P. 1
Topik 7 Pentadbiran Ujian Dan Penilaian

Topik 7 Pentadbiran Ujian Dan Penilaian

|Views: 186|Likes:
Published by Pei Sian
oum
oum

More info:

Published by: Pei Sian on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

Topik  Pentadbiran

7
1. 2. 3. 4. 5.

Ujian dan Penilaian

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menjelaskan langkah-langkah pentadbiran ujian; Menjelaskan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa mentadbir ujian; Menyelaras pemarkahan jawapan ujian; Menyelaras markah ujian; dan Menilai markah ujian.

X PENGENALAN
Selepas kertas ujian siap digubal dan dibuat kajian rintis terhadapnya, langkah seterusnya ialah mentadbirkan ujian tersebut kepada calon-calon. Langkahlangkah mentadbir ujian termasuklah dari persediaan bilik/dewan ujian, menyusun kerusi dan meja, memberi arahan kepada calon, mengedarkan kertas soalan/jawapan, memungut kertas jawapan dan menyimpan/ menyerahkan kertas jawapan kepada guru berkenaan. T opik ini akan mendedahkan bagaimana ujian seharusnya ditadbir dan aspek-aspek yang perlu diberikan perhatian oleh guru/pengawas ujian dalam mentadbirkan sesuatu ujian. Selain itu, tajuk ini juga menjelaskan tentang penyelarasan permarkahan, pemeriksaan skrip jawapan, penyelarasan markah ujian dan penilaian markah ujian.

154 

TOPIK 7

PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN

7.1

PENTADBIRAN UJIAN

Ujian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar. Walaubagaimanapun, terdapat juga ujian yang dianggap sah, tetapi gagal memberikan maklumat yang diperlukan guru atau pihak tertentu. Hal ini berlaku mungkin disebabkan beberapa faktor lain, seperti ujian tidak dijalankan dengan baik. Sesuatu ujian yang diberikan itu boleh berbentuk ujian rujukan kriteria atau ujian rujukan norma. Setelah item digubal dengan sempurna dan menepati sesuatu matlamat penilaian, maka langkah seterusnya ialah mentadbir ujian itu kepada para pelajar. Dalam usaha menjamin kesahan sesuatu ujian, aspek arahan ujian, jarak kedudukan tempat duduk dan lokasi bilik/dewan peperiksaan perlu diberi perhatian seperti dalam Rajah 7.1.

Rajah 7.1: Lokasi peperiksaan

Sebelum sesi peperiksaan bermula, ketua pengawas peperiksaan perlu menyemak terlebih dahulu bilangan kertas peperiksaan yang disediakan agar mencukupi untuk semua calon yang mengambil peperiksaan. Ketua pengawas peperiksaan juga perlu memastikan bahawa kertas soalan peperiksaan adalah seperti yang dijadualkan. Ketua pengawas juga perlu tahu prosedur tertentu sekiranya terdapat calon/ramai calon yang datang lewat. Selain itu, persediaan perlu dibuat bagi calon yang memohon untuk mengambil peperiksaan di hospital, yang mungkin disebabkan mereka tidak sihat atau terlibat dalam sesuatu kemalangan.

Bahagian pertama ialah arahan yang diberikan dalam kertas soalan dan bahagian kedua merupakan arahan yang diberikan oleh guru/ketua pengawas peperiksaan. arahan yang jelas daripada guru diperlukan supaya mereka benar-benar faham bentuk jawapan yang diperlukan. Arahan berkaitan peperiksaan wajar diberikan sebelum peperiksaan bermula untuk mengelakkan sebarang kekeliruan sebelum calon mula menulis jawapan. Contoh arahan dalam kertas soalan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) Jawab semua soalan dalam bahagian A dan bahagian B dalam kertas soalan yang disediakan. misalnya pelajar-pelajar Tahun 1 atau Tahun 2. Bincang dengan rakan anda berhubung dengan senarai semak yang anda kemukakan itu. Apakah persiapan-persiapan anda perlu lakukan untuk menghadapi situasi ini? Sila sediakan satu senarai semak untuk membolehkan peperiksaan ini berjalan dengan lancar. Arahan pada peringkat awal peperiksaan juga dapat mengelak gangguan kepada calon- calon semasa mereka menjawab soalan peperiksaan. Arahan lisan oleh ketua pengawas selepas calon memasuki bilik/dewan peperiksaan perlu dibuat dengan jelas supaya semua calon dapat mendengar dan memahami arahan yang diberikan. Sebagai contoh. Bagi sesetengah calon.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 155 7.1 Anda dikehendaki menjadi ketua pengawas peperiksaan pada minggu hadapan di tempat anda.1 Arahan Ujian Arahan ujian/peperiksaan terdiri daripada dua bahagian.1. Sila tulis jawapan pada ruang yang disediakan. AKTIVITI 7. Masa peperiksaan 2 jam. arahan tentang bagaimana calon harus menjawab soalan yang diberikan. Setiap kertas ujian lazimnya mengandungi arahan tentang cara menjawab bersama contoh soalan dan jawapan dan juga masa yang diperuntukkan untuk menjawabnya. Misalnya. sekiranya terdapat kesilapan dalam soalan peperiksaan. Jawapan anda hendaklah tidak kurang daripada 50 perkataan.2 menunjukkan contoh arahan pada kertas peperiksaan open university Malaysia. ketua pengawas perlu memaklumkannya terlebih dahulu tentang kesilapan tersebut sebelum calon mula menjawab soalan peperiksaan. Apakah maklum balas yang anda terima daripada rakan anda? Rajah 7. .

percetakan tidak jelas atau tersilap mendapat kertas soalan. Kemudian ketua pengawas akan mengarahkan calon untuk menyemak kertas soalan peperiksaan supaya tidak ada sebarang kecacatan.156  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Rajah 7. Calon-calon diingatkan supaya tidak melakukan sebarang salah laku peperiksaan seperti meniru jawapan atau berbincang dengan calon lain. seperti tidak cukup muka surat. caloncalon diarahkan untuk mengisi maklumat pada kertas jawapan.2: Contoh kertas peperiksaan Open University Malaysia Berikut ialah beberapa arahan yang biasa diberikan kepada calon.3). (a) Sebelum peperiksaan bermula Calon diarahkan untuk memasuki bilik/dewan peperiksaan dan duduk di meja yang telah ditetapkan (lihat Rajah 7. . kelas dan sebagainya. seperti nama calon. Seterusnya.

TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 157 Rajah 7.4: Arahan ketua pengawas (d) Selepas tamat masa menjawab Ketua pengawas hendaklah mengarahkan semua calon berhenti menjawab soalan dengan meletakkan pen atau pensel di atas meja. apabila masa menjawab tamat.3: Calon diminta masuk ke dewan peperiksaan (b) Semasa mula menjawab soalan Apabila tepat pada masa untuk menjawab soalan. . kebiasaannya 15 minit sebelum masa menjawab tamat. Sebelum tamat masa menjawab Apabila masa menjawab hampir tamat. (c) Rajah 7. ketua pengawas perlu memberikan arahan supaya calon mula menjawab soalan dan memberitahu masa tamat menjawab soalan.4. ketua pengawas perlu mengumumkan berapa lama masa yang masih ada untuk calon menjawab soalan seperti dalam Rajah 7. Ketua pengawas perlu mengarahkan semua calon duduk di tempat masing-masing sehinggalah semua kertas jawapan dikutip.

Calon-calon yang mengambil peperiksaan memerlukan tempat dan suasana yang selesa. calon-calon yang lemah dan yang masih muda amat memerlukan tempat yang selesa untuk memberi mereka peluang menjawab dengan sebaik-baiknya.1 Tahukah anda bagaimana sesuatu ujian dilaksanakan? Apakah prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh pengelola sesuatu ujian tersebut? Apakah keperluan-keperluan yang perlu ada sebelum. Sila mengambil tempat duduk seperti yang telah ditetapkan. (b) Calon-calon diingatkan agar tidak meniru dalam bilik/dewan peperiksaan. Sila berhenti menulis dan letakkan pen atau pensel di atas meja.2 Suasana di Tempat Peperiksaan Selain arahan yang diberikan oleh ketua pengawas adalah jelas.1. semasa dan selepas diadakan sesuatu ujian tersebut? Jelaskan. Peperiksaan tamat pada pukul 10. (d) Calon-calon boleh mula menjawab soalan sekarang. SEMAK KENDIRI 7. . 7.158  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Contoh arahan: (a) Calon-calon dibenarkan masuk ke bilik/dewan peperiksaan. Sila angkat tangan jika terdapat kesilapan pada kertas soalan. Menurut Abu Bakar (1996). aspek lain yang perlu diberikan perhatian ialah lokasi dan suasana tempat peperiksaan diadakan. Pihak pentadbir/guru khususnya perlu mengelakkan daripada memilih tempat peperiksaan yang diganggu oleh bunyi bising yang boleh mengganggu tumpuan calon-calon menjawab soalan. Masa menjawab soalan tamat. (e) (f) Calon-calon diingatkan bahawa masa menjawab soalan hanya tinggal 15 minit lagi. alat penghawa dingin/kipas angin. (c) Calon-calon dikehendaki menyemak jumlah muka surat kertas soalan peperiksaan.30 pagi. Keselesaan ini termasuklah dari segi kemudahan di bilik/dewan peperiksaan seperti meja dan kerusi.

sebaliknya semasa hujan bilik menjadi lebih gelap. aspek-aspek lain yang perlu diberikan perhatian termasuklah peranan ketua pengawas dan pengawas sendiri seperti dalam Rajah 7. Keadaan ini memerlukan pengawas peperiksaan mengambil langkah-langkah sewajarnya. Pengawas perlu berhati-hati semasa . pada hari yang panas. Jarak kedudukan yang cukup jauh dapat mengelak calon daripada meniru jawapan calon lain dan memberi ruang untuk pengawas bergerak dalam bilik/dewan peperiksaan (lihat Rajah 7. misalnya menjelaskan maksud soalan kepada calon tertentu. Semasa peperiksaan.5). Di bilik/dewan ini.5: Jarak tempat peperiksaan Selain tiga aspek di atas.6 di bawah. Misalnya.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 159 Di samping itu. Jarak yang perlu diambil kira termasuklah jarak antara calon di hadapan dan calon di belakang dan juga calon di kiri dan calon di kanan seseorang calon berkenaan. T empat duduk/meja calon-calon yang mengambil peperiksaan perlu dijarak/dijauhkan sedikit berbanding jarak semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. cahaya menjadi terlalu terang. Penyusunan tempat duduk dalam jarak yang sesuai ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya peniruan. Malah bilik/dewan berkenaan biasanya telah dipastikan supaya memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai bilik/dewan peperiksaan. kebiasaannya. aspek pencahayaan juga perlu dititikberatkan.1. Rajah 7. seperti memindahkan calon-calon yang terkena panas matahari dan menyalakan lampu apabila bilik agak gelap. Pengawas tidak boleh menolong mana-mana calon dalam apa cara sekalipun. kemudahan telah disediakan dengan mencukupi dan keselesaan murid lebih terjamin. Sebaik-baik tempat peperiksaan ialah di bilik/dewan yang telah dikhususkan sebagai bilik/dewan peperiksaan. 7.3 Jarak Tempat Duduk Perkara yang amat penting diberi perhatian berkaitan bilik/dewan peperiksaan ialah jarak tempat duduk/meja. calon sering kali bertanya pengawas apabila terdapat soalan yang kabur/tidak jelas.

selain menjarakkan tempat duduk calon. terutama ke bilik air.160  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN cuba membantu calon. selain hanya kertas soalan. Anda sekarang sedang mula memasuki dewan peperiksaan setelah mendapat arahan untuk berbuat demikian. Beberapa aspek perlu dipatuhi untuk mengelakkan berlakunya penipuan. kertas jawapan dan alat tulis yang diperlukan. iaitu mengosongkan meja peperiksaan. SEMAK KENDIRI 7. seperti meniru atau berbincang.6: Aspek pentadbiran ujian Penipuan sering kali berlaku dalam peperiksaan. agar tidak memberi klu jawapan atau jawapan yang salah. Ketua pengawas dan pengawas Arahan Ujian 4 aspek pentadbiran ujian Jarak tempat duduk Suasana di tempat peperiksaan Rajah 7.2 1. Pengawas juga perlu memberikan amaran tentang denda yang boleh dikenakan kepada calon sekiranya didapati melanggar peraturan peperiksaan. . Tempat duduk yang manakah menjadi pilihan anda? Adakah pilihan yang anda lakukan tersebut banyak membantu anda untuk menghadapi peperiksaan nanti? Kenapa? Berapa jarakkah biasanya antara dua meja semasa ujian/ peperiksaan? 2. mengawasi pergerakan keluar-masuk calon semasa peperiksaan.

Sekiranya jawapan dibuat pada borang OMR. Justeru. berbanding jawapan berbentuk objektif. jawapan yang berbentuk esei pula memerlukan guru memeriksanya dengan teliti dan tidak wajar diperiksa oleh sesiapa sahaja. Lazimnya. seperti bentuk ujian yang diberikan.2 PEMERIKSAAN KERTAS JAWAPAN Selepas ujian dijalankan dan kertas jawapan telah dikutip. Rajah 7. iaitu memeriksa skrip jawapan. Bagi jawapan berbentuk objektif. dan seterusnya ia boleh menyebabkan pelajar merasa tidak puas hati dengan markah/ gred yang mereka perolehi. guru akan melaksanakan tugas seterusnya. Bagi ujian yang bertujuan mendapatkan maklumat tahap penguasaan pelajar bagi kemahiran tertentu. tanpa dipengaruhi faktor- faktor yang dinyatakan tadi. Ini jelas menunjukkan pelajar amat mementingkan dan merasa sensitif terhadap markah/gred tersebut. ia memerlukan guru memeriksa skrip jawapan dengan segera. Selain itu. borang OMR) atau jawapan dalam bentuk esei. seperti memeriksa skrip jawapan dalam bilik guru yang bising. memeriksa jawapan dan membuat penilaian. jawapan yang diberikan oleh pelajar. maka skema jawapan perlu disediakan sebagai panduan kepada guru untuk memeriksa skrip jawapan ujian/peperiksaan. . guru juga mungkin berhadapan dengan kekangan atau prosedur tertentu. tujuan ujian dilaksanakan turut mempengaruhi prosedur pemeriksaan skrip jawapan. Keadaan ini sedikit sebanyak mempengaruhi pemeriksaan skrip jawapan. Dalam memberikan markah/gred kepada pelajar. Dalam proses memeriksa skrip jawapan. keadilan terhadap penilaian pencapaian pelajar ini menuntut guru untuk lebih berhati-hati dan bertanggungjawab semasa membina soalan. Beberapa perkara perlu diberi perhatian semasa memeriksa skrip jawapan. kadang-kadang guru mengambil masa yang agak lama untuk memeriksa jawapan dan memberi markah/gred kepada pelajar. Sebaliknya.7 menunjukkan persepsi guru yang boleh menyebabkan ketidakadilan semasa mereka memeriksa jawapan pelajar.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 161 7. sama ada dalam kertas jawapan yang disediakan (contohnya. Keadaan ini menimbulkan rasa gelisah/risau di kalangan pelajar. adalah mudah bagi guru memeriksa dengan menebuk kertas jawapan “master” dan seterusnya menanda pada skrip jawapan pelajar. pemeriksaan skrip jawapan berbentuk esei memerlukan guru pakar dalam mata pelajaran tertentu. agar keputusan peperiksaan dapat digunakan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. adalah lebih mudah memeriksa borang jawapan melalui mesin memproses borang OMR. mentadbir ujian. Bagi memastikan pemeriksaan kertas jawapan menjadi lebih objektif. iaitu Kesan Halo.

1 Skema Pemarkahan Skor yang diperoleh seseorang pelajar adalah bergantung kepada prestasi/ kualiti jawapan yang diberikan bagi setiap soalan yang dijawab.2. Di samping prestasi jawapan. guru boleh menggunakan maklumat yang diperoleh bagi meningkatkan pencapaian pelajar dengan memberikan kelas-kelas pemulihan atau aktiviti tambahan kepada mereka. dalam sesuatu ujian/peperiksaan. 7. Skema pemarkahan ini perlu disediakan guru lebih awal untuk membantu guru mengenal pasti soalan yang tidak sesuai. penggubal soalan/guru diminta menyediakan skema pemarkahan sebagai panduan semasa memeriksa skrip jawapan. yang perlu diperbaiki atau dibuang seperti dalam . Pada umumnya.7: Kesan Halo Malah ada sebilangan guru yang tidak mengambil tindakan susulan yang sepatutnya dibuat daripada maklumat yang diperoleh daripada ujian/ peperiksaan yang dijalankan. SEMAK KENDIRI 7. umpamanya semasa cuti sekolah. skor yang diperoleh juga dipengaruhi cara pemarkahan oleh guru/pemeriksa.3 Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Kesan Halo. Misalnya.162  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Rajah 7.

9).8 yang menerangkan kepentingan perbincangan dalam penyediaan skema pemarkahan. konsisten.8: Penyediaan skema pemarkahan Dalam usaha menyediakan skema pemarkahan bagi memeriksa jawapan. Rajah 7. tepat dan matang. iaitu: (a) (b) (c) Kandungan – mencakupi maklumat atau pengetahuan yang berkaitan. Rajah 7. iaitu skema pemarkahan holistik. Proses – aspek ketepatan. komprehensif. dan skema pemarkahan analitik (lihat Rajah 7.9: Skema pemarkahan . Pengelolaan – aspek penggunaan bahasa yang lancar.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 163 Rajah 7. skema pemarkahan boleh disediakan dalam dua cara. tiga aspek perlu diberi perhatian oleh guru/penggubal soalan. Secara umumnya. keaslian dan daya kreatif menjawab. munasabah.

Pemeriksaan secara holistik ini memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan. Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk esei yang markahnya diberi berdasarkan impresi (impression). . Pemarkahan secara holistik memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan secara keseluruhan dan kemudian mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian sebelum menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan. Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. Dalam mesyuarat ini. ketua pemeriksa akan memberikan panduan memeriksa jawapan diikuti dengan perbincangan/ maklum balas daripada pemeriksa- pemeriksa dan seterusnya latihan tertentu diberikan kepada mereka.1: Skema Permarkahan Secara Holistik Skema pemarkahan secara holistik mempunyai kelebihan dari segi pemeriksaan kertas jawapan yang lebih cepat berbanding permarkahan secara analitik. cara pemarkahan holistik dianggap sebagai kurang objektif.1: Jadual 7. Walaupun begitu. Langkah untuk meningkatkan keobjektifan dapat dibuat melalui mesyuarat penyelarasan markah antara pemeriksa- pemeriksa berkenaan. Contoh skema pemarkahan secara holistik adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 7.164  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN (a) Skema Pemarkahan Holistik Skema jenis ini disediakan secara umum sebagai panduan untuk memberi markah kepada jawapan pelajar.

Contoh skema pemarkahan analitik bagi ujian kemahiran lisan Bahasa Melayu sekolah rendah adalah seperti Jadual 7. persembahan dan bahasa. penentuan pemberatan jawapan.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 165 (b) Skema Pemarkahan Analitik Pemarkahan analitik merujuk kepada pemarkahan jawapan berbentuk esei secara lebih terperinci yang mana markah diberi berdasarkan kriteria yang lebih terperinci.2. . banyaknya fakta dan kualiti hujah yang diberikan dipertimbangan untuk diberikan markah penuh. Ia mengandungi nilai tara isi kandungan. Agihan markah dibuat berdasarkan aspek-aspek seperti markah untuk isi/fakta. Misalnya. pengelolaan dan proses yang lebih khusus.

166  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Jadual 7.2: Skema Permarkahan secara Analitik .

3. Hal ini disebabkan skemanya yang lebih terperinci.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 167 Pemarkahan secara analitik adalah lebih objektif berbanding dengan holistik.3: Langkah-langkah Pemeriksaan Tahap 1 Langkah-langkah Memahami kehendak soalan – pemeriksa/guru perlu benarbenar memahami kehendak soalan supaya skema jawapan yang disediakan tepat kepada kehendak soalan.2 Kenapa pemeriksa/guru perlu mengelak daripada mengenali pelajar/calon? . Calon mungkin memberikan jawapan yang tidak terdapat dalam skema tetapi idea itu boleh diterima. iaitu boleh ditokok tambah atau dibaiki mengikut pemahaman dan jawapan calon. lebih-lebih lagi sekiranya bilangan calon terlalu ramai. langkah yang boleh anda lakukan sebagai pemeriksa/guru ialah seperti Jadual 7. 2 3 4 5 6 7 8 AKTIVITI 7. Mengadakan mesyuarat penyelarasan penggubalan soalan. Mengadakan mesyuarat penyelarasan pemeriksaan jawapan. Memeriksa beberapa skrip jawapan calon terlebih dahulu. Memeriksa jawapan hingga selesai. Mengelakkan daripada mengenali nama pelajar. Jadual 7. Memberikan ulasan pada kertas jawapan. Bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan jawapan berbentuk esei. Menyediakan skema pemarkahan - skema perlu fleksibel. Walaupun begitu pemarkahan begini akan mengambil masa yang lama.

seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). . ketua pemeriksa akan mengambil secara rawak beberapa kertas jawapan yang telah disemak oleh pemeriksa-pemeriksa lain untuk memastikan ketekalan dan keselarasan dalam pemberian markah. bentuk dan pemberatan markah. Kadang kala dalam sesuatu ujian. guru mungkin akan mengambil tindakan untuk memberikan markah bonus kepada pelajar-pelajar untuk mengatasi masalah soalan yang terlalu susah ini. sementara markah minimum untuk mendapat gred A ialah 80.168  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN 7. Tujuan penyelarasan ini dibuat ialah bagi mengurangkan perbezaan antara pemeriksa dalam memberikan markah kepada calon-calon. Sebagai contoh. Seperti yang dijelaskan lebih awal. Dalam peperiksaan umum.2.2 Penyelarasan Pemeriksaan Kertas Jawapan Penyelarasan peperiksaan kertas jawapan perlu dilakukan terutama apabila melibatkan pemeriksa lebih daripada seorang. 75. 74. dengan adanya penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan. Penyelarasan yang dibuat adalah berdasarkan isi. didapati terlalu ramai pelajar yang mendapat markah terlalu rendah. Pemeriksa terlebih dahulu hendaklah memeriksa beberapa contoh jawapan dan membandingkannya dengan pemeriksaan yang dibuat oleh ketua pemeriksa dan pemeriksa-pemeriksa lain. penyelarasan pemeriksaan dibuat sebelum pemeriksaan kertas jawapan dimulakan. 70 dan 69. Ini mungkin disebabkan soalan ujian yang terlalu susah. Penyelarasan pemeriksaan skrip ini juga diharapkan dapat membantu pemeriksa-pemeriksa memberikan markah yang lebih adil kepada setiap calon/pelajar. ia dapat membantu mengurangkan perbezaan markah yang diberikan oleh pemeriksapemeriksa. sekiranya guru tidak membuat penyelarasan markah. penyelarasan markah ujian akan membantu guru memperbaiki taburan skor dan gred yang diperoleh pelajar. 7. Lazimnya.2. Di samping penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan. Katakanlah markah yang diperoleh lima pelajar ialah 76. tiada pelajar yang akan mendapat gred A dalam ujian ini. Justeru. Dalam keadaan begini.3 Penyelarasan Markah Ujian Penyelarasan markah ujian perlu dibuat apabila keputusan ujian yang diperoleh calon/ pelajar adalah di luar jangkaan. bagi satu ujian yang sangat susah. besar kemungkinan tiada pelajar yang akan mendapat gred A. setelah semua pemeriksa selesai menyemak kertas soalan esei.

maka penyelarasan boleh dibuat dengan menambah tiga (3) markah untuk menjadikannya 80 markah. Begitu juga dengan markah lulus. dalam satu ujian matematik. Untuk mendapat gred A. x ialah markah asal dan c ialah pemalar constant). Formula pengiraannya ialah: y = mx + c Di mana y ialah markah baru.M L )/(M PA .M PL ) c = M A . iaitu dengan menaikkan markah 74 kepada 80. Pelajar-pelajar lain akan mendapat tambahan markah tertentu seperti yang akan dijelaskan kemudian. kita bukan ingin meluluskan semua pelajar yang gagal. pelajar perlu mendapat markah minimum 80. M PA ialah markah minimum pelajar yang ingin diberi gred A dan M PL ialah markah minimum pelajar yang ingin diberi gred lulus. markah yang diperolehi pelajar ialah antara 31 dan 77. . Dalam masa yang sama. Jadi anda ingin membuat pertimbangan agar ada pelajar yang mendapat A dalam ujian ini. anda ingin membantu pelajar yang mendapat markah 36 untuk mendapat gred lulus (40). sekiranya kita menetapkan markah lulus 40. penyelarasan markah perlu dibuat. Nilai c dan m (kecerunan persamaan perubahan markah) diperoleh melalui formula: m = (M A . Jika layak. dan kita dapati terlalu ramai pelajar gagal ujian ini. guru mungkin ingin membuat pertimbangan sama ada pelajar yang mendapat markah 74 ke atas itu layak diberikan gred A atau tidak. Jika pertimbangan ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang mendapat markah 77 sahaja. tetapi hanya kepada pelajar-pelajar yang berada di sempadan (border) markah lulus.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 169 Dalam keadaan begini. penyelarasan markah perlu juga dibuat. M L ialah markah minimum untuk gred lulus.mM PA Di mana M A ialah markah minimum untuk gred A. • Langkah penyelarasan markah ujian Sebagai contoh. Begitulah juga seterusnya. Keputusan sama ada anda ingin memberikan gred A kepada pelajar yang mendapat markah 77 sahaja atau pelajar yang markah 75 terpulang kepada pertimbangan anda sebagai guru. Walaubagaimanapun.

82 40 ˜Þ Semua pelajar lain akan diberi markah baru dengan rumus yang sama.54 Pelajar yang mendapat markah 77 akan diberi markah baru 80. Selagi nilai kecerunan persamaan perubahan markah kurang daripada 1.85) = 0. . Iaitu: y = 0.98)(77) + 4.98)(77)] = 80 – 75.54 = 43.28 + 4. seperti berikut: y = mx + c = (0. maka varians bagi markah baru akan menjadi (0. seperti berikut: y = mx + c = (0.98x + 4.54 = 75. varians markah baru akan lebih rendah daripada varians markah asal.54 = 39.54 Contohnya.98)(43) + 4.98)(36) + 4.54 = 35.54 = 46. Misalnya.54 = 80 Pelajar yang mendapat markah 36 akan diberi markah baru 40.98 c = MA – mMPA =[80 – (0.46 + 4.46 = 4.14 + 4. M PL = 36 m = (MA-ML)/(MPA-MPL) = (80 – 40) / (77 – 36) = 40/41 = 0. pelajar yang mendapat markah 43 dalam ujian ini akan diberi markah 47 seperti berikut: y = 0.98x + 4. jika nilai kecerunan persamaan perubahan markah ialah 0. maka: M A = 80.7225 varians markah asal.68 ˜Þ 47 Penyelarasan markah ini juga akan mengurangkan varians markah yang diberikan kepada pelajar. iaitu ia dapat mengurangkan perbezaan/variasi keputusan ujian. M PA =77. . M L =40.170  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Sebagai contoh.85.54 = (0.85)x(0.

markah sebegini didapati kurang memberi pengertian dan memerlukan maklumat tambahan. (b) (c) 7.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 171 SEMAK KENDIRI 7. Misalnya. markah kuantitatif ini penting kerana: (a) Ia dapat memberikan pemerihalan yang lebih tepat tentang sesuatu keadaan Misalnya. apabila pencapaian pelajar digredkan dengan mengira peratus ejaan betul.3. apabila seseorang pelajar mendapat markah sebanyak 81/100.3 PENILAIAN Setelah ujian ditadbir. tiga orang guru memberikan skor yang hampir sama kepada jawapan seorang pelajar dengan menggunakan prosedur yang sama. Guru akan mendapat maklumat yang lebih tepat. guru akan hanya menggunakan markah mentah. Ia membolehkan komunikasi yang lebih lancar dan jelas dibuat Komunikasi tersebut boleh dalam bentuk perbincangan guru-guru atau melibatkan penerangan laporan kemajuan murid-murid kepada ibu bapa mereka. dalam melaporkan kemajuan dan perkembangan seseorang murid dalam kelasnya. Menurut Lindvall dan Nitko (1975). Ini menunjukkan prosedur berkenaan adalah menepati keobjektifan dan maklumat yang diperoleh adalah boleh dipercayai. Ia dapat meningkatkan keobjektifan langkah pengukuran Misalnya. apakah langkah seterusnya yang perlu diambil oleh guru? Markah yang diperoleh daripada ujian tersebut adalah dalam bentuk kuantitatif. iaitu markah yang diperoleh daripada jumlah jawapan yang ditanda dengan betul.4 Apakah tujuan utama kita mengadakan penyelerasan pemeriksaan skrip jawapan? 7.1 Penilaian Markah Ujian Pada dasarnya. 50 peratus berbanding dengan hanya penyataan memuaskan. Ini secara langsungnya menolong guru dalam membuat sesuatu keputusan. Contohnya 30 peratus. Oleh itu. Sebenarnya. guru perlu menginterpretasi markah tersebut untuk kegunaan tertentu. baik dan sebagainya. diperiksa dan diberi markah. Adakah dia dapat dianggap pelajar pandai berbanding dengan rakan-rakannya yang lain? Persoalan ini sukar . ujian untuk mengeja perkataan bagi suatu sampel 200 daripada 300 perkataan.

(2) perbezaan yang berlandaskan asas tertentu seperti tahap kesukaran. manakala penggredan mengikut rujukan kriteria lebih bersifat kualitatif. Markah terbitan termasuklah pangkat ratusan.4. Markah ini tidak langsung membandingkan markah yang diperoleh oleh seseorang pelajar dengan pencapaian pelajar-pelajar lain. Untuk membuat perbandingan pencapaian. Ward dan Ward (1999) mencadangkan lima panduan dalam penentuan gred murid seperti dalam Jadual 7. iaitu sama ada menggredkan pelajar mengikut rujukan norma atau rujukan kriteria. Penentuan jenis markah ini mengambil kira beberapa aspek seperti: (1) markah yang diperoleh daripada kemahiran atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang diuji. 7. (3) markah dapat membezakan antara individu dilakukan. Markah berkenaan dikenali sebagai markah terbitan. Penggredan mengikut rujukan norma lebih bersifat kuantitatif.172  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN dijawab jika hanya bergantung semata-mata kepada markah mentah. Ini menyebabkan sukar bagi kita untuk menentukan pencapaiannya berbanding pelajar-pelajar lain.3. . Apabila markah terbitan dibentuk. ia akan memudahkan guru membuat perbandingan antara markahmarkah yang berlainan. stanines dan penentuan gred. dua langkah boleh diambil oleh seseorang guru. dan markah yang membolehkan perbezaan individu itu sendiri dilakukan. kita memerlukan maklumat tambahan yang dapat menerangkan pencapaian murid dengan lebih terperinci.2 Penilaian Pencapaian Bagi memudahkan guru membuat pertimbangan terhadap pencapaian pelajar.

Elakkan daripada menukar cara penggredan semasa ujian sedang dijalankan bagi mengelak rasa tidak puas hati di kalangan pelajar dan ibu bapa. Memasukkan pemboleh ubah yang sesuai kepada tugasan dalam pemberian gred.10 menunjukkan kaedah-kaedah tersebut iaitu pangkat. gred.4: Penilaian Pencapaian Mengikut Ward dan Ward (1999) Panduan 1 2 3 4 5 Penentuan Gred Menentukan tujuan sistem penggredan sebelum menggredkan pelajar. pangkat ratusan dan stanines seperti yang dijelaskan dalam bahagian berikut. AKTIVITI 7. Menerangkan kepada pelajar tentang sistem penggredan yang akan digunakan pada awal penggal atau semester pelajaran. Jika untuk membina motivasi pelajar.10: Kaedah penentuan pencapaian pelajar .TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 173 Jadual 7.3 Apakah sebab yang mungkin. penggredan wajar dibuat secara kriteria. Rajah 7. Rajah 7. Memastikan amalan menggredkan pelajar adalah selaras dengan amalan peringkat pusat atau kebangsaan. guru menukar cara penggredan semasa ujian sedang dijalankan? Dari segi penilaian pencapaian pelajar. terdapat beberapa kaedah yang boleh diguna untuk menentukan pencapaian pelajar daripada markah yang mereka peroleh.

Walaupun begitu. B. misalnya penetapan gred mengikut markah seperti dalam Jadual 7. ibu bapa dan guru sendiri. tanpa dapat membandingkan pelajar-pelajar dalam kelas lain.5: Penentuan Pangkat/Kedudukan (b) Penentuan Gred Kepada pelajar.174  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN (a) Pangkat Meletakkan pangkat pelajar adalah lebih mudah. D. sehinggalah pangkat yang terendah sekali.5 Jadual 7. kedua.6 . sebab ia hanya melibatkan pemeringkatan kedudukan pelajar daripada yang paling tinggi ke paling rendah. Secara umum. guru tidak boleh membuat andaian bahawa pelajar yang mendapat gred A dua kali lebih baik dari pelajar yang mendapat gred C. C. Penentuan gred perlu dilaksanakan secara diselaraskan mengikut peraturan tertentu. Jadual 7. Lazimnya. Guru hanya boleh membandingkan kedudukan pelajar dalam bilik darjah tertentu sahaja. kedudukan pangkat disebut sebagai kedudukan pertama. ketiga dan seterusnya.6: Penentuan Gred Pelajar Gred ini hanyalah menentukan pencapaian pelajar berkenaan dengan gred A lebih baik daripada gred B dan seterusnya. gred yang diperoleh para pelajar sedikit sebanyak dapat memberi gambaran kepada pencapaian pelajar. Lazimnya. Contoh penentuan pangkat murid adalah seperti Jadual 7. . penentuan bilangan pelajar bagi setiap gred boleh dibuat supaya taburannya mengikut taburan normal (normal curve). gred yang diberikan kepada pelajar adalah A. E sebagai gred lulus atau F sebagai gred gagal.

N Kekerapan kumulatif ini dikira hingga ke markah sebelum markah yang ingin ditentukan persentilnya atau bilangan pelajar yang memperoleh markah lebih rendah daripada markah tersebut. Perkataan “stanines” ini berasal daripada perkataan “standard nine”. Misalnya. Persentil ke-25 dipanggil kuartil pertama (Q1). yang juga dikenali sebagai median. Skor persentil menunjukkan kedudukan markah pada sepanjang taburan markah (Bhasah Abu Bakar. Markah yang diperoleh itu adalah lebih baik daripada 60% markah pelajar-pelajar lain dalam kumpulannya. ini menunjukkan markah Mazlin adalah lebih tinggi daripada markah 70% pelajar-pelajar lain. Bagi kumpulan yang lebih pandai adakah persentil sesuatu markah lebih rendah atau lebih tinggi? Stanines Markah terbitan ini sering kali digunakan dalam ujian pencapaian. seorang pelajar telah mengambil satu ujian dan mendapat markah sebanyak 75. Pangkat persentil dapat dianggap sebagai satu skor terbitan yang mempunyai median 50 bermula dari taburan 1 hingga 99. Contohnya. Untuk mendapatkan pangkat persentil. atau menggunakan kekerapan kumulatif seperti di berikut: Pangkat persentil = Kekerapan kumulatif X 100. (d) . persentil ke-50 dipanggil kuartil kedua (Q2). Formula stanines seperti di bawah: Stanines = 2z + 5 di mana z = skor-z yang mempunyai min=0 dan sisihan piawai = 1. Markah 75 ini mungkin pensentil yang berbeza bagi kumpulan lain. dan persentil ke-75 dipanggil kuartil ketiga (Q3). Ia adalah berdasarkan skor-z. kita boleh gunakan grafik ogif yang dijelaskan sebelum ini. Ini bermakna markah 75 adalah persentil ke-60 bagi keseluruhan markah ujian untuk kumpulan ini. Ia dibentuk berasaskan andaian bahawa pencapaian mengikut taburan normal. jika dikatakan pencapaian Mazlin berada di kedudukan pensentil 70. Stanines mempunyai min = 5 dan sisihan piawai = 2.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 175 (c) Pangkat Ratusan Pangkat ratusan/persentil (percentile) ialah markah tertentu yang menunjukkan peratusan pelajar yang mendapat markah lebih rendah daripada markah tersebut. 2003).

Zaki berada pada tahap 35 peratus di bawah. Kelemahannya pula ialah dari segi markah yang diperoleh tidak menunjukkan dengan jelas sejauh mana seseorang pelajar itu menguasai ilmu atau kemahiran yang telah ditetapkan. Selain itu. Namun. Zaki telah menunjukkan . penggunaan markah secara rujukan norma ini juga memungkinkan rasa rendah diri di kalangan pelajar yang berada dalam kumpulan terbawah. Di samping itu. Zaki didapati dapat menyebut pada peringkat perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka. sederhana atau gagal.7 . Dalam hal ini. Jadual 7. Penggredan berdasarkan rujukan kriteria pula ialah dengan melaporkan prestasi seseorang pelajar secara relatif bagi menggambarkan sejauh mana seseorang pelajar itu menguasai sesuatu objektif mata pelajaran yang telah ditetapkan. Peratusan pelajar yang mendapat gred stanines ditunjukkan dalam Jadual 7. Skor dan gred yang diperoleh menggambarkan pencapaian yang sama dalam mana-mana tugasan yang telah dilaksanakan. Maklumat begini juga memberi mekanisma untuk menyusun pelajar kepada pencapaian cemerlang. supaya aktiviti pemulihan dapat dijalankan. Daripada perbandingan yang dibuat dengan murid-murid lain. guru perlu menetapkan kriteria penggredan terlebih dahulu dan menetapkan standard bagi setiap kriteria berkenaan. ia juga membantu guru mengenal pasti murid yang paling lemah.176  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Setiap pelajar akan ditetapkan stanines masing-masing dari satu hingga sembilan. Berikut adalah contoh cara penilaian markah secara rujukan kriteria dilaksanakan: (a) Dalam suatu ujian bacaan.7: Stanines dan Peratus Pelajar Kelebihan penilaian markah secara rujukan norma ini dapat memberikan maklumat ringkas tentang prestasi pelajar yang boleh difahami dengan mudah oleh pelajar dan ibu bapa mereka.

Dalam memberi gred kepada pelajar secara rujukan kriteria ini. Selain itu. ujian yang terlalu mudah memungkinkan pelajar-pelajar mendapat gred yang cemerlang. sedangkan mereka masih belum menguasai kebanyakan kemahiran yang diajar. jika pencapaian pelajar adalah rendah dan ujian berkenaan adalah sah. pengukuran dan penilaian dalam bilik darjah. Begitu juga sebaliknya. Manakala kemahiran yang tinggi masih belum dikuasai. . mereka akan merasa kecewa dengan gred yang rendah. Zaki mencapainya dalam tempoh empat bulan. serta (iv) menentukan sama ada murid berkenaan layak untuk diberikan anugerah atau pengiktirafan serta peluang melanjutkan pelajaran ke sekolah berasrama penuh. Dengan memberikan gred kepada murid- murid akan menggambarkan pencapaian sebenar mereka dalam sesuatu mata pelajaran. sedangkan ujian berkenaan adalah terlalu sukar.TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 177 perkembangan pada peringkat menguasai perkataan yang amat sukar. Ujian yang sukar akan menyebabkan ramai pelajar mendapat markah rendah. Pencapaian ini menyamai pencapaian ¼ daripada pelajar dalam kelasnya. Guru pula lebih mudah untuk memberikan gred kepada pelajar-pelajarnya. (b) Razif mendapat keputusan pencapaian dalam mata pelajaran Geografi sebanyak 95 peratus. manakala ujian yang mudah akan menyebabkan ramai pelajar mendapat markah tinggi. Kesannya juga turut dirasai pelajar. misalnya. Walaupun begitu. maka guru boleh mengambil langkah memperbaiki pengajarannya supaya ramai pelajar mendapat gred yang lebih baik. Kedua-dua keadaan ini juga tidak memberikan gambaran sebenar tentang pencapaian pelajar. Kelebihan penggredan secara rujukan kriteria ialah pelajar boleh mendapatkan gred yang tinggi jika mereka berusaha bersungguh-sungguh. (iii) mengawal aktiviti dan program pembelajaran. Ini menunjukkan pencapaiannya adalah tinggi. Antara tujuan penggredan ialah untuk (i) memaklumkan kepada ibu bapa tentang kemajuan anak-anak mereka dalam sesi persekolahan. (ii) membantu murid-murid dalam menetapkan matlamat mereka dalam sesuatu mata pelajaran. RUMUSAN Pemarkahan dan penggredan adalah aspek yang penting dalam konteks pengujian. Sax (1997) berpendapat kelemahan yang ketara ialah aras kesukaran akan menentukan peratusan pelajar yang mendapat gred-gred tertentu. 95% yang diperoleh itu terdiri daripada kemahiran yang rendah.

Kira markah baru bagi markah asal 66. Jelaskan dengan ringkas aspekaspek tersebut. Jelaskan bahagian-bahagian arahan ini. Bagi mendapat gred A pula beliau membuat keputusan markah minimum 78 layak diubah kepada markah 80. Penyelarasan markah ujian dibuat selepas semua markah ujian diperoleh. 3. Mengapakah penyelarasan markah ujian ini perlu dibuat? Jelaskan dengan ringkas satu kaedah bagaimana penyelarasan markah ujian boleh dibuat. Seorang guru telah mengadakan ujian bagi T ahun 2 Jaya. Dalam usaha menyediakan skema pemarkahan. UJIAN 2 1. 2. Arahan ujian/peperiksaan terdiri daripada dua bahagian. Daripada taburan markah yang diperoleh. tiga aspek perlu diberi perhatian oleh guru/penggubal soalan.178  TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN Skema Pemarkahan Pemarkahan Holistik Pemarkahan Analitik Penggredan UJIAN 1 1. Salah satu daripada kaedah penilaian ialah penilaian rujukan norma. 3. beliau membuat keputusan untuk menaikkan markah 36 kepada markah lulus 40. Berikan dua (2) kelebihan kaedah penilaian ini. . 2.

Bloom. Illinois: F. Principles of educational and psychological measurement and evaluation. (1965). Penilaian kendalian sekolah. (1999). buku pedoman 1: Domain kognitif (ed. Assessment in classroom. Lindvall. A. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. M. Bloom.. G. Sax. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia.) New Jersey: Printice Hall.. T. D. New York: HBJ Inc. (1989). Taksonomi objektif pendidikan.).TOPIK 7 PENTADBIRAN UJIAN DAN PENILAIAN t 179 RUJUKAN Abu Bakar Nordin. Bloom.. W.. B. J. G. & Masia. Mokhtar Ismail. Occasional papers no. S. S. (1971). & Madaus. Classroom testing: Construction. A. Oosterhof. (2001). Hasting. (1995). (1997). C.. Measuring pupil achievement and aptitude (2nd ed. B. Classroom application of educational measurement (3rd ed. & Ward. (1975).5. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (1991). F. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ward. Krathwohl. Raminah Haji Sabran. B.E Peacock Publisher Inc. J. . M. Penilaian di bilik darjah. M. & Nitko. R. New York: Harper and Row Publisher. California: Wadsworth.. B. B. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. California: Wadsworth. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Developing scale in affective domain. (1987).). A. Pusat Perkembangan Kurikulum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->