TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Memerhati dan Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah. Sayangi Diri 2. Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak 3. menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. Aktiviti Susulan 1. Kad tugasan 4. murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. 10 . Murid menghasilkan: a. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang.Model 1 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Guru memberi penerangan tentang piramid makanan. menghasilkan lukisan yang berkaitan. Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. b. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori. Murid digalakkan membawa kamera. Kamera Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Pembentangan hasil kerja kumpulan Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini.

6 . 7 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. 2. 9 . : : 1. 8 . 3 . 5 . 1 0 . Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. 4 . Bil 1 . Sayangi Diri 2a. Makanan Seimbang Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual Le a mk Proe t in Me l in ra Me l in ra K rb h ra a o id t 11 . 2 .

Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. 12 .PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul.

Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan. Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2). kantin.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah Strategi P&P Sumber P&P Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. tandas dan sebagainya 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan. Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan. bilik guru. padang. 13 . Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. Guru menyediakan kad tugasan.

b. d. Masalah yang di hadapi : a. c. Maklumat diri a.ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. e. Mula bertugas di sekolah : 2. Nama Pekerja : b. Harapan dalam bidang tugasan: a. Jawatan : d. c. Umur : c. b. GAMBAR PEKERJA …………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh: 14 . e. 4. 3. Bidang Tugas : a. d. b. c.

Sentiasa memberi layanan …………………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah. …………………….. Menegak 1. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2.sebelum keluar kelas. 2. 6. Dengar …………………………guru. Semasa guru masuk ke kelas. 5. Meminta……………….kepada rakanrakan.pintu sebelum masuk ke bilik guru. 4. pelajar perlu mengucapkan ………………………. 1 S E L A M A S R A 6 M 2 K E B E E T U K 5 K E S A 4 N A R A N A S I H A T 15 .

Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang. menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid. murid dapat : 1.Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 . Kad tugasan 2. Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja Sumber P&P 1. Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini.Tukang Kebun Kumpulan 2 . Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. menghargai sumbangan pekerja sekolah. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah. main peranan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3.Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak. Mengambil gambar.Tukang sapu Kumpulan 4 . lakonan dan sebagainya). Borang temu bual Rujuk lampiran 1 16 . Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 . Guru mambahagikan kumpulan.

murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum. Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum. Aktiviti P&P Lawatan. Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid. Aktiviti Susulan 1. Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii).Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 4. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan. Pembentangan hasil kumpulan Sumber P&P 1. Kad tugasan Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan. 17 . Kenali Budaya Malaysia 5. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum. Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b) Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan.

Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18 . Murid mendapat pengalaman sebenar. 3. Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. guru dan pengusaha. Memupuk kerjasama di atara murid.Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. 2. Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan . Objektif: 1.Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia.

00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) .30 pagi .00 pagi .Sesi lawatan 11.Sampai/ balik Disediakan: Tandatangan Guru Disemak oleh: _________________ _______________ Ketua Panitia 19 .Bertolak balik ke sekolah 12. Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7. Guru 1 2.30 pagi .Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1.30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.30 pagi .Bertolak 9.Berkumpul 8.

Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. Sehubungan itu. Kuala Selangor. pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah. Batang Berjuntai. 2. Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut. 3. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh: .

5. 3. 2. 4.00 petang 4. II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7. Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: ) Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1.30 pagi hingga 1. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan.Hari Masa : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. Cara penyediaan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional: 21 . Terima kasih. Sekian. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan.

berbangga dengan kemajuan teknologi. Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid membuat kad tugasan. . Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan. menggunakan komputer untuk pembelajaran. murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan. Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat. Sedia Hadapi Cabaran 9. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian. Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Tunjuk cara/ Amali Sumber P&P 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 6. Komputer Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Contoh kad ucapan/ lukisan. Pembahagian kumpulan. Murid membentangkan hasil tugasan.

Menghormati peraturan di bilik khas. Sayangi Diri 1. Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Stor Sukan. perpustakaan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 1. makmal komputer. Bilik Kemahiran Hidup. Mengumpulkan peraturan bilik khas. murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Pejabat Sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Kad tugasan 23 . Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains. Lawatan Sumber P&P 1. Makmal Sains.

24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains . 4. 2. 10. 6. (Contoh) Peraturan di Bilik Sains CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. 5. 8. 7.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains. Bil 1. 9. 3. 2.

10.3. 8. 5. 7. 6. 25 . 4. 9.

Membincang hasil kerja murid. Guru menyediakan tugasan kumpulan. Internet Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada. Rujukan di bilik sumber Sumber P&P Buku rujukan Carta 3. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. Guru merumuskanisi pelajaran. Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Malaysia Negaraku 9. murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. 26 . Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1.

murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.Kehidupan. menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak. Sayangi Diri 1. Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar. Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. 27 . Murid dibahagikan dalam kumpulan. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak . Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Sukaneka di pra sekolah Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah Aktiviti Sebelum PLBD 1. Memohon kebenaran Pra sekolah. perlindungan. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 1. perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

Menyalin hasil kerja di dalam disket. Murid dibahagikan kepada kumpulan. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Aktiviti susulan 1. Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. (Contoh: bahan grafik. d. Sampul Surat 4. Menulis surat b. Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer Sumber P&P Komputer Kad 3. huruf). murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. 28 . Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 2. Murid diarah membawa alat tulis dan disket. Sayangi Keluarga 1. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga. (lembaran kerja) Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Murid menyiapkan tugasan: a. Guru membuat tempahan makmal komputer. Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos. c. (Software) Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. Mencetak hasil kerja. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. Setem Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan.

• 29 . surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail. Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer. Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2.Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti.

plastik. Guru mengedarkan plastik sampah. . Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan. murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka. kayu). Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Guru mengedarkan borang tugasan. 30 Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan. berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah. Sumber P&P Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca.

31 .

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH .

Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri. 27 . Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan. Aktiviti Semasa PLBD 1. Lawatan Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan. murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.Model 2 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Menjaga kebersihan diri. Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Mendengar ceramah dan membuat catatan. Membincangkan hasil tugasan. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik. Sayangi Diri 2.

melakukan riadah dengan cara yang betul. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. 28 . Kepentingan menjaga kemudahan awam. Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Mengenal pasti jurulatih. memanaskan badan. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah. Menyejukkan badan. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul. murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. Sayangi Diri 2. Melakukan aktiviti senamrobik. Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup. Amali senam robik Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul.

Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Menguruskan pegangkutan. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. 29 . Membahagikan murid kepada kumpulan kecil. Aktiviti Susulan Secara berkumpulan. Lawatan ke rumah perlindungan warga tua. murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Menyediakan borang temu bual. Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. Sayangi Keluarga 3. murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. menghargai ibu bapa.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 2. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan.

2. adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________ Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________ Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________ 5. 4. ________________________________________________________ 30 .CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. ________________________________________________________ 7. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini. 3. Sepanjang berada di sini.

Murid diminta membawa peralatan gotong royong. Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6. Gotong royong Sumber P&P 1. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong. Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 3. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir. 31 . Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan. Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut.Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi. Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). 32 . Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti. Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ). Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran . Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar. menghargai kemudahan awam. Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Edar borang kebenaran waris. Pembahagian kumpulan. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi. Lawatan ke Taman Rekreasi Sumber P&P 1. Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut.

Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil.CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Keadaan / catatan 33 .

Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing.Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Membuat laporan tentang lawatan. menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa. Rumusan guru. Pembahagian murid kepada kumpulan.Bomba Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan . Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat. Mengambil foto. Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat. Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan. Peranan agensi tempatan . Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. 34 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Guru mengedarkan borang maklumat Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba.

3. 7. 8. 1. 3.Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1. 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 35 . __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Masalah yang dihadapi semasa bertugas. 5. 2. 2. 5. 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Ulasan murid : 1. 1. 2. 4. 4. 6. 3. 2.

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG. JPN) .

Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas. Malaysia Negaraku 7. brosur dan mengambil gambar. Murid membuat laporan ringkas. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara. Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati. murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia.Model 3 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Lawatan ke Putrajaya Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Mengumpul pamplet. Penyediaan alat tulis dan kamera. Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. 36 . Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. Guru menunjukkan contoh brosur. Pembahagian murid kepada kumpulan.

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………... :………………………………………. :………………………………………. Tempat Lawatan MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: 37 ..

2. Lengkapkan rajah di bawah. Tempattempat menarik di Malaysia 38 .

NEGERI TEMPAT MENARIK 1.3. Pulau Pinang 4. Perak 5. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia. Kedah 3. Selangor 6. Kuala Lumpur 39 . Perlis 2.

Sawarak 40 . Terengganu 12.NEGERI TEMPAT MENARIK 7. Kelantan 13. Sabah 14. Melaka 9. Negeri Sembilan 8. Johor 10. Pahang 11.

2. Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. 3. 2. Penyediaan alat tulis dan kamera. 41 . Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara. Murid mencatat maklumat . Penyediaan lembaran aktiviti. 4. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Sumber P&P 1. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Peralatan yang perlu dibawa.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan. Malaysia Negaraku 8. Aktiviti Selepas PLBD 1. 4. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 3. Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin.

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 4. Lawatan ke Pusat Kebudayaan Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. Penyediaan alat tulis dan kamera. murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik. 4. 2. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang. Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan. Kenali Budaya Malaysia 7. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. 42 . Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. 3.

…………….……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN NAMA ALAT MUZIK 43 . : …………………………………. : ……………………………….…………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : ………………………………….

Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Malaysia Negaraku 10. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Pembahagian murid kepada kumpulan. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. 44 . Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Murid membuat laporan ringkas. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. Lawatan ke Sri Perdana Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghargai sumbangan Perdana Menteri. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Penyediaan alat tulis dan kamera.

Perdana Menteri 4 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 5.. Tempat Lawatan :………………………………………... Perdana Menteri 2 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 3. Tokoh Perdana Menteri 1 Maklumat yang diperoleh • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 2. Perdana Menteri 3 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 4.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. Bil 1. :………………………………………. Perdana Menteri 5 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 45 .

Lengkapkan rajah di bawah.2. PERDANA MENTERI MALAYSIA 46 .

Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Adat resam b. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. Aktiviti Susulan 1. Permainan tradisional Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan. Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. 47 . Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 4. Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Pakaian c. Memberi lembaran kerja. murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Makanan d. Kenali Budaya Malaysia 4. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Sumber P&P Kamera 2.

1. Permainan Tradisional 4. Tarian 48 . Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya Nama orang yang ditemubual 2. Pakaian 3.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah. Bil.

Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan. Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh. berbangga terhadap kemerdekaan negara. murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Urusan surat menyurat/ kertas kerja. Bersoal jawab dan rumusan guru. Malaysia Negaraku 8. Kebenaran daripada pihak pentadbir. PPD dan ibu bapa. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara . Pembahagian murid kepada kumpulan Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. Lembaran Kerja Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh. Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium Sumber P&P 1. Kos pengangkutan. 49 . Murid mencatat maklumat. Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan. Mengambil foto tokoh.Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 5. tempat lawatan. Perbincangan dalam kumpulan.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Tokoh Sumbangan 50 .

California: BIE. R. Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak. Novato. Fakulti Pendidikan.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN SENARAI BAHAN RUJUKAN Buck Institute For Education. London: Jesica Kingsley Publishers. Sarina & M. Ramlan (2001). Davison Jon & Stow William.N. Muzamil. Universiti Malaya. Perak.(2002). (1984) Curriculum standard for social studies. Lim Siew Lay (2004). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. National Council for Social Studies (NCSS). Shah Alam. London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. Gardner & Lawton D. Project based learning: A guide to standard focused project based learning. Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition). Educational citizenship and independent learning. Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. London: Kagan Page. eds. (2000). Claims J. Skylight Professional Development Education. Social literacy. Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah. (2003). (1998). M. Arthur James. USA. Griffith. Kementerian Pelajaran Malaysia. ethics and citizenship in contemporary teaching.(2000). (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Jurnal Penyelidikan 51 . Educations for values: Morals. H. (Ogos 2004). citizenship education and the national curriculum. Selangor.

Universiti Malaya. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). 3/2004. Trip. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). 52 . Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. & Hofstein. Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah. Ngu Moi Kwe (1997). Science Education. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah.523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan. (1991). A. Vol 75 (5): 513. Orion. Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan. N. Jilid 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful