P. 1
Penyelenggaraan Jenazah (AIK IV)

Penyelenggaraan Jenazah (AIK IV)

|Views: 108|Likes:
Published by Dwi Andra
Tata cara penyelenggaraan jenazah
Tata cara penyelenggaraan jenazah

More info:

Published by: Dwi Andra on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagai umat Islam yang mempunyai tugas sebagai khalifah di bumi, hendaknya kita tahu tata cara yang benar dan adab-adab yang baik dalam menjalani kehidupan. Salah satunya tentang jenazah dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Firman Allah SWT: “Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat.” (Ali Imran : 185) Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk mengunjungi orang yang sedang sakit menghibur dan mendo‟akannya. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani,

menyembahyangkan dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya,

memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya dalam istilah agama dinamakan fardhu kifayah.

Karena semua amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelengaraan jenazah itupun merupakan fardhu kifayah juga. Akan berdosalah seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila dalam kelompok tersebut tidak terdapat orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardhu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu. Oleh karena itu, dalam pembahasan makalah selanjutnya akan dipaparkan secara terperinci insya Allah tentang penyelenggaraan jenazah. Di dalam makalah ini akan dijelaskan hal-hal yang dikerjakan dalam penyelenggaraan jenazah dan juga doa-doa yang diucapkan dari pemandian hingga pemakaman. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saja meninggal dunia? 2. Bagaimana cara memandikan jenazah? 3. Apa saja yang disiapkan dalam pengafanan jenazah dan bagaimana cara mengafani jenazah? 4. Bagaimana cara menshalati jenazah? 5. Bagaimana cara memakamkan jenazah? C. Tujuan 1. Menjelaskan sikap seorang mukmin jika ada muslim lain yang baru saj meninggal dunia. 2. Mengetahui cara-cara pemandian jenazah.

.3. Mengetahui alat-alat dan bahan dalam pengafanan jenazah dan cara mengafani jenazah. Mengetahui cara memakamkan jenazah. Manfaat Setelah mengetahui tata cara dalam penyelenggaraan jenazah. Mengetahui cara-cara menshalati jenazah. D. diharapkan para pembaca mampu menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mampu dalam mempermudah sanak keluarga yang apabila keluarga tersebut terdapat kelaurganya yang baru saja meninggal yang mampu diurus oleh pembaca. 5. 4. 4.

lengkap dan sempurna. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah.. Semua yang di dunia ini hanyalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. tetapi semenjak orang itu sakit.(Q.Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali. keluarga yang meninggal hendaknya ikhlas dan rela melepaskan kepergiannya.. Oleh sebab itu. mengantarnya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. sampai selesai menguburnya semuanya telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah tentang itu secara terperinci... menjelang ajal. di waktu datangnya ajal... Islam telah mengingatkan kita semua bahwa setiap insan yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ali „Imran/3 : 185) Jika ada kerabat yang meninggal. akan sangat aib baginya.S. tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah. kalau seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara ini.BAB II PEMBAHASAN Menyelenggarakan jenazah bukan saja setelah seseorang meninggal.AlBaqarah/2 : 156) .. Allah SWT telah berfirman : “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati..” (Q. ‫ﺍﻨﺎﷲﻮﺍﻨﺎﺍﻠﻳﻪﺭﺠﻌﻭﻥ‬ “.S. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. menyiapkannya sesudah itu.....

at.”(H. 2. Tidak mencelanya.Nabi Muhammad saw juga bersabda : “Dari Abu Hurairah.hingga utang itu dibayar. bersabda : “Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan. 8.yaitu mati. at. Pemandian Jenazah Semua jenazah muslim yang wajib dimandikan kecuali muslim yang mati syahid.Rasulullah saw. 7.R. Dari Abu Hurairah. B.”(H. bersabda: “Diri orang mukmin itu tergantung (tidak sampai ke hadirat Allah) karena utangnya.kerabat.mendoakan dan menyhalatkannya. Menutup mulutnya.yaitu dengan mengikat dagu dan kepalanya. 3. yakni yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir.Tirmidzi) A.sebagaimana tidak melukai badan orang yang masih hidup. Diperbolehkan menciumnya sebagai tanda berduka cita. Memberi tahu keluarga. Tidak melukainya. Menutup (memejamkan) matanya. 4. Membayar utangnya.R.Nabi saw. Dalil wajibnya memandikan jenazah ialah hadits Nabi SAW yang berkenaan dengan sahabat yang meninggal karena jatuh dari ontanya: . Menutup badannya dengan kain agar auratnya tidak terlihat.dan teman-temannya agar mereka segera mengurus. Sikap Seorang Muslim jika ada Muslim Lain yang Baru Saja Meninggal Sikap Seorang Muslim jika ada Muslim Lain yang Baru Saja Meninggal adalah: 1. 5.Tirmidzi) 6.

ditambah jika kurang atau dikurangi jika berlebih dari tuntunan sunnah. b.dan lain-lain. sabda Beliau: “Mandikanlah dia dengan air serta daun bidara” (atau dengan sesuatu yang menghilangkan daki seperti sabun). 2. dan c. Mayat itu bukan mati syahid. Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikubukan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disembahyangkan. maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi muslimin selebihnya. karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat”. Artinya.”Dari Ibnu Abbas Ia berkata: Tatkala seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal. Memandikan mayat hukumnya adalah fardhu kifayah atas musilmin lain yang masih hidup. Letakkan mayat pada tempat yang tinggi.R Bukhari dan Muslim).Syarat wajib mandi ialah: a. melainkan ia hanya dikafani dengan pakaian yang baik untuk kain kafan. Karena perintah memandikan mayat itu adalah kepada umumnya kaum muslimin Sedangkan muslim yang mati syahid tidaklah dimandikan walau ia dalam keadaan junub sekalipun. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Raslullah SAW bersabda “Janganlah kamu mandikan mereka. apabila diantara mereka ada yang mengerjakannya.batabg pisang yang dijejerkan.” (H. Ada tubuhnya walaupun sedikit. lalu dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikitpun juga. .seperti bangku panjang. 1. Tahap-tahap memandikan jenazah a. Syarat Wajib Memandikan Jenazah. Mayat orang Islam.

Siram dengan air yang dicampur kapur barus. i. Jika suami dan mahram sama-sama ada. tetapi auratnya tetap ditutup. Ganti pakaian jenazah dengan pakaian basahan. f. Wudhukanlah jenazah. tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. maka mayat itu hendaklah “ditayammumkan” saja.atau daun lain yang berbau harum. Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan. Sisirlah rambutnya agar rapi. e. . Yang Berhak Memandikan Mayat Jikalau mayat itu laki-laki. kecuali istri dan mahramnya. maka laki-laki boleh memandikanya Begitu juga kalau yang meninggal adalah seorang laki-laki.daun bidara.b. kepala dan janggutnya. Gunakan tabir untuk melindungi tempat memandikan dari pandangan umum. seperi sarung agar lebih mudah memandikannya. c. yang memandikannya laki-laki pula. Basuhlah mulut. h. gigi. g. suami atau mahramnya. Sebaliknya juga jika mayat itu adalah perempuan. Sandarkan punggung jenazah dan urutlah perutnya agar kotoran di dalamnya keluar. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki. 3. Siramlah seluruh badan lalu bilas dengan sabun. jari. d. maka istri lebih berhak memandikan suaminya. Kecuali kalau mayat itu adalah anak-anak.

Mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring ke belakang. Kalau tidak. . maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan si mayyit. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut dengan perca. Pakaian mayat diganti dengan kain mandi atau basahan. seperti ranjang atau balai-balai. tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu.R Ahmad) 4. seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya”. Lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar. maka siapa saja yang dipandang berhak karena wara‟nya atau karena amanahnya. orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di bahu jenazah dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk dan lututnya menahan punggung jenazah. sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat. dengan syarat ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. maka bersihlah ia dari segala dosanya. di tempat yang sunyi. gigi dan lubang hidungnya juga dibersihkan. Kata Beliau lagi: “Yang memimpinnya hendaklah keluarga yang terdekat kepada mayat jika ia pandai memandikan mayat. berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan. Jika ia tidak pandai. Cara Memandikan Jenazah Dalam memandikan jenazah sebaiknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi. Setelah perca pembalut tangan diganti. berpindahlah hak itu kepadakeluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah (dipecaya).Jika ada beberapa orang ayng berhak memandikan. Rasulullah SAW bersabda : ”Dari „Aisyah Rasul bersabda: “Barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan.” (H. mulut.

dan taruhlah kapur atau sedikit kapur pada yang terakhir. Untuk semua ini digunakan air bercampur sidr. Dengan melakukan rangkaian ini. kemudian jenggotnya dibasuh dengan menggunakan sidr. kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengafani. C. dan dirapikan dengan sisir. Setelah itu dibasuh bagian kanan kemudian bagian kirinya badannya. maka najis itu wajib dibersihkan. (H. dengan air dan sidr. setelah itu air bercampur sidr tadi dihilangkan dengan menyiraminya secara merata dengan air bersih. Mulailah dengan bagian sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu‟nya”. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengafani jenazah yaitu sebagai berikut.R Bukhari) Apabila ternyata setelah selesai dimandikan masih ada najis yang keluar.Berikutnya. . Kemudian sekali lagi disiram dengan air bercampur sedikit kapur. jenazah diwudhukan seperti wudhu orang hidup. Kemudian dibaringkan ke sebelah kanan dan dibasuh pula bagian belakang badannya yang sebelah kiri. Nabi Muhammad bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya Ummi Kulsum: “Kamu mandikanlah ia tiga kali. namun masih disunnahkan melakukannya sampai tiga kali. lalu tubuhnya dibaringkan ke kiri dan dibasuh bagian belakang sebelah kanan. dengan memperhatikan agar rambut yang gugur dikembalikan. berarti telah selesai satu kali mandi. Setelah itu kepalanya. lima kali atau lebih jika kamu pandang hal itu perlu. Mengafani Jenazah Setelah dimandikan.

katanya. dan sesudah itu dimasukka ke dalam kain yang lain(yang menutup sekalian badan).ketika wafatnya.Abu Dawud) 4. e.tidak boleh diberi wangi-wangian dan tutup kepala. Letakkan jenazah di atas kafan dengan pelan-pelan.Rasulullah saw. sedangkan perempuan dengan lima lapis. b.kemudian baju. Tidak dari jenis yang mewah dan mahal harganya. Orang yang meninggal dalam ihram. .R.al-Bukhari) Hadits lain yang mengatakan lima lapis bagi perempuan yaitu : “Dari Laila binti Qanif.1. 3.R. d. dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas.”(H.(H. “Dari Aisyah.”Saya adalah salah seorang yang turut memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah saw.kemudian tutup kepala. Kain kafan harus dalam keadaan baik. Laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain kafan.Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.”(H. Cara mengafani jenazah : a. Yang mula-mula diberikan Rasulullah saw.tetapi tidak boleh berlebihan. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta diberi minyak wangi. Hamparkan kain sehelai demi sehelai.baik ihram haji maupun umrah.tanpa baju dan tanpa serban di dalamnya. c. Sedangkan Rasulullah saw.R.Taburkan wangi-wangian tiap helai.lalu kerudung. 5 atau 7 ikatan. berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai-sehelai. Ikatlah dengan kuat yaitu dengan 3. kepada kami adalah kain basahan. “Janganlah kamu berlebig-lebihan (memilih kain yang mahal) untuk kafan karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.Abu Dawud) 2.

sengaja mengerjakan shalat atas jenazah dengan 4 takbir. Rukun dan cara mengerjakan shalat jenazah Shalat jenazah tidak dengan ruku‟ dan sujud. b.lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada perut (sedekap). talu takbiratul ikhram (mengucapkan “Allaahu Akbar). lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad saw. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani b. Setelah membaca niat. Selesai takbir yang kedua.yaitu harus : suci dari hadas dan najis. Caranya sebagai berikut.kecuali bila shalat dilakukan di atas kuburan atau shalat gaib.setelah membaca Fatihah lalu takbir kedua yaitu mengucapkan “Allaahu Akbar”. 2.suci badan tempat dan pakaian. lalu mengerjakan: a. Sesudah berdiri seperti biasanya akan mengerjakan shalat. c.dan menghadap kiblat. Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain. c.tidak dengan adzan dan iqamat.D. d. Niat. Menyalati Jenazah 1. Syarat-syarat shalat jenazah a.kemudian membaca surat Fatihah (tidak membaca surat yang lain). Letak jenazah sebelah kiblat dari orang yang menyembahyangi.karena Allah. lalu membaca do‟a setidak-tidaknya sebagai berikut.menutup auratnya. Setelah takbir yang ketiga. menghadap kiblat. .

karena jika orang shaleh. ‫ﺍﻟﻠﻬﻢﻻﺗﺤﺮﻣﻨﺎﺍﺟﺮﻩﻭﻻﺗﻔﺘﻨﺎﺑﻌﺪﻩﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎﻭﻟﻪ‬ Akan lebih sempurna dan lebih lengkap dengan membaca do‟a: ‫ﺍﻟﻠﻬﻢﻻﺗﺤﺮﻣﻨﺎﺍﺟﺮﻩﻭﻻﺗﻔﺘﻨﺎﺑﻌﺪﻩﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎﻭﻟﻪﻭﻻﺧﻮﺍﻧﻨﺎﺍﻟﺬﻳﻦﺳﺒﻘﻮﻧﺎﺑﺎﻻﻳﻤ‬ ‫ﺎﻥﻭﻻﺗﺠﻌﻞﻓﻰﻗﻠﻮﺑﻨﺎﻏﻼﻟﻠﺬﻳﻦﺍﻣﻨﻮﺍﺭﺑﻨﺎﺍﻧﻚﺭﯗﻑﺭﺣﻴﻢ‬ f.”Hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah. Jenazah segera dikuburkan. ‫ﺍﻟﻠﻬﻢﺍﺟﻌﻠﻪﻓﺭﻃﺎﻻﺑﻮﻳﻪﻭﺳﻠﻔﺎﻭﺫﺧﺮﺍﻭﻋﻅﺔﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻭﺷﻔﻴﻌﺎﻭﺛﻘﻞﺑﻪﻣﻮﺍﺯﻳ‬ ‫ﻨﻬﻤﺎﻭﺍﻓﺮﻍﺍﻟﺼﺒﺮﻋﻠﻰﻗﻠﻮﺑﻬﻤﺎﻭﻻﺗﻔﺘﻨﻬﻤﺎﺑﻌﺪﻩﻭﻻﺗﺤﺮﻣﻨﺎﺍﺟﺮﻩ‬ e. Bila mayat anak-anak. E. Kemudian memberi salam.Supaya lebih sempurna bacalah doa sebagai berikut. lalu membaca doa sebagai berikut.Posisi imam untuk menshalati jenazah perempuan adalah disamping perut mayat. Menguburkan Jenazah Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penguburan jenazah adalah : 1. ‫ﻮﺍﻋﻒﻋﻨﮥ ﴾ﻫﺎ( ﻮﻋﺎﻔﮥ )ﻫﺎ( ﻮﺍﺭﺤﻣﮥ )ﻠﻬﺎ( ﺍﻠﻟﻬﻡﺍﻏﻓﺭﻠﮥ‬ ﴿‫﴿ﺑﺎﻟﻤﺎﺀﻮﺍﻟﺪﺝﻮﺍﻟﺒﺮﺩﻮﻧﻘﻪ﴾ﻫﺎ﴿ﻮﺍﻏﺴﻠﮥ﴾ﻫﺎ﴿ﻮﻮﺳﻊﻣﺪﺧﻠﮥ﴾ﻫﺎ﴿ﻮﺍﻛﺭﻢﻧﺰﻟﮥ﴾ﻫﺎ‬ ‫﴾ﻫﺎ﴿ﺍﻻﺑﻴﺾﻣﻦﺍﻟﺪﻧﺲﻮﺍﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦﺍﻟﺨﻄﺎﻱﻛﻤﺎﻳﻨﻘﻰﺍﻟﺜﻮﺏ﴾ﻫﺎ‬ ‫ﻓﺘﻨﺔﺍﻟﻘﺒﺮﻭﻋﺬﺍﺏﺍﻟﻨﺎﺭ ﴾ﻫﺎ﴿ ﻭﻗﻪ ﴾ﻫﺎ﴿ ﺩﺍﺭﺍﺧﻴﺮﺍﻣﻦﺯﻭﺟﻪ‬ Keterangan : Bila mayat perempuan lafads “Lahaa” menjadi “Lahu” dan selanjutnya. Setelah selesai takbir keempat.maka kamu mendekatkannya pada kebaikan. .Rasulullah saw.dan jika .Posisi imam untuk menshalati jenazah laki-laki adalah di samping kepala mayat. .do‟anya sebagai berikut. “Dari Abu Hurairah. bersabda.

3.ia bukan orang yang shaleh. “Barang siapa yang mengikuti jenazah maka hendaklah memikul pada keempat penjuru ranjang(keranda) karena sesungguhnya seperti itu adalah dari sunah Nabi. 4.dan timbun sampai galian liang kubur menjadi rata.R.lalu tutup dengan papan. Mendoakan dan memohonkan ampun atas jenazah. Lepaskan tali-tali pengikat.” (H. Tata Cara Menguburkan Jenazah : Dalam penguburan jenazah.R. Liang lahat dibuat seukuran jenazah dengan dengan kedalaman kira-kira setinggi orang ditambah setengah lengan. 7. Ketika meletakkan jenazah di dalam kubur.(H.jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan dihadapkan ke kiblat.Ibnu Majah) 5.at-Tirmidzi) 6.supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu.Muslim) 2. kita tidak boleh sembarangan. . Tata cara tersebut adalah sebagai berikut. Maksud menguburkan jenazah adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga keehatan orang-orang di sekitar makam dari bau busuk. Kita harus mengetahui tata cara penguburannya.atau bambu. Liang lahat tidak dibongkar dengan binatang buas.R.kayu.kita membaca do‟a: ‫ﺒﺳﻢﺍﷲﻮﻋﻟﻰﻤﻟﺔﺮﺴﻭﻝﷲ‬ Artinya : Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Mayat dipikul dari empat penjuru.(H. Setelah sampai di tempat pemakaman. lebar kira-kira 1 meter.

karena demikian menurut sunnah Rasulullah SAW. kemudian setelah mayat dimasukkan ke dalam peti lalu peti itu ditutup lalu ditimbun dengan tanah. . Cara ini dalam bahasa Arab disebut syaqqu atau dlarhu. Cara Memasukkan Mayat ke Dalam Lubang Kubur Cara terbaik ialah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Cara ini dalam bahasa Arab disebut lahad. tidak nampak jasadnya dan tidak tercium baunya dan juga agar tidak mudah dimakan burung atau binatang lainnya. lubang kubur harus cukup dalam sehingga jasad mayat itu aman dari hal-hal di atas. Tentang Liang Lahad Cara menaruh mayat dalam kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat. kemudian di atasnya ditaruh semacam bata dengan posisi agak condong. 4. 2. Waktu Untuk Mengubur Mayat Mengubur mayat boleh pada siang atau malam hari beberapa sahabat Rasulullah Saw dan keluarga beliau dikubur pada malam hari. Atau peti tersebut terlebih dahulu diletakkan dalam keadaan kosong dan terbuka. 3.1. lalu di atasnya diletakkan semacam bata dengan posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Ada juga dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Cara lain ialah menaruh mayat dalam peti dan menanam bersama peti tersebut ke dalam kubur. Memperdalam Galian Lubang Kubur Maksud mengubur mayat ialah supaya tertutup. kemudian mayat diletakkan di dalamnya. Oleh sebab itu. supaya nantinya setelah ditimbun mayat tidak langsung tertimpa tanah.

syaqqu maupun dikubur di dalam peti. maka masing-masing orang yang menyaksikan penguburan itu dianjurkan mencurahi lubang kubur itu dengan . Tentang Mengalas Dasar Kubur Para ulama mazhab empat berpendapat makruh menaruh hamparan atau bantal di bawah mayat di dalam kubur. 7. 6. 9. Bahkan para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu ditempelkan langsung ke tanah. 8. Mencurah Kubur Dengan Tanah Tiga Kali Sesudah mayat diletakkan dengan baik. mayat diletakkan miring ke kanan menghadap kea rah kiblat dengan menyandarkan bagian tubuh sebelah kiri ke dinding kubur atau dinding peti supaya tidak terlentang kembali. Menghadapkan Mayat ke Arah Kiblat Baik di dalam lahad.5. Menutupi Kubur Mayat Perempuan Pada Waktu Ia Dimasukkan Kedalamnya Bagi mayat perempuan hendaknya dibentangkan kain dan sebagainya di atas kuburnya pada waktu ia dimasukkan kedalamnya. Berdo‟a Waktu Menaruh Mayat Dalam Kubur Pada waktu mayat dimasukkan ke dalam kubur maka dianjurkan supaya membaca do‟a: ‫ﺒﺳﻢﺍﷲﻮﻋﻟﻰﻤﻟﺔﺮﺴﻭﻝﷲ‬ Artinya: “Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah”.

menyapu kubur dari arah kepala mayat sebanyak tiga kali. Sunnah Berdo‟a Untuk Mayat Seusai Pemakaman Disunnahkan memohon ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya seusai ia dimakamkan. Sunnah Menyapu Kubur Dengan Telapak Tangan Disunnatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat. . karena pada saat itu ia sedang ditanya di dalam kubur.tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepalanya. 11. 10. Sesudah itu. dilanjutkan ditimbun dengan tanah galian kubur itu sampai cukup.

dll. Mengkafani mayat Kain kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat. Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani. Rukun-rukunnya yaitu: a. maka fardhu kifayah atas orang yang hidup menyelenggarakan empat perkara. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyalatkan. yaitu: 1. 2. Menshalatkan mayat Syarat-syaratnya yaitu: a. b. suci badan. 3. Sebagaimana syarat-syarat shalat lainnya. Kesimpulan Apabila seorang muslim meninggal. c. Memandikan mayat Syarat wajib mandi ialah mayat orang Islam. b. dan mayat itu bukan mati syahid. Niat. Berdiri jika mampu c.BAB III PENUTUP A. seperti menutup aurat. ada tubuhnya walaupun sedikit. Tetapi sebaiknya tiga lembar untuk laki-laki dan lima lembar untuk perempuan. Takbir empat kali .

. Saran Dengan adanya makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami cara-cara dalam penyelenggaraan jenazah baik memandikan. Mendo‟akan mayat sesudah takbir ketiga g.mengafani. Membaca shlawat atas Nabi sesudah takbir kedua f. Membaca al-fatihah setelah takbiratul ihram e.menyhalatkan maupun menguburkannya. Dalamnya kubur sekurang-kurangnya sampai kira-kira bau busuk mayat tidak tercium dari atasnya dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. B.d. Menguburkan jenazah Merupakan kewajiban yang terakhir. Memberi salam 4.

Surabaya:Nuriah. 1991.com/ http://al-wasoya. Jakarta: Bulan Bintang Lead. Kitab Janazah.Abdurrohim Said. Ahjad.com/2011/03/makalah-penyelenggaraan-jenazah. Indoskripsi Penyelenggaraan Jenazah.2007.Khuslan.Haidir Ali. Nadjih.DAFTAR PUSTAKA Rahmani.Risalah Tuntunan Shalat Lengkap.html . Malang : Tiga Serangkai.blogspot.[Tanpa Alamat Website].Makky. (9 Mei 2008) http://ovlin-penyelenggaraanjenazah. Haludi.2008.blogspot.Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam 2 untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas.

Tugas AIK IV PENYELENGGARAAN JENAZAH DISUSUN OLEH KELOMPOK 7 DWI ASRULLAH NURUL ASQIA SUSI SUSANTI (10535 4340 09) ( ( ) ) JURUSAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2011 .

............................................ TUJUAN ................................. 18 DAFTAR PUSTAKA ......................... RUMUSAN MASALAH .......... MENGAFANI JENAZAH .................................................................... 9 D.................................. 5 C......................................... MENYALATI JENAZAH ................. 11 BAB III PENUTUP A...................................................................................... SIKAP SEORANG MUSLIM JIKA ADA MUSLIM LAIN YANG BARU SAJA MENINGGAL ................................... PEMANDIAN JENAZAH ................................................................................................. 2 D............................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN A.... MANFAAT ......................................... SARAN ............................................................................................................................................ 1 B........................ 5 B.. 2 C.................. 17 B...................DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A................................. KESIMPULAN ... LATAR BELAKANG ...................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->