TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori. menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin. menghasilkan lukisan yang berkaitan. Memerhati dan Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. Aktiviti Susulan 1. 10 . Sayangi Diri 2. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang. Pembentangan hasil kerja kumpulan Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah. Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak 3. b. Murid digalakkan membawa kamera. Murid menghasilkan: a. Guru memberi penerangan tentang piramid makanan.Model 1 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Kamera Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin. Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. Kad tugasan 4.

Makanan Seimbang Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual Le a mk Proe t in Me l in ra Me l in ra K rb h ra a o id t 11 . 7 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. 3 . 4 . 6 . 2. 2 . Bil 1 . 1 0 . : : 1. 5 . Sayangi Diri 2a. Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. 8 . 9 .

Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang.PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul. 12 .

Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2). Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan. 13 . Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. tandas dan sebagainya 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. kantin. Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah Strategi P&P Sumber P&P Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan. bilik guru. Guru menyediakan kad tugasan. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. padang.

e. c. Harapan dalam bidang tugasan: a. c. d. c.ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. b. e. Mula bertugas di sekolah : 2. Masalah yang di hadapi : a. d. Umur : c. b. Bidang Tugas : a. b. Maklumat diri a. 4. Jawatan : d. Nama Pekerja : b. 3. GAMBAR PEKERJA …………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh: 14 .

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah. ……………………. 1 S E L A M A S R A 6 M 2 K E B E E T U K 5 K E S A 4 N A R A N A S I H A T 15 .kepada rakanrakan. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2. Meminta………………. Sentiasa memberi layanan ……………………. 5.pintu sebelum masuk ke bilik guru.sebelum keluar kelas. 4.. Semasa guru masuk ke kelas. 2. Menegak 1. 6. pelajar perlu mengucapkan ………………………. Dengar …………………………guru.

Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Kad tugasan 2. Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 . murid dapat : 1. Borang temu bual Rujuk lampiran 1 16 . Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja Sumber P&P 1. Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid.Tukang sapu Kumpulan 4 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang. Guru mambahagikan kumpulan. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak.Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah. menghargai sumbangan pekerja sekolah. Mengambil gambar. lakonan dan sebagainya). menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah.Tukang Kebun Kumpulan 2 . Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini.Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 . Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. main peranan.

17 . Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii). Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Susulan 1. Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 4. Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b) Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan. Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid. murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum. Pembentangan hasil kumpulan Sumber P&P 1. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum. Aktiviti P&P Lawatan. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan. Kad tugasan Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan. Kenali Budaya Malaysia 5.

Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. Murid mendapat pengalaman sebenar. 3. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan . guru dan pengusaha.Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia. Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Objektif: 1. Memupuk kerjasama di atara murid.Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18 . 2. Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor.

Sampai/ balik Disediakan: Tandatangan Guru Disemak oleh: _________________ _______________ Ketua Panitia 19 .Bertolak 9.Berkumpul 8. Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7.30 pagi .30 pagi .30 pagi .Bertolak balik ke sekolah 12.00 pagi . Guru 1 2.Sesi lawatan 11.Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1.30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) .

Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh: . Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut. Sehubungan itu. 2.Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. Batang Berjuntai. Kuala Selangor. 3. pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah.

30 pagi hingga 1. Sekian. Terima kasih. 2. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan.00 petang 4. 4.Hari Masa : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan. 5. 3. Cara penyediaan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional: 21 . Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: ) Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1.

Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat. Komputer Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan. Murid membentangkan hasil tugasan. Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. Murid membuat kad tugasan. Tunjuk cara/ Amali Sumber P&P 1. berbangga dengan kemajuan teknologi. Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. menggunakan komputer untuk pembelajaran.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 6. Sedia Hadapi Cabaran 9. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian. . Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan. Pembahagian kumpulan. Contoh kad ucapan/ lukisan. Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

Sayangi Diri 1. Bilik Kemahiran Hidup. Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Menghormati peraturan di bilik khas. murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. makmal komputer. Pejabat Sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Makmal Sains. Mengumpulkan peraturan bilik khas. perpustakaan. Lawatan Sumber P&P 1. Stor Sukan. Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 1. Kad tugasan 23 .

7. 4. 8. (Contoh) Peraturan di Bilik Sains CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. Bil 1. 2. 24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains . 5. 9. 6. 2. 3. 10.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains.

3. 8. 10. 25 . 5. 7. 9. 4. 6.

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. 26 . Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Membincang hasil kerja murid. Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. Internet Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada. Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru menyediakan tugasan kumpulan. Guru merumuskanisi pelajaran. murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Rujukan di bilik sumber Sumber P&P Buku rujukan Carta 3. Malaysia Negaraku 9. Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia.

Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 1. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah. Murid dibahagikan dalam kumpulan.Kehidupan. Sukaneka di pra sekolah Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah Aktiviti Sebelum PLBD 1. perlindungan. menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak. Memohon kebenaran Pra sekolah. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. 27 . perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar. Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak . Sayangi Diri 1. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.

Menulis surat b. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Aktiviti susulan 1. Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos. (Software) Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. 28 . (lembaran kerja) Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Sayangi Keluarga 1. Guru membuat tempahan makmal komputer. murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Mencetak hasil kerja. Murid diarah membawa alat tulis dan disket. Setem Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan. Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer Sumber P&P Komputer Kad 3. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Murid menyiapkan tugasan: a. Menyalin hasil kerja di dalam disket. c. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Sampul Surat 4. d. (Contoh: bahan grafik. huruf).Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 2. Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing.

Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer. • 29 . surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail.Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti. Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2.

Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. 30 Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan. Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. kayu). Guru mengedarkan borang tugasan. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca. Guru mengedarkan plastik sampah. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. plastik. . berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah. murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang.CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka. Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Sumber P&P Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan.

31 .

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH .

Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Mendengar ceramah dan membuat catatan. Sayangi Diri 2. Lawatan Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan. Menjaga kebersihan diri. Membincangkan hasil tugasan. Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri.Model 2 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik. 27 . Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri. Aktiviti Semasa PLBD 1.

Sayangi Diri 2. melakukan riadah dengan cara yang betul. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah. murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. Mengenal pasti jurulatih.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Melakukan aktiviti senamrobik. Kepentingan menjaga kemudahan awam. Amali senam robik Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Menyejukkan badan. Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup. memanaskan badan. Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul. 28 .

Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa. Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. Aktiviti Susulan Secara berkumpulan. Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. Lawatan ke rumah perlindungan warga tua. murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Membahagikan murid kepada kumpulan kecil. 29 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 2. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. menghargai ibu bapa. Sayangi Keluarga 3. Menyediakan borang temu bual. Menguruskan pegangkutan. Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan.

2. 3. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. ________________________________________________________ 7. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini.CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________ Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________ Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________ 5. ________________________________________________________ 30 . adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6. 4. Sepanjang berada di sini.

Murid diminta membawa peralatan gotong royong. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan. Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir. Gotong royong Sumber P&P 1. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong. Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong. Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 3. 31 . melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong.

Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). 32 . Lawatan ke Taman Rekreasi Sumber P&P 1. murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi. menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ). Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar. Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan. Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut. Edar borang kebenaran waris. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran .Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi. Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Pembahagian kumpulan. Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut. menghargai kemudahan awam. Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut.

Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil.CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Keadaan / catatan 33 .

Peranan agensi tempatan . Rumusan guru. Mengambil foto. Guru mengedarkan borang maklumat Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba. Pembahagian murid kepada kumpulan. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan . Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat.Bomba Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Membuat laporan tentang lawatan. 34 . menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan. murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan.Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat.

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Ulasan murid : 1. 8. 5. 5. 5. 6. 3. 4. 3. 4. 7. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 35 . 3. 1. 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. 4. 2. 1. 2. 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Masalah yang dihadapi semasa bertugas.Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1.

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG. JPN) .

Murid membuat laporan ringkas. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti.Model 3 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh brosur. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan. Malaysia Negaraku 7. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Penyediaan alat tulis dan kamera. Lawatan ke Putrajaya Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia. Pembahagian murid kepada kumpulan. Mengumpul pamplet. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara. 36 . Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati. Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas. brosur dan mengambil gambar.

.. :……………………………………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. :……………………………………….. Tempat Lawatan MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: 37 .

Tempattempat menarik di Malaysia 38 .2. Lengkapkan rajah di bawah.

Perak 5. Perlis 2. Selangor 6. Pulau Pinang 4. Kedah 3. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia.3. NEGERI TEMPAT MENARIK 1. Kuala Lumpur 39 .

Melaka 9. Sawarak 40 .NEGERI TEMPAT MENARIK 7. Johor 10. Sabah 14. Kelantan 13. Terengganu 12. Pahang 11. Negeri Sembilan 8.

41 . murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. 3. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 3. Penyediaan alat tulis dan kamera. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin. Aktiviti Selepas PLBD 1. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Sumber P&P 1. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Penyediaan lembaran aktiviti. Malaysia Negaraku 8. Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. 4. Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . 2. 2. Peralatan yang perlu dibawa. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. 4. Murid mencatat maklumat .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan.

Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang. murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. 42 . berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita. 2. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. 4. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. 3. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 4. Kenali Budaya Malaysia 7. Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik. Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B. Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Lawatan ke Pusat Kebudayaan Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Penyediaan alat tulis dan kamera.

…………….……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN NAMA ALAT MUZIK 43 . : …………………………………. : ……………………………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : ………………………………….…………….

Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Malaysia Negaraku 10. Penyediaan alat tulis dan kamera. Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Pembahagian murid kepada kumpulan. murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 44 . menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. menghargai sumbangan Perdana Menteri. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Murid membuat laporan ringkas. Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas. Lawatan ke Sri Perdana Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti.

. Perdana Menteri 2 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 3. :………………………………………. Tokoh Perdana Menteri 1 Maklumat yang diperoleh • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 2.. Perdana Menteri 5 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 45 . Bil 1. Tempat Lawatan :………………………………………. Perdana Menteri 4 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 5.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :…………………………………………………….. Perdana Menteri 3 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 4.

PERDANA MENTERI MALAYSIA 46 .2. Lengkapkan rajah di bawah.

Kenali Budaya Malaysia 4. 47 . hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 4. Sumber P&P Kamera 2. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. Permainan tradisional Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. Memberi lembaran kerja. Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti. Adat resam b. Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Aktiviti Susulan 1. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Pakaian c. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Makanan d.

Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya Nama orang yang ditemubual 2. Tarian 48 . Bil. Pakaian 3. Permainan Tradisional 4. 1.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah.

murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Pembahagian murid kepada kumpulan Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. Malaysia Negaraku 8. Perbincangan dalam kumpulan. Lembaran Kerja Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh. Bersoal jawab dan rumusan guru. Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan. tempat lawatan. Mengambil foto tokoh. Urusan surat menyurat/ kertas kerja. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara . Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium Sumber P&P 1. 49 . PPD dan ibu bapa. Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan. Kebenaran daripada pihak pentadbir. Kos pengangkutan. berbangga terhadap kemerdekaan negara.Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 5. Murid mencatat maklumat. Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Tokoh Sumbangan 50 .

(1984) Curriculum standard for social studies.(2002). Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Selangor. R. ethics and citizenship in contemporary teaching. (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan. Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah. National Council for Social Studies (NCSS). Muzamil. Claims J. Educations for values: Morals. Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. M. (Ogos 2004). Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition).(2000). Shah Alam. Ramlan (2001). (2003). Project based learning: A guide to standard focused project based learning. Fakulti Pendidikan. (2000). Gardner & Lawton D. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Novato. citizenship education and the national curriculum. Skylight Professional Development Education. Educational citizenship and independent learning. London: Kagan Page. California: BIE. Arthur James. Griffith. Social literacy.N. Lim Siew Lay (2004). (1998). London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Penyelidikan 51 . eds. Sarina & M. London: Jesica Kingsley Publishers. Perak. USA.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN SENARAI BAHAN RUJUKAN Buck Institute For Education. Universiti Malaya. Davison Jon & Stow William. Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak. H.

Vol 75 (5): 513. 3/2004. The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip. Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah. & Hofstein. A. Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). N. Science Education.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan. (1991). Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Jilid 3. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ngu Moi Kwe (1997).523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains. Universiti Malaya. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). 52 . Trip. Orion.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful