SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS DAN EVIDENS PBS TINGKATAN 1 PN.

ELLA SYAFINAZ BT SAFIAN DISEMAK OLEH:

2014

2015

2016

2017

2018

1

masa.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.langkah dalam penyiasatan saintifik.I.  menyatakan unit S. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian.2 Memahami langkah. Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. apa yang diubah. 3 1. jisim. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. jisim.  menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 .MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. senti-. Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. suhu dan arus elektrik). suhu dan arus elektrik. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 1. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 1. masa. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. dan mili-.

 jisim sebagai kuantiti jirim.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. Eksperimen: 1.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. dalam unit pengukuran. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. 2. menerangkan konsep jisim. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 1.  perbezaan antara jisim dengan berat.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 .  Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 1. menentukan jisim suatu objek. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Murid boleh:      menentukan berat suatu objek. senti.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Memahami kegunaan alat pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. 2.4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.4 21-25/Jan 1. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat.

SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 1. Menyediakan murid dengan kad gambar.2 Memahami organisma unisel dan multisel.  memberi contoh organisma unisel dan multisel. teknologi.kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.  menyatakan fungsi setiap struktur sel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.  B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. 4 .  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 9 1. kad nama. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.  menggunakan mikroskop dengan betul.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. organ. tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.3 Memahami sel membentuk tisu. organ dan sistem dalam badan manusia. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 1.  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 .10 1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Menyenaraikan contoh jirim. menghubungkaitkan benda dan jirim.  menerangkan maksud jirim. tisu. air. Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. sistem dan organisma. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. JIRIM 12 1.

 B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 1.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. b) tiga keadaan jirim. a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. b) pergerakan zarah-zarah.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.  menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. Mengingat kembali definisi ketumpatan. b) pelbagai cecair. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. pelampung dsb. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 .  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 1.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan.  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.13 1. Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.

bahanapi fosil dan benda hidup. udara.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.2 Memahami unsur. mineral.  memberi contoh logam dan bukan logam. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 2.  B2D4E1  B2D4E2 17 2. sebatian dan campuran.  menyatakan perbezaan antara unsur.  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 2. sebatian dan campuran.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air. logam dan bukan logam. Membanding dan membezakan ciriciri unsur. kekerasan.  B6D4E1 7 .  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. mineral. sebatian. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. udara. kekonduksian haba dan elektrik.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2. campuran.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Murid boleh:  menyatakan maksud unsur.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.  memberi contoh unsur. tanah. b) campuran pasir dan garam. sebatian dan campuran. tanah. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.

2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri. UDARA DI SEKELILING KITA 20 3.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. b) udara mengandungi wap air.  mengamalkan penggunaan.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 . guna semula dan kitar semula bahan. mikroorganisma dan habuk. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara. mikroorganisma dan habuk. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.  B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA Cuti Pertengahan Tahun 21 3. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida.

 Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 3. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. kertas litmus. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air.dan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . 22 3. air kapur dan penunjuk bikarbonat. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyenaraikan hasil pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. (b) membebaskan karbon dioksida. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga. alam sekeliling. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran.

hasil pembakaran arang dan lilin. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. b) contoh bahan cemar udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.  B6D5E1 25 3. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1. c) sumber bahan cemar udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. SUMBER TENAGA 26 1. 24 3. Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara.  B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 . d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih.

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.27 1. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. b) cara menghasilkan haba. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. menyatakan sumber lain bagi haba. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. HABA 29 2.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 . c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. b) penggunaan tenaga solar. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 1.

menyatakan maksud konduktor haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.  pengaliran haba melalui konduksi. c) maksud suhu. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. perolakan dan sinaran. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. cecair dan gas. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. perolakan dan sinaran). menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. menyatakan maksud suhu. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. menyatakan maksud penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. d) maksud penebat haba. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. c) maksud konduktor haba. Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis Cuti Pertengahan Penggal 2 30 2. d) perbezaan antara suhu dengan haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2.menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal.

c) ruang pada landasan keretapi. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat. tahu tentang alam sekeliling. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 . memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer.jirim 32 2. (iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 2. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 2. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim. d) penggolek pada jambatan keluli.

satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 36 .42 Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN 14 .haba demi kehidupan yang lebih selesa. meningkatkan pengaliran udara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful