SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS DAN EVIDENS PBS TINGKATAN 1 PN.

ELLA SYAFINAZ BT SAFIAN DISEMAK OLEH:

2014

2015

2016

2017

2018

1

 menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 . masa. apa yang diubah.I. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. senti-. masa.  menyatakan unit S. Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.2 Memahami langkah. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. suhu dan arus elektrik. Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. jisim. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. 3 1.MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 1. jisim. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 1. suhu dan arus elektrik). Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.langkah dalam penyiasatan saintifik. dan mili-.

 jisim sebagai kuantiti jirim. Memahami kegunaan alat pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 1. menerangkan konsep berat.  perbezaan antara jisim dengan berat.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 .4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Eksperimen: 1.4 21-25/Jan 1.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. senti. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. menentukan jisim suatu objek. menerangkan konsep jisim. 2. Murid boleh:      menentukan berat suatu objek.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair. 2.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek. dalam unit pengukuran. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.  Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 1. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.

 mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyatakan fungsi setiap struktur sel.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 9 1. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. 4 .  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 1.  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. kad nama.  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.  B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar. teknologi.  memberi contoh organisma unisel dan multisel.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut.  menggunakan mikroskop dengan betul.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.2 Memahami organisma unisel dan multisel.

Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 1.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.  menerangkan maksud jirim. organ dan sistem dalam badan manusia. Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia.10 1.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ.3 Memahami sel membentuk tisu. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 . JIRIM 12 1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim. Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia. air. tisu.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Menyenaraikan contoh jirim. tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang. menghubungkaitkan benda dan jirim. sistem dan organisma. & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

13 1. pelampung dsb.  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.  B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 1.  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.2 Memahami tiga keadaan jirim.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 . Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 1. a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. b) pelbagai cecair. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Mengingat kembali definisi ketumpatan.  menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. b) pergerakan zarah-zarah. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim. b) tiga keadaan jirim. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis.

mineral.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. sebatian dan campuran.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2. sebatian dan campuran.  B6D4E1 7 .  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 2. udara. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur. bahanapi fosil dan benda hidup.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. mineral.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air.  memberi contoh logam dan bukan logam. Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. b) campuran pasir dan garam.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.  memberi contoh unsur. Murid boleh:  menyatakan maksud unsur.2 Memahami unsur. logam dan bukan logam. sebatian dan campuran.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. udara.  B2D4E1  B2D4E2 17 2. bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 2. campuran.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. tanah. Membanding dan membezakan ciriciri unsur.  menyatakan perbezaan antara unsur. kekonduksian haba dan elektrik. sebatian dan campuran. sebatian. sebatian dan campuran. tanah. kekerasan.

 B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA Cuti Pertengahan Tahun 21 3. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 . menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. guna semula dan kitar semula bahan. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air. memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3.  mengamalkan penggunaan.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. mikroorganisma dan habuk. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. menyatakan peratusan nitrogen. UDARA DI SEKELILING KITA 20 3.2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara.

alam sekeliling.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga. b) tindak balas dengan natrium hidroksida.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.dan karbon dioksida. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. 22 3. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. kertas litmus. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 3. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. (b) membebaskan karbon dioksida. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin. air kapur dan penunjuk bikarbonat. menyenaraikan hasil pembakaran. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air.

 Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara.  B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 . d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. memerihalkan kesan pencemaran udara. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1.hasil pembakaran arang dan lilin. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. c) sumber bahan cemar udara. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. 24 3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. SUMBER TENAGA 26 1. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi.  B6D5E1 25 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. b) contoh bahan cemar udara. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. menyenaraikan contoh bahan cemar udara.

c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 . mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba.  B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. menyatakan sumber lain bagi haba. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.27 1. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. HABA 29 2. b) cara menghasilkan haba. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba.

 pengaliran haba melalui konduksi. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud penebat haba. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang.menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. perolakan dan sinaran). Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis Cuti Pertengahan Penggal 2 30 2. c) maksud suhu. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. menyatakan maksud suhu. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menyatakan maksud konduktor haba.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. d) perbezaan antara suhu dengan haba. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2. perolakan dan sinaran. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. cecair dan gas. Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. d) maksud penebat haba. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. c) maksud konduktor haba. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari.

(iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 .5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 2. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.jirim 32 2. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 2. c) ruang pada landasan keretapi. tahu tentang alam sekeliling. d) penggolek pada jambatan keluli.

meningkatkan pengaliran udara.42 Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN 14 . satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 36 .haba demi kehidupan yang lebih selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful