SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS DAN EVIDENS PBS TINGKATAN 1 PN.

ELLA SYAFINAZ BT SAFIAN DISEMAK OLEH:

2014

2015

2016

2017

2018

1

masa. menjalankan satu penyiasatan saintifik.I. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. jisim. suhu dan arus elektrik).MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.langkah dalam penyiasatan saintifik. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. masa. dan mili-. senti-.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 1.  menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 .3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 1.  menyatakan unit S. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. apa yang diubah.2 Memahami langkah. Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. jisim. 3 1. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. suhu dan arus elektrik.

dalam unit pengukuran. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.4 21-25/Jan 1. 2.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 .  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 1. menerangkan konsep jisim. menerangkan konsep berat.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang.  Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 1. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. menentukan jisim suatu objek.  jisim sebagai kuantiti jirim. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Murid boleh:      menentukan berat suatu objek. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. senti. Memahami kegunaan alat pengukuran. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring. 2.  perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Eksperimen: 1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

 menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.  menggunakan mikroskop dengan betul. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. teknologi.  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.2 Memahami organisma unisel dan multisel. kad nama. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 9 1. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 1. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.  B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. Menyediakan murid dengan kad gambar.  menyatakan fungsi setiap struktur sel.  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. 4 . Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.  memberi contoh organisma unisel dan multisel.

Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 1. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. tisu. Menyenaraikan contoh jirim. Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 .10 1.3 Memahami sel membentuk tisu. JIRIM 12 1. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. organ dan sistem dalam badan manusia. sistem dan organisma.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim.  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. organ. menghubungkaitkan benda dan jirim.  menerangkan maksud jirim. air.

 menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.  menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Mengingat kembali definisi ketumpatan. pelampung dsb. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim.  B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 1.  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.13 1.  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 1.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. b) pergerakan zarah-zarah.  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 . Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. b) pelbagai cecair.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.2 Memahami tiga keadaan jirim. Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. b) tiga keadaan jirim.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.

Murid boleh:  menyatakan maksud unsur.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. udara. Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. tanah.2 Memahami unsur. kekerasan.  B2D4E1  B2D4E2 17 2. Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. mineral.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2. sebatian dan campuran. bahanapi fosil dan benda hidup.  B6D4E1 7 .  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 2. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 2.  menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran.  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. b) campuran pasir dan garam. logam dan bukan logam.  memberi contoh logam dan bukan logam. Membanding dan membezakan ciriciri unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. campuran.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. tanah.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. udara. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sebatian. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. sebatian dan campuran. kekonduksian haba dan elektrik.  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur.  memberi contoh unsur. sebatian dan campuran. mineral.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.

menyatakan peratusan nitrogen. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. b) udara mengandungi wap air. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara. mikroorganisma dan habuk. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. guna semula dan kitar semula bahan. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida. UDARA DI SEKELILING KITA 20 3.  mengamalkan penggunaan.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 .  B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA Cuti Pertengahan Tahun 21 3. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk.2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri.

22 3. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. alam sekeliling. kertas litmus.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala.dan karbon dioksida. (b) membebaskan karbon dioksida. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 3. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. air kapur dan penunjuk bikarbonat. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menyenaraikan hasil pembakaran.

 B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 .  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.hasil pembakaran arang dan lilin. SUMBER TENAGA 26 1. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1. 24 3. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. c) sumber bahan cemar udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.  B6D5E1 25 3. b) contoh bahan cemar udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi.  B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 1. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. HABA 29 2. menyatakan sumber lain bagi haba.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 .3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. b) cara menghasilkan haba. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. b) penggunaan tenaga solar.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.27 1.

menyatakan maksud konduktor haba. Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menyatakan maksud penebat haba. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. perolakan dan sinaran. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.  pengaliran haba melalui konduksi. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis Cuti Pertengahan Penggal 2 30 2. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. c) maksud suhu. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. perolakan dan sinaran). e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. d) perbezaan antara suhu dengan haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. cecair dan gas.menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. d) maksud penebat haba.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan maksud suhu. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2. c) maksud konduktor haba. (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).

Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 2. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 2.jirim 32 2. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 .5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. tahu tentang alam sekeliling. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. (iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal.

haba demi kehidupan yang lebih selesa. satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 36 . meningkatkan pengaliran udara.42 Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN 14 .