PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL

SCE3104

KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Dis 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. sumber-sumber pembelajaran. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. dan masa anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.

IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. vii . Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. 3. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. viii . Teliti maklumat yang diterima. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 5. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 1. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 6. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 7. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa. Keperluan Kursus Kursus ini ialah kursus pedagogi dan memerlukan bacaan yang meluas untuk mengukuhkan kefahaman. 25 Feb 3. Pembelajaran kendiri memerlukan anda menentukan gaya pembelajaran anda dalam memastikan matlamat dan kualiti pembelajaran anda tercapai.Pengenalan Kursus SCE 3104 (Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. 26 Mei Topik Topik 1-3 Topik 4-6 Topik 7-9 Topik 10-12 Topik 13-15 Bahan Sokongan Bahan sokongan seperti buku rujukan dan internet akan membantu anda dalam memahami konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam. 28 Jan 2. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. viii . OLL atau serahan ketika berkursus di IPG. 31 Mac 4. isu-isu dalam pendidikan sains. 28 Apr 5. Panduan untuk pengagihan topik untuk tutorial diberi di bawah: Tutorial 1. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Aktiviti-aktiviti serta latihan yang sesuai disediakan untuk setiap topik untuk menggalakkan pembelajaran kendiri disediakan. Maklumat tentang aktiviti atau latihan dalam modul ini Jawapan aktiviti / latihan hendaklah di hantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: SCE3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik. JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS INTERAK SI 1 TOPIK /TAJUK Topik 1 Isu dalam Pendidikan Sains Topik 2 Perkembangan Sejarah Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Topik 3 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I Topik 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II Topik 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 6 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 7 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 8 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah Topik 9 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik 10 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah: Topik11 Pengajaran sains untuk semua kanak-kanak: Kepelbagaian budaya dan perbezaan jantina Topik12 Sains untuk kanak-kanak istimewa: Perbezaan pelajar Topik 13 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi pembelajaran Topik 14 Sains untuk kanak-kanak istimewa: kurang upaya dari segi fizikal Topik 15 Sains untuk kanak-kanak istimewa: pintar cerdas dan berbakat 9 2 9 3 9 4 9 5 9 JUMLAH 45 .

.

Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. 2. HASIL PEMBELAJARAN 1. kandungan pendidikan sains.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1. pengajaran sains dan literasi saintifik. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.0 Kerangka tajuk 1    .(SCE3104 .

One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. There is a reluctance to replace the old with the new.(SCE3104 . there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. skill. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. While this is valuable for our society. it adds to the pressure on the science curriculum. Rather. The consequence is that many students are losing interest in science. understanding the big ideas of science 2    . Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. Rather than developing understanding. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. 1.0 Isu. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) ISI KANDUNGAN 1. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. Obviously such a situation is not sustainable. Selection of science content (knowledge.

students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from the different sciences is important. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. or is presented in a context to which students can readily relate. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. To provide both context and opportunities for application takes time. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is important. 3    . perceived to have personal value. Finally. The factors that influence this choice include context. In doing so. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. historical perspectives. contemporary and local issues and available learning resources. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school.(SCE3104 . Furthermore. In managing this choice. local science learning opportunities. 2. It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas.

In developing science competencies. there is a need to define what it 4    . Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. Such decision-making is not valuefree. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. Every application of science has an impact on our environment. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or probable rather than the certainty of what will happen. consequences and risk. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn. For this reason. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. have demonstrated relevance to students’ everyday world. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. consequences and risks. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. While many students perceive school science as difficult.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Often. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. The answer is not to exclude contemporary issues. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students.

students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. In this way. Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. While there is much value in such futuristic frameworks. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. use of information and communication technology (ICT). decision-making approaches. 5    .(SCE3104 . based on research within science education. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) is that students should know in each stage of schooling. Such general capabilities as thinking strategies. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. General capabilities and science education There is an argument. Such assistance will be found in the provision of quality. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham. communication. 2006). there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished. social and economic life. 3.

Assessment should serve the purpose of learning. the taught curriculum and the assessed curriculum. This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. It should be noted that the important science learning aspects concerning 6    . Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is assessed. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial.(SCE3104 . there is sometimes a considerable gap between intended curriculum. 2005). Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. what can be assessed often determines what is taught. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. is often translated in action as testing. An obvious goal in curriculum development is that the intended. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. understand and can demonstrate. Classroom assessment. Unfortunately. however. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. It should also show what they need to do to improve. but formative assessment is more useful in promoting learning. It should show what they know. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.

5. it is important to emphasise the need for a variety of assessment approaches. integrated science for citizenship. For that reason. 1994). In secondary school. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. While assessment is important. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. it should not dominate the learning process. as well those who prefer a more general. During the primary years. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. Purposeful play is an 7    . Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests. Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. the science curriculum should develop the skills of investigation. Each part would have a different curriculum focus. an integrated science may be the best approach. but as local and community issues are interdisciplinary. In sum. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. Senior secondary science curricula should be differentiated. The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. In regard to the school structure. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities. early science experiences should relate to self awareness and the natural world. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. For early childhood teachers. their expertise lies in the understanding of how children learn. experiences and content appropriate for students of different age levels.(SCE3104 . They have a desire to explore and investigate the things around them.

As they progress through their primary years. sound. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. The importance of measurement will also be fostered. A broad range of topics is suitable including weather. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. For example. light. Observation is an important skill to be developed at this time. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. Within these topics the science ideas of order. plants. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and 8    . using all the senses in a dynamic way. water and movement. While integration is the more probable approach. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living. Observation also leads into the idea of order that involves comparing. During these years.(SCE3104 . animals. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) important feature of their investigations. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. It is this recent research that motivates and excites students. it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. the night sky. patterns and systems should be developed. 2. materials. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. soil. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. as well as other forms of science inquiry.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. sorting and describing. life science and physical science. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. change. In the early years of primary school. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. 3.

(Sumber: National Curriculum Board (2008). Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. the changing earth and our place in space. forces and motion. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah.. chemistry and biology. models and theories. The big science ideas of energy. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. 4. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content.Baca kandungan diatas. the human body. There should be at least three common courses across the country: physics./Science_Initial_Advice_Paper.acara.au/verve/_. 9    . 3. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence. It could have an emphasis on applications. energy forms. ecosystems. National Science Curriculum: Initial advice. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible.(SCE3104 . The integrating themes of science for life.edu.pdf) Latihan(1jam) 1. Retrieved 10 Sept. National adoption would improve the resources to support the individual courses. sustainability. substances and reactions. Topics could include states of matter. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. 2. 2009 from www. Other specialised courses could also be provided. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. diversity of life. Senior Secondary..

” Scientific theories are explanations and not facts. Science only produces tentative conclusions that can change. 2. 8. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. Scientific theories only change when new information becomes available. To be scientific one must conduct experiments. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 7. 10    . 3. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence.(SCE3104 . 1. Science is just about the facts. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. 4 5. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. not human interpretations of them. 6.

Scientists invent explanations. 11. An experiment can prove a theory true. 14. A scientific law will not change because it has been proven true. 16. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. 22. 24. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. background. 21. Scientists construct theories to guide further research. 23. and the nonobservable. Scientific theories are just ideas about how something works. Scientists’ education. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. 12. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 13.(SCE3104 . 19. 11    . Scientists manipulate their experiments to produce particular results. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. Science is partly based on beliefs. 17. assumptions. Scientific laws are absolute or certain. 18. Science proves facts true in a way that is definitive and final. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. models or theoretical entities. disciplinary focus. opinions. 15. 20. 10.

T 21. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer.. T 6. T 9.M. Sydney: Prentice Hall. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. F 18.acara. National Science Curriculum: Initial advice.edu/robinson/hazen.. F 2. Retrieved on10 Sept. T 7.(SCE3104 . T 13. T. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). F 23. F 5. R. T 24. T 12. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. F 14.htm Personal Approach Tamat Topik 1 12    .edu. T 20. F 19. T 4. T 17.gmu. & Hardy./Science_Initial_Advice_Paper. T 10.au/verve/_. 2009 from :www. F 16. F 15.pdf Hazen. (2001).. T 3. (2nd Edition). 2009 from : http://www. F 22. F 11. Science for Children: Developing a to Teaching. (2002). T 8. M.

KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 13    . 2. 3.(SCE3104 . Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia. Projek Khas. Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. 1973). SEAMEO-RECSAM. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi. pengubahsuaian kepercayaan. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. SEAMEO1983. melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. Di Malaysia. contohnya. 1988. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. 1995).0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di Malaysia. 14    . 1991).(SCE3104 . This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh.

dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar.2 Projek Khas KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. 2.tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. sains bumi. terutamanya dalam bidang sains.(SCE3104 . kimia dan fizik) secara dengan persekitaran dan beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah. di manatumpuan subjek.UK keperluantempatan. 15    . biologi. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada.

Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang 16    . dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher.” (Standard One Science Guide-book. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. seperti Science. 1971) Pada tahun 1970. Buku Panduan guru. berorientasikan aktiviti. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. terutamanya di kawasan luar bandar. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini. buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam.(SCE3104 . UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat.13 project. yang telah dilaksanakan pada masa itu. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada.A Process Approach (1967).

hasildari bengkelbengkelpenulisan. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. pembangun kurikulum dan guru-guru. Kemudian. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur. Pada tahun 1970. pelatih guru. buku panduanini telah siap ditulis. Pertama. pemeriksa sekolah. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. kini Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. Malangnya. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan 17    . Apabila kembali ke tanahair. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. 1997. Akhir sekali. Seterusnya.(SCE3104 . sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains.

Walau bagaimanapun. p. not merely in cash and personnel. 1973.(SCE3104 .” (Ali Razak. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. kekurangan tenaga pengajar terlatih menghalang aliran latihan dan pelaksanaan inovasi. Oleh itu. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. Sepanjang projek ini. Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) panduan-buku dan lembaran kerja. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. 18    .

The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. examination and textbooks. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2.. 63 . Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains. 19    . the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. if at all.(SCE3104 . p.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu. Alam dan Manusia dalam KBSR.. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). It does provide for what might be called science literacy.. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. In other words. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. 1983.64) namely. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983.” (Awang Had Salleh. . Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. enquiry skills. Seorang yang bukan ahli sains.

Kedua. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. alam sekitar.Di samping itu. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. untuk meningkatkan kemahiran 20    . terdapat kesepaduan antara bidang. Pertama. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et.(SCE3104 .. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. sejarah. alam sekitar. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah. sains kesihatan dan sivik. geografi. masyarakat dan interaksi antara mereka. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri. dan interaksi manusia dan alam sekitar. 1988).al. Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu.

Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. Akibat daripada inovasi. kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan 21    . Selepas kursus itu. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. Ketiga. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Malaysia. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . hilang keyakinan dalam pengajaran. membangunkan cintakan negara. 1984). 1990). mengakibatkan guru menjadi cemas. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan masalah. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum.

Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka. pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara.secara menyeluruh.(SCE3104 . pembangunan keseluruhan individu. 2. Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi.4 Sains KBSR. rohani. 22    . Alam dan Manusia . Dalam melalui Projek Khas. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. kemahiran dan nilai-nilai.Guru-guru masih menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta .

pemahaman. • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. 1993. Kementerian Pelajaran.(SCE3104 . ms. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap 23    . 1993). fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (a) Matlamat dan Objektif KBSR Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. (Buku Panduan KBSR . 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. memiliki nilai-nilai moral.

sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali. ketepatan dalam mereko. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah).keluwesan dan keterbukaan minda. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. mendefinasi secara operasi.membersih dan menyimpan alat radas sains. mengkelasan. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. mengawal dan memanipulasi pembolehubah. kejujuran.kesabaran. 3 .bertanggungjawab terhadap diri sendiri.5). Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif.afektif dan psikomoto.kerjasama.mengintepretasi data. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid.mengukur dan menggunakan nombor. mengesahkan data.orang lain 24    .membuat ramalan. 1993 m.membina hipotesis dan mengeksperimen.s. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati.(SCE3104 . mengendali secara selamat spesimen hidup. Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif. berkomunikasi. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses.kreatif dan analitik . mengenalpasti hubungan ruang dan masa. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat .membuat inferen.

Pada Tahap II sekolah rendah.toleransi . 1993. Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran.6).sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dan alam sekitar. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Sebagai suatu bidang ilmu.fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. (PSS Syllabus Handbook.berfikiran terbuka. Menurut Lewis dan Potter (1970). penyiasatan adalah:      Alam Hidupan Alam Fizikal Alam Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang 25    .mencintai dan menghargai alam sekitar. Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1.s. 3 . Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif. m.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan.(SCE3104 .

Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains.(SCE3104 .pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. (e) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. 1964). Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.binatang dan tumbuhan. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. (Duit dan Treagust. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. 1995.komunikasi. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Akhirnya dunia teknologi. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain. Alam fizikal menyentuh konsep masa dan fenomena tenaga. 1992).. Harlen. Guru membimbing murid untuk meneroka 26    .

Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran.buku kerja. m. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris). (PSS Syllabus Handbook.perbincangan. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru.bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . Vol. 9). (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1.5 and 6) Dalam tahun 4.(SCE3104 . buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. 1993. 27    . (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4.9). (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education.simulasi dan projek.s. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.buku teks murid.buku aktiviti untuk murid.carta dan bahan lut sinar.

1993. membuat pengkelasan. 11.kemahiran. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan.ujian amali.portfolio. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . kerja lisan dan kerja kumpulan. PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA.(SCE3104 . Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio.s. pengetahuan.projek. m. 1997). Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (g) Kumpulan sasaran PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah.sikap dan nilai Syllabus Handbook.KPM.12). mengukur dan 28    . Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. memerhati. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah.

sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menggunakan nombor. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. mendefinisikan secara operasi. N. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. Pentaksiran kepada aptitud. J. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. melukis specimen. (1999). bahagian A dan bahagian B. menggunakkan hubungan ruangmasa. murid harus lulus pada Bahagian B. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. berkomunikasi. Norwich. United Kingdom. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. membersihkan alat radas sains dengan betul. Pentaksiran lain adalah UPSR. mengawal pembolehubah- pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur.(SCE3104 . Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. (Reference: Tan. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian.) 29    .bahan dan alat radas dengan tepat.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Latihan

1

Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

2.

Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

3.

Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia,

Memikir

Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi, pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.
Rujukan

Tan, J. N. (1999). The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia, Norwich, United Kingdom.

Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Huraian Sukatan Pelajaran Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia

Tamat Topik 2
30   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TAJUK 3

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

SINOPSIS Topik ini mengkaji objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia . HASIL PEMBELAJARAN 1. Menerangkan penekanan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan. 2. Menyatakan matlamat dan objektif kurikulum sains sekolah rendah KBSR 3. Membincangkan cabaran-cabaran yang terlibat dalam menggabungkan kurikulum sains sekolah rendah KBSR dalam pengajaran sains. 4. Menjelaskan organisasi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah KBSR

31   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I

Objektif

Hasil Pembelajaran

Penekanan

Organisasi Kandungan

Rajah 3.0 Kerangka Tajuk

Kandungan 3.1 Objektif Matlamat kurikulum sains sekolah rendah adalah untuk memupuk minat dan kreativiti murid melalui pengalaman dan siasatan setiap hari yang menggalakkan pemerolehan pengetahuan sains dan kemahiran berfikir disamping menerapkan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

3.2

Hasil Pembelajaran Peringkat satu Kurikulum Sains bertujuan : 1. Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 3. Membangunkan kreativiti murid. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains
32 

 

4. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. 8. Menghargai sumbangan sains dan teknologi ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan manusia. Menyediakan murid dengan peluang-peluang untuk mengembangkan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir. 2. kemahiran dan pemikiran saintifik digunakan. Menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan konsep sains 5. 3. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulasi 33    . Membangunkan kreativiti murid.Menyediakan peluang pembelajaran untuk murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kreatif.(SCE3104 . 6.3 Penekanan Sains menekankan penyiasatan dan penyelesaikan masalah. Kemahiran saintifik penting dalam mana-mana penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar Peringkat dua Kurikulum Sains bertujuan : 1. kritikal dan analitikal bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 6. Dalam penyiasatan dan proses penyelesaian masalah.Memupuk minat dan merangsang perasaan ingin tahu murid tentang dunia di sekeliling mereka. Menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai positif. 7. Menyedari kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar 3.

Seseorang yang berfikir secara kritis sentiasa menilai sesuatu idea secara sistematik sebelum menerimanya. Strategi pemikiran adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan pelbagai langkah. kemahiran dan sikap dalam usaha memahami alam sekitar. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk meningkatkan keupayaan berfikir murid-murid.(SCE3104 . Mengamal dan menghayati sikap saintifik dan nilai-nilai murni 34  . Setiap langkah melibatkan pelbagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pembelajaran berfikrah dapat dicapai sekiranya murid terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai tahap imaginasi yang tinggi. Keupayaan untuk merangka strategi pemikiran adalah bermatlamat untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran . mampu untuk menjana idea-idea asal dan inovatif. Memberi penekanan kepada sikap dan nilai-nilai ini. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas untuk pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. dan mengubah suai idea dan produk. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang individu mengintegrasikan pengetahuan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Aktiviti perlu dirancang untuk memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran berfikir dalam pengkonseptualan. Pengalaman pembelajaran sains boleh digunakan sebagai satu cara untuk menyemai sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Penerapan sikap saintifik dan nilai-nilai murni secara amnya berlaku melalui perkara berikut      Menyedari kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai-nilai murni.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi maklumat tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Guru juga digalakkan mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan pembelajaran sains . Aktiviti yang dicadangkan boleh meliputi satu atau lebih hasil pembelajaran. setiap satunya terdiri daripada beberapa objektif pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti yang sesuai dengan kebolehan dan gaya pembelajaran murid-murid mereka. aktiviti-aktiviti pembelajaran harus dirancang dengan cara yang holistik dan bersepadu yang membolehkan pencapaian hasil pembelajaran yang pelbagai mengikut keperluan dan konteks tertentu. kriteria dan situasi. Hasil pembelajaran ditulis dengan menyatakan hasil tingkah laku yang boleh diukur. 3. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Setiap tema terdiri daripada pelbagai bidang pembelajaran. Walau bagaimanapun.4 Organisasi Kandungan Kurikulum sains dianjurkan secara bertema. 35    . hasil pembelajaran bagi setiap objektif pembelajaran dinyatakan tahap kesukarannya. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umum.(SCE3104 . Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi dengan tujuan untuk menyediakan beberapa panduan tentang bagaimana hasil pembelajaran boleh dicapai. Guru seharusnya mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran yang mengasingkan setiap hasil pembelajaran yang dinyatakan di dalam Spesifikasi Kurikulum. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. guru perlu memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara di atas bagi memastikan penerapan sikap dan nilai saintifik yang berterusan .

Apakah perbezaan di antara objektif kurtikulum Tahap I dan Tahap II? 5. Bina Jadual Bidang Pembelajaran mengikut tema-tema yang sesuai bagi Tahun 1 hingga 6. 6. Nyatakan matlamat Kurikulum Sains Rendah. Kurikulum Sains Sekolah dibina berdasarkan tema-tema tertentu.(SCE3104 . Bagaimana matlamat ini selaras dengan aspirasi FPK? 4. tunjukkan bagaimana kandungan kurikulum sains yang anda pilih dapat dibina. Setiap Tema dalam kandungan kurikulum terdiri daripada pelbagai Bidang Pembelajaran. Nyatakan empat elemen penting yang ditekankan dalam FPK 3. Berikan dua dokumen penting yang mesti dirujuk oleh guru bagi memahami Kurikulum Sains Rendah. 8. Tuliskan tema-tema tersebut untuk Tahap I dan Tahap II 9. Bincangkan cabaran-cabaran dalam menggabungkan penekanan ini ke dalam pelajaran. Kurikulum Sains Rendah digubal selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Senaraikan kemahiran dan nilai-nilai kurikulum yang diharap untuk dibangunkan. Apakah yang dapat anda simpulkan tentang susunan bidang-bidang pembelajaran tersebut? 36    . Berikan tiga penekanan utama / unsur-unsur Kurikulum Sains Rendah. Senarai semua objektif Kurikulum Sains Rendah. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan Jawab soalan-soalan berikut. Apakah tujuan utama setiap dokumen tersebut? 2.) Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia I 1. (Rujuk Kurikulum Spesifikasi Sains Rendah. Mengapa kemahiran dan nilai-nilai tersebut penting? 7 Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai.

Berikan penerangan ringkas tentang setiap strategi tersebut. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Tema Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 10.(SCE3104 . 11. penekanan dan skop. Dalam Spesifikasi Kurikulum. Apakah tiga aspek yang dinilai dalam kurikulum sains sekolah rendah dan bagaimanakah aspek tersebut dinilai? Bahan Bacaan dan Internet Banding bezakan Kurikulum Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan New Zealand dari segi objektif. Kurikulum Sains Rendah mengintegrasikan pengetahuan. organisasi kandungan ditunjukkan dengan menggunakan 5 lajur. Nama dan terangkan setiap tajuk lajur tersebut. 12. Cadangkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kurikulum sains sekolah rendah. 13. 37    . kemahiran dan nilai-nilai dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai tunjukkan bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan ketiga-tiga elemen tersebut dalam pelajaran sains.

nz/r/science/curriculum/toc_e. Huraian Sukatan Pelajaran Sains.org.(SCE3104 .org.tki.tki. Retrieved on 10 Sept. 2009 from: http://www. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www. New Zealand (2002).php ) Rujukan Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Wellington. Science in the New Zealand Curriculum.nz/r/science/curriculum/toc_e. Kementerian Pelajaran Malaysia Ministry of Education.php Tamat Topik 3 38    .

Mengenalpasti masalah-masalah dalam pembelajaran sains 2. aktiviti-aktiviti pembelajaran dan prosedur pentaksiran. Ia merangkumi pelbagai strategi. Menghuraikan pelbagai strategi.(SCE3104 . Kerangka Tajuk Kurikulum sains pendidkan rendah Malaysia II Strategi pengajaran dan pembelajaran Aktiviti pembelajaran Prosedur pentaksiran Rajah 4. aktiviti dan pentaksiran yang boleh di implementasi dalam pembelajaran sains. Hasil pembelajaran 1.0 Kerangka Tajuk 39    .. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 4 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia II SInopsis Topik ini membincangkan amalan-amalan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

(SCE3104 . pembelajaran kontektual dan pembelajaran masteri. kecerdasan pelbagai murid.1 Strategi Pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains Strategi menekankan kepada pembelajaran berfikrah. kemahiran dan memperkembangkan sikap saintifik dan nilai murni secara bersepadu 4. Pemilihan kaedah pengajaran perlu memenuhi kehendak kurikulum. dan kemudahan sumber pengajaran dan pembelajaran dan infrastruktur. kebolehan murid. Oleh yang demikian aktiviti pembelajaran perlu dirancangkan kepada merangsang pemikiran kraeatif dan kritis murid-murid dan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran secara rutin atau kebiasaan. Pembelajaran sains berfikrar boleh dicapai melalui pendekatan yang pelbagai seperti inkuiri. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Isi kandungan 4. Murid-murid harus menyedari tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang mereka gunakan dalam pembelajaran . Kelas sains yang tidak menarik akan menjejaskan motivasi murid untuk belajar sains dan ini akan mempengaruhi pencapaian mereka.2 Aktiviti Pembelajaran Kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan minat murid-murid dalam pembelajaran sains. Proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat membolehkan murid-murid menguasai ilmu pengetahuan. Mereka harus di cabar dengan masalah dan soalan-soalan aras tinggi untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan kepada penyelesaian masalah. Pembelajaran berfikrah adalah suatu proses yang boleh membantu murid-murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang akan membantu mereka untuk membangun pemikiran ketahap optimum. Aktiviti-aktiviti yang pelbagai harus 40    . konstruktivisma.

bagaimana membuat pengukuran dan menganalisis data dan pembentangan hasil eksperimen mereka. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memimpin perbincangan untuk merangsang pemikiran dan menggalakkan murid-murid supaya menyatakan pendapat atau pandangan mereka. kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Semasa melaksanakan eksperimen murid-murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemukan konsep dan prinsip sains. 41    . Aktiviti eksperimen boleh dilaksanakan secara bimbingan guru.(SCE3104 . Perbincangan boleh dijalankan sebelum.1 Eksperimen Eksperimen adalah kaedah yang biasa digunakan dalam kelas sains.atau guru memberi peluang jika bersesuaian kepada murid-murid untuk merekabentuk eksperimen mereka sendiri. Semasa menjalankan eksperimen. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) dirancang untuk murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran dan kecerdasan yang berbeza-beza. murid-murid menggunakan kemahiran berfikir.2.2 Perbincangan Perbincangan adalah suatu aktiviti dimana murid-murid bertukartukar soalan dan pandangan berdasarkan alasan yang jelas. Ini melibatkan murid-murid merancang eksperimen.2. 4. 4. semasa atau selepas sesuatu aktiviti. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran.

4 Projek Projek adalah suatu aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh individu atau kumpulan untuk mencapai objektif pembelajaran yang khusus. aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi atau keadaan sebenar.2. artifak. Semasa akativiti permainan muridmurid belajar prinsip-prinsip yang spesifik atau memahami proses untuk membuat sesuatu keputusan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah. Hasil projek boleh berbentuk laporan. permainan dan penggunaan model.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains tidak hanya terhad kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kawasan sekolah sahaja.muzium. Model digunakan untuk mewakili objek-objek atau situasi sebenar supaya murid-murid dapat membuat gambaran mental dan memahami konsep dan prinsip sains yang hendak dipelajari.atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh muridmurid atau guru. 42    . Pembelajaran sains boleh dikembangkan lagi melalui penggunaan sumber luaran saperti zoo.(SCE3104 . 4. pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . Di dalam aktiviti main peranan murid-murid memainkan peranan yang tertentu berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. 4. Contoh aktiviti-aktiviti simulasi adalah main peranan .2. Lawatan ke tempat-tempat berikut akan menjadikan pembelajaran sains itu lebih menarik.pusat-pusat sains. Projek memerlukan beberapa sesi pengajaran untuk diselesaikan . Permainan memerlukan prosedur yang harus diikuti.2.3 Simulasi Dalam simulasi. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4.institusi-institusi penyelidikan kawasan paya bakau dan kilang-kilang.

pengajaran dan pembelajaran sains dapat dijalankan dengan lebih menarik dan berkesan.2. Untuk mengoptimumkan pembelajaran lawatan perlu dirancang dengan teliti. mengumpul.3. perwakilan grafik. merekod. video. Lawatan pembelajaran ini tidak akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan. Melalui penggunaan teknologi saperti television. dan internet. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) bermakna dan berkesan. 4. komputer. cakera lembut dan lembaran elektronik adalah alat-alat yang penting untuk menganalisa dan membuat persembahan data.(SCE3104 . 4. radio. Simulasi komputer dan animasi boleh diwakili melalui penggunaan perkakasan atau halaman sesawang.6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains. Murid-murid perlu dilibatkan dalam membuat perancangan dan tugasan yang spesifik perlu ditetapkan sebelum lawatan.3 Prosedur Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu kompenen dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti seperti menghurai.1 Definisi pentaksiran Suatu proses untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan 43    . Alat-alat aplikasi seperti pemerosesan word. Simulasi komputer dan animasi adalah alat-alat yang berkesan untuk mempelajari konsep sains yang sukar dan abstrak. memberi skor dan membuat interpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan 4.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 4. menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleg guru-guru di Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi.ibe. aktiviti-aktiviti dan prosedur pentaksiran.php ) 44    .org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.nz/r/science/curriculum/toc_e.tki. (New Zealand Primary Science Curriculum: http://www.(SCE3104 .3. Bincangkan samada anda setuju atau tidak setuju dengan masalah yang beliau utarakan dan nyatakan cara-cara untuk mengatasinya.2 Tujuan pentaksiran     Mendapat gambaran tentang prestasi seseorng murid dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan mengenai pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Layari Internet Menurut Sharifah Maimunah Syed Zin dalam artikel beliau Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia at http://www.unesco. Bahan bacaan dan layari Internet Bandingbezakan Sukatan Sains Sekolah Rendah di Malaysia dan di New Zealand dari segi strategi.pdf.org.

org/curriculum/China/Pdf/IImalaysia.php      Tamat Topik 4     45    . 2009 dari: http://www.nz/r/science/curriculum/toc_e. Diperolihi pada 10 Sept.(SCE3104 .org. Science in the New Zealand Curriculum.ibe. 2009 dari: http://www. Current trends and main concerns as regards science curriculum development and implementation in selected States in Asia: Malaysia.tki. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Rujukan Sharifah Maimunah Syed Zin (1999).pdf Ministry of Education. New Zealand (2002). Diperolehi pada 10 Sept.unesco. Wellington.

2. Menyatakan kepentingan inkuiri dalam pendidikan sains. 4. Mendefinisikan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. Menyatakan ciri-ciri guru inkuiri bilik darjah.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) TOPIK 5 Strategi pengajaran dan pembelajaran sains pendidikan rendah – Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan Sinopsis Tajuk ini membincangkan pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam pengajaran sains rendah. 3. Menyatakan ciri-ciri pelajar inkuiri bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Kerangka Tajuk Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains Rendah Pendekatan Inkuiri Pendekatan Penemuan Rajah 5 Kerangka Tajuk 46    .

47    . Kemudian mereka bentuk penyelesaianmasalah tersebut dan cuba untuk menyelesaikannya.1 Pendekatam inkuiri Pendekatan inkuiri adalah bertujuan mengajar murid-murid untuk menangani situasi yang mereka hadapi apabila berurusan dengan dunia fizikal dengan menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh ahli penyelidikan sains.Inkuiri bersifat terbuka dan berterusan. atau peperiksaan yang bersifat umum supaya istilah-istilah tidak akan dikelirukan. dan keterangan-keterangan yang bersesuaian dengan pengalaman yang dikongsi dengan dunia fizikal . ramalan. Inkuiri cenderung untuk membayangkan pendekatan kontruktivis dalam pengajaran sains. Penemuan mengandaikan seorang realis atau pendekatan positivis logik untuk dunia yang tidak semestinya hadir dalam "inkuiri". Penemuan tertumpu kepada rumusan terhadap beberapa proses penting. memberi penerangan yang konsisten.1 Inkuiri untuk Menyiasat Masalah Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah untuk mengenali masalah.1. "Inkuiri" sengaja digunakan dalam konteks penyiasatan dalam sains dan pendekatan untuk pengajaran sains yang diterangkan di sini. fakta.(SCE3104 . 5. kaji selidik. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. "Inkuiri" akan digunakan untuk merujuk kepada semua soalan lain. bertanya soalan. Inkuiri bermakna bahawa guru mencipta situasi supaya murid-murid dapat membuat prosedur yang digunakan oleh penyelidik sains untuk mengenal pasti masalah. prinsip atau undang-undang yang dikehendaki dalam sukatan pelajaran sains. mengaplikasi prosedur penyiasatan. "Inkuiri" tidak patut dikelirukan dengan "penemuan".

Membentuk HIPOTESIS:Penyelesaian tentatif kepada masalah yang boleh disahkan dengan data. Lukisan-lukisan dan gambar rajah d. pemerhatian nota b. Struktur asas APA YANG KITA TAHU? APA YANG KITA PERLU TAHU? BAGAIMANAKAH KITA BOLEH MENCARI MAKLUMAT? Langkah-langkah untuk diikuti: 1.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam tempoh masa yang diberi dan apa yang kita lakukan mungkin menimbulkan masalah yang berkaitan yang lain. 3. Mengenal pasti / Mewujudkan MASALAH untuk diselesaikan. pelajar yang sering menghadapi fenomena yang luar biasa. Gambar c. Penyelidikan yang baik perlu dilakukan perkara yang sama. Situasi ini menjadikan pelajar memerlukan penjelasan dan perasaan ingin tahu. Ini mungkin termasuk: a. Dalam setiap peristiwa begini akan memberi peluang kepada guru untuk menggalakkkan pelajar untuk berhati-hati menganalisis sesuatu situasi berkenaan. membuat hipotesis dan menguji penjelasan. Pengumpulan DATA. 2. Analisis data 5. 48    .1. Generalisasi + Penutupan 5. Rakaman (audio atau video) 4.2 Kaedah Inkuiri Suchman Dalam bilik darjah.

"Adakah terdapat udara di dalam radiometer?" Jika soalan yang tidak dijawab oleh "ya" atau "tidak". seseorang pelajar tidak boleh bertanya. Strategi menyingkirkan semua soalan-soalan terbuka dan memerlukan pelajar memberi fokus kepada idea-idea mereka dan membina soalan-soalan yang membentuk hipotesis. seperti permainan "dua puluh soalan".(SCE3104 . soalan-soalan perlu dibina dengan menggunakan perkataan yang sesuai supaya jawapan boleh diperolehi hanya melalui pemerhatian sahaja. pelajar diminta menyusun semula. Keseluruhan strategi: A. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Robert Suchman membina strategi. Pelajar berhadapan dengan situasi yang membingungkan Ia adalah penting bahawa penjelasan situasi itu harus berdasarkan idea-idea pelajar yang mempunyai beberapa kebiasaan dan penjelasan situasi perlu diketahui. B. "Apa yang ada di dalam radiometer?" tetapi boleh bertanya. Sebagai contoh. 49    . untuk mengajar pelajar satu proses untuk menyiasat dan menerangkan kejadian yang tidak diduga dan mengejutkan. Selain itu. Pelajar membentuk hipotesis (penyelesaian yang mungkin) Bilangan hipotesis perlu kecil supaya pelajar boleh melihat hipotesis yang berkaitan dengan data pelajar. C. Pelajar bertanya soalan kepada guru: Pengumpulan Data Jawapan mesti dalam "ya" atau "tidak".

(SCE3104 . Menilai hipotesis Ia adalah penting bahawa di peringkat ini. pelajar perlu digalakkan untuk menstruktur inkuiri mereka bertanya soalan-soalan setelah menganalisis keadaan berdasarkan pemerhatian mereka . Ia penting bagi pelajar untuk belajar membezakan antara: Soalan-soalan berasaskan pengumpulan fakta. manakala soalan seperti: Jika askar berlari dan bukannya berkawad menyebabkan jambatan itu masih runtuh?" bertujuan untuk meneroka hubungan antara beberapa pembolehubah yang terlibat dalam situasi mereka. D. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Dalam amalan. dan Soalan-soalan berdasarkan eksperimen dengan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam situasi. 50    . Soalan-soalan seperti: Adakah jalur yang diperbuat daripada logam?" Adakah terdapat vakum di dalam radiometer?" membantu untuk menjelaskan keadaan yang telah dipatuhi atau diperihalkan. beberapa penjelasan yang memuaskan boleh dibuat dan pelajar perlu digalakkan untuk meneroka pelbagai hipotesis alternatif. guru dan pelajar ingat bahawa walaupun selepas soal siasat yang panjang. sebelum mereka menentukan hubungan antara pemboleh ubahpemboleh ubah yang terlibat.cuba untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang dibuat tentang apa yang sebenarnya berlaku.

5.(SCE3104 . tidak perlu terlalu banyak penekanan "mendapat jawapan yang betul" .sebaliknya pelajar perlu digalakkan untuk melihat bahawa terdapat beberapa penjelasan yang memuaskan dalam pelbagai situasi. Generalisasi + Refleksi dan proses analisis Peringkat akhir daripada strategi yang melibatkan pelajar-pelajar menilai proses yang mereka telah laksanakan menentukan peringkat-peringkat proses dan keberkesanan soalan-soalan yang berbeza yang disoal. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) E. BERSASASKAN INKUIRI Prinsip Teori Pembelajaran Penyertaan pelajar Penglibatan Pelajar Hasil Pembelajaran Peranan Pelajar Matlamat Kurikulum Peranan guru TRADISIONAL Konstruktivisme Behaviorisme Aktif Meningkatkan Tanggungjawab Penyelesai masalah Berorientasikan proses Pembimbing/fasilitator Pasif Mengurangkan Tanggungjawab Pengikut Berorientasikan hasil Pengarah/ penyampai 51    .3 Pendekatan berasaskan inkuiri dan Pendekatan Tradisional Jadual di bawah menunjukkan perbandingan ciri-ciri pendekatan inkuiri berasaskan kepada pendekatan tradisional. Akhir sekali.1.

idea ini telah disokong oleh tanggapan bahawa murid-murid akan belajar tentang sifat sains. Pembacaan ini melibatkan prosedur pembelajaran penemuan. Pelajaran diteruskan melalui peringkat hierarki yang mungkin boleh dikaitkan dengan tahap pemikiran Bruner. tetapi rasional beliau adalah salah.2 Pendekatan penemuan Pendekatan penemuan pertama kali dipopularkan oleh Jerome Bruner dalam buku Proses Pendidikan. 5.(SCE3104 . penemuan terbimbing. Ia boleh dikatakan bahawa prinsip Bruner berada di tempat yang betul. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5.2.1 Kaedah penemuan Mayer menyatakan kaedah ini sebagai penemuan . isu-isu yang relevan dan percanggahan pendapat. Konsep di sebalik pendekatan penemuan bahawa motivasi murid-murid untuk belajar sains akan meningkat jika mereka "menemui" pengetahuan saintifik tersebut. 52    . Di samping itu. 1972) dan diperkukuhkan oleh Strike (1975) dan Feifer (1971). proses. dan pembentukan pengetahuan saintifik melalui proses "penemuan". dan pengajaran pendedahan. Dalam pelajaran penemuan. Pendekatan penemuan ini diperkenalkan oleh Suchman (Baik. Malah kajian yang terhad dalam sejarah dan falsafah sains ke tahap ini menunjukkan bahawa idea Bruner menimbulkan beberapa masalah falsafah tentang ciri-ciri sains dan pembentukan pengetahuan saintifik. guru terlebih dahulu menentukan konsep. hukum atau pengetahuan saintifik yang "ditemui" atau tidak ditemui oleh murid-murid.

2 Implikasi Kaedah Penemuan 5. tetapi guru memberi petunjuk dan arahan tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah agar pelajar berada di landasan yang betul (Mayer. Kaedah penemuan menggalakkan pelajar untuk mendapatkan kognitif yang terlibat tetapi gagal untuk memastikan bahawa mereka akan mengaitkan dengan peraturan atau prinsip yang dipelajari (Mayer.(SCE3104 . Penemuan terbimbing pelajar menerima masalah untuk diselesaikan. 68).2. Terdapat tiga peringkat panduan dalam pengajaran: 1. 2. Pengajaran pendedahan . 2003).1 Penemuan (Pure Discovery) Kaedah penemuan sering memerlukan jumlah masa pembelajaran yang lebih. pelajar penemuan mungkin berkelakuan seperti pelajar penemuan terbimbing. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Kaedah penemuan merujuk kepada kekerapan bimbingan seorang guru harus diberikan kepada pelajar-pelajar mereka. dan menghasilkan prestasi yang lebih rendah pada pemindahan dan pengekalan jangka panjang (Mayer. 68). 2003). 2003). Penemuan pelajar menerima masalah untuk diselesaikan dengan panduan guru secara minima (Mayer.2. 5.2.Jawapan terakhir atau hukum-hukum adalah pembentangan oleh pelajar (Mayer. 53    . Apabila prinsip yang perlu dipelajari adalah jelas atau apabila kriteria yang ketat pengajian awal dikuatkuasakan. 3. mengakibatkan tahap pembelajaran permulaan yang rendah.

tetapi kecenderungan menyebabkan pengekalan jangka panjang yang lebih baik dan pemindahan (Mayer.2.(SCE3104 . bergantung kepada tugas. TAJUK 1 Isu-isu dalam Pendidikan Sains 54    .3 Pengajaran Pendedahan (Expository Instruction) Kaedah ini memerlukan masa pembelajaran yang kurang berbanding kaedah-kaedah lain dan keputusannya sama dengan kaedah penemuan terbimbing (Mayer 69).2.2. 5. Kaedah ini kurang berkesan berbanding kaedah penemuan terbimbing bagi matlamat pengajaran jangka panjang. Pengajaran pendedahan tidak menggalakkan pelajar berfikir secra aktif berfikir tentang peraturan tetapi peraturan dipelajari (Mayer. Kedua-dua kaedah ini menggalakkan pelajar untuk mencari maklumat secara aktif untuk bagaimana membina kaedah dan memastikan bahawa pelajar mengaitkan dengan peraturan yang perlu dipelajari (Mayer.2. (ii) kepentingan siasatan dalam pendidikan sains. (iii) ciri-ciri guru dan pelajar di dalam kelas siasatan . Tuliskan laporan tentang (i) takrif pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 68). Latihan Ketahui lebih lanjut tentang pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan. 68).2 Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Penemuan terbimbing diketahui mungkin memerlukan lebih atau kurang masa daripada kaedah pengajaran pendedahan. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 5. 69).

0 Kerangka tajuk  ISI KANDUNGAN 55    .  KERANGKA TAJUK-TAJUK Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains Rajah 1. 2. Analisis kesan-kesan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan sains dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah rendah.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)  SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains.Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains. kandungan pendidikan sains.  HASIL PEMBELAJARAN 1. pengajaran sains dan literasi saintifik. Isuisu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains.

0 Isu. One of the realities faced in science education is that scientific knowledge is rapidly increasing. understanding and values) There is a consistent criticism that many of the problems and issues in science education arise from the structure of science curricula which tend to be knowledge-heavy and alienating to a significant number of students. A curriculum that covers an extensive range of science ideas hampers the efforts of even the best teachers who attempt to provide engaging science learning for their students. There is a reluctance to replace the old with the new. skill. The challenge is to identify the science concepts that are important and can be realistically understood by students in the learning time available. While this is valuable for our society. understanding the big ideas of science is important. Rather. 1. students therefore have a tendency to rely on memorisation when taking tests of their science learning. there is a tendency to simply add the new science ideas to the traditional ones. exposure to a range of science experiences relevant to everyday life is important and understanding of the major concepts from 56    . it adds to the pressure on the science curriculum. Accompanying this desire to retain the traditional knowledge base is a feeling that understanding this content exemplifies intellectual rigor. The question then needs to be asked: what is important in a science curriculum? This paper argues that developing science competencies is important. Selection of science content (knowledge. The consequence is that many students are losing interest in science.isu Kurikulum Sains Preparing a national science curriculum that will help school students develop their scientific competencies alongside their acquisition of science knowledge requires attention to four issues. Obviously such a situation is not sustainable.(SCE3104 . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 1. The effect of such knowledge-laden curricula is for teachers to treat science concepts in a superficial way as they attempt to cover what is expected in the curriculum. Rather than developing understanding.

contemporary and local issues and available learning resources. In managing this choice. students will be better placed to understand the concepts if they can be applied to everyday experiences. 2. when selecting content for a national science curriculum it is important to determine how much time can reasonably and realistically be allocated to science and within this time constraint what is a reasonable range of science concepts and skills for learning in primary and secondary school. Finally.(SCE3104 . It is also acknowledged that there is a core body of knowledge and understanding that is fundamental to the understanding of major ideas. The paper also proposes that it is possible to provide flexibility and choice about the content of local science curriculum. there is a need to provide a meaningful context to which students can relate (Aikenhead 2006). it is important to note that the complexity of some scientific issues means that they do not have clear-cut solutions. there is a need to be conscious of the potential danger of repetition of knowledge through a student’s school life and ensure repetition is minimised and that a balanced science curriculum is provided for every student. the relevant science knowledge is limited or incomplete so that the questions can only be addressed in terms of what may be possible or 57    . Relevance of science learning a curriculum is more likely to provide a basis for the development of scientific competencies if it is relevant to individual students. In doing so. Furthermore. local science learning opportunities. The factors that influence this choice include context. To increase the relevance of science to students there is a strong case to include more contemporary (and possibly controversial) issues in the science curriculum. Often. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) the different sciences is important. To provide both context and opportunities for application takes time. Instead of simply emphasising what has been described as ‘canonical science concepts’. historical perspectives. or is presented in a context to which students can readily relate. perceived to have personal value.

Such decision-making is not valuefree. It is important to highlight the implications of a science curriculum that has personal value and relevance to students. Every application of science has an impact on our environment. The answer is not to exclude contemporary issues. there is a need to define what it is that students should know in each stage of schooling. Within the flexibility of a science curriculum that caters for a broad cohort of students and a range of delivery contexts. and be implemented using teaching and learning approaches that involve students in inquiry and activity. students need to appreciate the influence of particular values in attempting to balance the issues of constraints. The school science curriculum should provide opportunities to explore these complex issues to enable students to understand that the application of science and technology to the real world is often concerned with risk and debate (Rennie 2006). While many students perceive school science as difficult.(SCE3104 . In developing science competencies. but rather to use them to promote a more sophisticated understanding of the nature of science and scientific knowledge. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) probable rather than the certainty of what will happen. the cultural or social aspects also need to be taken into consideration. Even when the risks inherent in making a particular decision are assessable by science. the inclusion of complex issues should not be avoided on the basis that there is a potential for making science seem even more difficult. Science knowledge can be applied to solve problems concerning human needs and wants. 58    . consequences and risks. one needs to appreciate that decisions concerning science applications involve constraints. This means that the curriculum cannot be a ‘one size fits all’. In this way. but rather a curriculum that is differentiated so that students can engage with content that is meaningful and satisfying and provides the opportunity for conceptual depth. consequences and risk. have demonstrated relevance to students’ everyday world. For this reason. In this respect the science curriculum should be built upon knowledge of how students learn.

Such general capabilities as thinking strategies. The science curriculum can readily provide opportunities to develop these general capabilities. based on research within science education. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) students can build their science inquiry skills based on an understanding of the major ideas that underpin our scientific endeavour. Such assistance will be found in the provision of quality. There is an increasing number of teachers who will require assistance to structure their teaching in ways that enable students to meld the general life capabilities with the understanding and skills needed to achieve scientific competencies. General capabilities and science education There is an argument. 4. Unless the details of the general capabilities refer specifically to science content. team work and problem solving are all important dimensions of science learning. communication. adaptable curriculum resources and sustained effective professional learning. decision-making approaches. use of information and communication technology (ICT). Beyond the science discipline area there is also pressure in some Australian jurisdictions to develop a broader general school curriculum that embraces the view of having knowledge and skills important for future personal. 3. that curriculum needs to achieve a better balance between the traditional knowledge-focused science and a more humanistic science curriculum that prepares students for richer understanding and use of science in their everyday world (Fensham.(SCE3104 . social and economic life. the importance of science may be overlooked and the curriculum time devoted to it decrease. Assessment When a curriculum document is prepared there is an expectation that what is written will be what is taught and what is 59    . While there is much value in such futuristic frameworks. 2006). there is the danger that the value of scientific understanding may be diminished.

To improve the quality of science learning there is a need to introduce more diagnostic and formative assessment practices. the taught curriculum and the assessed curriculum. however. It should also show what they need to do to improve. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) assessed. 2005). For that reason. is often translated in action as testing. what can be assessed often determines what is taught. taught and assessed dimensions of curriculum are in harmony. it is important to emphasise the 60    . This process reinforces the simple proposition that for a curriculum to be successfully implemented one should have a clear and realistic picture of how the curriculum will be assessed. It should be noted that the important science learning aspects concerning attitudes and skills as outlined in the paper cannot be readily assessed by pencil and paper tests.(SCE3104 . It is unfortunate that the summative end-of-topic tests seem to dominate as the main tool of assessment. Assessment should serve the purpose of learning. The importance of assessment in curriculum development is highlighted in the process referred to as ‘backward design’ in which one works through three stages from curriculum intent to assessment expectations to finally planning learning experiences and instruction (Wiggins & McTighe. Summative testing does have an important role to play in monitoring achievement standards and for accountability and certification purposes. Assessment should enable the provision of detailed diagnostic information to students. understand and can demonstrate. An obvious goal in curriculum development is that the intended. This disconnect is a result of the different pressures and expectations in education system. Classroom assessment. Unfortunately. These assessment tools help teachers to understand what students know and do not know and hence plan relevant learning experiences that will be beneficial. It should show what they know. Senior secondary science assessment related to university entrance has long reinforced a content-based summative approach to assessment in secondary schools. but formative assessment is more useful in promoting learning. there is sometimes a considerable gap between intended curriculum.

early science experiences should relate to self awareness and the natural world. Senior secondary science curricula should be differentiated. In secondary school. They have a desire to explore and investigate the things around them. using experiences which provide opportunities to practice language literacy and numeracy. experiences and content appropriate for students of different age levels. Young children have an intrinsic curiosity about their immediate world. Each part would have a different curriculum focus. using all the senses in a dynamic way. some differentiation of the sub-disciplines of science may be appropriate. to provide for students who wish to pursue career-related science specializations. integrated science for citizenship. In sum. their expertise lies in the understanding of how children learn. While assessment is important. In regard to the school structure. 1994). The four parts are: • early childhood • primary • junior secondary • senior secondary. as well those who prefer a more general. the science curriculum should develop the skills of investigation. Secondary science teachers have a rich understanding of science while senior secondary teachers have expertise in a particular discipline of science. an integrated science may be the best approach. it should not dominate the learning process. 5. Developing scientific competencies takes time and the science curriculum should reflect the kinds of science activities.(SCE3104 . Early Childhood Curriculum focus: awareness of self and the local natural world. but as local and community issues are interdisciplinary. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) need for a variety of assessment approaches. Purposeful play is an important feature of their investigations. the nature of the teacher’s expertise becomes a factor to consider. During the primary years. 61    . For early childhood teachers. Structure of the curriculum There is value in differentiating the curriculum into various parts that are relevant to the needs of the students and the school structure (Fensham. Observation is an important skill to be developed at this time.

Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Observation also leads into the idea of order that involves comparing. scienceinquiry and contemporary science would be integrated in the fields of science. sorting and describing. The notion of a ‘fair test’ and the idea of variables will be developed. In determining what topics students should study from the broad range of possibilities. the students will cover topics associated with each of the sciences: earth and space science. Within these topics the science ideas of order.(SCE3104 . it is possible that topics may be developed directly from each one of these themes. as well as other forms of science inquiry. animals. Junior secondaryCurriculum focus: explaining phenomena involving science and its applications. plants. Within these topics it is expected that aspects associated with science for living.teachers and curriculum resources should strive to include the recent science research in a particular area. the expectation is that they will begin to work in a more systematic way. During the primary years students should have the opportunity to develop ideas about science that relate to their life and living. the night sky. During these years. PrimaryCurriculum focus: recognising questions that can be investigated scientifically and investigating them. It is this recent research that motivates and excites students. soil. change. water and movement. While there may be specific topics on contemporary science aspects and issues. there may be value in providing a science unit on an open science investigation in which students conduct a study on an area of their choosing. sound. light. While integration is the more probable approach. A broad range of topics is suitable including weather. The importance of measurement will also be fostered. materials. In the early years of primary school. students will tend to use a trial and error approach to their science investigations. life science and physical science. patterns and systems should be developed. Topics 62    . For example. 2. it is important to exercise restraint and to avoid overcrowding the curriculum and providing space for the development of students’ science competencies alongside their knowledge and understanding of science content. 3. As they progress through their primary years.

Other specialised courses could also be provided. sustainability. There could also be one broader-based course that provides for students wanting only one science course at the senior secondary level. National adoption would improve the resources to support the individual courses. Nyatakan isu-isu dalam pendidikan sains yang ditemui dalam kandungan di atas. scientific inquiry and contemporary science should be embedded into all these courses where realistically possible. the changing earth and our place in space.. Existing courses in the states and territories are among the possibilities available. Senior Secondary. chemistry and biology. the human body. There are some students ready to begin a more specialised program science in junior secondary and differentiation as early as Year 9 may need to be considered to extend and engage these students’ interest and skills in science. 3. The integrating themes of science for life.edu. 2009 from www.au/verve/_. models and theories. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) could include states of matter. energy forms.. forces and motion.acara. (Sumber: National Curriculum Board (2008). substances and reactions. 63    . 2.pdf) Latihan(1jam) 1. National Science Curriculum: Initial advice. 4. There should be at least three common courses across the country: physics. Retrieved 10 Sept. The big science ideas of energy./Science_Initial_Advice_Paper. ecosystems.Baca kandungan diatas. Bincang dan tuliskan refleksi sebanyak dua halaman tentang kesan daripada isu-isu pengajaran sains rendah. It could have an emphasis on applications. diversity of life. equilibrium and interdependence should lead to the ideas of form and function that result in a deeper appreciation of evidence.(SCE3104 .

1. 2. 4 5. Scientific theories only change when new information becomes available. not human interpretations of them. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Membuat Nota Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. 7. Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi saintifik anda. To be scientific one must conduct experiments. Science only produces tentative conclusions that can change. 6. Science has one uniform way of conducting research called “the scientific method. 64    .” Scientific theories are explanations and not facts. Test of Scientific Literacy Answer each question with 'true' if what the sentence most normally means is typically true and 'false' if it is typically false. Science is just about the facts.(SCE3104 . 3. Scientists usually expect an experiment to turn out a certain way. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. When being scientific one must have faith only in what is justified by empirical evidence. 8.

Scientists invent explanations. A scientific law will not change because it has been proven true.(SCE3104 . Scientific theories are just ideas about how something works. An accepted scientific theory is an hypothesis that has been confirmed by considerable evidence and has endured all attempts to disprove it. 23. Science relies on deduction (x entails y) more than induction (x implies y). 12. 20. 18. 21. 14. 24. Scientists’ education. 16. 10. and basic guiding assumptions and philosophies influence their perception and interpretation of the available data. Scientists manipulate their experiments to produce particular results. assumptions. 17. A scientific law describes relationships among observable phenomena but does not explain them. Imagination and creativity are used in all stages of scientific investigations. 19. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 9. 13. Scientists accept the existence of theoretical entities that have never been directly observed. 22. Science is partly based on beliefs. An experiment can prove a theory true. Scientists construct theories to guide further research. opinions. 65    . disciplinary focus. A scientific law is a theory that has been extensively and thoroughly confirmed. 11. 15. background. and the nonobservable. Science proves facts true in a way that is definitive and final. models or theoretical entities. Scientific laws are absolute or certain.

T 13. T 21. M.au/verve/_. F 0 wrong = A+ 1 wrong = A 2 wrong = A3 wrong = B+ 4 wrong = B 5 wrong = B6 wrong = C 7 wrong = D 8 or more wrong = F Rujukan Fleer. F 19./Science_Initial_Advice_Paper. T 4. What is scientific literacy? Retrieved on 10 Sept. T 9. (2001). National Science Curriculum: Initial advice.. Pg 146 – 147) National Curriculum Board (2008). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Jawapan 1. Science for Children: Developing a to Teaching. F 5. F 18. T 8. R.. T 20. F 16. F 22. T 3.htm Personal Approach Tamat Topik 1 TAJUK 2 Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia 66    . (2nd Edition).M. Retrieved on10 Sept. & Hardy.edu/robinson/hazen. T 7. T 17..pdf Hazen. T 24. F 15. T 12. Sydney: Prentice Hall. T. F 14. F 23.edu. F 2.gmu. T 10. 2009 from :www. (2002). 2009 from : http://www.acara.(SCE3104 . T 6. F 11.

perkembangankurikulumsainssekolah di Malaysia telah rendahdi Kurikulum melaluibeberapaperubahandariKajianAlam Semulajadi.0 Sains Sekolah Rendah: Mengimbas kembali Dalam sejarah perkembangan pendidikan sains sekolah rendah di 67    . Alam dan ManusiadanSainsKBSRsekarang HASIL PEMBELAJARAN 1. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) SINOPSIS Topik ini menggariskansejarah Malaysia. Membandingbezakan kekuatan dan kelemahan setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah diperkenalkan di Malaysia.  KERANGKA TAJUK Pembangunan Sejarah Kurikulum Sains Sekolah Rendah Kajian Alam Semulajadi Projek Khas Alam dan Manusia Sains KBSR Rajah 2 : Kerangka Tajuk-Tajuk 2. 3. Menyatakan rasional untuk perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 . Projek Khas. 2. Menyatakan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

1995). (Kementerian Pelajaran dan UNESCO. but it ignored much of the natural environment that had an impact on students’ lives(Keeves and Aikenhead. kimia dan fizik) secara 68    . melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. andaian pedagogi dan teori berkenaan polisi baharu atau inovasi. (ii) (iii) penggunaan pendekatan baharu. 2. ia boleh disimpulkan bahawa perubahan kurikulum adalah satu inovasi RECSAM. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Malaysia. Di Malaysia. semua perubahan kurikulum yang berlaku akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification. Pengajaran sains di peringkat sekolah rendah telah dilaksanakan dalam semua bidang (botani. Perubahan ini juga merupakan multidimensi dalam erti kata lain ia melibatkan sekurangkurangnya tiga dimensi dalam pelaksanaannya adalah (Fullan. SEAMEO1983. pengubahsuaian kepercayaan. sains bumi.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh. contohnya. 1973). SEAMEO-RECSAM. 1991).(SCE3104 . sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi. 1988. biologi. berikut: Komponen-komponennya (i) seperti penggunaan bahan-bahan kurikulum yang disemak semulaatau baharu atau berteknologi.

tetapidisesuaikandengan Kurikulumberasaskan Science project. adalahpadapenguasaanpengetahuan saintifikdan bukannyaciri-cirimurid. terutamanya dalam bidang sains. dengansukatan Inovasiini telah pelajaranSainsRendahpada diadaptasikandariNuffield (1964). 2. Mereka jugadilatih sebagai guru untukmengajarsemuamata pelajaransekolahrendah.2 Projek Khas dengan persekitaran dan KajianAlam Semulajadi telahdigantikan tahun Junior 1965.(SCE3104 . Projek ini menggunakan pendekatan baharu untuk pengajaran sains bagi sukatan pelajaran yang sedia ada. Langkah ini telah mengurangkan trauma guru-guru terhadap perubahan kurikulum. Pencapaian prestasi murid-murid didapati lemah di sekolah-sekolah rendah luar bandar.13 project. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) beransur-ansur dan dihubungkaitkan pengalaman seharian murid.UK keperluantempatan. Rasional memperkenalkan pendekatan pengajaran yang baharu dan bukannya perubahan kurikulum adalah kerana Kementerian Pelajaran mendapati bahawa guru-guru sudah biasa dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. maka Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan Projek Sains Rendah Khas (Projek Khas) pada tahun 1968. Banyakamalan dalam bilik darjahberpusatkanbuku teks danpenghafalannota. UK(1967) dan projek-projek sains yang lain di Amerika Syarikat. di manatumpuan subjek. Kurikulum telah diambil daripada Council Science 5 . Kebanyakanguru-gurusainsdisekolah rendah. terutamanyadi kawasan luar bandar mempunyai latar belakangpendidikan yang rendah (terdiri darigredenamhinggasembilaniaituhanya tahunpersekolahanasas) latihanprofesionalyangtidak tetapijuga enamhinggasembilan telahmenerima dan mencukupidalammetodologisains kandungan dalam mata pelajaranitusendiri. 69    .

Pensyarah-pensyarah maktab latihan guru dan guru-guru sekolah sains rendah telah dihantar berkursus di luar negara untuk mendapatkan pengalaman terus berkenaan model kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan di sana dan membuat penyesuaian untuk keperluan tempatan. Buku Panduan guru. Ia menekankan pengajaran berpusatkan murid. terutamanya di kawasan luar bandar. berorientasikan aktiviti. Haji Hamdan bin Sheikh Tahir. “Objective of this Special Project is to equip teachers with new teaching methodology in the hope of generating pupils who will be able to experiment and think and really know all the concepts that will be taught by the teacher.(SCE3104 . kini 70    . 1971) Pada tahun 1970.A Process Approach (1967). buku kerja dan bahan-bahan yang digunakan adalah berorientasikan penyiasatan telah dihasilkan untuk Darjah Satu ke Darjah Enam. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) seperti Science. yang telah dilaksanakan pada masa itu. All the activities suggested in the guide-book will reduce the pupils’ reliance on rote learning and encourage them to gain experiences in a concept that is taught. dan pembelajaran penemuan melalui penggunaan buku kerja. Ketua Pengarah Pelajaran pada masa itu. It is hoped that pupils will be attracted to science not only in the primary schools but also in the secondary schools. Apabila kembali ke tanahair. satu pelan tindakan telah disediakan bertujuan untuk menentukan tarikh bagi melengkapkan setiap fasa dalam projek khas ini.” (Standard One Science Guide-book. menulis dalam halaman pengenalan semua buku panduan. tetapi disesuaikan dengan keperluan tempatan. mereka dipinjamkan ke Pusat Sains. Ia juga menyediakan perkhidmatan sokongan guru yang berterusan dalam melaksanakan sukatan pelajaranyang sedia ada.

kemudian kembali ke sekolah-sekolah mereka masing-masing untuk melatih guruguru yang mengajar Darjah Satu pada tahun 1971 untuk menggunakan panduan-buku dan lembaran kerja. Kemudian. Pertama. sukatan pelajaran standard yang diberikan telah dikaji semula dan dibincang bersama semua kakitangan yang terlibat dalam pendidikan sains seperti pensyarah universiti. Beberapa sekolah-sekolah khas yang dikenali sebagai 'pusat-pusat aktiviti' telah ditubuhkan untuk menampung penyebaran pengetahuan dan sumber untuk guru sekolah rendah di semua negeri. pelatih guru. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Pusat Perkembangan Kurikulum (CDC) untuk menulis dan menyediakan buku panduan guru. pelbagai sumber telah diteliti untuk idea-idea yang relevan dan berguna. Guru-guru yang dilantik sebagai jurulatih. empat puluh guru dari tiga puluh pusat-pusat ini telah dilatih khas di Kuala Lumpur.(SCE3104 . Oleh itu. Pada tahun 1970. pendekatan umum yang digariskan telah dilaksanakan kajian rintis dan draf telah dikaji semula. bahan-bahan yangdisimpantelahmusnah dalam kebakarandi Pusat Perkembangan Kurikulum sekitarbulanApril. pembangun kurikulum dan guru-guru. Seterusnya. pemeriksa sekolah. Guru-guru juga dilatih untuk menjadi juru latih utama bagi projel khas ini. Penulisan buku panduan mengikuti pola umum. Topik-topik yang disusun semula(jikaperlu). dan jenis pengalaman yang boleh disediakan bagi murid-murid telah dikenal pasti. hasildari bengkelbengkelpenulisan. Malangnya. Latihan ini diteruskan sehingga Darjah Enam. terutamanya pengumpulanbahan-bahankurikulumdariseluruhdunia. bahan-bahan dariprojek-projekyangtelahdisokong olehpenyelidikan dankajian rintis yang dikendalikandalam situasibilik darjahsebenar. juru latih utama dan guru-guru yang dilatih oleh 71    . Akhir sekali. buku panduanini telah siap ditulis. 1997.

kekurangantenaga danpelaksanaaninovasi. Proses pelaksanaan mengambil masa selama tujuh tahun. pensyarah maktab latihan guru juga terlibat dalam menyumbangkan kepakaran dan memberi latihan. tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan di sekolah-sekolah mereka dengan menyebarkan teknik-teknik yang diperoleh kepada guru-guru lain. 218) Tiada jalan pintas untuk pembangunan kurikulum. 1973.” (Ali Razak.(SCE3104 . Sepanjang projek ini. “The cost of curriculum development and implementation has got to be paid in time. p. Walaupun pada mulanya dirancang untuk melengkapkan penulisan buku panduan dalam tempoh dua tahun. Soal selidik menilai juga telah diberikan kepada guru-guru untuk memantau proses pelaksanaan dan membuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas dan cadangan. LaporanyangdibuatolehperwakilanMalaysiadiseminarSEAMEO-RECSAM pada tahun 1973bertajuk InovasiDalamKurikulumSainsSekolah Rendah DanMatematikDanMasalahPelaksanaanDi Malaysia. Walau bagaimanapun. pengajarterlatihmenghalangaliranlatihan Jadualperancanganyang tidak realistikgagalmengambil kiramasalahyang wujudsemasapelaksanaan. not merely in cash and personnel. tetapi akhirnya ia mengambil masa empat tahun. The ultimate price of having to untangle knots of mis-implementation as a result of hurried efforts will be more than whatever time is saved in pushing through an ill-planned ‘crash programme. 72    . Guru juga dimaklumkan tentang bahan-bahan pengajaran yang terkini dan maklum balas melalui edaran buletin yang dihasilkan oleh 'pusat-pusat aktiviti'. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) mereka dalam kursus-kursus dalam perkhidmatan bukan sahaja dilatih.

. p. yang merupakan Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa itu.. telah diminta memberi komen dan mengulas mengenai kurikulum sains sekolah rendah. 73    .64) namely. Pandangan-pandangan ini mewujudkan beberapan persoalan : “What is science education for? What kind of pupils and society do we want to produce?” Pandangan-pandangan ini menyebabkan perubahan radikal dalam pendidikan sains.” (Awang Had Salleh. The orientation of the textbooks reinforces memory work and encourages very little. Alam dan Manusia dalam KBSR. Tan Sri Profesor Awang Had Salleh (1983). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) 2. the syllabus is cognitively orientated with little attention given to the affective domain of educational objectives. Penekanan diberi kepada kemahiran asas dalam pendidikan dan sains yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan dalam mata pelajaran. It does provide for what might be called science literacy. 1983. Kurikulum itu diperkenalkan pada tahun 1982 sebagai kajian rintis dan dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah rendah pada tahun 1983.(SCE3104 . Ia termasuk pendekatan pelbagai disiplin kepada pendidikan sains di mana motivasi untuk belajar dipermudahkan melalui kandungan sains kepada masalah sebenar alam sekitar. if at all.. enquiry skills.. In other words. The teaching of science subjects seems to be guided almost entirely by two powerful variables. examination and textbooks. Seorang yang bukan ahli sains.3 Alam dan Manusia Pandangan lain mengenai pembangunan dan pelaksanaan 'Projek Khas' telah diminta. but the orientation of the syllabus is towards mastery of scientific facts with little emphasis on social and religious meaning and significance of scientific discoveries. 63 .

Bersepadu adalah perkataan yang utama dalam kurikulum sebagai kaedah untuk mengurangkan beban kandungan dan komponen-komponen disiplin dalam kurikulum yang terdahulu. Mata pelajaran Alam dan Manusia menekankan tiga aspek yang luas. untuk membangunkan pengetahuan murid mengenai manusia. Komunikasi Nilai Murni Sains sosial Manusia Dunia Fizikal Pendidikansians Sains Kesihatan Kreativiti alamsekitar Hubungan Kemahiran Hidup Sains dan Teknologi Alam sekeliling Rajah 1 : Kerangka Alam dan Manusia (Source: Sufean Hussain et. 1988). di mana kandungan kurikulum dimasukkan ke dalam struktur konsep dimana terdapat tema konsep tertentu melalui proses inkuiri.(SCE3104 . sains kesihatan dan sivik.. untuk meningkatkan kemahiran siasatan dan pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam menyelesaikan 74    . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Terdapat tiga komponen utama dalam mata pelajaran Alam dan Manusia iaitu: manusia. masyarakat dan interaksi antara mereka. alam sekitar. geografi.al. Kedua. Hubungan antara ketiga-tiga komponen itu ditunjukkan dalam Rajah 1. terdapat kesepaduan antara bidang. Bersepadu dalam merentas kurikulum merangkumi sains. dan interaksi manusia dan alam sekitar. sejarah. Kesepaduan hubungan antara manusia dan alam sekitar wujud melalui pendekatan siasatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat juga kajian persekitaran untuk mewujudkan perkaitan sains sosial kepada dunia di luar bilik darjah.Di samping itu. alam sekitar. Pertama.

Alam dan Manusia mula diperkenalkan di peringkat tahap dua iaitu dari Tahun Empat hingga Tahun Enam . Akibat daripada inovasi. bergantung kepada buku teks dan tidak memaksimumkan penggunaan bahan-bahan kurikulum. 1990). kekangan fizikal seperti saiz kelas yang besar dan kemudahan yang tidak mencukupi. Ketiga. Batasan inovasi ini digambarkan oleh Syed Zin (1990) kajian ke atas pelaksanaannya di empat buah sekolah rendah di Negeri Sembilan. guru-guru telah dibebani dengan beban kerja tambahan. mengakibatkan guru menjadi cemas. Selepas kursus itu. Antara batasan utama ialah kekurangan kompetensi guru-guru dalam mengintegrasikan kandungan subjek dan menggunakan pendekatan siasatan dalam pengajaran. hilang keyakinan dalam pengajaran. Malaysia. kekaburan dalam spesifikasi kurikulum dan skop dan jarak masa yang tidak mencukupi antara percubaan dan pelaksanaan inovasi bagi penambahbaikan yang dibuat. Tidak seperti Projek Khas yang diperkenalkan mulai Tahun Satu hingga Tahun Enam . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masalah. Terdapat lima tema utama dalam sukatan Alam dan Manusia. Ianya bertujuan supaya murid-murid dapat memahami.Guru-guru masih 75    . 1984). membangunkan cintakan negara. menghargai dan menyemai kasih sayang terhadap alam sekitar dan dengan itu. pihak Kementerian Pendidikan menganggap bahawa tugas mereka telah di pertanggungjawabkan kepada guru-guru dan tiada sebab untuk mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dan cara untuk mengajar subjek sains (Syed Zin. kurangnya latihan dalam perkhidmatan dan sokongan profesional dari segi kakitangan dan kepakaran. untuk menerapkan nilai-nilai moral dan sikap murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam masyarakat majmuk (' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran.(SCE3104 . kurang jelas dalam reka bentuk inovasi. diadakan kursus orientasi selama satu minggu kepada guru-guru sains . Pelaksanaan kurikulum ini hanya berlaku sebahagian sahaja kerana guru-guru tidak menggunakan strategi pedagogi dan bahan-bahan yang dicadangkan. Bagi melaksanakan kurikulum baru ini.

Tiada bukti bahawa ada perubahan dalam kepercayaan dan nilai guru ke arah inovasi.(SCE3104 . 2. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) menekankan pemerolehan pengetahuan melalui fakta . pendekatan siasatan dalam kesepaduan pembelajaran. fizikal dan emosi serta pembangunan diri dan memupuk nilai-nilai moral serta sikap. Tujuan utama KBSR adalah untuk menyediakan pendidikan asas untuk semua murid-murid dan memastikan perkembangan potensi murid-murid. Perkembangan potensi murid-murid secara menyeluruh termasuk pembangunan intelek.melalui kaedah deduktif berbanding dengan pendekatan siasatan. Dalam melalui Projek Khas. KBSR adalah pendekatan bersepadu kepada pengetahuan. kemahiran dan nilai-nilai. rohani. pendekatan baru dalam pengajaran dan bahan-bahan yang sesuai untuk penggunaan buku panduan membangunkan kognitif kanak-kanak diberi tumpuan. peluang sama rata untuk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat.secara menyeluruh. Ia dapat menarik minat kanak-kanak dan memberi makna kepada kanak-kanak kerana berkaitan dengan pengalaman harian mereka.4 Sains KBSR. (a) Matlamat dan Objektif KBSR 76    . Kajian Alam Semulajadi dan Sains Rendah adalah relevan dalam pendekatan pengajaran sains. Alam dan Manusia . Sukatan pelajaran sains sekolah rendah dalam KBSR telah digubal berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Sukatan pelajaran sains sekolah rendah direka untuk menampung prinsip-prinsip dan matlamat KBSR. menekankan kurikulum humanistik iaitu disiplin. pembangunan keseluruhan individu. meningkatkan kemahiran berfikir dan penerapan nilai-nilai moral. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif mereka.

1993. 2) Menurut Lewis dan Potter (1970) objektif di atas boleh diklasifikasikan kepada tiga tujuan utama pendidikan sains. fakta dan konsep • menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bertanggungjawab • menangani sumbangan dan inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi • mengamalkan nilai-nilai moral dan sikap saintifik dalam kehidupan seharian • menghargai sumbangan sains dan teknologi kepada kehidupan yang lebih baik • menghargai perintah dan penciptaan alam (Buku Panduan Sukatan Pelajaran Sains Sekolah Rendah.(SCE3104 . • membangunkan kemahiran berfikir • membangunkan kemahiran saintifik siasatan • meningkatkan minat terhadap alam sekitar • memahami diri dan persekitaran mereka melalui pemerolehan pengetahuan. (Buku Panduan KBSR . Ini dapat dicapai dengan menyediakan peluang pembelajaran untuk muridmurid untuk belajar melalui pengalaman supaya mereka akan dapat. Kementerian Pelajaran. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Matlamat sukatan pelajaran sains sekolah rendah adalah untuk memupuk budaya sains dan teknologi yang dengan dapat memberi tumpuan kepada dan pembangunan individu menguasai pengetahuan kemahiran saintifik. pemahaman. memiliki nilai-nilai moral. Mereka mempercayai melalui (1) latihan kemahiran proses inkuiri (2) pemerolehan fakta dan kefahaman konsep (3) sikap yang sesuai dan dihajati dapat dikembangkan. Ketiga-tiga tujuan ini dinyatakan dalam silabus PSS sebagai objektif pencapaian yang kemudian dibahagi kepada 77    . ms. dinamik dan progresif supaya ada tanggungjawab terhadap alam sekitar dan menghargai alam semula jadi. 1993).

1993 m.(SCE3104 . Kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor seperti mengendali.afektif dan psikomoto. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) objektif umum dan khusus bergantung kepada perkembangan kognitif muridmurid.bersyukur kepada tuhan dan menghargai sumbangan sains dan 78    .kreatif dan analitik .membuat ramalan. Sukatan PSS juga untuk menyemai sikap saintifik dan nilai yang positif ke dalam diri murid seperti minat .membersih dan menyimpan alat radas sains. (b) Kemahiran proses dan kemahiran berfikir Penguasaan kemahiran proses. berkomunikasi.mengukur dan menggunakan nombor.membuat inferen. mengesahkan data.keluwesan dan keterbukaan minda.kesabaran. dan melukis secara betul spesinen dan alat radas (c) Sikap dan nilai (PSS Syllabus Handbook. Kemahiran proses yang dikenalpasti adalah kemahiran memerhati. mendefinasi secara operasi. 3 . mengenalpasti hubungan ruang dan masa.orang lain dan alam sekitar. kemahiran manipulatif dan kemahiran berfikir adalah ditekankan dalam sukatan PSS (Primary School Science/ Sains Sekolah Rendah).membina hipotesis dan mengeksperimen. Objektif khusus adalah huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang boleh diukur. kejujuran.s.mengintepretasi data. mengawal dan memanipulasi pembolehubah.kerjasama. mengendali secara selamat spesimen hidup. Objektif pencapaian diiringi dengan cadangan-cadangan untuk pengalaman belajar yang membolehkan guru merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi mencapai objektif.bertanggungjawab terhadap diri sendiri. sifat ingin tahu kepada dunia disekeliling. ketepatan dalam mereko.5). Ketiga-tiga kemahiran tersebut adalah saling berkaitan dengan pemikiran secara kritikal. mengkelasan. Objektif umum adalah kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif yang ingin dicapai dalam domain kognitif.

mencintai dan menghargai alam sekitar. 3 . Wujud kesepaduan yang merentasi matapelajaran lain seperti biologi.6).fizik dan kimia melalui penggunaan konsep dan proses sains. (PSS Syllabus Handbook.sains menyediakan suatu kerangka untuk murid-murid memahami persekitaran mereka melalui aplikasi prinsip sains dalam kehidupan harian. Ini akan menggalakkan muridmenjadi kreatif.binatang dan tumbuhan.toleransi . Pendekatan secara tema digunakan dalam mengolah isi kandungan . Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) teknologi perkembangan positif sikap dan nilai perlu menjadi matlamat akhir pendidikan. Prinsip kesepaduan dikekalkan dalam sukatan PSS sejajar dengan KBSR. Pendekatan inkuiri membolehkan murid melakukan penyiasatan pada dunia di sekeliling mereka. Alam fizikal menyentuh konsep 79    .s.berfikiran terbuka. Menurut Lewis dan Potter (1970). Pada Tahap II sekolah rendah. Pada tahap I sekolah rendah dalam Tahun 1. m. Sebagai suatu bidang ilmu. tema dibina mengenai manusia dan penerokaan persekitaran. isi kandungan dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan B . (d) Isi kandungan PSS dilihat sebagai suatu bidang ilmu dan juga sebagai pendekatan inkuiri. penyiasatan adalah:      Penerokaan Hidup Penerokaan Fizikal Penerokaan Bahan Bumi Dan Alam Semesta Dunia Teknologi Lima bidang Persekitaran hidup menyiasat keperluan asas dan proses kehidupan ruang dan manusia.(SCE3104 . 1993.

simulasi dan projek. Harlen. Peranan guru hanya sebagai fasilitator. Akhirnya dunia teknologi. Pandangan proses menyokong pendekatan inkuiri (Livermore. Oleh yang demikian strategi pengajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran sains adalah pembelajaran secara penemuan di mana hasil pembelajaran adalah akivitiaktiviti murid-murid dan bukan berpusatkan guru.komunikasi.menyediakan pengalaman ‘hands-on’ menggalakkan murid bertanyakan soalan di mana jawapan akan di cari secara inkuiri tidak hanya menyampaikan ilmu. 1964). Guru membimbing murid untuk meneroka sendiri prinsip-prinsip dan konsep sains dengan mengguna idea sendiri untuk melakukan eksperimen.bulan dan planet-planet lain dalam sistem solar. (Duit dan Treagust. pandangan proses dan pandangan konstruktivis. pandangan konstruktivis menyokong kenyataan bahawa murid mengambil bahagian secara aktif dan kreatif dalam membina ilmu kendiri berasaskan pengetahuan sedia ada mereka dari pengalaman yang lalu.perbincangan.. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) masa dan fenomena tenaga. Alam bahan membuat perbandingan antara bahan semulajadi dan bahan buatan manusia . 80    . dunia dan alam semesta meneliti bumi dan hubungannya dengan matahari. Setiap bidang penerokaan adalah untuk mencapai kesepaduan dalaman secara melintang supaya apa yang dipelajari hari ini mampu dihubungkaitkan dengan apa yang dipelajari kelmarin dan apa yang akan dipelajari esok dan kesepaduan menegak supaya apa yang dipelajari dalam sesuatu bidang seharusnya berkait dengan bidang penerokaan yang lain.pengangkutan dan pembinaan dan sumbangannya dalam kesejahteraan kehidupan manusia. 1995. Satu ciri yang penting tentang sains adalah setiap murid seharusnya mencapai tahap minimum kefahaman dan pengalaman dalam setiap disiplin sains. 1992). (f) Strategi pengajaran Sukatan PSS merujuk kepada dua pandangan tentang pembelajaran sains. menyiasat perkembangan teknologi dalam bidang pertanian.(SCE3104 .

buku teks murid. Guru-guru yang mengajar sains juga dibekalkan dengan komputer riba dan LCD untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran sains. (g) Kumpulan sasaran 81    . (i) Tahap I sekolah rendah (Tahun 1. 5 dan 6 (diimplementasi pada Disember 1994 dalam Bahasa Inggeris).buku aktiviti untuk murid. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) (PSS Syllabus Handbook.2 dan 3) Dalam PSS (Primary School Science ) Tahap 1 (diimplementasi pada Januari 2003 dalam bahasa Inggeris ). m. (ii) Tahap II sekolah rendah ( Tahun 4. 9).bahan-bahan kukrikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku panduan guru . Guru juga menggunakan pelbagai buku teks komersial. 1993.buku kerja.5 and 6) Dalam tahun 4. (f) Bahan-Bahan Kurikulum ‘Curriculum materials are basic essentials of scientific activity in the primary school’ (The International Encyclopaedia of Education. bahan-bahan kurikulum adalah dalam bentuk pakej yang mengandungi buku teks guru.9). huraian sukatan untuk guru dan CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran. buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR) untuk guru yang mengandungi 12 modul.s.carta dan bahan lut sinar.(SCE3104 . Vol.

12). Ianya telah di implementasi dalam tahun enam untuk tempoh enam bulan. 1997).portfolio. Tujuan utama adalah untuk mengesan kelemahan murid dan memperkasakan pembelajaran. matapelajaran sains diperuntukan 3 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu manakala di sekolah menengah diperuntukkan 5 waktu seminggu selama 30 minit setiap waktu. memerhati. Pentaksiran sumatif biasanya terbahagi kepada dua iaitu pentaksiran kerja amali (PEKA) dan UPSR.sikap dan nilai Syllabus Handbook. (KSSR Pentaksiran formatif adalah pentaksiran berasaskan sekolah dalam bentuk ujian bertulis. Instrumen penilaian adalah skala berkadar dan portfolio. guru-guru merancang beberapa siri eksperimen untuk menilai murid di dalam bilik darjah. penialaian berasaskan kriteria yang Berdasarkan kepada oleh Lembaga dibangunkan Peperiksaan Malaysia . PEKA adalah penilaian yang berterusan untuk mengukur sejauh mana murid-murid telah menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains (Guide to PEKA.s.KPM.projek.kemahiran. m.(SCE3104 . mengukur dan menggunakan nombor.ujian amali. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) PSS adalah wajib bagi semua murid-murid di sekolah rendah (h) Peruntukan masa Di sekolah rendah. berkomunikasi. membuat pengkelasan. Murid-murid ditaksir pada tiga aspek sukatan pelajaran. mengawal pembolehubah- 82    . 11. (i) Pentaksiran Prosedur Pentaksiran dalam KSSR terdiri dari dua bahagian: pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. kerja lisan dan kerja kumpulan. 1993. Murid-murid dinilai pada lapan kemahiran proses. mendefinisikan secara operasi. menggunakkan hubungan ruangmasa. pengetahuan.

J. sikap dan nilai juga dibina dalam item ujian PEKA. tidak menyumbang terus kepada pencapaian keseluruhan markah dalam UPSR. membersihkan alat radas sains dengan betul. Yang menariknya markah yang dicapai dalam PEKA. Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) pembolehubah dan menjalankan eksperimen. Mereka juga akan dinilai pada lima kemahiran manipulatif. Untuk mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan sains. mengguna dan mengendalikan bahanbahan dan alat radas sains dengan betul.(SCE3104 . Penekanan diberikan kepada soalan-soalan dalam bahagian B yang menguji kebolehan murid-murid berfikir secara kritis dan kreatif. dan menyimpan bahan dan alatan sains denan baik dan selamat. Ini mungkin akan menjejaskan penyalahgunaan sistem dimana penilaian dalam PEKA tidak dijalankan secara serius oleh guru-guru kerana ianya bersifat terlalu subjektif. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. United Kingdom. murid harus lulus pada Bahagian B. The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia.bahan dan alat radas dengan tepat.) 83    . (Reference: Tan. Pentaksiran lain adalah UPSR. Peruntukan markah untuk bahagian A adalah 30 markah dan bahagian B adalah 20 markah. Norwich. mengendalikan spesimen yang mati dan hidup dengan selamat. bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi tiga puluh soalan aneka pilihan dan bahagian B mengandungi lima soalan berstruktur. melukis specimen. di mana ianya merupakan suatu bentuk penilaian bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem pendidikan menyediakan murid-murid untuk kurikulum sekolah menengah. (1999). N. Ianya adalah ujian bertulis yang mengandungi dua bahagian. Pentaksiran kepada aptitud.

Bincangkan dan tulis laporan sama ada kurikulum ini adalah adaptasi. (1999). Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah) Latihan 1 Tulis satu laporan perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.(SCE3104 . 3. Pusat Pembangunan Kurikulum (2002). Nyatakan rasional perubahan dalam kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Norwich. Lukis jadual untuk membuat pembandingan bagi setiap kurikulum sains sekolah rendah yang telah dilaksanakan di Malaysia. Memikir Kajian kurikulum sains sekolah rendah sekarang. Rujukan Tan. Huraian Sukatan Pelajaran Sains. 2. United Kingdom. J. Unpublished PhD thesis of the University of East Anglia. N. Kementerian Pelajaran Malaysia Tamat Topik 2 84    . The Development and Implementation of The Primary School Science Curriculum in Malaysia. pengubahsuaian atau pendekatan baru daripada kurikulum sebelumnya.

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

TUGASAN ( 5 jam )

Baca lebih lanjut mengenai kaedah inkuiri Suchman. Pilih topik dalam kurikulum yang boleh menggunakan kaedah inkuiri Suchman. Sediakan satu rancangan pengajaran dan laksanakan sesi pengajaran tersebut. Tulis satu laporan yang mencerminkan pengalaman anda dengan menggunakan kaedah ini.

Pengumpulan Maklumat

Pilih sebahagian tumbuhan, sebagai contoh, meninggalkan, batang, bunga, buah-buahan atau akar. Mengambil gambar bahagian tumbuhan yang dipilih daripada tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Cari persamaan dan perbezaan dalam ciri-ciri bahagian tumbuhan. Contoh: Daun mempunyai pelbagai bentuk seperti bujur, bulat dan sebagainya. Pamerkan penemuan anda dalam bentuk pembentangan PowerPoint dengan gambar-gambar sokongan yang sesuai sebagai bukti.

85   

(SCE3104 , Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah)

Rujukan

Mayer, Richard, E. (2002). The Promise of Educational Psychology Volume II: Teaching for Meaningful Learning. Pearson Education, Inc., New Jersey. Mayer, R.E. (2003). Learning and Instruction. Pearson Education, Inc: Upper Saddle River, 287-88. Martin, R.;Sexton,C;Gerlovich,J.(2002). Teaching Science for All ChildrenMethods for Constructing Understanding. Boston: Allyn and Bac Poh,S.H.(2005) Pedagogy Of Science Volume 1.Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Dettrick, G. W. Constructivist Teaching Strategies. Retrieved on 20.10.2009 from: http://www.inform.umd.edu/UMS+State/UMDProjects/MCTP/Essays/Strategies.txt

Tamat Topik 5

86   

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH)

NAMA ROHANA BT. MAHADZIR PENSYARAH hanamahadzir@gmail.com

KELAYAKAN M. Ed (Pendidikan Sains) M. Sc (Psikologi Pendidikan) B. Sc Ed (Hons)(Biologi) 22 tahun

ASMAHAN BT. ABD HADI PENSYARAH

Sarjana Kepengetuaan B. Sc Ed (Hons)(Matematik/Fizik) 21 tahun

asmahan@ipda.edu.my

AMANI BT. ABDULLAH MUBARAK PENSYARAH

M. Sc (ICT) B.Sc Ed (Hons) (Fizik) 21 tahun

amani@ipda.edu.my

AB AZIZ B. RAJAB PENSYARAH azizrajab@ipgperlis.edu.my

B Sc(Hons) (Fizik)

28 tahun

DR ZAINAL B. HJ ABD HAMID PENSYARAH zaa693@yahoo.com

Phd (Biologi) M.Sc (Biologi) B.Sc (Hons) (Hortikultur) 15 tahun

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful