P. 1
SCE3104 Kurikulum Pedagogi Sains Pend. Ren

SCE3104 Kurikulum Pedagogi Sains Pend. Ren

|Views: 6|Likes:
Published by Rozasima Razali

More info:

Published by: Rozasima Razali on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 Isu- isu Kurikulum Sains
 • 2.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali
 • 2.1 Kajian Alam Semulajadi
 • 2.2 Projek Khas
 • 2.3 Alam dan Manusia
 • 2.4 Sains KBSR
 • 3.1 Objektif
 • 3.2 Hasil Pembelajaran
 • 3.3 Penekanan
 • 3.4 Organisasi Kandungan
 • 4.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran
 • 4.2.1 Eksperimen
 • 4.2.2 Perbincangan
 • 4.2.3 Simulasi
 • 4.2.4 Projek
 • 4.2.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran
 • 4.2.6 Penggunaan Teknologi
 • 4.3.1 Definisi pentaksiran
 • 4.3.2 Tujuan pentaksiran
 • 5.1.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah
 • 5.1.2 Kaedah Inkuiri Suchman
 • 5.1.3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional
 • 5.2.1 Kaedah penemuan
 • 5.2.2.1 Penemuan (Pure Discovery)
 • 5.2.2.2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery)
 • 5.2.2.3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction)

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. sumber-sumber pembelajaran. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi .

Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. vii . SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.

Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 7. 1. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 3. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 2. viii . Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 4. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Teliti maklumat yang diterima.

Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1.Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. 25 Feb 3. 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam. viii . OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai. isu-isu dalam pendidikan sains. 28 Jan 2. 31 Mac 4. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. 28 Apr 5. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia.

JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik.

.

HASIL PEMBELAJARAN 1.0 Kerangka tajuk 1    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. 2.(SCE3104 . KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah. pengajaran sains dan literasi saintifik.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. kandungan pendidikan sains.

A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. understanding the big ideas of science 2    . One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. Rather. Selection of science content (knowledge. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. 1. skill. There is a reluctance to replace the old with the new.(SCE3104 .isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. Rather than developing understanding. The consequence is that many students are losing interest in science.0 Isu. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. it adds to the pressure on the science curriculum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1. Obviously such a situation is not sustainable. While this is valuable for our society.

there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). In managing this choice. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. local science learning opportunities. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. contemporary and local issues and available learning resources. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. 2. Finally.(SCE3104 . Furthermore. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. To provide both context and opportunities for application takes time. or is presented in a context to which students can readily relate. In doing so. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. 3    . perceived to have personal value. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. The factors that influence this choice include context. historical perspectives. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’.

consequences and risk. The answer is not to exclude contemporary issues. While many students perceive school science as difficult. consequences and risks. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. In developing science competencies.(SCE3104 . there is a need to define what it 4    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. Such decision-making is not valuefree. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. Every application of science has an impact on our environment. For this reason. have demonstrated relevance to students’ everyday world. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge.

social and economic life. General capabilities and science education There is an argument. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling. use of information and communication technology (ICT). In this way. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. 3. based on research within science education. decision-making approaches. Such general capabilities as thinking strategies. 2006). Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. While there is much value in such futuristic frameworks. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. 5    . team work and problem solving are all important dimensions of science learning. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour.(SCE3104 . the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. communication. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. Such assistance will be found in the provision of quality.

These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. is often translated in action as testing. It should show what they know. the taught curriculum and the assessed curriculum. Assessment should serve the purpose of learning. 2005). Unfortunately. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. what can be assessed often determines what is taught. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. but formative assessment is more useful in promoting learning. An obvious goal in curriculum development is that the intended. however. It should also show what they need to do to improve. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    .(SCE3104 . Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. Classroom assessment. understand and can demonstrate. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment.

the science curriculum should develop the skills of investigation. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. experiences and content appropriate for students of different age levels. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. They have a desire to explore and investigate the things around them. an integrated science may be the best approach. For early childhood teachers. During the primary years. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. Purposeful play is an 7    . In secondary school. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. but as local and community issues are interdisciplinary. their expertise lies in the understanding of how children learn. For that reason. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. In regard to the school structure. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. 1994). Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. 5. as well those who prefer a more general. While assessment is important. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. Each part would have a different curriculum focus. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. In sum. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations.(SCE3104 . integrated science for citizenship. it should not dominate the learning process. Senior secondary science curricula should be differentiated. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science.

PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. In the early years of primary school. light.(SCE3104 . animals. 3. patterns and systems should be developed. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. During these years. materials. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. Observation also leads into the idea of order that involves comparing. as well as other forms of science inquiry. change. For example. life science and physical science. The importance of measurement will also be fostered. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. Observation is an important skill to be developed at this time. using all the senses in a dynamic way. Within these topics the science ideas of order. sound. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. sorting and describing. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. 2. plants. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. A broad range of topics is suitable including weather. While integration is the more probable approach. It is this recent research that motivates and excites students. soil. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. As they progress through their primary years. water and movement. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . the night sky. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed.

equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. It could have an emphasis on applications. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science.Baca kandungan diatas. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. (Sumber: National Curriculum Board (2008).. ecosystems. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. sustainability. forces and motion. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. Senior Secondary. 2009 from www.edu. models and theories./Science_Initial_Advice_Paper. the changing earth and our place in space. Other specialised courses could also be provided. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. energy forms. National adoption would improve the resources to support the individual courses. The big science ideas of energy.pdf) Latihan(1jam) 1. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. the human body. There should be at least three common courses across the country: physics.. National Science Curriculum: Initial advice. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. 2. 3. 9    . chemistry and biology.au/verve/_. Topics could include states of matter. substances and reactions.acara. The integrating themes of science for life. 4. diversity of life. Retrieved 10 Sept.(SCE3104 .

Science only produces tentative conclusions that can change. 1. 6. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. To be scientific one must conduct experiments. 8. not human interpretations of them. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 10    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 2.” Scientific theories are explanations and not facts. 3. Science is just about the facts. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. 7. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. 4 5. Scientific theories only change when new information becomes available.(SCE3104 .

10. models or theoretical entities. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. 21. background. opinions. Scientists construct theories to guide further research. 13. 17. 11. assumptions. 18. An experiment can prove a theory true. Scientists invent explanations. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. 12. Scientific theories are just ideas about how something works. Science proves facts true in a way that is definitive and final. Scientists’ education. 11    . disciplinary focus. 14. 24. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 19.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. A scientific law will not change because it has been proven true. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 15. 23. 16. Science is partly based on beliefs. Scientific laws are absolute or certain. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. and the nonobservable. 20. 22.

National Science Curriculum: Initial advice. T 17. F 15. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. F 11. M. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. 2009 from :www. F 5. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1.edu. R. T 4. T 13. T 21.. (2002).htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    .. (2001). F 14. T 9. F 2. T 24. F 16. T 8. T 12. T 6./Science_Initial_Advice_Paper.au/verve/_. F 18. T.pdf Hazen. F 19. T 20..(SCE3104 .M.acara. T 10. F 22. T 7. Retrieved on10 Sept. Science for Children: Developing a to Teaching. Sydney: Prentice Hall. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008).gmu. & Hardy. (2nd Edition). T 3. 2009 from : http://www. F 23.edu/robinson/hazen.

KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 . 3. Projek Khas. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. 2.

ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. Di Malaysia. pengubahsuaian kepercayaan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 14    . 1988. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. SEAMEO-RECSAM. 1991). but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. 2. SEAMEO1983.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. 1995). 1973). contohnya. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh.(SCE3104 . semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini.

Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. 2. kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. 15    .tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968.UK keperluantempatan. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). di manatumpuan subjek. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. biologi.(SCE3104 . terutamanya dalam bidang sains. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. sains bumi. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri.

Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. yang telah dilaksanakan pada masa itu. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. 1971) Pada tahun 1970. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. berorientasikan aktiviti. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    .(SCE3104 . satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum.” (Standard One Science Guide-book. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher.13 project. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. Buku Panduan guru. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid.A Process Approach (1967). seperti Science. terutamanya di kawasan luar bandar. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools.

Apabila kembali ke tanahair. pemeriksa sekolah. Kemudian. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. pembangun kurikulum dan guru-guru. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. buku panduanini telah siap ditulis. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. Malangnya. Seterusnya. hasildari bengkelbengkelpenulisan. Pertama. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. Akhir sekali. kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. 1997. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. Pada tahun 1970. pelatih guru.(SCE3104 . dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih.

Sepanjang projek ini. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. not merely in cash and personnel. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun.(SCE3104 . 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Oleh itu.” (Ali Razak. 1973. Walau bagaimanapun. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. 18    . “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. p. kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan.

63 . Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains.64) namely. 19    . It does provide for what might be called science literacy.(SCE3104 . p.. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. Alam dan Manusia dalam KBSR. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. Seorang yang bukan ahli sains. enquiry skills.” (Awang Had Salleh. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran.. . Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. 1983. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). In other words. examination and textbooks. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little.. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. if at all.

Pertama.(SCE3104 . 1988). Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. alam sekitar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. alam sekitar. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. sejarah. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. geografi. masyarakat dan interaksi antara mereka. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et.Di samping itu.. sains kesihatan dan sivik.al. terdapat kesepaduan antara bidang. Kedua. dan interaksi manusia dan alam sekitar. untuk meningkatkan kemahiran 20    .

kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. 1984). bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. membangunkan cintakan negara. Selepas kursus itu. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. hilang keyakinan dalam pengajaran. Malaysia.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. 1990). pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    . Akibat daripada inovasi. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Ketiga. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. mengakibatkan guru menjadi cemas. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi.

2. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. 22    . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara.(SCE3104 .secara menyeluruh. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. rohani. pembangunan keseluruhan individu.Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. Dalam melalui Projek Khas.4 Sains KBSR. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. Alam dan Manusia . kemahiran dan nilai-nilai.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap.

1993. Kementerian Pelajaran. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. (Buku Panduan KBSR .(SCE3104 . 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. pemahaman. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. memiliki nilai-nilai moral. 1993). Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    . ms.

kerjasama.bertanggungjawab terhadap diri sendiri.(SCE3104 . Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). mengesahkan data.membersih dan menyimpan alat radas sains.membina hipotesis dan mengeksperimen. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. mendefinasi secara operasi. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . mengkelasan.afektif dan psikomoto. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.orang lain 24    .kreatif dan analitik . Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur.s. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.keluwesan dan keterbukaan minda. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.mengintepretasi data.kesabaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. 3 .membuat inferen. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. berkomunikasi.5). ketepatan dalam mereko. 1993 m.membuat ramalan. mengendali secara selamat spesimen hidup. kejujuran.mengukur dan menggunakan nombor.

(SCE3104 .mencintai dan menghargai alam sekitar. Sebagai suatu bidang ilmu. 3 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Menurut Lewis dan Potter (1970).bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. (PSS Syllabus Handbook. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. 1993.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian.berfikiran terbuka. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. Pada Tahap II sekolah rendah.s. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B .toleransi .fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. m.6). penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    . Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan .

binatang dan tumbuhan.komunikasi. 1992). Harlen.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .(SCE3104 . 1995. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. (Duit dan Treagust. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. Akhirnya dunia teknologi.. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. 1964). Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Guru membimbing murid untuk meneroka 26    . Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.buku teks murid. 1993.perbincangan.5 and 6) Dalam tahun 4.carta dan bahan lut sinar. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. 9). Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. Vol.(SCE3104 . (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.simulasi dan projek. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4.s.buku kerja. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. 27    . (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). m.buku aktiviti untuk murid. (PSS Syllabus Handbook. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.9).bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru .

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. 1993. mengukur dan 28    . Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia .s. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio.(SCE3104 . pengetahuan. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. 1997). Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.12). Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. memerhati.ujian amali.KPM. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. 11. m. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses.kemahiran. kerja lisan dan kerja kumpulan.sikap dan nilai Syllabus Handbook.projek. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah.portfolio. membuat pengkelasan.

membersihkan alat radas sains dengan betul. (1999). Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. Pentaksiran lain adalah UPSR. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. berkomunikasi. (Reference: Tan. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. Pentaksiran kepada aptitud. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. murid harus lulus pada Bahagian B. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. N. melukis specimen. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah.(SCE3104 . United Kingdom. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. J. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen.bahan dan alat radas dengan tepat. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. menggunakkan hubungan ruangmasa.) 29    . The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Norwich. mendefinisikan secara operasi. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. bahagian A dan bahagian B.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

3. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1. 6.(SCE3104 . Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. 6. 4. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. 8. 7.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. 2. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Membangunkan kreativiti murid.3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah.

Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar. dan mengubah suai idea dan produk. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid. Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah. Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  . menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.(SCE3104 . mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. 3. 35    .(SCE3104 . Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. kriteria dan situasi. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu. Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains . Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum. guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan .4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya. Walau bagaimanapun. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. Secara umum. dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4. Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9.) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1. 6. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. 8. Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah.(SCE3104 . Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan. tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2. Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6. Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah. (Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3.

11. Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. 12. Dalam Spesifikasi Kurikulum. 37    . Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut. Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains.(SCE3104 . kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains. 13. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10. penekanan dan skop. Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan.

tki.(SCE3104 . New Zealand (2002).tki.php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002).nz/r/science/curriculum/toc_e.org. Wellington. Retrieved on 10 Sept. 2009 from: http://www. Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education. Science in the New Zealand Curriculum.php Tamat Topik 3 38    .org.nz/r/science/curriculum/toc_e. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.

Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4.. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2. Hasil pembelajaran 1. aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.(SCE3104 . aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran. Ia merangkumi pelbagai strategi. Menghuraikan pelbagai strategi.0 Kerangka Tajuk 39    .

konstruktivisma. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan. Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. kecerdasan pelbagai murid. pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur.(SCE3104 . kebolehan murid.

murid-murid menggunakan kemahiran berfikir.atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri.(SCE3104 . Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka. 4. 4. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas. Semasa menjalankan eksperimen. semasa atau selepas sesuatu aktiviti. bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka.2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru. Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen.2.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan boleh dijalankan sebelum. 41    .

2.atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru. artifak. Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. 4. Hasil projek boleh berbentuk laporan. Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan . pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti. 4.3 Simulasi Dalam simulasi. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar.institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang.muzium.4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan .2. Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari.(SCE3104 .2.pusat-pusat sains. 42    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. permainan dan penggunaan model. Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja. Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan.

Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan. 4.3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai. video. Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word. Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan. cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data. Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang.2. 4. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. perwakilan grafik.(SCE3104 . merekod. mengumpul. memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4.3.6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    . Melalui penggunaan teknologi saperti television. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan. pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan. komputer. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak. dan internet. radio.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.ibe.pdf.(SCE3104 . Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya. aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran.3. menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi.nz/r/science/curriculum/toc_e.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.tki. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi.unesco. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.php ) 44    .org.

Wellington.ibe.pdf Ministry of Education.nz/r/science/curriculum/toc_e.php      Tamat Topik 4     45    . Diperolihi pada 10 Sept.org. 2009 dari: http://www. Diperolehi pada 10 Sept. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999). Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia. Science in the New Zealand Curriculum.(SCE3104 . New Zealand (2002). 2009 dari: http://www.tki.unesco.

Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah. 4. Hasil Pembelajaran 1. 2. Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. 3.(SCE3104 . Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    .

5. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains.1. "Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya. fakta. Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal . memberi penerangan yang konsisten. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. 47    .1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains. ramalan. atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan. "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan". Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". mengaplikasi prosedur penyiasatan.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah.(SCE3104 .Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. bertanya soalan. kaji selidik.

(SCE3104 . 2. pemerhatian nota b.1. membuat hipotesis dan menguji penjelasan. Rakaman (audio atau video) 4.2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah. Gambar c. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa. 3. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. Generalisasi + Penutupan 5. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1. Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. Ini mungkin termasuk: a. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan. 48    . Analisis data 5. Pengumpulan DATA. Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi. Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. C. soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan. Sebagai contoh. Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". pelajar diminta menyusun semula. seseorang pelajar tidak boleh bertanya. Selain itu. seperti permainan "dua puluh soalan". "Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak".(SCE3104 . B. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. Keseluruhan strategi: A. Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. 49    .

(SCE3104 . manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka. D. 50    . beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan. guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang.cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku. sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat. Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini. Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka . dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi.

1. BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    . Akhir sekali.sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E. Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal.3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional.(SCE3104 . 5. tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" .

Dalam pelajaran penemuan. penemuan terbimbing. Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner. 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971).2. Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik.(SCE3104 . hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan . idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. 5. Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik. proses. Di samping itu. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut. Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan. guru terlebih dahulu menentukan konsep. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". 52    . isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat.2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan. tetapi rasional beliau adalah salah. dan pengajaran pendedahan.

2.2.2. pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing. 3. Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer. 68). Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1. Pengajaran pendedahan . 2003). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan. Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer. 68).Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer. 2003). 5. 2003).(SCE3104 . mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah.2 Implikasi Kaedah Penemuan 5.1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih. 53    .2. tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer.

Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang.3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69). (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan . (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains. Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer. Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer. TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    .2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 5.2. 69).(SCE3104 . 68).2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan.2. bergantung kepada tugas.2. Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer. 68).

pengajaran sains dan literasi saintifik.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    . 2. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah. kandungan pendidikan sains.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.  HASIL PEMBELAJARAN 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains.(SCE3104 .

students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. understanding the big ideas of science is important. Obviously such a situation is not sustainable.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. Rather. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. 1. While this is valuable for our society. skill. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1.(SCE3104 . there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. Selection of science content (knowledge.0 Isu. it adds to the pressure on the science curriculum. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    . There is a reluctance to replace the old with the new. The consequence is that many students are losing interest in science. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. Rather than developing understanding.

Often. 2.(SCE3104 . To provide both context and opportunities for application takes time. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. perceived to have personal value. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. local science learning opportunities. contemporary and local issues and available learning resources. The factors that influence this choice include context. Furthermore. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. In managing this choice. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . or is presented in a context to which students can readily relate. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. historical perspectives. Finally. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). In doing so.

the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. The answer is not to exclude contemporary issues. consequences and risks. In this way. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. Every application of science has an impact on our environment. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). For this reason. consequences and risk. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts.(SCE3104 . Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. have demonstrated relevance to students’ everyday world. In developing science competencies. While many students perceive school science as difficult. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen. 58    . and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. Such decision-making is not valuefree. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants.

While there is much value in such futuristic frameworks. based on research within science education.(SCE3104 . communication. decision-making approaches. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. General capabilities and science education There is an argument. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. social and economic life. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. 4. 3. Such general capabilities as thinking strategies. 2006). Such assistance will be found in the provision of quality. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. use of information and communication technology (ICT). Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    .

the taught curriculum and the assessed curriculum. It should show what they know. but formative assessment is more useful in promoting learning. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. is often translated in action as testing. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. An obvious goal in curriculum development is that the intended. It should also show what they need to do to improve. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. it is important to emphasise the 60    . Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. understand and can demonstrate. Classroom assessment. For that reason. Unfortunately. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. what can be assessed often determines what is taught. 2005). however. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students.(SCE3104 . there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. Assessment should serve the purpose of learning. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. experiences and content appropriate for students of different age levels. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. it should not dominate the learning process. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. integrated science for citizenship. Senior secondary science curricula should be differentiated. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. but as local and community issues are interdisciplinary. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. as well those who prefer a more general. While assessment is important. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. 61    . Observation is an important skill to be developed at this time. 5. In regard to the school structure. Purposeful play is an important feature of their investigations. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. Each part would have a different curriculum focus. an integrated science may be the best approach. the science curriculum should develop the skills of investigation. They have a desire to explore and investigate the things around them. 1994). During the primary years. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. their expertise lies in the understanding of how children learn. For early childhood teachers. early science experiences should relate to self awareness and the natural world.(SCE3104 . In sum. using all the senses in a dynamic way. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. In secondary school.

In the early years of primary school. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. sorting and describing. Topics 62    .(SCE3104 . The importance of measurement will also be fostered. plants. light. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. life science and physical science. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. patterns and systems should be developed. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. While integration is the more probable approach. For example. animals. A broad range of topics is suitable including weather. soil. During these years. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. As they progress through their primary years. sound. the night sky. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. 3. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. change. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. Within these topics the science ideas of order. materials. It is this recent research that motivates and excites students. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. as well as other forms of science inquiry. water and movement. 2.

There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level.edu. National Science Curriculum: Initial advice.(SCE3104 . scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. It could have an emphasis on applications. The big science ideas of energy. National adoption would improve the resources to support the individual courses.au/verve/_. Retrieved 10 Sept. (Sumber: National Curriculum Board (2008). Other specialised courses could also be provided.. the changing earth and our place in space.Baca kandungan diatas. models and theories. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter. There should be at least three common courses across the country: physics. forces and motion./Science_Initial_Advice_Paper. 2009 from www.acara. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. ecosystems. sustainability. the human body. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence.pdf) Latihan(1jam) 1. The integrating themes of science for life. 63    . 3. substances and reactions. Senior Secondary.. chemistry and biology. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. 2. diversity of life. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. 4. energy forms.

64    . not human interpretations of them. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. 7. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. 3.” Scientific theories are explanations and not facts. 2. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 1. 8. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 6. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. Scientific theories only change when new information becomes available. To be scientific one must conduct experiments. 4 5. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Science only produces tentative conclusions that can change.(SCE3104 . Science is just about the facts.

65    . and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. opinions. 22. 19. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 16. 21. 24. Scientific theories are just ideas about how something works. A scientific law will not change because it has been proven true. Scientists construct theories to guide further research. models or theoretical entities. 18. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. and the nonobservable. 13. disciplinary focus. Science proves facts true in a way that is definitive and final. 17. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 10. background. 12. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. Scientific laws are absolute or certain. 15. An experiment can prove a theory true. assumptions. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9.(SCE3104 . 23. 14. Science is partly based on beliefs. Scientists invent explanations. 11. 20. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. Scientists’ education.

T.au/verve/_. & Hardy.. T 24. F 22. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.M.gmu. T 6. M. T 21. (2001). T 10. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 23. Science for Children: Developing a to Teaching. T 9.edu/robinson/hazen. Retrieved on10 Sept.. T 7. T 12.acara. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. 2009 from : http://www. (2nd Edition). T 20. Sydney: Prentice Hall. 2009 from :www.pdf Hazen./Science_Initial_Advice_Paper. T 17. F 14. (2002).edu. F 15.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    . F 2. T 4. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008).(SCE3104 . National Science Curriculum: Initial advice. T 3. T 13.. F 11. T 8. F 18. F 19. F 16. F 5. R.

Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. 3.(SCE3104 . Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi.  KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. Projek Khas. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

1973). 1988. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. 1991). but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead.(SCE3104 . contohnya. sains bumi. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. SEAMEO1983. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia. SEAMEO-RECSAM. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. 1995). Di Malaysia. pengubahsuaian kepercayaan. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. biologi.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. kimia dan fizik) secara 68    . (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu.

Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada.UK keperluantempatan. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. terutamanya dalam bidang sains. Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. 69    . UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. di manatumpuan subjek.(SCE3104 .2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . 2.13 project. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid.

Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. kini 70    . Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. Apabila kembali ke tanahair. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught.” (Standard One Science Guide-book. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. yang telah dilaksanakan pada masa itu. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. terutamanya di kawasan luar bandar.(SCE3104 . berorientasikan aktiviti. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. Buku Panduan guru.A Process Approach (1967). 1971) Pada tahun 1970.

buku panduanini telah siap ditulis. pembangun kurikulum dan guru-guru. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. Malangnya. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. Akhir sekali. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Pertama. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . pemeriksa sekolah. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. Seterusnya. Oleh itu. Kemudian. hasildari bengkelbengkelpenulisan. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. pelatih guru. Pada tahun 1970. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. 1997. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna.

tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. p. 72    . not merely in cash and personnel. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain.(SCE3104 . LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan.” (Ali Razak. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. 1973. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi. Walau bagaimanapun. Sepanjang projek ini. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. Seorang yang bukan ahli sains. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. enquiry skills. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. p. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. It does provide for what might be called science literacy.(SCE3104 . The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. 63 . but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. examination and textbooks. . In other words. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar.. 73    .64) namely. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). 1983. Alam dan Manusia dalam KBSR. if at all..” (Awang Had Salleh. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah.. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta.

alam sekitar.(SCE3104 . dan interaksi manusia dan alam sekitar. alam sekitar. 1988).al. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. sains kesihatan dan sivik. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. sejarah. masyarakat dan interaksi antara mereka. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia.. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. terdapat kesepaduan antara bidang.Di samping itu. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua. Pertama. untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . geografi. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah.

kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Selepas kursus itu.(SCE3104 . mengakibatkan guru menjadi cemas. hilang keyakinan dalam pengajaran. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Malaysia. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. 1984). kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. 1990). membangunkan cintakan negara. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Akibat daripada inovasi. Ketiga.Guru-guru masih 75    .

fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. Dalam melalui Projek Khas. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin.secara menyeluruh. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Alam dan Manusia . (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid.4 Sains KBSR. rohani. pembangunan keseluruhan individu. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan.(SCE3104 . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. kemahiran dan nilai-nilai. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. 2.

dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. (Buku Panduan KBSR . memiliki nilai-nilai moral. Kementerian Pelajaran. ms. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik.(SCE3104 . 1993). Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. pemahaman. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. 1993.

1993 m. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid.membersih dan menyimpan alat radas sains.kesabaran. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.5).mengukur dan menggunakan nombor.membuat ramalan. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur.kreatif dan analitik . kejujuran.kerjasama.orang lain dan alam sekitar.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali.keluwesan dan keterbukaan minda. mengendali secara selamat spesimen hidup.afektif dan psikomoto.membuat inferen. mendefinasi secara operasi. mengkelasan. berkomunikasi. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.membina hipotesis dan mengeksperimen.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    . 3 .mengintepretasi data. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. ketepatan dalam mereko.s. mengesahkan data. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.(SCE3104 .

Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. Alam fizikal menyentuh konsep 79    . isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B .(SCE3104 .6). Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka.toleransi .s. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. 3 .binatang dan tumbuhan. 1993. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Pada Tahap II sekolah rendah. Menurut Lewis dan Potter (1970).fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.mencintai dan menghargai alam sekitar.berfikiran terbuka.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. (PSS Syllabus Handbook. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Sebagai suatu bidang ilmu. m. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri.

simulasi dan projek. 1992). Akhirnya dunia teknologi. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Harlen. (Duit dan Treagust. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga.. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian.(SCE3104 . Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia .komunikasi. 80    . pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. 1964). Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. pandangan proses dan pandangan konstruktivis.perbincangan. Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. 1995.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia.

huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul. Vol.(SCE3104 . (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. m.buku aktiviti untuk murid.buku teks murid. 1993. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. (g) Kumpulan sasaran 81    . Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains.5 and 6) Dalam tahun 4. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook.carta dan bahan lut sinar.9). 9). bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.s.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru .buku kerja.

m.portfolio. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. membuat pengkelasan. 11. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . berkomunikasi.s. mengukur dan menggunakan nombor.kemahiran. pengetahuan. mendefinisikan secara operasi. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis.sikap dan nilai Syllabus Handbook. menggunakkan hubungan ruangmasa. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA.KPM.12). 1997). kerja lisan dan kerja kumpulan. memerhati. 1993.ujian amali. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah.projek. mengawal pembolehubah- 82    .

(1999). Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. bahagian A dan bahagian B. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. melukis specimen. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. United Kingdom. Norwich. Pentaksiran kepada aptitud. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul.(SCE3104 .) 83    .bahan dan alat radas dengan tepat. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. (Reference: Tan. J. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. N. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. murid harus lulus pada Bahagian B. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. membersihkan alat radas sains dengan betul. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. Pentaksiran lain adalah UPSR.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Rujukan Tan. United Kingdom. 3. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    . J.(SCE3104 . N. (1999). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Norwich. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia. Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->