PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

sumber-sumber pembelajaran.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. dan masa anda. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. vii . Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 6. 2. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 4. Teliti maklumat yang diterima. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. viii . Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 7. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 1. 3. 5. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. 31 Mac 4. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. 28 Jan 2. viii . Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1. 28 Apr 5. Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai. Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. 25 Feb 3. isu-isu dalam pendidikan sains. 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

.

Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains.(SCE3104 .Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah. HASIL PEMBELAJARAN 1. pengajaran sains dan literasi saintifik.0 Kerangka tajuk 1    . kandungan pendidikan sains. 2. KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.

isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. Obviously such a situation is not sustainable. Rather. 1.0 Isu. Selection of science content (knowledge. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. understanding the big ideas of science 2    . Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. Rather than developing understanding. While this is valuable for our society. it adds to the pressure on the science curriculum. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. The consequence is that many students are losing interest in science. skill. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1.(SCE3104 . There is a reluctance to replace the old with the new. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum.

(SCE3104 . The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. contemporary and local issues and available learning resources. The factors that influence this choice include context. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). local science learning opportunities. 3    . students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. 2. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. Finally. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. In doing so. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. To provide both context and opportunities for application takes time. In managing this choice. or is presented in a context to which students can readily relate. perceived to have personal value. Furthermore. historical perspectives. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum.

one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. The answer is not to exclude contemporary issues. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006).(SCE3104 . the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. there is a need to define what it 4    . consequences and risks. For this reason. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. Such decision-making is not valuefree. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. In developing science competencies. consequences and risk. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. have demonstrated relevance to students’ everyday world. While many students perceive school science as difficult. Every application of science has an impact on our environment.

Such assistance will be found in the provision of quality.(SCE3104 . adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. 2006). based on research within science education. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. decision-making approaches. students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. communication. In this way. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. social and economic life. While there is much value in such futuristic frameworks. 3. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling. Such general capabilities as thinking strategies. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. General capabilities and science education There is an argument. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. 5    . use of information and communication technology (ICT).

Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. is often translated in action as testing. It should also show what they need to do to improve. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. what can be assessed often determines what is taught. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. Unfortunately. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed.(SCE3104 . To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. Classroom assessment. An obvious goal in curriculum development is that the intended. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. understand and can demonstrate. the taught curriculum and the assessed curriculum. Assessment should serve the purpose of learning. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. but formative assessment is more useful in promoting learning. however. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    . It should show what they know. 2005). Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes.

the science curriculum should develop the skills of investigation. but as local and community issues are interdisciplinary. 1994). Purposeful play is an 7    . the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. During the primary years. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. For early childhood teachers. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. In secondary school. integrated science for citizenship. 5. They have a desire to explore and investigate the things around them. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. Senior secondary science curricula should be differentiated. experiences and content appropriate for students of different age levels. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities.(SCE3104 . The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. an integrated science may be the best approach. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. In regard to the school structure. their expertise lies in the understanding of how children learn. it should not dominate the learning process. In sum. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. Each part would have a different curriculum focus. as well those who prefer a more general. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. While assessment is important. For that reason.

using all the senses in a dynamic way. life science and physical science. In the early years of primary school. water and movement. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. as well as other forms of science inquiry. light. materials. plants. While integration is the more probable approach. A broad range of topics is suitable including weather.(SCE3104 . sound. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. Observation is an important skill to be developed at this time. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. Within these topics the science ideas of order. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. The importance of measurement will also be fostered. change. During these years. For example. soil. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. patterns and systems should be developed. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. As they progress through their primary years. animals. 2. It is this recent research that motivates and excites students. the night sky. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. sorting and describing. 3. Observation also leads into the idea of order that involves comparing.

2. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. the changing earth and our place in space. Topics could include states of matter. The big science ideas of energy. National Science Curriculum: Initial advice.pdf) Latihan(1jam) 1. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas.au/verve/_. the human body. Other specialised courses could also be provided. (Sumber: National Curriculum Board (2008).edu. 2009 from www. sustainability. diversity of life. There should be at least three common courses across the country: physics. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence.(SCE3104 . Retrieved 10 Sept./Science_Initial_Advice_Paper. Senior Secondary. substances and reactions. models and theories. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. The integrating themes of science for life.. 3. National adoption would improve the resources to support the individual courses. ecosystems.acara. It could have an emphasis on applications. forces and motion.Baca kandungan diatas.. 4. 9    . chemistry and biology. energy forms.

8. 3. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. 1. Scientific theories only change when new information becomes available. 4 5. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. 2. 10    .” Scientific theories are explanations and not facts. Science only produces tentative conclusions that can change. To be scientific one must conduct experiments. Science is just about the facts.(SCE3104 . Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. 7. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. not human interpretations of them. 6.

background. Science is partly based on beliefs. Scientists invent explanations. Scientific laws are absolute or certain. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. 17. A scientific law will not change because it has been proven true. 20. 14. models or theoretical entities. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. Scientists construct theories to guide further research.(SCE3104 . 11    . Scientists’ education. 23. 16. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 22. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. Science proves facts true in a way that is definitive and final. 19. 10. 13. An experiment can prove a theory true. 11. disciplinary focus. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). and the nonobservable. 21. 12. opinions. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 24. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. 15. 18. assumptions. Scientific theories are just ideas about how something works.

T.(SCE3104 .pdf Hazen. T 7.au/verve/_. (2nd Edition). T 24. F 11. T 6./Science_Initial_Advice_Paper. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. F 18. 2009 from :www..M. F 16. T 3. T 4. T 21. T 9. F 5. 2009 from : http://www. & Hardy. T 10. T 13. Retrieved on10 Sept. F 23. Sydney: Prentice Hall. F 19.gmu. T 8. F 15. National Science Curriculum: Initial advice. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.edu/robinson/hazen. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). (2001). T 17. Science for Children: Developing a to Teaching. F 2. T 12. R. M. F 22.htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    . (2002).. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. T 20.edu.. F 14.acara.

3.(SCE3104 . perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Projek Khas. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    .

This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 1991). pengubahsuaian kepercayaan. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. 1988. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. 2. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. 1973). SEAMEO-RECSAM. 1995). Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. SEAMEO1983. 14    .(SCE3104 .1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. contohnya.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. Di Malaysia.

dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964).UK keperluantempatan. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. 15    . biologi. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. terutamanya dalam bidang sains. sains bumi.(SCE3104 . Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. 2. di manatumpuan subjek.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid.

It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. Buku Panduan guru.A Process Approach (1967). berorientasikan aktiviti. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. terutamanya di kawasan luar bandar. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. yang telah dilaksanakan pada masa itu. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. 1971) Pada tahun 1970. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    .13 project.” (Standard One Science Guide-book. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. seperti Science. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini.(SCE3104 .

pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Pertama. pembangun kurikulum dan guru-guru.(SCE3104 . mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. 1997. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. buku panduanini telah siap ditulis. Seterusnya. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Pada tahun 1970. Kemudian. pelatih guru. kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. Akhir sekali. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. pemeriksa sekolah. hasildari bengkelbengkelpenulisan. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Malangnya. Apabila kembali ke tanahair. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum.

(SCE3104 .” (Ali Razak. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. 18    . 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. 1973. Sepanjang projek ini. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. Walau bagaimanapun. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. Oleh itu. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. p. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. not merely in cash and personnel. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. . Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. Seorang yang bukan ahli sains. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. In other words. examination and textbooks. It does provide for what might be called science literacy.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta.. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains.” (Awang Had Salleh.. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu.64) namely. 63 . The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). 19    .(SCE3104 . Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983.. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. enquiry skills. 1983. Alam dan Manusia dalam KBSR. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. p. if at all.

geografi. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. dan interaksi manusia dan alam sekitar. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. terdapat kesepaduan antara bidang. Kedua.Di samping itu. alam sekitar. Pertama.(SCE3104 . sains kesihatan dan sivik. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia.. untuk meningkatkan kemahiran 20    . alam sekitar.al. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. sejarah. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. masyarakat dan interaksi antara mereka. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. 1988). Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran.

membangunkan cintakan negara. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. hilang keyakinan dalam pengajaran.(SCE3104 . Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Selepas kursus itu. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Malaysia. mengakibatkan guru menjadi cemas. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. 1990). 1984). Akibat daripada inovasi. Ketiga. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    . kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam .

pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains.secara menyeluruh. 22    . Dalam melalui Projek Khas. rohani.4 Sains KBSR. Alam dan Manusia . Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. 2.Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. kemahiran dan nilai-nilai.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. pembangunan keseluruhan individu. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin.(SCE3104 . Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek.

ms. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    . • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. 1993). 1993. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. (Buku Panduan KBSR .(SCE3104 . pemahaman. memiliki nilai-nilai moral. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. Kementerian Pelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik.

Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. mengawal dan memanipulasi pembolehubah.afektif dan psikomoto. ketepatan dalam mereko. mengkelasan.(SCE3104 .bertanggungjawab terhadap diri sendiri. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook.kreatif dan analitik . Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.membersih dan menyimpan alat radas sains. kejujuran. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . 1993 m. berkomunikasi.kesabaran.membuat inferen.membuat ramalan. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur.keluwesan dan keterbukaan minda. mengesahkan data. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. 3 .5). kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah).orang lain 24    . sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. mendefinasi secara operasi. mengendali secara selamat spesimen hidup. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif.membina hipotesis dan mengeksperimen. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid.kerjasama.mengukur dan menggunakan nombor.s. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.mengintepretasi data.

mencintai dan menghargai alam sekitar.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains.s. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Menurut Lewis dan Potter (1970). penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    . tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Pada Tahap II sekolah rendah. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi.berfikiran terbuka. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR.6). Sebagai suatu bidang ilmu.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian.(SCE3104 . 1993. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B .bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. m. 3 . (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri.toleransi . (PSS Syllabus Handbook.

1995. (Duit dan Treagust. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. Harlen. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. Akhirnya dunia teknologi. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.komunikasi. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. 1964). Guru membimbing murid untuk meneroka 26    .pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. 1992). Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain.binatang dan tumbuhan. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian.(SCE3104 ..menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu.

5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.(SCE3104 . (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4.perbincangan. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.simulasi dan projek.s. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.buku kerja. 9). bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru.9).buku teks murid.buku aktiviti untuk murid. 1993. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial.carta dan bahan lut sinar. Vol. (PSS Syllabus Handbook. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). 27    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.5 and 6) Dalam tahun 4.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . m. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

(i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif.kemahiran.KPM.projek. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. 1997). pengetahuan.s. 11. memerhati.portfolio. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. kerja lisan dan kerja kumpulan. membuat pengkelasan.(SCE3104 . Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. m.sikap dan nilai Syllabus Handbook. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah.ujian amali. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. 1993. mengukur dan 28    .12). penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia .

N. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur.bahan dan alat radas dengan tepat. J. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. (1999). murid harus lulus pada Bahagian B. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. mendefinisikan secara operasi. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. United Kingdom. membersihkan alat radas sains dengan betul. Pentaksiran lain adalah UPSR. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. menggunakkan hubungan ruangmasa. melukis specimen. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. (Reference: Tan. Pentaksiran kepada aptitud. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif.) 29    . Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. bahagian A dan bahagian B. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen.(SCE3104 . Norwich. berkomunikasi.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. 2. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Membangunkan kreativiti murid. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. 8. 7.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3. 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5.(SCE3104 .3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . 4. 6. 3.

Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  .(SCE3104 . Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni. dan mengubah suai idea dan produk. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar.

guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan . Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. 3. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu.(SCE3104 . Walau bagaimanapun. kriteria dan situasi. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur. hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Secara umum.4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. 35    . Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains .

(Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. 6. Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6. Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu. tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4.(SCE3104 .) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3. Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9. Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah. Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. 8. Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah. Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah.

Dalam Spesifikasi Kurikulum. penekanan dan skop.(SCE3104 . Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains. Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10. organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. 37    . Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut. 11. Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan. 13. kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. 12.

2009 from: http://www.tki.nz/r/science/curriculum/toc_e. Science in the New Zealand Curriculum.tki.org. Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Wellington.php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002).(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.nz/r/science/curriculum/toc_e. New Zealand (2002). Retrieved on 10 Sept.org. Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education.php Tamat Topik 3 38    .

(SCE3104 .. Hasil pembelajaran 1. Menghuraikan pelbagai strategi. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2. Ia merangkumi pelbagai strategi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.0 Kerangka Tajuk 39    . aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains. Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4. aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri. kecerdasan pelbagai murid.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah. konstruktivisma. kebolehan murid. Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur. kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4.(SCE3104 .

atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka. semasa atau selepas sesuatu aktiviti.(SCE3104 .2.2.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas. 4. 41    . Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru. bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka. Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen. Semasa menjalankan eksperimen. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza. 4. Perbincangan boleh dijalankan sebelum. murid-murid menggunakan kemahiran berfikir. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

2. Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik. 4.2.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja. permainan dan penggunaan model.2.(SCE3104 . Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo. Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan. 42    .institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang.4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. 4. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar.pusat-pusat sains. Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari. pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan.muzium. Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. Hasil projek boleh berbentuk laporan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah.3 Simulasi Dalam simulasi. Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan .atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan . artifak.

Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang. Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word. Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan.2. cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data. dan internet. radio. komputer. memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4. Melalui penggunaan teknologi saperti television. merekod. Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan.3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai. 4. pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan. mengumpul. 4. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak.6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. perwakilan grafik.(SCE3104 . video.3.

Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya.php ) 44    .nz/r/science/curriculum/toc_e.(SCE3104 .org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.3. aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.tki.org.pdf. menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.ibe.2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.unesco.

pdf Ministry of Education. 2009 dari: http://www. Wellington.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.unesco. Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia. New Zealand (2002).(SCE3104 .nz/r/science/curriculum/toc_e.php      Tamat Topik 4     45    .org. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999). Diperolehi pada 10 Sept.ibe. Science in the New Zealand Curriculum.tki. 2009 dari: http://www. Diperolihi pada 10 Sept.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah. Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    . 4. 3.(SCE3104 . Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah. Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. 2.

"Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. memberi penerangan yang konsisten. prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains. "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan". Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan. ramalan. Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya.1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5.Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. bertanya soalan. Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting.(SCE3104 . 5. 47    . fakta. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. kaji selidik.1.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah. mengaplikasi prosedur penyiasatan.

Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d. membuat hipotesis dan menguji penjelasan. 2. pemerhatian nota b. 3. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa. Generalisasi + Penutupan 5. Ini mungkin termasuk: a. Analisis data 5. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan.1.(SCE3104 . Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu. 48    . Pengumpulan DATA. Rakaman (audio atau video) 4.2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. Gambar c.

pelajar diminta menyusun semula. Selain itu. "Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak". untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan. Keseluruhan strategi: A. B. Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. seseorang pelajar tidak boleh bertanya. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. Sebagai contoh. seperti permainan "dua puluh soalan".(SCE3104 . 49    . Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. C. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka . sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat. 50    . dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi. beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka. Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini.cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku. Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang. D.(SCE3104 .

Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal.sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" .(SCE3104 . Akhir sekali. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E.3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional. BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    .1. 5.

proses. penemuan terbimbing. isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat. 52    . Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan. Di samping itu. 5.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan . dan pengajaran pendedahan. dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". guru terlebih dahulu menentukan konsep. Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut. Dalam pelajaran penemuan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid.2. 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik. idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul.2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan.(SCE3104 . tetapi rasional beliau adalah salah.

Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer. 53    .2. 2003). dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. 2003). Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer. tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer. 2. 3. 68). Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan.2. mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah. 5.2 Implikasi Kaedah Penemuan 5. 2003).Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer.2.(SCE3104 . Pengajaran pendedahan . Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1.1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih. pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. 68).

69). 5. TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    . (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer.2.2. Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan.2. Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer.3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69). 68). (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan .2. tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer.2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan. Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang. 68). bergantung kepada tugas.

pengajaran sains dan literasi saintifik.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    . 2. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains.  HASIL PEMBELAJARAN 1.(SCE3104 .Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. kandungan pendidikan sains. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains.

The consequence is that many students are losing interest in science. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. 1. While this is valuable for our society. understanding the big ideas of science is important. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. it adds to the pressure on the science curriculum. Rather. Rather than developing understanding.0 Isu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1. Obviously such a situation is not sustainable. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. Selection of science content (knowledge. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. skill. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    . The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum.(SCE3104 . The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. There is a reluctance to replace the old with the new. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones.

Often. Finally. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. historical perspectives. In managing this choice. 2. local science learning opportunities. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. contemporary and local issues and available learning resources. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. The factors that influence this choice include context. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . Furthermore. perceived to have personal value. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. To provide both context and opportunities for application takes time. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. or is presented in a context to which students can readily relate. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum.(SCE3104 . there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. In doing so.

In this way. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. have demonstrated relevance to students’ everyday world. While many students perceive school science as difficult. Every application of science has an impact on our environment. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. For this reason. Such decision-making is not valuefree. The answer is not to exclude contemporary issues. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. In developing science competencies. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. consequences and risk. 58    . consequences and risks. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints.(SCE3104 .

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. use of information and communication technology (ICT). Such assistance will be found in the provision of quality. Such general capabilities as thinking strategies. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. decision-making approaches. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. social and economic life. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. 2006). While there is much value in such futuristic frameworks.(SCE3104 . 3. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    . General capabilities and science education There is an argument. based on research within science education. communication. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. 4. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham.

Unfortunately. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. Assessment should serve the purpose of learning. It should show what they know. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. 2005). but formative assessment is more useful in promoting learning. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. It should also show what they need to do to improve. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. For that reason. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. what can be assessed often determines what is taught. understand and can demonstrate. however. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. is often translated in action as testing. the taught curriculum and the assessed curriculum. Classroom assessment. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. An obvious goal in curriculum development is that the intended. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests.(SCE3104 . it is important to emphasise the 60    .

In secondary school. Senior secondary science curricula should be differentiated. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. integrated science for citizenship. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate.(SCE3104 . Purposeful play is an important feature of their investigations. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. 61    . the science curriculum should develop the skills of investigation. Each part would have a different curriculum focus. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. 1994). They have a desire to explore and investigate the things around them. an integrated science may be the best approach. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. During the primary years. While assessment is important. it should not dominate the learning process. their expertise lies in the understanding of how children learn. 5. using all the senses in a dynamic way. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. but as local and community issues are interdisciplinary. In regard to the school structure. as well those who prefer a more general. experiences and content appropriate for students of different age levels. Observation is an important skill to be developed at this time. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. For early childhood teachers. In sum.

While integration is the more probable approach. the night sky. During these years. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. water and movement. sorting and describing. 3. life science and physical science. The importance of measurement will also be fostered. materials. As they progress through their primary years. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. sound. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. light. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. In the early years of primary school. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. It is this recent research that motivates and excites students. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. animals. 2. patterns and systems should be developed. soil. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. change. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities.(SCE3104 . as well as other forms of science inquiry. Within these topics the science ideas of order. A broad range of topics is suitable including weather. For example. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. plants. Topics 62    .teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area.

The integrating themes of science for life.Baca kandungan diatas. energy forms. (Sumber: National Curriculum Board (2008). 3. There should be at least three common courses across the country: physics.pdf) Latihan(1jam) 1. diversity of life. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah.acara. 63    . 2. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. It could have an emphasis on applications. National adoption would improve the resources to support the individual courses.. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. 4. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible.au/verve/_. National Science Curriculum: Initial advice. substances and reactions. ecosystems../Science_Initial_Advice_Paper.(SCE3104 . chemistry and biology. Senior Secondary. the changing earth and our place in space. the human body. Other specialised courses could also be provided. 2009 from www. sustainability. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter. Retrieved 10 Sept.edu. The big science ideas of energy. forces and motion. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. models and theories.

not human interpretations of them. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. 7.” Scientific theories are explanations and not facts. Scientific theories only change when new information becomes available. 6. 1. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Science is just about the facts.(SCE3104 . To be scientific one must conduct experiments. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 3. 64    . Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. Science only produces tentative conclusions that can change. 8. 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 4 5. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false.

and the nonobservable. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. 14.(SCE3104 . Scientists construct theories to guide further research. An experiment can prove a theory true. disciplinary focus. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. 10. 11. 12. assumptions. 22. Science proves facts true in a way that is definitive and final. 65    . 17. Scientists’ education. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. 15. Scientific theories are just ideas about how something works. 23. 20. A scientific law will not change because it has been proven true. 21. 13. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. background. 19. opinions. Scientists invent explanations. 16. Science is partly based on beliefs. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. Scientific laws are absolute or certain. models or theoretical entities. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. 18. 24. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it.

Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008).au/verve/_. F 18. F 16. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. T 4... F 15. T 3. T 20. T 6. M. & Hardy.pdf Hazen.(SCE3104 . T 13. (2nd Edition). 2009 from : http://www.edu/robinson/hazen. F 14. T 9. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 2. T 10. Science for Children: Developing a to Teaching. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. F 23. F 19.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    . Sydney: Prentice Hall./Science_Initial_Advice_Paper. T 24. T 8. (2002). T 17.. F 11.acara. (2001). T 21. Retrieved on10 Sept. F 22. National Science Curriculum: Initial advice. T 12. F 5. R. T. T 7.gmu.edu. 2009 from :www.M.

perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 . Projek Khas. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.  KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    . 3.

pengubahsuaian kepercayaan. Di Malaysia. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. 1988. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. sains bumi. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. 1995).(SCE3104 . 1991). kimia dan fizik) secara 68    . SEAMEO1983. 2. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. 1973). but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. SEAMEO-RECSAM. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. contohnya. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. biologi.

Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project.(SCE3104 . Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah.UK keperluantempatan. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. terutamanya dalam bidang sains. 2. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid.2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. 69    .13 project. di manatumpuan subjek. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah.

berorientasikan aktiviti. yang telah dilaksanakan pada masa itu. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. Buku Panduan guru. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. kini 70    . menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. terutamanya di kawasan luar bandar.A Process Approach (1967). Apabila kembali ke tanahair. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught.” (Standard One Science Guide-book.(SCE3104 . Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. 1971) Pada tahun 1970. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja.

juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Akhir sekali. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. pelatih guru. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. pemeriksa sekolah. Kemudian. 1997. pembangun kurikulum dan guru-guru. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. hasildari bengkelbengkelpenulisan. Oleh itu. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. buku panduanini telah siap ditulis. Pertama. Pada tahun 1970. Malangnya. Seterusnya.

Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. not merely in cash and personnel. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun.(SCE3104 . 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain.” (Ali Razak. p. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. 72    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. 1973. Walau bagaimanapun. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. Sepanjang projek ini. kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun.

Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). 1983. It does provide for what might be called science literacy. 73    . telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. enquiry skills. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar.. examination and textbooks. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. Alam dan Manusia dalam KBSR. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables.” (Awang Had Salleh. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. ..64) namely.(SCE3104 . if at all. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. Seorang yang bukan ahli sains. 63 . The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. p.. In other words.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta.

terdapat kesepaduan antara bidang. masyarakat dan interaksi antara mereka. Kedua. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. alam sekitar. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. 1988). sains kesihatan dan sivik. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. sejarah.(SCE3104 . geografi.al.. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas.Di samping itu. dan interaksi manusia dan alam sekitar. Pertama. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. alam sekitar.

Akibat daripada inovasi. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. mengakibatkan guru menjadi cemas.(SCE3104 . 1990). Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. hilang keyakinan dalam pengajaran. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Selepas kursus itu. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. Ketiga. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. 1984). membangunkan cintakan negara. Malaysia. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam .Guru-guru masih 75    . kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi.

Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. Alam dan Manusia . pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. 2. rohani. (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    . pembangunan keseluruhan individu. kemahiran dan nilai-nilai.secara menyeluruh. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta .4 Sains KBSR. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan.(SCE3104 . Dalam melalui Projek Khas. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains.

Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . (Buku Panduan KBSR . Kementerian Pelajaran. pemahaman. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. ms. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. 1993). memiliki nilai-nilai moral.(SCE3104 . Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. 1993.

kejujuran. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. ketepatan dalam mereko.mengukur dan menggunakan nombor.membuat ramalan. mengendali secara selamat spesimen hidup. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . mengawal dan memanipulasi pembolehubah.afektif dan psikomoto. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid.orang lain dan alam sekitar.membersih dan menyimpan alat radas sains.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. mengesahkan data.kreatif dan analitik . Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali.membina hipotesis dan mengeksperimen. 3 .s. 1993 m.(SCE3104 . Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. berkomunikasi.keluwesan dan keterbukaan minda. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling.kesabaran. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    . Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook.membuat inferen.kerjasama. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.mengintepretasi data. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. mendefinasi secara operasi. mengkelasan. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal.5).

sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian.berfikiran terbuka.s. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.toleransi .fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. m. penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. 3 . Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. 1993. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Pada Tahap II sekolah rendah. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri.mencintai dan menghargai alam sekitar. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Menurut Lewis dan Potter (1970). (PSS Syllabus Handbook.6).binatang dan tumbuhan.(SCE3104 . Alam fizikal menyentuh konsep 79    . Sebagai suatu bidang ilmu.

Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu.(SCE3104 .. Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains.perbincangan.komunikasi. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.simulasi dan projek. Harlen.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. 1995. 80    . Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. 1964). pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. Akhirnya dunia teknologi. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. 1992). (Duit dan Treagust. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore.

Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial.buku aktiviti untuk murid.s. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. m.carta dan bahan lut sinar.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru .5 and 6) Dalam tahun 4. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). Vol. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.(SCE3104 . 9). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook. 1993. (g) Kumpulan sasaran 81    . Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains.buku teks murid.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru.buku kerja.9).

kerja lisan dan kerja kumpulan. membuat pengkelasan. mengukur dan menggunakan nombor. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. pengetahuan. memerhati.12). berkomunikasi.ujian amali. m.portfolio. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia .s.projek. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. mendefinisikan secara operasi.sikap dan nilai Syllabus Handbook. mengawal pembolehubah- 82    . matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.kemahiran. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. menggunakkan hubungan ruangmasa.KPM. 1997). (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. 11. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. 1993.(SCE3104 . (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah.

mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. bahagian A dan bahagian B. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul.bahan dan alat radas dengan tepat. melukis specimen. membersihkan alat radas sains dengan betul. (Reference: Tan. murid harus lulus pada Bahagian B. J. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Pentaksiran kepada aptitud. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif.) 83    . Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. N. Pentaksiran lain adalah UPSR. (1999). sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA.(SCE3104 . tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. United Kingdom. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. Norwich. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia. Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. J. Rujukan Tan. United Kingdom. Norwich. (1999). Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. Huraian Sukatan Pelajaran Sains. N. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    .(SCE3104 . 3. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful