ACF 321

Tema: Pengajaran & Tema dalam Sajak

Subjek: Kesusasteraan Melayu Kelas: Menengah 3 Ekspress Jangka Masa: 8.30 – 9.30 ( 2 masa ) Aspek Bahasa : Kata Sifat ( Pemerian ) Objektif Am : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat :

Topik: Sajak Bilangan Murid: 20 murid Profil Murid: Kebolehan tinggi

1. Membuat interpretasi dan memberikan respons yang sesuai tentang teks puisi secara tersusun dan menyakinkan. 2. Menyampaikan puisi dengan penghayatan.

Objektif Khusus: Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan secara lisan tentang peranan dan sumbangan golongan tani di dalam masyarakat. 2. Mengenalpasti tema dan pengajaran serta nilai - nilai kemanusiaan. kemasyarakatan dan kebudayaan di dalam teks puisi 3. Mendeklamasikan sajak pendek yang telah dihasilkan dengan baik.

Pengetahuan/Kemahiran Sedia Ada: 1. Pelajar sudah biasa bekerja secara berkumpulan dan berpasangan. 2. Pelajar telah didedahkan unsur-unsur puisi ( bentuk dan gaya bahasa ) dan pernah mendeklamasikan sajak. 3. Pelajar pernah menggunakan rubrik penilaian pendeklamasian sajak. 4. Pelajar faham tentang konsep Kata Sifat dan pernah menggunakan teknik pemerian dalam pelajaran karangan.

Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1.11.2011)

1

Horma-Menghormati. Mengenang Jasa Kemahiran: Menggabung jalin :   Mengaplikasi pengetahuan sedia ada kepada situasi baharu. Rubrik Penilaian.mesej dan pengajaran serta nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Lelaman Wordle.ACF 321 Pendekatan Mengalami Menghayati & Kreatif Teknik Pengajaran dan Pembelajaran: Teknik Pembelajaran Koperatif (Rally Robin & Round Table) Penyerapan: Nilai – Menghargai alam sekitar. Membaca: Membaca dan menaakul tema atau pemikiran. Mendengar :  Mendengar dan memahami maksud keseluruhan dan nilai murni yang terkandung dalam bahan prosa. Menjana  Membuat kesimpulan daripada maklumat yang dibaca.11. Bertutur: Melafazkan puisi dengan gaya yang menunjukkan pemahaman dan penghayatan terhadap isinya.2011) 2 . Video Ini Nasi yang Kusuap Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. Slaid PowerPoint (Persoalan & Tema) Penyusun Grafik . Alat Bahan Mengajar: Salinan Sajak Ini Nasi yang Kusuap. Menulis:   Menulis ayat yang lengkap dan gramatis.

http://youtu. Guru menjalankan aktiviti /Sawah sumbangsaran untuk mencungkil pengetahuan pelajar terhadap topik yang bakal dipelajari dan mendorong pelajar untuk memikirkan objektif pengajaran hari ini. Soalan-soalan rangsangan 1) Apakah yang menarik tentang grafik ini? 2) Perkataan-perkataan apakah yang menarik minat kamu? 3) Pada pendapat kamu mengapakah perkataanperkataan itu diwarnakan dengan pelbagai warna? Langkah 1 Aktiviti keseluruhan (10 minit) kelas  1.be/E2x6D wz1_nU Mengenalpasti tema & persoalan dalam sajak: 2. 3.net.wordle.ACF 321 Langkah (Masa) Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian / Aktiviti Alat Bahan Mengajar Set Induksi ( 5 minit) Aktiviti keseluruhan kelas Teknik -Sumbangsaran 1. Guru memaparkan word splash di Pautan : http://www. Guru menayangkan klip video lagu. Sila lihat :Lampiran 1 ( penyusun grafik ) Guru mencatatkan respons pelajar di Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. Pelajar memberi jawapan secara lisan ketika aktiviti sumbangsaran dikendalikan. t/show/wrdl/4329926 2. Guru memberi arahan kepada pelajar untuk memikirkan tentang persoalan dan tema di dalam lagu tersebut.2011) 3 .ne lelaman wordle.11.

Secara berpasangan pelajar akan menggariskan Kata Sifat dan perkataan-perkataan yang menarik yang terdapat dalam teks tersebut.ACF 321 papan tanda.2011) 4 . Guru memberi arahan dan penjelasan kepada pelajar bagaimana untuk membuat Sila lihat: Lampiran 3 Penyusun Grafik  Lembaran Kerja latihan berkumpulan. Slaid powerpoint Guru menayangkan pencerakinkan sajak Ini Nasi Yang Kusuap. Guru meminta pelajar untuk berkongsi perasaan mereka setelah mendengar lagu tersebut. Nilai:    Hormatmenghormati Mengenang Jasa Menghargai alam sekitar 3. Guru menegaskan tentang keberkesanan teknik pemerian dan penggunaan Kata Sifat Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. Guru akan berbincang dengan pelajar tentang peranan dan sumbangan golongan tani/pekerja kolar biru.11. Persoalan: Masalah yang membelenggu golongan tani Peranan golongan tani di dalam masyarakat 4. Guru menjelaskan tentang penggunaan Kata Sifat & teknik pemerian dalam penghasilan sajak. Sila lihat lampiran 2 Langkah 3 (10 minit) Aktiviti Berkumpulan ( Round Table ) 1. 2. Guru memberi arahan agar pelajar membaca teks puisi Ini Nasi yang Kusuap. Pelajar memberi respons tentang tema & persoalan-persoalan yang terdapat di dalam sajak. Langkah 2 ( 5 min ) Aktiviti Berpasangan ( Rally Robin )  Membaca dengan senyap dan memahami perkataanperkataan yang terdapat dalam sajak 1.

2011) 5 . Guru mengimbas semula tentang teknik mendeklamasi sajak. Pelajar diberi masa untuk melengkapkan penyusun grafik. Wakil kumpulan mendeklamasikan sajak yang dihasilkan di hadapan rakanrakan. Sila lihat Lampiran 5 Rubrik Penilaian Slaid Powerpoint Langkah 6 Rumusan ( 5 minit ) Guru mengajukan soalan-soalan rangsangan secara rambang agar pelajar mengimbas semula tentang Guru menilai pemahaman pelajar terhadap Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1.ACF 321 dalam aktiviti menjana kosa kata. Pelajar mengisi tempat kosong dengan frasa/perkataan yang sesuai. Secara bergilir-gilir pelajar ditugaskan untuk menyenaraikan kata kunci yang berkaitan dengan sesuatu kerjaya secara bergilir-gilir. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi panduan tentang struktur sajak. 3. 3. Sila lihat Lampiran 4 Lembaran Kerja Langkah 5 Penyampaian (15 minit)  Pembentangan Hasil Kerja & Penilaian 1. Guru memberi arahan agar pelajar menyusun kosa kata yang dihasilkan agar menjadi sebuah sajak.11. Pelajar lain menilai hasil kerja kumpulan berdasarkan rubrik penilaian yang diberikan oleh guru. Langkah 4 Aktiviti Berkumpulan (15 minit )  Menyusun perkataan agar menjadi ayat yang gramatis 1. 3. 2. 2.

ACF 321 pengajaran yang terdapat dalam sajak yang telah dipelajari. apakah mesej utama yang ingin disampaikan oleh penyajak? 2) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan tani? 3) Pada pendapat kamu.11. 1) Pada pendapat kamu. berdasarkan rubrik penulisan. Soalan-soalan rangsangan peranan dan sumbangan golongan tani & kolar biru di dalam masyarakat. Para pelajar harus mengisi borang pencalonan untuk mencalonkan seseorang untuk Latihan Berpandu Mengisi Borang -karangan jenis fakta Sila lihat Lampiran 6 Guru akan menilai hasil kerja pelajar anugerah Pekerja Teladan 2011. Kriteria Penilaian Kupasan isi Biodata watak Sumbangan watak Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. mengapa kita harus mengenang jasa golongan tersebut? Aktiviti Pengukuhan Tugasan Lanjutan secara Bertulis  1.2011) 6 .