LAPORAN GURU BERTUGAS

TARIKH: __________________
HARI : ____________________
NAMA GURU BERTUGAS :
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
1.Perhimpunan
1.1 Laporan suasana sekolah minggu lepas oleh guru bertugas minggu lepas
_____________________________________________________________________________________
1.2 Ucapan guru bertugas minggu ini
_____________________________________________________________________________________
1.3 Persembahan pelajar / murid
_____________________________________________________________________________________
1.4 Ucapan guru Pn.Kanan
_____________________________________________________________________________________
1.5 Ucapan Guru Besar
_____________________________________________________________________________________
2.Kekuatan Sekolah Hari ini:
2.1Kawasan sekolah : ___________________________________________________________________
2.2 Bilik-bilik darjah: ____________________________________________________________________
2.3 Pusat sumber sekolah :_______________________________________________________________
2.4 Kantin :___________________________________________________________________________
2.5 Padang :__________________________________________________________________________
2.6 Bilik-bilik khas: _____________________________________________________________________
2.7 Tandas:___________________________________________________________________________
3.Kelemahan Sekolah Hari ini :
3.1Kawasan sekolah : ___________________________________________________________________
3.2 Bilik-bilik darjah: ____________________________________________________________________
3.3 Pusat sumber sekolah :_______________________________________________________________
3.4 Kantin :___________________________________________________________________________
3.5 Padang :__________________________________________________________________________
3.6 Bilik-bilik khas: _____________________________________________________________________
3.7 Tandas:___________________________________________________________________________
4.Ulasan dan cadangan memantap kekuatan dan kelemahan
Tindakan
4.1 _________________________________________________________________________________
4.2 _________________________________________________________________________________
4.3_________________________________________________________________________________
5.Aktiviti – aktiviti dan peristiwa hari ini : 1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
Tandatangan Guru Bertugas

Tandatangan Guru Besar