MAHKOTA HOTEL MELAKA 19 - 23 SEPTEMBER 2011

SEKARANG
PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) • PEPERIKSAAN PUSAT • KERJA KURSUS PENSKORAN •PEPERIKSAAN PUSAT (60 MARKAH) • KERJA KURSUS (40 MARKAH) KERJA KURSUS (ASPEK DAN KRITERIA)

AKAN DATANG
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) • PENTAKSIRAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN PUSAT PENSKORAN •PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND) •PENTAKSIRAN PUSAT (100 MARKAH) PENTAKSIRAN SEKOLAH (STANDARD PRESTASI) PENTAKSIRAN PUSAT (RUBRIK)
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 2

Proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan bagi sesuatu program pembelajaran

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 March 2013

3

***
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT

APA yang murid BOLEH AMALKAN
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 March 2013

4

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.Satu sistem yang menggabungkan pelbagai bentuk pentaksiran dan pengukuran menjadi satu format pelaporan yang menyeluruh dengan memberikan maklumat yang berwibawa dan boleh dipercayai. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 5 PEPERIKSAAN .

.

1+4 (UPSR DAN SPM) Peperiksaan Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan Dan Kokurikulum 0+4 (MULAI PMR 2014) Tiada Peperiksaan Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Pentaksiran Psikometrik Sehingga hari ini Jika ada perubahan dasar. Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. sekolah akan dimaklumkan 11 March 2013 7 .

KHB Kemahiran Teknikal (76) 2.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU terdiri drpd EMPAT mata pelajaran iaitu. KHB Ekonomi Rumah Tangga (77) 3. KHB Pertanian (78) 4. KHB Perdagangan Dan Keusahawanan (79) . 1.

MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. . kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif.

Menjalankan kerja buat sendiri. papan lapis dan bahan komposit. inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. OM2 OM3 OM4 OM5 OM6 . menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.OBJEKTIF MATA PELAJARAN KHB OM1 Mengamalkan kreativiti. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu. Memilih alatan. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.

OM8 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. OM9 Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. 2000) . OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.OM7 Mengenal pasti kepentingan perniagaan. OM10 Mengumpul. memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. (Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 hingga 3 (semakan) Pusat Perkembangan Kurikulum. perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos.

Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan. bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem . OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek/produk OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk/projek OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik.

    DPKK DPKK DPKK DPKK KHB KHB KHB KHB KT ERT PERT PK .

1 TING.TUGASAN KERJA KURSUS (DPKK KBSM) 4 MODUL TING. 2 MODUL 2 (10 markah) DAN MODUL 3 (10 markah) TING. 3 MODUL 1 (10 markah) MODUL 4 (10 markah) .

Markah kedua-dua komponen digabungkan Pelaporan berasaskan gred bagi mata pelajaran dan kerja kursus .

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN KHB TINGKATAN 1 MULAI TAHUN 2012 .

2. 4. KHB Kemahiran Teknikal (76) 1. 3. KHB Ekonomi Rumah Tangga (77) KHB Pertanian (78) KHB Perdagangan Dan Keusahawanan (79) . KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU masih berdasarkan EMPAT mata pelajaran iaitu.

• Pentaksiran dijalankan semasa atau di akhir pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. • Penggunaan buku teks sedia ada. . • Pengajaran dan pembelajaran masih lagi menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

yang akan menggantikan Peperiksaan Pusat dan Kerja Kursus kepada Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat.Perubahan kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS). .

.Tugasan berubah setiap tahun.Pentaksiran Sekolah .Manual Pentaksiran Pusat (MPP) berdasarkan tugasan dan rubrik. .Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Dokumen Item Contoh (DIC) Pentaksiran Pusat .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Dokumen Standard Prestasi. Kurikulum Standard Sekolah Menengah @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 21 . 2011 1 2 3 DPKK KBSM DPKK KBSM DPKK KBSM 2012 2013 2014 2015 2016 DSP KBSM DPKK KBSM DPKK KBSM DSP KBSM DSP KBSM DPKK KBSM DSP KSSM DSP KBSM DSP KBSM DSP KSSM DSP KSSM DSP KBSM DSP KSSM DSP KSSM DSP KSSM PENUNJUK DPKK KBSM DSP KBSM DSP KSSM Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus.TAHUN TING. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Dokumen Standard Prestasi.

SEKARANG PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) • PEPERIKSAAN PUSAT • KERJA KURSUS PENSKORAN •PEPERIKSAAN PUSAT (60 MARKAH) • KERJA KURSUS (40 MARKAH) KERJA KURSUS (ASPEK DAN KRITERIA) AKAN DATANG PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) • PENTAKSIRAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN PUSAT PENSKORAN •PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND) •PENTAKSIRAN PUSAT (100 MARKAH) PENTAKSIRAN SEKOLAH (STANDARD PRESTASI) PENTAKSIRAN PUSAT (RUBRIK) @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 22 .

 PENGGUNAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI(DSP): DSP KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) DSP KHB EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) DSP KHB PERTANIAN (PERT) DSP KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PK) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 23 .

Pentaksiran sekolah merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan dan peraturan penskoran dibangunkan oleh sekolah berdasarkan dokumen dan panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 March 2013

24

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 March 2013

25


 


    

Pendahuluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Objektif Mata Pelajaran Objektif Pentaksiran Tafsiran Kerangka Standard Prestasi Tafsiran Band Pernyataan Standard Band, Standard, Deskriptor dan Evidence
2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 March 2013

26

Kerangka Standard Prestasi

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 March 2013

27

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 28 .6 5 4 3 2 1 @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 29 .

6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali 5 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Tahu Tahu Faham Faham Boleh buat @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 30 .

Tahu  Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu Tahu + Faham  Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 31 . menjelaskan apa yang murid tahu @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

*** Tahu + Faham + Boleh buat  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 32 .

*** Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab terpuji  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik dan bersikap positif @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 33 .

*** Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab mithali  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik. bersikap positif dan menjadi contoh @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 34 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 35 .Band. dan Evidence @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Deskriptor. Standard.

Band Standard Deskriptor Evidence 1 2 3 4 5 6 @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 36 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 37 .Band Standard Descriptor Evidence 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Band Standard Descriptor Evidence 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 38 .

Band Standard Descriptor Evidence 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 39 .

(Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) 3 EVIDENCE (murid) adalah pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat 4 EVIDENCE (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 40 Band 2 Band 1 .PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.

serta perdagangan dan keusahawanan secara sistematik. serta perdagangan dan keusahawanan. Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi. serta perdagangan dan keusahawanan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 41 Band 4 T&F&BB Band 3 T&F&B Band 2 T&F Band 1 T . Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Band 5 T&F&BBT Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. serta perdagangan dan keusahawanan.BAND Band 6 PERNYATAAN STANDARD KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka T&F&BBM bentuk dan teknologi. Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. serta perdagangan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. serta perdagangan dan keusahawanan secara berinisiatif .

Standard. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) • Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah. • Descriptor dan Evidence mempunyai kod yang menunjukkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard pada band tertentu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 42 . Descriptor dan Evidence. • Maklumat yang terdapat dalam DSP ialah Band.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 43 .. Band 3….***     Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Band 2.

***    Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Gambaran holistik tentang pencapaian murid 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 44 .

***  Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 45 .

***  Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 46 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 47 .*** Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses     Foto Grafik Artifak Laporan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.  Ujian bertulis  Ujian secara lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Dan lain-lain….*** Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 48 .

BAND STANDARD DESCRIPTOR EVIDENCE 1 Mengetahui tentang Tahu Reka Bentuk dan Teknologi serta ** Perdagangan dan Keusahawanan B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar ** Bagi pilihan 4 jika pilihan 1 ditukar kepada Kemahiran Teknikal serta Perniagaan Dan Keusahawanan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 49 . Pilihan 2 ditukar kepada Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan Dan Keusahawanan atau Pilihan 3 ditukar kepada Pertanian serta Perniagaan Dan Keusahawanan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

BAND STANDARD DESCRIPTOR EVIDENCE 2 Tahu + Faham Mengetahui dan memahami tentang Reka Bentuk dan Teknologi serta ** Perdagangan dan Keusahawanan B2D3 Mengetahui dan memahami asas elektrik B2D3E1 Menerangkan atau menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar ** Bagi pilihan 4 jika pilihan 1 ditukar kepada Kemahiran Teknikal serta Perniagaan Dan Keusahawanan. Pilihan 2 ditukar kepada Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan Dan Keusahawanan atau Pilihan 3 ditukar kepada Pertanian serta Perniagaan Dan Keusahawanan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 50 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 51 .     PENGGUNAAN DOKUMEN ITEM CONTOH(DIC): DIC KHB KT DIC KHB ERT DIC KHB PERT DIC KHB PK 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 52 .2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 53 . contoh Instrumen dan Item contoh • Evidence (murid) mempunyai kod untuk tujuan pelaporan formatif 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Evidence (bahan).DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC) • Digunakan untuk membantu guru dalam penyediaan item bagi menjalankan Pentaksiran Sekolah untuk memenuhi evidence yang diperlukan • Maklumat yang terdapat dalam DIC ialah Evidence (murid).

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 54 .Tahu Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

…………………………………….……………………………………. EVIDENCE (BAHAN) • Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH • Ujian Ujian secara lisan atau ujian bertulis bertulis • Ujian secara lisan 1.Nyatakan tiga sumber elektrik.…………………………………….Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang menghasilkan gerakan? 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2. a. c.(RBT – TERAS) EVIDENCE (MURID) B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar.Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang tidak menghasilkan haba? 3.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 1 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 55 . b.

B1D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1) B1 bermaksud Band 1 iaitu tahu D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 1. Descriptor 3 Dan Evidence 1. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 56 .

Tahu dan Faham Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi. menjelaskan apa yang murid tahu 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 57 .

Alatan tangan Fungsi 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 58 .(RBT – TERAS) EVIDENCE (MURID) B2D3E1 Menerangkan atau menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar.  EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN   Ujian bertulis Ujian secara lisan ITEM CONTOH Ujian bertulis Lengkapkan jadual di bawah.

Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.B2D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1) B2 bermaksud Band 2 iaitu tahu dan faham D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 59 . Descriptor 3 dan Evidence 1. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Modus Operandi Penggunaan DSP Dan DIC Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 60 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 61 . ** Gunakan / Rujuk DIC untuk membantu guru menyediakan item contoh. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.PERINGATAN Semasa sesi P&P guru wajib menggunakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) manakala untuk mentaksir guru wajib menggunakan Dokumen Standard Prestasi (DSP)** dan MPP (Manual Pentaksiran Pusat) yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

Perbandingan antara SP dan HSP dengan DSP dan MPP BUTIRAN SP DAN HSP DSP DAN MPP Lembaga Peperiksaan PIHAK YANG Bahagian MENGELUARKAN Pembangunan Kurikulum PENGGUNAAN DOKUMEN Pengajaran dan Pentaksiran Pembelajaran (P&P) semasa P&P MASA HASIL Sepanjang tempoh waktu yang diperuntukan Objektif mata pelajaran Semasa P&P berlaku sama ada di tengah atau akhir Band dan Skor 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 62 .

PENGURUSAN EVIDENCE • Evidence bahan mesti disimpan dalam ring • Penyelang (separator) mesti diletakkan bagi membezakan evidence DSP dan evidence MPP. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 63 . • Fail yang mengandungi evidence bahan murid mesti disimpan dalam almari yang berkunci. file 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

PENTAKSIRAN PUSAT .

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.PENTAKSIRAN PUSAT Dilaksanakan di sekolah oleh guru berpandukan kepada tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. ditadbir. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 65 . diperiksa. Pelaksanaannya dirancang. Dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kerangka yang ditetapkan. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 66 . PENGGUNAAN MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT(MPP): MPP KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) MPP KHB EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) MPP KHB PERTANIAN (PERT) MPP KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PK) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

DSP (DOKUMEN STANDARD PRESTASI) • Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah • Dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun • Maklumat yang terkandung ialah band. standard. descriptor dan evidence • Mempunyai kod pencapaian MPP (MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT) • Digunakan untuk Pentaksiran Pusat • Dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual • Maklumat yang terkandung ialah tugasan dan rubrik • Mempunyai skor pencapaian @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 67 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 68 .DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENTAKSIRAN PUSAT IALAH MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

         Tajuk Tugasan Instrumen – penulisan. amali Alatan dan bahan Kaedah pelaksanaan Tempoh pelaksanaan Kaedah pentaksiran dan penskoran Evidence Rubrik Pelaporan – Laporan Aktiviti Pentaksiran Pusat _ Borang Pentaksiran Pusat Individu Tugasan 1 dan 2 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 69 .

bergantung kepada tugasan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 70 . dengan kaedah tertentu dan menghasilkan sesuatu Berasaskan proses atau produk atau kombinasi proses dan produk Pelbagai instrumen .   Satu komponen kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 71 .   Tugasan dinyatakan dengan jelas dan terperinci Kehendak tugasan Kriteria tugasan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 72 .     Tugasan 1 Tugasan 2 Berdasarkan komponen Elektif Pelaksanaan berdasarkan P&P Tempoh pelaksanaan 3 minggu bagi setiap tugasan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk proses atau/ dan produk seperti foto. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 73 . laporan dsb. Bahan atau apa. artifak . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. grafik.

 Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard. merujuk kepada objektif pembelajaran.RUBRIK  Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 74 .  Rubrik ialah set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir.

RUBRIK Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria seperti daripada lemah ke cemerlang. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 75 . Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik. Kriteria ini digunakan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid.

RUBRIK HOLISTIK Mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 76 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

CONTOH RUBRIK HOLISTIK 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 77 .

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Menerangkan dengan jelas. Ada Kesilapan ejaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 78 . Maklumat tepat. Menerangkan secara luaran sahaja. Menerangkan secara terperinci.RUBRIK HOLISTIK SKOR PENERANGAN KRITERIA Lemah 1 Memuaskan 2 Baik 3 Cemerlang 4 Tidak dapat menerangkan.

RUBRIK ANALITIK Terdiri daripada penerangan terperinci berserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 79 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 80 .CONTOH RUBRIK ANALITIK 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 81 .RUBRIK ANALITIK KRITERIA MELENGKAPKAN INVOIS PENGIRAAN DISKAUN NIAGA PENGIRAAN DISKAUN TUNAI Mengira diskaun tunai dengan tepat PENGIRAAN JUMLAH BAYARAN Mengira jumlah bayaran dengan tepat Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga dengan lapan dengan tepat maklumat mengikut keutamaan Melengkapkan sekurang-kurangnya satu maklumat dengan betul Mengira jumlah harga barang SKOR 1 ASAS Mengira jumlah harga barang tanpa ditolak diskaun niaga atau Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga Mengira jumlah bayaran 2 TEPAT Melengkapkan sekurang-kurangnya tiga maklumat mengikut keutamaan Mengira jumlah harga barang dengan tepat Mengira jumlah harga Mengira jumlah barang bayaran dengan setelah ditolak diskaun mengambilkira sama niaga ada diskaun niaga atau dengan tepat diskaun tunai Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan mengambil kira kedua-dua diskaun Mengira jumlah bayaran dengan tepat 3 LENGKAP Melengkapkan Mengira diskaun niaga sekurang-kurangnya lima maklumat mengikut keutamaan Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga dengan lapan dengan tepat maklumat mengikut keutamaan 4 TERCAPAI Mengira diskaun tunai dengan tepat 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 82 . Rubrik hendaklah dijadikan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya.Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 83 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.PENGURUSAN EVIDENCE PENTAKSIRAN PUSAT Evidence ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

kekuatan dan kelemahannya 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 84 .   Koleksi hasil kerja murid yang telah ditaksir Mengandungi satu atau lebih progres kerja untuk menggambarkan pembinaan suatu produk Koleksi yang menunjukkan pencapaian murid.

Antara contoh evidence murid ialah: Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 85 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 86 . Pelupusan Evidence dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka.Penyimpanan Evidence murid disimpan di tempat yang selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Penghantaran secara on-line atau off-line.    Skor dikumpul berdasarkan tugasan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 87 . Selewat-lewatnya hujung Oktober.

    Berasaskan dua tugasan setiap tingkatan Tingkatan 1 = 32 markah Tingkatan 2 = 32 markah Tingkatan 3 = 36 markah Jumlah skor = 100 markah SKOR AKAN DIMUKTAMADKAN KEMUDIAN 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 88 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 March 2013 89 .TERIMA KASIH 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful