Kertas Kerja Rancangan Perniagaan

Lebih banyak kertas kerja perniagaan di http://kertaskerjaku.blogspot.com/

RANCANGAN PERNIAGAAN FRANCAIS
Synergy Farm Sdn Bhd

DISEDIAKAN OLEH ………………………………. UNTUK: COMPANY NAME (123456-A)

TARIKH

Disediakan oleh Company name (123456-A)

1

5 Hak Kewilayahan Butiran pasaran Saiz dan trend pasaran Butiran persaingan Syer pasaran 5.1 4.8 2. SECARA KESELURUHAN 3.4 Ringkasan pemasaran Perancangan pemasaran francaisor Perancangan pemasaran francaisi Belanjawan pasaran dan pelan pengiklanan 2 Disediakan oleh Company name (123456-A) .3 4.2 4.4 4.1 2.9 2.2 3.1 3. Ringkasan perniagaan francais Latarbelakang perniagaan francais Analisa industri francais Produk dan perkhidmatan francais Profil pelanggan francais Sebab-sebab memilih francais PENILAIAN PASARAN 4.5 3. RINGKASAN PERNIAGAAN 2.3 3. RANCANGAN PEMASARAN 5.1 5. PERNIAGAAN FRANCAIS.2 2.6 4.7 2.3 5.4 2.3 2.5 2.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan KANDUNGAN FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN 1. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF 2.10 Ringkasan Francaisi Maklumat syarikat Misi Produk dan perkhidmatan Lokasi dan kawasan Pengurusan Objektif perniagaan Status perniagaan Status kewangan Kesimpulan / Justifikasi 3.2 5.6 2.4 3.

8 7.5 Penyata untung rugi 7. PENGURUSAN 6.4.2 6.6 7.1 7.1 7.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5.2 Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun Bulanan selama 2 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.5 Kekuatan dan unjuran jualan 6.1 6.7 Cadangan pembiayaan projek Cadangan pembayaran balik pinjaman Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 7.5 6. LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 3 . KESIMPULAN 9.2 7.1 7.4 6.3 7. PRO FORMA KEWANGAN 7.3 6.5.4 Ringkasan kewangan Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Perincian alir tunai projek Penyata aliran kewangan 7.4.9 8.6 Ringkasan pengurusan Struktur organisasi Kumpulan pengurusan Perancangan kakitangan Pengalaman pengurusan francaisor Statistik utama francaisor 7.2 7.5.

Pisang akan mula diekspot ke China bermula tahun 2007. Dalam masa yang sama. penglibatan bumiputra dalam perladangan pisang secara komersil amat kurang. penyelenggaraan dan pemprosesan pisang. 000 dari Perbadanan Nasional Berhad. Jenis pisang yang ditanam ialah Cavendish dan ianya ditumpukan untuk pasaran ekspot. Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan sebanyak RM 500. Juga kertas kerja ini merupakan garis panduan pelaksanaan projek baru kepada syarikat dalam mencapai objektif. pemprosesan. Peranan francaisi adalah terlibat secara langsung dalam penanaman. pengeluaran. Potensi perniagaan ini amat baik kerana permintaan pisang adalah tinggi. bidang agrikultur mendapat galakan padu dari kerajaan. Juga. Disediakan oleh Company name (123456-A) 4 . pembungkusan dan penghantaran pisang. Tambahan pula. Manakala proses pemasaran dijalankan oleh francaisor di mana setiap hasil yang dikeluarkan oleh francaisi akan dibeli balik oleh francaisor untuk diekspot ke luar negara. pasaran sasaran yang telah dikenalpasti ialah Singapura. Syarikat merupakan pemegang lesen fracais dari francaisor. penyelenggaraan.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 1. negara Timur Tengah dan Hong Kong. Aktiviti yang akan dijalankan ialah pembangunan tanaman. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF Perniagaan yang akan dijalankan adalah perladangan pisang secara francais daripada Synergy Farm (M) Sdn Bhd.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 2. 11. 5. 5. 12. 6.1. 7. 4. 9. 4. 6. 10. 2. 2. 10.1.2 Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No. 13. 8. Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : Kursus yang dihadiri : Kursus Usahawan Francais Siswazah Butir-butir Peribadi (Pengarah 2) 1. 3.1 Ringkasan Francaisi 2. 9. 2. RINGKASAN PERNIAGAAN 2. 8. 7. Nama : No Kad Pengenalan : Alamat Tetap No Telefon Tarikh Lahir Umur Jantina Taraf Perkahwinan Warganegara Agama : : : : : : : : 5 Disediakan oleh Company name (123456-A) . 3.1 Butir-butir Peribadi (Pengarah 1) 1.

1 Butir-butir syarikat 1.2.2 Butir-butir Saham Syarikat: Modal Dibenarkan Modal Berbayar : RM : RM 2. Kelulusan Akademik : Pengalaman Kerja : 2. 2. 4.2 Maklumat syarikat 2.2. Nama Syarikat No. 5. 3. 6.3 Misi • Memasarkan pisang berjenama Tropicoast 6 Disediakan oleh Company name (123456-A) .2 Butir-butir Akaun Syarikat : 2. 12.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 11. : 2.2. Pendaftaran Jenis Syarikat Alamat Berdaftar No Telefon/ Fax : : : : : Setiausaha Syarikat : Pegangan Saham 1. 7. 2.

Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Mengeluarkan hasil pengeluaran yang optimum di samping mendaptkan keuntungan yang maksimum.7 Objektif perniagaan • • • • Mencatat keuntungan yang maksimum Menghasilkan pengeluaran pisang yang optimum Menyumbang kepada kebajikan komuniti setempat Memahami selok-belok perniagaan francais yang mungkin dapat membantu francaisi adaptasi ke arah menjadi seorang francaisor di masa depan. pengurus mempunyai pengalaman dalam perniagaan selama 4 tahun sebelum ini.6 Pengurusan Pihak pengurusan terdiri dari: 2. 2.5 Lokasi dan kawasan • Kawasan yang dicadangkan ialah di ……. Perladangan pisang yang sistematik 2.8 Status perniagaan • • Syarikat tidak pernah menguruskan perniagaan sebelum ini. 2.10 Kesimpulan / Justifikasi • Disediakan oleh Company name (123456-A) Tiada 7 . 2. Namun begitu.4 Produk dan perkhidmatan Perniagaan ini menawarkan: • • Pisang berjenama tropicoast. 2. 2.9 Status kewangan • Modal perniagaan syarikat sebanyak 10% adalah daripada sumbangan pengarah dan bakinya sebanyak 90% adalah daripada pinjaman.

PERNIAGAAN FRANCAIS. menanam dan mengekspot kembali ke China. Disediakan oleh Company name (123456-A) 8 . Pulau Pinang dan diasaskan oleh Datuk Dr Zainuddin Wazir. Membuat kajian tentang tisu kultur yang didatangkan dari China. SECARA KESELURUHAN 3. • 3.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. • Berjaya meyakinkan Kementerian Pembangunan Usahawan yang mana telah meluluskan Lesen Perniagaan Francais iaitu francais perladangan pertama di Malaysia. Mula mendapat idea dari China. Telah mendapat Sijil ISO 9001-2000 dan Ladang Tebaik pada tahun 2005.1 Ringkasan perniagaan francais • • Francaisor telah memulakan operasi pada Jun 2002 di Ara Kuda.2 Latarbelakang perniagaan francais • • • Produk utama ialah pisang Cavendish Menitikberatkan R&D untuk mendapatkan hasil yang optimum dan juga sebagai persediaan di masa hadapan. Membawa nama Tropicoast untuk pisang yang dihasilkan.

3 Analisa industri francais Kekuatan DALAMAN • • • Hubungan perniagaan • yang baik dengan negara luar. Pengurusan ladang yang cekap.4 Produk dan perkhidmatan francais • Perniagaan ini menawarkan pisang berjenama Tropicoast Sistem perladangan yang sistematik Aktiviti perladangan yang terdiri dari penanaman. Mengukuhkan strategi Meningkatkan pemasaran bagi meluaskan keberkesanan syer pasaran. • Iklim politik negara pasaran sasaran. • Galakan dari kerajaan. • Serangga perosak dan penyakit. penyelenggaraan pemprosesan dan pembungkusan pisang sebelum dijual kembali kepada francaisor. • • Disediakan oleh Company name (123456-A) 9 . • Malaysia sebagai Hub Halal.P. 3. yang efisien pengurusan Ancaman • Harga minyak dunia yang tidak stabil. • Kepadatan penduduk. • Bencana alam Menggunakan kaedah yang Memantau faktor-faktor efektif bagi menghasilkan yang dapat menggugat pengeluaran yang optimum. posisi syarikat. • Mempunyai sokongan R&D daripada francaisor.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 3. Kelemahan Pekerja yang tidak ikut S. Harga yang ditawarkan Masih boleh dipertikaikan LUARAN Peluang • Permintaan yang tinggi dari negara luar.O.

5 Profil pelanggan francais • • Pelanggan untuk hasil pisanag yang dikeluarkan akan dibeli semula oleh francaisor Harga belian semula yang telah ditetapkan oleh francaisor adalah mengikut perjanjian yang telah dipersetujui iaitu RM1.20 bagi gred A untuk pasaran domestik. Disediakan oleh Company name (123456-A) 10 . Di Malaysia ianya sedang berkembang pesat yang mana peluang perniagaan sebegini merupakan peluang yang sangat baik untuk usahawan baru. 3. Pengeluaran secara pukal dapat meminimakan kos pengeluaran pada francaisi. 3. Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif. RM1. • Setiap hasil keluaran yang telah diproses dan dibungkus akan dihantar ke francaisor.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • • Pisang yang telah digred dan dibungkus akan dihantar kepada francaisor bagi tujuan pasaran ekspot.00 bagi gred B untuk pasaran domestik.7 Sebab-sebab ingin menjadi francaisi Synergy Farm • Latarbelakang francaisor Francaisor mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam perladangan secara komersil dan mampu membuktikan unjuran pulangan yang bakal diperolehi. • • Bantuan memulakan perniagaan yang komprehensif dari francaisor yang berpengalaman dan mempunyai sistem yang berjaya secara tidak langsung dapat membantu usahawan baru tentang selok-belok perniagaan. • Francaisi hanya perlu mengikut sistem yang telah dibentuk oleh francaisi dalam mencapai objektif.65 bagi pasaran domestik. 3.6 Sebab-sebab memilih francais • Sistem perniagaan francais telah terbukti berdaya saing dan telah lama bertapak di negara barat. RM1.10 bagi gred A untuk pasaran ekspot. Manakala off-grade ialah RM0.

Francaisor mendapatkan tanah seluas 100 hektar dan tanah ini dibahagikan kepada 10 francaisi memperolehi 10 hektor.8 Ciri-ciri Pemilihan Lokasi • • Lokasi yang dipilih adalah atas bantuan francaisor yang mana ianya mengamalkan sisitem kelompok.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Penyelidikan dan Pembangunan Francaisor melabur sejumlah wang yang besar bagi menjalankan penyelidikan bagi mendapatkan hasil yang optimum berpanjangan. • Latihan dan sokongan yang berpanjangan Ini adalah penting bagi usahawan baru untuk memastikan pengetahuan dan kemahiran sentiasa dikemaskini bagi menghadapi cabaran hari depan. • Pulangan yang menarik Pelaburan yang dibuat untuk perniagaan ini mengunjurkan pulangan yang menarik pada setiap kali pisang dituai. • • • yang mana setiap francaisi Di dalam 100 hektar ladang ini akan disediakan satu pusat pengumpulan dan pemprosesan. Lokasi terletak di …………. • Pemasaran kaedah belian-balik Francaisor menjanjikan belian semula untuk semua hasil pisang yang dikeluarkan dibeli olehnya. Kadar sewa bulanan adalah RM Disediakan oleh Company name (123456-A) 11 . 3. yang mana lokasi ini terletak tidak telalu jauh dari francaisor.

1 Hak Kewilayahan • Tiada hak kewilayahan diberikan kepada francaisi kerana francaisi hanya berhak menjalankan operasi perladangan di kawasan yang telah dipilih sahaja. Disediakan oleh Company name (123456-A) 12 . 4.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 4.2 Butiran persaingan • • • • Persaing yang terdekat ialah francaisi-francaisi yang berada dalam lingkungan 100 hektar itu sahaja. Persaingan sihat yang wujud hanyalah stiap francaisi perlu memastikan pisang yang dihasilkan adalah dalam kadar maksimum. pesaing bagi francaisor ialah pisang jenama Montel yang ditanam di Johor. Tiada persaingan harga Namun begitu. PENILAIAN PASARAN 4.

Selain itu.2 Perancangan pemasaran francaisor • Peranan francaisor mempromosikan jenama pisang ini ke pasaran China. event turut membantu dalam menghebohkan kehadiran pisang Cavendish dalam pasaran. • • Francaisor membina jaringan perniagaan dengan negara-negara luar untuk mengukuhkan hubungan perniagaan dengan pasaran sasaran. pakatan dengan FAMA juga turut dibuat untuk memastikan pisang dapat dijual dalam pasaran domestik.65 bagi pasaran domestik.3 Perancangan pemasaran francaisi • • Bagi pihak francaisi. Singapura dan Timur Tengah melalui pakatan stategik dan hasil pisang yang berkualiti tinggi. Dalam pada masa yang sama. perhubungan awam (PR) juga turut memainkan peranan untuk mendapatkan jaringan perniagaan. Perjanjian ini dimeterai selama 5 tahun. Satu perjanjian dibuat di antara francaisi dan francaisor yang menyatakan kuantiti dan harga yang dipersetujui mengikut gred iaitu RM 1. FAMA juga memberi jaminan untuk belian semula ke atas semua hasil tanaman pisang. 5. RM1. FAMA memberikan jaminan sekiranya berlaku bencana alam ke atas ladang.10 untuk gred A bagi pasaran ekspot. Peranan media dan juga perhubungan awam seperti press release.00 untuk gred B bagi pasaran domestik.20 untuk gred A bagi pasaran domestic.1 Ringkasan pemasaran • • • Promosi dan pengiklanan merupakan aspek penting untuk memperkenalkan jenama pisang ini ke pasaran. 5.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 5. conference. pengeluaran dijamin pembeliannya oleh pihak francaisor. RANCANGAN PEMASARAN 5. Manakala offgrade ialah RM0. • Francaisi akan cuba mencari kaedah untuk menghasilkan barangan pengguna menggunakan hasil pisang. RM1. Disediakan oleh Company name (123456-A) 13 .

3 Kumpulan pengurusan PENGARAH SETIAUSAHA SYARIKAT PEMEGANG SYER PENGURUS Disediakan oleh OPERASI Company name (123456-A) AKAUN & PENTADBIRAN 14 . pihak pengarah syarikat sendiri adalah orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan ini.1 Ringkasan pengurusan • Dalam aspek pengurusan.2 Struktur organisasi PENGURUS PENYELIA AKAUN & PENTADBIRAN LADANG PEMPROSESAN 6. PENGURUSAN 6.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Francaisi juga akan mencari peluang untuk mengguna-pakai hasil-hasil sampingan yag dihasilkan dari penanaman pisang seperti daun. 6. batang dan jantung pisang 6.

5. Menguruskan akaun dan hal pentadbiran syarikat • Melaksanakan tugas-tugas di ladang seperti menanam. membaja dan sebagainya • Terlibat dalam proses membersih. 6.5 Bil Pekerja 1 Tugas dan Tanggungjawab Mengurus tugas-tugas di ladang • Mengawasi penyelia. melabel dan membungkus 3.4 Perancangan kakitangan • Berikut adalah senarai deskripsi tugas bagi kakitangan perniagaan ini : Bil 1. Jawatan Pengurus Ladang Penyelia Kerani Pekerja Ladang Pekerja Pemprosesan 6. Di bawah pengurusan syarikat. menggred.1 Operasi Bahagian operasi meliputi tugas-tugas seperti berikut : Pengurusan Ladang Sumber Manusia 6. 7.2 Pemasaran Bahagian pemasaran pula terbahagi kepada : • • • • Promosi Perhubungan Awam Disediakan oleh Company name (123456-A) 15 . 5. ianya terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu : • • • Operasi Pemasaran Penyelidikan dan Pembangunan 6.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 6. menyiram.5. pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Menyelia tugasan pekerja ladang dan pekerja pemprosesan • Mengkoordiansi tugas-tugas di ladang. 1 1 15 5 Pengalaman pengurusan francaisor Pihak francaisor mempunyai pengalaman yang luas dalam aspek pengurusan.

1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan • Pengurusan Francais 6.2 7.5.5.3 • Penyelidikan dan Pembangunan Bahagian penyelidikan dan pembangunan pula terbahagi kepada : Penyelidikan tisu kultur 6. Tanpa kawalan kewangan yang tersusun. 7.4.3 Perincian aliran tunai projek • Rujuk Lampiran 7. sesebuah perniagaan itu pastinya akan mudah mengalami kerugian walaupun telah beroperasi dalam jangkamasa yang panjang.4 Penyata aliran kewangan 7. PRO FORMA KEWANGAN 7.4.1 Ringkasan kewangan Kewangan adalah aspek terpenting dalam menjalankan sesuatu perniagaan.6 • Cadangan pembayaran balik pinjaman Rujuk lampiran Disediakan oleh Company name (123456-A) 16 .2 • Kos pelaburan / pengurusan perniagaan Rujuk lampiran 7.5.1 Bulanan selama 3 tahun Tahunan selama 5 tahun 7.5 Penyata untung rugi 7.2 7.6 Statistik utama francaisor Tiada 7.

7 7. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. pihak syarikat amat berharap perladangan francais komersil ini berdaya saing dan mampu mneyumbangkan pada pembangunan perniagaan tani khususnya dan menyumbang pada pembangunan ekonomi negara amnya. Disediakan oleh Company name (123456-A) 17 . Syarikat menjadikan francaisor sebagai pemberi peluang yang membuka peluang kepada francaisi untuk samasama menikmati dan mengalami keuntungan dan faedah bersama. Sistem perniagaan francais merupakan kaedah perniagaan yang berdaya saing dana mampu menghasilkan usahawan yang berjaya.Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 7. BUTIR-BUTIR PENJAMIN Nama No KP Alamat No Tel Tarikh lahir Umur Pekerjaan Alamat Majikan : : : : : : : : Gaji : RM 9.8 • 41 bulan Analisis Pulangan Modal (TPM) Tempoh Pulangan Modal 8.

LAMPIRAN Disediakan oleh Company name (123456-A) 18 .Kertas Kerja Rancangan Perniagaan 10.