P. 1
Soalan BAHASA MELAYU Peralihan

Soalan BAHASA MELAYU Peralihan

|Views: 148|Likes:
Published by Suzilla Sufian
PERA
PERA

More info:

Published by: Suzilla Sufian on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SEMANTAN

UJIAN PENILAIAN 1 (BULAN MAC) 2013
BAHASA MELAYU
NAMA : .............................................
KELAS : PERALIHAN
TARIKH : ..........................................
MASA : 1 JAM 30 MINIT
ARAHAN : Kert! "#" $e#%#&'#%" (0 SOALAN) #&
&"*e+e#&*" $e#,-. !e$' !/0#.
Soalan 1 hingga 5
Isikan tempat kosong dengan KATA MAJMUK yang sesuai.
1. Orang miskin itu mengucapkan …………………… kepada penduduk kampung yang
menghulurkan bantuan kepadanya.
2. Gadis itu gemar memakai baju kurung berwarna………………………
3. Bilik darjah itu telah………………..menjadi makmal komputer sekolah.
4. emua ahli …………………. !ersatuan "bu Bapa dan Guru yang terpilih berjanji
akan menjalankan tugas dengan bersungguh#sungguh.
biru muda jaatankuasa arganegara
terima kasih diubah suai
petani Samsung sekolah
!roton Saga lalat
$. emua ……………………….."ndonesia yang ditangkap akan dihantar ke !usat
%ahanan emenyih
Soalan " hingga 1#
Isikan tempat kosong dengan KATA $AMA yang sesuai.
&. 'akanan yang terdedah di atas meja itu telah dihinggap oleh………………………
7. Beberapa orang………………………sedang membanting padi di bendang.
(. Orang ramai berlumba#lumba melihat kereta……………………..di bilik pameran
itu.
). !ak *arun membawa tele+isyen berjenama………………………… untuk dibaiki.
1,. "bu bapa hadir ke ………………………. untuk menandatangani kad
pelaporan akademik.
Soalan 11 hingga 15
Isi tempat kosong dalam ayat%ayat di baah dengan jaapan yang paling
sesuai.
11. -.........../ cantik sungguh rumah baru kamu ini0 1ata u2ana kepada
3nita.
3. 3duh 4. 5h
B. 6ah 7. 4is
petani Samsung sekolah
!roton Saga lalat
12. -............. / sakitnya gigiku0 1ata 8airu2.
3. 9ah 4. 3duh
B. 6ah 7. 3mboi
13. -........... / anak#anakku/ belajarlah bersungguh#sungguh0:
3. 6ahai 4. 5h
B. 3mboi 7. 3duh
14. -......... / saya 'unirah0 elamat datang ke sekolah ini.
3. 5h 4. *ai
B. Oh 7. 3duhai
1$. :........... / sakitnya perutku ini0: kata 6ak ;eman.
3. 3mboi 4. 3h
B. 3duh 7. 4is
Soalan 1" hingga &#
'ina ayat daripada perkataan%perkataan yang diberikan.
1&. mendenda <
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
1=. berlari <

………………………………………………………………………………………………………………………………………
1(. makanan <
………………………………………………………………………………………………………………………………………
1). melukis <
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2,. terjumpa <
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Soalan &1 hingga &5
SUSU$ S(MU)A ayat%ayat di baah supaya menjadi ayat%ayat yang betul.
21. sedang memberi rawatan ibu 7oktor kepada
…………………………………………………………………………………………………………………………………
22. 3hmad masakan 'elayu suka dan >a+i.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
23. sakit berkerja kerana dapat tidak 3yah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
24. balai polis dengan terletak berhampiran saya ekolah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2$. hari 3had etiap kami sekeluarga akan bersenam.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. cantik sungguh rumah baru kamu ini! Kata Suzana kepada Anita.Indonesia yang ditangkap akan dihantar ke Pusat Tahanan Semenyih Soalan 6 hingga 10 Isikan tempat kosong dengan KATA NAMA yang sesuai. Soalan 11 hingga 15 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Ibu bapa hadir ke ……………………….. Wah C. 9. Makanan yang terdedah di atas meja itu telah dihinggap oleh……………………… 7. Cis . Orang ramai berlumba-lumba melihat kereta……………………. petani Samsung Proton Saga lalat sekolah 6. A..di bilik pameran itu. Beberapa orang………………………sedang membanting padi di bendang. Aduh B. Semua ………………………. “___________.5. untuk menandatangani kad pelaporan akademik. 10. 8. Eh D. Pak Harun membawa televisyen berjenama………………………… untuk dibaiki.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->