P. 1
Topik 7 Pentadbiran Ujian Dan Penilaian

Topik 7 Pentadbiran Ujian Dan Penilaian

|Views: 186|Likes:
Published by Pei Sian
oum
oum

More info:

Published by: Pei Sian on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

Topik  Pentadbiran

7
1. 2. 3. 4. 5.

Ujian dan Penilaian

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menjelaskan langkah-langkah pentadbiran ujian; Menjelaskan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa mentadbir ujian; Menyelaras pemarkahan jawapan ujian; Menyelaras markah ujian; dan Menilai markah ujian.

X PENGENALAN
Selepas kertas ujian siap digubal dan dibuat kajian rintis terhadapnya, langkah seterusnya ialah mentadbirkan ujian tersebut kepada calon-calon. Langkahlangkah mentadbir ujian termasuklah dari persediaan bilik/dewan ujian, menyusun kerusi dan meja, memberi arahan kepada calon, mengedarkan kertas soalan/jawapan, memungut kertas jawapan dan menyimpan/ menyerahkan kertas jawapan kepada guru berkenaan. T opik ini akan mendedahkan bagaimana ujian seharusnya ditadbir dan aspek-aspek yang perlu diberikan perhatian oleh guru/pengawas ujian dalam mentadbirkan sesuatu ujian. Selain itu, tajuk ini juga menjelaskan tentang penyelarasan permarkahan, pemeriksaan skrip jawapan, penyelarasan markah ujian dan penilaian markah ujian.

154 

TOPIK 7

PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN

7.1

PENTADBIRAN UJIAN

Ujian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar. Walaubagaimanapun, terdapat juga ujian yang dianggap sah, tetapi gagal memberikan maklumat yang diperlukan guru atau pihak tertentu. Hal ini berlaku mungkin disebabkan beberapa faktor lain, seperti ujian tidak dijalankan dengan baik. Sesuatu ujian yang diberikan itu boleh berbentuk ujian rujukan kriteria atau ujian rujukan norma. Setelah item digubal dengan sempurna dan menepati sesuatu matlamat penilaian, maka langkah seterusnya ialah mentadbir ujian itu kepada para pelajar. Dalam usaha menjamin kesahan sesuatu ujian, aspek arahan ujian, jarak kedudukan tempat duduk dan lokasi bilik/dewan peperiksaan perlu diberi perhatian seperti dalam Rajah 7.1.

Rajah 7.1: Lokasi peperiksaan

Sebelum sesi peperiksaan bermula, ketua pengawas peperiksaan perlu menyemak terlebih dahulu bilangan kertas peperiksaan yang disediakan agar mencukupi untuk semua calon yang mengambil peperiksaan. Ketua pengawas peperiksaan juga perlu memastikan bahawa kertas soalan peperiksaan adalah seperti yang dijadualkan. Ketua pengawas juga perlu tahu prosedur tertentu sekiranya terdapat calon/ramai calon yang datang lewat. Selain itu, persediaan perlu dibuat bagi calon yang memohon untuk mengambil peperiksaan di hospital, yang mungkin disebabkan mereka tidak sihat atau terlibat dalam sesuatu kemalangan.

Sila tulis jawapan pada ruang yang disediakan. Arahan berkaitan peperiksaan wajar diberikan sebelum peperiksaan bermula untuk mengelakkan sebarang kekeliruan sebelum calon mula menulis jawapan.2 menunjukkan contoh arahan pada kertas peperiksaan open university Malaysia. Apakah maklum balas yang anda terima daripada rakan anda? Rajah 7.1 Anda dikehendaki menjadi ketua pengawas peperiksaan pada minggu hadapan di tempat anda. Bagi sesetengah calon.1. Setiap kertas ujian lazimnya mengandungi arahan tentang cara menjawab bersama contoh soalan dan jawapan dan juga masa yang diperuntukkan untuk menjawabnya. Bincang dengan rakan anda berhubung dengan senarai semak yang anda kemukakan itu. Sebagai contoh. arahan tentang bagaimana calon harus menjawab soalan yang diberikan.1 Arahan Ujian Arahan ujian/peperiksaan terdiri daripada dua bahagian.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 155 7. Arahan lisan oleh ketua pengawas selepas calon memasuki bilik/dewan peperiksaan perlu dibuat dengan jelas supaya semua calon dapat mendengar dan memahami arahan yang diberikan. Misalnya. Contoh arahan dalam kertas soalan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Jawab semua soalan dalam bahagian A dan bahagian B dalam kertas soalan yang disediakan. . sekiranya terdapat kesilapan dalam soalan peperiksaan. AKTIVITI 7. ketua pengawas perlu memaklumkannya terlebih dahulu tentang kesilapan tersebut sebelum calon mula menjawab soalan peperiksaan. Jawapan anda hendaklah tidak kurang daripada 50 perkataan. arahan yang jelas daripada guru diperlukan supaya mereka benar-benar faham bentuk jawapan yang diperlukan. Arahan pada peringkat awal peperiksaan juga dapat mengelak gangguan kepada calon- calon semasa mereka menjawab soalan peperiksaan. Apakah persiapan-persiapan anda perlu lakukan untuk menghadapi situasi ini? Sila sediakan satu senarai semak untuk membolehkan peperiksaan ini berjalan dengan lancar. Bahagian pertama ialah arahan yang diberikan dalam kertas soalan dan bahagian kedua merupakan arahan yang diberikan oleh guru/ketua pengawas peperiksaan. Masa peperiksaan 2 jam. misalnya pelajar-pelajar Tahun 1 atau Tahun 2.

caloncalon diarahkan untuk mengisi maklumat pada kertas jawapan. seperti tidak cukup muka surat. . Seterusnya.3).2: Contoh kertas peperiksaan Open University Malaysia Berikut ialah beberapa arahan yang biasa diberikan kepada calon.156  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Rajah 7. seperti nama calon. (a) Sebelum peperiksaan bermula Calon diarahkan untuk memasuki bilik/dewan peperiksaan dan duduk di meja yang telah ditetapkan (lihat Rajah 7. kelas dan sebagainya. Calon-calon diingatkan supaya tidak melakukan sebarang salah laku peperiksaan seperti meniru jawapan atau berbincang dengan calon lain. Kemudian ketua pengawas akan mengarahkan calon untuk menyemak kertas soalan peperiksaan supaya tidak ada sebarang kecacatan. percetakan tidak jelas atau tersilap mendapat kertas soalan.

ketua pengawas perlu memberikan arahan supaya calon mula menjawab soalan dan memberitahu masa tamat menjawab soalan.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 157 Rajah 7. Ketua pengawas perlu mengarahkan semua calon duduk di tempat masing-masing sehinggalah semua kertas jawapan dikutip. Sebelum tamat masa menjawab Apabila masa menjawab hampir tamat. . kebiasaannya 15 minit sebelum masa menjawab tamat. apabila masa menjawab tamat.4.3: Calon diminta masuk ke dewan peperiksaan (b) Semasa mula menjawab soalan Apabila tepat pada masa untuk menjawab soalan. ketua pengawas perlu mengumumkan berapa lama masa yang masih ada untuk calon menjawab soalan seperti dalam Rajah 7.4: Arahan ketua pengawas (d) Selepas tamat masa menjawab Ketua pengawas hendaklah mengarahkan semua calon berhenti menjawab soalan dengan meletakkan pen atau pensel di atas meja. (c) Rajah 7.

semasa dan selepas diadakan sesuatu ujian tersebut? Jelaskan.1. aspek lain yang perlu diberikan perhatian ialah lokasi dan suasana tempat peperiksaan diadakan. calon-calon yang lemah dan yang masih muda amat memerlukan tempat yang selesa untuk memberi mereka peluang menjawab dengan sebaik-baiknya. Sila berhenti menulis dan letakkan pen atau pensel di atas meja. Keselesaan ini termasuklah dari segi kemudahan di bilik/dewan peperiksaan seperti meja dan kerusi. (c) Calon-calon dikehendaki menyemak jumlah muka surat kertas soalan peperiksaan.1 Tahukah anda bagaimana sesuatu ujian dilaksanakan? Apakah prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh pengelola sesuatu ujian tersebut? Apakah keperluan-keperluan yang perlu ada sebelum. SEMAK KENDIRI 7. (b) Calon-calon diingatkan agar tidak meniru dalam bilik/dewan peperiksaan. (e) (f) Calon-calon diingatkan bahawa masa menjawab soalan hanya tinggal 15 minit lagi. (d) Calon-calon boleh mula menjawab soalan sekarang. alat penghawa dingin/kipas angin. Pihak pentadbir/guru khususnya perlu mengelakkan daripada memilih tempat peperiksaan yang diganggu oleh bunyi bising yang boleh mengganggu tumpuan calon-calon menjawab soalan. Sila angkat tangan jika terdapat kesilapan pada kertas soalan.30 pagi. . Sila mengambil tempat duduk seperti yang telah ditetapkan. Peperiksaan tamat pada pukul 10. 7.158  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Contoh arahan: (a) Calon-calon dibenarkan masuk ke bilik/dewan peperiksaan. Calon-calon yang mengambil peperiksaan memerlukan tempat dan suasana yang selesa. Menurut Abu Bakar (1996).2 Suasana di Tempat Peperiksaan Selain arahan yang diberikan oleh ketua pengawas adalah jelas. Masa menjawab soalan tamat.

kebiasaannya. Semasa peperiksaan.1. Misalnya. aspek-aspek lain yang perlu diberikan perhatian termasuklah peranan ketua pengawas dan pengawas sendiri seperti dalam Rajah 7. aspek pencahayaan juga perlu dititikberatkan. Pengawas perlu berhati-hati semasa . Rajah 7. Di bilik/dewan ini. Keadaan ini memerlukan pengawas peperiksaan mengambil langkah-langkah sewajarnya. kemudahan telah disediakan dengan mencukupi dan keselesaan murid lebih terjamin. Sebaik-baik tempat peperiksaan ialah di bilik/dewan yang telah dikhususkan sebagai bilik/dewan peperiksaan. pada hari yang panas. Pengawas tidak boleh menolong mana-mana calon dalam apa cara sekalipun. 7.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 159 Di samping itu. cahaya menjadi terlalu terang. Malah bilik/dewan berkenaan biasanya telah dipastikan supaya memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai bilik/dewan peperiksaan. Jarak kedudukan yang cukup jauh dapat mengelak calon daripada meniru jawapan calon lain dan memberi ruang untuk pengawas bergerak dalam bilik/dewan peperiksaan (lihat Rajah 7.6 di bawah. T empat duduk/meja calon-calon yang mengambil peperiksaan perlu dijarak/dijauhkan sedikit berbanding jarak semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.5). sebaliknya semasa hujan bilik menjadi lebih gelap. misalnya menjelaskan maksud soalan kepada calon tertentu. Jarak yang perlu diambil kira termasuklah jarak antara calon di hadapan dan calon di belakang dan juga calon di kiri dan calon di kanan seseorang calon berkenaan.3 Jarak Tempat Duduk Perkara yang amat penting diberi perhatian berkaitan bilik/dewan peperiksaan ialah jarak tempat duduk/meja.5: Jarak tempat peperiksaan Selain tiga aspek di atas. seperti memindahkan calon-calon yang terkena panas matahari dan menyalakan lampu apabila bilik agak gelap. Penyusunan tempat duduk dalam jarak yang sesuai ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya peniruan. calon sering kali bertanya pengawas apabila terdapat soalan yang kabur/tidak jelas.

.160  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN cuba membantu calon. selain hanya kertas soalan. Ketua pengawas dan pengawas Arahan Ujian 4 aspek pentadbiran ujian Jarak tempat duduk Suasana di tempat peperiksaan Rajah 7. agar tidak memberi klu jawapan atau jawapan yang salah. SEMAK KENDIRI 7. seperti meniru atau berbincang. Anda sekarang sedang mula memasuki dewan peperiksaan setelah mendapat arahan untuk berbuat demikian. kertas jawapan dan alat tulis yang diperlukan.6: Aspek pentadbiran ujian Penipuan sering kali berlaku dalam peperiksaan.2 1. selain menjarakkan tempat duduk calon. iaitu mengosongkan meja peperiksaan. mengawasi pergerakan keluar-masuk calon semasa peperiksaan. Pengawas juga perlu memberikan amaran tentang denda yang boleh dikenakan kepada calon sekiranya didapati melanggar peraturan peperiksaan. Tempat duduk yang manakah menjadi pilihan anda? Adakah pilihan yang anda lakukan tersebut banyak membantu anda untuk menghadapi peperiksaan nanti? Kenapa? Berapa jarakkah biasanya antara dua meja semasa ujian/ peperiksaan? 2. Beberapa aspek perlu dipatuhi untuk mengelakkan berlakunya penipuan. terutama ke bilik air.

ia memerlukan guru memeriksa skrip jawapan dengan segera. tujuan ujian dilaksanakan turut mempengaruhi prosedur pemeriksaan skrip jawapan. Ini jelas menunjukkan pelajar amat mementingkan dan merasa sensitif terhadap markah/gred tersebut. Selain itu. guru akan melaksanakan tugas seterusnya.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 161 7. Keadaan ini sedikit sebanyak mempengaruhi pemeriksaan skrip jawapan. jawapan yang berbentuk esei pula memerlukan guru memeriksanya dengan teliti dan tidak wajar diperiksa oleh sesiapa sahaja. Keadaan ini menimbulkan rasa gelisah/risau di kalangan pelajar. adalah mudah bagi guru memeriksa dengan menebuk kertas jawapan “master” dan seterusnya menanda pada skrip jawapan pelajar. iaitu memeriksa skrip jawapan. sama ada dalam kertas jawapan yang disediakan (contohnya. seperti bentuk ujian yang diberikan. keadilan terhadap penilaian pencapaian pelajar ini menuntut guru untuk lebih berhati-hati dan bertanggungjawab semasa membina soalan. Dalam memberikan markah/gred kepada pelajar. berbanding jawapan berbentuk objektif.2 PEMERIKSAAN KERTAS JAWAPAN Selepas ujian dijalankan dan kertas jawapan telah dikutip. borang OMR) atau jawapan dalam bentuk esei. tanpa dipengaruhi faktor- faktor yang dinyatakan tadi. iaitu Kesan Halo. Justeru.7 menunjukkan persepsi guru yang boleh menyebabkan ketidakadilan semasa mereka memeriksa jawapan pelajar. Dalam proses memeriksa skrip jawapan. Sekiranya jawapan dibuat pada borang OMR. kadang-kadang guru mengambil masa yang agak lama untuk memeriksa jawapan dan memberi markah/gred kepada pelajar. Lazimnya. agar keputusan peperiksaan dapat digunakan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Bagi memastikan pemeriksaan kertas jawapan menjadi lebih objektif. seperti memeriksa skrip jawapan dalam bilik guru yang bising. . adalah lebih mudah memeriksa borang jawapan melalui mesin memproses borang OMR. Beberapa perkara perlu diberi perhatian semasa memeriksa skrip jawapan. mentadbir ujian. pemeriksaan skrip jawapan berbentuk esei memerlukan guru pakar dalam mata pelajaran tertentu. guru juga mungkin berhadapan dengan kekangan atau prosedur tertentu. Rajah 7. Bagi jawapan berbentuk objektif. Sebaliknya. memeriksa jawapan dan membuat penilaian. Bagi ujian yang bertujuan mendapatkan maklumat tahap penguasaan pelajar bagi kemahiran tertentu. dan seterusnya ia boleh menyebabkan pelajar merasa tidak puas hati dengan markah/ gred yang mereka perolehi. maka skema jawapan perlu disediakan sebagai panduan kepada guru untuk memeriksa skrip jawapan ujian/peperiksaan. jawapan yang diberikan oleh pelajar.

dalam sesuatu ujian/peperiksaan. SEMAK KENDIRI 7. skor yang diperoleh juga dipengaruhi cara pemarkahan oleh guru/pemeriksa. Di samping prestasi jawapan. yang perlu diperbaiki atau dibuang seperti dalam .3 Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Kesan Halo.7: Kesan Halo Malah ada sebilangan guru yang tidak mengambil tindakan susulan yang sepatutnya dibuat daripada maklumat yang diperoleh daripada ujian/ peperiksaan yang dijalankan.162  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Rajah 7. Misalnya. penggubal soalan/guru diminta menyediakan skema pemarkahan sebagai panduan semasa memeriksa skrip jawapan. Skema pemarkahan ini perlu disediakan guru lebih awal untuk membantu guru mengenal pasti soalan yang tidak sesuai. 7.2. guru boleh menggunakan maklumat yang diperoleh bagi meningkatkan pencapaian pelajar dengan memberikan kelas-kelas pemulihan atau aktiviti tambahan kepada mereka.1 Skema Pemarkahan Skor yang diperoleh seseorang pelajar adalah bergantung kepada prestasi/ kualiti jawapan yang diberikan bagi setiap soalan yang dijawab. Pada umumnya. umpamanya semasa cuti sekolah.

keaslian dan daya kreatif menjawab. Secara umumnya. Proses – aspek ketepatan.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 163 Rajah 7. tiga aspek perlu diberi perhatian oleh guru/penggubal soalan. komprehensif. iaitu skema pemarkahan holistik. Pengelolaan – aspek penggunaan bahasa yang lancar.9: Skema pemarkahan . Rajah 7. Rajah 7.8 yang menerangkan kepentingan perbincangan dalam penyediaan skema pemarkahan.8: Penyediaan skema pemarkahan Dalam usaha menyediakan skema pemarkahan bagi memeriksa jawapan. tepat dan matang. munasabah. konsisten. dan skema pemarkahan analitik (lihat Rajah 7. iaitu: (a) (b) (c) Kandungan – mencakupi maklumat atau pengetahuan yang berkaitan. skema pemarkahan boleh disediakan dalam dua cara.9).

Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan.164  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN (a) Skema Pemarkahan Holistik Skema jenis ini disediakan secara umum sebagai panduan untuk memberi markah kepada jawapan pelajar. . Pemarkahan secara holistik memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan secara keseluruhan dan kemudian mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian sebelum menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan. cara pemarkahan holistik dianggap sebagai kurang objektif. Pemeriksaan secara holistik ini memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan. Walaupun begitu. ketua pemeriksa akan memberikan panduan memeriksa jawapan diikuti dengan perbincangan/ maklum balas daripada pemeriksa- pemeriksa dan seterusnya latihan tertentu diberikan kepada mereka. Contoh skema pemarkahan secara holistik adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 7.1: Skema Permarkahan Secara Holistik Skema pemarkahan secara holistik mempunyai kelebihan dari segi pemeriksaan kertas jawapan yang lebih cepat berbanding permarkahan secara analitik.1: Jadual 7. Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk esei yang markahnya diberi berdasarkan impresi (impression). Dalam mesyuarat ini. Langkah untuk meningkatkan keobjektifan dapat dibuat melalui mesyuarat penyelarasan markah antara pemeriksa- pemeriksa berkenaan.

Agihan markah dibuat berdasarkan aspek-aspek seperti markah untuk isi/fakta. Contoh skema pemarkahan analitik bagi ujian kemahiran lisan Bahasa Melayu sekolah rendah adalah seperti Jadual 7. persembahan dan bahasa. Ia mengandungi nilai tara isi kandungan.2. pengelolaan dan proses yang lebih khusus. banyaknya fakta dan kualiti hujah yang diberikan dipertimbangan untuk diberikan markah penuh. . penentuan pemberatan jawapan.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 165 (b) Skema Pemarkahan Analitik Pemarkahan analitik merujuk kepada pemarkahan jawapan berbentuk esei secara lebih terperinci yang mana markah diberi berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Misalnya.

166  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Jadual 7.2: Skema Permarkahan secara Analitik .

Memeriksa jawapan hingga selesai. Mengelakkan daripada mengenali nama pelajar. langkah yang boleh anda lakukan sebagai pemeriksa/guru ialah seperti Jadual 7. Memeriksa beberapa skrip jawapan calon terlebih dahulu. Bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan jawapan berbentuk esei.3. Mengadakan mesyuarat penyelarasan penggubalan soalan. iaitu boleh ditokok tambah atau dibaiki mengikut pemahaman dan jawapan calon. Hal ini disebabkan skemanya yang lebih terperinci. Jadual 7. lebih-lebih lagi sekiranya bilangan calon terlalu ramai. 2 3 4 5 6 7 8 AKTIVITI 7. Walaupun begitu pemarkahan begini akan mengambil masa yang lama. Mengadakan mesyuarat penyelarasan pemeriksaan jawapan.2 Kenapa pemeriksa/guru perlu mengelak daripada mengenali pelajar/calon? . Menyediakan skema pemarkahan - skema perlu fleksibel. Memberikan ulasan pada kertas jawapan.3: Langkah-langkah Pemeriksaan Tahap 1 Langkah-langkah Memahami kehendak soalan – pemeriksa/guru perlu benarbenar memahami kehendak soalan supaya skema jawapan yang disediakan tepat kepada kehendak soalan. Calon mungkin memberikan jawapan yang tidak terdapat dalam skema tetapi idea itu boleh diterima.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 167 Pemarkahan secara analitik adalah lebih objektif berbanding dengan holistik.

168  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN 7. Tujuan penyelarasan ini dibuat ialah bagi mengurangkan perbezaan antara pemeriksa dalam memberikan markah kepada calon-calon. sementara markah minimum untuk mendapat gred A ialah 80.2 Penyelarasan Pemeriksaan Kertas Jawapan Penyelarasan peperiksaan kertas jawapan perlu dilakukan terutama apabila melibatkan pemeriksa lebih daripada seorang. setelah semua pemeriksa selesai menyemak kertas soalan esei. didapati terlalu ramai pelajar yang mendapat markah terlalu rendah. penyelarasan pemeriksaan dibuat sebelum pemeriksaan kertas jawapan dimulakan.2. Pemeriksa terlebih dahulu hendaklah memeriksa beberapa contoh jawapan dan membandingkannya dengan pemeriksaan yang dibuat oleh ketua pemeriksa dan pemeriksa-pemeriksa lain. 74. Lazimnya. ketua pemeriksa akan mengambil secara rawak beberapa kertas jawapan yang telah disemak oleh pemeriksa-pemeriksa lain untuk memastikan ketekalan dan keselarasan dalam pemberian markah. Katakanlah markah yang diperoleh lima pelajar ialah 76. Seperti yang dijelaskan lebih awal. besar kemungkinan tiada pelajar yang akan mendapat gred A. Sebagai contoh. guru mungkin akan mengambil tindakan untuk memberikan markah bonus kepada pelajar-pelajar untuk mengatasi masalah soalan yang terlalu susah ini. . 7. 75. Penyelarasan yang dibuat adalah berdasarkan isi. penyelarasan markah ujian akan membantu guru memperbaiki taburan skor dan gred yang diperoleh pelajar. Penyelarasan pemeriksaan skrip ini juga diharapkan dapat membantu pemeriksa-pemeriksa memberikan markah yang lebih adil kepada setiap calon/pelajar. Kadang kala dalam sesuatu ujian. tiada pelajar yang akan mendapat gred A dalam ujian ini.2. 70 dan 69. Di samping penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan. ia dapat membantu mengurangkan perbezaan markah yang diberikan oleh pemeriksapemeriksa. sekiranya guru tidak membuat penyelarasan markah. Ini mungkin disebabkan soalan ujian yang terlalu susah. dengan adanya penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan. bentuk dan pemberatan markah.3 Penyelarasan Markah Ujian Penyelarasan markah ujian perlu dibuat apabila keputusan ujian yang diperoleh calon/ pelajar adalah di luar jangkaan. Dalam peperiksaan umum. Justeru. seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). bagi satu ujian yang sangat susah. Dalam keadaan begini.

sekiranya kita menetapkan markah lulus 40. Walaubagaimanapun. pelajar perlu mendapat markah minimum 80. • Langkah penyelarasan markah ujian Sebagai contoh. Begitu juga dengan markah lulus. Jadi anda ingin membuat pertimbangan agar ada pelajar yang mendapat A dalam ujian ini.M PL ) c = M A . markah yang diperolehi pelajar ialah antara 31 dan 77.M L )/(M PA . Formula pengiraannya ialah: y = mx + c Di mana y ialah markah baru. M PA ialah markah minimum pelajar yang ingin diberi gred A dan M PL ialah markah minimum pelajar yang ingin diberi gred lulus. Keputusan sama ada anda ingin memberikan gred A kepada pelajar yang mendapat markah 77 sahaja atau pelajar yang markah 75 terpulang kepada pertimbangan anda sebagai guru. penyelarasan markah perlu juga dibuat. kita bukan ingin meluluskan semua pelajar yang gagal. iaitu dengan menaikkan markah 74 kepada 80. penyelarasan markah perlu dibuat. Untuk mendapat gred A. Pelajar-pelajar lain akan mendapat tambahan markah tertentu seperti yang akan dijelaskan kemudian. dalam satu ujian matematik. dan kita dapati terlalu ramai pelajar gagal ujian ini. . Begitulah juga seterusnya. Jika layak.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 169 Dalam keadaan begini. anda ingin membantu pelajar yang mendapat markah 36 untuk mendapat gred lulus (40). guru mungkin ingin membuat pertimbangan sama ada pelajar yang mendapat markah 74 ke atas itu layak diberikan gred A atau tidak. Dalam masa yang sama. x ialah markah asal dan c ialah pemalar constant). M L ialah markah minimum untuk gred lulus. tetapi hanya kepada pelajar-pelajar yang berada di sempadan (border) markah lulus.mM PA Di mana M A ialah markah minimum untuk gred A. Nilai c dan m (kecerunan persamaan perubahan markah) diperoleh melalui formula: m = (M A . maka penyelarasan boleh dibuat dengan menambah tiga (3) markah untuk menjadikannya 80 markah. Jika pertimbangan ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang mendapat markah 77 sahaja.

seperti berikut: y = mx + c = (0.14 + 4.54 = (0. Iaitu: y = 0.54 Pelajar yang mendapat markah 77 akan diberi markah baru 80.54 = 35.82 40 ˜Þ Semua pelajar lain akan diberi markah baru dengan rumus yang sama. iaitu ia dapat mengurangkan perbezaan/variasi keputusan ujian. jika nilai kecerunan persamaan perubahan markah ialah 0.98)(77)] = 80 – 75.54 = 43.85)x(0.54 Contohnya.85) = 0. maka varians bagi markah baru akan menjadi (0. M PA =77.54 = 80 Pelajar yang mendapat markah 36 akan diberi markah baru 40.98)(36) + 4.54 = 46.28 + 4.98 c = MA – mMPA =[80 – (0. M L =40.98)(43) + 4.170  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Sebagai contoh. maka: M A = 80. Selagi nilai kecerunan persamaan perubahan markah kurang daripada 1.98x + 4.85. M PL = 36 m = (MA-ML)/(MPA-MPL) = (80 – 40) / (77 – 36) = 40/41 = 0. Misalnya.98x + 4. seperti berikut: y = mx + c = (0.98)(77) + 4. pelajar yang mendapat markah 43 dalam ujian ini akan diberi markah 47 seperti berikut: y = 0. varians markah baru akan lebih rendah daripada varians markah asal.54 = 39.68 ˜Þ 47 Penyelarasan markah ini juga akan mengurangkan varians markah yang diberikan kepada pelajar.54 = 75. .46 = 4. .7225 varians markah asal.46 + 4.

Adakah dia dapat dianggap pelajar pandai berbanding dengan rakan-rakannya yang lain? Persoalan ini sukar .3 PENILAIAN Setelah ujian ditadbir. markah kuantitatif ini penting kerana: (a) Ia dapat memberikan pemerihalan yang lebih tepat tentang sesuatu keadaan Misalnya. 50 peratus berbanding dengan hanya penyataan memuaskan. guru perlu menginterpretasi markah tersebut untuk kegunaan tertentu.3. tiga orang guru memberikan skor yang hampir sama kepada jawapan seorang pelajar dengan menggunakan prosedur yang sama. Oleh itu.1 Penilaian Markah Ujian Pada dasarnya.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 171 SEMAK KENDIRI 7. iaitu markah yang diperoleh daripada jumlah jawapan yang ditanda dengan betul. (b) (c) 7. Ini menunjukkan prosedur berkenaan adalah menepati keobjektifan dan maklumat yang diperoleh adalah boleh dipercayai. Ia dapat meningkatkan keobjektifan langkah pengukuran Misalnya. Ini secara langsungnya menolong guru dalam membuat sesuatu keputusan. Menurut Lindvall dan Nitko (1975). apabila pencapaian pelajar digredkan dengan mengira peratus ejaan betul. ujian untuk mengeja perkataan bagi suatu sampel 200 daripada 300 perkataan. markah sebegini didapati kurang memberi pengertian dan memerlukan maklumat tambahan. Contohnya 30 peratus. diperiksa dan diberi markah. dalam melaporkan kemajuan dan perkembangan seseorang murid dalam kelasnya. Sebenarnya. baik dan sebagainya. Misalnya.4 Apakah tujuan utama kita mengadakan penyelerasan pemeriksaan skrip jawapan? 7. apakah langkah seterusnya yang perlu diambil oleh guru? Markah yang diperoleh daripada ujian tersebut adalah dalam bentuk kuantitatif. Guru akan mendapat maklumat yang lebih tepat. guru akan hanya menggunakan markah mentah. apabila seseorang pelajar mendapat markah sebanyak 81/100. Ia membolehkan komunikasi yang lebih lancar dan jelas dibuat Komunikasi tersebut boleh dalam bentuk perbincangan guru-guru atau melibatkan penerangan laporan kemajuan murid-murid kepada ibu bapa mereka.

Penentuan jenis markah ini mengambil kira beberapa aspek seperti: (1) markah yang diperoleh daripada kemahiran atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang diuji.172  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN dijawab jika hanya bergantung semata-mata kepada markah mentah.3. Ini menyebabkan sukar bagi kita untuk menentukan pencapaiannya berbanding pelajar-pelajar lain.2 Penilaian Pencapaian Bagi memudahkan guru membuat pertimbangan terhadap pencapaian pelajar. Markah ini tidak langsung membandingkan markah yang diperoleh oleh seseorang pelajar dengan pencapaian pelajar-pelajar lain. kita memerlukan maklumat tambahan yang dapat menerangkan pencapaian murid dengan lebih terperinci. Untuk membuat perbandingan pencapaian. ia akan memudahkan guru membuat perbandingan antara markahmarkah yang berlainan. manakala penggredan mengikut rujukan kriteria lebih bersifat kualitatif. . Penggredan mengikut rujukan norma lebih bersifat kuantitatif. iaitu sama ada menggredkan pelajar mengikut rujukan norma atau rujukan kriteria. (2) perbezaan yang berlandaskan asas tertentu seperti tahap kesukaran. Markah berkenaan dikenali sebagai markah terbitan. (3) markah dapat membezakan antara individu dilakukan. Ward dan Ward (1999) mencadangkan lima panduan dalam penentuan gred murid seperti dalam Jadual 7. Markah terbitan termasuklah pangkat ratusan. dua langkah boleh diambil oleh seseorang guru. 7. Apabila markah terbitan dibentuk.4. stanines dan penentuan gred. dan markah yang membolehkan perbezaan individu itu sendiri dilakukan.

4: Penilaian Pencapaian Mengikut Ward dan Ward (1999) Panduan 1 2 3 4 5 Penentuan Gred Menentukan tujuan sistem penggredan sebelum menggredkan pelajar. Menerangkan kepada pelajar tentang sistem penggredan yang akan digunakan pada awal penggal atau semester pelajaran. Elakkan daripada menukar cara penggredan semasa ujian sedang dijalankan bagi mengelak rasa tidak puas hati di kalangan pelajar dan ibu bapa. terdapat beberapa kaedah yang boleh diguna untuk menentukan pencapaian pelajar daripada markah yang mereka peroleh. pangkat ratusan dan stanines seperti yang dijelaskan dalam bahagian berikut.10 menunjukkan kaedah-kaedah tersebut iaitu pangkat. penggredan wajar dibuat secara kriteria.3 Apakah sebab yang mungkin. AKTIVITI 7.10: Kaedah penentuan pencapaian pelajar . Memastikan amalan menggredkan pelajar adalah selaras dengan amalan peringkat pusat atau kebangsaan. Rajah 7. Jika untuk membina motivasi pelajar. guru menukar cara penggredan semasa ujian sedang dijalankan? Dari segi penilaian pencapaian pelajar.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 173 Jadual 7. Memasukkan pemboleh ubah yang sesuai kepada tugasan dalam pemberian gred. gred. Rajah 7.

174  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN (a) Pangkat Meletakkan pangkat pelajar adalah lebih mudah.5 Jadual 7. tanpa dapat membandingkan pelajar-pelajar dalam kelas lain. penentuan bilangan pelajar bagi setiap gred boleh dibuat supaya taburannya mengikut taburan normal (normal curve). Lazimnya. ibu bapa dan guru sendiri. Penentuan gred perlu dilaksanakan secara diselaraskan mengikut peraturan tertentu. Secara umum.5: Penentuan Pangkat/Kedudukan (b) Penentuan Gred Kepada pelajar. Jadual 7. Walaupun begitu. sehinggalah pangkat yang terendah sekali. E sebagai gred lulus atau F sebagai gred gagal. gred yang diberikan kepada pelajar adalah A. ketiga dan seterusnya. Guru hanya boleh membandingkan kedudukan pelajar dalam bilik darjah tertentu sahaja. . gred yang diperoleh para pelajar sedikit sebanyak dapat memberi gambaran kepada pencapaian pelajar. kedudukan pangkat disebut sebagai kedudukan pertama. Lazimnya. misalnya penetapan gred mengikut markah seperti dalam Jadual 7. D. kedua. guru tidak boleh membuat andaian bahawa pelajar yang mendapat gred A dua kali lebih baik dari pelajar yang mendapat gred C. Contoh penentuan pangkat murid adalah seperti Jadual 7.6 . C. B. sebab ia hanya melibatkan pemeringkatan kedudukan pelajar daripada yang paling tinggi ke paling rendah.6: Penentuan Gred Pelajar Gred ini hanyalah menentukan pencapaian pelajar berkenaan dengan gred A lebih baik daripada gred B dan seterusnya.

Ia dibentuk berasaskan andaian bahawa pencapaian mengikut taburan normal. Perkataan “stanines” ini berasal daripada perkataan “standard nine”. kita boleh gunakan grafik ogif yang dijelaskan sebelum ini. persentil ke-50 dipanggil kuartil kedua (Q2). Ia adalah berdasarkan skor-z. seorang pelajar telah mengambil satu ujian dan mendapat markah sebanyak 75. 2003). atau menggunakan kekerapan kumulatif seperti di berikut: Pangkat persentil = Kekerapan kumulatif X 100. Pangkat persentil dapat dianggap sebagai satu skor terbitan yang mempunyai median 50 bermula dari taburan 1 hingga 99. Persentil ke-25 dipanggil kuartil pertama (Q1). yang juga dikenali sebagai median. Untuk mendapatkan pangkat persentil. Stanines mempunyai min = 5 dan sisihan piawai = 2. Contohnya. N Kekerapan kumulatif ini dikira hingga ke markah sebelum markah yang ingin ditentukan persentilnya atau bilangan pelajar yang memperoleh markah lebih rendah daripada markah tersebut. Skor persentil menunjukkan kedudukan markah pada sepanjang taburan markah (Bhasah Abu Bakar. Markah 75 ini mungkin pensentil yang berbeza bagi kumpulan lain. Misalnya. Markah yang diperoleh itu adalah lebih baik daripada 60% markah pelajar-pelajar lain dalam kumpulannya. Formula stanines seperti di bawah: Stanines = 2z + 5 di mana z = skor-z yang mempunyai min=0 dan sisihan piawai = 1.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 175 (c) Pangkat Ratusan Pangkat ratusan/persentil (percentile) ialah markah tertentu yang menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat markah lebih rendah daripada markah tersebut. jika dikatakan pencapaian Mazlin berada di kedudukan pensentil 70. Bagi kumpulan yang lebih pandai adakah persentil sesuatu markah lebih rendah atau lebih tinggi? Stanines Markah terbitan ini sering kali digunakan dalam ujian pencapaian. Ini bermakna markah 75 adalah persentil ke-60 bagi keseluruhan markah ujian untuk kumpulan ini. ini menunjukkan markah Mazlin adalah lebih tinggi daripada markah 70% pelajar-pelajar lain. (d) . dan persentil ke-75 dipanggil kuartil ketiga (Q3).

Dalam hal ini. Jadual 7. Skor dan gred yang diperoleh menggambarkan pencapaian yang sama dalam mana-mana tugasan yang telah dilaksanakan. ia juga membantu guru mengenal pasti murid yang paling lemah. guru perlu menetapkan kriteria penggredan terlebih dahulu dan menetapkan standard bagi setiap kriteria berkenaan. Penggredan berdasarkan rujukan kriteria pula ialah dengan melaporkan prestasi seseorang pelajar secara relatif bagi menggambarkan sejauh mana seseorang pelajar itu menguasai sesuatu objektif mata pelajaran yang telah ditetapkan. Zaki didapati dapat menyebut pada peringkat perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka. Namun. Kelemahannya pula ialah dari segi markah yang diperoleh tidak menunjukkan dengan jelas sejauh mana seseorang pelajar itu menguasai ilmu atau kemahiran yang telah ditetapkan. Zaki telah menunjukkan . Daripada perbandingan yang dibuat dengan murid-murid lain. Zaki berada pada tahap 35 peratus di bawah. Berikut adalah contoh cara penilaian markah secara rujukan kriteria dilaksanakan: (a) Dalam suatu ujian bacaan. penggunaan markah secara rujukan norma ini juga memungkinkan rasa rendah diri di kalangan pelajar yang berada dalam kumpulan terbawah. sederhana atau gagal. Di samping itu.7: Stanines dan Peratus Pelajar Kelebihan penilaian markah secara rujukan norma ini dapat memberikan maklumat ringkas tentang prestasi pelajar yang boleh difahami dengan mudah oleh pelajar dan ibu bapa mereka.7 . Maklumat begini juga memberi mekanisma untuk menyusun pelajar kepada pencapaian cemerlang. Selain itu. supaya aktiviti pemulihan dapat dijalankan. Peratusan pelajar yang mendapat gred stanines ditunjukkan dalam Jadual 7.176  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Setiap pelajar akan ditetapkan stanines masing-masing dari satu hingga sembilan.

sedangkan ujian berkenaan adalah terlalu sukar. maka guru boleh mengambil langkah memperbaiki pengajarannya supaya ramai pelajar mendapat gred yang lebih baik. Kelebihan penggredan secara rujukan kriteria ialah pelajar boleh mendapatkan gred yang tinggi jika mereka berusaha bersungguh-sungguh. 95% yang diperoleh itu terdiri daripada kemahiran yang rendah. Antara tujuan penggredan ialah untuk (i) memaklumkan kepada ibu bapa tentang kemajuan anak-anak mereka dalam sesi persekolahan. jika pencapaian pelajar adalah rendah dan ujian berkenaan adalah sah. . Kesannya juga turut dirasai pelajar. Manakala kemahiran yang tinggi masih belum dikuasai. (b) Razif mendapat keputusan pencapaian dalam mata pelajaran Geografi sebanyak 95 peratus. (ii) membantu murid-murid dalam menetapkan matlamat mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Zaki mencapainya dalam tempoh empat bulan. Walaupun begitu. ujian yang terlalu mudah memungkinkan pelajar-pelajar mendapat gred yang cemerlang. Ujian yang sukar akan menyebabkan ramai pelajar mendapat markah rendah. mereka akan merasa kecewa dengan gred yang rendah. Dalam memberi gred kepada pelajar secara rujukan kriteria ini. Pencapaian ini menyamai pencapaian ¼ daripada pelajar dalam kelasnya. Guru pula lebih mudah untuk memberikan gred kepada pelajar-pelajarnya. sedangkan mereka masih belum menguasai kebanyakan kemahiran yang diajar. Begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan pencapaiannya adalah tinggi. manakala ujian yang mudah akan menyebabkan ramai pelajar mendapat markah tinggi. (iii) mengawal aktiviti dan program pembelajaran. serta (iv) menentukan sama ada murid berkenaan layak untuk diberikan anugerah atau pengiktirafan serta peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 177 perkembangan pada peringkat menguasai perkataan yang amat sukar. Dengan memberikan gred kepada murid- murid akan menggambarkan pencapaian sebenar mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Kedua-dua keadaan ini juga tidak memberikan gambaran sebenar tentang pencapaian pelajar. Selain itu. pengukuran dan penilaian dalam bilik darjah. RUMUSAN Pemarkahan dan penggredan adalah aspek yang penting dalam konteks pengujian. misalnya. Sax (1997) berpendapat kelemahan yang ketara ialah aras kesukaran akan menentukan peratusan pelajar yang mendapat gred-gred tertentu.

2. Salah satu daripada kaedah penilaian ialah penilaian rujukan norma. Penyelarasan markah ujian dibuat selepas semua markah ujian diperoleh. Kira markah baru bagi markah asal 66.178  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Skema Pemarkahan Pemarkahan Holistik Pemarkahan Analitik Penggredan UJIAN 1 1. UJIAN 2 1. beliau membuat keputusan untuk menaikkan markah 36 kepada markah lulus 40. Mengapakah penyelarasan markah ujian ini perlu dibuat? Jelaskan dengan ringkas satu kaedah bagaimana penyelarasan markah ujian boleh dibuat. tiga aspek perlu diberi perhatian oleh guru/penggubal soalan. . Jelaskan bahagian-bahagian arahan ini. Arahan ujian/peperiksaan terdiri daripada dua bahagian. Berikan dua (2) kelebihan kaedah penilaian ini. 3. Dalam usaha menyediakan skema pemarkahan. 3. Jelaskan dengan ringkas aspekaspek tersebut. Daripada taburan markah yang diperoleh. Seorang guru telah mengadakan ujian bagi T ahun 2 Jaya. 2. Bagi mendapat gred A pula beliau membuat keputusan markah minimum 78 layak diubah kepada markah 80.

B. New York: HBJ Inc. Sax. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S.). Bloom. (1989). buku pedoman 1: Domain kognitif (ed.. Raminah Haji Sabran. Pusat Perkembangan Kurikulum. B. (1997). M. Penilaian kendalian sekolah. Bloom. Taksonomi objektif pendidikan. Lindvall. A. Ward. . Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Developing scale in affective domain.) New Jersey: Printice Hall. & Masia. B. F. M. Principles of educational and psychological measurement and evaluation. T. M.. Classroom testing: Construction. J. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. G.. J. Illinois: F. & Ward. (1991).. S. A. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1975). (1987). California: Wadsworth. & Nitko. Mokhtar Ismail. S. (1971). R.. (2001). Bloom. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. (1965). Oosterhof. Assessment in classroom. (1995). Krathwohl. California: Wadsworth. Hasting.E Peacock Publisher Inc. Occasional papers no.5. (1999). & Madaus. B. W. Classroom application of educational measurement (3rd ed.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 179 RUJUKAN Abu Bakar Nordin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. C. A. B. G. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.). Penilaian di bilik darjah.. New York: Harper and Row Publisher. Measuring pupil achievement and aptitude (2nd ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->