LAM-PT 05-03 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian PROGRAM

: _____________________________________________________________SEMESTER: __3____ TAHUN: __2013____

Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Kursus: ___________________________________________Kelas: PISMP SN Masa:Selasa (9.45-10.45) dan Khamis(7.45-9.45) Moral
Minggu 1. 2/1-4/1 interaksi 1 Tajuk & Kandungan Konsep Asas Moral  Moral, akhlak, etika  Baik benar dan patut Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. Menjelaskan pernyataan normatif dan pernyataan deskriptif. 3. Mengaplikasikan konsep pernyataan normatif/deskriptif dalam pergaulan sosial. (2.4) 4. Menterjemah antara pernyataan moral dengan pernyataan normative bukan moral (2.3) Kuliah Penerangan dan perbincangan Tutorial Sediakan dan cari 2 contoh artikel berkaitan moral, akhlak dan etika melalui layaran internet. Amali

ELM3101 Kod: __________

3 (3 + 0) Kredit: ____________

ISL Penerangan dan perbincangan- Pengenalan kepada jenis bahan-bahan mentah

Catatan

2.  Aliran 7/1 –11/1 Pemikiran Moral interaksi Pemikiran 2 Naturalisme  Pemikiran Emotivisme  Pemikiran Intuisional  Pemikiran Rasionalis

1. Menjelaskan empat aliran pemikiran Penerangan dan perbincangan tentang moral (1.1) 2. Menunjukkan sifat-sifat keempatempat aliran pemikiran moral (3.4) 3. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran pemikiran (1.5)

Sediakan tiga contoh setiap aliran pemikiran berdasarkan situasi yang bersesuaian.

Konsep 3. 14/1-18/1 Nilai interaksi 3

Asas  1. Menjelaskan empat aliran Penerangan dan pemikiran tentang moral (1.1) perbincangan 2. Menunjukkan sifat-sifat keempatempat aliran pemikiran moral (3.4) 3. Mengenal pasti contoh-contoh situasi bagi keempat-empat aliran

Perbincangan memilih nilai yang sesuai dalam menyelesaikan masalah kehidupan harian

Sediakan grafik yang menerangkan jenis nilai dan contoh yang releven dengan situasi kehidupan.

Jun2012

4/2-8/2 interaksi 6 Teori Deontologikal 1.(1.1)  Teori Keperibadian Mulia Membincangkan sifat-sifat . peribadi mulia untuk mencapai kesempurnaan hidup Sediakan secara grafik ciri-ciri keperibadian mulia beserta contoh yang releven dengan situasi kehidupan.Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi (1. 5.4) 2 Mengenal pasti perbezaan antara antara utilitarianism dan egoism. (1. (8. Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Membincang betul atau salah sesuatu perbuatan berdasarkan motif `duty’ atau keadaan dalam situasi itu.LAM-PT 05-03 pemikiran  Definisi dan Fungsi nilai  Jenis-jenis nilai Teori-teori Etika 1. Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan Jun2012 .4) Teori Kemoralan Sosial Teori Teleologikal Utilitarianism Egoism Penerangan dan perbincangan Membincangkan teori teleologikal dalam sesuatu isu moral Sediakan satu contoh situasi kehidupan berkaitan Kemoralan Sosial dalam kumpulan tiga orang dan bentangkan dan dibincangkan dalam tutorial 6. 21/1-25/1 perbincangan daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan interaksi pelbagai situasi (6. Menjelaskan konsep insan bermoral.2) 3 Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial.2) 2. (1.2) 4 2. 28/1-1/2 interaksi 5 Teori-teori Etika 1 Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial. Mengkaji konsep dan proses utama Penerangan dan 4.

(1.2) 3. Menjelaskan Definisi dan ciri-ciri Kemoralan Sosial.(1. (1.2) 2. Menjelaskan konsep insan bermoral.4)  Demensi moral individu  Prinsip-prinsip asas kemoralan  Profil Insan Bermoral Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian Nilai-Nillai 8.4)  Eksistentialisme  Prinsip Kewajipan dalam tutorial Insan Bermoral 7. 18/2-22/2 Agama /Kepercayaan interaksi 8 1.2) 2. (8.LAM-PT 05-03 Keperbadian Mulia. (1. Mengkaji konsep dan proses utama Penerangan dan perbincangan daripada perspektif penyelesaian sumbangsaran masalah dengan menggunakan pelbagai situasi (6. Persediaan mengendalikan projek ceramah/seminar/bengkel Pendidikan Moral dengan tajuk. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. 11/2-15/2 interaksi 7 1.1)  Islam Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Islam dan Kristian. Jun2012 .1) 3. Menjelaskan nilai moral dalam agama Islam dan Kristianiti (1.1)  3. Menghubungkaitkan dimensi dan prinsip-prinsip moral dengan profil insan bermoral.

Dapatkan maklumat berkaitan nilai kepercayaan agama.LAM-PT 05-03  Kristianiti 9. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. 10.4)  Buddhisme  Hinduisme  Sikhisme Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama Buddhisme Hinduisme dan Sikhisme.4)  Sikhisme  Taoisme Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Sikhisme dan Taoisme Dapatkan maklumat tambahanberkaitan nilai kepercayaan agama.2) 2. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan. budaya dan perayaan secara berkumpulan tiga orang. 4/3-8/3 interaksi 10 Nilai-Nilai Agama /Kepercayaan 1.2) 3. (1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. Menjelaskan nilai moral dalam agama Buddhisma. Menjelaskan nilai moral dalam agama Sikhisme dan Taoisme sebagai asas tingkah laku. (1. Hinduisme dan Sikhisme sebagai asas tingkah laku (1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. 25/2-1/3 interaksi 9 Nilai-Nillai Agama /Kepercayaan 1. (1.2) 2. budaya dan perayaan secara berkumpulan tiga orang dan bincangkan Jun2012 .2) 3.

Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi (1. 1/4-5/4 interaksi 12   Refleksi Program Penerangan dan perbincangan Bincangkan Implikasi Jun2012 . Menjelaskan nilai moral dalam agama Confucianisme dan Animisme sebagai asas tingkah laku. 8/4-12/4 Teori Perkembangan Moral Kanak1. Menjelaskan nilai-nilai tradisional yang masih lagi diamalkan dalam masyarakat Malaysia (1.1) 2. (1.2) 2.4)  Confucianisme  Animisme 12.2) 2. 11/3-15/3 Agama /Kepercayaan interaksi 11 1.2) 3.  Bincangkan cara-cara merapatkan jurang generasi (Genarationgap). (1. Menghuraikan kepentingan agama dan kepercayaan sebagai asas kehidupan.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian (3. Mengenalpastikan perubahan nilai masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek (1. 25/3-29/3 14.  Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaanperayaan utama agama Confucianisme dan Animisme .5)  Nilai tradisional  Perubahan Nilai Masyarakat Malaysia 15. (1. Menjelaskan nilai-nilai masyarakat Malaysia malaysia.LAM-PT 05-03 Nilai-Nillai 11.  Membentangkan laporan awal pelaksanaan dan penambahbaikan program sebelum program  Menyediakan refleksi secara keseluruhan 13. 18/3-22/3 PELATIH MENJALANI PBS DI SEKOLAH MASING-MASING CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Nilai Masyarakat 1.1) 3. Menghubungkaitkan peringkatMenyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet Penerangan dan perbincangan sumbangsaran  Bincangkan implikasi perubahan nilai kepada masyarakat Malaysia.

22/4-26/4 interaksi 15 Teori 1. 29/4-3/5 19.2) Teori Pembelajaran Humanisitik (Carl Rogers) Penerangan dan perbincangan sumbangsaran Bincangkan pengaruh teori pembelajaran humanistik terhadap perwatakan remaja.2) kanak 2.  Bincangkan aplikasi teori perkembangan soisal oleh ibubapa kepada asuhan kanak-kanak.sumbangsaran kanak Piaget & Kohlberg. (8.4) 3. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. Menghubungkaitkan peringkatperingkat perkembangan moral kanakkanak Piaget & Kohlberg.2)  Teori Perkembangan Moral Kognitif (Piaget dan Kolhberg) teori perkembangan moral kognitif kepada pengajaran dan pembelajaran sebagai sumber rujukan 16. 15/4-19/4 interaksi 14 Teori 1. 18.4) 3. (1.2) Teori Perkembangan Sosial (Bandura & Durkheim)  Huraikan kelebihan dan kelemahan teori ini. (1.pengetahuan pedagogi (1. (8. Menghubungkaitkan peringkatperingkat perkembangan moral kanakkanak Piaget & Kohlberg.pengetahuan pedagogi (1. Menyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet sebagai sumber rujukan 17. (1. Menghuraikan teori pembelajaran Penerangan dan perbincangan Perkembangan yang memperkukuh kandungan sumbangsaran Moral Kanak. Menghuraikan teori pembelajaran  Perkembangan yang memperkukuh kandungan Moral Kanak.2) kanak 2. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini.LAM-PT 05-03 interaksi 13 kanak peringkat perkembangan moral kanak. (8. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan teori ini.4) 3. 6/5-10/5 KULIAH GANTI Ulangkaji Jun2012 .

20/5-24/5 27/5-14/6 CUTI ANTARA SEMESTER Jun2012 .LAM-PT 05-03 Minggu Peperiksaan 20. 13/5-17/5 Minggu Peperiksaan 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful