Contoh Kajian Tindakan Bahasa Melayu Pendahuluan: Kajian Tindakan merupakan salah satu cara mengenalpasti dan mencari

jalan penyelesaian ke atas masalah yang dikenalpasti. Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah penggunaan imbuhan dalam ayat yang dihadapi oleh muridmurid tahun 4. Kemahiran pengimbuhan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Pengimbuhan perkataan merupakan proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna perkataan berimbuhan tersebut. Seramai 30 orang murid terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Ini mungkin disebabkan mereka baru melepasi kemahiran di tahap 1 dan tahun 4 memerlukan kemahiran yang lebih meluas. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh satu bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Bahasa Melayu jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU. Saya meninjau pencapaian dan penguasaan Bahasa Melayu murid-murid tahap 1 sebelum melangkah ke tahap 2. Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 1 dapat menguasai kemahiran-kemahiran bahasa maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Bahasa Melayu mereka pada tahap 2 dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan UPSR. Terdapat dua kertas Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Hasil daripada penandaan latihan karangan, tidak dinafikan ada ketika murid-murid tiada idea untuk disampaikan dan dikembangkan dalam karangan. Kesalahan yang dapat saya kenal

Melalui pengalaman saya. Hal ini akan memberi kesan kepada markah penulisan dan mempengaruhi maksud ayat. Ini tentu menyulitkan pemahaman pembaca malah menimbulkan makna yang berbagai-bagai. lemahnya penggunaan imbuhan dalam kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek penggunaan imbuhan yang saya berikan sama ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah.0 FOKUS KAJIAN. Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila membina ayat. Ini bermakna pengimbuhan perkataan yang salah akan menyebabkan fungsi ayat berubah daripada maksud sebenar yang hendak disampaikan. Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam penulisan karangan saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan awalan. terutama setelah murid memasuki tahap 2 (Tahun 46) kerana terdapat penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Bagi saya membina ayat yang mudah dan lengkap bergantung kepada pengimbuhan perkataan dan struktur ayatnya. saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan soalan membina ayat bagi Bahasa Melayu kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid. Kelemahan ini juga berpunca daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan imbuhan. Di sekolah rendah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) adalah salah satu pengukur kepada kecemerlangan sesebuah sekolah. akhiran dan apitan. Aspek imbuhan amat penting dikuasai pada peringkat awal.pasti ialah masalah struktrur ayat akibat kesalahan penggunaan imbuhan. 2. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini. Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: .

3.2 Murid dapat mengklasifikasikan perkataan-perkataan berimbuhan awalan.murid-murid tidak dapat membezakan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. 3.. 3. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan. Keadaan ini juga akan membantu muridmurid lebih mudah menulis karangan kelak. akhiran dan apitan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.murid-murid tidak dapat memberikan imbuhan yang tepat dan betul kepada sesuatu perkataan.1 Murid dapat mengenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan yang diberi. tepat dan jelas maksudnya serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik.2. . .0 OBJEKTIF KAJIAN. 3.2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 3. saya yakin murid boleh membina ayat dengan betul.Kesilapan penggunaan perkataan berimbuhan dalam ayat.2. akhiran dan apitan. Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai penggunaan imbuhan. .1 Objektif am: Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan penggunaan imbuhan awalan.

5 Guru dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan murid. 5.1 Ujian Pra: Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang penggunaan imbuhan awalan.3. . 3.0 KUMPULAN SASARAN.2. akhiran dan apitan.1 Tinjauan masalah: Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini. Murid juga diuji tentang kefahaman mereka mengenai makna perkataan yang telah menggunakan imbuhan yang berlainan dengan membina ayat daripada perkataan yang diberi.1. 4.0 PELAKSANAAN KAJIAN. saya dapati murid-murid lemah dengan penggunaan perkataan berimbuhan yang diberi.4 Pelajar berminat dan seronok untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu.2. 5.2. Selepas saya menyemak kertas ujian pra. 5. Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki Melayu dan 15 orang murid perempuan Melayu dalam Tahun 4.3 Murid dapat menggunakan pengimbuhan yang betul dalam struktur ayat 3.

1. Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran. murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguhsungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.2 Analisis tinjauan masalah: 5.5. 5.7 100 Bilangan Sampel Peratus (%) .7 6.2.3 16. Sebagaimana biasanya.1 Analisis Ujian Pra: Jadual 1 : Pencapaian Ujian Pra Pencapaian (Gred) A (80 – 100) B (60 – 79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) JUMLAH 3 10 10 5 2 30 10 33.2 Pemerhatian: Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu muridmurid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran.3 33.

20 mengganggu 5.2 Analisis pemerhatian: Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran.3% (7 orang) murid telah gagal.7 %).Berdasarkan Jadual 1.Bercerita .2. saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: .Membina ayat . soalan 10 (90%). akhiran dan apitan) . 76.3 Tindakan yang dijalankan: Dalam melaksanakan tindakan.7% (23 orang) murid telah lulus dan 23.Mengenalpasti perkataan berimbuhan . Daripada analisis yang dibuat atas kesalahan-kesalahan murid terdapat empat soalan yang mendapat peratusan kesalahan paling banyak iaitu soalan 7 (66. soalan 13 (80%) dan soalan 15 (70 %). Jadual 2 : Mengenal pasti tingkah laku belajar Tingkah laku Kesungguhan Kurang mengambil bahagian Kurang berbual kawan) tumpuan dan Peratus % 50 30 (bermain.Mengelaskan jenis perkataan berimbuhan (awalan.Ujian Pos . Soalan– soalan tersebut berkaitan dengan imbuhan akhiran dan apitan. 5.

Musa hanya tersenyum mendengar pertanyaan Cikgu Afida. Dia ke dapur untuk memberitahu ibunya. Musa terus pulang. Musa terlena di dalam biliknya. .5. Hari ini sekolah Musa mengadakan Sambutan Hari Kanak-kanak. Musa menerima coklat itu kerana dia murid yang baik. “Mengapa kamu tidak makan coklat itu. Mujib tidak sabar menunggu ibunya pulang dari kerja. Mujib memegang coklat itu eraterat.1 Aktiviti 1 : Mengenal pasti perkataan berimbuhan: i. saya ingin menunjukkan sesuatu kepada ibu. Malangnya seluar sekolah yang dipakainya siang tadi tiada di dalam bilik itu. Cikgu Afida telah menghadiahinya sebungkus coklat. Akhirnya. Antara kanak-kanak yang paling gembira termasuklah Musa.” kata Musa. Seluar itu telah direndam oleh ibunya di dalam baldi. Saya menggunakan sebuah petikan cerita yang dirakamkan sebagai bahan rangsangan yang panjangnya kira-kira 100 patah perkataan. Musa?” Tanya Cikgu Afida. Musa berlari ke bilik untuk mengambil seluar sekolahnya. “Ibu. Coklat pemberian Cikgu Afida itu ingin ditunjukkan kepada ibunya di rumah.4. Sebaik sahaja loceng berbunyi.4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian: 5. Musa terus teringat akan coklatnya itu. Dia tersedar apabila ibu mengejutkannya.

(contoh : terbersih. Saya menerangkan dan memberi contoh mengenai perkataan berimbuhan Pengimbuhan ialah proses yang memberikan imbuhan atau penambahan kepada sesuatu perkataan .6 0 . Murid membacakan perkataan berimbuhan yang dicatat.3 40 6. Jadual 3 : Peratus Mengenal pasti Perkataan Berimbuhan Markah A (80 – 100) B (60 . iv. iii. Hasil daripada proses pengimbuhan ini akan terbentuklah kata terbitan. Pemerhatian : Murid-murid telah menunjukkan respon yang tinggi untuk mendengar.ii.79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) Peratus % 10 43. membersihkan) v Saya memperdengarkan semula petikan cerita vi Murid mencatatkan semula perkataan berimbuhan. Mereka juga lebih bersedia untuk mengecam dan menyenaraikan perkataan berimbuhan yang diperdengarkan. bersihkan. Petikan ini diperdengarkan sebanyak dua kali dan murid diminta mengenal pasti dan mencatat perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan.

5. iaitu. Apitan . Sisipan . Hanim menyeluk kocek baju sekolahnya lalu mencapai tabung di .2 Aktiviti 2 : Mengkelaskan jenis imbuhan: i. Terdapat empat jenis imbuhan dalam Bahasa Melayu.imbuhan yang hadir di tengah-tengah kata dasar. akhiran dan apitan yang terdapat dalam sukatan) ii. Saya mempamerkan carta imbuhan dan menerangkan jenis imbuhan. Awalan – imbuhan yang hadir sebelum kata dasar 2. Dia terus masuk ke dalam biliknya.Jadual 3 menunjukkan hanya 6.imbuhan yang hadir serentak sebelum dan selepas kata dasar 4. 1. (Bagi murid tahap 1 hanya imbuhan awalan. Akhiran . Refleksi : Murid tidak dapat kenal pasti perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan cerita. Saya membacakan petikan cerita TABUNG BULUH HANIM Hanim baru saja balik dari sekolah.4.6% sahaja murid yang tidak dapat mencatat perkataan.imbuhan yang hadir selepas kata dasar 3.

iii. wang di dalam tabungnya sudah banyak. Dalam masa yang singkat. Hanim bercadang untuk membuka akaun simpanan di bank. Bunyi duit syiling di dalam tabung itu berdeting-deting. Hanim memasukkan wang ke dalam tabung buluh itu. Mereka berharap agar sikap Hanim yang suka menabung itu menjadi contoh kepada adik-adiknya yang lain.bawah katil. Dia memberitahu ayah dan ibunya tentang cadangannya itu. Pemerhatian : Aktiviti 2 menghasilkan keputusan seperti berikut: Jadual 4 : Peratus Mengkelaskan Perkataan Berimbuhan Markah A (80 – 100) B (60 .79) C (40 – 59) D (20 – 39) Peratus % 25 55 20 0 . Murid mengkelaskan perkataan imbuhan yang didengar mengikut jenisnya dalam lembaran yang diberikan. Hanim tersenyum gembira. Digoncang-goncangnya tabung buluh itu. Ayah dan ibu Hanim sangat bangga akan sikap Hanim itu.

Guru mencatatkan ayat-ayat yang murid-murid bina. ii. Murid menyatakan apa yang dilihat. . Latih tubi membaca ayat yang telah dibetulkan struktur ayatnya. (Contoh :Monyet nampak buah pisang masak) iii. Saya dapati dengan kaedah imlak ini murid amat teruja untuk mengecam jenis perkataan berimbuhan yang didengar untuk dicatatkan di ruangan yang betul. (Contoh : Seekor monyet ternampak setandan pisang yang masak di atas sebatang pokok pisang) v. Murid juga menumpukan perhatian terhadap P & P . Gambar bersiri dipamerkan dan murid fahami gambar yang dilihat. Refleksi : Saya berpuas hati dengan peningkatan pemahaman murid apabila berjaya mengelaskan perkataan berimbuhan mengikut jenis imbuhan.3 Aktiviti 3 : Membina ayat: i.E (0 – 19) 0 Jadual 4 menunjukkan 25% murid mendapat markah 80 – 100 dan tidak ada seorang pun yang mendapat markah 39 ke bawah. iv.4. Perbincangan – mengenal pasti kesalahan struktur ayat dan membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan yang betul. 5.

4. Refleksi : Saya mula sedar bahawa selama ini masalah ini timbul adalah disebabkan muridmurid tidak dibimbing untuk menggunakan perkataan berimbuhan dalam perbualan harian.4 Aktiviti : Ujian Pos: Ujian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pencapaian murid. . Kertas Ujian Pos disediakan. murid menjawab soalan-soalan serupa dengan soalan Ujian Pra tetapi diubahkan kata dasar. Saya mengedarkan kertas soalan terlebih dahulu.6 56. 5.vi.4 Pemerhatian : Saya dapati murid lebih seronok belajar Bahasa Melayu jika menggunakan sesuatu bahan sebagai rangsangan. Guru pembantu membuat pemerhatian terhadap respon murid dalam aktiviti perbincangan Jadual 5: Aktiviti-aktiviti yang digemari murid Aktiviti Perbincangan Membaca Bilangan murid 22 26 % pencapaian 43. Kertas ujian ini mengandungi 5 bahagian yang membawa pemberian markah sebanyak 50 markah. Murid dikehendaki menjawab semua soalan.

Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat .imbuhan akhiran Bahagian C . Jika dalam Ujian Pra ada murid yang gagal tetapi dalam Ujian Pos semua murid lulus malah peratus pencapaian setiap gred juga meningkat.3 50 16. 5. Markah A (80 – 100) B (60 .Tandakan _/ atau X menggunaan imbuhan dalam ayat.7 Refleksi : Dapatan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian murid.Bahagian A .membina ayat Bahagian E .5 Refleksi keseluruhan: Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara.Imbuhan awalan Bahagian B . Kebolehan murid menguasai penggunaan imbuhan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah karangan.79) C (40 – 59) D (20 – 39) E (0 – 19) Bilangan murid 10 15 5 % 33. Masa yang diberikan kepada murid untuk menjawab soalan pra ini selama 30 minit.imbuhan apitan Bahagian D .

Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai penggunaan imbuhan awalan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam penulisan karangan jika menguasai salah satu kemahiran berbahasa iaitu penggunaan imbuhan. 6.6 %) 7 (33. Manakala dalam Ujian Pos. Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik. akhiran dan apitan yang betul dalam .0 Cadangan kajian seterusnya.4% murid dalam ujian Pra. Jadual 7 : Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Lulus Gagal Jumlah Ujian pra 23 (76.selepas tindakan diambil. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid. hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan penggunaan imbuhan . 76.6% murid lulus dan 33.4 %) 30 (100 %) 30 (100 %) Ujian pos 30 (100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas. Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk difahami oleh murid. Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan.

. Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang kerana murid sudah menguasai penggunan imbuhan namun masih lemah dalam membina struktur ayat. Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan struktur ayat menggunakan kaedah imlak.struktur ayat. Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan.