SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS DAN EVIDENS PBS TINGKATAN 1 PN.

ELLA SYAFINAZ BT SAFIAN DISEMAK OLEH:

2014

2015

2016

2017

2018

1

menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. suhu dan arus elektrik).I. dan mili-. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. suhu dan arus elektrik.  menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 . jisim. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. 3 1. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. senti-. Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 1.MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.  menyatakan unit S. Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 1. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. masa.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. masa.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.langkah dalam penyiasatan saintifik.2 Memahami langkah. apa yang diubah. jisim. Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

menerangkan konsep jisim. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 1.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Murid boleh:      menentukan berat suatu objek.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Memahami kegunaan alat pengukuran. menentukan jisim suatu objek.  perbezaan antara jisim dengan berat.  jisim sebagai kuantiti jirim. 2.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 . Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. dalam unit pengukuran.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.4 21-25/Jan 1. senti. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. Eksperimen: 1.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1.  Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 1. menerangkan konsep berat.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. 2. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring.4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -.

Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.  menggunakan mikroskop dengan betul.  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.  menyatakan fungsi setiap struktur sel.kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.2 Memahami organisma unisel dan multisel.  memberi contoh organisma unisel dan multisel. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 1.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. teknologi.  B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. 4 . Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 9 1. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. kad nama. Menyediakan murid dengan kad gambar.

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. JIRIM 12 1. tisu.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia.  menerangkan maksud jirim. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 . Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. menghubungkaitkan benda dan jirim. tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang. air.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sistem dan organisma.10 1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim. & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.3 Memahami sel membentuk tisu. organ. organ dan sistem dalam badan manusia. Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Menyenaraikan contoh jirim.  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 1.

 menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. pelampung dsb. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim.  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. b) pelbagai cecair.  B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 1.  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Mengingat kembali definisi ketumpatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. b) pergerakan zarah-zarah.  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 1.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan.13 1. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. b) tiga keadaan jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 .

Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 2.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. mineral.  B6D4E1 7 .  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. tanah.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. mineral. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. bahanapi fosil dan benda hidup. Membanding dan membezakan ciriciri unsur. udara.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Murid boleh:  menyatakan maksud unsur. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 2. sebatian dan campuran.  memberi contoh logam dan bukan logam. logam dan bukan logam.  B2D4E1  B2D4E2 17 2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran.  menyatakan perbezaan antara unsur. b) campuran pasir dan garam. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran. campuran. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.2 Memahami unsur. udara. kekerasan.  memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. tanah. sebatian dan campuran.

 Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.  B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA Cuti Pertengahan Tahun 21 3. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara. b) udara mengandungi wap air. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air.2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri.  mengamalkan penggunaan.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 . oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. guna semula dan kitar semula bahan. mikroorganisma dan habuk. UDARA DI SEKELILING KITA 20 3.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. menyatakan peratusan nitrogen.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.

4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran. kertas litmus. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. 22 3. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. alam sekeliling. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 3. menyenaraikan hasil pembakaran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. air kapur dan penunjuk bikarbonat.dan karbon dioksida. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi.

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.hasil pembakaran arang dan lilin. 24 3. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.  B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 . d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara. c) sumber bahan cemar udara. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1. memerihalkan kesan pencemaran udara.  B6D5E1 25 3. SUMBER TENAGA 26 1. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.

 B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 1. b) penggunaan tenaga solar. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2. menyatakan sumber lain bagi haba. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.27 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 . menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. b) cara menghasilkan haba. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. HABA 29 2.

d) perbezaan antara suhu dengan haba. c) maksud konduktor haba. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.  pengaliran haba melalui konduksi. (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). perolakan dan sinaran.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2. cecair dan gas. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian. d) maksud penebat haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyatakan maksud penebat haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari.menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyatakan maksud suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis Cuti Pertengahan Penggal 2 30 2. perolakan dan sinaran). memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. c) maksud suhu. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menyatakan maksud konduktor haba.

5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. tahu tentang alam sekeliling. c) ruang pada landasan keretapi. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 2.jirim 32 2.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 . Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 2. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. d) penggolek pada jambatan keluli. (iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat.

meningkatkan pengaliran udara.42 Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN 14 . satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 36 .haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful