TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT
• SINOPSIS Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan pengenalan, rasional, dan tujuan Pembelajaran berkhidmat. 2. Menghuraikan bentuk dan strategi melaksanakan kewarganegaraan peringkat sekolah rendah. projek

3. Merancang dan melaksanakan projek kewarganegaraan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar 5. Mengkaji sumber kewangan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan; KERANGKA TAJUK-

Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Pengenalan Kepada Pembelajaran Berkhidmat

Projek Kewarganegaraan

Bentuk Projek Kewarganegaraan

5

KANDUNGAN ISI

1

PENGENALAN KEPADA PEMBELAJARAN BERKHIDMAT

1.1 Maksud Pembelajaran Berkhidmat Pembelajaran Berkhidmat atau Projek Kewarganegaraan ialah

komponen amali Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan murid secara kumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. Melalui Projek Kewarganegaraan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah. Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Murid dikehendaki menjalankan projek kewarganegaraan di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun.

1.2 Objektif 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. 3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dan

6

2

PROJEK KEWARGANEGARAAN

2.1 Pengenalan Projek Kewarganegaraan ialah komponen penting dalam Pendidikan

Sivik dan Kewarganegaraan. Setiap murid dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun. Kerja amali memerlukan murid menyertai secara aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah.

2.2 Objektif Projek Kewarganegaraan 1. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan

kewarganegaraan di luar bilik darjah. 2. Memberi sumbangan kepada keluarga, sekolah dan masyarakat. 3. Menjadi warganegara yang patrotik, prihatin dan bertanggungjawab diri, keluarga, sekolah dan masyarakat. 2. 3 2 Ciri-ciri pemilihan projek

Cadangan Aktiviti Projek Kewarganegaraan untuk tahun 4 adalah berdasarkan tema Sayangi Diri dan Sayangi Keluarga. Cadangan aktiviti Projek Kewarganegaraan mengikut tema adalah seperti berikut: tahun Tema • Sayangi Diri • Sayangi Keluarga Aktiviti Yang Dicadangkan • Brosur Penjagaan Kesihatan Diri • Brosur Penjagaan Keselamatan Diri • Projek Hari Ibu Bapa • Kempen Budaya Sopan Projek Menceriakan Sekolah • Projek Menghijaukan Sekolah • Projek Haiwan Peliharaan • Projek Membersihkan

4

• 5

Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat 7

Kenali Budaya Malaysia

Jalan/Pantai/Tempat Rekreasi/Tempat Beribadat Kawasan Setempat •

di

6

• •

Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

• • • • • • •

Sudut Maklumat Adat Resam Kaum • Hari Kebudayaan Pelbagai Kaum • Projek mengenali Bahasabahasa di Malaysia Projek Bendera Sekolah/Negeri/Jalur Gemilang. Projek Menghargai Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara. Kempen Sifar Ponteng. Kempen Anti Merokok. Kempen Pengukuhan Bahasa Inggeris. Pusat Aduan Murid. Stesen Radio Sekolah.

2.3.3 Strategi Pelaksanaan Pelaksanaan Projek Kewarganegaraan memerlukan murid

mengamalikan dan menghayati proses pembelajaran secara “hands on” melalui proses yang berikut:

1. Perancangan • • • • • • mengenal pasti dan memilih tajuk projek menentukan objektif, jenis aktiviti dan tempoh masa melaksanakan projek mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat menyenarai dan membahagi tugas menentukan cara mengumpul maklumat menentukan cara merekod projek

2. Kerja Amali • melaksanakan projek • merekod/mencatat tugas yang dijalankan • mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas

8

3. Refleksi • menilai kerja yang telah dijalankan • menyusun dan menyemak dokumen dan catatan • membuat kesimpulan

4. Penyediaan Portfolio • menentukan cara menyediakan portfolio • menulis laporan projek secara individu atau kumpulan • membentangkan portfolio

5. Penghargaan • Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

3

Bentuk Projek Kewarganegaraan

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN LUAR BILIK DARJAH DALAM KAWASAN SEKOLAH

9

Murid mengambil gambar/melukis di kawasan kantin. Lembaran aktiviti diedarkan kepada murid. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Memerhati dan Aktiviti Sebelum PLBD Lawatan guru ke kantin sekolah. Aktiviti Selepas PLBD Pembentangan hasil tugasan: Jenis makanan yang dijual Pengelasan makanan mengikut Piramid Makanan Guru memastikan murid mengisi Piramid Makanan dengan betul Guru merumuskan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang. menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan makanan seimbang. Pengurusan diri Kesihatan – Makanan Seimbang Kantin sekolah 1 jam Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Lawatan ke kantin sekolah. Murid digalakkan membawa kamera. 10 . Membuat pemerhatian cara peyediaan makanan di kantin. Sayangi Diri 2. murid dapat : menyenaraikan jenis makanan seimbang. menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Sumber P&P Alat tulis Kertas sebak 3. Model Piramid Makanan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Pembentangan hasil kerja kumpulan Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Guru memberi penerangan tentang piramid makanan. Kad tugasan 4. menghasilkan lukisan yang berkaitan.Model 1 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Murid menghasilkan: a. Murid menjalankan tugasan mengikut kumpulan: senarai jenis makanan yang dijual di kantin Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap peringkat dalam Piramid Makanan. Aktiviti Susulan 1. b. Folio tentang Piramid Makanan dan contoh makanan bagi setiap kategori. Kamera Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke kantin.

7 . Isikan Piramid Makanan dengan jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu. 9 . 2 . Makanan Seimbang Senaraikan jenis – jenis makanan yang dijual di kantin sekolah kamu Jenis makanan yang dijual Le a mk Proe t in Me l in ra Me l in ra K rb h ra a o id t 11 . : : 1. 2. 1 0 . Sayangi Diri 2a. 4 . Bil 1 .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Tema Unit 1. 3 . 8 . 5 . 6 .

PSK TAHUN 4 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2A : MAKANAN SEIMBANG SEBELUM Pra lawatan Penerangan guru tentang Piramid Makanan Pembahagian kumpulan Edarkan kad tugasan Guru menyediakan bahan SEMASA Murid ke kantin bersama guru Murid menjalankan tugasan Memerhatikan cara penyediaan makanan Mengambil gambar/ melukis SELEPAS Sesi perbincangan Guru memastikan pengelasan makanan dibuat dengan betul. 12 . Menerangkan kepentingan mengamalkan pemakanan seimbang.

tandas dan sebagainya 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan di kehendaki menyediakan katakata bersopan bagi tempat-tempat berikut: Perpustakaan Kantin Bilik guru Tandas Padang Aktiviti Semasa PLBD Di dalam kumpulan murid-murid pergi ke tempat yang diarahkan untuk menjalankan tugasan. kantin. 13 . murid dapat : Menyenaraikan perkataan yang menunjukkan sikap sopan Mengucapkan kata-kata bersopan Menghargai warga sekolah Strategi P&P Sumber P&P Aktiviti sebelum PLBD Guru menerangkan tentang amalan sopan santun dalam kalangan masyarakat Malaysia. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Warga Sekolah Bersopan Kawasan sekolah(perpustakaan. padang. Murid berbincang di dalam kumpulan dan melengkapkan tugasan. bilik guru. Murid melengkapkan teka silang kata (lembaran aktiviti 2). Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan setiap kumpulan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Guru menyediakan kad tugasan. Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4.

Nama Pekerja : b. b. Masalah yang di hadapi : a. Umur : c. c. d. e. b. c. GAMBAR PEKERJA …………………………………… Tandatangan Pekerja ( Nama: ___________________) Tarikh: 14 . Mula bertugas di sekolah : 2. Jawatan : d. Bidang Tugas : a. c. 3. Harapan dalam bidang tugasan: a. d. b.ampiran 1 Nama Kumpulan : Tarikh : Tagusan : Masa : 1. Maklumat diri a. e. 4.

kepada rakanrakan. 5.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Lengkapkan teka silang kata di bawah. Apabila bercakap jangan menggunakan perkataan yang ……………………… Melintang 2. ……………………. 4. Menegak 1. Sentiasa memberi layanan ……………………. Meminta……………….pintu sebelum masuk ke bilik guru. Dengar …………………………guru.. 2. Semasa guru masuk ke kelas.sebelum keluar kelas. pelajar perlu mengucapkan ………………………. 1 S E L A M A S R A 6 M 2 K E B E E T U K 5 K E S A 4 N A R A N A S I H A T 15 . 6.

Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan Aktiviti P&P Temubual Pembentangan hasil kerja Sumber P&P 1. Aktiviti sebelum PLBD Guru memastikan pekerja sekolah bersetuju ditemu ramah oleh murid. lakonan dan sebagainya). Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat 4.Tukang sapu Kumpulan 4 . menghargai sumbangan pekerja sekolah. berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah. Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Kawasan sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Semasa PLBD Murid dalam kumpulan menemuramah pekerja-pekerja Maklumat diri Kumpulan 1 . murid dapat : 1. Mengambil gambar. Borang temu bual Rujuk lampiran 1 16 . Guru mengedarkan dan menerangkan cara mengisi borang. Guru mambahagikan kumpulan. menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah.Pekerja kantin Tugas di sekolah Masalah yang dihadapi semasa menjalankan tugas Harapan terhadap komuniti sekolah Murid mengisi borang temu bual. Kad tugasan 2. Membuat rumusan keistimewaan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah.Pengawal Keselamatan Kumpulan 3 . main peranan.Tukang Kebun Kumpulan 2 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 3. Borang temu bual Aktiviti Selepas PLBD Murid berbincang dan menyediakan hasil kerja Membentangkan hasil kerja kumpulan (Pembentangan boleh di buat dalam pelbagai bentuk seperti sajak.

Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia Resipi Makanan Tradisional Kita Kilang memproses makanan tradisional 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghasilkan buku resepi makanan tradisional berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum. Aktiviti Susulan 1. Aktiviti Semasa PLBD Murid melengkapkan kad tugasan (seperti lampiran 2b) Aktiviti Selepas PLBD Membentangkan hasil tugasan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 4. Surat kebenaran ibu bapa (dapat dari sekolah) Taklimat lawatan/ tugasan kepada murid. Guru menyediakan kertas kerja/ surat permohonan sekolah/ PPD (Lampiran 2a i/ ii). Kenali Budaya Malaysia 5. Aktiviti P&P Lawatan. Kad tugasan Aktiviti Sebelum PLBD Menghubungi kilang untuj menetapkan tarikh/ hari/ masa lawatan. Pembentangan hasil kumpulan Sumber P&P 1. Rumusan – mengenal pasti dan menyenarai makanan tradisional pelbagai kaum. 17 . Menghasilkan buku skrap resepi makanan tradisional dari negara kita secara berkumpulan. murid dapat : mengenal pasti dan menyenaraikan jenis-jenis makanan tradisional pelbagai kaum.

Murid mendapat pengalaman sebenar. 2. guru dan pengusaha. Objektif: 1. Tarikh/ Hari: Masa: Tempat: Kilang Memproses Makanan tradisional Mak Mah Kuala Selangor.Tema 5 – Kenali dan apresiasi warisan budaya Malaysia. Sasaran: Murid Tahun 4 Bestari Bilangan: 4 orang Murid 3 orang Guru Jawatan Kuasa Lawatan: Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-Kurikulum Penyelia Petang 18 .Lampiran 2a i Contoh kertas cadangan/ kertas kerja Tajuk: Lawatan ke kilang Makanan Tradisional Pendahuluan/ Pengenalan : Mata pelajaran Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan menggalakkan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik darjah (PLBD) supaya proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menyegarkan. Memupuk kerjasama di atara murid. 3. Sumber kewangan: Peruntukan perkapita mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah perlu di laksanakan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berbentuk kontekstual. Memenuhi sukatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .

30 pagi .Berkumpul 8.Setiausaha : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Bendahari : Guru Pendidikan Sivik yang terlibat Ahli Jawatan Kuasa : 1.00 (Mengikut jarak tempat lawatan dengan sekolah) . Guru 2 Contoh Jadual Program Masa : 7.30 pagi .Sampai/ balik Disediakan: Tandatangan Guru Disemak oleh: _________________ _______________ Ketua Panitia 19 .00 pagi . Guru 1 2.Bertolak balik ke sekolah 12.30 pagi .Bertolak 9.Sesi lawatan 11.30 tgh Perbelanjaan Sewa Bas : RM 300.

Pihak saya memohon wang peruntukan PSK bagi tujuan tersebut. 2. Batang Berjuntai. Kuala Selangor. 3.Lampiran 2a ii Contoh Surat Permohonan Lawatan Nama Guru PSK Kelas : Sekolah : Kepada Guru Besar Sekolah Melalui: Panitia PSK Sekolah MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH Perkara di atas adalah di rujuk. pihak saya memohon untuk mengadakan aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah ke Kilang Makanan Tradisional Mak Mah. Untuk makluman tuan aktiviti ini adan diadakan pada: Tarikh : (Mengikut kertas kerja) 20 Tarikh: . Sehubungan itu.

Bersama-sama ini disertakan Kertas Cadangan / Kertas kerja untuk rujukan tuan. 5. Saya yang menjalankan tugas ____________________________ (Nama: ) Lampiran 2b Kad Tugasan Jenis Makanan : Bahan-bahan yang digunakan: 1.00 petang 4. 4. 3. Cara penyediaan : ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _____________________________________________________________ Lakaran gambar makanan tradisional: 21 . Sekian. II/2004 bertarikh 31 Disember 2004 (PLBD) : 7. 2. Terima kasih.Hari Masa : Hari persekolahan (berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas bil. Semoga permohonan ini mendapat kelulusan tuan.30 pagi hingga 1.

Sedia Hadapi Cabaran 9. Rumusan tentang kepentingan komputer dalam kehidupan. Contoh kad ucapan/ lukisan. Aktiviti Semasa Projek Kewarganegaraan Guru membuat penerangan dan tunjuk cara. Tajuk kad ucapan Gambar Kata-kata penghargaan Kreativiti kad Murid melayari internet untuk 22 mendapatkan maklumat. Aktiviti Selepas Projek Kewarganegaraan Murid menyenaraikan kepentingan menggunakan komputer. Murid membentangkan hasil tugasan. . Membina budaya cemerlang untuk masa depan Komputer Sumber maklumat Makmal Komputer 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Strategi P&P Pembelajaran kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. murid dapat : menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan. Murid perlu memasukkan butibutir berikut dalam kad ucapan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 6. Komputer Aktiviti Sebelum Projek Kewarganegaraan Guru membuat pra lawata ke bilik komputer dan tempahan bilik. Murid membuat kad tugasan. Tunjuk cara/ Amali Sumber P&P 1. Mengagihkan tugasan kepada murid untuk menghasilkan sesuatu seperti lukisan/ kad ucapan dan yang bersesuaian. berbangga dengan kemajuan teknologi. Pembahagian kumpulan. menggunakan komputer untuk pembelajaran.

Disiplin Diri Peraturan-peraturan Bilik Khas Makmal Sains. Makmal Sains. Stor Sukan. Menghormati peraturan di bilik khas. Sayangi Diri 1. Lawatan Sumber P&P 1. Kad tugasan 23 . Strategi P&P Belajar cara Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. perpustakaan. murid dapat : Menyatakan peraturan di bilik khas di sekolah. Pejabat Sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. makmal komputer. Mengumpulkan peraturan bilik khas. Bilik Kemahiran Hidup.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 1.

3. 24 (Contoh) Kesan melanggar peraturan di Bilik Sains .CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 1 (Bilik Khas) Senaraikan peraturan yang terdapat di Makmal Sains. 8. Bil 1. 2. 4. 7. 9. 2. 6. 5. (Contoh) Peraturan di Bilik Sains CONTOH LEMBARAN AKTIVITI 2 Nyatakan kesan yang akan berlaku jika melanggar peraturan di Makmal Sains Bil 1. 10.

7. 6. 25 . 5. 4. 9. 10.3. 8.

Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. Guru merumuskanisi pelajaran. Kumpulan 4 Mencipta empat rangkap pantun yang menunjukkan kebangaan terhadap sistem pemerintahan negara kita. Kumpulan 3 Membuat peta minda tanggungjawab sebagai warganegara Malaysia. murid dapat : Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Malaysia Negaraku 9. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru menyediakan tugasan kumpulan. Kumpulan 1 Bina carta organisasi Sistem Pemerintahan di Malaysia. Aktiviti Selepas PLBD Murid membentangkan hasil tugasan. Kenali Sistem Pemerintahan Negara Kita Sistem Pemerintahan Negara Kita Pusat Sumber Sekolah/ Makmal Komputer 2 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pusat Sumber/ Makmal Komputer. Setiap kumpulan mencari dan melengkapkan tugasan yang diberi. Strategi P&P Kontekstual KBKK Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. 26 . Kumpulan 2 Melengkapkan lembaran aktiviti. Membincang hasil kerja murid. Internet Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan bahan rujukan ada. Rujukan di bilik sumber Sumber P&P Buku rujukan Carta 3.

Sukaneka di pra sekolah Sumber P&P Alatan sukaneka Hadiah Aktiviti Sebelum PLBD 1.Kehidupan. Penerangan aktiviti lawatan/ kertas kerja/ surat permohonan kepada Guru Besar. perlindungan. mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak. perkembangan dan penyertaan Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Aktiviti Semasa PLBD Membawa murid ke Pra sekolah. murid dapat : menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 1. Murid dibahagikan dalam kumpulan. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Guru merumuskan tentang kepentingan hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Memohon kebenaran Pra sekolah. 27 . menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Sayangi Diri 1. Menjalankan aktiviti bersama murid pra sekolah. Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak .

Strategi P&P Kontekstual ICT dalam P&P Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P Menyediakan surat/ kad ucapan di makmal komputer Sumber P&P Komputer Kad 3. (Contoh: bahan grafik. Menggunakan perisian yang sesuai mengikut kreativiti masing-masing. Setem Aktiviti Sebelum PLBD Guru memastikan kemudahan makmal komputer yang disediakan. Murid dibahagikan kepada kumpulan. (Software) Aktiviti Semasa PLBD Murid dibawa ke bilik komputer. Sampul Surat 4. Menulis surat secara individu kepada ibu bapa masing-masing dan menghantar melalui pos. d. Guru mengingatkan tentang etika penggunaan Makmal komputer. murid dapat : menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. Mencetak hasil kerja.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 2. huruf). Aktiviti susulan 1. c. Guru membuat tempahan makmal komputer. (lembaran kerja) Aktiviti Selepas PLBD Murid membaca semula surat/ hasil kerja. Murid berbincang dengan bimbingan guru tentang kepentingan menghargai/ menyayangi keluarga. Murid menyiapkan tugasan: a. menyayangi dan menghormati ibu bapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Sayangi Keluarga 1. Guru memberi penerangan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Menyalin hasil kerja di dalam disket. 28 . Murid diarah membawa alat tulis dan disket. Murid menyatakan tujuan mereka menulis surat. Menulis surat b. Keluarga Harmoni Pra sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama.

Cadangan gambar Gambar satu kumpulan murid menaip e-mail menggunakan komputer dalam Makmal komputer. Jika sekolah tidak mempunyai kemudahan makmal komputer model ini boleh dijadikan model 2. • 29 .Nota • Jika ibu bapa murid mempunyai kemudahan internet. surat boleh dihantar dengan menggunakan kemudahan e-mail. Bawa murid ke Pusat Sumber Negeri / Pusat Komuniti.

Guru mengedarkan borang tugasan. Menghasilkan bahan kreatif daripada bahan terbuang. Guru mengedarkan plastik sampah. Murid mengasingkan sampah sarap mengikut jenis (kaca. Aktiviti Semasa PLBD Murid memungut sampah sarap di persekitaran sekolah. Sumber P&P Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Surat makluman kepada Guru Besar Guru membahagikan kumpulan. Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran Kebersihan kawasan persekitaran sekolah Kawasan persekitaran sekolah 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. . Guru menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan. murid dapat : menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 4. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P Gotong royong membersihkan kawasan sekolah. 30 Aktiviti Selepas PLBD Sesi sumbangsaran/ soal jawab tentang kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan kawasan.CONTOH LEMBARAN KERJA Tulis sepucuk surat kepada ibu bapa kamu untuk menyatakan perasaan dan penghargaan kamu kepada mereka. melibatkan diri di dalam penjagaan kemudahan awam dan persekitaran. plastik. berbangga dengan kebersihan dan keceriaan sekolah. kayu).

31 .

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAAN BERHAMPIRAN KAWASAN SEKOLAH .

Aktiviti Selepas PLBD Setiap wakil kumpulan membuat tugasan mengikut kumpulan. Sayangi Diri 2. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga. Menjaga kebersihan diri. Merumuskan kepentingan menjaga kesihatan diri. Pembahagian kumpulan dan pelantikan ketua kumpulan. murid dapat : Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Guru menerangkan aspek keselamatan dan disiplin semasa berada di klinik. Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Klinik Kesihatan Kerajaan 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 27 . Aktiviti Semasa PLBD 1. Membincangkan hasil tugasan. Strategi P&P Kemahiran Belajar Kontekstual KBKK Aktiviti P&P 1. Mendengar ceramah dan membuat catatan.Model 2 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Kumpulan 1 Penjagaan gigi Kumpulan 2 Menjaga kebersihan badan Kumpulan 3 Menjaga kebersihan pakaian Kumpulan 4 Menjaga pemakanan Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk peta minda. Lawatan Sumber P&P Buku Catatan Alatan tulis Aktiviti Sebelum PLBD Pra lawatan oleh guru/ penetapan tarikh menyediakan kertas kerja/ surat permohonan kepada guru besar/ pegawai kesihatan klinik berkenaan.

Kepentingan menjaga kemudahan awam. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1. Sayangi Diri 2. melakukan riadah dengan cara yang betul. Aktiviti Sebelum PLBD Guru mengenal pasti tempat beriadah (pra lawatan) dan jenis aktiviti riadah. Aktiviti Semasa PLBD Melakukan aktiviti riadah yang betul. memanaskan badan. menyayangi diri dengan melakukan riadah yang betul. Menyejukkan badan. 28 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 1. Guru menyediakan/ mendapatkan semula borang kebenaran waris. Amali senam robik Sumber P&P Radio Kaset Aktiviti Selepas PLBD Sumbangsaran tentang: Kebaikan beriadah dengan cara yang betul. Pengurusan Diri Beriadah Menjamin Kesihatan Taman Rekreasi 2 jam (bergabung dengan mata pelajaran PJK) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Melakukan aktiviti senamrobik. murid dapat : mengenal pasti cara beriadah yang betul. Kepentingan menjadikan riadah sebagai satu amalan dalam hidup. Kebaikan beriadah di tempat yang tertentu. Mengenal pasti jurulatih. Guru menerangkan persiapan untuk beriadah.

Aktiviti Selepas PLBD Murid melaporkan maklumat temu bual yang telah dijalankan. Menyediakan borang temu bual. 29 .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 2. Aktiviti Semasa PLBD Murid mendengar taklimat daripada pihak pengurusan warga tua. murid menghasilkan kad ucapan kepada warga tua dan mengirimkannya kepada mereka. Tanggungjawab terhadap keluarga Sayangi Warga Tua Rumah Perlindungan Warga Tua (Rumah Seri Kenangan) 2 jam (digabungkan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu) Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Murid membuat gotong royong menceriakan kawasan. menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Guru meminta murid menyediakan sedikit saguhati seperti buahbuahan. Lawatan ke rumah perlindungan warga tua. murid dapat : menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya. menghargai ibu bapa. Menemubual warga tua dan mengumpulkan maklumat berdasarkan temu bual. Mengisi borang permohonan lawatan kepada Pejabat Pelajaran Daerah. Strategi P&P Belajar Cara Belajar Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. Guru merumuskan pentingnya menghargai ibu bapa. Membahagikan murid kepada kumpulan kecil. Sayangi Keluarga 3. Sumber P&P Cenderahati Borang temu bual Aktiviti Sebelum PLBD Guru menghubungi dan menetapkan tarikh lawatan. Menguruskan pegangkutan. Menyediakan kertas kerja dan surat permohonan kepada guru besar dan tempat yang akan di lawati. Aktiviti Susulan Secara berkumpulan.

3. 4. Menceritakan tentang pengalaman manis/ kisah yang menarik. Nyatakan aktiviti yang mak cik/ pak cik lakukan di sini.CONTOH LEMBARAN KERJA Borang Temu Bual Warga Tua Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat 1. Nama : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ : ____________________________________ Tempat asal : ____________________________________ Umur : ____________________________________ Sudah berapa lama mak cik / pak cik tinggal di sini? ________________________________________________________ 5. ________________________________________________________ 30 . adakah mak cik / pak cik menghadapi masalah kesihatan? ________________________________________________________ 6. Sepanjang berada di sini. ________________________________________________________ 7. 2.

Aktiviti Semasa PLBD Murid diberi taklimat keselamatan. Murid melaksanakan aktiviti gotong-royong. Gotong royong Sumber P&P 1. Menentukan tempat dan tarikh gotong royong. Surat kebenaran kepada waris dan ibu bapa. Memohon kebenaran jawatankuasa berkenaan. Murid diminta membawa peralatan gotong royong. Setiap kumpulan diagihkan tugas mengikut kawasan. Aktiviti Selepas PLBD Murid menyatakan perasaan mereka semasa melakukan aktiviti. Guru membuat rumusan faedah menjalankan kerja secara gotongroyong. 31 . Peralatan gotong royong Aktiviti Sebelum PLBD Memohon kebenaran kepada pihak pentadbir. Hidup bermuafakat Borgotong royong amalan terpuji Rumah Ibadat/ Dewan orang ramai/ Balai raya Ikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong. Hidup bersama di sekclah dan masyarakat 6. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P 1.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 3. murid dapat : menjelaskan kepentingan menyertai aktiviti gotong-royong. Membahagikan kumpulan dan melantik ketua kumpulan. bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Aktiviti Susulan Murid membuat karangan pendek tentang pengalaman dan kepantingan bergotong royong.

Aktiviti Semasa PLBD Taklimat ringkas tentang tugasan yang diperlukan. Edar borang kaji selidik tentang kemudahan awam yang ada di kawasan tersebut. Murid mengisi borang soal selidik tentang kemudahan awam (Lembaran kerja 1 ).Kemudahan awam Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghargai kemudahan awam. Surat permohonan kebenaran Guru Besar. murid dapat : menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. Aktiviti Susulan Menghantar surat/ e-mail kepada majlis perbandaran tentang keperluan kemudahan awam yang perlu disediakan. Pembahagian kumpulan. Aktiviti Sebelum PLBD Perancangan lawatan/ keratan akhbar. Borang lembaran kerja Aktiviti Selepas PLBD Setiap kumpulan membentangkan hasil pemerhatian yang diisi dalam borang soal selidik (lembaran kerja 2). 32 . Lawatan ke Taman Rekreasi Sumber P&P 1. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 1. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Taklimat tentang keselamatan sepanjang menjalankan aktiviti. Perbincangan tentang kelengkapan/ kemudahan di taman tersebut. Memberi cadangan tentang cara menjaga/ menambah baik kemudahan awam di taman rekreasi. menjaga kemudahan awam dan persekitaran. Cadangan gambar Gambar-gambar kemudahan awam yang terdapat di Taman Rekreasi.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. Murid bergerak secara berkumpulan bagi melakukan aktiviti. Edar borang kebenaran waris. Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran . Murid diberi masa menggunakan alatan permainan di taman tersebut.

Keadaan / catatan 33 .CONTOH LEMBARAN KERJA 1 Lengkapkan lembaran kerja yang diberi. Nama Kumpulan Tarikh Masa Tempat : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ Kemudahan Bilangan Keadaan Cadangan : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ CONTOH LEMBARAN KERJA 2 Lengkapkan jadual di bawah Bil 1 2 3 4 5 Kemudahan Tong sampah Telefon Tandas Lampu Peralatan permainan Ada Tiada Bil.

34 .Bomba Sumber P&P Kamera Alat tulis Borang maklumat Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Mendapatkan kebenaran pihak pentadbir dan ibu bapa. Membuat laporan tentang lawatan. menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan.Bomba dan Penyelamat Taman Rekreasi 1 jam Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Peranan agensi tempatan . Rumusan guru.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 6 3. menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat 5. Mencatat maklumat tentang persekitaran balai bomba dari pemerhatian. Guru mengedarkan borang maklumat Aktiviti Semasa PLBD Melawat persekitaran balai bomba dan melihat peralatan pada kereta bomba. Mengambil foto. Aktiviti susulan Menyediakan folio tentang pasukan bomba dan penyelamat. Bersoal jawab dengan ahli bomba mengikut kumpulan masingmasing. Pembahagian murid kepada kumpulan. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan tentang peranan pasukan bomba dan penyelamat. murid dapat : menjelaskan peranan agensi tempatan. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai KBKK Aktiviti P&P Lawatan ke agensi tempatan .

5. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Ulasan murid : 1. 8.Borang Maklumat Nama : Pangkat : Pengalaman bekerja : Bidang tugas: 1. 3. 4. 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Jenis-jenis kecemasan yang biasa dihadapi. 2. 5. 1. 5. 1. 2. 2. 4. 7. __________________________________________________________ __________________________________________________________ 35 . 4. 3. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Masalah yang dihadapi semasa bertugas. 6. 2.

MODEL PROJEK KEWARGANEGARAN 3 JAUH DARI KAWASAN SEKOLAH (DENGAN KEBENARAN PPD/PPG. JPN) .

brosur dan mengambil gambar. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Menguruskan suratsurat: Permohonan kepada Guru Besar kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Surat kepada tempat lawatan Tempahan bas. Guru menunjukkan contoh brosur. Melayari internet untuk mendapat maklumat lanjut tentang tempattempat menarik di Malaysia. Strategi P&P Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Penyediaan alat tulis dan kamera. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti. murid dapat : menyenaraikan tempat menarik di Malaysia. Malaysia Negaraku 7. Murid mendengar taklimat dariapda Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. 36 . Murid membuat laporan ringkas. mengumpulkan maklumat tentang tempat menarik di Malaysia. Mengumpul pamplet. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. Kenali Malaysia Malaysia Bumi Bertuah Putrajaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. menghargai tempat-tempat menarik di dalam negara. Lawatan ke Putrajaya Sumber P&P Kamera Lembaran aktiviti Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Memberi pandangan /komen tentang tempattempat yang telah dilawati.Model 3 Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. Pembahagian murid kepada kumpulan. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan.

:………………………………………... :……………………………………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. Tempat Lawatan MASA LOKASI DAN PERKARA MAKLUMAT Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: Tarikh dibuka: Dirasmikan oleh: Keistimewaan: 37 ..

Lengkapkan rajah di bawah.2. Tempattempat menarik di Malaysia 38 .

Selangor 6. NEGERI TEMPAT MENARIK 1. Namakan kawasan / tempat yang menarik di Malaysia. Perlis 2. Kedah 3. Kuala Lumpur 39 . Pulau Pinang 4. Perak 5.3.

Terengganu 12. Pahang 11. Sawarak 40 . Sabah 14. Kelantan 13. Negeri Sembilan 8. Johor 10.NEGERI TEMPAT MENARIK 7. Melaka 9.

Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan laporan lawatan. 2. Menguruskan suratsurat: Kebenaran daripada Guru Besar Kebenaran ibu bapa/ waris Membuat tempahan bas. Murid menyaksikan perarakan sambutan kemerdekaan peringkat negeri . Perbincangan dalam kumpulan tentang hasil lawatan. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Kumpulan lain memberi komen/ pandangan. Murid menyanyikan dan menghayati seni kata lagu-lagu patriotik. Aktiviti Selepas PLBD 1. Penyediaan lembaran aktiviti. Mengagihkan murid kepada kumpulan dan menubuhkan jawatankuasa. Penerangan dan taklimat tentang: Keselamatan dan disiplin. murid dapat : menyatakan taat setia terhadap negara menghasilkan aku janji taat setia terhadap negara berasa bangga dan cinta akan negara. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Sumber P&P 1. Penyediaan alat tulis dan kamera. Peralatan yang perlu dibawa. 3. Berbangga dengan Identiti Negara Setia Negara Padang/ Dataran Sambutan Hari Kemerdekaan di setiap negeri Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Malaysia Negaraku 8. Lembaran aktiviti Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. 4. Murid merakam/ mengambil gambar semasa perarakan tersebut diadakan. 41 . Murid mencatat maklumat .Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 4 5. 4. 3. 2.

2. berbangga dengan keunikan pelbagai alatan muzik yang terdapat di negara kita. Murid mencari dan mencatat maklumat alatan muzik. Murid mengambil gambar alatan muzik dengan kebenaran. 42 . Guru merumuskan kepentingan menghargai warisan budaya Malaysia. Alat Muzik Kebanggaan Kita Pusat Kebudayaan /Akademik Seni Kebangsaan/ Pusat Budaya Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. 3. Pembahagian murid kepada kumpulan dan pelantikan ahli jawatankuasa. Kenali Budaya Malaysia 7. menunjukkan cara memainkan sejenis alat muzik yang terdapat di negara kita. murid dapat : menyenaraikan jenis alat muzik tradisional yang terdapat di negara kita. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Penyediaan alat tulis dan kamera. Menguruskan suratsurat : Berkaitan lawatan Kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga Kebenaran PPD dan Pusat Kebudayaan Tempahan bas. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan dan dibentangkan oleh setiap kumpulan.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 4. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Aktiviti P&P 1. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran kerja. Mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Lawatan ke Pusat Kebudayaan Sumber P&P Kamera Lembaran kerja Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Menubuhkan kumpulan alat muzik tradisional contoh pasukan kompang. 4. Hargai Warisan Budaya Malaysia 7B. Aktiviti Susulan Menghasilkan folio berkaitan alat tulis.

: …………………………………. : ……………………………….……………… KAUM YANG MEMAINKAN ALAT INI CARA DIMAINKAN BILA DIMAINKAN NAMA ALAT MUZIK 43 .…………….CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh Lawatan Tempat Lawatan GAMBAR : ………………………………….…………….

Lawatan ke Sri Perdana Sumber P&P Kamera Alat tulis Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. Kenali dan hormati pemimpin negara dan tempatan Pemimpin Cemerlang Negara Gemilang Sri Perdana/ Putrajaya/ Geleri Perdana Mengikut kesesuaian tempat yang dilawati Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Pembahagian murid kepada kumpulan. menghargai sumbangan Perdana Menteri. Penerangan dan taklimat tentang : Keselamatan dan disiplin Peralatan yang perlu dibawa Penyediaan lembaran aktiviti. murid dapat : menyatakan sumbangan Perdana Menteri. 44 . Murid mendengar taklimat daripada Pegawai Perhubungan Awam yang bertugas. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang tempat yang telah dilawati . Memberi pandangan/ komen tentang tempat yang telah dilawati. Murid menghasilkan folio secara berkumpulan tentang tempat yang telah dilawati. Aktiviti Semasa PLBD Taklimat tentang jadual dan disiplin. Menguruskan suratsurat : berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa/ waris/ penjaga kebenaran PPD dan JPN Tempahan bas. Murid mengambil gambar di sekitar kawasan lawatan dengan kebenaran. menyokong usaha Perdana Menteri dalam pembangunan negara. Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Aktiviti Selepas PLBD Perbincangan laporan lawatan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dan rumusan guru. Penyediaan alat tulis dan kamera. Murid membuat laporan ringkas.Tahun Tema Unit Tajuk Tempat Masa : : : : : : 5 5. Malaysia Negaraku 10. Murid melawat sambil mengisi lembaran aktiviti.

.CONTOH LEMBARAN AKTIVITI Nama Kumpulan Tarikh :……………………………………………………. Tempat Lawatan :………………………………………. Tokoh Perdana Menteri 1 Maklumat yang diperoleh • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 2. Perdana Menteri 3 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 4. Perdana Menteri 5 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 45 . :………………………………………. Bil 1. Perdana Menteri 4 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 5. Perdana Menteri 2 • Biodata • Penglibatan dalam pentadbiran negara • Sumbangan terhadap negara • Tempoh perkhidmatan 3...

PERDANA MENTERI MALAYSIA 46 . Lengkapkan rajah di bawah.2.

menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Kenali Budaya Malaysia 4. Permainan tradisional Cadangan gambar : Gambar aktiviti lawatan / buku skrap yang dihasilkan. Aktiviti Sebelum PLBD Guru membuat perancangan lawatan/ kertas kerja. murid dapat : menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia. Aktiviti Selepas PLBD Berbincang tentang hasil lawatan. Murid mencatat maklumat mengikut agihan tugas (lembaran kerja). Menghasilkan buku skrap/ folio tentang: a. Aktiviti Susulan 1. Pakaian c. Makanan d. Mengambil foto aktiviti yang dijalankan di perkampungan tersebut. Sumber P&P Kamera 2. Kenali dan apresiasi kekayaan budaya Malaysia (Adat Resam) Perkampungan Orang Asli (Semenanjung/ Sabah / Sarawak) Mengikut kesesuaian masa Strategi P&P Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar KBKK Aktiviti P&P 1. Memberi lembaran kerja. hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum. Adat resam b. Surat menyurat berkaitan lawatan kebenaran ibu bapa / waris Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Kebenaran PPD dan JPN Pembahagian murid dalam kumpulan.Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 4. Lawatan ke perkampunagan Orang Asli dan temu bual Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini. Guru memberi taklimat ringkas tentang jadual dan disiplin. Lembaran kerja Aktiviti Semasa PLBD 1. Menceritakan pengalaman sepanjang menjalankan aktiviti. Membentang hasil lawatan dalam kumpulan. 47 .

Tarian 48 . Pakaian 3. Bil. Kategori Makanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Warisan budaya Nama orang yang ditemubual 2. Permainan Tradisional 4. 1.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN CONTOH LEMBARAN KERJA Kumpulan : _________________________________________ Tempat Tarikh Hari Masa : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ di Senaraikan jenis warisan budaya kaum Orang Asli mengikut kategori yang beri di bawah.

Malaysia Negaraku 8. Perbincangan dalam kumpulan. Pembahagian murid kepada kumpulan Aktiviti Semasa PLBD Guru memberi taklimat jadual dan disiplin. Bersoal jawab dan rumusan guru. Urusan surat menyurat/ kertas kerja. Kebenaran daripada pihak pentadbir. Melawat Memorial Kemerdekaan/ Muzium Sumber P&P 1. tempat lawatan. Strategi P&P Kontekstual Belajar Cara Belajar KBKK Kecerdasan Pelbagai Aktiviti P&P 1. 49 . berbangga terhadap kemerdekaan negara. Lembaran Kerja Aktiviti Sebelum PLBD Memilih tarikh.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Tahun Tema Unit Tempat Masa : : : : : 6 5. Kos pengangkutan. PPD dan ibu bapa. Murid mencatat maklumat. Aktiviti Susulan Murid menyediakan poster salah sorang tokoh dan sumbangannya untuk dipamerkan. Mengambil foto tokoh. Perjuangan tokoh-tokoh Kebangaan Negara . murid dapat : menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Menghasilkan sebuah laporan tentang tokoh. mengamalkan tingkah laku seorang patriotik. Aktiviti Selepas PLBD Membentang hasil lawatan dan kerja kumpulan.Kemerdekaan 1957 Memorial Kemerdekaan/ Muzium Mengikut kesesuaian Hasil Pembelajaran: Pada akhir aktiviti ini.

PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN GAMBAR TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Tokoh Sumbangan 50 .

Mentoring guidebook: Starting the journey (2nd edition). Sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Program Muzium dan Pendidikan: Satu Kajian Awal Pendidikan Tidak Formal Di Muzium SultanAlam Shah. (1984) Curriculum standard for social studies. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. London: Kagan Page. Kesan Lawatan ke Tempat Bersejarah Terhadap Pendidikan Sejarah : Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar ke Pasir Salak. Griffith. USA. Project based learning: A guide to standard focused project based learning. ethics and citizenship in contemporary teaching. M. Ramlan (2001). National Council for Social Studies (NCSS). Arthur James. Gardner & Lawton D. Davison Jon & Stow William. London: Jesica Kingsley Publishers. Shah Alam.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN SENARAI BAHAN RUJUKAN Buck Institute For Education. Educational citizenship and independent learning. (2003).(2002). eds. Skylight Professional Development Education. Perak. Selangor. Social literacy. California: BIE. Universiti Malaya. London and New York: Kementerian Pelajaran Malaysia. Lim Siew Lay (2004). Kementerian Pelajaran Malaysia. (Ogos 2004): Huraian sukatan pelajaran Pendididkan Sivik dan Kewarganegaraan. (2000). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Educations for values: Morals. (1998). Muzamil. Claims J. Sarina & M.(2000). Fakulti Pendidikan. H. Novato. citizenship education and the national curriculum. R. (Ogos 2004).N. Jurnal Penyelidikan 51 .

Ngu Moi Kwe (1997). N. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). (1991). Kementerian Pelajaran Malaysia. Attitude Of Secondary Students Towards A Field Fakulti Pendidikan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Luar Bilik Darjah Mengikut Tahap Persekolahan dan Mata Pelajaran (Draf). The Measurement Of Students’ Attitudes Towards Scientific Field Trip. A. Kementerian Pelajaran Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum (2004). Jilid 3. Universiti Malaya. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. Vol 75 (5): 513.523 Pusat Perkembangan Kurikulum (1999) Kertas Makluman Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Dalam Pengajaran & Pembelajaran Sains. Pusat Perkembangan Kurikulum (2002) Kertas Kerja Meningkatkan Mutu Pembelajaran Melalui Aktiviti Pendidikan Luar Bilik Darjah. & Hofstein. Kementerian Pelajaran Malaysia. Science Education. Orion. Kertas Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah.PSS 3104 PEMBELAJARAN BERKHIDMAT DALAM PENDIDIKAN SIVIK DA N KEWARGANEGARAAN Pendidikan. 3/2004. Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Trip. 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful