KUMPULAN 5 SK ASPEK TATABAHASA RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Bahasa Malaysia Tahun 3 Bestari Kesihatan dan Kebersihan - Bersih dan Sihat 7.45 – 8.45 pagi (1 jam) 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; 1. Menggunakan 4 daripada 5 kata hubung yang diberi dengan betul mengikut konteks. 2. Membina dan menulis sekurang-kurangnya 4 ayat menggunakan rajah tukar ganti yang diberi. 1. Menyanyi lagu ”Bangun Pagi”. 2. Menyebut kata hubung yang terdapat di dalam lagu secara kelas. Guru membetulkan kesalahan murid. 3. Membaca kad kata hubung yang ditunjukkan satu persatu 4. Membina ayat majmuk berpandukan rajah tukar ganti yang disediakan oleh guru. (didik hibur) 5. Menulis ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang betul. 6. Aktiviti Pengayaan. 7. Menyanyikan semula lagu ”Bangun Pagi”. Nilai Murni – berbudi bahasa, jujur Keusahawanan – sikap dan pemikiran keusahawanan TMK – paparan slaid Radio/komputer, kad perkataan, lembaran kerja Murid telah berjaya membina ayat majmuk yang mengandungi kata hubung berdasarkan rajah tukar ganti. 25 orang daripada 30 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Pakai baju minum susu. Salam ayah dan ibu. Lirik Lagu ‘Bangun Pagi’ Bangun pagi gosok gigi. Mari kawan sama-sama. Ucap salam sambil senyum. Pandai tulis atau lukis. Cuci muka lalu mandi. Jumpa cikgu depan pintu. Semua orang suka hati. Kalau kita rajin usaha. Ibu bapa gembira. pandai nyanyi. .Set Induksi Murid mendengar dan menghayati senikata lagu yang dimainkan. Pergi sekolah jalan kaki. Rajin belajar cikgu ajar. baca buku. Hormat guru kerana ilmu. Pasti kita berjaya.

Aktiviti 3 Kad Kata Hubung dan sambil lalu atau kerana Aktiviti 4 Rajah Tukar Ganti .

berkawan dengan Anas 3 Huda makan roti . 4 Arif melukis . ___________________________________________________ Aktiviti Pengayaan . membaca buku? sambil menyanyi di dapur. Aktiviti 5 Contoh ayat majmuk yang dibina oleh murid. ___________________________________________________ 5. kerana dia peramah serta baik hati. Kata Hubung lalu dan Frasa B minum susu. 2. __________________________________________________ 4. atau menangis kesakitan. 1. 5 Dia terjatuh . __________________________________________________ 3. 2 Kami suka . Kakak memasak sambil menyanyi di dapur.Frasa A 1 Kakak memasak .

Melengkapkan ayat dengan kata hubung betul. Tawi menyikat rambut _________ melihat cermin. Bunga itu busuk ________ wangi? . yang Swee Lan tidak hadir ke sekolah ________ demam. Siti ________ ibunya mencuci pinggan.