ACF 321

Tema: Pengajaran & Tema dalam Sajak

Subjek: Kesusasteraan Melayu Kelas: Menengah 3 Ekspress Jangka Masa: 8.30 – 9.30 ( 2 masa ) Aspek Bahasa : Kata Sifat ( Pemerian ) Objektif Am : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat :

Topik: Sajak Bilangan Murid: 20 murid Profil Murid: Kebolehan tinggi

1. Membuat interpretasi dan memberikan respons yang sesuai tentang teks puisi secara tersusun dan menyakinkan. 2. Menyampaikan puisi dengan penghayatan.

Objektif Khusus: Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan secara lisan tentang peranan dan sumbangan golongan tani di dalam masyarakat. 2. Mengenalpasti tema dan pengajaran serta nilai - nilai kemanusiaan. kemasyarakatan dan kebudayaan di dalam teks puisi 3. Mendeklamasikan sajak pendek yang telah dihasilkan dengan baik.

Pengetahuan/Kemahiran Sedia Ada: 1. Pelajar sudah biasa bekerja secara berkumpulan dan berpasangan. 2. Pelajar telah didedahkan unsur-unsur puisi ( bentuk dan gaya bahasa ) dan pernah mendeklamasikan sajak. 3. Pelajar pernah menggunakan rubrik penilaian pendeklamasian sajak. 4. Pelajar faham tentang konsep Kata Sifat dan pernah menggunakan teknik pemerian dalam pelajaran karangan.

Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1.11.2011)

1

Lelaman Wordle. Horma-Menghormati.11.2011) 2 .mesej dan pengajaran serta nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Membaca: Membaca dan menaakul tema atau pemikiran. Mengenang Jasa Kemahiran: Menggabung jalin :   Mengaplikasi pengetahuan sedia ada kepada situasi baharu. Menulis:   Menulis ayat yang lengkap dan gramatis. Video Ini Nasi yang Kusuap Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. Alat Bahan Mengajar: Salinan Sajak Ini Nasi yang Kusuap. Bertutur: Melafazkan puisi dengan gaya yang menunjukkan pemahaman dan penghayatan terhadap isinya.ACF 321 Pendekatan Mengalami Menghayati & Kreatif Teknik Pengajaran dan Pembelajaran: Teknik Pembelajaran Koperatif (Rally Robin & Round Table) Penyerapan: Nilai – Menghargai alam sekitar. Slaid PowerPoint (Persoalan & Tema) Penyusun Grafik . Menjana  Membuat kesimpulan daripada maklumat yang dibaca. Rubrik Penilaian. Mendengar :  Mendengar dan memahami maksud keseluruhan dan nilai murni yang terkandung dalam bahan prosa.

ACF 321 Langkah (Masa) Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian / Aktiviti Alat Bahan Mengajar Set Induksi ( 5 minit) Aktiviti keseluruhan kelas Teknik -Sumbangsaran 1. Guru memberi arahan kepada pelajar untuk memikirkan tentang persoalan dan tema di dalam lagu tersebut. Pelajar memberi jawapan secara lisan ketika aktiviti sumbangsaran dikendalikan.wordle. Guru memaparkan word splash di Pautan : http://www.11. http://youtu.be/E2x6D wz1_nU Mengenalpasti tema & persoalan dalam sajak: 2. t/show/wrdl/4329926 2. Guru menjalankan aktiviti /Sawah sumbangsaran untuk mencungkil pengetahuan pelajar terhadap topik yang bakal dipelajari dan mendorong pelajar untuk memikirkan objektif pengajaran hari ini. Guru menayangkan klip video lagu.2011) 3 . Sila lihat :Lampiran 1 ( penyusun grafik ) Guru mencatatkan respons pelajar di Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1.ne lelaman wordle.net. Soalan-soalan rangsangan 1) Apakah yang menarik tentang grafik ini? 2) Perkataan-perkataan apakah yang menarik minat kamu? 3) Pada pendapat kamu mengapakah perkataanperkataan itu diwarnakan dengan pelbagai warna? Langkah 1 Aktiviti keseluruhan (10 minit) kelas  1. 3.

Guru menegaskan tentang keberkesanan teknik pemerian dan penggunaan Kata Sifat Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. Langkah 2 ( 5 min ) Aktiviti Berpasangan ( Rally Robin )  Membaca dengan senyap dan memahami perkataanperkataan yang terdapat dalam sajak 1. Pelajar memberi respons tentang tema & persoalan-persoalan yang terdapat di dalam sajak. Persoalan: Masalah yang membelenggu golongan tani Peranan golongan tani di dalam masyarakat 4. Slaid powerpoint Guru menayangkan pencerakinkan sajak Ini Nasi Yang Kusuap. Guru akan berbincang dengan pelajar tentang peranan dan sumbangan golongan tani/pekerja kolar biru.ACF 321 papan tanda. 2. Guru memberi arahan dan penjelasan kepada pelajar bagaimana untuk membuat Sila lihat: Lampiran 3 Penyusun Grafik  Lembaran Kerja latihan berkumpulan. Guru memberi arahan agar pelajar membaca teks puisi Ini Nasi yang Kusuap. Nilai:    Hormatmenghormati Mengenang Jasa Menghargai alam sekitar 3. Guru meminta pelajar untuk berkongsi perasaan mereka setelah mendengar lagu tersebut. Sila lihat lampiran 2 Langkah 3 (10 minit) Aktiviti Berkumpulan ( Round Table ) 1. Secara berpasangan pelajar akan menggariskan Kata Sifat dan perkataan-perkataan yang menarik yang terdapat dalam teks tersebut.11.2011) 4 . Guru menjelaskan tentang penggunaan Kata Sifat & teknik pemerian dalam penghasilan sajak.

Secara bergilir-gilir pelajar ditugaskan untuk menyenaraikan kata kunci yang berkaitan dengan sesuatu kerjaya secara bergilir-gilir. Sila lihat Lampiran 5 Rubrik Penilaian Slaid Powerpoint Langkah 6 Rumusan ( 5 minit ) Guru mengajukan soalan-soalan rangsangan secara rambang agar pelajar mengimbas semula tentang Guru menilai pemahaman pelajar terhadap Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1. Wakil kumpulan mendeklamasikan sajak yang dihasilkan di hadapan rakanrakan. Sila lihat Lampiran 4 Lembaran Kerja Langkah 5 Penyampaian (15 minit)  Pembentangan Hasil Kerja & Penilaian 1. 2. 2.2011) 5 . Guru mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi panduan tentang struktur sajak. 2. 3.11. Pelajar lain menilai hasil kerja kumpulan berdasarkan rubrik penilaian yang diberikan oleh guru. Guru mengimbas semula tentang teknik mendeklamasi sajak. Pelajar mengisi tempat kosong dengan frasa/perkataan yang sesuai.ACF 321 dalam aktiviti menjana kosa kata. 3. Guru memberi arahan agar pelajar menyusun kosa kata yang dihasilkan agar menjadi sebuah sajak. Langkah 4 Aktiviti Berkumpulan (15 minit )  Menyusun perkataan agar menjadi ayat yang gramatis 1. Pelajar diberi masa untuk melengkapkan penyusun grafik. 3.

Kriteria Penilaian Kupasan isi Biodata watak Sumbangan watak Rancangan Pengajaran – Zaleha Bte Ahmad(1.2011) 6 .11. apakah mesej utama yang ingin disampaikan oleh penyajak? 2) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan tani? 3) Pada pendapat kamu. Soalan-soalan rangsangan peranan dan sumbangan golongan tani & kolar biru di dalam masyarakat.ACF 321 pengajaran yang terdapat dalam sajak yang telah dipelajari. Para pelajar harus mengisi borang pencalonan untuk mencalonkan seseorang untuk Latihan Berpandu Mengisi Borang -karangan jenis fakta Sila lihat Lampiran 6 Guru akan menilai hasil kerja pelajar anugerah Pekerja Teladan 2011. mengapa kita harus mengenang jasa golongan tersebut? Aktiviti Pengukuhan Tugasan Lanjutan secara Bertulis  1. 1) Pada pendapat kamu. berdasarkan rubrik penulisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful