PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. dan masa anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). sumber-sumber pembelajaran. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.

Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. vii . Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 3. 7. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 4. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 1. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. viii . 5. 2.

Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai.Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. 28 Jan 2. Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. 31 Mac 4. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. viii . sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan. 28 Apr 5. isu-isu dalam pendidikan sains. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. 25 Feb 3. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1.

JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik.

.

kandungan pendidikan sains. HASIL PEMBELAJARAN 1. KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.0 Kerangka tajuk 1    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. pengajaran sains dan literasi saintifik. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.(SCE3104 .Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. 2. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains.

Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. There is a reluctance to replace the old with the new. Rather than developing understanding.0 Isu. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. While this is valuable for our society. Obviously such a situation is not sustainable. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing.(SCE3104 . 1. skill. it adds to the pressure on the science curriculum. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. Rather. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. The consequence is that many students are losing interest in science. understanding the big ideas of science 2    . there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1. Selection of science content (knowledge.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues.

perceived to have personal value. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. local science learning opportunities. Furthermore. To provide both context and opportunities for application takes time. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. The factors that influence this choice include context. contemporary and local issues and available learning resources. Finally. 3    . In doing so. or is presented in a context to which students can readily relate. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum.(SCE3104 . exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. In managing this choice. 2. historical perspectives.

While many students perceive school science as difficult. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). For this reason. consequences and risks. there is a need to define what it 4    . Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints.(SCE3104 . and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. The answer is not to exclude contemporary issues. Such decision-making is not valuefree. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. consequences and risk. Every application of science has an impact on our environment. In developing science competencies. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. have demonstrated relevance to students’ everyday world. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’.

there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. Such assistance will be found in the provision of quality. communication. While there is much value in such futuristic frameworks. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. use of information and communication technology (ICT). decision-making approaches. social and economic life. 2006). General capabilities and science education There is an argument. 3. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. In this way. based on research within science education.(SCE3104 . 5    . adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling. Such general capabilities as thinking strategies. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. team work and problem solving are all important dimensions of science learning.

These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. is often translated in action as testing. what can be assessed often determines what is taught. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. 2005). taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. An obvious goal in curriculum development is that the intended. Classroom assessment. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. It should show what they know. understand and can demonstrate. however. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. Assessment should serve the purpose of learning. It should also show what they need to do to improve. the taught curriculum and the assessed curriculum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.(SCE3104 . This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. but formative assessment is more useful in promoting learning. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    . Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. Unfortunately.

1994). the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. as well those who prefer a more general. Purposeful play is an 7    . but as local and community issues are interdisciplinary. In regard to the school structure. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. During the primary years. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world.(SCE3104 . They have a desire to explore and investigate the things around them. it should not dominate the learning process. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. their expertise lies in the understanding of how children learn. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. an integrated science may be the best approach. In sum. Each part would have a different curriculum focus. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. the science curriculum should develop the skills of investigation. While assessment is important. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches. integrated science for citizenship. experiences and content appropriate for students of different age levels. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. Senior secondary science curricula should be differentiated. In secondary school. For early childhood teachers. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. For that reason. 5. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary.

For example. animals. materials. While integration is the more probable approach. It is this recent research that motivates and excites students. 3. Observation is an important skill to be developed at this time. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. using all the senses in a dynamic way. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. Within these topics the science ideas of order. life science and physical science. As they progress through their primary years. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. soil. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . A broad range of topics is suitable including weather. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. as well as other forms of science inquiry. During these years. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area.(SCE3104 . In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. The importance of measurement will also be fostered. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. sound. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. patterns and systems should be developed. plants. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. Observation also leads into the idea of order that involves comparing. change. sorting and describing. 2. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. light. the night sky. water and movement. In the early years of primary school. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them.

2009 from www. National Science Curriculum: Initial advice. energy forms. The big science ideas of energy. 2. 9    . The integrating themes of science for life./Science_Initial_Advice_Paper. 4. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence.acara. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. Topics could include states of matter. chemistry and biology.edu. diversity of life. Senior Secondary.(SCE3104 . sustainability.pdf) Latihan(1jam) 1. forces and motion. the changing earth and our place in space. ecosystems.. 3. National adoption would improve the resources to support the individual courses. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible.Baca kandungan diatas. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. models and theories. the human body. Retrieved 10 Sept. There should be at least three common courses across the country: physics. (Sumber: National Curriculum Board (2008). Other specialised courses could also be provided.. substances and reactions. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas.au/verve/_. It could have an emphasis on applications. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah.

7. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. To be scientific one must conduct experiments. 10    . Science only produces tentative conclusions that can change. Science is just about the facts. 3. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul.(SCE3104 . Scientific theories only change when new information becomes available. 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 8. not human interpretations of them. 1. 4 5. 6.” Scientific theories are explanations and not facts. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way.

assumptions. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. background. 19. 10. 11    . and the nonobservable. 22. Scientists invent explanations. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. 18. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 14. 11. 12. 16. opinions. 21. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 20.(SCE3104 . A scientific law will not change because it has been proven true. Scientific theories are just ideas about how something works. 13. Scientists construct theories to guide further research. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. models or theoretical entities. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. Science is partly based on beliefs. An experiment can prove a theory true. disciplinary focus. 24. 15. 17. Scientific laws are absolute or certain. Scientists’ education. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. 23. Science proves facts true in a way that is definitive and final.

T 3. T 4. National Science Curriculum: Initial advice. T 10. F 14. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). F 2.. 2009 from : http://www. (2nd Edition). F 16. Science for Children: Developing a to Teaching. R. T 6. F 19. M. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.(SCE3104 . T 12. T 7.au/verve/_.. T 9. T 20.gmu.pdf Hazen. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 23. T 24. Retrieved on10 Sept. T 21. T 8. T 13. F 11. Sydney: Prentice Hall. F 5./Science_Initial_Advice_Paper. T 17. F 22. F 15. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. (2001).htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    . & Hardy.acara. T. F 18.edu/robinson/hazen.edu. (2002)..M. 2009 from :www.

Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 3. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.(SCE3104 . perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. 2. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Projek Khas. KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

Di Malaysia. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. SEAMEO-RECSAM. 14    . but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. contohnya. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu.(SCE3104 .1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. 1995). 1973). SEAMEO1983. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. pengubahsuaian kepercayaan.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. 1991). 1988. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini.

tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. 2. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada.UK keperluantempatan. sains bumi. biologi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. terutamanya dalam bidang sains. 15    . maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968.(SCE3104 . Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). di manatumpuan subjek. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri.

Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. 1971) Pada tahun 1970. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum.A Process Approach (1967). satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini.” (Standard One Science Guide-book.13 project. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    .(SCE3104 . Buku Panduan guru. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. seperti Science. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. berorientasikan aktiviti. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. yang telah dilaksanakan pada masa itu. terutamanya di kawasan luar bandar.

bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. pelatih guru. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. pemeriksa sekolah. Akhir sekali. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . Kemudian. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Apabila kembali ke tanahair. Seterusnya. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. 1997. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. buku panduanini telah siap ditulis. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Pada tahun 1970. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. pembangun kurikulum dan guru-guru.(SCE3104 . Pertama. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. hasildari bengkelbengkelpenulisan. Malangnya.

tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. not merely in cash and personnel. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. Sepanjang projek ini. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. p. kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. 18    .” (Ali Razak. 1973. Oleh itu. Walau bagaimanapun. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time.(SCE3104 . Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan.

63 . It does provide for what might be called science literacy.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. enquiry skills. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. 1983. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little.(SCE3104 . examination and textbooks. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. if at all. p. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah.. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 19    . In other words.64) namely.” (Awang Had Salleh. Seorang yang bukan ahli sains.. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar.. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. Alam dan Manusia dalam KBSR. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. . yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. 1988). Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. Kedua. alam sekitar. masyarakat dan interaksi antara mereka.. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. geografi. untuk meningkatkan kemahiran 20    . sains kesihatan dan sivik. terdapat kesepaduan antara bidang. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia.(SCE3104 . dan interaksi manusia dan alam sekitar.al. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. alam sekitar.Di samping itu. Pertama. sejarah.

mengakibatkan guru menjadi cemas. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. 1990). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Malaysia. 1984). Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. membangunkan cintakan negara. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. hilang keyakinan dalam pengajaran. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Akibat daripada inovasi. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Ketiga. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Selepas kursus itu. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    .(SCE3104 .

22    .Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. pembangunan keseluruhan individu.secara menyeluruh.4 Sains KBSR. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. Dalam melalui Projek Khas. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. 2. kemahiran dan nilai-nilai. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. rohani. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan.(SCE3104 . Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Alam dan Manusia . meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap.

dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    . (Buku Panduan KBSR . 1993). fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. 1993.(SCE3104 . memiliki nilai-nilai moral. ms. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. pemahaman. Kementerian Pelajaran.

Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. berkomunikasi.kerjasama.membina hipotesis dan mengeksperimen. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal.orang lain 24    .keluwesan dan keterbukaan minda. mengkelasan. kejujuran. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. 3 . sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. mengendali secara selamat spesimen hidup. ketepatan dalam mereko.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. mengawal dan memanipulasi pembolehubah.afektif dan psikomoto. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.mengintepretasi data.membuat inferen. mendefinasi secara operasi. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif.kesabaran.membuat ramalan. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat .s.5). 1993 m.membersih dan menyimpan alat radas sains. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah).kreatif dan analitik .mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur.(SCE3104 . mengesahkan data. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan.

s.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. (PSS Syllabus Handbook. Menurut Lewis dan Potter (1970).bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. 3 . Sebagai suatu bidang ilmu.(SCE3104 . Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . 1993. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.mencintai dan menghargai alam sekitar.toleransi . Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi.6). (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. m. penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    .sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian.berfikiran terbuka. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Pada Tahap II sekolah rendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. Harlen. 1992). Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. 1964). Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Akhirnya dunia teknologi.komunikasi.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu.binatang dan tumbuhan. (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains.. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. Guru membimbing murid untuk meneroka 26    . Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.(SCE3104 . Peranan guru hanya sebagai fasilitator. (Duit dan Treagust. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. 1995.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.buku kerja.simulasi dan projek.buku aktiviti untuk murid.9).bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. (PSS Syllabus Handbook. 9). 1993. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). m. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.5 and 6) Dalam tahun 4.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ).(SCE3104 . (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. 27    . Vol.buku teks murid.s.carta dan bahan lut sinar. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.perbincangan.

projek. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. memerhati. 1997).KPM. mengukur dan 28    .portfolio.kemahiran. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. m.12). membuat pengkelasan.(SCE3104 .s. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. pengetahuan.sikap dan nilai Syllabus Handbook.ujian amali. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. 11. 1993. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. kerja lisan dan kerja kumpulan.

bahan dan alat radas dengan tepat. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. bahagian A dan bahagian B.) 29    . mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. berkomunikasi. J. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. Pentaksiran kepada aptitud. United Kingdom. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. menggunakkan hubungan ruangmasa. N. melukis specimen. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. (Reference: Tan. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Pentaksiran lain adalah UPSR. membersihkan alat radas sains dengan betul. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Norwich. mendefinisikan secara operasi. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia.(SCE3104 . Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. (1999). sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. murid harus lulus pada Bahagian B. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3. 2.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. 6. Membangunkan kreativiti murid. 4. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah. 8.(SCE3104 . Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 6. 7. 3. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif.

Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar. Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  . Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni. mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. dan mengubah suai idea dan produk. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah.(SCE3104 . Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid.

Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum. guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kriteria dan situasi. setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. Walau bagaimanapun. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains . Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. 35    . 3. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu. Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai.4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema.(SCE3104 . Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umum.

Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu. Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah. Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4. (Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah. Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3. Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6.) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2. Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah. 6. Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. 8. Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina.(SCE3104 .

organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. 13. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10. Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut. Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. 37    . kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains.(SCE3104 . Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. penekanan dan skop. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains. Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan. 11. Dalam Spesifikasi Kurikulum. 12.

2009 from: http://www.(SCE3104 . Retrieved on 10 Sept.tki.nz/r/science/curriculum/toc_e.php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains.org. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www. Wellington. Science in the New Zealand Curriculum.org.php Tamat Topik 3 38    . Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education.nz/r/science/curriculum/toc_e. New Zealand (2002).tki.

Hasil pembelajaran 1.. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2. Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4.(SCE3104 . Ia merangkumi pelbagai strategi. aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains. Menghuraikan pelbagai strategi. aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.0 Kerangka Tajuk 39    .

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. kecerdasan pelbagai murid. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah.(SCE3104 . Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri. kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4. Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. kebolehan murid. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan. konstruktivisma. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka.

atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri. 4. Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains. 41    .2.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. murid-murid menggunakan kemahiran berfikir. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru.2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza. 4. Semasa menjalankan eksperimen. Perbincangan boleh dijalankan sebelum.(SCE3104 . Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen. semasa atau selepas sesuatu aktiviti. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka. bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran.

Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari. permainan dan penggunaan model. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan . Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik.muzium. Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan . Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti.pusat-pusat sains.2. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. 4.4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah.institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang.3 Simulasi Dalam simulasi.atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru. Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. 4.2. Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo.(SCE3104 .2.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja. 42    . Hasil projek boleh berbentuk laporan. pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . artifak.

6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains. video.2.(SCE3104 . memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4. Melalui penggunaan teknologi saperti television. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan. dan internet. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. komputer. Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word. pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    . Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan. radio. cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data.3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai. Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang. Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan. 4. merekod. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak. mengumpul. 4. perwakilan grafik.3.

3.pdf.org. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.unesco.ibe.nz/r/science/curriculum/toc_e. menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi. aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.tki.(SCE3104 . Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya.2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.php ) 44    .

ibe. Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia.(SCE3104 .php      Tamat Topik 4     45    .unesco.org. Wellington.nz/r/science/curriculum/toc_e. Diperolihi pada 10 Sept. Science in the New Zealand Curriculum. New Zealand (2002).tki. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999). 2009 dari: http://www.pdf Ministry of Education. 2009 dari: http://www. Diperolehi pada 10 Sept.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.

Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    . 4. Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 3. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah. Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah.(SCE3104 .

memberi penerangan yang konsisten. prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains. atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan.(SCE3104 . fakta. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains. bertanya soalan. 5. 47    . "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan". kaji selidik.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah.1.Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. mengaplikasi prosedur penyiasatan.1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains. Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting. "Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal . Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya. ramalan.

2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah. Generalisasi + Penutupan 5. Ini mungkin termasuk: a. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. pemerhatian nota b. Gambar c. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1. 3. Rakaman (audio atau video) 4. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d.1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. 2. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan.(SCE3104 . Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu. 48    . Analisis data 5. Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data. membuat hipotesis dan menguji penjelasan. Pengumpulan DATA.

seperti permainan "dua puluh soalan". 49    . untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan. B. seseorang pelajar tidak boleh bertanya. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi. C.(SCE3104 . Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. pelajar diminta menyusun semula. Sebagai contoh. Keseluruhan strategi: A. "Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak". Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". Selain itu.

cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku. D. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan.(SCE3104 . dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi. manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka. Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. 50    . beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat. Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang. Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka .

3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional. 5. tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" . BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    . Akhir sekali.sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E.1.(SCE3104 .

idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut. isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat. 52    . dan pengajaran pendedahan.2. Dalam pelajaran penemuan. Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul. Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan. Di samping itu. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner.2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan.(SCE3104 . dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik. Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan . penemuan terbimbing. tetapi rasional beliau adalah salah. 5. guru terlebih dahulu menentukan konsep. proses.

Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan.2 Implikasi Kaedah Penemuan 5. Pengajaran pendedahan . 68). Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1. Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. 2003).Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer.1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih.2. pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing. 68). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer. 2003). dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. 3.2.(SCE3104 . Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer. 53    . 5. mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah. 2003). 2. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer.2.

2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 68).2. (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains. Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer. TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    . tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer. Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang.(SCE3104 .2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan. 68). Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 69). (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan .2. bergantung kepada tugas. Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer.3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69).2. 5.

 KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    . Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. kandungan pendidikan sains. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.  HASIL PEMBELAJARAN 1. pengajaran sains dan literasi saintifik. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. 2.(SCE3104 .

(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important.0 Isu. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. Obviously such a situation is not sustainable. Rather than developing understanding. Rather. skill. Selection of science content (knowledge. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. understanding the big ideas of science is important. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. While this is valuable for our society. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    . students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. 1. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. There is a reluctance to replace the old with the new. it adds to the pressure on the science curriculum. The consequence is that many students are losing interest in science.

students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. perceived to have personal value. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. Furthermore. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions.(SCE3104 . To provide both context and opportunities for application takes time. contemporary and local issues and available learning resources. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. local science learning opportunities. The factors that influence this choice include context. Finally. Often. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. historical perspectives. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. In doing so. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. 2. or is presented in a context to which students can readily relate. In managing this choice. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum.

consequences and risks. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen. In this way. In developing science competencies. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. Such decision-making is not valuefree.(SCE3104 . The answer is not to exclude contemporary issues. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. Every application of science has an impact on our environment. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. consequences and risk. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. have demonstrated relevance to students’ everyday world. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. While many students perceive school science as difficult. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. For this reason. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). 58    . one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge.

social and economic life. use of information and communication technology (ICT). Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    . The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. General capabilities and science education There is an argument. 4. Such assistance will be found in the provision of quality. While there is much value in such futuristic frameworks. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. 2006). Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. Such general capabilities as thinking strategies. communication. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content.(SCE3104 . There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. 3. based on research within science education. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. decision-making approaches.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. is often translated in action as testing. An obvious goal in curriculum development is that the intended. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. For that reason.(SCE3104 . The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. however. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. understand and can demonstrate. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. 2005). Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. It should also show what they need to do to improve. Classroom assessment. Unfortunately. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. it is important to emphasise the 60    . Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. Assessment should serve the purpose of learning. but formative assessment is more useful in promoting learning. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. what can be assessed often determines what is taught. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. It should show what they know. the taught curriculum and the assessed curriculum.

Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. While assessment is important. 5. experiences and content appropriate for students of different age levels. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. For early childhood teachers. Senior secondary science curricula should be differentiated. They have a desire to explore and investigate the things around them. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world.(SCE3104 . During the primary years. integrated science for citizenship. Each part would have a different curriculum focus. an integrated science may be the best approach. but as local and community issues are interdisciplinary. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. Purposeful play is an important feature of their investigations. 61    . Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. Observation is an important skill to be developed at this time. it should not dominate the learning process. 1994). In sum. the science curriculum should develop the skills of investigation. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. their expertise lies in the understanding of how children learn. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. using all the senses in a dynamic way. In secondary school. In regard to the school structure. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. as well those who prefer a more general.

The importance of measurement will also be fostered. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. While integration is the more probable approach. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. Within these topics the science ideas of order. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. materials. soil. water and movement. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. sound. A broad range of topics is suitable including weather. sorting and describing. life science and physical science. In the early years of primary school. the night sky.(SCE3104 . the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. as well as other forms of science inquiry. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. change. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. patterns and systems should be developed. animals. As they progress through their primary years. 2. During these years. 3. Topics 62    . the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. plants. light. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. It is this recent research that motivates and excites students. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. For example.

It could have an emphasis on applications. 4. National adoption would improve the resources to support the individual courses.edu.(SCE3104 . the changing earth and our place in space. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science.pdf) Latihan(1jam) 1../Science_Initial_Advice_Paper. There should be at least three common courses across the country: physics. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter. ecosystems. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. 63    . chemistry and biology. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. (Sumber: National Curriculum Board (2008). sustainability.au/verve/_. Other specialised courses could also be provided. 2. 3. 2009 from www. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. Senior Secondary.acara. diversity of life. Retrieved 10 Sept. energy forms.Baca kandungan diatas. the human body. models and theories.. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. forces and motion. The integrating themes of science for life. National Science Curriculum: Initial advice. substances and reactions. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. The big science ideas of energy.

To be scientific one must conduct experiments. Science only produces tentative conclusions that can change. 4 5. 3. 2. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. not human interpretations of them. Science is just about the facts. 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 7. 64    . Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda.(SCE3104 . Scientific theories only change when new information becomes available. 6.” Scientific theories are explanations and not facts. 8. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 13. 17. 23. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 20. Scientists’ education. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. assumptions. Scientific laws are absolute or certain. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. A scientific law will not change because it has been proven true. 14. 11. Scientific theories are just ideas about how something works. Science proves facts true in a way that is definitive and final. 16. Scientists construct theories to guide further research. 15. An experiment can prove a theory true. 18. 24. Science is partly based on beliefs. 21. and the nonobservable. background. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 19.(SCE3104 . An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 22. 12. disciplinary focus. 65    . opinions. models or theoretical entities. Scientists invent explanations. 10. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 14. T 6.(SCE3104 . Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008).M. 2009 from : http://www. T 13. F 18.. T 21.au/verve/_. (2002).acara. T 3. T 24. (2nd Edition). National Science Curriculum: Initial advice.edu. & Hardy. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.pdf Hazen. F 11. T 20. F 5.gmu. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. Science for Children: Developing a to Teaching. T 12. M. Retrieved on10 Sept. 2009 from :www. F 22./Science_Initial_Advice_Paper. T. F 15. T 8. F 2. R. T 17.. T 9. F 19.. T 4. T 7.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    . T 10. F 23. F 16. Sydney: Prentice Hall. (2001).edu/robinson/hazen.

 KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 . Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. 3. Projek Khas. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. 2.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    .

(SCE3104 . sains bumi. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. 1973). 1988. 1995). 2. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. pengubahsuaian kepercayaan. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. kimia dan fizik) secara 68    . contohnya. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. biologi. 1991). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. SEAMEO1983. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Di Malaysia. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. SEAMEO-RECSAM. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification.

(SCE3104 . di manatumpuan subjek. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. 2. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project.13 project.2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. terutamanya dalam bidang sains. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid.UK keperluantempatan. Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . 69    .

Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid.(SCE3104 . Haji Hamdan bin Sheikh Tahir.A Process Approach (1967). 1971) Pada tahun 1970. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan.” (Standard One Science Guide-book. Apabila kembali ke tanahair. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. terutamanya di kawasan luar bandar. kini 70    . It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. berorientasikan aktiviti. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. Buku Panduan guru. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. yang telah dilaksanakan pada masa itu. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Malangnya. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Oleh itu. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . Penulisan buku panduan mengikuti pola umum.(SCE3104 . pelatih guru. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. Kemudian. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. pemeriksa sekolah. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). pembangun kurikulum dan guru-guru. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. Akhir sekali. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. hasildari bengkelbengkelpenulisan. 1997. Pada tahun 1970. Seterusnya. Pertama. buku panduanini telah siap ditulis. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam.

kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi.” (Ali Razak. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. not merely in cash and personnel. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun.(SCE3104 . Sepanjang projek ini. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. p. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. Walau bagaimanapun. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. 72    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. 1973. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'.

Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. Seorang yang bukan ahli sains. . p. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little.(SCE3104 . The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. enquiry skills. 63 . 1983... It does provide for what might be called science literacy.64) namely.” (Awang Had Salleh. In other words. if at all. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. examination and textbooks. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. 73    . Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983).. Alam dan Manusia dalam KBSR.

alam sekitar. sains kesihatan dan sivik.(SCE3104 . terdapat kesepaduan antara bidang. Kedua. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. masyarakat dan interaksi antara mereka. geografi.al. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. Pertama. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. dan interaksi manusia dan alam sekitar. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1988). Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains.. untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1.Di samping itu. sejarah. alam sekitar.

Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Malaysia. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi.(SCE3104 . untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. 1990). Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. hilang keyakinan dalam pengajaran. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. 1984).Guru-guru masih 75    . kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. Akibat daripada inovasi. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. membangunkan cintakan negara. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. Ketiga. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . mengakibatkan guru menjadi cemas. Selepas kursus itu. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran.

rohani. pembangunan keseluruhan individu. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. Alam dan Manusia . fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    . Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. 2. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. kemahiran dan nilai-nilai. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Dalam melalui Projek Khas. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara.secara menyeluruh. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran.4 Sains KBSR. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR.(SCE3104 . Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka.

pemahaman. (Buku Panduan KBSR . memiliki nilai-nilai moral. ms. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat.(SCE3104 . 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. 1993). Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. 1993. Kementerian Pelajaran. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi.

(SCE3104 .keluwesan dan keterbukaan minda. 1993 m.kreatif dan analitik .5).kerjasama.orang lain dan alam sekitar.membina hipotesis dan mengeksperimen.kesabaran.membuat ramalan. mendefinasi secara operasi. mengenalpasti hubungan ruang dan masa. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . 3 . Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali.s. berkomunikasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. mengendali secara selamat spesimen hidup. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. mengesahkan data.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    .mengintepretasi data. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. ketepatan dalam mereko.membersih dan menyimpan alat radas sains. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. kejujuran. mengkelasan.mengukur dan menggunakan nombor.afektif dan psikomoto. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). mengawal dan memanipulasi pembolehubah.membuat inferen.

mencintai dan menghargai alam sekitar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. Menurut Lewis dan Potter (1970). 1993.toleransi .6). (PSS Syllabus Handbook.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Alam fizikal menyentuh konsep 79    .fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. Sebagai suatu bidang ilmu. 3 . Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif.berfikiran terbuka. penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. m. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. Pada Tahap II sekolah rendah.s.(SCE3104 .binatang dan tumbuhan.

pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Akhirnya dunia teknologi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. (Duit dan Treagust. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. 1995. Harlen. 1964). Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. 80    . menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. 1992). Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.komunikasi. Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.simulasi dan projek.(SCE3104 . (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia ..bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar.perbincangan.

Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. 1993.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru .buku teks murid. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. (g) Kumpulan sasaran 81    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook.(SCE3104 .2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4.buku aktiviti untuk murid.buku kerja. Vol.carta dan bahan lut sinar. 9). (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education. m.5 and 6) Dalam tahun 4.s. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.9). buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).

membuat pengkelasan. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. 11.KPM. kerja lisan dan kerja kumpulan. mendefinisikan secara operasi. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . 1997). Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR.s. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. m. 1993. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA.(SCE3104 .projek. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan.ujian amali. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio.kemahiran. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu.portfolio. memerhati. pengetahuan. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. berkomunikasi. mengukur dan menggunakan nombor. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif.sikap dan nilai Syllabus Handbook. menggunakkan hubungan ruangmasa.12). mengawal pembolehubah- 82    .

membersihkan alat radas sains dengan betul. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. United Kingdom. (1999). mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat.bahan dan alat radas dengan tepat. melukis specimen. J. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Pentaksiran lain adalah UPSR.) 83    . Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. (Reference: Tan. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. N. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. murid harus lulus pada Bahagian B. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. bahagian A dan bahagian B. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. Norwich. Pentaksiran kepada aptitud. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. 3. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya. Norwich. N. J. (1999). Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    . United Kingdom. Rujukan Tan. Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia.(SCE3104 . 2. Huraian Sukatan Pelajaran Sains.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .