KUMPULAN 5 SK ASPEK TATABAHASA RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3 Bestari Kesihatan dan Kebersihan - Bersih dan Sihat 7.45 – 8.45 pagi (1 jam) 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; 1. Menggunakan 4 daripada 5 kata hubung yang diberi dengan betul mengikut konteks. 2. Membina dan menulis sekurang-kurangnya 4 ayat menggunakan rajah tukar ganti yang diberi. 1. Menyanyi lagu ”Bangun Pagi”. 2. Menyebut kata hubung yang terdapat di dalam lagu secara kelas. Guru membetulkan kesalahan murid. 3. Membaca kad kata hubung yang ditunjukkan satu persatu 4. Membina ayat majmuk berpandukan rajah tukar ganti yang disediakan oleh guru. (didik hibur) 5. Menulis ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang betul. 6. Aktiviti Pengayaan. 7. Menyanyikan semula lagu ”Bangun Pagi”. Nilai Murni – berbudi bahasa, jujur Keusahawanan – sikap dan pemikiran keusahawanan TMK – paparan slaid Radio/komputer, kad perkataan, lembaran kerja Murid telah berjaya membina ayat majmuk yang mengandungi kata hubung berdasarkan rajah tukar ganti. 25 orang daripada 30 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Pasti kita berjaya. Mari kawan sama-sama. Semua orang suka hati. baca buku. pandai nyanyi. Hormat guru kerana ilmu. Pakai baju minum susu. Kalau kita rajin usaha. . Ibu bapa gembira. Cuci muka lalu mandi. Lirik Lagu ‘Bangun Pagi’ Bangun pagi gosok gigi. Salam ayah dan ibu.Set Induksi Murid mendengar dan menghayati senikata lagu yang dimainkan. Ucap salam sambil senyum. Pandai tulis atau lukis. Rajin belajar cikgu ajar. Jumpa cikgu depan pintu. Pergi sekolah jalan kaki.

Aktiviti 3 Kad Kata Hubung dan sambil lalu atau kerana Aktiviti 4 Rajah Tukar Ganti .

berkawan dengan Anas 3 Huda makan roti . kerana dia peramah serta baik hati. Aktiviti 5 Contoh ayat majmuk yang dibina oleh murid. 1. atau menangis kesakitan. 2 Kami suka . 4 Arif melukis . Kakak memasak sambil menyanyi di dapur. ___________________________________________________ Aktiviti Pengayaan . ___________________________________________________ 5. __________________________________________________ 3. Kata Hubung lalu dan Frasa B minum susu. 2. __________________________________________________ 4.Frasa A 1 Kakak memasak . membaca buku? sambil menyanyi di dapur. 5 Dia terjatuh .

Melengkapkan ayat dengan kata hubung betul. yang Swee Lan tidak hadir ke sekolah ________ demam. Siti ________ ibunya mencuci pinggan. Tawi menyikat rambut _________ melihat cermin. Bunga itu busuk ________ wangi? .