SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS DAN EVIDENS PBS TINGKATAN 1 PN.

ELLA SYAFINAZ BT SAFIAN DISEMAK OLEH:

2014

2015

2016

2017

2018

1

Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. suhu dan arus elektrik. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.2 Memahami langkah. suhu dan arus elektrik). Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. menjalankan satu penyiasatan saintifik.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.langkah dalam penyiasatan saintifik. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. masa.MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. jisim. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian.  menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 . dan mili-. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. 3 1.  menyatakan unit S. apa yang diubah. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.I. jisim. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. masa. Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. senti-. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 1. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

 menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1.  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 1. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. menerangkan konsep berat. Eksperimen: 1.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. 2. menerangkan konsep jisim. Memahami kegunaan alat pengukuran. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.  Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 1.4 21-25/Jan 1. menentukan jisim suatu objek. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair.  perbezaan antara jisim dengan berat. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. dalam unit pengukuran. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.  jisim sebagai kuantiti jirim. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 . Murid boleh:      menentukan berat suatu objek. senti. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring. 2.

 B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1.  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar.  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. kad nama. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyatakan fungsi setiap struktur sel.  memberi contoh organisma unisel dan multisel.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  menggunakan mikroskop dengan betul. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.2 Memahami organisma unisel dan multisel. teknologi. 4 . kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 1. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 9 1.

tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim.10 1.3 Memahami sel membentuk tisu.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 1. tisu. organ. air. Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. organ dan sistem dalam badan manusia. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 . & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. menghubungkaitkan benda dan jirim.  menerangkan maksud jirim. Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. sistem dan organisma. Menyenaraikan contoh jirim. JIRIM 12 1.

a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 . Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.2 Memahami tiga keadaan jirim. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim.  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 1.  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. b) tiga keadaan jirim.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Mengingat kembali definisi ketumpatan. Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim. b) pergerakan zarah-zarah.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis.  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.13 1.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.  B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 1.  menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) pelbagai cecair.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. pelampung dsb.

Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. udara. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sebatian dan campuran. campuran. sebatian dan campuran. kekonduksian haba dan elektrik.  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 2. Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air.  B2D4E1  B2D4E2 17 2. b) campuran pasir dan garam.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  menyatakan perbezaan antara unsur. Murid boleh:  menyatakan maksud unsur. mineral. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. sebatian.  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. bahanapi fosil dan benda hidup. Membanding dan membezakan ciriciri unsur. sebatian dan campuran. tanah. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. kekerasan.2 Memahami unsur.  memberi contoh unsur.  B6D4E1 7 . udara. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2. tanah.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 2. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa.  memberi contoh logam dan bukan logam. mineral.

Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. guna semula dan kitar semula bahan. UDARA DI SEKELILING KITA 20 3. menyatakan peratusan nitrogen.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara. mikroorganisma dan habuk. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. b) udara mengandungi wap air.  mengamalkan penggunaan. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air. mikroorganisma dan habuk. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.  B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA Cuti Pertengahan Tahun 21 3. oksigen dan karbon dioksida dalam udara.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 .

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala.dan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. alam sekeliling.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 3. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . kertas litmus. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. 22 3. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menyenaraikan hasil pembakaran.

menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.  B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 . c) sumber bahan cemar udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. b) contoh bahan cemar udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi.  B6D5E1 25 3.hasil pembakaran arang dan lilin. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. 24 3. SUMBER TENAGA 26 1. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. memerihalkan kesan pencemaran udara.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1.

2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 1. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 . menyatakan sumber lain bagi haba. b) cara menghasilkan haba. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. HABA 29 2.27 1. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2. b) penggunaan tenaga solar.

Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis Cuti Pertengahan Penggal 2 30 2. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menyatakan maksud konduktor haba. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian. (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. perolakan dan sinaran.menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. perolakan dan sinaran). Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menyatakan maksud penebat haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. cecair dan gas. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. d) perbezaan antara suhu dengan haba.  pengaliran haba melalui konduksi. c) maksud konduktor haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2. c) maksud suhu.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . d) maksud penebat haba. menyatakan maksud suhu.

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 2. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. c) ruang pada landasan keretapi.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. (iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 2. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. d) penggolek pada jambatan keluli.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 . menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat. tahu tentang alam sekeliling. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer.jirim 32 2.

meningkatkan pengaliran udara. satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 36 .42 Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN 14 .haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful