TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Guru memberi penerangan tentang piramid makanan. 10 . Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah. Kamera Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Murid menghasilkan: a. menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Sayangi Diri 2. murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. Pembentangan hasil kerja kumpulan Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini.Model 1 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori. Memerhati dan Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. menghasilkan lukisan yang berkaitan. Aktiviti Susulan 1. b. Murid digalakkan membawa kamera. Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak 3. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang. Kad tugasan 4. Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin.

8 . Sayangi Diri 2a.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. 3 . 6 . : : 1. 1 0 . Bil 1 . 5 . 4 . Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. Makanan Seimbang Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual Le a mk Proe t in Me l in ra Me l in ra K rb h ra a o id t 11 . 2. 2 . 7 . 9 .

12 .PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul. Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang.

padang. Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan. murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah Strategi P&P Sumber P&P Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. bilik guru. tandas dan sebagainya 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 13 . Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2). Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan. Guru menyediakan kad tugasan. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan. kantin. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3.

Maklumat diri a. b. 3. d. Nama Pekerja : b. b. GAMBAR PEKERJA …………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh: 14 . 4. c. e. c. c. d.ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. Harapan dalam bidang tugasan: a. Bidang Tugas : a. Jawatan : d. b. Umur : c. Masalah yang di hadapi : a. e. Mula bertugas di sekolah : 2.

6. Dengar …………………………guru.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah. Menegak 1..pintu sebelum masuk ke bilik guru. 4. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2. Semasa guru masuk ke kelas. 2.sebelum keluar kelas.kepada rakanrakan. ……………………. 5. Sentiasa memberi layanan ……………………. Meminta………………. 1 S E L A M A S R A 6 M 2 K E B E E T U K 5 K E S A 4 N A R A N A S I H A T 15 . pelajar perlu mengucapkan ……………………….

Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 . Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 . menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah.Tukang sapu Kumpulan 4 . Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid. Mengambil gambar. Kad tugasan 2. Borang temu bual Rujuk lampiran 1 16 . murid dapat : 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. main peranan. Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah.Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak. lakonan dan sebagainya). Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja Sumber P&P 1. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Guru mambahagikan kumpulan.Tukang Kebun Kumpulan 2 . menghargai sumbangan pekerja sekolah.

Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b) Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan. 17 . Aktiviti Susulan 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 4. murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum. Kad tugasan Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan. Aktiviti P&P Lawatan. Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan. Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii). Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid. Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Pembentangan hasil kumpulan Sumber P&P 1. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum. Kenali Budaya Malaysia 5.

Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia. guru dan pengusaha.Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor. Objektif: 1. 3. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan . Murid mendapat pengalaman sebenar. Memupuk kerjasama di atara murid. Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18 . Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. 2. Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Berkumpul 8.00 pagi .Sampai/ balik Disediakan: Tandatangan Guru Disemak oleh: _________________ _______________ Ketua Panitia 19 .30 pagi .Bertolak 9.30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1.30 pagi . Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7.30 pagi .00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) .Bertolak balik ke sekolah 12. Guru 1 2.Sesi lawatan 11.

3. Sehubungan itu. 2. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh: . pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah. Kuala Selangor.Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. Batang Berjuntai. Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut.

30 pagi hingga 1. 3. 4. Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: ) Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1.Hari Masa : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. Cara penyediaan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional: 21 . II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan. 5. Terima kasih. Sekian. 2.00 petang 4. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan.

Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan. Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan. Murid membentangkan hasil tugasan. murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. Contoh kad ucapan/ lukisan. Komputer Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Pembahagian kumpulan. Tunjuk cara/ Amali Sumber P&P 1. Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. menggunakan komputer untuk pembelajaran. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian. Murid membuat kad tugasan. Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 6. Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. . berbangga dengan kemajuan teknologi. Sedia Hadapi Cabaran 9.

Lawatan Sumber P&P 1. Pejabat Sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Mengumpulkan peraturan bilik khas. Bilik Kemahiran Hidup. Menghormati peraturan di bilik khas. Kad tugasan 23 . Sayangi Diri 1. makmal komputer.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 1. Makmal Sains. murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Stor Sukan. Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains. perpustakaan.

5. 9. 2. 4. 10. 7. 8. 2. 24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains . (Contoh) Peraturan di Bilik Sains CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. 3. Bil 1.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains. 6.

8. 7. 9.3. 6. 10. 25 . 5. 4.

Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Malaysia Negaraku 9. murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. Guru merumuskanisi pelajaran. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Rujukan di bilik sumber Sumber P&P Buku rujukan Carta 3. Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. 26 . Internet Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi. Membincang hasil kerja murid. Guru menyediakan tugasan kumpulan.

Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 1.Kehidupan. 27 . perlindungan. Sayangi Diri 1. murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Sukaneka di pra sekolah Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah Aktiviti Sebelum PLBD 1. menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak . Murid dibahagikan dalam kumpulan. Memohon kebenaran Pra sekolah. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar. perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah.

(Software) Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. huruf). Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos. (lembaran kerja) Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer Sumber P&P Komputer Kad 3. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Murid diarah membawa alat tulis dan disket. Sampul Surat 4.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 2. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. Menyalin hasil kerja di dalam disket. 28 . d. Menulis surat b. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. Sayangi Keluarga 1. Mencetak hasil kerja. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga. Guru membuat tempahan makmal komputer. Aktiviti susulan 1. Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. Murid menyiapkan tugasan: a. (Contoh: bahan grafik. c. Setem Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan.

surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail. Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer. Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti. • 29 .Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet.

kayu). Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan. 30 Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Guru mengedarkan plastik sampah. Sumber P&P Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran.CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka. Guru mengedarkan borang tugasan. berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. . plastik. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca. Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang.

31 .

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH .

Sayangi Diri 2. Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. Mendengar ceramah dan membuat catatan. Aktiviti Semasa PLBD 1. Menjaga kebersihan diri. Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri. Membincangkan hasil tugasan. murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. 27 . Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1.Model 2 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Lawatan Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan.

Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah. Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah. Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul. Menyejukkan badan. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. melakukan riadah dengan cara yang betul. Amali senam robik Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. Sayangi Diri 2. memanaskan badan. Melakukan aktiviti senamrobik. Kepentingan menjaga kemudahan awam. Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris. 28 . Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Mengenal pasti jurulatih. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1.

murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. menghargai ibu bapa. Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa. Menyediakan borang temu bual. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. Sayangi Keluarga 3. 29 . Lawatan ke rumah perlindungan warga tua. Menguruskan pegangkutan. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Aktiviti Susulan Secara berkumpulan. Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Membahagikan murid kepada kumpulan kecil.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 2.

4. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6. 3.CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________ Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________ Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________ 5. 2. Sepanjang berada di sini. ________________________________________________________ 30 . ________________________________________________________ 7. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini.

31 . Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6. Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong. Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 3. Gotong royong Sumber P&P 1. Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong. murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid diminta membawa peralatan gotong royong. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan.

Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut. 32 . menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). Lawatan ke Taman Rekreasi Sumber P&P 1. Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti. Pembahagian kumpulan. Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ). Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan. Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi. murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran . Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Edar borang kebenaran waris.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. menghargai kemudahan awam. Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar.

CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Keadaan / catatan 33 . Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil.

Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Pembahagian murid kepada kumpulan. murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa.Bomba Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Rumusan guru. Membuat laporan tentang lawatan. Peranan agensi tempatan .Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat. Guru mengedarkan borang maklumat Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba. 34 . menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. Mengambil foto. Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan . menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat. Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing.

5. 5. 3. 3. 3. 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 35 . 2. 1. 4. 2.Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1. 5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Ulasan murid : 1. 7. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. 1. 6. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Masalah yang dihadapi semasa bertugas. 8. 2. 4. 2.

JPN) .MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG.

Pembahagian murid kepada kumpulan. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. Malaysia Negaraku 7. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara. Lawatan ke Putrajaya Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Mengumpul pamplet. Guru menunjukkan contoh brosur. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas.Model 3 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. 36 . Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan. Murid membuat laporan ringkas. Penyediaan alat tulis dan kamera. brosur dan mengambil gambar. Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati. Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia.

. Tempat Lawatan MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: 37 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. :……………………………………….. :………………………………………..

2. Lengkapkan rajah di bawah. Tempattempat menarik di Malaysia 38 .

Selangor 6. NEGERI TEMPAT MENARIK 1. Perak 5. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia. Kuala Lumpur 39 . Perlis 2. Kedah 3.3. Pulau Pinang 4.

Terengganu 12. Kelantan 13.NEGERI TEMPAT MENARIK 7. Sabah 14. Melaka 9. Pahang 11. Johor 10. Sawarak 40 . Negeri Sembilan 8.

Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan. 3. Penyediaan alat tulis dan kamera. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Sumber P&P 1. 3. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Peralatan yang perlu dibawa. Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. Malaysia Negaraku 8. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin. Aktiviti Selepas PLBD 1. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. 2. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. Murid mencatat maklumat . Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik. murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara. 4. Penyediaan lembaran aktiviti. Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . 4. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. 2.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. 41 .

berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan. Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis. Penyediaan alat tulis dan kamera. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B. Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia. 4. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. Lawatan ke Pusat Kebudayaan Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 4. 3. 42 . Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Kenali Budaya Malaysia 7. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. 2.

……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN NAMA ALAT MUZIK 43 .……………. : ………………………………….…………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : …………………………………. : ……………………………….

Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. menghargai sumbangan Perdana Menteri.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . Lawatan ke Sri Perdana Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Pembahagian murid kepada kumpulan. Murid membuat laporan ringkas. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. Penyediaan alat tulis dan kamera. 44 . Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Malaysia Negaraku 10. Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas.

.. Perdana Menteri 3 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 4.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. Perdana Menteri 5 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 45 . Bil 1.. :………………………………………. Tokoh Perdana Menteri 1 Maklumat yang diperoleh • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 2. Perdana Menteri 4 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 5. Tempat Lawatan :………………………………………. Perdana Menteri 2 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 3.

Lengkapkan rajah di bawah. PERDANA MENTERI MALAYSIA 46 .2.

Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Sumber P&P Kamera 2. Memberi lembaran kerja. Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti. Pakaian c. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. Makanan d. Adat resam b. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Permainan tradisional Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan. Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan. Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Aktiviti Susulan 1. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 4. Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. Kenali Budaya Malaysia 4. 47 . Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja.

Permainan Tradisional 4. Pakaian 3. Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya Nama orang yang ditemubual 2. Bil. 1. Tarian 48 .PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah.

Perbincangan dalam kumpulan. Bersoal jawab dan rumusan guru. Kebenaran daripada pihak pentadbir. Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium Sumber P&P 1. Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan. Kos pengangkutan. Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh. murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Urusan surat menyurat/ kertas kerja. Murid mencatat maklumat. PPD dan ibu bapa. Mengambil foto tokoh. tempat lawatan. Pembahagian murid kepada kumpulan Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. Malaysia Negaraku 8.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 5. 49 . Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara .Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Lembaran Kerja Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh. Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan. berbangga terhadap kemerdekaan negara.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Tokoh Sumbangan 50 .

London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. London: Kagan Page. eds.N. Shah Alam. Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Ramlan (2001). Project based learning: A guide to standard focused project based learning. R. USA. Claims J. M. National Council for Social Studies (NCSS). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah. (1998). Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak. Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition). Educations for values: Morals. Social literacy. Perak. ethics and citizenship in contemporary teaching. Selangor. Griffith. (1984) Curriculum standard for social studies. California: BIE. London: Jesica Kingsley Publishers. Jurnal Penyelidikan 51 . Gardner & Lawton D. (2000). (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN SENARAI BAHAN RUJUKAN Buck Institute For Education. (Ogos 2004). Davison Jon & Stow William. citizenship education and the national curriculum. Skylight Professional Development Education.(2002). (2003). Fakulti Pendidikan. Muzamil. Novato. Sarina & M. Universiti Malaya. H. Kementerian Pelajaran Malaysia. Arthur James. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.(2000). Lim Siew Lay (2004). Educational citizenship and independent learning.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). Vol 75 (5): 513.523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains. Orion. N. (1991). Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. & Hofstein. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah. Science Education.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan. The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip. Ngu Moi Kwe (1997). 52 . Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. A. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). 3/2004. Kementerian Pelajaran Malaysia. Universiti Malaya. Jilid 3. Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan. Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah. Trip. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful