SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS DAN EVIDENS PBS TINGKATAN 1 PN.

ELLA SYAFINAZ BT SAFIAN DISEMAK OLEH:

2014

2015

2016

2017

2018

1

Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. suhu dan arus elektrik). Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. dan mili-.  menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 . dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. apa yang diubah. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. jisim. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil.2 Memahami langkah. suhu dan arus elektrik.langkah dalam penyiasatan saintifik.I. senti-. menjalankan satu penyiasatan saintifik. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. jisim. 3 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. masa. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 1.  menyatakan unit S. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. masa.

 Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 1.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim. senti. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.  perbezaan antara jisim dengan berat.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1. Eksperimen: 1. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. 2.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. dalam unit pengukuran.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 . Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Memahami kegunaan alat pengukuran. menerangkan konsep jisim.  jisim sebagai kuantiti jirim. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas. menerangkan konsep berat. menentukan jisim suatu objek. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. 2. Murid boleh:      menentukan berat suatu objek.  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 1.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.4 21-25/Jan 1.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair.

teknologi. Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 9 1. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.  B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut.  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.2 Memahami organisma unisel dan multisel.  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.  menggunakan mikroskop dengan betul.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 1.  menyatakan fungsi setiap struktur sel. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. Menyediakan murid dengan kad gambar. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.  memberi contoh organisma unisel dan multisel. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. kad nama.  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. 4 .kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’.

menghubungkaitkan benda dan jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim. tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang. organ. air.3 Memahami sel membentuk tisu.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. sistem dan organisma. JIRIM 12 1. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 .  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang.10 1. Menyenaraikan contoh jirim. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 1. Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.  menerangkan maksud jirim. tisu. & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. organ dan sistem dalam badan manusia.

 menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim. b) tiga keadaan jirim. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan.2 Memahami tiga keadaan jirim. pelampung dsb. Mengingat kembali definisi ketumpatan. b) pergerakan zarah-zarah.  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.13 1.  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.  B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 1. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim. b) pelbagai cecair.  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 1. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis. Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.  menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim. a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.

 menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. sebatian dan campuran.  B2D4E1  B2D4E2 17 2.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. campuran.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2. mineral.  menyatakan perbezaan antara unsur. Membanding dan membezakan ciriciri unsur. Murid boleh:  menyatakan maksud unsur.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. kekonduksian haba dan elektrik.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 2. udara.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. sebatian. udara.2 Memahami unsur. Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup.  memberi contoh logam dan bukan logam. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. kekerasan. mineral. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 2. sebatian dan campuran. tanah. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sebatian dan campuran. bahanapi fosil dan benda hidup.  memberi contoh unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur.  B6D4E1 7 . bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. b) campuran pasir dan garam. tanah.  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. logam dan bukan logam. Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.

memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3. Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk.  mengamalkan penggunaan. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok.2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara.  B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA Cuti Pertengahan Tahun 21 3. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. b) udara mengandungi wap air. UDARA DI SEKELILING KITA 20 3. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara. menyatakan peratusan nitrogen.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. mikroorganisma dan habuk. guna semula dan kitar semula bahan.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 .

b) tindak balas dengan natrium hidroksida. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.dan karbon dioksida. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. air kapur dan penunjuk bikarbonat. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. kertas litmus.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin. 22 3. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. alam sekeliling.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 3. benda hidup: (a) menggunakan oksigen. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia. menyenaraikan hasil pembakaran. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . (b) membebaskan karbon dioksida.

c) sumber bahan cemar udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1. b) contoh bahan cemar udara.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.  B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 . mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.hasil pembakaran arang dan lilin. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar.  B6D5E1 25 3. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara. menyenaraikan sumber bahan cemar udara. SUMBER TENAGA 26 1.  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. 24 3.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. memerihalkan kesan pencemaran udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 . Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. b) penggunaan tenaga solar. menyatakan sumber lain bagi haba.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. HABA 29 2. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.  B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 1. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. b) cara menghasilkan haba.27 1. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. perolakan dan sinaran. c) maksud suhu. cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. perolakan dan sinaran). merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menyatakan maksud penebat haba. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis Cuti Pertengahan Penggal 2 30 2.menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan maksud suhu. cecair dan gas. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. d) perbezaan antara suhu dengan haba.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2. menyatakan maksud konduktor haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba.  pengaliran haba melalui konduksi. c) maksud konduktor haba. Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. d) maksud penebat haba. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian.

(iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. tahu tentang alam sekeliling. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim. Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 2. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. d) penggolek pada jambatan keluli.jirim 32 2. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 2.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 . b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. c) ruang pada landasan keretapi.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

haba demi kehidupan yang lebih selesa. meningkatkan pengaliran udara. satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 36 .42 Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful