TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. Pembentangan hasil kerja kumpulan Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini.Model 1 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin. menghasilkan lukisan yang berkaitan. Murid digalakkan membawa kamera. Memerhati dan Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori. b. menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak 3. murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang. Sayangi Diri 2. Guru memberi penerangan tentang piramid makanan. Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Kad tugasan 4. 10 . Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Murid menghasilkan: a. Aktiviti Susulan 1. Kamera Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin.

6 . : : 1. 3 . 8 . 4 . 9 . 2. 5 . 1 0 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. Makanan Seimbang Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual Le a mk Proe t in Me l in ra Me l in ra K rb h ra a o id t 11 . 2 . Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. 7 . Bil 1 . Sayangi Diri 2a.

12 . Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang.PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul.

Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah Strategi P&P Sumber P&P Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan. bilik guru.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. 13 . Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2). Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. padang. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan. tandas dan sebagainya 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Guru menyediakan kad tugasan. kantin. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan.

Jawatan : d. b.ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. c. Masalah yang di hadapi : a. Umur : c. d. c. GAMBAR PEKERJA …………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh: 14 . e. e. Bidang Tugas : a. b. d. 4. b. c. Maklumat diri a. 3. Mula bertugas di sekolah : 2. Nama Pekerja : b. Harapan dalam bidang tugasan: a.

sebelum keluar kelas. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2. Semasa guru masuk ke kelas. Meminta………………. 2.kepada rakanrakan.pintu sebelum masuk ke bilik guru. Menegak 1. Sentiasa memberi layanan ……………………. 5. 6.. 4. Dengar …………………………guru. 1 S E L A M A S R A 6 M 2 K E B E E T U K 5 K E S A 4 N A R A N A S I H A T 15 . pelajar perlu mengucapkan ………………………. …………………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah.

Mengambil gambar. Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid. Guru mambahagikan kumpulan. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. menghargai sumbangan pekerja sekolah. lakonan dan sebagainya). Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 . Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja Sumber P&P 1.Tukang Kebun Kumpulan 2 . Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Kad tugasan 2. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah.Tukang sapu Kumpulan 4 . murid dapat : 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang. main peranan. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak. Borang temu bual Rujuk lampiran 1 16 .Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 .Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual.

Aktiviti Susulan 1. murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum. Kad tugasan Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 4. 17 . Kenali Budaya Malaysia 5. Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum. Pembentangan hasil kumpulan Sumber P&P 1. Aktiviti P&P Lawatan. Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan. Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii). Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum. Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b) Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan.

Objektif: 1. Murid mendapat pengalaman sebenar. Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. guru dan pengusaha. Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. Memupuk kerjasama di atara murid. 3. Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18 . Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. 2.Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia.

30 pagi .Sesi lawatan 11.Bertolak balik ke sekolah 12.Bertolak 9. Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7.Sampai/ balik Disediakan: Tandatangan Guru Disemak oleh: _________________ _______________ Ketua Panitia 19 .Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1.30 pagi .30 pagi .30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) .00 pagi .Berkumpul 8. Guru 1 2.

Sehubungan itu. Batang Berjuntai. Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut. 2. pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah. 3. Kuala Selangor.Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh: .

Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan. 4. II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7. Terima kasih. 3. 5. 2.30 pagi hingga 1. Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: ) Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1. Sekian. Cara penyediaan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional: 21 .Hari Masa : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan.00 petang 4.

Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. Murid membuat kad tugasan. berbangga dengan kemajuan teknologi. murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. Contoh kad ucapan/ lukisan. Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan. menggunakan komputer untuk pembelajaran. Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan. Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. Sedia Hadapi Cabaran 9. . Murid membentangkan hasil tugasan. Komputer Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 6. Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat. Tunjuk cara/ Amali Sumber P&P 1. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian. Pembahagian kumpulan. Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

Pejabat Sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Sayangi Diri 1. makmal komputer. Makmal Sains. perpustakaan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 1. Lawatan Sumber P&P 1. Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains. Kad tugasan 23 . Mengumpulkan peraturan bilik khas. murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Menghormati peraturan di bilik khas. Stor Sukan. Bilik Kemahiran Hidup.

5.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains. 7. 2. 10. 2. 3. Bil 1. 6. 8. 4. (Contoh) Peraturan di Bilik Sains CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. 9. 24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains .

6. 9. 25 . 8. 5. 4. 7.3. 10.

Malaysia Negaraku 9. Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Rujukan di bilik sumber Sumber P&P Buku rujukan Carta 3. Guru menyediakan tugasan kumpulan. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi. murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Membincang hasil kerja murid. Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Internet Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada. Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. Guru merumuskanisi pelajaran. 26 .

Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah. Murid dibahagikan dalam kumpulan. Sayangi Diri 1. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 1. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. 27 . Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak . Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar. murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah. Memohon kebenaran Pra sekolah. menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak.Kehidupan. Sukaneka di pra sekolah Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah Aktiviti Sebelum PLBD 1. perlindungan. perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 2. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. (Software) Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. Sayangi Keluarga 1. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Setem Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. huruf). Murid menyiapkan tugasan: a. Guru membuat tempahan makmal komputer. Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer Sumber P&P Komputer Kad 3. c. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos. Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Murid diarah membawa alat tulis dan disket. Sampul Surat 4. d. Aktiviti susulan 1. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga. Menulis surat b. 28 . Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. (lembaran kerja) Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. (Contoh: bahan grafik. Mencetak hasil kerja. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. Menyalin hasil kerja di dalam disket.

Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer.Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet. • 29 . surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti. Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2.

Guru mengedarkan plastik sampah. berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Sumber P&P Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan. kayu). Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. . Guru mengedarkan borang tugasan. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. plastik. Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang. murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. 30 Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan.CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka. Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan.

31 .

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH .

Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri. Sayangi Diri 2. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 27 . murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri. Lawatan Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan. Aktiviti Semasa PLBD 1. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik. Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Mendengar ceramah dan membuat catatan. Membincangkan hasil tugasan. Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan.Model 2 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1.

memanaskan badan. Mengenal pasti jurulatih.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Menyejukkan badan. Amali senam robik Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. Melakukan aktiviti senamrobik. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul. Kepentingan menjaga kemudahan awam. Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup. Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul. melakukan riadah dengan cara yang betul. 28 . Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris. Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah. Sayangi Diri 2. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah.

murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. menghargai ibu bapa. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 2. Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. Sayangi Keluarga 3. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Menguruskan pegangkutan. 29 . Lawatan ke rumah perlindungan warga tua. Menyediakan borang temu bual. Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. Membahagikan murid kepada kumpulan kecil. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Susulan Secara berkumpulan. Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1.

________________________________________________________ 7. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________ Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________ Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________ 5. Sepanjang berada di sini. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini. ________________________________________________________ 30 . 3. 4. 2.CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6.

Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6. Gotong royong Sumber P&P 1. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong. Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan. Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. 31 . Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Murid diminta membawa peralatan gotong royong. murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 3. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan.

Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut. menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar. Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut. Pembahagian kumpulan. Edar borang kebenaran waris.Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi. murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. 32 . Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut. menghargai kemudahan awam. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. Lawatan ke Taman Rekreasi Sumber P&P 1. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran . Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ). Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan.

Keadaan / catatan 33 .CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil.

murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. Membuat laporan tentang lawatan. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan .Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Peranan agensi tempatan . Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. 34 . Mengambil foto. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat. Pembahagian murid kepada kumpulan. Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing.Bomba Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Rumusan guru.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa. Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan. Guru mengedarkan borang maklumat Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba. menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan.

3.Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Masalah yang dihadapi semasa bertugas. 7. 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 35 . 2. 5. 8. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Ulasan murid : 1. 4. 3. 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 6. 5. 2.

JPN) .MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG.

brosur dan mengambil gambar. Mengumpul pamplet. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan. 36 . Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Guru menunjukkan contoh brosur. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Lawatan ke Putrajaya Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati. Pembahagian murid kepada kumpulan. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. Malaysia Negaraku 7. Murid membuat laporan ringkas.Model 3 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Penyediaan alat tulis dan kamera.

. :………………………………………... Tempat Lawatan MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: 37 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. :……………………………………….

Lengkapkan rajah di bawah. Tempattempat menarik di Malaysia 38 .2.

Kedah 3.3. Selangor 6. Perlis 2. NEGERI TEMPAT MENARIK 1. Perak 5. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia. Pulau Pinang 4. Kuala Lumpur 39 .

Johor 10. Terengganu 12. Pahang 11. Kelantan 13. Negeri Sembilan 8. Melaka 9.NEGERI TEMPAT MENARIK 7. Sawarak 40 . Sabah 14.

Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. Penyediaan alat tulis dan kamera. 41 . 3. 2. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. Peralatan yang perlu dibawa. 2. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin. Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Penyediaan lembaran aktiviti. Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan. 4. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. Murid mencatat maklumat . Aktiviti Selepas PLBD 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Malaysia Negaraku 8. 4. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Sumber P&P 1. 3.

Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik. Lawatan ke Pusat Kebudayaan Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. 3. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita. 42 . Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. Penyediaan alat tulis dan kamera.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 4. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang. 2. Kenali Budaya Malaysia 7. Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 4.

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : ………………………………….……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN NAMA ALAT MUZIK 43 .……………. : ………………………………….……………. : ……………………………….

Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Penyediaan alat tulis dan kamera. murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. Murid membuat laporan ringkas. Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Lawatan ke Sri Perdana Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Pembahagian murid kepada kumpulan. menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. 44 . Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. Malaysia Negaraku 10. Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru. menghargai sumbangan Perdana Menteri. Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas.

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. Tempat Lawatan :………………………………………. Perdana Menteri 3 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 4.. Tokoh Perdana Menteri 1 Maklumat yang diperoleh • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 2. Perdana Menteri 4 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 5. Perdana Menteri 2 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 3. Bil 1... Perdana Menteri 5 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 45 . :……………………………………….

PERDANA MENTERI MALAYSIA 46 .2. Lengkapkan rajah di bawah.

Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti. Sumber P&P Kamera 2.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 4. murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. Permainan tradisional Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. 47 . hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Adat resam b. Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Makanan d. Aktiviti Susulan 1. menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Kenali Budaya Malaysia 4. Memberi lembaran kerja. Pakaian c.

Tarian 48 . Bil. Permainan Tradisional 4. 1.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah. Pakaian 3. Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya Nama orang yang ditemubual 2.

Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan. Kos pengangkutan. Pembahagian murid kepada kumpulan Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. tempat lawatan. berbangga terhadap kemerdekaan negara. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara . 49 . Bersoal jawab dan rumusan guru. Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh. PPD dan ibu bapa. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan. murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Malaysia Negaraku 8.Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 5. Mengambil foto tokoh. Murid mencatat maklumat. Urusan surat menyurat/ kertas kerja. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. Kebenaran daripada pihak pentadbir. Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium Sumber P&P 1. Perbincangan dalam kumpulan. Lembaran Kerja Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Tokoh Sumbangan 50 .

eds. Muzamil. (2000). London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. (1984) Curriculum standard for social studies.(2002). Social literacy. Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. (Ogos 2004). Lim Siew Lay (2004). National Council for Social Studies (NCSS). Jurnal Penyelidikan 51 . Perak. Project based learning: A guide to standard focused project based learning. USA. R. Claims J. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. London: Kagan Page. Ramlan (2001). Gardner & Lawton D. Educations for values: Morals. Skylight Professional Development Education. Selangor. (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan. Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition). Fakulti Pendidikan. Educational citizenship and independent learning.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN SENARAI BAHAN RUJUKAN Buck Institute For Education. ethics and citizenship in contemporary teaching. Shah Alam. Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah. (1998). (2003).(2000). Griffith. California: BIE.N. M. Sarina & M. Arthur James. Davison Jon & Stow William. London: Jesica Kingsley Publishers. H. Kementerian Pelajaran Malaysia. citizenship education and the national curriculum. Novato. Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak.

Science Education. Ngu Moi Kwe (1997). (1991). Trip. Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan. The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip. Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. Universiti Malaya. Orion. Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan. 52 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). Jilid 3. Kementerian Pelajaran Malaysia. A. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah. 3/2004. Kementerian Pelajaran Malaysia.523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains. Vol 75 (5): 513. & Hofstein. N.