh Company name (123456-A) .2 Butir-butir Akaun Syarikat : 2. 3. Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : 2. 2. 12. 7.2 Maklumat syarikat 2. Pendaftaran Jenis Syarikat Alamat Berdaftar No Telefon/ Fax : : : : : Setiausaha Syarikat : Pegangan Saham 1.2. 4.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 11. Nama Syarikat No.1 Butir-butir syarikat 1.2. 2. 6.

4 Produk dan perkhidmatan Perniagaan ini menawarkan: • • Pisang berjenama tropicoast.8 Status perniagaan • • Syarikat tidak pernah menguruskan perniagaan sebelum ini.5 Lokasi dan kawasan • Kawasan yang dicadangkan ialah di ……. pengurus mempunyai pengalaman dalam perniagaan selama 4 tahun sebelum ini. Perladangan pisang yang sistematik 2. 2. Namun begitu.6 Pengurusan Pihak pengurusan terdiri dari: 2.9 Status kewangan • Modal perniagaan syarikat sebanyak 10% adalah daripada sumbangan pengarah dan bakinya sebanyak 90% adalah daripada pinjaman.10 Kesimpulan / Justifikasi • Disediakan oleh Company name (123456-A) Tiada 7 . 2. 2. 2. 2.7 Objektif perniagaan • • • • Mencatat keuntungan yang maksimum Menghasilkan pengeluaran pisang yang optimum Menyumbang kepada kebajikan komuniti setempat Memahami selok-belok perniagaan francais yang mungkin dapat membantu francaisi adaptasi ke arah menjadi seorang francaisor di masa depan.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Mengeluarkan hasil pengeluaran yang optimum di samping mendaptkan keuntungan yang maksimum.

Membawa nama Tropicoast untuk pisang yang dihasilkan. menanam dan mengekspot kembali ke China. • 3.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. Disediakan oleh Company name (123456-A) 8 . Pulau Pinang dan diasaskan oleh Datuk Dr Zainuddin Wazir. PERNIAGAAN FRANCAIS. • Berjaya meyakinkan Kementerian Pembangunan Usahawan yang mana telah meluluskan Lesen Perniagaan Francais iaitu francais perladangan pertama di Malaysia. Mula mendapat idea dari China. Membuat kajian tentang tisu kultur yang didatangkan dari China. SECARA KESELURUHAN 3.2 Latarbelakang perniagaan francais • • • Produk utama ialah pisang Cavendish Menitikberatkan R&D untuk mendapatkan hasil yang optimum dan juga sebagai persediaan di masa hadapan.1 Ringkasan perniagaan francais • • Francaisor telah memulakan operasi pada Jun 2002 di Ara Kuda. Telah mendapat Sijil ISO 9001-2000 dan Ladang Tebaik pada tahun 2005.

• Serangga perosak dan penyakit. • Bencana alam Menggunakan kaedah yang Memantau faktor-faktor efektif bagi menghasilkan yang dapat menggugat pengeluaran yang optimum. yang efisien pengurusan Ancaman • Harga minyak dunia yang tidak stabil.4 Produk dan perkhidmatan francais • Perniagaan ini menawarkan pisang berjenama Tropicoast Sistem perladangan yang sistematik Aktiviti perladangan yang terdiri dari penanaman. • Mempunyai sokongan R&D daripada francaisor. posisi syarikat.3 Analisa industri francais Kekuatan DALAMAN • • • Hubungan perniagaan • yang baik dengan negara luar. • Galakan dari kerajaan. 3. • Malaysia sebagai Hub Halal. Mengukuhkan strategi Meningkatkan pemasaran bagi meluaskan keberkesanan syer pasaran. • • Disediakan oleh Company name (123456-A) 9 . Pengurusan ladang yang cekap.O.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. • Kepadatan penduduk.P. Kelemahan Pekerja yang tidak ikut S. Harga yang ditawarkan Masih boleh dipertikaikan LUARAN Peluang • Permintaan yang tinggi dari negara luar. • Iklim politik negara pasaran sasaran. penyelenggaraan pemprosesan dan pembungkusan pisang sebelum dijual kembali kepada francaisor.

5 Profil pelanggan francais • • Pelanggan untuk hasil pisanag yang dikeluarkan akan dibeli semula oleh francaisor Harga belian semula yang telah ditetapkan oleh francaisor adalah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui iaitu RM1. Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif. Disediakan oleh Company name (123456-A) 10 . Pengeluaran secara pukal dapat meminimakan kos pengeluaran pada francaisi. • Setiap hasil keluaran yang telah diproses dan dibungkus akan dihantar ke francaisor.7 Sebab-sebab ingin menjadi francaisi Synergy Farm • Latarbelakang francaisor Francaisor mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam perladangan secara komersil dan mampu membuktikan unjuran pulangan yang bakal diperolehi. 3. 3.00 bagi gred B untuk pasaran domestik. RM1. • Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif. • • Bantuan memulakan perniagaan yang komprehensif dari francaisor yang berpengalaman dan mempunyai sistem yang berjaya secara tidak langsung dapat membantu usahawan baru tentang selok-belok perniagaan. RM1. 3.20 bagi gred A untuk pasaran domestik.10 bagi gred A untuk pasaran ekspot.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • • Pisang yang telah digred dan dibungkus akan dihantar kepada francaisor bagi tujuan pasaran ekspot.6 Sebab-sebab memilih francais • Sistem perniagaan francais telah terbukti berdaya saing dan telah lama bertapak di negara barat. Di Malaysia ianya sedang berkembang pesat yang mana peluang perniagaan sebegini merupakan peluang yang sangat baik untuk usahawan baru.65 bagi pasaran domestik. Manakala off-grade ialah RM0.

• Pemasaran kaedah belian-balik Francaisor menjanjikan belian semula untuk semua hasil pisang yang dikeluarkan dibeli olehnya. • • • yang mana setiap francaisi Di dalam 100 hektar ladang ini akan disediakan satu pusat pengumpulan dan pemprosesan. yang mana lokasi ini terletak tidak telalu jauh dari francaisor. Kadar sewa bulanan adalah RM Disediakan oleh Company name (123456-A) 11 . • Latihan dan sokongan yang berpanjangan Ini adalah penting bagi usahawan baru untuk memastikan pengetahuan dan kemahiran sentiasa dikemaskini bagi menghadapi cabaran hari depan. 3. • Pulangan yang menarik Pelaburan yang dibuat untuk perniagaan ini mengunjurkan pulangan yang menarik pada setiap kali pisang dituai.8 Ciri-ciri Pemilihan Lokasi • • Lokasi yang dipilih adalah atas bantuan francaisor yang mana ianya mengamalkan sisitem kelompok. Francaisor mendapatkan tanah seluas 100 hektar dan tanah ini dibahagikan kepada 10 francaisi memperolehi 10 hektor. Lokasi terletak di ………….Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Penyelidikan dan Pembangunan Francaisor melabur sejumlah wang yang besar bagi menjalankan penyelidikan bagi mendapatkan hasil yang optimum berpanjangan.

1 Hak Kewilayahan • Tiada hak kewilayahan diberikan kepada francaisi kerana francaisi hanya berhak menjalankan operasi perladangan di kawasan yang telah dipilih sahaja. Persaingan sihat yang wujud hanyalah stiap francaisi perlu memastikan pisang yang dihasilkan adalah dalam kadar maksimum. 4. Tiada persaingan harga Namun begitu.2 Butiran persaingan • • • • Persaing yang terdekat ialah francaisi-francaisi yang berada dalam lingkungan 100 hektar itu sahaja. pesaing bagi francaisor ialah pisang jenama Montel yang ditanam di Johor. PENILAIAN PASARAN 4. Disediakan oleh Company name (123456-A) 12 .Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 4.

Perjanjian ini dimeterai selama 5 tahun. • Francaisi akan cuba mencari kaedah untuk menghasilkan barangan pengguna menggunakan hasil pisang. pakatan dengan FAMA juga turut dibuat untuk memastikan pisang dapat dijual dalam pasaran domestik. Selain itu.10 untuk gred A bagi pasaran ekspot. Manakala offgrade ialah RM0. perhubungan awam (PR) juga turut memainkan peranan untuk mendapatkan jaringan perniagaan.3 Perancangan pemasaran francaisi • • Bagi pihak francaisi.1 Ringkasan pemasaran • • • Promosi dan pengiklanan merupakan aspek penting untuk memperkenalkan jenama pisang ini ke pasaran.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5. Disediakan oleh Company name (123456-A) 13 . RANCANGAN PEMASARAN 5. event turut membantu dalam menghebohkan kehadiran pisang Cavendish dalam pasaran.00 untuk gred B bagi pasaran domestik. Singapura dan Timur Tengah melalui pakatan stategik dan hasil pisang yang berkualiti tinggi. Satu perjanjian dibuat di antara francaisi dan francaisor yang menyatakan kuantiti dan harga yang dipersetujui mengikut gred iaitu RM 1. pengeluaran dijamin pembeliannya oleh pihak francaisor. • • Francaisor membina jaringan perniagaan dengan negara-negara luar untuk mengukuhkan hubungan perniagaan dengan pasaran sasaran. Dalam pada masa yang sama. Peranan media dan juga perhubungan awam seperti press release. RM1. 5.65 bagi pasaran domestik.20 untuk gred A bagi pasaran domestic. FAMA memberikan jaminan sekiranya berlaku bencana alam ke atas ladang. FAMA juga memberi jaminan untuk belian semula ke atas semua hasil tanaman pisang. 5. conference.2 Perancangan pemasaran francaisor • Peranan francaisor mempromosikan jenama pisang ini ke pasaran China. RM1.

PENGURUSAN 6.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Francaisi juga akan mencari peluang untuk mengguna-pakai hasil-hasil sampingan yag dihasilkan dari penanaman pisang seperti daun.2 Struktur organisasi PENGURUS PENYELIA AKAUN & PENTADBIRAN LADANG PEMPROSESAN 6. pihak pengarah syarikat sendiri adalah orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan ini.3 Kumpulan pengurusan PENGARAH SETIAUSAHA SYARIKAT PEMEGANG SYER PENGURUS Disediakan oleh OPERASI Company name (123456-A) AKAUN & PENTADBIRAN 14 . batang dan jantung pisang 6.1 Ringkasan pengurusan • Dalam aspek pengurusan. 6.

menyiram. pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Menyelia tugasan pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Mengkoordiansi tugas-tugas di ladang. 5.4 Perancangan kakitangan • Berikut adalah senarai deskripsi tugas bagi kakitangan perniagaan ini : Bil 1. Di bawah pengurusan syarikat. 7. melabel dan membungkus 3.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 6.5. Menguruskan akaun dan hal pentadbiran syarikat • Melaksanakan tugas-tugas di ladang seperti menanam.5. Jawatan Pengurus Ladang Penyelia Kerani Pekerja Ladang Pekerja Pemprosesan 6. membaja dan sebagainya • Terlibat dalam proses membersih.2 Pemasaran Bahagian pemasaran pula terbahagi kepada : • • • • Promosi Perhubungan Awam Disediakan oleh Company name (123456-A) 15 .5 Bil Pekerja 1 Tugas dan Tanggungjawab Mengurus tugas-tugas di ladang • Mengawasi penyelia.1 Operasi Bahagian operasi meliputi tugas-tugas seperti berikut : Pengurusan Ladang Sumber Manusia 6. 6. menggred. ianya terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu : • • • Operasi Pemasaran Penyelidikan dan Pembangunan 6. 1 1 15 5 Pengalaman pengurusan francaisor Pihak francaisor mempunyai pengalaman yang luas dalam aspek pengurusan.

5. sesebuah perniagaan itu pastinya akan mudah mengalami kerugian walaupun telah beroperasi dalam jangkamasa yang panjang. PRO FORMA KEWANGAN 7.5.4.2 • Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Rujuk lampiran 7.6 Statistik utama francaisor Tiada 7.3 Perincian aliran tunai projek • Rujuk Lampiran 7. 7.4 Penyata aliran kewangan 7.4.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.1 Ringkasan kewangan Kewangan adalah aspek terpenting dalam menjalankan sesuatu perniagaan.3 • Penyelidikan dan Pembangunan Bahagian penyelidikan dan pembangunan pula terbahagi kepada : Penyelidikan tisu kultur 6.5 Penyata untung rugi 7.2 7.2 7.5. Tanpa kawalan kewangan yang tersusun.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Pengurusan Francais 6.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.6 • Cadangan pembayaran balik pinjaman Rujuk lampiran Disediakan oleh Company name (123456-A) 16 .

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 7. Disediakan oleh Company name (123456-A) 17 . Syarikat menjadikan francaisor sebagai pemberi peluang yang membuka peluang kepada francaisi untuk samasama menikmati dan mengalami keuntungan dan faedah bersama.8 • 41 bulan Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 8. BUTIR-BUTIR PENJAMIN Nama No KP Alamat No Tel Tarikh lahir Umur Pekerjaan Alamat Majikan : : : : : : : : Gaji : RM 9.7 7. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. Sistem perniagaan francais merupakan kaedah perniagaan yang berdaya saing dana mampu menghasilkan usahawan yang berjaya. pihak syarikat amat berharap perladangan francais komersil ini berdaya saing dan mampu mneyumbangkan pada pembangunan perniagaan tani khususnya dan menyumbang pada pembangunan ekonomi negara amnya.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 10. LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful