TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang. menghasilkan lukisan yang berkaitan. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori.Model 1 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak 3. Guru memberi penerangan tentang piramid makanan. Murid menghasilkan: a. murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. 10 . menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin. Kad tugasan 4. Murid digalakkan membawa kamera. Aktiviti Susulan 1. Memerhati dan Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. Kamera Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin. Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Pembentangan hasil kerja kumpulan Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. b. Sayangi Diri 2. Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah.

3 . Makanan Seimbang Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual Le a mk Proe t in Me l in ra Me l in ra K rb h ra a o id t 11 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. Bil 1 . 2 . : : 1. 4 . 9 . 1 0 . Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. 6 . Sayangi Diri 2a. 7 . 5 . 2. 8 .

PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul. Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. 12 .

bilik guru. padang. tandas dan sebagainya 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah Strategi P&P Sumber P&P Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan. Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2). kantin. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. Guru menyediakan kad tugasan. 13 .

d. 4. c. Mula bertugas di sekolah : 2. e. Masalah yang di hadapi : a. Umur : c. c. b. Bidang Tugas : a. e. c. GAMBAR PEKERJA …………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh: 14 . b. b. Harapan dalam bidang tugasan: a. Maklumat diri a.ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. 3. Nama Pekerja : b. Jawatan : d. d.

Sentiasa memberi layanan ……………………. Meminta………………. 5. 1 S E L A M A S R A 6 M 2 K E B E E T U K 5 K E S A 4 N A R A N A S I H A T 15 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah. 4. Dengar …………………………guru. 6. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2. 2. ……………………. Semasa guru masuk ke kelas.pintu sebelum masuk ke bilik guru.kepada rakanrakan. Menegak 1. pelajar perlu mengucapkan ………………………..sebelum keluar kelas.

Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah. Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 .Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 . menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah.Tukang Kebun Kumpulan 2 . Borang temu bual Rujuk lampiran 1 16 . menghargai sumbangan pekerja sekolah. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah.Tukang sapu Kumpulan 4 . Guru mambahagikan kumpulan. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini.Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual. Mengambil gambar. lakonan dan sebagainya). Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4. murid dapat : 1. Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja Sumber P&P 1. Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid. Kad tugasan 2. main peranan.

murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum. Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan. Kenali Budaya Malaysia 5. Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii). 17 . Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum. Kad tugasan Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan. Aktiviti P&P Lawatan. Pembentangan hasil kumpulan Sumber P&P 1. Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b) Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 4. Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid. Aktiviti Susulan 1.

Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18 . Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Memupuk kerjasama di atara murid. 2. guru dan pengusaha. 3. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia. Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual.Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Objektif: 1. Murid mendapat pengalaman sebenar. Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor.

Sampai/ balik Disediakan: Tandatangan Guru Disemak oleh: _________________ _______________ Ketua Panitia 19 .Bertolak 9.30 pagi .30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.30 pagi .30 pagi .Bertolak balik ke sekolah 12. Guru 1 2.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) .00 pagi . Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7.Sesi lawatan 11.Berkumpul 8.Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1.

Kuala Selangor. Batang Berjuntai. Sehubungan itu. 2. pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah. Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut.Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. 3. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh: .

30 pagi hingga 1.00 petang 4. 5. Cara penyediaan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional: 21 . 3. Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan. Sekian. 2. Terima kasih. Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: ) Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1. II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7. 4.Hari Masa : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan.

Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. berbangga dengan kemajuan teknologi. Contoh kad ucapan/ lukisan. Pembahagian kumpulan. Murid membentangkan hasil tugasan. Murid membuat kad tugasan. Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat. . menggunakan komputer untuk pembelajaran. Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 6. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian. Sedia Hadapi Cabaran 9. Komputer Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan. Tunjuk cara/ Amali Sumber P&P 1. Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

Stor Sukan. makmal komputer. Sayangi Diri 1. Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains. Bilik Kemahiran Hidup. Makmal Sains. Mengumpulkan peraturan bilik khas. Pejabat Sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 1. Menghormati peraturan di bilik khas. Kad tugasan 23 . perpustakaan. murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Lawatan Sumber P&P 1.

4. Bil 1. 3. 10. 6. 7. (Contoh) Peraturan di Bilik Sains CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. 2. 2. 9. 5. 8.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains. 24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains .

5. 10. 9. 25 . 8.3. 7. 4. 6.

Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Guru merumuskanisi pelajaran. Malaysia Negaraku 9. Internet Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada. 26 . Membincang hasil kerja murid. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. Guru menyediakan tugasan kumpulan. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. Rujukan di bilik sumber Sumber P&P Buku rujukan Carta 3. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita.

Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 1. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. perlindungan. perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. 27 . Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar.Kehidupan. menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak. Murid dibahagikan dalam kumpulan. Memohon kebenaran Pra sekolah. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak . Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah. Sukaneka di pra sekolah Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah Aktiviti Sebelum PLBD 1. Sayangi Diri 1.

Setem Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan. Guru membuat tempahan makmal komputer. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Sayangi Keluarga 1. Aktiviti susulan 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 2. huruf). (Contoh: bahan grafik. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. c. Menyalin hasil kerja di dalam disket. Murid menyiapkan tugasan: a. Menulis surat b. Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga. (lembaran kerja) Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer Sumber P&P Komputer Kad 3. Murid dibahagikan kepada kumpulan. 28 . Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos. Mencetak hasil kerja. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Murid diarah membawa alat tulis dan disket. Sampul Surat 4. (Software) Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. d.

Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet. • 29 . Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2. surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti. Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer.

berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca. 30 Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan. Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. plastik. kayu).CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka. Sumber P&P Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. Guru mengedarkan borang tugasan. murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang. . Guru mengedarkan plastik sampah.

31 .

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH .

murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Lawatan Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan. Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 27 . Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Mendengar ceramah dan membuat catatan. Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan.Model 2 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Menjaga kebersihan diri. Aktiviti Semasa PLBD 1. Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Sayangi Diri 2. Membincangkan hasil tugasan. Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik.

Kepentingan menjaga kemudahan awam. Menyejukkan badan. Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul. Sayangi Diri 2. melakukan riadah dengan cara yang betul. Melakukan aktiviti senamrobik. Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah. 28 . Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup. Amali senam robik Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. memanaskan badan. Mengenal pasti jurulatih. murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghargai ibu bapa. murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. 29 . Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. Membahagikan murid kepada kumpulan kecil. Menyediakan borang temu bual.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 2. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa. Sayangi Keluarga 3. Aktiviti Susulan Secara berkumpulan. Menguruskan pegangkutan. Lawatan ke rumah perlindungan warga tua.

________________________________________________________ 7. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. 3. 2. 4. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini.CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6. ________________________________________________________ 30 . Sepanjang berada di sini. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________ Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________ Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________ 5.

31 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 3. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. Gotong royong Sumber P&P 1. Murid diminta membawa peralatan gotong royong. Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong. Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong. Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan. Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir.

Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan. menjaga kemudahan awam dan persekitaran.Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. Lawatan ke Taman Rekreasi Sumber P&P 1. Pembahagian kumpulan. Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut. Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti. 32 . Edar borang kebenaran waris. Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran . Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan. menghargai kemudahan awam. Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar. Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi. Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ). murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1.

CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Keadaan / catatan 33 . Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil.

murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa. Membuat laporan tentang lawatan. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan . Peranan agensi tempatan .Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan. menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. Guru mengedarkan borang maklumat Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba. Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat.Bomba Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Mengambil foto. Rumusan guru. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat. 34 . Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing. Pembahagian murid kepada kumpulan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3.

6. 7. 8. 4. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Ulasan murid : 1. 3. 1.Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. 2. 2. 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Masalah yang dihadapi semasa bertugas. 1. 5. 3. 4. 5. 2. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 35 . 5. 2. 4.

JPN) .MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG.

Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas. Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. 36 .Model 3 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Guru menunjukkan contoh brosur. Lawatan ke Putrajaya Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. brosur dan mengambil gambar. Penyediaan alat tulis dan kamera. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara. Pembahagian murid kepada kumpulan. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Malaysia Negaraku 7. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. Mengumpul pamplet. Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid membuat laporan ringkas. murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia.

Tempat Lawatan MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: 37 . :………………………………………...CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :…………………………………………………….. :……………………………………….

Tempattempat menarik di Malaysia 38 . Lengkapkan rajah di bawah.2.

NEGERI TEMPAT MENARIK 1. Kedah 3. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia. Kuala Lumpur 39 . Selangor 6. Pulau Pinang 4.3. Perak 5. Perlis 2.

Kelantan 13. Terengganu 12. Melaka 9.NEGERI TEMPAT MENARIK 7. Sawarak 40 . Johor 10. Sabah 14. Negeri Sembilan 8. Pahang 11.

Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . Murid mencatat maklumat . Aktiviti Selepas PLBD 1. 3. Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan. Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Penyediaan alat tulis dan kamera. Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik. Peralatan yang perlu dibawa. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Malaysia Negaraku 8. 41 . Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Sumber P&P 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara. Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. 4. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. 4. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. 2. 2. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin. Penyediaan lembaran aktiviti. 3.

Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. 2. murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan. Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Lawatan ke Pusat Kebudayaan Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. 3. Penyediaan alat tulis dan kamera. Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 4. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis. Kenali Budaya Malaysia 7. 4. berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. 42 . Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B.

CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : …………………………………. : ……………………………….……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN NAMA ALAT MUZIK 43 .…………….……………. : ………………………………….

murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. Murid membuat laporan ringkas. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru. Lawatan ke Sri Perdana Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Malaysia Negaraku 10. Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. Penyediaan alat tulis dan kamera. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. Pembahagian murid kepada kumpulan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. menghargai sumbangan Perdana Menteri. 44 . Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas. Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas.

Tokoh Perdana Menteri 1 Maklumat yang diperoleh • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 2. :……………………………………….. Perdana Menteri 2 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 3.. Perdana Menteri 4 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 5. Tempat Lawatan :………………………………………. Perdana Menteri 5 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 45 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. Bil 1. Perdana Menteri 3 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 4..

Lengkapkan rajah di bawah. PERDANA MENTERI MALAYSIA 46 .2.

murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. 47 . Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan. Pakaian c. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Memberi lembaran kerja. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti. Sumber P&P Kamera 2. hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 4. Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. Permainan tradisional Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan. Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. Aktiviti Susulan 1. Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Adat resam b. Kenali Budaya Malaysia 4. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. Makanan d.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah. Permainan Tradisional 4. Pakaian 3. 1. Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya Nama orang yang ditemubual 2. Bil. Tarian 48 .

Malaysia Negaraku 8. Kos pengangkutan. Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan. murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Lembaran Kerja Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh. Mengambil foto tokoh. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara . Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh. Perbincangan dalam kumpulan. Murid mencatat maklumat. Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium Sumber P&P 1.Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 49 . Urusan surat menyurat/ kertas kerja. tempat lawatan. Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. berbangga terhadap kemerdekaan negara. Pembahagian murid kepada kumpulan Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. Kebenaran daripada pihak pentadbir. Bersoal jawab dan rumusan guru.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 5. PPD dan ibu bapa.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Tokoh Sumbangan 50 .

Social literacy. (2003). R. Griffith. H. Project based learning: A guide to standard focused project based learning. California: BIE. Lim Siew Lay (2004). Perak. Sarina & M. M. London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. Universiti Malaya. (1998). London: Kagan Page. Selangor. Gardner & Lawton D. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Penyelidikan 51 .PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN SENARAI BAHAN RUJUKAN Buck Institute For Education. Educational citizenship and independent learning. National Council for Social Studies (NCSS). citizenship education and the national curriculum. Skylight Professional Development Education. (1984) Curriculum standard for social studies. (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan. (Ogos 2004). Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition). Ramlan (2001). Shah Alam. (2000). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Davison Jon & Stow William. USA. Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah. Claims J.(2000). ethics and citizenship in contemporary teaching. Fakulti Pendidikan. Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Educations for values: Morals.(2002). London: Jesica Kingsley Publishers. Arthur James. eds.N. Muzamil. Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak. Novato.

Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip. Orion. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah. Universiti Malaya. (1991). Kementerian Pelajaran Malaysia. Science Education. A. N. & Hofstein. Kementerian Pelajaran Malaysia. 52 . Trip. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan. 3/2004. Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Vol 75 (5): 513.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan. Ngu Moi Kwe (1997).523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains. Jilid 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful