PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. dan masa anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi .PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. sumber-sumber pembelajaran. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.

IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. vii . Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.

Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 3. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. viii . 4. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 7. 6. 1. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. 2. 5. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.

Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai. Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. 28 Apr 5. Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1. 31 Mac 4. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. viii . 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam.Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. 28 Jan 2. isu-isu dalam pendidikan sains. 25 Feb 3.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 .

.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1.(SCE3104 .0 Kerangka tajuk 1    . HASIL PEMBELAJARAN 1.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. kandungan pendidikan sains. pengajaran sains dan literasi saintifik. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah. 2.

One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing.0 Isu. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1. it adds to the pressure on the science curriculum. skill. Selection of science content (knowledge. Rather. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. 1. Obviously such a situation is not sustainable.(SCE3104 . The consequence is that many students are losing interest in science. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. There is a reluctance to replace the old with the new. understanding the big ideas of science 2    . there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. While this is valuable for our society. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. Rather than developing understanding.

In doing so. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. Finally. To provide both context and opportunities for application takes time. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. 3    . Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students.(SCE3104 . To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. or is presented in a context to which students can readily relate. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). perceived to have personal value. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. 2. In managing this choice. The factors that influence this choice include context. Furthermore. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. local science learning opportunities. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. contemporary and local issues and available learning resources. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. historical perspectives.

students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. While many students perceive school science as difficult. consequences and risk. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. Every application of science has an impact on our environment. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. The answer is not to exclude contemporary issues. Such decision-making is not valuefree. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. have demonstrated relevance to students’ everyday world. For this reason. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. consequences and risks. there is a need to define what it 4    . but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science.(SCE3104 . the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. In developing science competencies. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006).

decision-making approaches. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. 3. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. General capabilities and science education There is an argument. social and economic life. use of information and communication technology (ICT). students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. While there is much value in such futuristic frameworks. 2006). There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. based on research within science education. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. Such general capabilities as thinking strategies. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities.(SCE3104 . In this way. Such assistance will be found in the provision of quality. 5    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling. communication. team work and problem solving are all important dimensions of science learning.

however. but formative assessment is more useful in promoting learning. Classroom assessment. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. the taught curriculum and the assessed curriculum. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. An obvious goal in curriculum development is that the intended. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. It should show what they know. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    . what can be assessed often determines what is taught. It should also show what they need to do to improve. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. is often translated in action as testing.(SCE3104 . To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. Assessment should serve the purpose of learning. 2005). These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. understand and can demonstrate. Unfortunately.

Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. it should not dominate the learning process. 1994). integrated science for citizenship. Senior secondary science curricula should be differentiated. their expertise lies in the understanding of how children learn. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. During the primary years. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests.(SCE3104 . In sum. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches. 5. For that reason. but as local and community issues are interdisciplinary. as well those who prefer a more general. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. Purposeful play is an 7    . They have a desire to explore and investigate the things around them. an integrated science may be the best approach. In secondary school. While assessment is important. For early childhood teachers. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. the science curriculum should develop the skills of investigation. In regard to the school structure. experiences and content appropriate for students of different age levels. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. Each part would have a different curriculum focus.

The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . The importance of measurement will also be fostered. soil. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. 2. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. Observation is an important skill to be developed at this time. the night sky. As they progress through their primary years. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. as well as other forms of science inquiry. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. While integration is the more probable approach. water and movement. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. For example.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. Observation also leads into the idea of order that involves comparing. life science and physical science. light. plants. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. During these years. sorting and describing. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science.(SCE3104 . sound. A broad range of topics is suitable including weather. In the early years of primary school. Within these topics the science ideas of order. animals. using all the senses in a dynamic way. patterns and systems should be developed. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. 3. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. It is this recent research that motivates and excites students. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. change. materials.

equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. National adoption would improve the resources to support the individual courses. The big science ideas of energy. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. (Sumber: National Curriculum Board (2008). The integrating themes of science for life. Senior Secondary. 3. 2.acara.au/verve/_. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. It could have an emphasis on applications. National Science Curriculum: Initial advice. forces and motion. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content.Baca kandungan diatas. 2009 from www.. chemistry and biology. sustainability.pdf) Latihan(1jam) 1. Other specialised courses could also be provided. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. ecosystems.(SCE3104 . energy forms. the changing earth and our place in space. There should be at least three common courses across the country: physics. the human body. 4. 9    ./Science_Initial_Advice_Paper. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. models and theories. Retrieved 10 Sept.. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. Topics could include states of matter.edu. substances and reactions. diversity of life. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level.

(SCE3104 . 2. 4 5.” Scientific theories are explanations and not facts. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. Science is just about the facts. 7. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. To be scientific one must conduct experiments. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. Science only produces tentative conclusions that can change. 1. 8. 10    . Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Scientific theories only change when new information becomes available. 6. not human interpretations of them. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. 3. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda.

An experiment can prove a theory true. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). Science is partly based on beliefs. 16. 18. A scientific law will not change because it has been proven true. 14. disciplinary focus. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. Scientific laws are absolute or certain. assumptions. Scientists invent explanations. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 21. opinions. Scientists construct theories to guide further research. 11. 17. 23. 13. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. Science proves facts true in a way that is definitive and final.(SCE3104 . 19. 12. models or theoretical entities. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 24. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. and the nonobservable. background. Scientists’ education. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. 22. 20. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 10. 15. 11    . Scientific theories are just ideas about how something works.

/Science_Initial_Advice_Paper. Sydney: Prentice Hall. T 24. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 23. F 2. (2nd Edition).M. T 3. T 4. F 16. T 13. & Hardy. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.edu. T 7. F 19.. T 12. M.acara. T 20. (2001).edu/robinson/hazen. F 11. F 18. (2002). National Science Curriculum: Initial advice.pdf Hazen. T 10. Science for Children: Developing a to Teaching. Retrieved on10 Sept. T 21. F 5. T.. T 6. 2009 from : http://www. T 9. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). T 17. F 15.au/verve/_.htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    . F 22. 2009 from :www.(SCE3104 . F 14..gmu. T 8. R.

Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Projek Khas. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. 3. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    . 2.

andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 1995). but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. Di Malaysia. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. 1991).0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. 14    .1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. contohnya. SEAMEO-RECSAM. SEAMEO1983. pengubahsuaian kepercayaan. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. 1988. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. 2. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. 1973).(SCE3104 . sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik.

2. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). biologi. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. di manatumpuan subjek. terutamanya dalam bidang sains. 15    .UK keperluantempatan. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. sains bumi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani.(SCE3104 .tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965.

Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada.13 project. berorientasikan aktiviti. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. seperti Science. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 .(SCE3104 . tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan.A Process Approach (1967). terutamanya di kawasan luar bandar. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. 1971) Pada tahun 1970. Buku Panduan guru. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. yang telah dilaksanakan pada masa itu. Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    . All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught.” (Standard One Science Guide-book. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir.

Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. pelatih guru. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Malangnya. kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. Akhir sekali. Pertama. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. 1997. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). pembangun kurikulum dan guru-guru. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. Kemudian. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. pemeriksa sekolah. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril.(SCE3104 . pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. hasildari bengkelbengkelpenulisan. buku panduanini telah siap ditulis. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . Apabila kembali ke tanahair. Pada tahun 1970. Seterusnya. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains.

LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. p. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. not merely in cash and personnel. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. Sepanjang projek ini. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Oleh itu. Walau bagaimanapun. kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi.(SCE3104 . Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. 18    . Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. 1973. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih.” (Ali Razak. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'.

if at all.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains.. Alam dan Manusia dalam KBSR. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. It does provide for what might be called science literacy.” (Awang Had Salleh. 63 . but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. Seorang yang bukan ahli sains.. . 1983.(SCE3104 . p. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983).. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. examination and textbooks. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. 19    . enquiry skills. In other words.64) namely. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983.

Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. alam sekitar. alam sekitar. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains.(SCE3104 . untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia.al. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. sejarah. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. sains kesihatan dan sivik. Kedua. terdapat kesepaduan antara bidang. 1988). geografi. untuk meningkatkan kemahiran 20    . dan interaksi manusia dan alam sekitar. Pertama.Di samping itu. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia.. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. masyarakat dan interaksi antara mereka.

Ketiga. membangunkan cintakan negara. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Akibat daripada inovasi. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. mengakibatkan guru menjadi cemas. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Malaysia. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    . untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. hilang keyakinan dalam pengajaran. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. 1984). 1990). Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. Selepas kursus itu. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu.(SCE3104 . Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam .

22    . KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid.Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. 2. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Dalam melalui Projek Khas. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. rohani. kemahiran dan nilai-nilai. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. Alam dan Manusia . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan.4 Sains KBSR. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. pembangunan keseluruhan individu.(SCE3104 .melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan.secara menyeluruh. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan.

Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. pemahaman. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. (Buku Panduan KBSR . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. ms. memiliki nilai-nilai moral. 1993.(SCE3104 . 1993). fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. Kementerian Pelajaran. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    .

Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif.keluwesan dan keterbukaan minda.mengintepretasi data. 3 .membuat inferen.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. 1993 m. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. mengkelasan. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. berkomunikasi.kesabaran. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. mengendali secara selamat spesimen hidup.s.afektif dan psikomoto. kejujuran. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. mendefinasi secara operasi. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid.kerjasama. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. mengesahkan data. ketepatan dalam mereko.(SCE3104 .kreatif dan analitik .mengukur dan menggunakan nombor.5).membina hipotesis dan mengeksperimen. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat .membersih dan menyimpan alat radas sains. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah). Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. mengenalpasti hubungan ruang dan masa.membuat ramalan.orang lain 24    .

(SCE3104 . tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.toleransi .mencintai dan menghargai alam sekitar. Sebagai suatu bidang ilmu. (PSS Syllabus Handbook. m. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. 3 .s.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. 1993. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    . Pada Tahap II sekolah rendah.6).bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar.berfikiran terbuka. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Menurut Lewis dan Potter (1970).

pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.komunikasi. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. (Duit dan Treagust. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. 1964). menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. 1992).bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar.binatang dan tumbuhan. 1995.. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. Akhirnya dunia teknologi.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Guru membimbing murid untuk meneroka 26    . Harlen. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. pandangan proses dan pandangan konstruktivis.(SCE3104 .

s. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. 1993. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.buku teks murid.(SCE3104 . huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.buku kerja.simulasi dan projek. (PSS Syllabus Handbook. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul. Vol. 27    . Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial.perbincangan.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). 9).9). (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.buku aktiviti untuk murid.5 and 6) Dalam tahun 4. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains.carta dan bahan lut sinar. m.

kerja lisan dan kerja kumpulan. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. 1997). (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif.ujian amali.KPM. pengetahuan. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia .12).s. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan.(SCE3104 .portfolio. 1993. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah.sikap dan nilai Syllabus Handbook. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran.kemahiran. m. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. mengukur dan 28    .projek. 11. memerhati. membuat pengkelasan. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses.

Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. (Reference: Tan. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. United Kingdom. bahagian A dan bahagian B. N. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. mendefinisikan secara operasi. Pentaksiran kepada aptitud. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. Pentaksiran lain adalah UPSR. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen. berkomunikasi.bahan dan alat radas dengan tepat.(SCE3104 . dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. melukis specimen. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. membersihkan alat radas sains dengan betul. menggunakkan hubungan ruangmasa. Norwich.) 29    . J. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. murid harus lulus pada Bahagian B. (1999).

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. 3. 6. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. 2. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. Membangunkan kreativiti murid.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5. 4. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 6.(SCE3104 . 8.3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3. 7. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah.

Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. dan mengubah suai idea dan produk. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah. mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif.(SCE3104 . Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini. Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  . Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni. Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

kriteria dan situasi. Walau bagaimanapun. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan . dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.(SCE3104 . Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains . 35    . 3. Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu. Secara umum. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya.4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. 6. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9. Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah. Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah. 8. Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4. (Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah.) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1.(SCE3104 . Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina. Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu. Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah.

11. penekanan dan skop. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10. Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains. Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut. Dalam Spesifikasi Kurikulum.(SCE3104 . Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. 12. 37    . organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. 13. Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan. kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

2009 from: http://www.nz/r/science/curriculum/toc_e.tki. Science in the New Zealand Curriculum.(SCE3104 . Wellington.tki.php Tamat Topik 3 38    . Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www. Retrieved on 10 Sept.php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education.nz/r/science/curriculum/toc_e.org.org. New Zealand (2002).

aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran. Ia merangkumi pelbagai strategi. aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains. Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2.(SCE3104 .. Menghuraikan pelbagai strategi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Hasil pembelajaran 1.0 Kerangka Tajuk 39    . Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur. kebolehan murid. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri. kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri.(SCE3104 . Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan. kecerdasan pelbagai murid. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . konstruktivisma.

Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka.2. bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka. 4.2. 4. Semasa menjalankan eksperimen. Perbincangan boleh dijalankan sebelum. semasa atau selepas sesuatu aktiviti. murid-murid menggunakan kemahiran berfikir.atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri. Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru. Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.(SCE3104 . 41    .

Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar. Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo.2. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan . Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan . Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari. Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik.3 Simulasi Dalam simulasi.pusat-pusat sains. Hasil projek boleh berbentuk laporan.atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru. Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti. 42    . 4.4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus.institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang.2. Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan.2.muzium. permainan dan penggunaan model. pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . artifak.(SCE3104 . 4. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja.

pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan. memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4. 4. perwakilan grafik. Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan.3. Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan. Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan.3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai. dan internet. mengumpul. merekod. 4. cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. video.6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    .(SCE3104 . Melalui penggunaan teknologi saperti television. radio. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak. Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word.2. komputer.

aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran.php ) 44    .ibe.3.org.nz/r/science/curriculum/toc_e.pdf. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.tki. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi. Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya.org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.unesco.(SCE3104 .2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.

Wellington.nz/r/science/curriculum/toc_e. Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia. Science in the New Zealand Curriculum. Diperolehi pada 10 Sept.tki. New Zealand (2002).pdf Ministry of Education.unesco. Diperolihi pada 10 Sept.php      Tamat Topik 4     45    .org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia. 2009 dari: http://www. 2009 dari: http://www.org.ibe.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999).

Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    . Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. 4. Hasil Pembelajaran 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah. 2. Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan.(SCE3104 . Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah. 3.

1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains. Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting. fakta. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal . prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. "Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. ramalan.(SCE3104 . kaji selidik. mengaplikasi prosedur penyiasatan. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri".1. Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya. 5.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains.Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan. memberi penerangan yang konsisten. "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan". 47    . bertanya soalan.

Gambar c. 2. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. Generalisasi + Penutupan 5. Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu.2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah.1. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d. Analisis data 5. membuat hipotesis dan menguji penjelasan. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. Pengumpulan DATA. 3. Rakaman (audio atau video) 4. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan. 48    . Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data. Ini mungkin termasuk: a. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa.(SCE3104 . pemerhatian nota b.

Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak". Selain itu. seseorang pelajar tidak boleh bertanya. Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi. C. Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. Keseluruhan strategi: A. pelajar diminta menyusun semula. untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan. seperti permainan "dua puluh soalan". Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. Sebagai contoh. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. B. 49    . "Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak".(SCE3104 .

50    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan. guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang. Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. D. beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka. Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka . sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat.(SCE3104 .cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku. dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi. Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini.

sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" .(SCE3104 . BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    . Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E. Akhir sekali. 5.3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional.1.

idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan. guru terlebih dahulu menentukan konsep.2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan. 52    . 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat. hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid. tetapi rasional beliau adalah salah. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut.2.(SCE3104 . Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul. penemuan terbimbing. Di samping itu. 5. Dalam pelajaran penemuan. Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik. proses. dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik. dan pengajaran pendedahan. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan .

(SCE3104 . 68). mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah. Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan. Pengajaran pendedahan .2 Implikasi Kaedah Penemuan 5.1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih. Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer.2. Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer. Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1.2.2. 53    .Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer. pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing. dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. 68). 2003). 2003). 5. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. 2. 3. 2003). tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer.

(SCE3104 .2. TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    .3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69). Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer. tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer. Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 69). 68). (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan .2. 5. Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer.2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains. 68).2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan. bergantung kepada tugas. Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang.2.

pengajaran sains dan literasi saintifik.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.(SCE3104 . 2. kandungan pendidikan sains.0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    .  HASIL PEMBELAJARAN 1.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains.

students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available.0 Isu.(SCE3104 . exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    . The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. The consequence is that many students are losing interest in science. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. Rather than developing understanding. Obviously such a situation is not sustainable. Rather. Selection of science content (knowledge. understanding the big ideas of science is important. it adds to the pressure on the science curriculum. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. 1. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. skill.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. There is a reluctance to replace the old with the new. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. While this is valuable for our society.

historical perspectives. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). In doing so. The factors that influence this choice include context. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. 2. Furthermore. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. local science learning opportunities. perceived to have personal value. In managing this choice. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. contemporary and local issues and available learning resources.(SCE3104 . or is presented in a context to which students can readily relate. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. Finally. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. To provide both context and opportunities for application takes time. Often.

and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. consequences and risks. Such decision-making is not valuefree. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). Every application of science has an impact on our environment. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. For this reason. 58    . there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. In this way. While many students perceive school science as difficult. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. In developing science competencies.(SCE3104 . the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. consequences and risk. The answer is not to exclude contemporary issues. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen. have demonstrated relevance to students’ everyday world. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science.

communication. Such general capabilities as thinking strategies. 4. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished.(SCE3104 . Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. based on research within science education. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. use of information and communication technology (ICT). There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    . 3. social and economic life. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. General capabilities and science education There is an argument. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. While there is much value in such futuristic frameworks. decision-making approaches. 2006). Such assistance will be found in the provision of quality.

To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. It should show what they know. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. Assessment should serve the purpose of learning.(SCE3104 . but formative assessment is more useful in promoting learning. 2005). Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. understand and can demonstrate. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed. however. it is important to emphasise the 60    . It should also show what they need to do to improve. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. Classroom assessment. the taught curriculum and the assessed curriculum. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. what can be assessed often determines what is taught. For that reason. An obvious goal in curriculum development is that the intended. is often translated in action as testing. Unfortunately. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools.

During the primary years. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. In regard to the school structure. Purposeful play is an important feature of their investigations. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. experiences and content appropriate for students of different age levels. While assessment is important. 61    . but as local and community issues are interdisciplinary. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. as well those who prefer a more general. 1994). They have a desire to explore and investigate the things around them. 5. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. an integrated science may be the best approach. integrated science for citizenship. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. Senior secondary science curricula should be differentiated. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science.(SCE3104 . using all the senses in a dynamic way. In secondary school. Each part would have a different curriculum focus. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. In sum. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. it should not dominate the learning process. the science curriculum should develop the skills of investigation. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. Observation is an important skill to be developed at this time. their expertise lies in the understanding of how children learn. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. For early childhood teachers.

as well as other forms of science inquiry. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. Within these topics the science ideas of order. animals. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. light. It is this recent research that motivates and excites students. In the early years of primary school. plants. water and movement. soil. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. the night sky.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. life science and physical science. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. patterns and systems should be developed. sorting and describing. For example. The importance of measurement will also be fostered. As they progress through their primary years. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. While integration is the more probable approach. materials. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. change. 3. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. 2. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. During these years. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications.(SCE3104 . Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. Topics 62    . students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. sound. A broad range of topics is suitable including weather.

ecosystems. diversity of life. 4. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence.. the human body. It could have an emphasis on applications./Science_Initial_Advice_Paper.Baca kandungan diatas. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. 2. forces and motion. Other specialised courses could also be provided..acara.(SCE3104 . models and theories. 2009 from www.pdf) Latihan(1jam) 1. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. National adoption would improve the resources to support the individual courses.edu. chemistry and biology. the changing earth and our place in space. Senior Secondary. 63    . energy forms.au/verve/_. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. (Sumber: National Curriculum Board (2008). Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. Retrieved 10 Sept. The integrating themes of science for life. The big science ideas of energy. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter. There should be at least three common courses across the country: physics. substances and reactions. National Science Curriculum: Initial advice. 3. sustainability.

When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. 6. Science is just about the facts. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. 2. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way.” Scientific theories are explanations and not facts. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. 4 5. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. 64    . 3. To be scientific one must conduct experiments. 8. Science only produces tentative conclusions that can change. Scientific theories only change when new information becomes available. 7. 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet.(SCE3104 . Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. not human interpretations of them.

disciplinary focus. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 12. 13. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. 16. Scientists construct theories to guide further research. 15. 21. A scientific law will not change because it has been proven true. models or theoretical entities. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. Scientific laws are absolute or certain. 14. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 22. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. Scientists’ education. and the nonobservable.(SCE3104 . Scientific theories are just ideas about how something works. 20. Science proves facts true in a way that is definitive and final. Scientists invent explanations. 10. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. opinions. background. 18. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 23. 11. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. 17. Science is partly based on beliefs. 24. assumptions. 19. 65    . An experiment can prove a theory true.

F 14. & Hardy..au/verve/_. F 19. Science for Children: Developing a to Teaching.edu. National Science Curriculum: Initial advice. T 4. T 10.gmu. F 15. T 17. T 9. F 23.pdf Hazen. T 6. Retrieved on10 Sept. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept.acara. 2009 from :www. Sydney: Prentice Hall. T 13. T 24. (2nd Edition). (2002). F 22./Science_Initial_Advice_Paper. (2001). T 8.(SCE3104 .edu/robinson/hazen. T 3.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    .M. 2009 from : http://www. F 2. F 18. T 20. F 16. T. F 11. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). T 21... F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. T 7. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 5. R. M. T 12.

 KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    . 2. Projek Khas. 3. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1.(SCE3104 . Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. 2. Di Malaysia. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. contohnya. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. 1995). Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. SEAMEO-RECSAM. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. 1973). 1991).1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. pengubahsuaian kepercayaan. sains bumi. SEAMEO1983. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu.(SCE3104 . 1988. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. biologi. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. kimia dan fizik) secara 68    .

dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . di manatumpuan subjek.UK keperluantempatan. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. 69    .2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965.13 project. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah.(SCE3104 . maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. 2. terutamanya dalam bidang sains. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. berorientasikan aktiviti.(SCE3104 . Buku Panduan guru.A Process Approach (1967).” (Standard One Science Guide-book. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada. yang telah dilaksanakan pada masa itu. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. terutamanya di kawasan luar bandar. Apabila kembali ke tanahair. kini 70    . Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. 1971) Pada tahun 1970. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid.

pemeriksa sekolah. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. pembangun kurikulum dan guru-guru. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. Kemudian. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. Akhir sekali. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Pertama. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. 1997. buku panduanini telah siap ditulis. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam.(SCE3104 . Pada tahun 1970. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. Seterusnya. hasildari bengkelbengkelpenulisan. pelatih guru. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . Malangnya. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. Oleh itu.

pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. Walau bagaimanapun. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. Sepanjang projek ini. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun.(SCE3104 . kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi.” (Ali Razak. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. 72    . The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. p. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. not merely in cash and personnel. 1973. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun.

1983. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu.” (Awang Had Salleh. enquiry skills. examination and textbooks. Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar.64) namely. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). It does provide for what might be called science literacy.(SCE3104 . Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983. if at all. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. Alam dan Manusia dalam KBSR. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. In other words. . Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. 63 .. p.. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. 73    . Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. Seorang yang bukan ahli sains.. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables.

al. terdapat kesepaduan antara bidang. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. alam sekitar. alam sekitar. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. Kedua. geografi.(SCE3104 . Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1988). untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . sejarah. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. masyarakat dan interaksi antara mereka. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri..Di samping itu. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. Pertama. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. dan interaksi manusia dan alam sekitar. sains kesihatan dan sivik.

Ketiga. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. mengakibatkan guru menjadi cemas. membangunkan cintakan negara. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. 1984). Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Selepas kursus itu.Guru-guru masih 75    .(SCE3104 . pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. 1990). Malaysia. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Akibat daripada inovasi. hilang keyakinan dalam pengajaran. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran.

pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. Alam dan Manusia . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. rohani. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap.(SCE3104 . 2. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek.4 Sains KBSR. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. pembangunan keseluruhan individu. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin.secara menyeluruh. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    . Dalam melalui Projek Khas. kemahiran dan nilai-nilai.

(Buku Panduan KBSR . 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. pemahaman. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . ms. 1993). • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. memiliki nilai-nilai moral. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. Kementerian Pelajaran. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan.(SCE3104 . dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. 1993. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat.

kejujuran.membuat ramalan.kerjasama. mengesahkan data. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.kesabaran.(SCE3104 .5). berkomunikasi. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif. mengenalpasti hubungan ruang dan masa. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat . 1993 m.mengintepretasi data.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. ketepatan dalam mereko.membersih dan menyimpan alat radas sains. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.s. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling.mengukur dan menggunakan nombor.kreatif dan analitik .bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    . mendefinasi secara operasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. 3 . mengendali secara selamat spesimen hidup.afektif dan psikomoto. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal.keluwesan dan keterbukaan minda.orang lain dan alam sekitar. mengkelasan.membina hipotesis dan mengeksperimen. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah).membuat inferen.

Alam fizikal menyentuh konsep 79    .berfikiran terbuka. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B .s. (PSS Syllabus Handbook. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . 3 .sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. Pada Tahap II sekolah rendah. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri.mencintai dan menghargai alam sekitar.(SCE3104 . m. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Menurut Lewis dan Potter (1970).6).fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR.binatang dan tumbuhan. 1993.toleransi . Sebagai suatu bidang ilmu.

Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.simulasi dan projek. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. Akhirnya dunia teknologi. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . Harlen.(SCE3104 .menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. 1995. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains.. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain.komunikasi.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. (Duit dan Treagust. 1964). pandangan proses dan pandangan konstruktivis. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.perbincangan. 1992). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga. 80    .

2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ).9). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains.buku kerja.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . 1993. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4.buku teks murid.carta dan bahan lut sinar. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru. Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education. (g) Kumpulan sasaran 81    .buku aktiviti untuk murid. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). 9). Vol.5 and 6) Dalam tahun 4. (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.s.(SCE3104 . m.

Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR.sikap dan nilai Syllabus Handbook. berkomunikasi. mendefinisikan secara operasi. pengetahuan.projek. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia .ujian amali.portfolio. kerja lisan dan kerja kumpulan. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu.s. mengawal pembolehubah- 82    . 1993. 11. mengukur dan menggunakan nombor. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran.KPM. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. 1997). Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan.kemahiran.(SCE3104 .12). PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. memerhati. menggunakkan hubungan ruangmasa. m. membuat pengkelasan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah.

(SCE3104 . dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. J. Pentaksiran lain adalah UPSR. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Pentaksiran kepada aptitud. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. bahagian A dan bahagian B. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. melukis specimen. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian.) 83    . Norwich. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. murid harus lulus pada Bahagian B. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR.bahan dan alat radas dengan tepat. Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. membersihkan alat radas sains dengan betul. (1999). N. (Reference: Tan. United Kingdom. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA.

Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. 3. Rujukan Tan. United Kingdom. N. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya. Norwich. Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    . Huraian Sukatan Pelajaran Sains.(SCE3104 . Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). (1999). J. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. 2. Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful