LAM-PT 05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM

: _____________________________________________________________SEMESTER: __3____ TAHUN: __2013____

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Kursus: ___________________________________________Kelas: PISMP SN Masa:Selasa (9.45-10.45) dan Khamis(7.45-9.45) Moral
Minggu 1. 2/1-4/1 interaksi 1 Tajuk & Kandungan Konsep Asas Moral  Moral, akhlak, etika  Baik benar dan patut Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. Menjelaskan pernyataan normatif dan pernyataan deskriptif. 3. Mengaplikasikan konsep pernyataan normatif/deskriptif dalam pergaulan sosial. (2.4) 4. Menterjemah antara pernyataan moral dengan pernyataan normative bukan moral (2.3) Kuliah Penerangan dan perbincangan Tutorial Sediakan dan cari 2 contoh artikel berkaitan moral, akhlak dan etika melalui layaran internet. Amali

ELM3101 Kod: __________

3 (3 + 0) Kredit: ____________

ISL Penerangan dan perbincangan- Pengenalan kepada jenis bahan-bahan mentah

Catatan

2.  Aliran 7/1 –11/1 Pemikiran Moral interaksi Pemikiran 2 Naturalisme  Pemikiran Emotivisme  Pemikiran Intuisional  Pemikiran Rasionalis

1. Menjelaskan empat aliran pemikiran Penerangan dan perbincangan tentang moral (1.1) 2. Menunjukkan sifat-sifat keempatempat aliran pemikiran moral (3.4) 3. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran pemikiran (1.5)

Sediakan tiga contoh setiap aliran pemikiran berdasarkan situasi yang bersesuaian.

Konsep 3. 14/1-18/1 Nilai interaksi 3

Asas  1. Menjelaskan empat aliran Penerangan dan pemikiran tentang moral (1.1) perbincangan 2. Menunjukkan sifat-sifat keempatempat aliran pemikiran moral (3.4) 3. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran

Perbincangan memilih nilai yang sesuai dalam menyelesaikan masalah kehidupan harian

Sediakan grafik yang menerangkan jenis nilai dan contoh yang releven dengan situasi kehidupan.

Jun2012

(1.2) 2.Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi (1. 4/2-8/2 interaksi 6 Teori Deontologikal 1. 21/1-25/1 perbincangan daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan interaksi pelbagai situasi (6.2) 4 2.4) 2 Mengenal pasti perbezaan antara antara utilitarianism dan egoism. Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Membincang betul atau salah sesuatu perbuatan berdasarkan motif `duty’ atau keadaan dalam situasi itu. peribadi mulia untuk mencapai kesempurnaan hidup Sediakan secara grafik ciri-ciri keperibadian mulia beserta contoh yang releven dengan situasi kehidupan. Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan Jun2012 .(1. Menjelaskan konsep insan bermoral.4) Teori Kemoralan Sosial Teori Teleologikal Utilitarianism Egoism Penerangan dan perbincangan Membincangkan teori teleologikal dalam sesuatu isu moral Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial 6.2) 3 Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial. (8.1)  Teori Keperibadian Mulia Membincangkan sifat-sifat . (1. Mengkaji konsep dan proses utama Penerangan dan 4. 28/1-1/2 interaksi 5 Teori-teori Etika 1 Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial. 5.LAM-PT 05-03 pemikiran  Definisi dan Fungsi nilai  Jenis-jenis nilai Teori-teori Etika 1.

(1.(1. Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial.LAM-PT 05-03 Keperbadian Mulia.1)  3.2) 3.2) 2.1)  Islam Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Islam dan Kristian. 18/2-22/2 Agama /Kepercayaan interaksi 8 1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. Persediaan mengendalikan projek ceramah/seminar/bengkel Pendidikan Moral dengan tajuk. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. (8.4)  Demensi moral individu  Prinsip-prinsip asas kemoralan  Profil Insan Bermoral Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian Nilai-Nillai 8. Mengkaji konsep dan proses utama Penerangan dan perbincangan daripada perspektif penyelesaian sumbangsaran masalah dengan menggunakan pelbagai situasi (6. (1. Menjelaskan konsep insan bermoral.4)  Eksistentialisme  Prinsip Kewajipan dalam tutorial Insan Bermoral 7. 11/2-15/2 interaksi 7 1. Jun2012 .1) 3. Menghubungkaitkan dimensi dan prinsip-prinsip moral dengan profil insan bermoral. (1. Menjelaskan nilai moral dalam agama Islam dan Kristianiti (1.2) 2.

25/2-1/3 interaksi 9 Nilai-Nillai Agama /Kepercayaan 1.4)  Buddhisme  Hinduisme  Sikhisme Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama Buddhisme Hinduisme dan Sikhisme.4)  Sikhisme  Taoisme Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Sikhisme dan Taoisme Dapatkan maklumat tambahanberkaitan nilai kepercayaan agama.2) 2. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. budaya dan perayaan secara berkumpulan tiga orang.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3.2) 3.2) 3. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan.2) 2.LAM-PT 05-03  Kristianiti 9. Menjelaskan nilai moral dalam agama Sikhisme dan Taoisme sebagai asas tingkah laku. 10. Menjelaskan nilai moral dalam agama Buddhisma. Dapatkan maklumat berkaitan nilai kepercayaan agama. budaya dan perayaan secara berkumpulan tiga orang dan bincangkan Jun2012 . (1. (1. (1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. 4/3-8/3 interaksi 10 Nilai-Nilai Agama /Kepercayaan 1. Hinduisme dan Sikhisme sebagai asas tingkah laku (1.

4)  Confucianisme  Animisme 12.  Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Confucianisme dan Animisme .1) 3.2) 3. Menjelaskan nilai-nilai tradisional yang masih lagi diamalkan dalam masyarakat Malaysia (1. 18/3-22/3 PELATIH MENJALANI PBS DI SEKOLAH MASING-MASING CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Nilai Masyarakat 1. (1.2) 2. (1. 8/4-12/4 Teori Perkembangan Moral Kanak1. 1/4-5/4 interaksi 12   Refleksi Program Penerangan dan perbincangan Bincangkan Implikasi Jun2012 . Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi (1.  Membentangkan laporan awal pelaksanaan dan penambahbaikan program sebelum program  Menyediakan refleksi secara keseluruhan 13.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3.5)  Nilai tradisional  Perubahan Nilai Masyarakat Malaysia 15. Menjelaskan nilai-nilai masyarakat Malaysia malaysia.  Bincangkan cara-cara merapatkan jurang generasi (Genarationgap). 11/3-15/3 Agama /Kepercayaan interaksi 11 1.1) 2. Menjelaskan nilai moral dalam agama Confucianisme dan Animisme sebagai asas tingkah laku. (1.2) 2. Menghubungkaitkan peringkatMenyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet Penerangan dan perbincangan sumbangsaran  Bincangkan implikasi perubahan nilai kepada masyarakat Malaysia.LAM-PT 05-03 Nilai-Nillai 11. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. 25/3-29/3 14. Mengenalpastikan perubahan nilai masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek (1.

2) kanak 2. (8.2)  Teori Perkembangan Moral Kognitif (Piaget dan Kolhberg) teori perkembangan moral kognitif kepada pengajaran dan pembelajaran sebagai sumber rujukan 16.4) 3. (1.2) kanak 2.  Bincangkan aplikasi teori perkembangan soisal oleh ibubapa kepada asuhan kanak-kanak.2) Teori Pembelajaran Humanisitik (Carl Rogers) Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Bincangkan pengaruh teori pembelajaran humanistik terhadap perwatakan remaja. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. 29/4-3/5 19. Menyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet sebagai sumber rujukan 17. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. Menghubungkaitkan peringkatperingkat perkembangan moral kanakkanak Piaget & Kohlberg. (8. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. Menghubungkaitkan peringkatperingkat perkembangan moral kanakkanak Piaget & Kohlberg. Menghuraikan teori pembelajaran  Perkembangan yang memperkukuh kandungan Moral Kanak. (8. (1. (1.pengetahuan pedagogi (1.4) 3.sumbangsaran kanak Piaget & Kohlberg. Menghuraikan teori pembelajaran Penerangan dan perbincangan Perkembangan yang memperkukuh kandungan sumbangsaran Moral Kanak. 18. 6/5-10/5 KULIAH GANTI Ulangkaji Jun2012 . 15/4-19/4 interaksi 14 Teori 1.2) Teori Perkembangan Sosial (Bandura & Durkheim)  Huraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. 22/4-26/4 interaksi 15 Teori 1.4) 3.LAM-PT 05-03 interaksi 13 kanak peringkat perkembangan moral kanak.pengetahuan pedagogi (1.

LAM-PT 05-03 Minggu Peperiksaan 20. 13/5-17/5 Minggu Peperiksaan 21. 20/5-24/5 27/5-14/6 CUTI ANTARA SEMESTER Jun2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful